Jump to content

Gebruiksvoorwaarden van de Wikimedia Foundation

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
(Redirected from Gebruiksvoorwaarden)
This page is a translated version of the page Policy:Terms of Use and the translation is 100% complete.

Verwijzing:
ToU

Onze Gebruiksvoorwaarden

Stelt u zich een wereld voor, waarin elke persoon vrijelijk kan beschikken over de som van alle kennis. Dat is onze inzet.Onze visieverklaring

Welkom bij Wikimedia! De Wikimedia Foundation, Inc. ("wij" of "ons" en "Foundation"), is een liefdadigheidsorganisatie zonder winstoogmerk, gevestigd in San Francisco, Californië, Verenigde Staten (VS), wiens streven het is om mensen in de hele wereld aan te moedigen om, en te betrekken bij het verzamelen en ontwikkelen van inhoud onder een vrije licentie of in het publieke domein en deze kennis daadwerkelijk en wereldwijd zonder kosten beschikbaar te stellen.

Om onze levendige gemeenschap te ondersteunen bieden wij de essentiële infrastructuur en de organisatie voor de ontwikkeling van meertalige Wikiprojecten en hun edities (zoals hier wordt uitgelegd) en andere ondernemingen die onze missie ondersteunen. We streven ernaar om de (educatieve) informatie van de Projecten kosteloos en eeuwig beschikbaar te maken en te houden.

We verwelkomen u ("u" of de "gebruiker") als lezer of bijdrager aan de Wikimediaprojecten en we moedigen u aan om u bij de Wikimediagemeenschap aan te sluiten. Voordat u mee gaat doen, willen we u wel vriendelijk vragen om de volgende Gebruiksvoorwaarden ("Terms of Use") te lezen en ermee in te stemmen.

Overzicht

Deze Gebruiksvoorwaarden geven u informatie over onze openbare diensten bij de Wikimedia Foundation, onze verhouding met u als gebruiker, en de rechten en verantwoordelijkheden die voor beide leidend zijn. We bieden digitale infrastructuren aan met een onvoorstelbare hoeveelheid educatieve en informatieve inhoud, die volledig is geproduceerd en mogelijk gemaakt door gebruikers zoals uzelf. In de regel dragen wij niet bij aan, houden geen toezicht op en verwijderen geen inhoud (met zelden voorkomende uitzonderingen zoals op grond van beleid als deze Gebruiksvoorwaarden, vanwege juridische aansprakelijkheid, of als we worden geconfronteerd met acute bedreigingen of ernstige schade). Dit betekent dat inhoudelijke controle in de handen ligt van u en uw medegebruikers die de inhoud creëeren en beheren.

De gemeenschap - het netwerk van gebruikers dat de projecten en/of hun websites (hierna "projectwebsites" genoemd) voortdurend uitbouwt en gebruikt - is het belangrijkste middel waarmee de doelen van de missie worden bereikt. De gemeenschap draagt bij aan onze projecten en projectwebsites en helpt die te besturen. De gemeenschap heeft ook de cruciale functie van het maken en handhaven van beleid dat geldt binnen de specifieke projectenedities (zoals de verschillende taalversies van het Wikipediaproject of de meertalige editie Wikimedia Commons).

U, de gebruiker, bent welkom om deel te nemen als bijdrager, bewerker of auteur, maar u dient zich te houden aan het beleid dat geldt voor de onafhankelijke projectedities, inclusief de Universal Code of Conduct (UCoC) of Universele Gedragscode, die van toepassing is op alle projectedities. Het grootste project is Wikipedia, maar we hosten ook andere projecten, die ieder eigen doelstellingen en werkwijzen hebben. Iedere projecteditie heeft een team van bijdragers, bewerkers en auteurs die samen werken om de inhoud van die projecteditie te creëeren en te beheren. U bent welkom om zich bij deze teams aan te sluiten en met ze samen te werken om deze projecten te verbeteren. Omdat het ons er om gaat, inhoud gratis toegankelijk te maken voor het publiek, moet de inhoud die u bijdraagt door u beschikbaar worden gesteld onder een vrije licentie of worden uitgegeven in het publieke domein.

Wees u zich er alstublieft van bewust, dat u juridisch verantwoordelijk bent voor al uw bijdragen, bewerkingen en hergebruik van Wikimedia-inhoud volgens de wetten van de Verenigde Staten van Amerika en andere van toepassing zijnde wetten (die wetgeving kan omvatten die geldt in de jurisdictie waar u, of het onderwerp van het artikel waaraan u aan bijdraagt, zich bevindt). Dit betekent dat het belangrijk is dat u zorgvuldigheid in acht neemt wanneer u inhoud publiceert, verandert, of hergebruikt. In het kader van deze verantwoordelijkheid hebben we enige regels voor wat u niet kunt doen, de meesten daarvan zijn er zowel voor uw eigen bescherming als die van andere gebruikers zoals u. Houdt in gedachten, dat de inhoud die wij hosten uitsluitend algemeen informatieve doeleinden dient, dus als u advies van een deskundige nodig heeft voor een bepaalde vraag (zoals bij problemen op medisch, juridisch of financieel vlak), dient u hulp te zoeken bij een geschikte professional. Verder zijn er ook andere belangrijke mededelingen en juridische voorbehouden opgenomen, dus lees alstublieft deze Gebruiksvoorwaarden in hun geheel.

Voor de duidelijkheid: andere organisaties, zoals plaatselijke "Wikimedia chapters" en verenigingen, die misschien dezelfde missie hebben, zijn desalniettemin juridisch onafhankelijk en losstaand van de Wikimedia Foundation. Tenzij anders verklaard door de Foundation als een bevoegde partij bij een bepaalde projectwebsite, hebben dergelijke andere organisaties geen verantwoordelijkheid voor het draaiende houden van de projectwebsite of voor de inhoud daarvan.

1. Onze diensten

De Wikimedia Foundation is toegewijd aan het stimuleren van de groei, ontwikkeling en verspreiding van vrije meertalige inhoud, en om de volledige inhoud van deze wikigebaseerde projecten zonder het vragen van een vergoeding aan het publiek ter beschikking te stellen. Het is onze rol, om een aantal van de grootste gezamenlijk bewerkte referentieprojecten ter wereld te hosten; u kunt ze hier vinden. We zijn echter slechts een hostingdienst die de infrastructuur onderhoudt en het organisatorisch raamwerk. Deze infrastructuur en het raamwerk stellen onze gebruikers in staat de projecten uit te bouwen door zelf inhoud bij te dragen en te bewerken. Ze stellen onze gebruikers ook in staat om die inhoud opnieuw te gebruiken. De infrastructuur die we onderhouden omvat gespecialiseerde technologische infrastructuur die gebruikers in staat stelt om programmatisch te interageren met de inhoud op projecten en deze te hergebruiken (aangeduid als "Application Programming Interface" of "API's"), en mobiele applicaties.

