Polityka ochrony prywatności darczyńców Wikimedia Foundation

From the Wikimedia Foundation Governance Wiki
Jump to navigation Jump to search

Witamy!

Zapraszamy do zapoznania się z Polityką ochrony prywatności darczyńców Wikimedia Foundation. Stworzyliśmy niniejszą politykę w celu ochrony prywatności darczyńców Wikimedia Foundation („WMF”). Wiemy, że nasi darczyńcy bardzo dbają o to, w jaki sposób są wykorzystywane i udostępniane ich dane osobowe i szanujemy ich prywatność oraz bezpieczeństwo. Polityka ochrony prywatności darczyńców dotyczy naszych działań związanych z gromadzeniem, wykorzystywaniem, przechowywaniem, ochroną i ujawnianiem informacji na temat darczyńców. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką oraz naszymi Warunkami użytkowania. Nigdy nie sprzedamy, nie wymienimy ani nie odnajmiemy Twoich niepublicznych danych osobowych.

Ważne informacje

Przekazując darowiznę na rzecz fundacji WMF, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przekazywanie, przetwarzanie, przechowywanie, ujawnianie i wykorzystywanie informacji na Twój temat na terenie Stanów Zjednoczonych („USA”) oraz innych państw, w których mogą obowiązywać inne lub mniej restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony danych niż w Twoim kraju, do celów określonych w niniejszej polityce. Jeżeli nie zgadzasz się z zasadami Polityki ochrony prywatności darczyńców lub z Warunkami użytkowania WMF, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania ze stron internetowych Wikimedia służących do pozyskiwania funduszy, takich jak donate.wikimedia.org.

Definicje

WMF”, „my” i „nasz” odnoszą się do Wikimedia Foundation.

Polityka ochrony prywatności darczyńców” i „polityka” odnoszą się do niniejszego dokumentu.

Dane osobowe” to informacje udostępniane nam przez Ciebie lub informacje, które zbieramy od Ciebie, mogące posłużyć do zidentyfikowania Twojej osoby. Mimo iż nie gromadzimy wszystkich rodzajów informacji wymienionych poniżej to, o ile nie są one dostępne publicznie w inny sposób, uznajemy poniższe informacje za „dane osobowe”, które mogą zostać użyte, aby Cię zidentyfikować:

 1. Twoje prawdziwe imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, hasło, numer identyfikacyjny umieszczony na Twoim dokumencie tożsamości wydanym przez organy rządowe, numer IP, identyfikator agenta użytkownika przeglądarki internetowej, numer karty kredytowej lub płatniczej, numer rachunku bankowego i kod banku, numer PESEL w połączeniu z kontem;
 2. a także, w razie powiązania z którąś z informacji wymienionych w punkcie (a), inne dane wrażliwe, takie jak data urodzenia, płeć, orientacja seksualna, pochodzenie rasowe lub etniczne, stan cywilny, powiązania rodzinne, stan zdrowia lub rodzaj niepełnosprawności, przynależność polityczna, wyznanie.

Zakres Polityki ochrony prywatności darczyńców

Niniejsza polityka obejmuje gromadzenie, przekazywanie, przetwarzanie, przechowywanie, ujawnianie i wykorzystywanie zarówno danych osobowych, jak i innych informacji na Twój temat zbieranych w związku z procesem przekazywania darowizny na rzecz fundacji Wikimedia Foundation, interakcjami związanymi z wysyłanymi przez WMF wiadomościami e-mail dotyczącymi pozyskiwania funduszy, wyświetlaniem bannerów dotyczących pozyskiwania funduszy znajdujących się na stronach Wikimedia, a także odwiedzaniem stron Wikimedia służących do pozyskiwania funduszy, takich jak donate.wikimedia.org. Niniejsza polityka nie obejmuje gromadzenia, przekazywania, przetwarzania, przechowywania, ujawniania ani wykorzystywania informacji na Twój temat gromadzonych w związku z korzystaniem przez Ciebie z innych projektów lub fragmentów projektów WMF, takich jak Wikipedia. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących bardziej ogólnych praktyk WMF w zakresie ochrony prywatności, prosimy o zapoznanie się z naszą główną Polityką ochrony prywatności. Niniejsza polityka nie obejmuje również gromadzenia, przekazywania, przetwarzania, przechowywania, ujawniania ani wykorzystywania informacji na Twój temat zbieranych w związku z procesem przekazywania darowizny na rzecz podmiotów stowarzyszonych Wikimedia, takich jak oddziały lub podczas innych Twoich interakcji z takimi podmiotami. Więcej informacji dotyczących praktyk w zakresie ochrony prywatności stosowanych w tych jednostkach znajdziesz w ich politykach ochrony prywatności.

