Wikimedia Foundation Privacybeleid voor Donateurs

From the Wikimedia Foundation Governance Wiki
Jump to navigation Jump to search

Welkom!

Welkom bij het Wikimedia Foundation Privacybeleid voor Donateurs. De Wikimedia Foundation (‘WMF’) heeft dit beleid opgesteld om de privacyrechten van onze donateurs te beschermen. Wij erkennen dat onze donateurs veel geven om de manier waarop hun persoonlijke informatie wordt gebruikt en gedeeld en wij waarderen de privacy en veiligheid van onze donateurs. Het Privacybeleid voor Donateurs behandelt onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, bewaren, beschermen en onthullen van donateursinformatie. Lees dit beleid en onze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Wij zullen nooit uw niet-openbare persoonlijke informatie verkopen, verhandelen of verhuren.

Belangrijke informatie

Door te doneren aan WMF gaat u akkoord met de verzameling, overdracht, verwerking, opslag, onthulling en het gebruik van uw informatie in of naar de Verenigde Staten (‘VS’) en andere locaties die andere of mindere strenge gegevensbeschermingswetten kennen dan uw land, voor de toepassingen uiteengezet in dit beleid. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Privacybeleid voor Donateurs en de Gebruiksvoorwaarden van de WMF, dan dient u onmiddellijk uw gebruik van de Wikimedia fondsenwervingswebsites zoals donate.wikimedia.org te staken.

Begrippen

WMF’, ‘ons’, ‘wij’, en ‘onze’ verwijzen naar de Wikimedia Foundation.

Privacybeleid voor Donateurs’ en ‘beleid’ verwijzen naar dit document.

Persoonlijke informatie’ is informatie die u aan ons verstrekt of informatie die wij verzamelen van u welke kan worden gebruikt om u te identificeren. Hoewel we niet alle van de volgende soorten informatie verzamelen, beschouwen we het volgende ‘persoonlijke informatie’ indien het anderszins niet-openbaar is en kan worden gebruikt om u te identificeren:

 1. Uw echte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, wachtwoord, identificatienummer op een door een overheid uitgegeven ID, IP-adres, webbrowser gebruikers-/agentinformatie, creditcard- of betaalkaartnummer, bankrekeningnummer en routingnummer, persoonlijk identificatienummer met betrekking tot het relevante rekeningnummer; en
 2. Wanneer gerelateerd aan een van de items in subsectie (a), alle gevoelige gegevens, zoals geboortedatum, geslacht, seksuele oriëntatie, raciale of etnische afkomst, burgerlijke of familiestatus, medische aandoeningen of beperkingen, politieke affiliatie en religie.

Wat dit Beleid behandelt

Dit Privacybeleid voor Donateurs behandelt de verzameling, overdracht, verwerking, opslag, onthulling en het gebruik van persoonlijke en niet-persoonlijke informatie verzameld van u tijdens het proces van het doneren aan de Wikimedia Foundation en via uw interacties met fondsenwervingsgerelateerde e-mails van WMF, fondsenwervingsgerelateerde banners op websites van Wikimedia en fondsenwervingswebsites van Wikimedia, zoals donate.wikimedia.org. Dit beleid behandelt niet de verzameling, overdracht, verwerking, opslag, onthulling of het gebruik van uw informatie gerelateerd aan uw gebruik van andere WMF-projecten of functionaliteiten, zoals Wikipedia. Voor meer informatie over de bredere privacypraktijken van WMF, neem onze voornaamste Privacybeleid door. Dit beleid behandelt ook niet de verzameling, overdracht, verwerking, opslag, onthulling en het gebruik van informatie verzameld van u tijdens het doen van een donatie aan, of andere interacties die u hebt met een aangeslotene van Wikimedia, zoals hoofdstuk. Voor meer informatie over de privacypraktijken van deze organisaties, lees het respectieve privacybeleid door.

