Gebruiksvoorwaarden

  From Wikimedia Foundation Governance Wiki
  (Redirected from Gebruiksvoorwaarden)
  This page is a translated version of the page Policy:Terms of Use and the translation is 99% complete.
  Wilt u helpen vertalen? Vertaal de ontbrekende berichten.

  Onze gebruiksvoorwaarden

  Stel u voor dat iedere mens op aarde kan delen in vrije en complete toegang tot alle menselijke kennis. Dat is waar we naar streven.Onze visieverklaring

  Welkom bij Wikimedia! De Wikimedia Foundation, Inc. ("wij" of "ons"), is een charitatieve organisatie zonder winstoogmerk wiens missie het is om mensen in de hele wereld te betrekken bij en in staat te stellen om inhoud te verzamelen en te ontwikkelen onder een vrije licentie of in het publieke domein en deze kennis effectief en wereldwijd zonder kosten beschikbaar te maken.

  Om onze levendige gemeenschap te ondersteunen bieden wij de essentiële infrastructuur en de organisatie voor de ontwikkeling van meertalige Wikiprojecten en hun edities (zoals hier wordt uitgelegd) en andere ondernemingen die onze missie ondersteunen. We streven ernaar om de (educatieve) informatie van de Projecten kosteloos en eeuwig beschikbaar te maken en te houden.

  We verwelkomen u ("u" of de "gebruiker") als lezer, redacteur, auteur of bijdrager aan de Wikimediaprojecten en we moedigen u aan om u bij de Wikimediagemeenschap aan te sluiten. Voordat u mee gaat doen, willen we u wel vragen om de volgende Gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") te lezen en ermee in te stemmen.

  Overzicht

  In deze Gebruiksvoorwaarden staan de openbare diensten van de Wikimedia Foundation beschreven, onze verhouding met u als gebruiker, en de rechten en verantwoordelijkheden die ons beiden richting geven. We vinden het belangrijk dat u weet dat we een enorme hoeveelheid (educatieve) informatie hosten, bijgedragen en mogelijk gemaakt door gebruikers zoals u. In het algemeen dragen wij geen inhoud bij, monitoren de inhoud niet en verwijderen die niet (met de zeldzame uitzondering van zaken die betrekking hebben op deze Gebruiksvoorwaarden of het voldoen aan wettelijke eisen in het kader van DMCA-vorderingen). Dit betekent dat de redactionele controle en het contentbeheer in uw handen ligt en die van uw medegebruikers. Wij hosten deze content alleen.

  De gemeenschap - het netwerk van gebruikers dat continu de sites of Projecten uitbouwt en gebruikt - is het primaire middel waarmee de doelen van de missie worden bereikt. De gemeenschap draagt bij aan onze sites en helpt die te besturen. De gemeenschap heeft een kritieke rol in het maken en handhaven van het beleid binnen de specifieke Projectenedities (zoals de verschillende taaledities van het Wikipediaproject of de meertalige editie Wikimedia Commons).

  We verwelkomen u graag als bijdrager, redacteur of auteur, maar we gaan er wel vanuit dat u zich houdt aan het beleid dat door de onafhankelijke Projectedities is vastgesteld. Ons grootste Project is Wikimedia, maar we hosten ook andere Projecten, die ieder een andere doel en werkwijze hebben. Iedere Projecteditie heeft een team van bijdragers, bewerkers en auteurs die samenwerken om de inhoud van die Projecteditie te maken en te beheren. U kunt zich bij deze teams aansluiten en met ze samenwerken om de Projecten te verbeteren. Omdat we alle inhoud gratis en vrij beschikbaar maken voor het publiek, vereisen we in het algemeen dat al uw bijdragen gemaakt worden onder een vrije licentie of in het publieke domein.

  Weet dat u juridisch verantwoordelijk bent voor al uw bijdragen, bewerkingen en het hergebruik van inhoud van Wikimedia-sites volgens de wetten van de Verenigde Staten van Amerika en andere van toepassing zijnde wetten (mogelijk inclusief de wetten van het land waar u leeft of het land waar u inhoud bekijkt of bewerkt). Zorg dat u zich hiervan bewust bent als u inhoud toevoegt. Bedenk u dat de inhoud die wij hosten gericht is op algemene informatie, dus als u informatie van een expert nodig hebt voor een bepaalde vraag (zoals op medisch, juridisch of financieel vlak), zoek dan hulp bij een gelicenseerde of gekwalificeerde professional. Er zijn ook belangrijke mededelingen en voorbehouden, dus lees alstublieft deze Gebruiksvoorwaarden in hun geheel.

  Voor de duidelijkheid, andere organisaties, zoals lokale Wikimediachapters en verenigingen, die dezelfde missie kunnen delen, zijn desalniettemin juridisch onafhankelijk en staan los van de Wikimedia Foundation en hebben geen verantwoordelijkheid voor de werking van de website en de inhoud.

