Wikimedia Foundation lietošanas noteikumi

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Terms of Use and the translation is 100% complete.

Īsās saites:
ToU

Mūsu lietošanas nosacījumi

Iedomājieties pasauli, kurā katrs cilvēks var brīvi dalīties ar visu zināšanu kopumu. Tā ir mūsu apņemšanās.Mūsu vīzijas paziņojums

Laipni lūdzam Wikimedia! Wikimedia Foundation, Inc. (“mēs” vai “mums”, vai “Foundation”), ir bezpeļņas labdarības organizācija, kuras galvenā mītne atrodas Sanfrancisko, Kalifornijā, Amerikas Savienotajās Valstīs un kuras misija ir dot iespēju un iesaistīt cilvēkus visā pasaulē apkopot un izstrādāt saturu lv:Brīvs satursar bezmaksas licenci vai publiskajā domēnā un bez maksas to izplatīt efektīvi un globāli.

Lai atbalstītu mūsu dinamisko kopienu, mēs nodrošinām būtisko infrastruktūru un organizatorisko ietvaru daudzvalodu Wikimedia projektiem un to izdevumiem (kā paskaidrots mūsu foundationsite:our-work/wikimedia-projectsWikimedia Projects lapā) (turpmāk tekstā — “Projekti”) un citu centienu izstrādei, kas palīdz virzīties uz šīs misijas īstenošanu. Mēs cenšamies padarīt un pastāvīgi uzturēt internetā pieejamo Projektos esošo izglītojošo un informatīvo saturu bez maksas.

Mēs sveicam tevi ("tu" vai "lietotājs") kā Projektus lasītāju vai ieguldītāju un aicinām tev pievienoties Vikimedjas kopienā. Tomēr pirms dalības lūdzam izlasīt un piekrist turpmāk minētos lietošanas noteikumus ("lietošanas noteikumi").

Overview

Šie Lietošanas noteikumi sniedz jums informāciju par mūsu publiski pieejamajiem pakalpojumiem Wikimedia Foundation, mūsu attiecībām ar jums kā lietotāju un tiesībām un pienākumiem, kas palīdz gan mums, gan jums. Mēs viesojam neticami daudz izglītojoša un informatīva satura, ko veido un padara iespējamu tādi lietotāji kā jūs. Parasti mēs paši neveidojam, neuzraugām un neizdzēšam saturu (ar retiem izņēmumiem, piemēram, saskaņā ar tādām politikām kā šie Lietošanas noteikumi, juridiskas atbilstības nodrošināšana vai steidzama nopietna kaitējuma draudi).Tas nozīmē, ka rediģēšanas kontrole ir jūsu un jums līdzīgu satura ieguldītāju rokās, kuri veido un pārvalda saturu.

Kopiena – to lietotāju tīkls, kuri pastāvīgi veido un izmanto Projektus un/vai to tīmekļa vietnes (turpmāk tekstā – “Projektu tīmekļa vietnes”) – ir galvenais veids, kā tiek sasniegti misijas mērķi. Kopiena sniedz ieguldījumu un palīdz pārvaldīt mūsu Projektus un Projektu tīmekļa vietnes. Kopiena arī uzņemas būtisko funkciju izstrādāt un īstenot politikas konkrētiem Projekta izdevumiem (piemēram, Wikipedia Project vai Wikimedia Commons daudzvalodu izdevumam paredzētiem dažādu valodu izdevumiem).

