Jump to content

Archive:Terms of Use 2012/Introduction/nl

From Wikimedia Foundation Governance Wiki

Als gevolg van een historisch gemeenschapsoverleg zijn de Gebruiksvoorwaarden bijgewerkt. De nieuwe gebruiksvoorwaarden worden vanaf 25 mei 2012 toegepast.

De bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden zijn het resultaat van een uniek samenwerkingsproces waarbij meer dan 200 bewerkingen en meer dan 4500 regels overleg in acht zijn genomen. Gedurende 140 dagen zijn de Gebruiksvoorwaarden grondig gecontroleerd, aangepast, opnieuw aangepast op voorstel van de Wikimediagemeenschap, waarbij meer dan 120 problemen zijn opgelost. Het is de eerste keer dat een grote website deze methode van interactie en samenwerking gebruikt om haar voorwaarden te herschrijven. Het overleg- en revisieproces is geëindigd op 31 december 2011. De Board of Trustees heeft de laatste versie van de bijgewerkte voorwaarden goedgekeurd op 6 maart 2012. Een aantal voordelen van de vernieuwde voorwaarden zijn:

  • Beter begrip: de nieuwe overeenkomst bevat een gemakkelijk leesbaar sjabloon om de voorwaarden beter te begrijpen te maken.
  • Sterkere beveiliging: de bijgewerkte voorwaarden verbieden een aantal handelingen – zoals het installeren van malware – die de Wikimediasystemen zouden kunnen beschadigen. Alhoewel deze beperkingen geen verandering in het beleid teweeg brengen, geven ze wel meer duidelijkheid over wat wordt gezien als onacceptabel gedrag.
  • Duidelijkere rollen: als antwoord op de verzoeken om meer duidelijkheid omtrent de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van gebruikers, zijn deze duidelijker uitgelegd in de nieuwe voorwaarden. De voorwaarden hebben ook tot doel gebruikers te begeleiden om zo problemen te vermijden.
  • Meer feedback van de gemeenschap: de bijgewerkte overeenkomst verzekert dat toekomstige veranderingen worden voorafgegaan door een overlegproces. Bij een aanpassing kunnen de gebruikers gedurende een periode van 30 dagen reageren op de voorgestelde veranderingen, voordat een grote aanpassing wordt doorgevoerd (met goedkeuring van de Board of Trustees). Er is in een uitzondering van 3 dagen voorzien in het geval van dringende juridische en administratieve wijzigingen.
  • Duidelijkere voorwaarden rond vrije licenties: volgens sommigen waren de voorgaande Gebruikersvoorwaarden vaag met betrekking tot de voorwaarden voor het gebruik van vrije licenties. De nieuwe Gebruikersvoorwaarden proberen de al bestaande regelingen duidelijker uit te leggen voor gebruikers, zonder afbreuk te doen aan de reeds bestaande procedures.
  • Meer hulpmiddelen voor de strijd tegen intimidatie, bedreigingen, stalken, vandalisme en andere langetermijnproblemen: de voorwaarden stellen duidelijk dat dit gedrag verboden is. Een meer ongebruikelijke regeling is het uitbreiden van de mogelijkheid tot een globale verbanning na extreem vandalisme op verschillende wiki's, op vraag van een aantal leden van de gemeenschap. Hoewel de globale verbanning al mogelijk is in de Gebruiksvoorwaarden, wordt deze nu ook ingevoerd in de gemeenschapspolitiek.
  • Betere gerechtelijke bescherming: de bijgewerkte voorwaarden bevatten nu ook een juridische paragraaf die helpt om een site als onze te vrijwaren van juridische vervolging, zoals een betere verklaring van onze hostingstatus alsook uitsluitsels en beperkingen van aansprakelijkheid van de Foundation.

Wij zijn consistent met andere, gelijkgezinde organisaties, die gelijkaardige overeenkomsten hebben, zoals het Internet Archive, Creative Commons, Mozilla Firefox, Open Source Initiative, Project Gutenberg, Linux Foundation, Stack Exchange, Wikispaces en WordPress.com.

Zonder het harde werk en de expertise van onze gemeenschap was dit project onmogelijk zijn geweest. De deelname van de gemeenschap in dit innovatieve initiatief, dat geleid heeft tot de meest gezamenlijk opgestelde Gebruiksvoorwaarden van enige andere website, juichen wij dan ook van harte toe.