  1. Onze diensten

  De Wikimedia Foundation is toegewijd aan het stimuleren van de groei, ontwikkeling en distributie van vrije meertalige content, en het om niet hosten van de volledige inhoud van deze wikigebaseerde Projecten aan het publiek. Het is onze rol om een aantal van de grootste gezamenlijk bewerkte referentieprojecten ter wereld te hosten; u kunt ze hier vinden. We zijn echter slechts een hostingdienst, en onderhouden de infrastructuur en bieden een organisatorisch kader dat onze gebruikers in staat stelt de Wikimediaprojecten op bouwen en uit te bouwen door hen zelf inhoud te laten bijdragen en bewerken. Vanwege onze unieke rol, zijn er een paar dingen waar u zich van bewust moet zijn in onze relatie met u, de projecten, en de andere gebruikers:

  1. Wij hebben geen redactionele rol: omdat de Wikimediaprojecten gezamenlijk worden bewerkt, is alle inhoud die wij hosten geleverd door gebruikers zoals uzelf, en wij hebben geen redactionele rol. Dit betekent dat we in het algemeen geen inhoud bijdragen aan de Projectwebsites en deze niet monitoren, en we aanvaarden ook geen enkele verantwoordelijkheid voor deze inhoud. We staan ook niet achter eventuele adviezen die geuit worden via onze diensten, en wij vertegenwoordigen of garanderen niet de waarheidsgetrouwheid, juistheid of betrouwbaarheid van enige door de gemeenschap bijgedragen inhoud. In plaats daarvan, bieden we eenvoudigweg toegang tot de inhoud die uw collegagebruikers hebben bijgedragen en bewerkt.
  2. U bent verantwoordelijk voor uw eigen handelen:' U bent wettelijk verantwoordelijk voor uw bewerkingen en bijdragen aan Wikimediaprojecten, dus voor uw eigen bescherming hoort u voorzichtig te zijn en te voorkomen enige door u bijgedragen inhoud kan leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid onder de van toepassing zijnde wetgeving. Voor de duidelijkheid: van toepassing zijnde wetgeving omvat tenminste die van de Verenigde Staten van Amerika. Hoewel we het mogelijk niet eens zijn met dergelijke acties, waarschuwen we bewerkers en bijdragers dat autoriteiten wellicht proberen wetten van andere landen op u van toepassing te verklaren, inclusief wetten uit het land waar u leeft, of van waar u inhoud bewerkt of bekijkt. De Wikimedia Foundation kan in het algemeen geen bescherming, garanties, immuniteit of schadevergoeding bieden.

  2. Privacybeleid

  Wij vragen u om kennis te nemen van ons Privacybeleid, zodat u op de hoogte bent van hoe we uw gegevens verzamelen en gebruiken. Omdat onze diensten worden gebruikt door mensen over de hele wereld, kan de persoonlijke informatie die wij verzamelen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika of enig ander land waar wij of onze medewerkers faciliteiten hebben. Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met een dergelijke overdracht van gegevens buiten uw land.

  3. Inhoud die we hosten

  1. U kunt sommige inhoud verwerpelijk of onjuist vinden: Omdat wij een breed scala aan inhoud aanbieden die is geproduceerd of verzameld door uw medegebruikers, kunt materiaal tegenkomen dat u beledigend, onjuist, misleidend, onjuist gelabeld of anderszins verwerpelijk vindt. We vragen u dan ook uw gezond verstand en neutrale oordeel te gebruiken bij het ​​gebruik van onze diensten.
  2. Onze inhoud is voor algemene informatieve doeleinden: Hoewel we veel informatie hosten die betrekking heeft op professionele onderwerpen, zoals medische, juridische of financiële kwesties, is deze bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Deze moet niet worden opgevat als professioneel advies. Raadpleeg een onafhankelijke professional die een vergunning bezit of gekwalificeerd in het van toepassing zijnde gebied in de plaats van te handelen op basis van informatie, opinie, of advies in een van de Projectwebsites.

  4. Onthouden van bepaalde activiteiten

  De projecten die de Wikimedia Foundation host bestaan alleen maar ​​dankzij de levendige gemeenschap van gebruikers zoals u, die samen de inhoud schrijven en beheren. Wij verwelkomen uw deelname aan deze gemeenschap. We raden u aan u respectvol en beleefd te zijn in de omgang met anderen in de gemeenschap, dat u handelt in goed vertrouwen, en met anderen bijdragen en bewerkingen maakt om de missie van het gedeelde Project in te vullen.

  Bepaalde handelingen, legaal of illegaal, kunnen schadelijk zijn voor andere gebruikers en onze regels overtreden, en sommige handelingen kunnen invloed hebben op uw aansprakelijkheid. Voor uw eigen goed en dat van anderen, is het daarom van belang niet deel te nemen aan dergelijke activiteiten op onze sites. Deze activiteiten omvatten:

