Archive:Terms of Use 2012/Introduction/fi

From Wikimedia Foundation Governance Wiki

Ennennäkemättömän yhteisöllisen muokkaamisen ja keskustelun tuloksena Wikimedian käyttöehdot on uudistettu. Uudet käyttöehdot tulevat voimaan 25. toukokuuta 2012.

Uudet käyttöehdot ovat syntynyeet ainutlaatuisen yhteistyön tuloksena, jossa tehtiin yli 200 muokkausta ja käytiin yli 4500 riviä keskusteluja. Yli 140 päivän ajan Wikimedian yhteisö arvioi, teki luonnoksia ja esitti muutoksia ehdotuksiin uusiksi käyttöehdoiksi sekä samalla ratkaisi yli 120 yksittäistä kysymystä. Koskaan aiemmin ei suuren verkkosivuston käyttöehtoja ole laadittu tällaisen vastavuoroisen ja yhteistyöhön kannustavan hankkeen tuloksena. Uusien käyttöehtojen kommentointi- ja muokkaustyö päättyi 31. joulukuuta 2011. Säätiön johtokunta hyväksyi virallisesti uudet käyttöehdot 6. maaliskuuta 2012. Muun muassa seuraavia seikkoja käsitellään uusissa ehdoissa:

  • Parempi ymmärrys: Uusien käyttöehtojen mukana on helposti luettava tiivistelmä ehtojen sisällöstä, jotta niiden varsinainen sisältö aukeaisi helpommin.
  • Suurempi turvallisuus: Uusissa käyttöehdoissa kielletään erilaisia toimintatapoja – kuten haittaohjelmien asennus – jotka voisivat vaarantaa Wikimedian järjestelmiä. Vaikka nämä rajoitukset eivät tarkoita sitä, että käytäntöjä olisi muutettu, ne tuovat paremmin esille sen, millaista käytöstä ei hyväksytä.
  • Selkeämmät roolit: Vastauksena neuvontapyyntöihin, uudet käyttöehdot selventävät yhteisön ja muokkaajien ja osallistujien asemaa ja velvollisuuksia. Näiden käyttöehtojen tarkoituksena on myös antaa neuvoja ja opastaa käyttäjiä välttämään ongelmia.
  • Enemmän palautetta yhteisöltä: Uudet käyttöehdot varmistavat sen, että tulevaisuudessa tehtävät muutokset tehdään yhteistyönä keskustelevan prosessin pohjalta. Uusien ehtojen mukaan käyttäjille taataan vähintään 30 päivän mittainen kommentointiaika ennen kuin suuret uudistukset ehtojen sisällössä tulevat voimaan (säätiön johtokunnan hyväksyminä). Jos ehtoja pitää muuttaa pikaisesti oikeudellisista tai hallinnollisista syistä, kommentointiaikaa on silloinkin vähintään kolme päivää.
  • Selkeämpi vapaa lisensointi: Jotkut käyttäjät olivat sitä mieltä, että vanhat käyttöehdot olivat paikoin sekavat koskien vapaata lisensointia. Uudet ehdot pyrkivät selittämään tällaiset lisensointivaatimukset paremmin kaikille muokkaajille ja aineiston lisääjille (kuitenkaan muuttamatta voimassa olevia käytäntöjä).
  • Enemmän työkaluja kiusaamisen, uhkailemisen, vainoamisen, vandalismin ja muun pitkäaikaisen häirinnän torjumiseen. Uudet ehdot sanovat selkeästi, että tällaiset toimet ovat kiellettyjä. Uutena asiana Wikimediassa käyttöehdot antavat mahdollisuuden globaalin muokkauskiellon käyttämiseen äärimmäisessä tapauksessa, jossa vahinkoa on aiheutettu monissa eri wikeissä. Useat yhteisön jäsenet ovat olleet sitä mieltä, että laajan kiellon käyttöönottoon on tarvetta. Kun globaali kielto on tehty mahdolliseksi uusissa käyttöehdoissa, se voidaan antaa yhteisön käytäntöjen mukaisesti.
  • Parempi oikeudellinen suoja: Uusissa käyttöehdoissa on oikeudellista suojaa käsitteleviä kohtia, joiden tarkoitus on suojata sivustoamme. Tällaisia kohtia ovat muun muassa Wikimedian rooli ainoastaan tiedon säilyttäjänä sekä vastuuvapauslauseke ja erityiset vastuunrajoitusehdot, jotka koskevat Wikimedia-säätiötä.

Lopuksi voidaan sanoa, että toimintatapamme ovat samankaltaisia kuin samanhenkisillä järjestöillä, jotka ovat ottaneet käyttöön samanlaisia käyttöehtoja. Tällaisia järjestöjä ovat muun muassa Internet Archive, Creative Commons, Mozilla Firefox, Open Source Initiative, Project Gutenberg, Linux Foundation, Stack Exchange, WikiSpaces ja WordPress.com.

Ilman yhteisömme lujaa työtä ja asiantuntemusta käyttöehtojen uudistus olisi ollut mahdotonta. Me kiitämme yhteisön osallistumista tähän luovaan aloitteeseen, jonka seurauksena olemme saaneet aikaan eniten yhteistyönä laaditut käyttöehdot verrattuna mihinkään muuhun suureen verkkosivustoon.