Zásady ochrany osobních údajů dárců

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Donor privacy policy and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.

Vítejte!

Vítejte v zásadách ochrany osobních údajů dárců nadace Wikimedia. Nadace Wikimedia (""WMF"" – Wikimedia Foundation) zavedla tyto zásady s cílem ochránit práva na ochranu osobních údajů našich dárců. Uvědomujeme si, že našim dárcům velmi záleží na tom, jakým způsobem jsou jejich osobní údaje používány a sdíleny, a proto je ochrana soukromí a bezpečí našich dárců pro nás hlavní prioritou. Tyto zásady ochrany osobních údajů dárců se týkají našich postupů při shromažďování, používání, spravování, ochraně a zveřejňování informací o dárcích. Přečtěte si prosím pečlivě tyto zásady společně s našimi Podmínkami používání. Nikdy nebudeme prodávat, vyměňovat ani pronajímat vaše neveřejné osobní údaje.

Důležité informace

Poskytnutím daru WMF berete na vědomí, že váš dar zahrnuje sběr, přenos, zpracování, uchovávání, zveřejňování a používání vašich údajů ve Spojených státech (""U.S."") a na dalších místech, která mohou mít jiné nebo méně přísné zákony o ochraně údajů než vaše země pro účely uvedené v těchto zásadách. Jestliže nesouhlasíte s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů dárců a Podmínkami používání WMF, okamžitě přestaňte používat stránky Fundraising Services nadace Wikimedia (jak je definováno níže).

Definice

"WMF", "nás", "my" a "naše" se týkají Wikimedia Foundation.

"Zásady ochrany osobních údajů dárců" a "zásady" se týkají tohoto dokumentu.

"Osobní údaje" jsou údaje, které nám poskytnete nebo které od vás nebo o vás shromažďujeme prostřednictvím stránek Fundrasing Services a které vás identifikují nebo které by mohly být použity k vaší identifikaci. Více informací viz Jaké údaje shromažďujeme.

"Wikimedia Fundraising Services" jsou fundraisingové stránky nadace Wikimedia jako například donate.wikimedia.org a e-maily od WMF související s fundraisingem a bannery související s fundraisingem na jiných stránkách nadace Wikimedia.

Na co se vztahují tyto zásady

Tyto Zásady ochrany osobních údajů dárců se vztahují na a používání údajů, které od vás získáme během procesu poskytování darů nadaci Wikimedia a prostřednictvím vaší interakce se službami Wikimedia Fundraising Services (""Údaje o dárci"). Tyto zásady se nevztahují na shromažďování, nebo používaní informací týkajících se vašeho používání ostatních projektů nebo funkcí nadace WMF, jako je např. Wikipedia. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů nadace WMF naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Tyto zásady se rovněž nevztahují na shromažďování, a použití informací, které jste získali během procesu darování nebo během jiných interakcí, které můžete mít s přidruženými organizacemi nadace Wikimedia, například kapitola. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů těchto organizací naleznete v jejich příslušných zásadách ochrany osobních údajů.

Jaké informace shromažďujeme

V důsledku vaší interakce s našimi dárcovskými stránkami, poskytování darů, účasti v průzkumu mezi dárci nebo poskytnutí zpětné vazby týkající se dárcovství nebo jiného využívání služeb Wikimedia Fundraising Services může WMF shromažďovat určité osobní údaje, například vaše jméno, kontaktní údaje (například adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, identifikační číslo na státem vydaném průkazu totožnosti), finanční údaje (například číslo bankovního účtu), údaje o zařízení (například IP adresa, informace o uživatelském agentovi webového prohlížeče), demografické údaje (například pohlaví nebo věk) a informace o vašich zájmech a vazbách.  Tyto osobní údaje o dárcích z USA shromažďujeme také prostřednictvím veřejně dostupných zdrojů a dalších komerčně dostupných zdrojů.

Shromažďujeme nebo automaticky získáváme také některé další informace, jako je například:

 • webová stránka, která vás odkázala na naše dárcovské stránky,
 • darovaná částka,
 • které z našich stránek požadujete a navštěvujete,
 • datum a čas každé vaší žádosti na našich dárcovských stránkách,
 • vaše komentáře a návrhy,
 • korespondence mezi vámi a nadací WMF, a
 • jakékoli další informace, které nám poskytnete.

Údaje o dárcích uchováváme v tajnosti což znamená, že tyto údaje nebudeme sdílet mimo nadaci Wikimedia, s výjimkou případů povolených těmito zásadami nebo v neidentifikované podobě.