Zoals gebruikt in de rest van de Gebruiksvoorwaarden, bestaan onze diensten uit: de projectwebsites die we hosten, technologische infrastructuur die we onderhouden en alle technische ruimtes die we hosten voor het onderhoud en de verbetering van onze Projecten.

Vanwege onze unieke rol, zijn er een aantal dingen waarvan u zich bewust moet zijn, wanneer u onze relatie met u, in ogenschouw neemt, de projecten en andere gebruikers:

 1. Wij nemen geen redactionele rol op ons: omdat de projecten op een collaboratieve manier worden bewerkt, wordt het overgrote merendeel van de inhoud die wij hosten, wordt geleverd door gebruikers, en wij nemen geen redactionele rol aan. Dit betekent dat we in de regel geen toezicht houden op de inhoud van de projectwebsites of deze bewerken, en we aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor deze inhoud. Op vergelijkbare wijze, tenzij we uitdrukkelijk anderszins verklaard hebben, staan we niet achter meningen die geuit worden via onze diensten, en we staan niet in voor, noch garanderen we de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige door de gemeenschap bijgedragen inhoud bij de projecten.
 2. U bent verantwoordelijk voor uw eigen handelingen: U bent juridisch verantwoordelijk voor uw bewerkingen en bijdragen aan de projecten, uw hergebruik van inhoud van de projecten, uw gebruik van de API's en uw gebruik van onze diensten meer in het algemeen. Voor uw eigen bescherming dient u voorzichtigheid te betrachten, en iedere handeling te vermijden die kan voeren tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid onder toepasselijk recht. Voor de duidelijkheid, het toepasselijk recht omvat in ieder geval ten minste de wetten van de Verenigde Staten van Amerika en van de staat Californië. Voor andere landen wordt het toepasselijk recht vastgesteld op een "case-by-case" basis (van geval-tot-geval). Alhoewel we het mogelijk niet eens zijn met dergelijke acties, waarschuwen we gebruikers er voor, met name de bewerkers, bijdragers en auteurs, dat niet-Amerikaanse autoriteiten kunnen proberen andere nationale wetgeving op u en uw handelen toe te passen, inclusief het recht van de jurisdictie waar u woont of waar u inhoud bekijkt of bewerkt. We kunnen over het algemeen geen bescherming, garantie, immuniteit of schadeloosstelling bieden tegen de toepassing van dergelijke wetten.

2. Privacybeleid

Wij vragen u om kennis te nemen van ons Privacybeleid, zodat u er van op de hoogte bent hoe we uw gegevens verzamelen en gebruiken.

3. Inhoud die we host en

 1. U kunt sommige inhoud verwerpelijk of onjuist vinden: Omdat wij een breed scala aan inhoud hosten die is geproduceerd of verzameld door medegebruikers, kunt u materiaal tegenkomen dat u beledigend, onjuist, misleidend, onjuist bestempeld of anderszins verwerpelijk vindt. We vragen u daarom om uw gezond verstand en een objectief oordeel te gebruiken wanneer u gebruik maakt van onze diensten.
 2. De inhoud van projecten is uitsluitend bedoeld voor algemeen informatieve doeleinden: Hoewel we hier veel informatie hosten die betrekking heeft op professionele onderwerpen, daaronder medische, juridische of financiële kwesties, wordt de inhoud uitsluitend aangeboden om te dienen als algemene informatie. Deze zal niet mogen worden opgevat als beroepsmatig advies. Raadpleeg alstublieft een onafhankelijke beroepsbeoefenaar die een vergunning bezit of gekwalificeerd is in het van toepassing zijnde gebied, in plaats van te handelen op basis van welke informatie, mening, of advies dan ook, opgenomen in een van de projectwebsites.

4. Onthouden van bepaalde activiteiten

De projecten die door de Wikimedia Foundation worden gehost, bestaan alleen maar ​​dankzij de levendige gemeenschap van gebruikers zoals u, die samenwerken om inhoud te schrijven, te bewerken en te beheren. Wij verwelkomen uw deelname aan deze gemeenschap met plezier. We moedigen u aan om respectvol en beleefd te zijn in uw omgang met anderen in de gemeenschap, om te handelen in goed vertrouwen, en om te bewerken en bij te dragen met als doel het dichterbij brengen van de missie van het gedeelde project. We vragen alle gebruikers om de Universal Code of Conduct ("UCoC") te bestuderen en te volgen, waarin vereisten uiteen worden gezet voor collegiale, beleefde samenwerking op alle projecten die we hosten.

Bepaalde handelingen, ongeacht het feit of ze legaal of illegaal zijn onder het toepasselijk recht, kunnen schadelijk zijn voor andere gebruikers en in strijd zijn met onze regels, en sommige handelingen kunnen er ook toe voeren dat u aansprakelijk wordt gehouden. Daarom, voor uw eigen bescherming en die van andere gebruikers, mag u niet deelnemen aan dergelijke activiteiten, of onze projecten op een andere manier gebruiken. Deze activiteiten omvatten:

Anderen lastigvallen en misbruiken
 • Deelnemen aan bedreigingen, stalken, spammen, vandalisme of pesterij zoals beschreven in de Universele Gedragscode (UCoC);
 • Het doorsturen van kettingbrieven, junkmail of spam aan andere gebruikers.
 • Het plaatsen of wijzigen van inhoud met de bedoeling anderen ernstig schade te berokkenenn, zoals opzettelijke aansporingen tot zelfbeschadiging of opzettelijke triggering van epilepsie.
De privacy van anderen schenden
 • Inbreuk maken op de privacyrechten van anderen volgens de wetten van de Verenigde Staten of andere van toepassing zijnde wetten (wetten in het land waar u woont of waar u inhoud bekijkt of bewerkt);
 • Vragen om persoonlijk identificeerbare gegevens ten behoeve van intimidatie, uitbuiting, schending van de privacy of enig promotioneel of commercieel doel dat niet expliciet is goedgekeurd door de Wikimedia Foundation; en
 • Vragen om persoonlijk identificeerbare gegevens van iemand onder de leeftijd van 18 jaar (of jonger dan de leeftijd waarop iemand in dat land meerderjarig wordt) voor een illegaal doel of het overtreden van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de gezondheid of het welzijn van minderjarigen.
Valse verklaringen geven, voordoen als een ander, of fraude
 • Opzettelijk of bewust plaatsen van inhoud die smadelijk of lasterlijk is, dit volgens het recht in de VS.;
 • Valse of onjuiste inhoud toevoegen of wijzigen met de bedoeling te misleiden;
 • Proberen zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon, een verkeerde voorstelling geven van uw relatie met een persoon of entiteit, uw relatie met een persoon of entiteit verbergen wanneer openbaarmaking vereist is door deze voorwaarden of het lokale projectbeleid, of het gebruik van de naam of gebruikersnaam van een andere persoon met de bedoeling om te misleiden; en
 • Fraude plegen.

