Jump to content

Politika licenciranja Wikimedie

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Resolution:Licensing policy and the translation is 100% complete.

Osnovne opredelitve

Projekt
Posamezen projekt fundacije Wikimedia Foundation v določenem jeziku ali več jezikih, npr. angleška Wikipedija, francoski Wikivir ali Meta.
Vsebina pod prosto licenco
Vsebina, katere licenca izpolnjuje določila Opredelitve prostih kulturnih del (Definition of Free Cultural Works) o licencah, dostopne na https://freedomdefined.org/Definition/1.0, različica 1.0.
Politika doktrine izvzetja (EDP)
Za projekt specifičen pravilnik, v skladu s pravom Združenih držav Amerike in pravom držav, iz katerih se pretežno dostopa do vsebine projekta (če obstajajo), ki upošteva avtorskopravne omejitve (vključno s sodno prakso), relevantne za projekt, in dopušča nalaganje avtorsko varovanega gradiva, ki se sme legalno uporabiti v kontekstu projekta, ne glede na licenčni status. Zgleda sta npr.: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Non-free_content in https://pl.wikinews.org/wiki/Wikinews:Dozwolony_u%C5%BCytek. Za informacije o pošteni uporabi glejte meta:Wikilegal/Primer on U.S. Fair Use/Copyright Law for Website.

Sklepi

Čeprav je poslanstvo fundacije Wikimedia Foundation »opolnomočenje in vključitev ljudi z vsega sveta v zbiranje in razvoj izobraževalne vsebine pod prosto licenco,« velja naslednje:

 1. Projekti smejo gostiti samo vsebino pod prosto licenco ali sicer prosto v smislu Opredelitve prostih kulturnih del, navedene zgoraj.
 2. Poleg tega lahko skupnost vsakega projekta, razen Wikimedia Commons, sestavi in sprejme EDP. Neprosta vsebina, uporabljena v skladu z EDP, mora biti označena na računalniško berljiv način, tako da jo lahko zlahka prepoznajo tako uporabniki spletišča kot tudi drugi uporabniki gradiva.
 3. Uporaba EDP mora biti minimalna. Razen posameznih izjem naj se uporablja zgolj za ilustracijo zgodovinsko pomembnih dogodkov, vključitev varovanih del, kot so logotipi, ali kot dopolnilo (v ozkih mejah) člankov o avtorsko varovanih sodobnih delih. EDP ne sme dopuščati gradiva, kjer lahko pričakujemo, da bo za isti namen na voljo datoteka pod prosto licenco. Tak primer so skoraj vse upodobitve živečih ljudi. Kadar koli je na voljo in služi istemu izobraževalnemu namenu prosto licencirano delo, je treba vsebino pod določili EDP nadomestiti s prosto licenciranim delom.
 4. Kadar ni navedena ustrezna utemeljitev, je treba predstavnostno gradivo, uporabljeno v okviru EDP, izbrisati. Uporabi se lahko samo v kontekstu druge vsebine pod prosto licenco.
 5. Za projekte, ki trenutno še nimajo EDP, velja naslednje:
  • Vse predstavnostno gradivo, ki je bilo pod nesprejemljivo licenco (opredeljeno zgoraj) naloženo 23. marca 2007 ali pozneje, in nima ustrezne utemeljitve uporabe, je treba izbrisati, o preostalem gradivu pod tako licenco pa je treba razpravljati in opredeliti, ali taka utemeljitev obstaja. Če ne obstaja, ga je prav tako treba izbrisati.
 6. Za projekte, ki trenutno še nimajo EDP, velja naslednje:
  • Vse datoteke, ki so bile pod nesprejemljivo licenco na novo naložene 23. marca 2007 ali pozneje, je treba izbrisati.
  • Fundacija bo pri pripravi EDP pomagala vsem projektnim skupnostim, ki se bodo odločile zanj.
  • Do 23. marca 2008 je treba vse obstoječe datoteke pod nesprejemljivo licenco (kot je opredeljena zgoraj) sprejeti v okviru EDP ali izbrisati.

Sprejeto 23. marca 2007 s 7 glasovi podpore.