Soubory cookie a další sledovací technologie

Během vaší interakce se službami Wikimedia Fundraising Services můžeme používat automatické shromažďování údajů a další technologie pro lokální ukládání dat, např. sledovací pixely, JavaScript, soubory cookie a místní úložiště pro shromažďování některých informací o vašem zařízení.

Nadace WMF používá soubory cookie a další lokálně uložené údaje ke zlepšení vaší zkušenosti s dárcovstvím. Tyto informace používáme také k vytvoření bezpečnějšího online prostředí a k lepšímu pochopení preferencí dárců a jejich interakcí se službami Wikimedia Fundraising Services. Obecně se soubory cookie a další lokálně uložené údaje používají k tomu:

 • aby fungovaly služby Wikimedia Fundraising Services a aby vám mohl být poskytován nový a relevantní obsah,
 • aby vám byl poskytován personalizovaný zážitek na základě uložení vašich preferencí při vašem dalším použití služeb Wikimedia Fundraising Services,
 • aby bylo možné analyzovat výkonnost dárcovských procesů, abychom lépe porozuměli jejich fungování a vylepšili je pro vás i ostatní dárce WMF,
 • abychom analyzovali interakce s e-maily týkajícími se fundraisingu s cílem zdokonalit a vylepšit dárcovský proces.

Další informace o používání souborů cookie a podobných sledovacích technologií viz naše Prohlášení o souborech cookie.

Omezení shromažďování údajů pomocí souborů cookie a dalších sledovacích technologií

Věříme, že shromažďování těchto údajů pomáhá zlepšit vaše zkušenosti s darováním, nicméně některé nebo všechny soubory cookie můžete odstranit nebo zakázat prostřednictvím nastavení prohlížeče. Přestože se nejedná o úplný seznam, můžete používání souborů cookie a dalších lokálně uložených dat v zařízení omezit:

 • Odstranění nebo zakázání určitých lokálně uložených údajů v nastavení prohlížeče,
 • Používání prohlížeče, který dokáže zablokovat soubory cookie třetích stran, a
 • Instalace zásuvného modulu pro zablokování lokálně uložených údajů, je-li k dispozici.

Ačkoliv jsou dary WMF prostřednictvím služeb Wikimedia Fundraising Services možné i bez souborů cookie a dalších lokálně uložených údajů, mějte na paměti, že odstranění nebo deaktivace těchto funkcí může ovlivnit vaši navigaci na těchto stránkách a personalizaci vašich zkušeností.

Nesledovat

WMF se zavazuje chránit údaje, které shromažďujeme od všech našich dárců. Tyto údaje nesdílíme s třetími stranami s výjimkou specifických okolností popsaných v části "Sdílení informací o dárcích" těchto zásad. Protože tímto způsobem chráníme všechny dárce, neměníme své chování v reakci na signál webového prohlížeče Nesledovat. Pro informace o DNT na stránkách Wikimedia navštivte hlavní Zásady ochrany osobních údajů – Často kladené dotazy nadace Wikimedia.

Jak používáme údaje o dárcích

Údaje o dárcích, které od vás získáme, používáme k obecným administrativním účelům a k provozování našich fundraisingových procesů. To zahrnuje:

 • správu služeb Wikimedia Fundraising Services,
 • informování o nadcházejícím fundraisingu a dalších aktivitách WMF,
 • poděkování za váš dar,
 • nastavení jazykových předvoleb.

Výše uvedené činnosti provádíme za účelem správy našeho smluvního vztahu s vámi a pro naše oprávněné zájmy při správě služeb Wikimedia Fundraising Services.

Údaje o dárcích, které od vás shromažďujeme, používáme také ke splnění různých povinností týkajících se vedení záznamů a vykazování. To zahrnuje:

 • rozesílání potvrzení o darech,
 • vedení našich interních záznamů testovacích funkcí,
 • dodržování platných daňových požadavků,
 • podávání zpráv příslušným vládním agenturám v souladu s platnými právními předpisy,
 • informování o podstatných změnách těchto zásad a souvisejících zásad.

Výše uvedené činnosti provádíme z důvodu plnění našich zákonných povinností a našich oprávněných zájmů při řízení našich dárcovských procesů.