ːHet plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

 • Inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken, patenten of andere eigendomsrechten onder de van toepassing zijnde wetten.
Onze diensten misbruiken voor andere illegale doelen
 • Het plaatsen van kinderpornografie of andere inhoud die in strijd is met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot kinderpornografie of materiaal voor seksueel misbruik van kinderen, of het aanmoedigen, verzorgen of bepleiten van anderen om dergelijk materiaal te maken of te delen;
 • Het plaatsen van obsceen materiaal dat onwettig is volgens de van toepassing zijnde wetten; en
 • De diensten gebruiken op een wijze die niet in overeenstemming is met de van toepassing zijnde wetgeving.
Betrokken zijn bij verstoring en illegaal misbruik van voorzieningen
 • Het plaatsen of verspreiden van inhoud die virussen, malware, wormen, Trojaanse paarden, kwaadaardige programmacode, of andere structuren die schade aan onze infrastructuur of systemen of die van andere gebruikers kunnen aanrichten;
 • Het zich bezighouden met geautomatiseerd gebruik van de Projectwebsites dat misbruik maakt van of storend is voor de diensten, een aanvaardbaar gebruiksbeleid schendt waar beschikbaar, of niet is goedgekeurd door de Wikimedia-gemeenschap;
 • Het verstoren van de diensten door een onnodige belasting te leggen op een API, Projectwebsite of de netwerken of servers die verbonden zijn met een bepaalde Projectwebsite;
 • Het verstoren van de diensten door een onnodige belasting te leggen op een API, Projectwebsite of de netwerken of servers die verbonden zijn met een bepaalde Projectwebsite;
 • Het wetens, zonder autorisatie toegang verschaffen tot, knoeien met, of gebruiken van niet-openbare gebieden in onze computersystemen;
 • Het aftasten van, scannen op of testen van mogelijke kwetsbaarheden van enige van onze technische systemen of netwerken zonder toestemming tenzij aan de onderstaande vereisten is voldaan:
 • dergelijke handelingen misbruiken of verstoren onze technische systemen met netwerken niet onnodig;
 • dergelijke handelingen zijn niet voor persoonlijk gewin (anders dan erkenning voor uw werk);
 • u rapporteert gevonden kwetsbaarheden aan de relevante ontwikkelaars (of u repareert het zelf); en
 • u onderneemt dergelijke handelingen niet met het voornemen te misbruiken of schade aan te richten.

Betaald bijdragen zonder openheid van zaken te geven
 • Het verstoren van de diensten door een onnodige belasting te leggen op een API, Projectwebsite of de netwerken of servers die verbonden zijn met een bepaalde Projectwebsite;
 • een mededeling op uw gebruikerspagina,
 • een mededeling op de overlegpagina bij elke betaalde bijdrage, of
 • een mededeling in de bewerkingssamenvatting van elke betaalde bijdrage.
 • Bovendien, als u een openbare post doet van de Projecten die advertentiediensten op Wikipedia adverteren in ruil voor compensatie van welke aard dan ook, moet u alle Wikipedia-accounts die u voor deze service hebt gebruikt of zult gebruiken, openbaar maken in de openbare post op de service van derden.
 • Toepasselijke wetgeving, of projectspecifiek beleid en beleid en richtlijnen van de Foundation, zoals die met betrekking tot belangenconflicten, kunnen betaalde bijdragen verder beperken of meer gedetailleerde openbaarmaking vereisen. Bijvoorbeeld, het schenden van Wikimedia-handelsmerken (hierna gedefinieerd in sectie 6) om reclame te maken voor betaalde bewerkingsdiensten, het verwijderen van openbaarmakingen over eerder adequaat openbaar gemaakte betaalde bewerkingen, of het uitloggen van betaalde bewerkingen op een manier die adequate openbaarmaking een praktische onmogelijkheid maakt, schendt deze sectie.
 • Een Wikimedia Project-gemeenschap kan een alternatief beleid voor de openbaarmaking van betaalde bijdragen aannemen dat deze sectie kan aanvullen of vervangen. Als een Project een alternatief openbaarmakingsbeleid hanteert, kunt u voldoen aan dat beleid in plaats van aan de vereisten in deze sectie (getiteld "Betaalde bijdragen zonder openbaarmaking") wanneer u bijdraagt aan dat specifieke Project.
Voor meer informatie over betaald bijdragen leest u alstublieft de veelgestelde vragen.

We behouden ons het recht voor om onze handhavingsvrijheid uit te oefenen met betrekking tot de bepalingen in sectie 4 van deze Gebruiksvoorwaarden. Waar nodig kan de handhaving van deze voorwaarden acties omvatten die niet worden vermeld in de Wikimedia Foundation Office Action Policy. Als handhaving in nieuwe omstandigheden vereist is, zullen we ons binnen maximaal één (1) jaar inspannen om het Office-actiebeleid bij te werken om het nieuwe type actie te catalogiseren.

Marketing Bedrijfsbemiddelingen

Niet-openbaar gemaakte bewerkingen door gebruikers die een vergoeding ontvangen, vormen een onredelijke last voor vrijwillige redacteuren die het beleid van de community onderzoeken en handhaven. Daarom stemt u ermee in om u voor schendingen van deze sectie met betrekking tot niet-openbaar gemaakte betaalde bewerkingen te onderwerpen aan bindende "Med-Arb" (een "Bemiddeling van marketingbedrijven") zoals beschreven in sectie 14 van deze Gebruiksvoorwaarden.

5. Wachtwoordbeveiliging

U bent verantwoordelijk voor het geheim houden van uw eigen wachtwoord met andere beveiligingsgegevens en hoort deze nooit af te geven aan een derde partij.

6. Handelsmerken

Hoewel u aanzienlijke vrijheid heeft voor het hergebruik van de inhoud van de websites van de Projecten, is het van belang dat we onze handelsmerkrechten bij de Wikimedia Foundation beschermen, zodat we onze gebruikers beschermen tegen frauduleuze imitatie. Daarom vragen we u onze handelsmerken te respecteren. Alle handelsmerken van de Wikimedia Foundation behoren toe aan de Wikimedia Foundation en ieder gebruik van onze handelsnamen, handelsmerken, dienstenmerken, logo's of domeinnamen moet in overeenstemming zijn met deze Gebruiksvoorwaarden en in overeenstemming zijn met ons Handelsmerkbeleid.