Zakres gromadzonych danych

W wyniku Twojej interakcji ze stronami do przekazywania darowizn, przekazania darowizny, wypełnienia ankiety lub przekazania informacji zwrotnej dotyczącej darowizn, WMF może zbierać pewne dane osobowe, które zdefiniowano powyżej. Możemy także gromadzić informacje inne niż dane osobowe, takie jak:

 • dane strony internetowej, z której zostałeś przeniesiony na nasze strony do przekazywania darowizn,
 • kwota, jaką przekazałeś,
 • informacje o tym, które z naszych stron wywołujesz i odwiedzasz,
 • data i godzina każdego wywołania naszych stron do przekazywania darowizn,
 • nazwa Twojego dostawcy usług internetowych,
 • Twoje komentarze i sugestie,
 • korespondencja pomiędzy Tobą a WMF,
 • wszelkie inne informacje, które nam udostępnisz.

Zachowujemy poufność zarówno danych osobowych, jak i innych, co oznacza, że nie udostępniamy tych informacji poza Wikimedia Foundation, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych w ramach niniejszej polityki oraz udostępniania tych informacji w formie zanonimizowanej.

Pliki cookie i inne techniki śledzenia

Gdy uczestniczysz w procesie przekazywania darowizn na rzecz WMF, w korespondencji e-mail związanej z pozyskiwaniem funduszy, wypełniasz ankiety lub korzystasz z innych mechanizmów przekazywania informacji zwrotnej WMF, możemy korzystać z technologii automatycznego gromadzenia danych i lokalnego przechowywania danych, takich jak piksele śledzące, JavaScript, pliki cookie lub pamięć lokalna, w celu gromadzenia niektórych informacji dotyczących Twojego urządzenia.

WMF wykorzystuje pliki cookie i inne lokalnie przechowywane dane w celu usprawnienia procesu przekazywania darowizn. Korzystamy z tych informacji również po to, by stworzyć bezpieczniejsze środowisko sieciowe i lepiej zrozumieć preferencje darczyńców oraz ich interakcje ze stronami Wikimedia służącymi do przekazywania funduszy, takimi jak donate.wikimedia.org, a także z wiadomościami e-mail dotyczącymi przekazywania darowizn. Na ogół pliki cookie oraz inne lokalnie przechowywane dane wykorzystywane są po to, by:

 • wspomagać strony Wikimedia służące do pozyskiwania funduszy, takie jak donate.wikimedia.org, w dostarczaniu nowych i bardziej odpowiednich treści;
 • umożliwiać Ci korzystanie w bardziej spersonalizowany sposób ze stron Wikimedia służących do pozyskiwania funduszy, takich jak donate.wikimedia.org, poprzez przechowywanie Twoich preferencji do czasu kolejnej wizyty;
 • analizować wydajność procesów przekazywania darowizn, dzięki czemu będziemy mogli lepiej zrozumieć, jak działają i jak poprawić ich przebieg dla wygody Twojej oraz innych darczyńców WMF;
 • analizować interakcje związane z wiadomościami e-mail dotyczącymi pozyskiwania funduszy, dzięki czemu będziemy mogli usprawnić i ulepszyć proces przekazywania darowizn.

