Resolution:Licensing policy/sl

  From the Wikimedia Foundation Governance Wiki

  Osnovne opredelitve

  Projekt
  Posamezen projekt fundacije Wikimedia Foundation v določenem jeziku ali več jezikih, npr. angleška Wikipedija, francoski Wikivir ali Meta.
  Vsebina pod prosto licenco
  Vsebina, katere licenca izpolnjuje določila Opredelitve prostih kulturnih del (Definition of Free Cultural Works) o licencah, dostopne na http://freedomdefined.org/Definition/Sl version 1.0.
  Politika doktrine izvzetja (EDP)
  Za projekt specifična politika, v skladu s pravom Združenih držav Amerike in pravom držav, iz katerih se pretežno dostopa do vsebine projekta (če obstajajo), ki upošteva avtorskopravne omejitve (vključno s sodno prakso), relevantne za projekt, in dopušča nalaganje avtorsko zavarovanega gradiva, ki se ga legalno sme uporabiti v kontekstu projekta, ne glede na licenčni status. Zgleda sta npr.: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Non-free_content in http://pl.wikinews.org/wiki/Wikinews:Dozwolony_u%C5%BCytek.

  Sklep

  Čeprav je poslanstvo fundacije Wikimedia Foundation "opolnomočenje in vključitev ljudi z vsega sveta v zbiranje in razvoj izobraževalne vsebine pod prosto licenco,", velja naslednje:

  1. Projekti smejo gostiti samo vsebino pod prosto licenco ali sicer prosto v smislu Opredelitve prostih kulturnih del, navedene zgoraj.
  2. Poleg tega lahko skupnost vsakega projekta, razen Wikimedia Commons, sestavi in sprejme EDP. Neprosta vsebina, uporabljena v skladu z EDP, mora biti označena na računalniško berljiv način, tako da jo lahko zlahka prepoznajo tako uporabniki spletišča kot tudi drugi uporabniki gradiva.
  3. Uporaba EDP mora biti minimalna. Razen posameznih izjem se naj uporablja zgolj za ilustracijo zgodovinsko pomembnih dogodkov, za vključitev zavarovanih del, kot so logotipi, ali kot dopolnilom (v ozkih mejah) člankov o avtorsko zavarovanih sodobnih delih. EDP ne sme dopuščati gradiva, kjer lahko pričakujemo, da bo za isti namen na razpolago datoteka pod prosto licenco. Tak primer so na primer skoraj vse upodobitve živečih ljudi. Kadar koli je na razpolago in služi istemu izobraževalnemu namenu prosto licencirano delo, je treba vsebino pod določili EDP nadomestiti s prosto licenciranim delom.
  4. Kadar ni navedena ustrezna utemeljitev, je treba predstavnostno gradivo, uporabljeno v okviru EDP, izbrisati. Uporabi se ga lahko samo v kontekstu druge vsebine pod prosto licenco.
  5. Za projekte, ki trenutno še nimajo EDP, velja naslednje:
   • Vse predstavnostno gradivo, ki je bilo pod nesprejemljivo licenco (opredeljeno zgoraj) naloženo 23. marca 2007 ali pozneje, in nima ustrezne utemeljitve uporabe, je treba izbrisati, o preostalem gradivu pod tako licenco pa je treba razpravljati in opredeliti, ali taka utemeljitev obstaja. Če ne obstaja, ga je treba prav tako izbrisati.
  6. Za projekte, ki trenutno še nimajo EDP, velja naslednje:
   • Vse datoteke, ki so na novo naložene 23. marca 2007 ali pozneje, je treba izbrisati.
   • Fundacija bo pri sestavi EDP pomagala vsem projektnim skupnostim, ki se bodo odločile zanj.
   • Do 23. marca 2008 je treba vse obstoječe datoteke pod nesprejemljivo licenco (kot je opredeljena zgoraj) sprejeti v okviru EDP ali izbrisati.

  Sprejeto 23. marca 2007 s 7 glasovi podpore.