7. Licensering van de inhoud

Om de vrije kennis en vrije cultuur te laten groeien, zijn alle gebruikers die bijdragen aan de projecten of projectwebsites verplicht om brede toestemmingen te verlenen aan het grote publiek om hun bijdragen vrij te herdistribueren en te hergebruiken, zolang dat gebruik op de juiste manier wordt toegeschreven en dezelfde vrijheid om te hergebruiken en te herdistribueren wordt verleend aan afgeleide werken. In overeenstemming met ons doel om gratis informatie te verstrekken aan een zo breed mogelijk publiek, eisen we dat indien nodig alle ingediende inhoud in licentie wordt gegeven, zodat deze vrij herbruikbaar is voor iedereen die er toegang toe heeft.

U gaat akkoord met de volgende licentievoorwaarden:

 1. Teksten waarvan u de auteursrechten bezit Als u teksten toevoegt waarvan u de auteursrechten hebt, gaat u akkoord met het vrijgeven daarvan onder de volgende licentie: Hergebruikers kunnen voldoen aan een van beide licenties of aan beide.
  De enige uitzondering is als de Project-editie of -functie een andere licentie vereist. In dat geval gaat u ermee akkoord om elke tekst die u bijdraagt te licentiëren onder de specifieke licentie die is voorgeschreven door de Projecteditie of de functie. Houd er rekening mee dat deze licenties commercieel gebruik van uw bijdragen toestaan, zolang dergelijk gebruik voldoet aan de voorwaarden van de respectieve licenties. Wanneer u eigenaar bent van sui generis databaserechten die vallen onder CC BY-SA 4.0, doet u afstand van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat feiten die u bijdraagt aan de projecten vrij kunnen worden hergebruikt zonder naamsvermelding.
 2. Naamsvermelding: Naamsvermelding is een belangrijk onderdeel van deze licenties. Wij zien dat als ere wie ere toekomt - aan auteurs zoals uzelf. Als u tekst bijdraagt, gaat u akkoord met naamsvermelding op een van de volgende wijzen:
  1. Via een hyperlink (waar mogelijk) of een URL naar de pagina waaraan u hebt bijgedragen (omdat iedere pagina een geschiedenispagina heeft waarop alle auteurs, bewerkers en bijdragers worden weergegeven);
  2. Via een hyperlink (waar mogelijk) of een URL naar een alternatieve, stabiele online kopie die vrij toegankelijk is, die voldoet aan de relevante licentievoorwaarden, en die wat betreft naamsvermelding van auteurs gelijk is aan de naamsvermelding op de Projectwebsite; of
  3. Via een lijst met alle auteurs (waarbij iedere lijst met auteurs geschoond mag worden van auteurs met erg kleine of irrelevante bijdragen).
 3. Tekst importeren: U mag tekst importeren die u elders hebt gevonden of die u samen met anderen hebt geschreven, maar in dat geval verklaart en garandeert u dat de tekst beschikbaar is onder voorwaarden die compatibel zijn met CC BY-SA (of, zoals hierboven uitgelegd, een andere licentie wanneer dit uitzonderlijk vereist is door de Projecteditie of -functie). Zie Creative Commons voor een lijst met compatibele licenties. U mag geen inhoud importeren die uitsluitend beschikbaar is onder GFDL.
  U gaat ermee akkoord dat als u tekst importeert onder een CC-licentie die naamsvermelding vereist, u de auteur(s) op een redelijke wijze moet vermelden. Waar een dergelijke naamsvermelding gewoonlijk wordt uitgevoerd via een verwijzing naar een geschiedenispagina (zoals bij het binnen Wikimedia kopiëren van teksten), is het voldoende om naamsvermelding te geven in de bewerkingssamenvatting, die bij het importeren van tekst is opgenomen in de paginageschiedenis. De eisen voor naamsvermelding zijn in sommige omstandigheden te opdringerig (onafhankelijk van de licentie), en het is voorstelbaar dat de Wikimedia-gemeenschap om die reden besluit dat tekst niet gebruikt kan worden.
 4. Niet-tekstuele media: Niet-tekstuele media op de Projecten zijn beschikbaar onder een verscheidenheid aan licenties die in het algemeen onbeperkt hergebruik en verspreiding toestaan. Wanneer u niet-tekstuele media bijdraagt, gaat u ermee akkoord te voldoen aan de vereisten voor deze licenties, zoals beschreven in ons Licentiebeleid, en ook voldoen aan de eisen van de specifieke Projecteditie of de functie waaraan u bijdraagt​​. Zie ook het Licentiebeleid van Wikimedia Commons voor meer informatie over het bijdragen van niet-tekstuele media aan Wikimedia Commons.
 5. Geen herroeping van de licentie: behalve als consistent met uw licentie, gaat u ermee akkoord dat u enige licentie die u onder deze Gebruiksvoorwaarden hebt verleend voor tekst of niet-tekstuele inhoud die u hebt bijgedragen aan de Wikimediaprojecten of functies, niet eenzijdig herroept of tracht ongeldig te laten verklaren, zelfs als u onze diensten niet langer gebruikt.
 6. Inhoud in het publieke domein: Inhoud uit het publieke domein is van harte welkom! Het is echter van belang dat u de publieke domein status onder de wetgeving van de Verenigde Staten als ook voor de wetgeving in andere landen bevestigt zoals vereist op de specifieke Projecteditie. Wanneer u inhoud uit het publieke domein bijdraagt, garandeert u dat het materiaal zich daadwerkelijk in het publieke domein bevindt, en gaat u akkoord met het op de correcte wijze daarvan labelen.
 7. Hergebruik: Hergebruik van inhoud die we hosten is welkom, ook al bestaan ​​er uitzonderingen voor de inhoud die is bijgedragen ala "fair use" of soortgelijke vrijstellingen van het toepasselijke auteursrecht. Hergebruik moet voldoen aan de onderliggende licentie(s).
  Wanneer u een tekstpagina die is gemaakt door de Wikimediagemeenschap hergebruikt of verspreidt, gaat u akkoord met vermelden van de auteurs op een van de volgende wijzen:
  1. Via een hyperlink (waar mogelijk) of een URL naar de pagina of pagina's die u hergebruikt (omdat iedere pagina een geschiedenispagina heeft waarop alle auteurs, bewerkers en bijdragers worden weergegeven);
  2. Via een hyperlink (waar mogelijk) of een URL naar een alternatieve, stabiele online kopie die vrij toegankelijk is, die voldoet aan de licentievoorwaarden, en die wat betreft naamsvermelding van auteurs gelijk is aan de naamsvermelding op de Projectwebsite; of
  3. Via een lijst met alle auteurs (waarbij iedere lijst met auteurs geschoond mag worden van auteurs met erg kleine of irrelevante bijdragen).