Ograniczenie gromadzenia danych za pośrednictwem plików cookie oraz innych technik śledzenia

Wierzymy, że gromadzenie tych danych wpływa korzystnie na przebieg procesu przekazywania darowizn; mimo to możesz usunąć niektóre lub wszystkie lokalnie przechowywane dane lub wyłączyć ich gromadzenie w ustawieniach przeglądarki. Poniższa lista obejmuje niektóre sposoby ograniczenia wykorzystania plików cookie oraz innych lokalnie przechowywanych danych na Twoim urządzeniu:

 • usunięcie lub dezaktywacja konkretnych lokalnie przechowywanych danych w ustawieniach przeglądarki;
 • korzystanie z przeglądarki, która blokuje użycie plików cookie pochodzących od podmiotów zewnętrznych;
 • instalację, w miarę dostępności, wtyczki blokującej lokalnie przechowywane dane.

Przekazywanie darowizn na rzecz WMF za pośrednictwem stron Wikimedia służących do pozyskiwania funduszy, takich jak donate.wikimedia.org, jest możliwe bez użycia plików cookie i innych lokalnie przechowywanych danych, pamiętaj jednak, że ich usunięcie lub dezaktywacja może mieć wpływ na poruszanie się po tych stronach.

Nie śledź

WMF zobowiązuje się do ochrony informacji zbieranych od wszystkich swoich darczyńców. Nie udostępniamy tych informacji podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem szczególnych okoliczności opisanych w części „Udostępnianie informacji dotyczących darczyńców” niniejszej polityki. Ze względu na to, że jesteśmy tak samo zobowiązani wobec wszystkich darczyńców, nie zmieniamy zachowania naszej witryny w odpowiedzi na wysłany przez przeglądarkę sygnał Nie śledź (Do Not Track, DNT). Więcej informacji na temat trybu DNT znajdziesz na stronie Do Not Track Us oraz w specyfikacji trybu Do Not Track na stronie World Wide Web Consortium.

Wykorzystanie informacji na temat darczyńców

Oto kilka przykładów tego, jak wykorzystujemy informacje zebrane od Ciebie. Pozwalają nam one:

 • zarządzać naszymi stronami do przekazywania darowizn,
 • zapewniać wyższy poziom bezpieczeństwa,
 • testować nowe rozwiązania,
 • dostosowywać treści,
 • ustawiać preferencje językowe,
 • zrozumieć zainteresowanie darczyńców okazywane WMF,
 • wysyłać pokwitowania darowizn,
 • dziękować darczyńcom za ich darowizny,
 • prowadzić naszą wewnętrzną dokumentację,
 • usprawniać nasze procedury i wysiłki związane z pozyskiwaniem funduszy,
 • informować Cię na bieżąco o zbliżających się zbiórkach funduszy oraz innych działaniach WMF,
 • stosować się do przepisów podatkowych USA,
 • przygotowywać ankiety i raporty dotyczące różnych wskaźników,
 • przeprowadzać analizy wewnętrzne, na przykład badania analityczne,
 • informować o istotnych zmianach w niniejszej polityce i powiązanych politykach,
 • składać sprawozdania odpowiednim agencjom rządowym zgodnie z wymogami prawa,
 • włączać się w inne działania WMF związane z pozyskiwaniem funduszy.

Dostęp do informacji na temat darczyńcy

WMF dokłada wszelkich starań, by w rzetelny sposób przetwarzać i przechowywać informacje na temat darczyńców. Jeżeli zechcesz obejrzeć, poprawić lub usunąć dane osobowe, które zgromadziliśmy na Twój temat, lub zmienić preferencje dotyczące komunikacji z WMF, Ty lub Twój upoważniony przedstawiciel możecie nas o tym poinformować, kontaktując się z nami pod adresem donate@wikimedia.org. Dołożymy uzasadnionych starań, żeby spełnić takie żądanie, jednak w pewnych sytuacjach nie będzie to możliwe (na przykład w sytuacji, gdy nie będziemy w stanie odpowiednio zweryfikować Twojej tożsamości w celu udzielenia Ci dostępu do danych osobowych, gdy będziemy prawnie zobowiązani do zachowania pewnych informacji, lub gdy z powodu ograniczeń technologicznych nie będziemy w stanie zmienić lub usunąć pewnych danych). W związku z powyższym, decyzja w sprawie takich żądań pozostaje w wyłącznej gestii WMF.