  Anderen lastigvallen
  • Intimideren, bedreigen, stalken, spammen of vandalisme; en
  • Kettingbrieven, junkmail of spam aan andere gebruikers verzenden.
  De privacy van anderen schenden
  • Inbreuk maken op de privacyrechten van anderen volgens de wetten van de Verenigde Staten of andere van toepassing zijnde wetten (wetten in het land waar u woont of waar u inhoud bekijkt of bewerkt);
  * Vragen om persoonlijk identificeerbare gegevens ten behoeve van intimidatie, uitbuiting, schending van de privacy, of enig promotioneel of commercieel doel dat niet expliciet is goedgekeurd door de Wikimedia Foundation; en
  * Vragen om persoonlijk identificeerbare gegevens van iemand onder de leeftijd van 18 jaar voor een illegaal doel of het overtreden van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de gezondheid of het welzijn van minderjarigen.
  Valse verklaringen geven, voordoen als een ander, of fraude
  • Opzettelijk of bewust plaatsen van inhoud die smadelijk of lasterlijk is;
  • Valse of onjuiste inhoud toevoegen met de bedoeling te misleiden;
  • U voordoen als een andere gebruiker of individu, uw verbinding met enig individu of entiteit misrepresenteren, of de gebruikersnaam van iemand anders gebruiken met het doel te misleiden, en
  • Fraude plegen.
  Inbreuk maken
  • Inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken, patenten of andere eigendomsrechten onder van toepassing zijnde wetten.
  Onze diensten misbruiken voor andere illegale doelen
  • Het plaatsen van kinderpornografie of andere inhoud die van toepassing zijnde wetten met betrekking tot kinderpornografie overtreden;
  • Het plaatsen van obsceen materiaal dat onwettig is volgens de van toepassing zijnde wetten; en
  • De diensten gebruiken op een wijze die niet in overeenstemming is met de van toepassing zijnde wetgeving.
  Betrokken zijn bij verstoring en illegaal misbruik van voorzieningen
  • Het plaatsen of verspreiden van inhoud die virussen, malware, wormen, Trojaanse paarden, kwaadaardige programmacode, of andere structuren die schade aan onze infrastructuur of systemen, of of die van onze gebruikers kunnen aanrichten;
  • Het geautomatiseerd gebruik van de site op en wijze die de diensten misbruikt of verstoort en niet vooraf is goedgekeurd door de Wikimediagemeenschap;
  • Het verstoren van de diensten door het onnodig belasten van een Projectwebsite of de netwerken of servers verbonden met een Projectwebsite;
  • Het verstoren van de diensten door het overvoeren van enige Projectwebsite met communicatie of ander dataverkeer waaruit geen enkele serieuze intentie blijkt om de Projectwebsite te gebruiken waarvoor ze bedoeld is;
  • Het wetens, zonder autorisatie toegang verschaffen tot, knoeien met, of gebruiken van niet-openbare gebieden in onze computersystemen;
  • Het aftasten van, scannen op of testen van mogelijke kwetsbaarheden van enige van onze technische systemen of netwerken zonder toestemming tenzij aan de onderstaande vereisten is voldaan:
  • dergelijke handelingen misbruiken of verstoren onze technische systemen met netwerken niet onnodig;
  • dergelijke handelingen zijn niet voor persoonlijk gewin (anders dan erkenning voor uw werk);
  • u rapporteert gevonden kwetsbaarheden aan ontwikkelaars van MediaWiki (of u repareert het zelf); en
  • u onderneemt dergelijke handelingen niet met het voornemen te misbruiken of schade aan te richten.

  Betaald bijdragen zonder openheid van zaken te geven
  Deze Gebruiksvoorwaarden beletten het ondernemen van bedrieglijke activiteiten, waaronder het geven van een onjuiste voorstelling van zaken over organisatorische betrokkenheid, verpersoonlijking en fraude. Als onderdeel van deze verplichtingen moet u openheid van zaken geven over uw werkgever, klant en betrokkenheid met betrekking tot bijdragen waarvoor u een vergoeding krijgt, of verwacht een vergoeding te krijgen. U moet dit doen op een van de volgende manieren:
  • een mededeling op uw gebruikerspagina,
  • een mededeling op de overlegpagina bij elke betaalde bijdrage, of
  • een mededeling in de bewerkingssamenvatting van elke betaalde bijdrage.
  Toepasselijk recht, of het beleid en de richtlijnen van de gemeenschap en Foundation, zoals die met betrekking tot tegenstrijdige belangen, kunnen verdere beperkingen stellen aan het doen van betaalde bijdragen of meer gedetailleerde mededelingen vereisen.
  De gemeenschap van een Wikimediaproject kan een afwijkend beleid aannemen met betrekking tot het doen van mededelingen over betaald bijdragen. Als een Project zo'n afwijkend beleid aanneemt mag u, wanneer u aan dat Project bijdraagt, voldoen aan dat beleid in plaats van aan de vereisten uiteengezet in dit onderdeel. Een afwijkend beleid met betrekking tot betaald bijdragen heeft alleen voorrang op de hier uiteengezette eisen als het is goedgekeurd door de gemeenschap van het bewuste Project en is gemeld op de alternative disclosure policy page.
  Voor meer informatie over betaald bijdragen leest u alstublieft de veelgestelde vragen.

  We behouden ons het recht voor de bovenstaande voorwaarden naar eigen inzicht af te dwingen.

  5. Wachtwoordbeveiliging

  U bent verantwoordelijk voor het geheim houden van uw eigen wachtwoord en hoort dit nooit af te geven aan een derde partij.

  6. Handelsmerken

  Hoewel u aanzienlijke vrijheid heeft voor het hergebruik van de inhoud van de websites van de Projecten, is het van belang dat we onze handelsmerkrechten bij de Wikimedia Foundation beschermen, zodat we onze gebruikers beschermen tegen frauduleuze imitatie. Daarom vragen we u onze handelsmerken te respecteren. Alle handelsmerken van de Wikimedia Foundation behoren toe aan de Wikimedia Foundation en ieder gebruik van onze handelsnamen, handelsmerken, dienstenmerken, logo's of domeinnamen moet in overeenstemming zijn met deze Gebruiksvoorwaarden en in overeenstemming zijn met ons Handelsmerkbeleid.

  7. Licensering van de inhoud

  Om vrije kennis en vrije cultuur te laten groeien, moeten alle gebruikers die bijdragen aan de Projecten ruimte rechten geven aan iedereen om hun bijdragen vrij te kunnen distribueren en hergebruiken, mits dat gebruik gebeurt met een correcte naamsvermelding en dezelfde vrijheden voor hergebruik en distributie van toepassing zijn op het afgeleide werk. Om ervoor te zorgen dat ons doel om vrije informatie te vertrekken aan het grootst mogelijke publiek, vereisen we dat alle toevoegingen gelicenseerd zijn, zodat deze vrij te gebruiken zijn door iedereen die er toegang toe wil hebben.