  Als de tekst is gekopieerd vanuit een andere bron, dan is het mogelijk dat die tekst is gelicenseerd onder een compatibele CC-BY-SA-licentie, maar niet GFDL (zoals hierboven beschreven in "Tekst importeren"). In dat geval, gaat u akkoord met het voldoen aan de compatibele licentie CC-BY-SA en kunt u de tekst niet ook licenseren onder de GFDL. Om de licentie te bepalen die van toepassing is voor de tekst die u wilt distribueren of hergebruiken, dient u de voettekst van de pagina te bekijken, als ook de paginageschiedenis en de overlegpagina.

  Bent u zich er daarnaast van bewust dat tekst die afkomstig is van externe bronnen en geïmporteerd is in een Project een licentie kan hebben die aanvullende voorwaarden met betrekking tot naamsvermelding kan hebben. Gebruikers gaan ermee akkoord dat deze aanvullende eisen met betrekking tot naamsvermelding duidelijk worden aangegeven. Afhankelijk van het Project, wordt bijvoorbeeld in een banner of op andere wijze aangegeven dat deze eisen betrekking hebben op een deel of de complete inhoud die oorspronkelijk elders gepubliceerd is. Waar dergelijke meldingen zichtbaar zijn, moeten hergebruikers deze behouden.

  Voor alle niet-tekstuele media, gaat u akkoord met onder de van toepasselijke licentie waaronder het werk beschikbaar is gemaakt (wat ontdekt kan worden door te klikken op het werk en door te kijken naar de licentieparagraaf op de beschrijvingspagina van het bestand of door de van toepassing zijnde pagina met brontekst voor dat werk te controleren). Al u enige inhoud die wij hosten hergebruikt, gaat u akkoord met het voldoen aan de relevante eisen voor naamsvermelding van de onderliggende licentie of licenties.
 8. Wijzigingen of aanvullingen op materiaal dat u hergebruikt: Bij het aanpassen of het maken van toevoegingen aan de tekst die u hebt verkregen van een Project Website, gaat u akkoord met het licenseren van de gewijzigde of toegevoegde inhoud onder de licentie CC-BY-SA 3.0 of een later versie (of, zoals hierboven uiteengezet, een andere licentie wanneer deze in uitzonderlijke gevallen is vereist door de specifieke Projecteditie of een bijzondere functie).
  Bij het aanpassen of het maken van aanvullingen op enige niet-tekstmedia die u hebt verkregen van een Projectwebsite, gaat u akkoord met het licenseren van de gewijzigde of toegevoegde inhoud in overeenstemming met de licentie waaronder het werk ter beschikking is gesteld.
  Voor zowel tekstuele inhoud als niet-tekstuele mediabestanden, gaat u akkoord met de voorwaarde om duidelijk aan te geven dat het werk is aangepast. Als u tekstuele inhoud hergebruikt in een wiki, dan is het voldoende om in de geschiedenispagina aan te geven dat u een wijziging hebt gemaakt. Voor iedere kopie of aangepaste versie die u verspreidt, gaat u akkoord met het opnemen van een licentietekst die aangeeft onder welke licentie het werk beschikbaar is, vergezeld van een hyperlink of een URL naar de tekst van de licentie of een kopie van de licentie zelf.

8. Nakomen DMCA

De Wikimedia Foundation wil verzekeren dat de inhoud die we hosten hergebruikt kan worden door anderen zonder daarbij angst te hebben aansprakelijk te zijn of inbreuk te maken op de eigendomsrechten van anderen. Wij vinden het fair naar onze gebruikers, als ook naar andere makers en auteursrechtenhouders, dat wij berichten over vermeende overtredingen van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) die wij in behandeling nemen. Op grond van de DMCA, zullen wij, in de juiste omstandigheden, gebruikers van ons systeem en het netwerk weren die herhaaldelijk inbreuk maken van onze Projecten en diensten.

We erkennen echter ook dat niet elke verwijderingskennisgeving geldig of te goeder trouw is. In dergelijke gevallen raden we gebruikers ten zeerste aan om tegenmeldingen in te dienen wanneer ze op de juiste manier van mening zijn dat een DMCA-verwijderingsverzoek ongeldig of ongepast is. Voor meer informatie over wat u moet doen als u denkt dat een DMCA-kennisgeving onjuist is ingediend, kunt u de website Lumen Database raadplegen.

Als u de eigenaar bent van inhoud die onjuist wordt gebruikt op een van de Projecten zonder uw toestemming, dan kunt u verzoeken om deze inhoud te laten verwijderen onder de DMCA. Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt u een e-mail sturen naar legal@wikimedia.org of u kunt naar onze aangewezen vertegenwoordiger.

Als alternatief kunt u een verzoek richten tot onze gemeenschap, die auteursrechtenkwesties vaak sneller en efficiënter afhandelt dan het proces dat wordt voorgeschreven door de DMCA. In dat geval kunt u een bericht plaatsen waarin u uw zorgen over uw auteursrechten toelicht. U kunt terecht op de pagina Auteursrechtenproblemen voor een lijst met relevante processen voor de verschillende Projects, die niet per se compleet of gezaghebbend is. Voordat u een DMCA-claim indient, hebt u ook de mogelijkheid om per e-mail contact op te nemen met de gemeenschap via het e-mailadres info@wikimedia.org.

9. Websites en bronnen van derde partijen

U alleen bent verantwoordelijk voor uw gebruik van enige website of bron van een derde partij. Hoewel de Projecten en de Project Websites verwijzingen bevatten naar websites en bronnen van derde partijen, onderschrijven wij deze niet en zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, of de daarmee verband houdende inhoud, producten of diensten (inclusief, zonder beperking, eventuele virussen of andere schadelijke functies), noch hebben we enige verplichting om dergelijke inhoud van derde partijen te monitoren.

10. Websitebeheer

De gemeenschap heeft de primaire rol om beleid vast te stellen en af te dwingen in de verschillende Projectedities. Als de Wikimedia Foundation grijpen we zelden in bij genomen gemeenschapsbesluiten over het beleid en de handhaving ervan.

Het is mogelijk om ons op de hoogte te stellen van illegale inhoud of inhoud die onze Gebruiksvoorwaarden schendt (inclusief alle beleidsregels en andere documenten die door verwijzing zijn opgenomen) om andere redenen (rechtstreeks contact opnemen met ons). U kunt echter meestal een verzoek indienen bij de projectgemeenschap: dit kan efficiënter zijn en is meer in overeenstemming met het doel van onze projecten om de gebruikersgemeenschap te versterken.

