Wikimedia:Giới thiệu

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia:About and the translation is 63% complete.
Outdated translations are marked like this.
Chào mừng đến với wiki quản trị của Quỹ Wikimedia, nơi chúng tôi cung cấp đến công chúng nhiều loại tài liệu khác nhau liên quan đến quản trị và chính sách

Chào mừng

Cảm ơn vì bạn đã ở đây!

Wiki này không tuân theo các quy tắc như các dự án Wikimedia khác, bởi vì nó không có tính mở cho việc chỉnh sửa, và trong trường hợp không đồng ý, cơ chế đưa ra quyết định sẽ do nhân viên của Quỹ Wikimedia hoặc Hội đồng quản trị xử lý.

Wiki được quản lý bởi nhân viên và nhà thầu của Quỹ Wikimedia, chủ yếu thuộc bộ phận Truyền thôngPháp lý.

Phạm vi

Trang chính: Wikimedia:Scope

Wiki này cung cấp công khai nhiều tài liệu liên quan đến quản trị và quy định từ Quỹ Wikimedia, chẳng hạn như:

Wiki cũng có các bản lưu trữ của nội dung mà Tổ chức không còn sử dụng hoặc duy trì tích cực nữa.

Tài khoản trên wiki này

Đăng ký tài khoản
Trang chính: Wikimedia:Accounts policy

Từ tháng 10 năm 2021, mọi tài khoản đã đăng ký trên các dự án Wikimedia khác đều có thể chỉnh sửa trang thành viên và trang thảo luận thành viên trên wiki này và có thể hỗ trợ dịch nội dung của wiki này sang các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.

Sửa đổi của các trang nội dung thông thường sẽ bị giới hạn cho các biên tập viên được cấp phép.

Bảo quản viên của trên wiki này

Bảo quản viên trước đây bao gồm nhiều nhân viên của Tổ chức và các tình nguyện viên không thuộc Tổ chức. Kể từ tháng 5 năm 2013, chỉ có Hội đồng quản trị và Nhân viên của Tổ chức mới có thể trở thành Bảo quản viên trên dự án này (mặc dù thành viên không thuộc Tổ chức có thể có quyền Bảo quản viên tạm thời trong một số trường hợp nhất định). Tiếp viênbảo quản viên toàn cục có quyền bảo quản viên trên wiki này.

Core administrators team

As of 11 tháng 10 năm 2023, the core team of administrators primarily responsible for operations and maintenance of Wikimedia Foundation Governance Wiki are:

Contacting the core administrators team

Anyone with a registered account can post on this wiki's Babel noticeboard, which is regularly monitored by the core administrators team. You can also use the {{Edit request}} template to make a request for an edit on a specific page. If needed, you can contact the wiki's coordinating Wikimedia Foundation department, Communications, via email: talktocomms@wikimedia.org

Wikimedia Foundation staff can contact the core administrators team via the internal #governance-wiki Slack channel.

Xem thêm