Welke gegevens wij verzamelen

Als gevolg van uw interactie met onze donatiepagina’s, het doen van een donatie, het deelnemen aan een enquête of het bieden van feedback met betrekking tot het doneren, kan WMF bepaalde informatie verzamelen, zoals hierboven uiteengezet. Wij kunnen ook niet-persoonlijke informatie verzamelen, zoals:

 • de webpagina die u heeft verwezen naar onze donatiepagina’s
 • het bedrag dat u hebt gedoneerd
 • welke pagina’s u hebt opgevraagd en bezocht
 • de tijd en datum van ieder verzoek dat u verricht op onze donatiepagina’s
 • de naam van uw internetserviceprovider
 • opmerkingen en suggesties van u
 • correspondentie tussen u en WMF
 • enige andere informatie die u aan ons verstrekt

Wij houden zowel persoonlijke als niet-persoonlijke informatie vertrouwelijk, wat betekent dat we deze informatie niet zullen delen buiten de Wikimedia Foundation, behalve voor zover toegestaan door dit beleid en in geanonimiseerde vorm.

Cookies en andere trackingtechnologieën

Tijdens uw interacties met het donatieproces van WMF, en fondsenwervingse-mails, enquêtes, of feedbackkanalen van WMF, kunnen wij gebruikmaken van automatische gegevensverzameling en ander lokaal opgeslagen gegevenstechnologieën zoals tracking pixels, JavaScript, cookies, en lokale opslag om bepaalde informatie over uw apparaat te verzamelen.

WMF gebruikt cookies en andere lokaal opgeslagen gegevens om uw donatie-ervaring te verbeteren. Wij gebruiken deze informatie ook om een veiligere online omgeving te creëren en om een beter inzicht te krijgen in donateursvoorkeuren en interacties met Wikimedia fondsenwervingswebsites, zoals donate.wikimedia.org en donatiegerelateerde e-mails. Over het algemeen worden cookies en andere lokaal opgeslagen gegevens gebruikt om:

 • De fondsenwervingswebsites van Wikimedia te ondersteunen, zoals donate.wikimedia.org en om nieuwe en relevante inhoud aan u te kunnen bieden.
 • U een gepersonaliseerde ervaring te bieden door het opslaan van uw voorkeuren zodat ze kunnen worden gebruikt op volgende moment dat u een fondsenwervingswebsite van Wikimedia bezoekt, zoals donate.wikimedia.org.
 • De prestatie van donatieprocessen te analyseren zodat we beter inzicht krijgen in hoe ze werken en hoe we ze kunnen verbeteren voor u en andere WMF-donateurs.
 • Interacties met fondsenwervingse-mails te analyseren zodat we het donatieproces kunnen verfijnen en verbeteren.

Beperken van gegevensverzameling door cookies en andere trackingtechnologieën

Wij zijn van mening dat de verzameling van deze gegevens uw donatie-ervaring verbetert; u bent echter in staat om sommige of alle lokaal opgeslagen gegevens verwijderen of uitschakelen met behulp van uw browserinstellingen. Hoewel dit geen complete lijst is, kunt u het gebruik van cookies en andere lokaal opgeslagen gegevens op uw apparaat beperken door:

 • Specifieke lokaal opgeslagen gegevens via uw browserinstellingen te verwijderen of uit te schakelen.
 • Een browser te gebruiken die derde partij cookies kan blokkeren.
 • Een plug-in te installeren om lokaal opgeslagen gegevens te blokkeren, indien beschikbaar.

Hoewel donaties aan WMF via fondsenwervingswebsites van Wikimedia, zoals donate.wikimedia.org, mogelijk zijn zonder cookies en andere lokaal opgeslagen gegevens, kan de verwijdering of uitschakeling van deze functionaliteit van invloed zijn op uw navigatie van deze websites.

Niet volgen

WMF is toegewijd aan het beschermen van informatie die wij verzamelen van al onze donateurs. Wij delen deze informatie niet met derde partijen, behalve in specifieke omstandigheden omschreven in het hoofdstuk ‘Delen van Donateursinformatie’ van dit beleid. Vanwege deze toewijding om alle donateurs te beschermen, wijzigingen we ons gedrag niet ten opzichte van het Niet volgen-signaal van een webbrowser. Voor meer informatie over Niet Volgen (DNT), ga naar Do Not Track Us en de World Wide Web Consortium’s Do Not Track Specification.