Jūs (lietotājs) esat laipni aicināts pievienoties kā satura ieguldītājs, redaktors vai autors, bet jums ir jāievēro politikas, kas regulē katru no neatkarīgajiem Projektu izdevumiem, tostarp Vispārējo rīcības kodeksu (Universal Code of Conduct, UCoC), kas attiecas uz visiem Projektu izdevumiem. Lielākais no mūsu Projektiem ir Wikipedia, bet mēs viesojam arī citus Projektus, no kuriem katram ir dažādi mērķi un darba metodes. Katrā Projektu izdevumā ir satura ieguldītāju, redaktoru vai autoru komanda, kas sadarbojas, lai izveidotu un pārvaldītu saturu konkrētā Projekta izdevumā. Jūs esat laipni aicināts pievienoties šīm komandām un strādāt ar tām, lai uzlabotu šos Projektus. Tā kā mēs esam apņēmušies padarīt saturu brīvi pieejamu sabiedrībai, jūsu sniegtais saturs ir pieejams ar bezmaksas licenci vai tiek izdots publiskā domēnā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūs esat juridiski atbildīgs par visu savu ieguldījumu, rediģēšanu un Wikimedia satura atkārtotu izmantošanu saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu likumiem un citiem piemērojamiem tiesību aktiem (kas var ietvert jurisdikciju, kurā atrodas jūs vai jūsu ieguldījuma subjekts). . Tas nozīmē, ka ir svarīgi ievērot piesardzību, publicējot, pārveidojot vai atkārtoti izmantojot saturu. Šīs atbildības dēļ mums ir daži noteikumi par to, ko jūs nedrīkstat darīt, un lielākā daļa no tiem ir paredzēti, lai aizsargātu jūs vai citus lietotājus, piemēram, jūs. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu mitinātajam saturam ir tikai vispārīgi informatīvi nolūki, tādēļ, ja jums ir nepieciešams eksperta padoms par konkrētu jautājumu (piemēram, saistībā ar medicīniskiem, juridiskiem vai finanšu jautājumiem), jums ir jāmeklē atbilstošs profesionāls padoms. Mēs iekļaujam arī citus svarīgus paziņojumus un atrunas, tāpēc, lūdzu, izlasiet šos lietošanas noteikumus pilnībā.

Skaidrības labad citas organizācijas, piemēram, vietējās Wikimedia nodaļas un asociācijas, kam var būt kopīga misija, tomēr ir juridiski neatkarīgas un nošķirtas no Wikimedia Foundation. Ja vien Wikimedia Foundation nav norādījis citādi kā pilnvarotā persona konkrētā Projekta Tīmekļa vietnē, šīs citas organizācijas nav atbildīgas par Projekta Tīmekļa vietnes darbību vai tās saturu.

1. Mūsu pakalpojumi

Wikimedia Foundation ir apņēmies izstrādāt, attīstīt un izplatīt bezmaksas daudzvalodu saturu un nodrošināt sabiedrībai visu šo wiki projektu saturu bez maksas. Mūsu uzdevums ir uzņemt dažus no lielākajiem kopīgi rediģētajiem atsauces Projektiem pasaulē, [var atrast šeit]. Tomēr mēs darbojamies tikai kā hostinga pakalpojumu sniedzējs, uzturot infrastruktūru un organizatorisko ietvaru. Šī infrastruktūra un sistēma ļauj mūsu lietotājiem veidot Projektus, pašiem pievienojot un rediģējot saturu. Tie arī ļauj mūsu lietotājiem atkārtoti izmantot šo saturu. Mūsu uzturētā infrastruktūra ietver specializētu tehnoloģisko infrastruktūru, kas lietotājiem ļauj programmēt un atkārtoti izmantot saturu Projektos (“Aplikāciju programmēšanas interfeiss” vai “API”) un mobilajās lietojumprogrammās.

Mūsu pakalpojumi, kas minēti turpmāk Lietošanas noteikumos, sastāv no: Savās Projektu Tīmekļa vietnēs mēs viesojam mūsu uzturēto tehnoloģisko infrastruktūru un visas tehniskās telpas, kuras mēs viesojam savu Projektu uzturēšanai un uzlabošanai.

Mūsu unikālās lomas dēļ ir pāris lietas, kas jums būtu jāzina, attiecībā uz mūsu attiecībām ar jums, mūsu Projektiem un citiem lietotājiem:

 1. Mēs neuzņemamies redakcionālu lomu: Tā kā Projekti tiek kopīgi rediģēti, lielāko daļu mūsu viesotā satura nodrošina lietotāji, un mēs nepildām redakcionālu lomu. Tas nozīmē, ka mēs parasti neuzraugām un nerediģējam Projektu Tīmekļa vietņu saturu, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šo saturu. Līdzīgi, ja vien mēs neesam skaidri norādījuši citādi, mēs neatbalstām nekādus viedokļus, kas izteikti, izmantojot mūsu pakalpojumus, un mēs nepārstāvam un negarantējam nekāda Projektos iesniegtā kopienas satura patiesumu, precizitāti vai uzticamību.
 2. Jūs esat atbildīgs par savām darbībām: Jūs esat juridiski atbildīgs par saviem labojumiem un ieguldījumiem Projektos, satura atkārtotu izmantošanu Projektos, API izmantošanu un mūsu pakalpojumu izmantošanu vispārīgā nozīmē. Jūsu pašu aizsardzībai jums jāievēro piesardzība un jāizvairās no jebkādu darbību veikšanas, kuru rezultātā saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem var tikt piemērota kriminālatbildība vai civiltiesiska atbildība. Skaidrības labad piemērojamie tiesību akti ietver vismaz Amerikas Savienoto Valstu un Kalifornijas štata tiesību aktus. Citām valstīm to nosaka katrā gadījumā atsevišķi. Lai gan mēs varam nepiekrist šādām darbībām, mēs brīdinām lietotājus, jo īpaši redaktorus, satura ieguldītājus un autorus, ka ārpus ASV esošas varas iestādes var jums piemērot citus valsts tiesību aktus, tostarp vietējos tiesību aktus, jurisdikcijās, kurās dzīvojat, skatāt vai rediģējat saturu. Parasti mēs nevaram piedāvāt nekādu aizsardzību, garantijas, atbrīvojumus vai zaudējumu atlīdzināšanu pret šādu tiesību aktu piemērošanu.

2. Privātuma politika

Mēs lūdzam jūs pārskatīt mūsu Privātuma politikas noteikumus, lai jūs zinātu, kā mēs vācam un izmantojam jūsu informāciju.

3. Mūsu viesotais saturs

 1. Iespējams, ka kāds materiāls ir apšaubāms vai kļūdains: Tā kā mēs viesojam plašu satura klāstu, ko veido vai apkopo citi lietotāji, jūs varat saskarties ar materiāliem, kurus jūs uzskatāt par aizskarošiem, kļūdainiem, maldinošiem, nepareizi marķētiem vai citādi apšaubāmiem. Tādēļ, izmantojot mūsu pakalpojumus, lūdzam darīt to ar veselo saprātu un pieņemot saprātīgus lēmumus.
 2. Projektu saturs ir paredzēts tikai vispārīgiem informatīviem nolūkiem: Lai gan mūsu Projektos ir daudz informācijas, kas attiecas uz profesionālām tēmām, tostarp medicīniskiem, juridiskiem vai finansiāliem jautājumiem, šis saturs tiek piedāvāts tikai vispārīgiem informatīviem nolūkiem. To nevajadzētu uzskatīt par profesionālu padomu. Lūdzu, meklējiet neatkarīgas profesionālas konsultācijas no kādas personas, kas ir licencēta vai kvalificēta attiecīgajā jomā, lai rīkotos saskaņā ar jebkuru informāciju, viedokli vai padomu, kas ietverts kādā no Projektu tīmekļa vietnēm.

4. Atturēšanās no noteiktām darbībām

Wikimedia Foundation viesotie Projekti pastāv tikai tāpēc, ka pastāv dinamiska lietotāju kopiena, piemēram, jūs, kuri sadarbojas satura rakstīšanā, rediģēšanā un organizēšanā. Mēs ar prieku atzinīgi vērtējam jūsu dalību šajā kopienā. Mēs aicinām jūs būt laipniem un pieklājīgiem savā mijiedarbībā ar citiem kopienas locekļiem, rīkoties godprātīgi un veikt labojumus un satura ieguldījumus, kuru mērķis ir veicināt kopīgā Projekta misiju. Mēs lūdzam visus lietotājus pārskatīt un ievērot Vispārējo rīcības kodeksu (“UCoC”), kurā noteiktas prasības koleģiālai, cilvēciskai sadarbībai visos mūsu vadītajos Projektos.

Noteiktas darbības, vai tās ir likumīgas vai nelikumīgas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, var kaitēt citiem lietotājiem un pārkāpt mūsu noteikumus, un dažu darbību veikšanas rezultātā jūs varat arī tikt saukts pie atbildības. Tāpēc jūsu un citu lietotāju aizsardzības labad jūs nedrīkstat iesaistīties šādās aktivitātēs mūsu Projektos vai kā citādi saistībā ar tiem. Šīs darbības ietver tālāk minēto.

