Jump to content

Archive:Terms of Use 2012/Introduction/he

From Wikimedia Foundation Governance Wiki

לאחר תהליך קהילתי היסטורי של עריכה והערות, תנאי השימוש של ויקימדיה עודכנו. הגרסה החדשה תיכנס לתוקף ב־25 במאי 2012.

תנאי השימוש החדשים הם תוצאה של תהליך שיתופי ייחודי, שנעשו במסגרתו 200 עריכות ונכתבו 4500 שורות של דיונים. במשך יותר מ־140 ימים קהילת ויקימדיה סקרה, כתבה ושכתבה את העדכונים המוצעים לתנאי השימוש ופתרה יותר מ־120 בעיות. תנאי שימוש של שום אתר אינטרנט גדול מעולם לא נסקרו באופן כה שיתופי ואינטראקטיבי. תהליך ההערות והסקירות הקהילתי לתנאים המעודכנים נגמר ב־31 בדצמבר 2011. חבר הנאמנים אישר באופן רשמי את הטיוטה הסופית של התנאים המעודכנים ב־6 במרץ 2012. בין היתר, התנאים החדשים דואגים לדברים הבאים:

  • הבנה טובה יותר: ההסכם המעודכן כולל סיכום קל לקריאה כדי לעזור בהבנת התנאים.
  • אבטחה טובה יותר: התנאים המעודכנים אוסרים מספר פעולות – כגון התקנת תכנה זדונית – שיכולות לפגוע במערכות של ויקימדיה. אף־על־פי שאין בהגבלות האלו שינוי מדיניות, הן מוסיפות בהירות לגבי התנהגות קבילה.
  • תפקידים ברורים יותר: בתגובה לבקשות להדרכה, ההסכם המעודכן מבהיר את התפקידים ואת תחומי האחריות של הקהילה, כולל עורכים ותורמים. התנאים האלה גם אמורים לתת הדרכה שעוזרת לאנשים להימנע מבעיות.
  • יותר שיח עם הקהילה: ההסכם המעודכן מבטיח שעדכונים עתידיים ייעשו בתהליך שיתופי. העדכון נותן למשתמשים תקופה של 30 ימים לפני שחל עדכון משמעותי (עם אישור חבר הנאמנים). שינויים דחופים בצורה יוצאת דופן מבחינה משפטית או מנהלית ייעשו בתוך 3 ימים.
  • רישוי חופשי ברור יותר: אנשים אחדים טענו כי תנאי השימוש הקודמים היו לפעמים מבלבלים מבחינת דרישות הרישוי החופשי. ההסכם המעודכן מנסה להסביר באופן ברור יותר את הדרישות האלו למתרגמים ולתורמים (ללא שינוי מעשי במה שנהוג בפועל).
  • עוד כלים נגד הטרדה, איומים, רדיפה, השחתה ובעיות ארוכות־טווח אחרות: התנאים מבהירים שפעולות כאלה אסורות. יש כאן גם חידוש בכך שההסכם המעודכן מאפשר הטלת חרם על משתמש (ban) בכל המיזמים במקרה של הפרות קיצוניות במספר אתרי ויקי, צורך שהועלה על־ידי מספר חברי קהילה. תנאי השימוש מאפשרים חרם כללי, אבל האכיפה שלו תיעשה בהתאם למדיניות קהילתית.
  • הגנה משפטית טובה יותר: התנאים המעודכנים מכילים סעיפים משפטיים שמשמשים לעתים קרובות לשמירה על אתר כמו שלנו, כגון הסבר טוב יותר של מצבנו כמארח וכן הגבלות אחריות מצד הקרן.

מספיק לומר שאנחנו פועלים בדומה לארגונים בעלי רעיונות כמו שלנו ושיצרו הסכמים דומים, כולל ארכיון האינטרנט, Creative Commons, מוזילה, יזמת קוד פתוח, פרויקט גוטנברג, קרן לינוקס, Stack Exchange‏, WikiSpaces ו־WordPress.com.

ללא העבודה הקשה וללא המומחיות של הקהילה שלנו, המיזם הזה היה בלתי־אפשרי. אנו מצדיעים לשיתוף הקהילה ביזמה החדשנית הזאת, שהתוצאה שלה היא תנאי שימוש שנכתבו באופן שיתופי יותר מאשר בכל אתר אינטרנט גדול אחר.