Udostępnianie informacji na temat darczyńcy

Rozumiemy, że darczyńcy mogą chcieć pozostać anonimowi i dokładamy wszelkich starań, aby to uszanować i zapewnić ich anonimowość. Niemniej jednak, w szczególnych okolicznościach i na warunkach określonych poniżej, możemy udostępnić informacje na temat darczyńców. Nigdy nie sprzedamy, nie wymienimy ani nie odnajmiemy Twoich niepublicznych danych osobowych.

Za Twoją zgodą. Za Twoim przyzwoleniem możemy udostępnić informacje na Twój temat w konkretnym celu. Na przykład możemy dać darczyńcom możliwość publicznego powiązania ich nazwiska z przekazaną darowizną.

W formie zanonimizowanej. Możemy publikować i udostępniać zanonimizowane informacje na temat darczyńców. Na przykład możemy udostępniać zanonimizowane zestawienia danych dotyczące tendencji w przekazywaniu darowizn.

Komentarze i sugestie. Możemy publikować wszelkie komentarze i sugestie otrzymane od naszych darczyńców, na przykład w materiałach promocyjnych, w formie anonimowej. W rzadkich przypadkach, gdy chcemy opublikować takie treści z podaniem tożsamości ich autora, robimy to wyłącznie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody danego darczyńcy.

Podmioty przetwarzające płatności internetowe. Aby ułatwić przekazywanie darowizn za pośrednictwem Internetu, współpracujemy z podmiotami przetwarzającymi płatności. Gdy przekazujesz darowiznę na rzecz WMF za pośrednictwem Internetu przy użyciu karty kredytowej, karty płatniczej lub innych form płatności online, podmioty przetwarzające płatności otrzymują podane przez Ciebie informacje, a także informacje, które te podmioty zbierają niezależnie od WMF. Dokładamy wszelkich starań, aby poprzez zawierane umowy oraz inne mechanizmy zapewnić traktowanie informacji na Twój temat przez podmioty przetwarzające płatności w sposób zgodny z zasadami ujętymi w niniejszej polityce i co najmniej tak samo bezpieczny. Należy jednak pamiętać, że WMF nie odpowiada za praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane przez te pomioty; aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk stosowanych przez poszczególne podmioty zajmujące się przetwarzaniem płatności, należy zapoznać się z ich politykami dotyczącymi ochrony prywatności.

Inni usługodawcy. Współpracujemy z usługodawcami i wykonawcami zewnętrznymi, którzy wspierają nas w organizacji i przeprowadzaniu programów pozyskiwania funduszy lub pomagają nam w prowadzeniu stron służących do przekazywania darowizn bądź poprawiają ich funkcjonowanie. Możemy udostępniać tym usługodawcom Twoje dane osobowe lub inne informacje na Twój temat w zakresie koniecznym do świadczenia przez nich usług na rzecz WMF lub korzystania z dostarczanych przez nich narzędzi oraz usług. Mimo iż nie możemy zagwarantować ochrony prywatności ani bezpieczeństwa usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, dokładamy wszelkich starań, aby poprzez zawierane umowy oraz inne mechanizmy zapewnić traktowanie informacji na Twój temat przez usługodawców zewnętrznych w sposób zgodny z zasadami ujętymi w niniejszej polityce i co najmniej tak samo bezpieczny.