Citu personu aizvainošana un apvainošana:
 • iesaistīšanās draudos, vajāšanā, surogātpasta sūtīšana, vandālismā vai uzmākšanās mēģinājumos, kā aprakstīts UCoC;
 • ķēdes pasta, nevēlamā pasta vai mēstuļu pārsūtīšana citiem lietotājiem;
 • satura publicēšana vai modificēšana ar nolūku nopietni kaitēt citiem, piemēram, apzināti pamudinājumi kaitēt pašam sev vai apzināta epilepsijas lēkmes ierosināšana.
Citu personu privātuma pārkāpšana
 • citu personu privātuma tiesību pārkāpšana saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu tiesību aktiem vai citiem piemērojamiem tiesību aktiem (kas var ietvert tiesību aktus jurisdikcijās, kurās dzīvojat, skatāt vai rediģējat saturu);
 • personiski identificējamas informācijas sniegšana aizskarošas izturēšanās, izmantošanas vai privātuma pārkāpuma nolūkā vai jebkādiem reklāmas vai komerciāliem mērķiem, ko nav skaidri apstiprinājis Wikimedia Foundation; un
 • personu identificējošas informācijas sniegšana par jebkuru personu, kas jaunāka par 18 gadiem vai nav pilngadīga, ja pilngadība vietā, kur atrodaties, sasniedzama vēlāk par 18 gadiem, prettiesiskam mērķim vai jebkura piemērojamā likuma pārkāpšana attiecībā uz nepilngadīgo personu veselību vai labklājību.
Iesaistīšanās nepatiesos paziņojumos, uzdošanās par kādu citu vai krāpšana
 • tāda satura publicēšana, apzināti vai ar nodomu, kas saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu tiesību aktiem ir apmelojošs vai ietver neslavas celšanu;
 • satura publicēšana vai modificēšana nolūkā maldināt vai mānīt citus;
 • mēģinājumi uzdoties par citu lietotāju vai personu, maldināt par jūsu saistību ar kādu fizisku vai juridisku personu, slēpt jūsu saistību ar kādu fizisku vai juridisku personu, ja to pieprasa šie noteikumi vai vietējā Projekta politika, vai izmantot citas personas vārdu vai lietotājvārdu, lai maldinātu; un
 • iesaistīšanās krāpšanā.
Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšana
 • autortiesības, preču zīmju, patentu vai citu īpašumtiesību pārkāpšana saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.
Mūsu pakalpojumu ļaunprātīga izmantošana citiem nelikumīgiem nolūkiem
 • bērnu pornogrāfijas vai jebkāda cita satura publicēšana, kas pārkāpj piemērojamos tiesību aktus attiecībā uz bērnu pornogrāfiju vai bērnu seksuālas vardarbības materiālu, vai citu personu mudināšana veidot vai kopīgot šādu materiālu;
 • nepiedienīgu materiālu, kas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem ir nelikumīgi, publicēšana vai tirdzniecība; un
 • pakalpojumu izmantošana veidā, kas neatbilst piemērojamajiem tiesību aktiem.
Iesaistīšanās traucējošā un nelikumīgā aprīkojuma izmantošanā
 • tāda satura publicēšana vai izplatīšana, kas satur jebkādus vīrusus, ļaunprogrammatūru, datortārpus, Trojas zirgus, ļaunprātīgu kodu vai citu ierīci, kas varētu kaitēt mūsu tehniskajai infrastruktūrai, sistēmai vai citiem lietotājiem;
 • iesaistīšanās Projektu tīmekļa Vietņu automatizētā izmantošanā, kas ir aizskaroša vai traucējoša pakalpojumiem, pārkāpj pieņemamās lietošanas politikas, ja tās ir pieejamas, vai ko nav apstiprinājusi Wikimedia kopiena;
 • pakalpojumu darbības pārtraukšana, radot nepamatotu slogu API, Projekta Tīmekļa vietnē vai ar konkrētu Projekta Tīmekļa vietni saistītajos tīklos vai serveros;
 • pakalpojumu darbības pārtraukšana, pārpludinot jebkuru no Projektu Tīmekļa vietnēm ar komunikāciju vai citu datplūsmu, kas neliecina par nopietnu nodomu izmantot Projekta Tīmekļa vietni paredzētajam mērķim;
 • jebkuras mūsu datorsistēmu nepubliskās zonas izmantošana, apzināta piekļuve tai vai iejaukšanās tajā bez atļaujas; un
 • jebkuras mūsu tehniskās sistēmas vai tīkla ievainojamības meklēšana, skenēšana vai testēšana, ja vien nav izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:
 • šādas darbības nepamatoti neļaunprātīgi neizmanto mūsu tehniskās sistēmas vai tīklus un nepārtrauc to darbību;
 • šādas darbības nav paredzētas personīga labuma gūšanai (izņemot attiecībā uz jūsu nopelniem par jūsu darbu);
 • jūs ziņojat par jebkādām ievainojamībām attiecīgajiem izstrādātājiem (vai pats tās labojat); un
 • jūs neveicat šādas darbības ar ļaunprātīgu vai postošu nolūku.