  U gaat akkoord met de volgende licentievoorwaarden:

  1. Teksten waarvan u de auteursrechten bezit Als u teksten toevoegt waarvan u de auteursrechten hebt, gaat u akkoord met het vrijgeven daarvan onder de volgende licentie: Hergebruikers mogen zich houden aan één of beide licenties.

   De enige uitzondering komt voor als de Projecteditie of de functionaliteit een andere licentie vereist. In dat geval, stemt u toe in het licenseren van door u toe te voegen tekst onder die licentie. Bij publicatie van deze Gebruiksvoorwaarden, vereist de Engelstalige Wikinews bijvoorbeeld dat alle tekstuele inhoud is gelicenseerd onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding 2.5 Algemene Licentie (CC BY 2.5) en de GFDL is niet aanwezig als tweede licentie.

   Houdt u er rekening mee dat deze licenties commercieel gebruik van uw bijdragen toestaan, zolang dit gebruik in overeenstemming is met de voorwaarden.
  2. Naamsvermelding: Naamsvermelding is een belangrijk onderdeel van deze licenties. Wij zien dat als ere wie ere toekomt - aan auteurs zoals uzelf. Als u tekst bijdraagt, gaat u akkoord met naamsvermelding op een van de volgende wijzen:
   1. Via een hyperlink (waar mogelijk) of een URL naar de pagina waaraan u hebt bijgedragen (omdat iedere pagina een geschiedenispagina heeft waarop alle auteurs en bewerkers worden weergegeven);
   2. Via een hyperlink (waar mogelijk) of een URL naar een alternatieve, stabiele online kopie die vrij toegankelijk is, die voldoet aan de licentievoorwaarden, en die wat betreft naamsvermelding van auteurs gelijk is aan de naamsvermelding op de Projectwebsite; of
   3. Via een lijst met alle auteurs (waarbij iedere lijst met auteurs geschoond mag worden van auteurs met erg kleine of irrelevante bijdragen).
  3. Importeren van tekst: U mag tekst importeren die u elders hebt gevonden of die u samen met anderen hebt geproduceerd, maar in dat geval garandeert u dat de tekst beschikbaar is onder voorwaarden die compatibel zijn met de licentie CC BY-SA 3.0 (of, zoals hierboven uiteengezet, een andere licentie als deze expliciet vereist is door de Projecteditie of de functie) ("CC BY-SA"). Inhoud die alleen beschikbaar is onder de GFDL is niet toegestaan​​.


  4. U gaat ermee akkoord dat als u tekst importeert onder een CC-BY-SA-licentie die naamsvermelding vereist, u de auteur(s) op een redelijke wijze moet vermelden. Waar een dergelijke naamsvermelding gewoonlijk wordt uitgevoerd via een verwijzing naar een geschiedenispagina (zoals bij het binnen Wikimedia kopiëren van teksten), is het voldoende om naamsvermelding te geven in de bewerkingssamenvatting, die bij het importeren van tekst is opgenomen in de paginageschiedenis. De eisen voor naamsvermelding zijn in sommige omstandigheden te opdringerig (onafhankelijk van de licentie), en het is voorstelbaar dat de Wikimedia-gemeenschap om die reden besluit dat tekst niet gebruikt kan worden.
  5. Niet-tekstuele media: Niet-tekstuele media op de Projecten zijn beschikbaar onder een verscheidenheid aan licenties die in het algemeen onbeperkt hergebruik en verspreiding toestaan. Wanneer u niet-tekstuele media bijdraagt, gaat u ermee akkoord te voldoen aan de vereisten voor deze licenties, zoals beschreven in ons Licentiebeleid, en ook voldoen aan de eisen van de specifieke Projecteditie of de functie waaraan u bijdraagt​​. Zie ook het Licentiebeleid van Wikimedia Commons voor meer informatie over het bijdragen van niet-tekstuele media aan dat Project.
  6. Geen herroeping van de licentie: behalve als consistent met uw licentie, gaat u ermee akkoord dat u enige licentie die u onder deze Gebruiksvoorwaarden hebt verleend voor tekst of niet-tekstuele inhoud die u hebt bijgedragen aan de Wikimediaprojecten of functies, niet eenzijdig herroept of tracht ongeldig te laten verklaren, zelfs als u onze diensten niet langer gebruikt.
  7. Inhoud in het publieke domein: Inhoud uit het publieke domein is van harte welkom! Het is echter van belang dat u de publieke domein status onder de wetgeving van de Verenigde Staten als ook voor de wetgeving in andere landen bevestigt zoals vereist op de specifieke Projecteditie. Wanneer u inhoud uit het publieke domein bijdraagt, garandeert u dat het materiaal zich daadwerkelijk in het publieke domein bevindt, en gaat u akkoord met het op de correcte wijze daarvan labelen.
  8. Hergebruik: Hergebruik van inhoud die we hosten is welkom, ook al bestaan ​​er uitzonderingen voor de inhoud die is bijgedragen ala "fair use" of soortgelijke vrijstellingen van het auteursrecht. Hergebruik moet voldoen aan de onderliggende licentie(s).