Údaje o dárcích, které od vás sbíráme, používáme ke zlepšování a aktualizaci služeb Wikimedia Fundraising Services. To zahrnuje:

 • přizpůsobení obsahu (další informace viz níže),
 • pochopení zájmu dárců o WMF,
 • zlepšení našich fundraisingových procesů a úsilí,
 • provádění interních analýz, například výzkumů a analýzy,
 • zajištění větší bezpečnosti,
 • provádění průzkumů a metrických přehledů.

Výše uvedené činnosti provádíme z důvodu našich oprávněných zájmů, jako je například zlepšování a ochrana našich fundraisingových procesů a úsilí.

Je-li zpracování založeno na vašem souhlasu, můžete jej v souladu s platnými právními předpisy kdykoli odvolat.

Poskytování individuálních služeb

Abychom vylepšili vaše zkušenosti se službami Wikimedia Fundraising Services, používáme vaši zeměpisnou polohu k nastavení měny, obsahu a jazyka našich bannerů. Můžeme také přizpůsobit zobrazované fundraisingové bannery, nebo zprávy, které dostáváte, na základě vašich interakcí s minulými bannery nebo zprávami.

Přístup k údajům o dárcích

WMF usilovně pracuje na přesném zpracování a uchovávání údajů o dárcích. Chcete-li požádat o přístup, opravu, aktualizaci, odstranění, omezení nebo vymazání vašich osobních údajů, které uchováváme, vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů, nebo chcete-li požádat o elektronickou kopii svých osobních údajů pro účely jejich předání jiné organizaci (v rozsahu, v jakém vám toto právo na přenositelnost údajů poskytují platné právní předpisy), dejte nám prosím vědět a kontaktujte nás na donate@wikimedia.org. Ačkoliv vynakládáme přiměřené úsilí, abychom vyhověli vaší žádosti v souladu s platnými právními předpisy, mohou nastat určité situace, kdy vaší žádosti nemusíme vyhovět (například když nemůžeme dostatečně ověřit vaši totožnost, abychom vám umožnili přístup k osobním údajům, jsme-li ze zákona povinni uchovávat informace, nebo pokud v daném okamžiku nejsme technologicky schopni informace změnit nebo vymazat).

Všechny e-maily zasílané v souvislosti s fundraisingovými službami nadace Wikimedia (s výjimkou potvrzení o přijetí nebo správních sděleních) obsahují snadnou možnost odhlášení. Chcete-li změnit způsob komunikačních preferencí, vy (nebo oprávněný zástupce) nás můžete kdykoli kontaktovat na donate@wikimedia.org, nebo můžete kliknout na odkaz pro odhlášení v e-mailu, který od nás obdržíte.

Sdílení údajů o dárcích

Chápeme, že dárci chtějí zůstat anonymní, a snažíme se těmto přáním vyhovět a zachovat vaši anonymitu. Avšak v určitých případech používáme a sdílíme informace o dárcích v situacích a za níže popsaných podmínek. Nikdy nebudeme prodávat, vyměnit nebo pronajímat vaše neveřejné osobní údaje.

S vaším povolením. S vaším souhlasem můžeme vaše údaje sdílet za určitým účelem. Dárcům můžeme například poskytnout možnost, aby u daru bylo zveřejněno jejich jméno.

V anonymizované podobě. Můžeme zveřejnit nebo sdílet anonymizované údaje o dárci. Dárcům například sdílet anonymizované soubory dat, abychom ukázali trendy v dárcovství.

Komentáře a návrhy. Můžeme zveřejnit jakékoli připomínky nebo návrhy, které nám dárci poskytnou, včetně zveřejnění v propagačních materiálech v anonymizované podobě. V ojedinělých případech, kdy tyto informace zveřejníme s uvedením dárce, budeme tak činit pouze s vaším písemným souhlasem (může být i elektronický).

Zpracování online plateb. Abychom usnadnili online dárcovství, navázali jsme spolupráci se zpracovateli plateb. Přispíváte-li WMF prostřednictvím služeb Wikimedia Fundraising Services, ať již kreditní kartou, debetní kartou, nebo dalšími způsoby online plateb, předáváte své platební údaje přímo zpracovateli plateb. Snažíme se využívat smluvní dohody a další mechanismy, které pomáhají zajistit, aby tito zpracovatelé zachovávali důvěrnost vašich údajů. Avšak nadace WMF nezodpovídá za postupy těchto zpracovatelů v oblasti ochrany osobních údajů; další informace o postupech zpracovatelů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušného zpracovatele plateb.