Z przyczyn prawnych. W rzadkich przypadkach możemy mieć wgląd w Twoje dane osobowe, zachować je lub ujawnić, jeżeli zaistnieją uzasadnione przesłanki, że jest to konieczne w odpowiedzi na prawnie wiążący nakaz, wezwanie sądowe, wyrok sądowy, przepis, ustawę, bądź inny nakaz sądowy lub administracyjny. Jeżeli uznamy, że dane żądanie ujawnienia informacji na temat darczyńcy nie ma mocy prawnej lub stanowi nadużycie systemu prawnego, zaś sam darczyńca, którego sprawa dotyczy nie zamierza sprzeciwiać się ujawnieniu danych, dołożymy wszelkich starań, aby sprzeciwić się takiemu żądaniu. Przed ujawnieniem Twoich danych osobowych w odpowiedzi na żądanie prawne, WMF zobowiązuje się do powiadomienia Cię pocztą elektroniczną przynajmniej dziesięć (10) dni kalendarzowych wcześniej, o ile będzie to możliwe. Możemy jednak przekazać taką informację wyłącznie pod warunkiem, że nie otrzymaliśmy prawnego zakazu kontaktowania się z Tobą, poinformowanie Cię nie stworzy ani nie zwiększy wiarygodnego zagrożenia dla życia lub zdrowia, zaś Ty udostępniłeś nam swój adres e-mail lub inne aktualne dane kontaktowe.

Niniejsza polityka nie ma na celu ograniczenia jakichkolwiek dostępnych dla Ciebie środków ochrony prawnej względem żądań podmiotów zewnętrznych (zarówno cywilnych, karnych, jak i państwowych) dotyczących ujawnienia Twoich danych. W razie pojawienia się takiego żądania wobec Twojej osoby polecamy zwrócić się o poradę do radcy prawnego.

Jeżeli organizacja zostanie przeniesiona. W razie zaistnienia wysoce nieprawdopodobnego zdarzenia polegającego na przeniesieniu własności lub większości własności WMF lub reorganizacji WMF (np. fuzji, konsolidacji, przejęcia) Twoje dane osobowe pozostaną poufne, z wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszej polityce. Jeżeli jakiekolwiek dane osobowe miałyby zostać przeniesione lub stać się przedmiotem innej polityki ochrony prywatności, opublikujemy stosowną informację na stronach Wikimedia, poprzez WikimediaAnnounce-L lub podobną listę mailingową przynajmniej trzydzieści (30) dni wcześniej.

Chronić Ciebie, nas i innych. W pewnych sytuacjach może być konieczne udostępnienie Twoich danych osobowych w celu: wyegzekwowania przestrzegania lub przeprowadzenia dochodzenia w sprawie możliwego naruszenia naszych Warunków użytkowania, niniejszej Polityki ochrony prywatności darczyńców lub którejkolwiek z polityk Fundacji lub społeczności użytkowników; przeprowadzenia dochodzenia lub obrony w związku z postępowaniami prawnymi lub zagrożeniami prawnymi; zapobiegnięcia bezpośredniemu i poważnemu zagrożeniu uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci osoby; ochrony naszej organizacji, pracowników, kontrahentów, użytkowników lub ogółu; wykrywania, zapobiegania oraz wszelkiego rodzaju oceny i reagowania w związku z potencjalnym spamem, złośliwym oprogramowaniem, nadużyciami finansowymi i innymi, działaniami niezgodnymi z prawem, lub kwestiami technicznymi oraz dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ochrona informacji na temat darczyńcy

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i poufności, WMF stosuje rozmaite środki materialne, administracyjne i techniczne, a także polityki i procedury, których celem jest wspieranie ochrony Twoich danych osobowych i finansowych przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystywaniem, zmienianiem, ujawnianiem lub zniszczeniem. Musisz jednak pamiętać, że żaden system przechowywania lub transmisji danych nie jest całkowicie bezpieczny, dlatego też nie możemy zagwarantować, że nasze protokoły bezpieczeństwa nie zostaną złamane.