   Wanneer u een tekstpagina die is gemaakt door de Wikimediagemeenschap hergebruikt of verspreidt, gaat u akkoord met vermelden van de auteurs op een van de volgende wijzen:
   1. Via een hyperlink (waar mogelijk) of een URL naar de pagina of pagina's die u hergebruikt (omdat iedere pagina een geschiedenispagina heeft waarop alle auteurs en bewerkers worden weergegeven);
   2. Via een hyperlink (waar mogelijk) of een URL naar een alternatieve, stabiele online kopie die vrij toegankelijk is, die voldoet aan de licentievoorwaarden, en die wat betreft naamsvermelding van auteurs gelijk is aan de naamsvermelding op de Projectwebsite; of
   3. Via een lijst met alle auteurs (waarbij iedere lijst met auteurs geschoond mag worden van auteurs met erg kleine of irrelevante bijdragen).

   Als de tekst is gekopieerd vanuit een andere bron, dan is het mogelijk dat die tekst is gelicenseerd onder een compatibele CC-BY-SA-licentie, maar niet GFDL (zoals hierboven beschreven in "Tekst importeren"). In dat geval, gaat u akkoord met het voldoen aan de compatibele licentie CC-BY-SA en kunt u de tekst niet ook licenseren onder de GFDL. Om de licentie te bepalen die van toepassing is voor de tekst die u wilt distribueren of hergebruiken, dient u de voettekst van de pagina te bekijken, als ook de paginageschiedenis en de overlegpagina.

   Bent u zich er daarnaast van bewust dat tekst die afkomstig is van externe bronnen en geïmporteerd is in een Project een licentie kan hebben die aanvullende voorwaarden met betrekking tot naamsvermelding kan hebben. Gebruikers gaan ermee akkoord dat deze aanvullende eisen met betrekking tot naamsvermelding duidelijk worden aangegeven. Afhankelijk van het Project, wordt bijvoorbeeld in een banner of op andere wijze aangegeven dat deze eisen betrekking hebben op een deel of de complete inhoud die oorspronkelijk elders gepubliceerd is. Waar dergelijke meldingen zichtbaar zijn, moeten hergebruikers deze behouden.

   Voor alle niet-tekstuele media, gaat u akkoord met onder welke licentie dan ook het werk beschikbaar is gemaakt (wat ontdekt kan worden door te klikken op het werk en door te kijken naar de licentieparagraaf op de beschrijvingspagina van het bestand of door de van toepassing zijnde pagina met brontekst voor dat werk te controleren). Al u enige inhoud die wij hosten hergebruikt, gaat u akkoord met het voldoen aan de relevant eisen voor naamsvermelding van de onderliggende licentie of licenties.
  9. Wijzigingen of aanvullingen op materiaal dat u hergebruikt: Bij het aanpassen of het maken van toevoegingen aan de tekst die u hebt verkregen van een Projectwebsite, gaat u akkoord met het licenseren van de gewijzigde of toegevoegde inhoud onder de licentie CC-BY-SA 3.0 of een later versie (of, zoals hierboven uiteengezet, een andere licentie wanneer deze in uitzonderlijke gevallen is vereist door de specifieke Projecteditie of een bijzondere functie).

   Bij het aanpassen of het maken van aanvullingen op enige niet-tekstmedia die u hebt verkregen van een Projectwebsite, gaat u akkoord met het licenseren van de gewijzigde of toegevoegde inhoud in overeenstemming met de licentie waaronder het werk ter beschikking is gesteld.

   Voor zowel tekstuele inhoud als niet-tekstuele mediabestanden, gaat u akkoord met de voorwaarde om duidelijk aan te geven dat het werk is aangepast. Als u tekstuele inhoud hergebruikt in een wiki, dan is het voldoende om in de geschiedenispagina aan te geven dat u een wijziging hebt gemaakt. Voor iedere kopie of aangepaste versie die u verspreidt, gaat u akkoord met het opnemen van een licentietekst die aangeeft onder welke licentie het werk beschikbaar is, vergezeld van een hyperlink of een URL naar de tekst van de licentie of een kopie van de licentie zelf.

  8. Nakomen DMCA

  De Wikimedia Foundation wil verzekeren dat de inhoud die we hosten hergebruikt kan worden door anderen zonden daarbij angst te hebben aansprakelijk te zijn of inbreuk te maken op de eigendomsrechten van anderen. Wij vinden het fair naar onze gebruikers, als ook naar andere makers en auteursrechtenhouders, dat wij berichten over vermeende overtredingen die voldoen aan de met de formaliteiten van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) in behandeling nemen. Op grond van de DMCA, zullen wij, in de juiste omstandigheden, gebruikers van ons systeem en het netwerk weren die herhaaldelijk inbreuk maken.

  We erkennen echter ook dat niet ieder verzoek om inhoud te verwijderen geldig of te goeder trouw is. In dergelijke gevallen raden we gebruikers aan "counter-notifications" in te dienen als ze denken dat een DMCA-vordering om inhoud te verwijderen onjuist of onterecht is. vraag is ongeldig of onjuist. Raadpleeg de website Chilling Effects voor meer informatie over wat te doen als u denkt dat een DMCA-vordering ten onrechte is ingediend.

  Als u de eigenaar bent van inhoud die onjuist wordt gebruikt op een van de Projecten zonder uw toestemming, dan kunt u verzoeken om deze inhoud te laten verwijderen onder de DMCA. Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt u een e-mail sturen naar legal@wikimedia.org of u kunt per brief contact opnemen met onze aangewezen vertegenwoordiger via dit adres.