Hoe wij donateursinformatie gebruiken

Hierna volgt een aantal voorbeelden van hoe we de informatie die wij verzamelen van u gebruiken. Het stelt ons in staat om:

 • onze donatiepaginas te beheren
 • meer veiligheid te bieden
 • functionaliteiten uit te testen
 • inhoud op maat te maken
 • taalvoorkeuren in te stellen
 • de interesse in WMF van donateurs te begrijpen
 • donatiekwitanties te distribueren
 • donateurs te bedanken voor hun donatie
 • onze interne gegevens bij te houden
 • onze fondsenwervingsprocessen en -inspanningen te verbeteren
 • u op de hoogte te houden van aankomende fondsenwervingen en andere WMF-activiteiten
 • te voldoen aan de Amerikaanse belastingvereisten
 • enquêtes en metrische verslagen uit te voeren
 • interne analyse zoals onderzoek en statistiek uit te voeren
 • aanzienlijke wijzigingen in dit beleid en gerelateerd beleid te communiceren
 • om melding te doen aan van toepassing zijnde overheidsinstanties zoals wettelijk vereist
 • ons bezig te houden met andere doeleinden met betrekking tot fondsenwervingsactiviteiten van WMF

Toegang tot uw donateursinformatie

WMF streeft ernaar om donateursinformatie nauwkeurig te verwerken en te onderhouden. Als u toegang wilt krijgen tot de persoonlijke informatie die we hebben over u, of deze wilt corrigeren of verwijderen, of u wilt uw WMF-communicatievoorkeuren wijzigen, kunt u (of een bevoegde vertegenwoordiger) dit aan ons laten weten door contact met ons op te nemen via donate@wikimedia.org. Hoewel wij ons best zullen doen om uw verzoek in te willigen, zijn er bepaalde situaties waarin wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen (bijvoorbeeld wanneer we niet in staat zijn om uw identiteit behoorlijk te verifiëren om u de toegang te verlenen tot persoonlijke informatie, wanneer we wettelijk vereist zijn om informatie te bewaren, of wanneer we technisch niet in staat zijn om informatie te wijzigen of verwijderen). Daarom geschiedt het voldoen aan dergelijke verzoeken naar eigen goeddunken van WMF.

Delen van donateursinformatie

Wij begrijpen dat donateurs anoniem wensen te blijven en wij streven ernaar om dergelijke verzoeken in te willigen en uw anonimiteit te beschermen. Echter, in beperkte omstandigheden kunnen wij donateursinformatie delen in de hieronder genoemde situaties en voorwaarden. Wij zullen nooit uw niet-openbare persoonlijke informatie verkopen, verhandelen of verhuren.

Met uw goedkeuring. Met uw toestemming kunnen wij uw informatie delen voor een bepaald doel. Wij kunnen bijvoorbeeld donateurs de optie geven om hun naam publiekelijk te laten associëren met hun donatie.

In geanonimiseerde vorm. Wij kunnen geanonimiseerde donateursinformatie publiceren of delen. Wij kunnen bijvoorbeeld geanonimiseerde gegevensreeksen delen om donatietrends te tonen.

Opmerkingen en suggesties. Wij kunnen eventuele opmerkingen en suggesties publiceren die de donateurs aan ons verstrekken, waaronder in promotiematerialen, in geanonimiseerde vorm. In het zeldzame geval dat we dergelijke informatie met donortoekenning publiceren, doen we dit uitsluitend met uw schriftelijke goedkeuring.

Online betalingsverwerkers. Om online donaties te faciliteren, werken we samen met betalingsverwerkers. Wanneer u een online doneert aan WMF, hetzij per creditcard, betaalkaart of andere methoden van online betaling, ontvangen deze betalingsverwerkers informatie die u hebt opgegeven, evenals informatie die zij onafhankelijk van WMF verzamelen. Wij doen ons best om gebruik te maken van contractuele overeenkomsten en andere middelen om ervoor te zorgen dat deze bewerkers uw informatie behandelen in overeenstemming met, en op een manier dat niet minder beschermd is dan, de regels van dit beleid. Wees er echter van bewust dat WMF niet verantwoordelijk is voor de privacypraktijken van deze bewerkers; raadpleeg het privacybeleid van de afzonderlijke betalingsverwerkers voor meer informatie over hun praktijken.