Elk project biedt meestal pagina's voor "Help" of "Contact" voor verdere begeleiding, of specifieke hulpmiddelen voor het melden van problemen. Als alternatief - bij twijfel - kunt u leden van de gemeenschap om hulp vragen, door een e-mail te sturen naar info@wikimedia.org of een meer taalspecifiek adres van het vrijwilligersresponsteam. Houd er rekening mee dat deze mailboxen worden gecontroleerd door gebruikers van de Projecten, niet door de Foundation. Als gevolg hiervan mogen ze niet worden bedreigd of met wettelijke eisen worden opgelegd.

Als u contact opneemt met de Foundation met een probleem, zullen we meestal onderzoeken of en hoe bestaande door de gemeenschap geleide mechanismen dit kunnen onderzoeken en, waar van toepassing, kunnen oplossen.

In een buitengewoon geval kan de behoefte ontstaan ​​of kan de gemeenschap kan ons vragen om een bijzonder problematische gebruiker aan te spreken vanwege aanzienlijke Projectverstoring of schadelijk gedrag. In dergelijke gevallen behouden wij ons het recht voor, maar hebben niet de verplichting om:

 • Uw gebruik van het Project of onze services te onderzoeken (a) om te bepalen of een schending van deze Gebruiksvoorwaarden, Projecteditiebeleid, of andere toepasselijke wetgeving of beleid heeft plaatsgevonden, of (b) om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, wettelijke procedure of een overheidsverzoek;
 • Fraude, verkeerde of niet aangetoonde informatie, beveiliging of technische problemen te detecteren, te voorkomen of anders aan te pakken of te reageren op gebruikersverzoeken;
 • De toegang tot de bijdragen van enige gebruiker die deze Gebruiksvoorwaarden schendt te weigeren, terug te draaien, uit te schakelen of beperkt toegankelijk te maken;
 • Een gebruiker het bewerken of bijdragen onmogelijk te maken door deze te verbannen of de gebruiker te blokkeren of de toegang te ontzeggen wegens handelingen die strijdig zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief voor het herhaaldelijk inbreuk maken op auteursrechten;
 • Juridische stappen te ondernemen tegen gebruikers in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden handelen (inclusief rapportages aan opsporingsdiensten); en
 • De projectwebsites te kunnen beheren op een wijze waardoor die correct functioneren mogelijk maakt en de rechten, eigendommen en veiligheid van onszelf en onze gebruikers, licentiehouders, partners en het publiek beschermt.

Deze moderatieactiviteiten kunnen worden geïnformeerd of uitgevoerd door software (zoals overstroming ("Denial of Service") bescherming). In die gevallen is menselijke beoordeling normaal gesproken op verzoek beschikbaar.

In het belang van onze gebruikers en de Projecten, in de extreme omstandigheid dat op grond van deze bepaling de toegang tot zijn of haar gebruiker voor enig individu is geblokkeerd, is het voor hem of haar verboden om een andere gebruiker aan te maken op, of te gebruiken op, of toegang te zoeken tot datzelfde Project, tenzij wij daarvoor expliciet toestemming hebben verleend. Zonder het gezag van de gemeenschap te beperken, zal de Wikimedia Foundation geen gebruiker uitsluiten van kunnen bewerken of bijdragen, of een gebruiker blokkeren enkel en alleen vanwege kritiek op het te goeder trouw zijn zonder dat deze Gebruiksvoorwaarden of het beleid van de gemeenschap wordt geschonden.

De Wikimediagemeenschap en haar leden kunnen ook actie ondernemen als dat is toegestaan door beleid dat door de gemeenschap of de Foundation is opgesteld voor de specifieke Projecteditie, inclusief, maar niet beperkt tot, waarschuwen, onderzoeken, blokkeren of verbannen van gebruikers die het beleid schenden. U stemt ermee in te voldoen aan de uiteindelijke besluiten van organen voor geschillenbeslechting die door de gemeenschappen van de specifieke Projectedities zijn ingesteld (zoals arbitragecommissies); deze beslissingen kunnen sancties omvatten die uiteen zijn gezet in het beleid van de specifieke Projectedities.

In het bijzonder problematische gebruikers waarvan gebruikers geblokkeerd of verbannen zijn op meerdere Projectedities kunnen worden onderworpen aan een verbanning van alle Projectedities, in overeenstemming met het Beleid Globale verbanningen. In tegenstelling tot resoluties van het Bestuur of deze Gebruiksvoorwaarden, wordt beleid vastgesteld door de gemeenschap; beleid kan betrekking hebben op één enkele Projecteditie of meerdere Projectedities (zoals het Beleid Globale verbanningen), en kan worden gewijzigd door de betrokken gemeenschap volgens de eigen procedures.

Het blokkeren, verbannen of de toegang ontzeggen van een gebruiker onder deze bepaling vindt plaats in overeenstemming met paragraaf 13 van deze Gebruiksvoorwaarden.

Als u van mening bent dat we niet naar tevredenheid hebben gereageerd op een rapport over problematische inhoud, of als u bent onderworpen aan een moderatieactie van de Foundation die u wilt aanvechten, kunt u mogelijk een bezwaar indienen. Andere informatie over beroepsmogelijkheden kunnen u op dat moment ook worden uitgelegd of op projectspecifieke helppagina's.

We behouden ons het recht voor om (tijdelijk of permanent) onze behandeling van meldingen of andere correspondentie van gebruikers of derden op te schorten, hetzij over vermeende illegale of anderszins problematische inhoud of gedrag, of om beroep in te stellen tegen moderatieacties, als dergelijke correspondentie te kwader trouw, repetitief, ongegrond en / of beledigend is gedaan. In de juiste omstandigheden kan uw e-mailadres zelfs worden geblokkeerd op ons e-mailsysteem (en) en u moet dan contact met ons opnemen op ons postadres als u tijdens die blokkering verder met ons wilt corresponderen. Voor minder ernstige gevallen (bijvoorbeeld maximaal drie beleefde e-mails over een of meer ongegronde klachten) is dit waarschijnlijk tijdelijk. Frequentere of meer beledigende communicatie leidt eerder tot permanente maatregelen.

11. Resoluties en projectbeleid

Het Bestuur van de Wikimedia Foundation publiceert van tijd tot tijd een officieel beleid. Dit beleid kan verplicht zijn voor een bepaald Project of een bepaalde Projecteditie, en in het geval dat het zo is, gaat u ermee akkoord zich daar aan te houden.

12. API Voorwaarden

We stellen een set API's beschikbaar, waaronder documentatie en bijbehorende hulpmiddelen, om gebruikers in staat te stellen producten te bouwen die vrije kennis bevorderen. Door onze API's te gebruiken, gaat u ermee akkoord zich te houden aan alle toepasselijke beleidsregels die van toepassing zijn op het gebruik van de API's, waaronder maar niet beperkt tot de User-Agent beleid, het Robotbeleid en de API:Etiquette (gezamenlijk "API-documentatie"), die door middel van links in deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen.