  Als alternatief kunt u een verzoek richten tot onze gemeenschap, die auteursrechtenkwesties vaak sneller en efficiënter afhandelt dan wordt voorgeschreven door de DMCA. In dat geval kunt u een bericht plaatsen waarin u uw zorgen over uw auteursrechten toelicht. U kunt terecht op de pagina Auteursrechtenproblemen voor een lijst met relevante processen voor de verschillende Projects, die niet per se compleet of gezaghebbend is. Voordat u een DMCA-claim indient, hebt u ook de mogelijkheid om per e-mail contact op te nemen met de gemeenschap via het e-mailadres info@wikimedia.org.

  9. Websites en bronnen van derde partijen

  U alleen bent verantwoordelijk voor uw gebruik van enige website of bron van een derde partij. Hoewel de Projecten verwijzingen bevatten naar website en bronnen van derde partijen, onderschrijven wij deze niet en zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, of de daarmee verband houdende inhoud, producten of diensten (inclusief, zonder beperking, eventuele virussen of andere schadelijke functies), noch hebben we enige verplichting om dergelijke inhoud van derde partijen te monitoren.

  10. Websitebeheer

  De gemeenschap heeft de primaire rol om beleid vast te stellen en af te dwingen in de verschillende Projectedities. Als de Wikimedia Foundation grijpen we zelden in bij genomen gemeenschapsbesluiten over het beleid en de handhaving ervan. In een buitengewoon geval kan de behoefte ontstaan ​​of kan de gemeenschap kan ons vragen om een bijzonder problematische gebruiker aan te spreken vanwege aanzienlijke Projectverstoring of schadelijk gedrag. In dergelijke gevallen behouden wij ons het recht voor, maar hebben niet de verplichting om:

  • Uw gebruik van de dienst te onderzoeken (a) om te bepalen of een schending van deze Gebruiksvoorwaarden, Projecteditiebeleid, of andere toepasselijke wetgeving of beleid heeft plaatsgevonden, of (b) om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, wettelijke procedure of een overheidsverzoek;
  • Fraude, beveiliging of technische problemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken of te reageren op gebruikersverzoeken;
  • De toegang tot de bijdragen van enige gebruiker die deze Gebruiksvoorwaarden schendt te weigeren, uit te schakelen of beperkt toegankelijk te maken;
  • Een gebruiker het bewerken of bijdragen onmogelijk te maken door deze te verbannen of de gebruiker te blokkeren of de toegang te ontzeggen wegens handelingen die strijdig zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief voor het herhaaldelijk inbreuk maken op auteursrechten;
  • Juridische stappen te ondernemen tegen gebruikers in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden handelen (inclusief rapportages aan opsporingsdiensten); en
  • De projectwebsites te kunnen beheren op een wijze waardoor die correct functioneren mogelijk maakt en de rechten, eigendommen en veiligheid van onszelf en onze gebruikers, licentiehouders, partners en het publiek beschermt.

  In het belang van onze gebruikers en de Projecten, in de extreme omstandigheid dat op grond van deze bepaling de toegang tot zijn of haar gebruiker voor enig individu is geblokkeerd, is het voor hem of haar verboden om een andere gebruiker aan te maken op, of te gebruiken op, of toegang te zoeken tot datzelfde Project, tenzij wij daarvoor expliciet toestemming hebben verleend. Zonder het gezag van de gemeenschap te beperken, zal de Wikimedia Foundation geen gebruiker uitsluiten van kunnen bewerken of bijdragen, of een gebruiker blokkeren enkel en alleen vanwege kritiek op het te goeder trouw zijn zonder dat deze Gebruiksvoorwaarden of het beleid van de gemeenschap wordt geschonden.

  De Wikimediagemeenschap en haar leden kunnen ook actie ondernemen als dat is toegestaan door beleid dat door de gemeenschap of de Foundation is opgesteld voor de specifieke Projecteditie, inclusief, maar niet beperkt tot, waarschuwen, onderzoeken, blokkeren of verbannen van gebruikers die het beleid schenden. U stemt ermee in te voldoen aan de uiteindelijke besluiten van organen voor geschillenbeslechting die door de gemeenschappen van de specifieke Projectedities zijn ingesteld (zoals arbitragecommissies); deze beslissingen kunnen sancties omvatten die uiteen zijn gezet in het beleid van de specifieke Projectedities.

  In het bijzonder problematische gebruikers waarvan gebruikers geblokkeerd of verbannen zijn op meerdere Projectedities kunnen worden onderworpen aan een verbanning van alle Projectedities, in overeenstemming met het Beleid Globale verbanningen. In tegenstelling tot resoluties van het Bestuur of deze Gebruiksvoorwaarden, wordt beleid vastgesteld door de gemeenschap; beleid kan betrekking hebben op één enkele Projecteditie of meerdere Projectedities (zoals het Beleid Globale verbanningen), en kan worden gewijzigd door de betrokken gemeenschap volgens de eigen procedures.

  Het blokkeren, verbannen of de toegang ontzeggen van een gebruiker onder deze bepaling vindt plaats in overeenstemming met paragraaf 12 van deze Gebruiksvoorwaarden.

  11. Resoluties en projectbeleid

  Het Bestuur van de Wikimedia Foundation publiceert van tijd tot tijd een officieel beleid. Dit beleid kan verplicht zijn voor een bepaald Project of een bepaalde Projecteditie, en in het geval dat zo is, gaat u ermee akkoord zich daar aan te houden.