Andere serviceproviders. Wij zetten derde partij serviceproviders of aannemers in die helpen bij het ordenen en faciliteren van onze fondsenwervingsprogrammas, of die helpen onze donatiepaginas te laten draaien of uw ervaring met hen te verbeteren. Wij kunnen toegang verlenen tot uw persoonlijke en niet-persoonlijke informatie aan deze aanbieders of aannemers, zoals noodzakelijk is om hun diensten voor ons uit te voeren of om hun hulpmiddelen of diensten te gebruiken. Hoewel wij de privacy of veiligheid van de diensten aangeboden door derde partij aanbieder niet kunnen verzekeren, doen wij ons best om gebruik te maken van contractuele overeenkomsten en andere middelen om ervoor te zorgen dat deze serviceproviders uw informatie behandelen in overeenstemming met, en op een manier dat niet minder beschermd is dan, de regels van dit beleid.

Om juridische redenen. In bepaalde zeldzame gevallen kunnen wij toegang verkrijgen tot uw persoonlijke informatie en deze bewaren of onthullen indien wij redelijkerwijs geloven dat het noodzakelijk is om te voldoen aan een geldig(e) en wettelijk afdwingbaar bevel, dagvaarding, gerechtelijk bevel, wet of regelgeving, of ander gerechtelijk of administratief bevel. Indien wij van mening zijn dat een bepaald verzoek om openbaarmaking van donateursinformatie niet rechtsgeldig is of misbruik maakt van het rechtssysteem en de betrokken donateur is niet van plan zich te verzetten tegen de openbaarmaking zelf, zullen we ons best doen om het verzoek te bestrijden. WMF verbindt zich ertoe om u waar mogelijk, ten minste tien (10) kalenderdagen voordat wij uw persoonlijke informatie bekendmaken in reactie op een wettelijke eis, op de hoogte te stellen via e-mail. Wij stellen u echter alleen in kennis wanneer we niet wettelijk beperkt worden om u te contacteren, wanneer er geen geloofwaardige dreiging is voor het leven of lichamelijke integriteit dat wordt gevormd of vergroot door u in kennis te stellen van het verzoek en wanneer u ons een e-mailadres hebt opgegeven of andere actuele contactgegevens.

Niets in dit beleid is bedoeld om enige juridische bezwaren of verdedigingen die u hebt tegenover het verzoek van een derde partij (hetzij civielrechtelijk, strafrechtelijk of gouvernementeel) te beperken teneinde uw informatie openbaar te maken. Wij raden u aan om onmiddellijk juridisch advies in te winnen indien een dergelijk verzoek wordt gedaan, welke betrekking heeft op u.

Indien de organisatie wordt overgedragen. In het bijzonder zeldzame geval dat eigenaarschap van alle of een aanzienlijk deel van de WMF verandert, of indien wij een reorganisatie ondergaan (zoals een fusie, consolidatie of overname), blijft uw persoonlijke informatie vertrouwelijk, tenzij indien anders vermeld in dit beleid. Wij zullen u hiervan in kennis stellen via de websites van Wikimedia, en via een kennisgeving op WikimediaAnnounce-L of een vergelijkbare mailinglijst, ten minste dertig (30) kalenderdagen voordat enige persoonlijke informatie wordt overgedragen of onderworpen wordt aan een ander privacybeleid voor donateurs.

Om u, onszelf of anderen te beschermen. Indien noodzakelijk kunnen wij uw persoonlijke informatie delen om: mogelijke schendingen van onze Gebruiksvoorwaarden, dit Privacybeleid voor Donateurs of enig ander stichtingsbeleid of op gebruikersgemeenschap gefundeerd beleid te onderzoeken of af te dwingen; juridische dreigingen of handelingen te onderzoeken en onszelf daartegen te verdedigen; dreigend en ernstig lichamelijk letsel of overlijden van een persoon te voorkomen; onze organisatie, werknemers, aannemers, gebruikers of het publiek te beschermen; of om mogelijke spam, malware, fraude, misbruik, onwettige activiteiten en veiligheids- of technische kwesties op te sporen, te voorkomen, of anderszins te beoordelen en te behandelen.