13. Beëindiging van deze Overeenkomst

Hoewel wij hopen dat u blijft en blijft bijdragen aan de Projecten, kunt u te allen tijden ophouden met het gebruiken van onze diensten. In bepaalde (hopelijk onwaarschijnlijke) omstandigheden kan het noodzakelijk zijn voor onszelf of de Wikimediagemeenschap of haar leden (zoals beschreven in Paragraaf 10) om een deel of het geheel van onze diensten te beëindigen, deze Gebruiksvoorwaarden beëindigen, uw gebruik of toegang blokkeren, of u als gebruiker te verbannen. Als uw gebruik of toegang is geblokkeerd of anderszins niet langer bruikbaar is om welke reden dan ook, blijven uw openbare bijdragen openbaar en een overzicht van uw activiteiten op of met betrekking tot de Projecten (inclusief alle correspondentie die u ons hebt gestuurd) wordt niet beïnvloed (afhankelijk van het toepasselijke beleid) en u kunt nog steeds toegang krijgen tot onze openbare pagina's met als enig doel het lezen van openbaar beschikbare inhoud over de Projecten. In dergelijke gevallen is het echter mogelijk dat u niet langer toegang hebt tot uw gebruik of uw instellingen. We behouden onze het recht voor de diensten op enig moment te beëindigen, met of zonder opgaaf van reden, en met of zonder kennisgeving. Zelfs nadat u de diensten niet langer kunt gebruiken of deelnemen omdat u bent verbannen, geblokkeerd of geschorst, blijven deze Gebruiksvoorwaarden geldig met betrekking tot de relevante onderdelen, inclusief de Paragrafen 1, 3, 4, 6, 7, 9-16 en 18.

14. Geschillen en jurisdictie

Gemarkeerd voor nadruk

We hopen dat er geen ernstige meningsverschillen ontstaan waar u bij betrokken bent, maar in het geval er een geschil ontstaat, raden we u aan tot een oplossing te komen door middel van de geschillenprocedures of -mechanismen te gebruiken die door de Projecten of Projectedities en de Wikimedia Foundation zijn ingesteld. Als u een rechtsvordering tegen ons in wilt dienen, gaat u akkoord met het uitsluitend kunnen indienen en oplossen hiervan in een staats- of federale rechtbank in San Francisco County, Californië, Verenigde Staten. U aanvaardt tevens dat de wetten van de staat Californië en, voor zover van toepassing, de wetten van de Verenigde Staten van Amerika van toepassing zijn op deze Gebruiksvoorwaarden, evenals op elke rechtsvordering welke tussen u en ons zou kunnen ontstaan (​​zonder verwijzing naar conflicteren van juridische principes). U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in San Francisco County, Californië, Verenigde Staten, en daarmee gaat u akkoord met deze locatie, in elke juridische handeling of procedure met betrekking tot ons of deze Gebruiksvoorwaarden.

Om ervoor te zorgen dat geschillen worden behandeld op het moment dat ze ontstaan, gaat u ermee akkoord dat ongeacht enige wet of verordening die het tegendeel stelt, enige claim of reden voor actie die u mogelijk hebt die voortkomt uit of gerelateerd is aan onze diensten of deze Gebruiksvoorwaarden, ingediend moet worden binnen de geldende verjaringstermijn of, als eerder, één (1) jaar na de na de relevante feiten die aan een dergelijke claim of reden tot actie ten grondslag liggen die ontdekt had kunnen worden met een redelijke toewijding (of deze wordt voorgoed uitgesloten).

Marketing Bedrijfsbemiddelingen

Zoals beschreven in sectie 4 van deze Gebruiksvoorwaarden, gaat u ermee akkoord om schendingen van de Betaalde Bijdragen zonder Openbaarmaking op te lossen in een Bemiddeling van een Marketingbedrijf naar goeddunken van de Foundation. Marketing Company Mediations zijn bindende bemiddelingen waarbij, aan het einde van een sessie van een halve of hele dag, alle betwiste items die onopgelost blijven, door de bemiddelaar worden beslist in een juridisch bindende beslissing. Ze zullen worden gehouden in vergaderingen per teleconferentie of videoconferentie. Als een persoonlijke ontmoeting vereist is, vindt de bemiddeling van het marketingbedrijf plaats in San Francisco County, Californië. De partijen zullen alle vergoedingen en kosten in verband met de bemiddeling/arbitrage gelijkelijk verdelen.

U stemt ermee in om, als onderdeel van een bemiddeling door een marketingbedrijf, samen te werken met de Foundation, inclusief door tijdig alle documentatie in uw bezit te verstrekken met betrekking tot uw niet-openbaar gemaakte betaalde bewerkingsactiviteiten, inclusief de gebruikte accounts, betrokken artikelen en klanten die dergelijke diensten hebben gekocht.

Bemiddelingen van marketingbedrijven zijn onderworpen aan en worden beheerst door de Federal Arbitration Act voor zover de bemiddelaar een arbiter wordt. De winnende partij heeft het recht om haar advocatenhonoraria te verhalen (inclusief alle vergoedingen die nodig zijn om de toepasselijkheid van de Marketing Company Mediation te bepalen en het bindende resultaat af te dwingen) en alle kosten met betrekking tot het onderzoek en de handhaving van haar rechten. Een partij kan als "zegevierend" worden beschouwd, zelfs als zij niet bij elke claim in het gelijk wordt gesteld.

Als om wat voor reden dan ook het geheel van deze bemiddelingsvereisten voor marketingbedrijven niet afdwingbaar blijkt te zijn, gaat u ermee akkoord eventuele geschillen op te lossen zoals beschreven in het begin van deze sectie.

15. Voorbehoud

Gemarkeerd voor nadruk

Bij de Wikimedia Foundation doen we ons best om educatieve en informatieve inhoud te bieden aan een breed publiek, maar voor uw gebruik van onze diensten bent u als enige verantwoordelijk. Wij bieden deze diensten "als is" en "als beschikbaar" aan, en wij wijzen expliciet enige expliciete of impliciete garantie af, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties voor verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreukmakend. Wij bieden geen garantie dat onze diensten aan uw eisen voldoen, veilig zijn, beveiliging bieden, tijdig zijn, accuraat zijn, of vrij van fouten zijn, of dat uw gegevens veilig zijn.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, gegevens of handelingen van derde partijen, en u pleit ons, onze bestuurders, medewerkers en agenten vrij van enige (schade)claims, bekend en onbekend, die voortkomen uit of op enige wijze verbonden zijn met enige claim die u bij enige van die derde partijen hebt uitstaan. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen van ons of via of door onze diensten creëert geen enkele garantie die niet uitdrukkelijk vermeld staat in deze Gebruiksvoorwaarden.

