Archive:Terms of Use 2012/Introduction/pl

From Wikimedia Foundation Governance Wiki

W następstwie trwającego od dawna procesu edytowania i komentowania przez społeczność zaktualizowano Warunki użytkowania (WU) z serwisu Wikimedia. Nową, poprawioną wersję można zobaczyć tutaj. Wejdzie ona w życie 25 maja 2012 r.

Zaktualizowana wersja WU jest wynikiem wyjątkowego procesu współpracy, na który złożyło się ponad 200 edycji i 4500 wierszy rozmów. Przez ponad 140 dni społeczność Wikimedia omawiała proponowane aktualizacje WU, pracowała nad nimi i ich zmianami, rozwiązując ponad 120 kwestii. Nigdy wcześniej nie opracowano WU dużej witryny internetowej w drodze takiego interaktywnego, wspólnego wysiłku.

Rada Powiernicza oficjalnie zaakceptowała końcowy szkic zaktualizowanych warunków 6 marca 2012 r. W nowych warunkach uwzględniono między innymi:

  • Lepsze zrozumienie: W zaktualizowanej umowie zawarto przejrzyste podsumowanie w formie szablonu, aby ułatwić użytkownikom zrozumienie warunków.
  • Większe bezpieczeństwo: Zaktualizowane warunki zabraniają niektórych działań, takich jak instalowanie oprogramowania złośliwego, które mogłyby naruszać stabilność systemów Wikimedia. Pomimo że te ograniczenia nie oznaczają zmiany zasad, wyjaśniają, na czym polega niedopuszczalne zachowanie.
  • Bardziej precyzyjne role: W odpowiedzi na prośby o udzielenie wskazówek w zaktualizowanej umowie objaśniono role i obowiązki społeczności, w tym edytorów i współtwórców. Niniejsze warunki są także próbą dostarczenia wskazówek pomagających użytkownikom unikać problemów.
  • Więcej opinii udzielanych przez społeczność: Zaktualizowana umowa gwarantuje, że przyszłe aktualizacje WU zostaną poprzedzone wspólną dyskusją. Aktualizacja przewiduje, że wprowadzenie w życie (za aprobatą Rady) każdej znaczącej poprawki będzie poprzedzone co najmniej 30-dniowym okresem przeznaczonym na udzielanie komentarzy. Wyjątkiem jest 3-dniowy okres w przypadku pilnych zmian prawnych i administracyjnych.
  • Bardziej precyzyjne bezpłatne licencjonowanie: Zdaniem niektórych użytkowników, poprzednia wersja WU była miejscami niejasna w odniesieniu do wymogów dotyczących bezpłatnego licencjonowania. W zaktualizowanej umowie podjęto próbę objaśnienia tych wymogów dla edytorów i współtwórców (bez wprowadzania zmian w obowiązujących procedurach).
  • Więcej narzędzi chroniących przed dręczeniem, groźbami, prześladowaniem, wandalizmem i innymi problemami długofalowymi: W warunkach jasno określono takie działania jako zabronione. Nowością dla Wikimedia jest to, że aktualizowana umowa daje możliwość zastosowania globalnego wykluczenia w konsekwencji poważnych naruszeń zasad Wiki. Taka możliwość powstała na prośbę wielu członków społeczności. Mimo że globalne wykluczenie jest dozwolone w warunkach użytkowania, wdrażane jest na mocy zasad społeczności.
  • Lepszą ochronę prawną: W zaktualizowanych warunkach zawarte są klauzule prawne, które są powszechnie stosowane w ochronie stron takich jak nasza. Do takich klauzul zaliczamy m.in. bardziej precyzyjne objaśnienie sposobu hostingu, jak również zwolnienie z odpowiedzialności i ograniczenia w zakresie odpowiedzialności prawnej Fundacji.

Wystarczy wspomnieć, że działamy podobnie do innych organizacji stosujących podobne warunki użytkowania, na przykład Internet Archive, Creative Commons, Mozilla Firefox, Open Source Initiative, Project Gutenberg, Linux Foundation, Stack Exchange, WikiSpaces, oraz WordPress.com

Ten projekt byłby niemożliwy do zrealizowania bez ciężkiej pracy i specjalistycznej wiedzy członków naszej społeczności. Doceniamy zaangażowanie społeczności w tę innowacyjną inicjatywę, która doprowadziła do wspólnego opracowania warunków użytkowania przeznaczonych dla każdej większej witryny internetowej.