Wikimedia Licensing Policy

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Resolution:Licensing policy and the translation is 95% complete.

Định nghĩa này áp dụng cho

Dự án
Một dự án Wikimedia cụ thể bằng một ngôn ngữ nhất định hoặc một dự án đa ngôn ngữ, chẳng hạn như Wikipedia tiếng Anh, Wikisource tiếng Pháp hoặc Meta.
Giấy phép Nội dung Tự do
Giấy phép đáp ứng các điều khoản của Định nghĩa về Tác phẩm Văn hóa Tự do dành riêng cho giấy phép, có thể tìm thấy tại //freedomdefined.org/Definition/1.0 phiên bản 1.0.
Quy định Thuyết miễn trừ (EDP)
Quy định dành riêng cho dự án, phù hợp với luật pháp Hoa Kỳ và luật pháp của các quốc gia nơi nội dung dự án được truy cập chủ yếu (nếu có), công nhận các hạn chế của luật bản quyền (bao gồm cả án lệ) áp dụng cho dự án và cho phép tải lên các tài liệu có bản quyền có thể được sử dụng hợp pháp trong bối cảnh của dự án, bất kể tình trạng cấp phép của chúng. Ví dụ bao gồm: //en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Non-free_content và //pl.wikinews.org/wiki/Wikinews:Dozwolony_u%C5%BCytek. Để biết thông tin về Luật Sử dụng hợp lý tại Hoa Kỳ, xem meta:Wikilegal/Primer on U.S. Fair Use/Copyright Law for Website.

Nghị quyết

Xét rằng sứ mệnh của Quỹ Wikimedia là "trao quyền và thu hút mọi người trên khắp thế giới thu thập và phát triển nội dung giáo dục theo giấy phép nội dung tự do,"

 1. Tất cả các dự án được kỳ vọng chỉ lưu trữ nội dung theo Giấy phép Nội dung Tự do hoặc nếu không thì phải là tự do theo 'Định nghĩa về Tác phẩm Văn hóa Tự do' được công nhận ở trên.
 2. Ngoài ra, ngoại trừ Wikimedia Commons, mỗi cộng đồng dự án có thể phát triển và áp dụng Quy định Thuyết miễn trừ (EDP). Nội dung không tự do được sử dụng theo EDP phải được xác định ở định dạng mà máy có thể đọc được để người dùng trang web cũng như người dùng lại có thể dễ dàng xác định nội dung đó.
 3. Các nội dung được áp dụng thuyết miễn trừ như vậy phải ở mức tối thiểu. Việc sử dụng chúng, với ngoại lệ hạn chế, nên là để minh họa các sự kiện quan trọng trong lịch sử, bao gồm việc xác định các tác phẩm được bảo hộ bản quyền như biểu trưng hoặc để bổ sung (trong giới hạn hẹp) vào các bài viết về các tác phẩm đương đại có bản quyền. EDP ​​có thể không cho phép tài liệu mà chúng tôi có thể mong đợi ai đó tải lên tập tin được cấp phép tự do một cách hợp lý cho cùng một mục đích, chẳng hạn như trường hợp của hầu hết tất cả các bức chân dung của các cá nhân đáng chú ý còn sống. Bất kỳ nội dung nào được sử dụng theo EDP phải được thay thế bằng một tác phẩm được cấp phép tự do bất cứ khi nào có sẵn một tác phẩm phục vụ cùng một mục đích giáo dục.
 4. Phương tiện được sử dụng theo thuyết miễn trừ có thể bị xóa nếu thiếu lý do áp dụng. Chúng chỉ được sử dụng trong bối cảnh nội dung được cấp phép tự do khác.
 5. Đối với các dự án hiện đã áp dụng thuyết miễn trừ, hành động sau sẽ được thực hiện:
  • Kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2007, tất cả các phương tiện mới được tải lên theo các giấy phép không được chấp nhận (như được định nghĩa ở trên) và thiếu cơ sở miễn trừ sẽ bị xóa và các phương tiện hiện có theo các giấy phép đó phải trải qua một quá trình thảo luận để xác định xem có tồn tại cơ sở hợp lý đó hay không; nếu không, chúng cũng nên bị xóa.
 6. Đối với các dự án hiện chưa áp dụng thuyết miễn trừ, hành động sau sẽ được thực hiện:
  • Kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2007, mọi tập tin mới tải lên theo giấy phép không được chấp nhận sẽ bị xóa.
  • Tổ chức quyết tâm hỗ trợ tất cả các cộng đồng dự án mong muốn phát triển EDP trong quá trình phát triển nó.
  • Trước ngày 23 tháng 3 năm 2008, tất cả các tập tin hiện có theo giấy phép không được chấp nhận như trên phải được chấp nhận theo EDP hoặc sẽ bị xóa.

Thông qua với 7 phiếu ủng hộ, ngày 23 tháng 3 năm 2007.