Ostatní poskytovatelé služeb. Využíváme poskytovatelů služeb třetích stran nebo smluvních partnerů, kteří nám pomáhají s organizací a zprostředkováním služeb Wikimedia Fundraising Services nebo řízením našich fundraisingových operací či vylepšováním vašich zkušeností s nimi. Někteří naši poskytovatelé služeb požadují zveřejňování odkazů na jejich zásady ochrany osobních údajů; seznam těchto poskytovatelů služeb a odkazy na jejich zásady naleznete na této stránce. Těmto poskytovatelům nebo dodavatelům můžeme poskytnout přístup k vašim osobním nebo neosobním údajům, jak to bude potřeba k tomu, aby pro nás poskytovali jejich služby nebo používali jejich nástroje a služby. Přestože nemůžeme zajistit ochranu soukromí ani bezpečnost služeb poskytovaných poskytovateli třetích stran, snažíme se pomocí smluvních ujednání a dalších mechanismů zajistit, aby tito poskytovatelé služeb nebo smluvní partneři s vašimi údaji zacházeli v souladu se zásadami těchto zásad a způsobem, který není méně ochranný než tyto zásady.

Ze zákonných důvodů. Při určitých výjimečných příležitostech v souladu s naším oprávněným zájmem a/nebo za účelem splnění našich zákonných povinností můžeme zpřístupňovat, uchovávat nebo předávat vaše osobní údaje orgánům veřejné správy nebo jiným osobám, pokud se důvodně domníváme, že je to nezbytné pro splnění platného a právně vymahatelného příkazu, předvolání, soudního nařízení, zákona nebo předpisu nebo jiného soudního nebo správního příkazu. Budeme-li se domnívat, že je konkrétní žádost o zpřístupnění informací o dárci právně neplatná nebo že se jedná o zneužití právního systému, a dotčený dárce nebude mít v úmyslu bránit se proti zpřístupnění informací, uděláme vše pro to, abychom této žádosti nevyhověli. Nadace WMF se zavazuje, že vás bude informovat e-mailem nejméně deset (10) kalendářních dnů před zveřejněním vašich osobních údajů v reakci na právní požadavek, bude-li to možné. Avšak však informovat pouze v případě, že nám to není zakázáno ze zákona, neexistuje žádná reálná hrozba újmy na zdraví, která by vznikla nebo se zvýšila, pokud bychom vás informovali o žádosti, a pokud nám poskytnete e-mailovou adresu nebo jiné aktuální kontaktní údaje.

Žádné ustanovení uvedené v těchto zásadách nemá za cíl omezit jakékoli právní námitky nebo obranu, které můžete uplatnit proti žádosti třetí strany (ať už občanskoprávní, trestní, nebo vládní) o zpřístupnění vašich informací. Pokud se vás taková žádost týká, doporučujeme okamžitě vyhledat radu právního zástupce.

V případě převodu organizace. Ve velmi nepravděpodobném případě, že by se změnilo vlastnictví celé nebo v podstatě celé nadace WMF, nebo v případě naší reorganizace (např. fúzí, konsolidací nebo sloučením) mohou být vaše osobní údaje předány dále v souladu s naším oprávněným zájmem. Budeme vás o tom informovat prostřednictvím stránek Wikimedia a oznámení na WikimediaAnnounce-L nebo v obdobné zprávě nejméně třicet (30) kalendářních dnů předtím, než budou jakékoli osobní údaje převedeny, nebo se na ně začnou vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů dárců.

K vaší, naší ochraně a k ochraně ostatních. V případě potřeby, budeme možná muset použít nebo sdílet vaše osobní údaje za účelem vymáhání nebo vyšetřování možného porušení našich Podmínek používání, těchto Zásad ochrany osobních údajů dárců, nebo jakýchkoliv zásad nadace nebo komunity uživatelů; vyšetřování a obraně proti právním hrozbám nebo žalobám; zabránění bezprostředně hrozícímu vážnému ublížení na zdraví nebo usmrcení osoby; za účelem ochrany, zaměstnanců naší organizace, smluvních partnerů, uživatelů, nebo veřejnosti;" nebo za účelem odhalení, nebo veřejnosti;" nebo za účelem odhalení, nebo jiného posouzení a vyřešení potenciálního spamu, malwaru, podvodu, zneužití, protiprávní činnosti a bezpečnostních nebo technických problémů. Děláme to pro uchování dobrých vztahů, mohou být vaše osobní údaje předány dále v souladu a/nebo pro splnění našich zákonných povinností.