Apmaksāts satura ieguldījums bez informācijas izpaušanas
 • jums ir jāatklāj katrs darba devējs, klients, paredzētais labuma guvējs un saistītās personas attiecībā uz jebkuru satura ieguldījumu, par kuru jūs saņemat vai plānojat saņemt kompensāciju. Jums šī informācija jāizpauž vismaz vienā no šiem veidiem:
 • paziņojums jūsu lietotāja lapā;
 • paziņojums sarunu lapā, kas pievienota jebkuram apmaksātam satura ieguldījumam, vai
 • rediģēšanas kopsavilkumā iekļauts paziņojums, kas pievienots jebkuram apmaksātam satura ieguldījumam.
 • turklāt, ja ievietojat publisku ziņu ārpus Projektu reklāmas rediģēšanas pakalpojumiem Wikipedia apmaiņā pret jebkāda veida kompensāciju, jums ir jāatklāj visi Wikimedia konti, kurus esat izmantojis vai izmantosiet šim pakalpojumam publiskajā ziņā trešās puses pakalpojumā;
 • piemērojamie tiesību akti vai Projektam specifiskas politikas un Wikipedia Foundation politikas un vadlīnijas, piemēram, tās, kas risina interešu konfliktus, var vēl vairāk ierobežot apmaksātos satura ieguldījumus vai pieprasīt detalizētāku informācijas izpaušanu. Piemēram, Wikimedia preču zīmju (definētas turpmāk 6. sadaļā) pārkāpšana, lai reklamētu maksas rediģēšanas pakalpojumus, atbrīvošana no informācijas izpaušanas attiecībā uz iepriekš apmaksātiem rediģēšanas darbiem ar pietiekami izpaustu informāciju vai apmaksāta rediģēšana bezsaistē tādā veidā, kas padara pietiekamu informācijas izpaušanu par praktiski neiespējamu, pārkāpj šajā sadaļā minēto;
 • Wikimedia Project kopiena var pieņemt alternatīvu apmaksāto satura ieguldījumu informācijas izpaušanas politiku, kas var papildināt vai aizstāt šo sadaļu. Ja Projekts pieņem alternatīvu informācijas izpaušanas politiku, jūs varat ievērot šo politiku, nevis šīs sadaļas prasības (t.i. ar nosaukumu — “Apmaksāti satura ieguldījumi bez informācijas izpaušanas”), veicot satura ieguldījumu šajā konkrētajā Projektā.

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, izlasiet mūsu BUJ par apmaksāto satura ieguldījumu informācijas izpaušanu.

Mēs paturam tiesības īstenot savu rīcības brīvību attiecībā uz šo Lietošanas noteikumu 4. sadaļas noteikumiem. Ja nepieciešams, šo noteikumu izpilde var ietvert darbības, kas nav uzskaitītas Wikimedia Foundation Biroja darbības politikā. Ja noteikumu izpilde ir veicama nebijušos apstākļos, mēs centīsimies ne vairāk kā viena (1) gada laikā atjaunināt Biroja darbības politiku, lai dokumentētu jauno darbības veidu.

Mārketinga uzņēmumu mediācijas

Neatklāta rediģēšana, ko veic lietotāji, kas saņem atlīdzību, rada nesamērīgu slogu brīvprātīgajiem redaktoriem, kuri izpēta un īsteno kopienas politikas. Tādēļ, ja tiek pārkāpta šī sadaļa saistībā ar neatklātu apmaksātu rediģēšanu, jūs piekrītat iesniegt saistošu “Med-Arb” (“Mārketinga uzņēmumu mediācija”), kā aprakstīts šo Lietošanas noteikumu 14. sadaļā.

5. Paroles drošība

Jūs esat atbildīgs par savas paroles un citu drošības akreditācijas datu aizsardzību un nekad nedrīkstat tos izpaust nevienai trešajai personai.