Okres przechowywania informacji na temat darczyńcy

Otrzymawszy Twoje dane osobowe, przechowujemy je przez najkrótszy możliwy okres umożliwiający utrzymanie, zrozumienie i poprawę funkcjonowania procesu przekazywania darowizn WMF oraz wypełnienie naszych zobowiązań na mocy przepisów prawa obowiązującego w USA. Niektóre informacje mogą być przechowywane bez ograniczeń czasowych.

Informacje na temat ogólnych polityk Wikimedia dotyczących przechowywania danych w ramach projektów Wikimedia znajdziesz w Wytycznych retencji danych.

Jednostki stowarzyszone Wikimedia

Jednostki stowarzyszone Wikimedia (na przykład oddziały) to niezależne organizacje, prowadzące niekiedy własne zbiórki funduszy. Niektóre jednostki stowarzyszone mogą przekazywać część zebranych funduszy na rzecz WMF, jednak WMF nie angażuje się w procedury przetwarzania darowizn przekazywanych tym organizacjom. Zależnie od wymogów prawa miejscowego i z innych względów, jednostki stowarzyszone Wikimedia stosują inne polityki i praktyki dotyczące prywatności. Oczekuje się, że jednostki stowarzyszone biorące udział w pozyskiwaniu funduszy będą przestrzegać zasad określonych w niniejszej polityce, jednakże niniejsza polityka nie obejmuje w sposób wyraźny darowizn przekazywanych na rzecz tych jednostek.

Zmiany w Polityce ochrony prywatności darczyńców

W celu rzetelnego odzwierciedlenia stosowanych przez nas praktyk dotyczących gromadzenia i ujawniania danych konieczne może być okresowe wprowadzenie zmian w niniejszej polityce. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania takich zmian i przekażemy informację na ten temat w uzasadniony sposób i w rozsądnym terminie. Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z najnowszą wersją naszej Polityki ochrony prywatności darczyńców.

Obowiązujący język i prawo właściwe

Należy zwrócić uwagę, że w razie zaistnienia jakichkolwiek różnic w znaczeniu lub interpretacji pomiędzy oryginalną wersją niniejszej polityki w języku angielskim a jej tłumaczeniem, zastosowanie ma oryginalna wersja angielska. Wszelkie spory, roszczenia i podstawy powództwa wynikające z niniejszej polityki lub dotyczące niniejszej polityki będą prowadzone w języku angielskim i w sposób pod każdym względem zgodny z prawem stanu Kalifornia. Wszelkie spory dotyczące Polityki ochrony prywatności darczyńców będą rozpatrywane wyłącznie w sądach stanowych lub federalnych znajdujących się w San Francisco, w stanie Kalifornia.

Kontakt

Cenimy sobie uwagi darczyńców dotyczące naszych usług i polityk. Jeżeli masz pytania dotyczące niniejszej polityki lub informacji gromadzonych na mocy Polityki ochrony prywatności darczyńców, napisz do nas na adres donate@wikimedia.org lub skontaktuj się z nami bezpośrednio. Więcej informacji na temat praktyk w zakresie ochrony prywatności, zgodnie z którymi realizowane są projekty Wikimedia, znajdziesz w naszej głównej Polityce ochrony prywatności.

Niniejsza Polityka ochrony prywatności darczyńców weszła w życie 1 lutego 2017 roku. Poniżej znajdują się poprzednie wersje:

Polityka ochrony prywatności darczyńców (wrzesień 2011 r.)

Polityka ochrony prywatności darczyńców (lipiec 2011 r.)

Polityka ochrony prywatności darczyńców (2009 r.)

Należy zwrócić uwagę, że w razie zaistnienia jakichkolwiek różnic w znaczeniu lub interpretacji pomiędzy oryginalną wersją Polityki ochrony prywatności darczyńców w języku angielskim a jej tłumaczeniem, pierwszeństwo ma wersja angielska.