  12. Beëindiging van deze Overeenkomst

  Hoewel wij hopen dat u blijft en blijft bijdragen aan de Projecten, kunt u te allen tijden ophouden met het gebruiken van onze diensten. In bepaalde (hopelijk onwaarschijnlijke) omstandigheden kan het noodzakelijk zijn voor onszelf of de Wikimediagemeenschap of haar leden (zoals beschreven in Paragraaf 10) om een deel of het geheel van onze diensten te beëindigen, deze Gebruiksvoorwaarden beëindigen, uw gebruiker of toegang blokkeren, of u als gebruiker te verbannen. Als uw gebruiker of toegang is geblokkeerd of anderszins niet langer bruikbaar is om welke reden dan ook, blijven uw openbare bijdragen openbaar (onderhavig aan van toepassing zijnd beleid), en, tenzij wij u anderszins berichten, hebt u nog steeds toegang tot onze openbare pagina's enkel en alleen voor het doel om openbare inhoud van de Projecten te kunnen lezen. In dergelijke gevallen is het echter mogelijk dat u niet langer toegang hebt tot uw gebruiker of uw instellingen. We behouden onze het recht voor de diensten op enig moment te beëindigen, met of zonder opgaaf van reden, en met of zonder kennisgeving. Zelfs nadat u de diensten niet langer kunt gebruiken of deelnemen omdat u bent verbannen, geblokkeerd of geschorst, blijven deze Gebruiksvoorwaarden geldig met betrekking tot de relevante onderdelen, inclusief de Paragrafen 1, 3, 4, 6, 7, 9-15 en 17.

  13. Geschillen en jurisdictie

  Gemarkeerd voor nadruk

  We hopen dat er geen ernstige meningsverschillen ontstaan waar u bij betrokken bent, maar in het geval er een geschil ontstaat, raden we u aan tot een oplossing te komen door middel van de geschillenprocedures of -mechanismen te gebruiken die door de Projecten of Projectedities en de Wikimedia Foundation zijn ingesteld. Als u een rechtsvordering tegen ons in wilt dienen, gaat u akkoord met het uitsluitend kunnen indienen en oplossen hiervan in een staats- of federale rechtbank in San Francisco County, Californië, Verenigde Staten. U aanvaardt tevens dat de wetten van de staat Californië en, voor zover van toepassing, de wetten van de Verenigde Staten van Amerika van toepassing zijn op deze Gebruiksvoorwaarden, evenals op elke rechtsvordering welke tussen u en ons zou kunnen ontstaan (​​zonder verwijzing naar conflicteren van juridische principes). U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in San Francisco County, Californië, Verenigde Staten, en daarmee gaat u akkoord met deze locatie, in elke juridische handeling of procedure met betrekking tot ons of deze Gebruiksvoorwaarden.

  Om ervoor te zorgen dat geschillen worden behandeld op het moment dat ze ontstaan, gaat u ermee akkoord dat ongeacht enige wet of verordening die het tegendeel stelt, enige claim of reden voor actie die u mogelijk hebt die voortkomt uit of gerelateerd is aan onze diensten of deze Gebruiksvoorwaarden, ingediend moet worden binnen de geldende verjaringstermijn of, als eerder, één (1) jaar na de na de relevante feiten die aan een dergelijke claim of reden tot actie ten grondslag liggen die ontdekt had kunnen worden met een redelijke toewijding (of deze wordt voorgoed uitgesloten).

  14. Voorbehoud

  Gemarkeerd voor nadruk

  Bij de Wikimedia Foundation doen we ons best om educatieve en informatieve inhoud te bieden aan een breed publiek, maar voor uw gebruik van onze diensten bent u als enige verantwoordelijk. Wij bieden deze diensten "als is" en "als beschikbaar" aan, en wij wijzen expliciet enige expliciete of impliciete garantie af, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties voor verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreukmakend. Wij bieden geen garantie dat onze diensten aan uw eisen voldoen, veilig zijn, beveiliging bieden, tijdig zijn, accuraat zijn, of vrij van fouten zijn, of dat uw gegevens veilig zijn.

  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, gegevens of handelingen van derde partijen, en u pleit ons, onze bestuurders, medewerkers en agenten vrij van enige (schade)claims, bekend en onbekend, die voortkomen uit of op enige wijze verbonden zijn met enige claim die u bij enige van die derde partijen hebt uitstaan. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen van ons of via of door onze diensten creëert geen enkele garantie die niet uitdrukkelijk vermeld staat in deze Gebruiksvoorwaarden.

  Al het materiaal dat u hebt gedownload of anderszins hebt verkregen door middel van uw gebruik van onze diensten, hebt u verkregen naar uw eigen oordeel en op eigen risico, en alleen u bent verantwoordelijk voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens die het resultaat is van het downloaden van enig materiaal. U stemt ermee in dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen voor het verwijderen van, of het niet op opslaan of verzenden van, enige inhoud of communicatie die door de dienst wordt geleverd. Wij behouden ons het recht voor om het gebruik en de opslag naar eigen inzicht te beperken op elk gewenst moment, met of zonder kennisgeving.

  In sommige staten of jurisdicties is zijn de vormen van voorbehoud uit deze paragraaf niet toegestaan, dus mogelijk zijn ze geheel of gedeeltelijk niet op u van toepassing, afhankelijk van de wetgeving.