6. Preču zīmes

Lai gan jums ir ievērojama rīcības brīvība atkārtoti izmantot Projektu Tīmekļa vietnēs esošo saturu, ir svarīgi, lai Wikimedia Foundation aizsargātu savas preču zīmju tiesības, lai mēs varētu aizsargāt savus lietotājus no krāpnieciskiem atdarinātājiem. Tāpēc mēs lūdzam jūs cienīt mūsu preču zīmes. Visas Wikimedia Foundation preču zīmes pieder Wikimedia Foundation, un jebkurai mūsu tirdzniecības nosaukumu, preču zīmju, pakalpojumu zīmju, logotipu vai domēnu nosaukumu izmantošanai ir jāatbilst šiem Lietošanas noteikumiem un jābūt saskaņā ar mūsu Preču zīmju politiku.

7. Satura licencēšana

Lai vairotu brīvo zināšanu un brīvās kultūras kopumu, visiem lietotājiem, kas sniedz satura ieguldījumu Projektos vai Projektu tīmekļa vietnēs, ir jāpiešķir visaptverošas atļaujas plašai sabiedrībai brīvi izplatīt un atkārtoti izmantot viņu satura ieguldījumus, ja vien šāda izmantošana ir pienācīgi attiecināta un visiem atvasinātajiem darbiem tiek piešķirta vienāda atkalizmantošanas un tālākizplatītības brīvība. Saskaņā ar mūsu mērķi sniegt bezmaksas informāciju visplašākajai iespējamajai auditorijai, mēs pieprasām, lai nepieciešamības gadījumā viss iesniegtais saturs tiktu licencēts tā, lai to varētu brīvi atkārtoti izmantot ikviens, kas tam var piekļūt.

Jūs piekrītat tālāk minētajām licencēšanas prasībām:

