Archive:Terms of Use 2012/Introduction/bg

From Wikimedia Foundation Governance Wiki

Условията за ползване на проекта Уикимедия бяха обновени в рамките на един исторически значим за общността процес на продължително редактиране и коментиране. Новата редактирана версия предстои да влезе в сила на 25 май 2012 г.

Актуализираните Условия за ползване са резултат от уникален процес на сътрудничество, в който са съчетани над 200 редакции и над 4500 изписани реда с коментари и препоръки. В продължение на повече от 140 дни общността на Уикимедия се занимаваше активно с анализи, писане, пренаписване и редактиране на предложенията за изменение на Условията за ползване, разрешавайки повече от 120 проблема. Никога преди това условия за ползване на който и да било голям уебсайт не са били подготвяни в интерактивен режим с толкова много колективни усилия. Процесът на коментиране и редакция на актуализиране на Условията за ползване приключи на 31 декември 2011 г. Съветът на попечителите на Фондация Уикимедия официално одобри окончателния проект на обновените Условия за ползване на 6 март 2012 г. Наред с другото, тези условия предвиждат:

  • По-добро разбиране: Обновените условия включват кратко и лесно за четене резюме за по-лесно разбиране на терминологията.
  • Повишена безопасност: Обновените условия забраняват някои действия, като например инсталиране на зловреден софтуер, които биха могли да изложат на риск системите на Уикимедия. Въпреки че тези ограничения не представляват изменение на правилата, те осигуряват яснота по отношение на това, което наричаме неприемливо поведение.
  • По-ясни роли: В отговор на исканията за насоки, обновените условия изясняват ролите и отговорностите на общността, включително на редакторите и сътрудниците. С тези условия също се цели да бъдат предоставени насоки в помощ на потребителите, за да се избягват евентуални проблеми.
  • Повече отзиви от общността: С обновените условия се гарантира, че бъдещите обновления ще бъдат предшествани от задълбочени общностни дискусии. Преди всяко обновление на потребителите се дават най-малко 30 дни, през които да предоставят мнението си. Едва след това обсъдените условия се преразглеждат основно и влизат в сила (с одобрението на Съвета). За приемане на спешни правни и административни промени има възможност, по изключение, това да стане в 3-дневен срок.
  • По-ясно свободно лицензиране: Предходната версия на „Условията за ползване“ създаваше трудности за мнозина, когато става въпрос за изискванията за свободно лицензиране. С обновените условия правим опит да обясним по-ясно тези изисквания към редакторите и сътрудниците (без да променяме действащите практики).
  • Повече инструменти, насочени срещу тормоза, заплахите, преследването, вандализма и други подобни дългосрочни проблеми: В условията ясно се заявява, че тези дейности са забранени. Ново за Уикимедия е това, че с обновените условия се разширяват възможностите за глобална забрана за екстремни уики нарушения – необходимост, която беше изразена от редица членове на общността. И тъй като глобалната забрана е ясно формулирана в „Условията за ползване“, тя ще бъде прилагана като част от общностните правила.
  • По-добра правна защита: В обновените условия са включени правни раздели, целящи да защитават уебсайтове като нашите, като например по-добро обяснение на нашия хостинг статус, както и детайли относно правната отговорност на потребителите, както и изявление за ограниченията на отговорността на Фондация Уикимедия.

Достатъчно е да кажем, че действаме съгласувано с други близки на нас по дух организации, внедряващи аналогични Условия за ползване, в това число такива, като: Internet Archive, Creative Commons, Mozilla Firefox, Open Source Initiative, Project Gutenberg, Linux Foundation, Stack Exchange, WikiSpaces и WordPress.com.

Този проект би бил невъзможен без усърдната работа и компетентност на нашата общност. Признателни сме за участието на общността в тази новаторска инициатива, която създаде Условията за ползване със значително по-високо ниво на колективен труд в сравнение с който и да било друг подобен уебсайт.