Jak chráníme údaje o dárcích

K zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a důvěrnosti používá nadace WMF řadu fyzických, administrativních a technických opatření, zásad a postupů, které pomáhají chránit vaše osobní a finanční údaje před neoprávněným přístupem, použitím, změnou, zveřejněním či zničením. Mějte však na paměti, že žádný systém ukládání ani přenos dat není 100% bezpečný. Nemůžeme tedy zaručit, že naše bezpečnostní protokoly nebudou narušeny.

Jak dlouho uchováváme údaje o dárcích

Jakmile od vás obdržíme osobní údaje, uchováváme je po nejkratší možnou dobu, která je v souladu s udržováním, chápáním a zlepšováním dárcovských procesů nadace WMF a s našimi povinnostmi podle platných právních předpisů.

Informace o obecných zásadách uchovávání dat v rámci projektů Wikimedia naleznete na našich webových stránkách Pokyny pro uchovávání údajů.

Pobočky nadace Wikimedia

přidružené organizace Wikimedia (například kapitoly) jsou nezávislé organizace, které někdy provádějí vlastní fundraising. Některé přidružené organizace sice mohou část získaných prostředků věnovat nadaci WMF, avšak WMF se na zpracování darů pro tyto organizace nepodílí. Přidružené organizace Wikimedia mají různé zásady a postupy ochrany osobních údajů v závislosti na místních právních požadavcích a dalších okolnostech. Tyto zásady se výslovně nevztahují na poskytnuté dary.

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů dárců

Čas od času může být zapotřebí tyto zásady upravit tak, aby přesně odrážely naše postupy shromažďování a zveřejňování údajů. Vyhrazujeme si právo tak učinit a o takových změnách budeme informovat přiměřeným způsobem a včas. Doporučujeme vám, abyste pravidelně kontrolovali nejaktuálnější verzi našich zásad ochrany osobních údajů dárců.

Vaše další používání služeb Wikimedia Fundraising Services po datu nabytí účinnosti pozdější verze těchto Zásad ochrany osobních údajů představuje z vaší strany souhlas s touto verzí Zásad ochrany osobních údajů dárců.

Kontaktní informace

Nadace WMF si cení toho, co naši dárci říkají o našich službách a našich zásadách. Pokud máte dotazy nebo návrhy týkající se těchto zásad nebo informací shromážděných v rámci Zásad ochrany osobních údajů dárců, dejte nám vědět. Informace o tom, jak se s námi spojit, najdete na naší stránce Kontaktujte nás. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů, které upravují projekty v rámci Wikimedia, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru a máte dotazy týkající se vašich osobních údajů nebo chcete požádat o jejich zpřístupnění, aktualizaci nebo vymazání, můžete kontaktovat našeho zástupce e-mailem na adrese EUrepresentative.Wikimedia@twobirds.com nebo poštou na adrese:

Bird & Bird GDPR Representative Ireland
29 Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 AY28
Ireland
Hlavní kontaktní místo: Vincent Rezzouk-Hammachi

Pokud jste jednotlivec nacházející se ve Velké Británii a máte dotazy týkající se vašich osobních údajů nebo chcete požádat o jejich zpřístupnění, aktualizaci nebo vymazání, můžete kontaktovat našeho zástupce e-mailem na adrese UKrepresentative.Wikimedia@twobirds.com nebo poštou na adrese:

Bird & Bird GDPR Representative Services UK
12 New Fetter Lane
London
EC4A 1JP
United Kingdom
Hlavní kontaktní místo: Vincent Rezzouk-Hammachi

Našeho zástupce pro Evropský hospodářský prostor a Spojené království lze kontaktovat pouze v případě dotazů týkajících se ochrany údajů.

V závislosti na vaší jurisdikci můžete mít také právo podat stížnost u dozorového úřadu příslušného pro vaši zemi nebo region.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů dárců vstoupily v platnost 25. června 2021. Předchozí verze naleznete níže:

Zásady ochrany osobních údajů dárců (červen 2019)

Zásady ochrany osobních údajů dárců (únor 2017)

Zásady ochrany osobních údajů dárců (září 2011)

Zásady ochrany osobních údajů dárců (červenec 2011)

Zásady ochrany osobních údajů dárců (2009)


Upozorňujeme, že v prípade akýchkoľvek rozdielov vo význame alebo výklade medzi pôvodnou anglickou verziou tohto dokumentu a prekladom prevládne pôvodná anglická verzia.

Stránky týkající se ochrany osobních údajů