  15. Beperking van aansprakelijkheid

  Gemarkeerd voor nadruk

  De Wikimedia Foundation zal niet aansprakelijk zijn voor u of enige andere partij voor enige directe, indirect, incidentele, speciale, gevolg- of exemplarische schades, inclusief maar niet beperkt tot, schade door verlies van inkomsten, goodwill, gebruik, gegevens of andere ontastbare verliezen, ongeacht of we in kennis gesteld waren van de mogelijkheid op het optreden van dergelijke schade. In geen geval zal onze aansprakelijkheid in totaal groter zijn dan éénduizend Amerikaanse dollars (USD 1000,00). In het geval dat van toepassing zijnde wetten de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele of gevolgschade niet toestaan, is de voorgaande beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid niet op u van toepassing, hoewel onze aansprakelijkheid beperkt blijft tot de kleinst mogelijke voor de van toepassing zijnde wetgeving.

  16. Aanpassingen aan deze Gebruiksvoorwaarden

  Net als dat de inbreng van de Wikimediagemeenschap essentieel is voor de groei en het onderhoud van de projecten, zijn wij van mening dat de inbreng van de gemeenschap essentieel is om met deze Gebruiksvoorwaarden onze gebruikers goed te bedienen. Het is ook essentieel voor een eerlijk contract. Daarom bieden wij deze Gebruiksvoorwaarden, alsmede aanzienlijke toekomstige herzieningen van deze gebruiksvoorwaarden, aan de gemeenschap aan voor commentaar gedurende ten minste dertig (30) dagen voor het einde van de inspraakperiode. Indien een toekomstige voorgestelde herziening aanzienlijk is, voorzien we opnieuw in een periode van 30 dagen voor opmerkingen na het plaatsen van een vertaling van de voorgestelde herziening in minstens drie talen (door ons geselecteerd). De gemeenschap wordt aangemoedigd om de voorgestelde herziening in andere talen te vertalen waar wenselijk. Voor wijzigingen om juridische of administratieve redenen, om een onjuiste bewering te corrigeren, of wijzigingen in reactie op opmerkingen van de gemeenschap, is er een inspraakperiode van ten minste drie (3) dagen.

  Omdat het nodig kan zijn om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, zullen wij van dit voornemen van dergelijke wijzigingen kennisgeven en de gelegenheid geven opmerkingen te maken via de Projectwebsites en via een melding op WikimediaAnnounce-l. We vragen u ook de meest up-to-date versie van deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te beoordelen (te vinden op https://foundation.wikimedia.org/wiki/Policy:Terms_of_Use). Door uw verdere gebruik van onze diensten aanvaardt u de gewijzigde Gebruiksovereenkomst, nadat deze tot stand is gekomen met inachtneming van de kennisgeving en herzieningsperiode. Om de Wikimedia Foundation en andere gebruikers zoals uzelf te beschermen, kunt u geen gebruik maken van onze diensten als u niet akkoord gaat met onze Gebruiksvoorwaarden.

  17. Overige voorwaarden

  Deze Gebruiksvoorwaarden creëren geen arbeidsrelatie, agentschap, partnerschap, freelanceovereenkomst of joint venture tussen u en ons, de Wikimedia Foundation. Als u geen aparte overeenkomst met ons hebt getekend, zijn deze Gebruiksvoorwaarden de gehele overeenkomst tussen u en ons. Als er een conflict bestaat tussen deze Gebruiksvoorwaarden en een ondertekende schriftelijke overeenkomst tussen u en ons, geldt de bepaling uit de ondertekende overeenkomst.

  U gaat akkoord met het ontvangen van berichten, inclusief die over wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden, per e-mail, reguliere post of via berichten op de Projectwebsites.

  Als wij om welke reden dan ook enige voorziening uit deze Gebruiksvoorwaarden niet toepassen of afdwingen, maakt dat de betreffende voorziening niet nietig.

  U begrijpt dat u, tenzij dat door ons is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd, geen verwachting van compensatie voor enige activiteit, bijdrage of idee mag hebben dat u ons, de gemeenschap of de Wikimediaprojecten of Projectedities brengt.

  Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Gebruiksovereenkomst, wijzigen wij (de Wikimedia Foundation) en u akkoord met het niet aanpassen van de van toepassing zijnde voorwaarden en vereisten van een vrije licentie die van kracht is op de Projecten of Projectedities, als die vrije licentie is toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden.

  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Engelse taal (V.S.). Hoewel we hopen dat de vertalingen van deze Gebruiksvoorwaarden accuraat zijn, is de Engelstalige versie leidend in het geval er verschillen in de betekenis zijn tussen de originele Engelstalige versie en de vertaling.

  Als enige voorziening of deel van een voorziening van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden, dan wordt die voorziening of deel van die voorziening als van deze Gebruiksvoorwaarden af te zonderen gezien en wordt deze afgedwongen zoveel als mogelijk, en alle overige voorzieningen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig in stand.

  Dank u wel!

  We waarderen dat u de tijd hebt genomen om deze Gebruiksvoorwaarden te lezen en we zijn erg blij dat u wilt bijdragen aan de Projecten en onze diensten wilt gebruiken. Door uw bijdragen helpt u iets werkelijk groots op te bouwen; niet alleen een belangrijke verzameling van door samenwerking tot stand gekomen Referentieprojecten die miljoenen mensen van educatie en informatie voorzien, maar ook een levendige gemeenschap van gelijkgezinden die is gericht op een erg nobel doel.


  These Terms of Use went into effect on June 16, 2014. Previous versions of the terms:


  Let op dat in het geval van strijdigheid tussen de betekenis of interpretatie in de originele Engelse versie van dit document en een vertaling, de originele Engelse versie voorrang zal hebben.