Hoe wij uw donateursinformatie beschermen

Om een hoog niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid te verzekeren, gebruikt WMF een reeks van fysieke, administratieve en technische maatregelen, beleid en procedures om te helpen bij het beschermen van uw persoonlijke en financiële informatie tegen onbevoegde toegang, gebruik, aanpassing, onthulling of vernietiging. U dient zich er echter van bewust te zijn dat geen opslagsysteem of gegevensoverdracht 100% veilig is. Daarom kunnen we niet garanderen dat onze veiligheidsprotocollen niet zullen worden aangetast.

Hoe lang wij uw donateursinformatie houden

Zodra wij persoonlijke informatie van u ontvangen, bewaren wij deze zo kort mogelijk, voor zover nodig voor het onderhoud en verbetering van en inzicht in het donatieproces van de WMF, en onze verplichtingen op grond van de toepasselijke Amerikaanse wetgeving. Bepaalde informatie kan voor onbepaalde tijd worden bewaard.

Voor informatie over de algemene gegevensbewaringsbeleidslijnen van Wikimedia ten opzichte van de Wikimedia-projecten, zie onze Richtlijnen voor Gegevensbewaring.

Aangeslotenen van Wikimedia

Aangeslotenen van Wikimedia (zoals hoofdstukken) zijn onafhankelijke organisaties, die soms hun eigen fondsenwervingsinspanningen uitvoeren. Hoewel sommige aangeslotenen een deel van de opgehaalde fondsen aan WMF geven, is WMF niet betrokken bij de verwerking van donaties die zijn gedaan aan deze organisaties. Aangeslotenen van Wikimedia kennen andere privacybeleidslijnen en -praktijken afhankelijk van de lokale juridische vereisten en andere overwegingen. Hoewel van aangeslotenen die deelnemen aan fondsenwerving over het algemeen wordt verwacht dat ze zich houden aan de principes van dit beleid, heeft dit beleid niet uitdrukkelijk betrekking op de donaties die aan hen zijn gedaan.

Wijzigingen in dit Privacybeleid voor Donateurs

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit beleid te wijzigen om onze actuele gegevensbeschermings- en bekendmakingspraktijken te weerspiegelen. Wij behouden ons het recht voor om dit te doen, en wij zullen u tijdig en op een redelijke wijze in kennis stellen van dergelijke wijzigingen. Wij raden u aan om de laatst bijgewerkte versie van ons Privacybeleid voor Donateurs regelmatig door te lezen.

Heersend recht en taal

Let op dat in het geval van strijdigheid tussen de betekenis of interpretatie in de originele Engelse versie van dit beleid en een vertaling, de originele Engelse versie voorrang zal hebben. Alle geschillen, vorderingen en juridische acties die voortvloeien uit of verband houden met dit beleid, zullen worden uitgevoerd in het Engels, en zullen in alle opzichten worden beheerst door de wetten van de staat Californië. Alle geschillen die betrekking hebben op het Privacybeleid van Donateurs worden uitsluitend beslecht in de staats- of federale rechtbanken gevestigd in San Francisco, Californië.

Neem contact met ons op

WMF hecht waarde aan wat onze donateurs te zeggen hebben over onze diensten en beleid. Als u vragen of opmerkingen hebt over dit beleid, of over de informatie die wordt verzameld op grond van dit Privacybeleid voor Donateurs, e-mail ons via donate@wikimedia.org of neem direct contact met ons op. Voor meer informatie over de privacypraktijken die de Wikimedia-projectenregelen, lees ons voornaamste Privacybeleid voor.

Dit Privacybeleid voor Donateurs ging van kracht op 1 februari 2017. Eerdere versies zijn hieronder te vinden:

Privacybeleid voor Donateurs (september 2011)

Privacybeleid voor Donateurs (juli 2011)

Privacybeleid voor Donateurs (2009)

Let op dat in het geval van strijdigheid tussen de betekenis of interpretatie in de originele Engelse versie van dit Privacybeleid voor Donateurs en een vertaling, zal de originele Engelse versie voorrang hebben.