Al het materiaal dat u hebt gedownload of anderszins hebt verkregen door middel van uw gebruik van onze diensten, hebt u verkregen naar uw eigen oordeel en op eigen risico, en alleen u bent verantwoordelijk voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens die het resultaat is van het downloaden van enig materiaal. U stemt ermee in dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen voor het verwijderen van, of het niet op opslaan of verzenden van, enige inhoud of communicatie die door de dienst wordt geleverd. Wij behouden ons het recht voor om het gebruik en de opslag naar eigen inzicht te beperken op elk gewenst moment, met of zonder kennisgeving.

In sommige staten of jurisdicties is zijn de vormen van voorbehoud uit deze paragraaf niet toegestaan, dus mogelijk zijn ze geheel of gedeeltelijk niet op u van toepassing, afhankelijk van de wetgeving.

16. Beperking van aansprakelijkheid

Gemarkeerd voor nadruk

De Wikimedia Foundation zal niet aansprakelijk zijn voor u of enige andere partij voor enige directe, indirect, incidentele, speciale, gevolg- of exemplarische schades, inclusief maar niet beperkt tot, schade door verlies van inkomsten, goodwill, gebruik, gegevens of andere ontastbare verliezen, ongeacht of we in kennis gesteld waren van de mogelijkheid op het optreden van dergelijke schade. In geen geval zal onze aansprakelijkheid in totaal groter zijn dan éénduizend Amerikaanse dollars (USD 1000,00). In het geval dat van toepassing zijnde wetten de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele of gevolgschade niet toestaan, is de voorgaande beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid niet op u van toepassing, hoewel onze aansprakelijkheid beperkt blijft tot de kleinst mogelijke voor de van toepassing zijnde wetgeving.

17. Aanpassingen van deze Gebruiksvoorwaarden

Net als dat de inbreng van de Wikimediagemeenschap essentieel is voor de groei en het onderhoud van de projecten, zijn wij van mening dat de inbreng van de gemeenschap essentieel is om met deze Gebruiksvoorwaarden onze gebruikers goed te bedienen. Het is ook essentieel voor een eerlijk contract. Daarom bieden wij deze Gebruiksvoorwaarden, alsmede aanzienlijke toekomstige herzieningen van deze gebruiksvoorwaarden, aan de gemeenschap aan voor commentaar gedurende ten minste dertig (30) dagen voor het einde van de inspraakperiode. Indien een toekomstige voorgestelde herziening aanzienlijk is, voorzien we opnieuw in een periode van 30 dagen voor opmerkingen na het plaatsen van een vertaling van de voorgestelde herziening in minstens drie talen (door ons geselecteerd). De gemeenschap wordt aangemoedigd om de voorgestelde herziening in andere talen te vertalen waar wenselijk. Voor wijzigingen om juridische of administratieve redenen, om een onjuiste bewering te corrigeren, of wijzigingen in reactie op opmerkingen van de gemeenschap, is er een inspraakperiode van ten minste drie (3) dagen.

Omdat het nodig kan zijn om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, zullen wij van dit voornemen van dergelijke wijzigingen kennisgeven en de gelegenheid geven opmerkingen te maken via de Projectwebsites en via een melding op WikimediaAnnounce-l. We vragen u ook de meest up-to-date versie van deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te beoordelen. Door uw verdere gebruik van onze diensten aanvaardt u de gewijzigde Gebruiksovereenkomst, nadat deze tot stand is gekomen met inachtneming van de kennisgeving en herzieningsperiode. Om de Wikimedia Foundation en andere gebruikers zoals uzelf te beschermen, kunt u geen gebruik maken van onze diensten als u niet akkoord gaat met onze Gebruiksvoorwaarden.

18. Overige voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden creëren geen arbeidsrelatie, agentschap, partnerschap, freelanceovereenkomst of joint control of joint venture tussen u en ons, de Wikimedia Foundation. Voor de toepassing van de wetgeving van de Europese Economische Ruimte, de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk of andere wetten die een soortgelijk concept omvatten, handelt u niet "onder het gezag van" de Foundation wanneer u de diensten gebruikt. Als u geen aparte overeenkomst met ons hebt getekend, zijn deze Gebruiksvoorwaarden de gehele overeenkomst tussen u en ons. Als er een conflict bestaat tussen deze Gebruiksvoorwaarden en een ondertekende schriftelijke overeenkomst tussen u en ons, geldt de bepaling uit de ondertekende overeenkomst.

U gaat akkoord met het ontvangen van berichten, inclusief die over wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden, per e-mail, reguliere post of via berichten op de Projecten en de Projectwebsites.

Als wij om welke reden dan ook enige voorziening uit deze Gebruiksvoorwaarden niet toepassen of afdwingen, maakt dat de betreffende voorziening niet nietig.

U begrijpt dat u, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door ons, geen compensatie verwacht voor enige activiteit, bijdrage of idee dat u ons, de gemeenschap of de Projecten of Projectedities verstrekt.

Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Gebruiksovereenkomst, wijzigen wij (de Wikimedia Foundation) en u akkoord met het niet aanpassen van de van toepassing zijnde voorwaarden en vereisten van een vrije licentie die van kracht is op de Projecten of Projectedities, als die vrije licentie is toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Engelse taal (V.S.). Hoewel we hopen dat de vertalingen van deze Gebruiksvoorwaarden accuraat zijn, is de Engelstalige versie leidend in het geval er verschillen in de betekenis zijn tussen de originele Engelstalige versie en de vertaling.

Als enige voorziening of deel van een voorziening van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden, dan wordt die voorziening of deel van die voorziening als van deze Gebruiksvoorwaarden af te zonderen gezien en wordt deze afgedwongen zoveel als mogelijk, en alle overige voorzieningen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig in stand.

Dank u wel!

We waarderen dat u de tijd hebt genomen om deze Gebruiksvoorwaarden te lezen en we zijn erg blij dat u wilt bijdragen aan de Projecten en onze diensten wilt gebruiken. Door uw bijdragen helpt u iets werkelijk groots op te bouwen; niet alleen een belangrijke verzameling van door samenwerking tot stand gekomen Referentieprojecten die miljoenen mensen van educatie en informatie voorzien, maar ook een levendige gemeenschap van gelijkgezinden die is gericht op een erg nobel doel.


Deze Gebruiksvoorwaarden zijn op 7 juni 2023 in werking getreden. Eerdere versies van de voorwaarden:


Let op dat in het geval van strijdigheid tussen de betekenis of interpretatie in de originele Engelse versie van dit document en een vertaling, de originele Engelse versie voorrang zal hebben.