 1. Teksts, attiecībā pret kuru jums pastāv autortiesības: Iesniedzot tekstu, attiecībā pret kuru jums pastāv autortiesības, jūs piekrītat to licencēt saskaņā ar: Lietotāji var ievērot vai nu vienu licenci, vai abas.
  Vienīgais izņēmums ir tad, ja Projekta izdevumam vai funkcijai ir nepieciešama cita licence. Šādā gadījumā jūs piekrītat licencēt jebkuru tekstu, ko iesniedzat, saskaņā ar konkrēto licenci, kas noteikta Projekta izdevumā vai funkcijā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs licences atļauj jūsu satura ieguldījumu komerciālu izmantošanu, ja vien šāda izmantošana atbilst attiecīgo licenču nosacījumiem. Ja jums pieder Sui Generis datu bāzes tiesības, uz kurām attiecas CC BY-SA 4.0, jūs atsakāties no šīm tiesībām. Piemēram, fakti, kurus jūs iesniedzat Projektos, var tikt brīvi izmantoti bez attiecinājuma.
 2. Attiecinājums: Attiecinājums ir svarīga šo licenču daļa. Par to mēs uzskatām atsauču sniegšanu, vietās tekstā, kur tas nepieciešams – atsaukties uz tādiem autoriem kā jūs. Iesniedzot tekstu, jūs piekrītat tikt attiecināts jebkurā no šādiem veidiem:
  1. Izmantojot hipersaiti (ja iespējams) vai URL uz rakstu, kurā esat sniedzis satura ieguldījumu (jo katrā rakstā ir vēstures lapa, kurā uzskaitīti visi satura ieguldītāji, autori un redaktori).
  2. Izmantojot hipersaiti (ja iespējams) vai URL uz alternatīvu, stabilu tiešsaistes kopiju, kas ir brīvi pieejama un atbilst attiecīgajai licencei un kas atsaucas uz autoriem tādā veidā, kas ir līdzvērtīgs Projekta Tīmekļa vietnē sniegtajām atsaucēm; vai
  3. Veidojot visu autoru sarakstu (bet, lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkurš autoru saraksts var tikt filtrēts, lai izslēgtu ļoti nelielus vai nebūtiskus saturiskus ieguldījumus).
 3. Teksta importēšana: Jūs varat importēt tekstu, ko esat atradis citur vai kuram esat bijis līdzautors, bet šādā gadījumā jūs apliecināt un garantējat, ka teksts ir pieejams saskaņā ar noteikumiem, kas ir saderīgi ar CC BY-SA (vai, kā paskaidrots iepriekš, citu licenci, ja izņēmuma kārtā to pieprasa Projekta izdevums vai funkcija).Saderīgo licenču sarakstu skatiet tīmekļa vietnē Creative Commons. Jūs nedrīkstat importēt saturu, kas ir pieejams tikai saskaņā ar GFDL.
  Jūs piekrītat, ka, ja importējat tekstu saskaņā ar CC licenci, kurai nepieciešams attiecinājums, jums ir jāatsaucas uz autoru(-iem) saprātīgā veidā. Ja šāda atsauce parasti tiek piešķirta, izmantojot lapu vēsturi (piemēram, Wikimedia iekšējo kopēšanu), pietiek ar attiecinājumu rediģēšanas kopsavilkumā, kas tiek ierakstīts lapu vēsturē, importējot tekstu. Attiecinājuma prasības dažkārt ir pārāk traucējošas konkrētiem apstākļiem (neatkarīgi no licences), un var būt gadījumi, kad Wikimedia kopiena nolemj, ka importēto tekstu nevar izmantot šī iemesla dēļ.
 4. Informācijas līdzekļi, kas nav teksts: Informācijas līdzekļi, kas nav teksts, Projektos ir pieejami ar dažādām licencēm, kas atbalsta vispārējo mērķi atļaut neierobežotu atkārtotu izmantošanu un izplatīšanu. Iesniedzot informācijas līdzekļus, kas nav teksts, jūs piekrītat ievērot prasības attiecībā uz licencēm, kā aprakstīts mūsu Licencēšanas politikā, kā arī ievērot konkrētā Projekta izdevuma vai funkcijas, kurā jūs sniedzat savu saturisko ieguldījumu, prasības. Lai iegūtu plašāku informāciju par tādu informācijas līdzekļu, kas nav teksts, ievietošanu Wikimedia Commons, skatiet arī Wikimedia Commons licencēšanas politiku.
 5. Licences neatcelšana: Izņemot gadījumus, kas atbilst jūsu licencei, jūs piekrītat, ka neatcelsiet vai neprasīsiet anulēt nevienu licenci, ko esat piešķīris saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem attiecībā uz teksta saturu vai tādiem informācijas līdzekļiem, kas nav teksts, ko sniedzat Projektos vai funkcijās, pat ja pārtraucat mūsu pakalpojumu izmantošanu.
 6. Publiskā domēna saturs: Saturs, kas izvietots publiskā domēnā, ir pieņemams. Tomēr ir svarīgi, lai jūs apliecinātu satura publiskā domēna statusu saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu tiesību aktiem, kā arī citu valstu tiesību aktiem, kā to pieprasa konkrētais Projekta izdevums. Kad jūs sniedzat saturu, kas izvietots publiskā domēnā, jūs garantējat, ka materiāls faktiski ir publiskā domēnā, un jūs piekrītat to atbilstoši marķēt.
 7. Atkārtota lietošana: Mēs atzinīgi vērtējam mūsu viesotā satura atkalizmantošanu, lai gan pastāv izņēmumi attiecībā uz saturu, kas saskaņā ar piemērojamajiem autortiesību tiesību aktiem ir sniegts saskaņā ar “godīgu izmantošanu” vai līdzīgiem izņēmumiem. Jebkurai atkārtotai izmantošanai jāatbilst pamata licencei(-ēm).
  Atkārtoti lietojot vai izplatot Wikimedia kopienas izstrādāto teksta lapu, jūs piekrītat attiecināt autorus kādā no šiem veidiem.
  1. Izmantojot hipersaiti (ja iespējams) vai URL uz lapu vai lapām, kuras jūs atkārtoti izmantojat (jo katrā lapā ir vēstures lapa, kurā uzskaitīti visi satura ieguldītāji, autori un redaktori);
  2. Izmantojot hipersaiti (ja iespējams) vai URL uz alternatīvu, stabilu tiešsaistes kopiju, kas ir brīvi pieejama un atbilst licencei un kas atsaucas uz autoriem tādā veidā, kas ir līdzvērtīgs Projekta Tīmekļa vietnē sniegtajām atsaucēm; vai
  3. Veidojot visu autoru sarakstu (bet, lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkurš autoru saraksts var tikt filtrēts, lai izslēgtu ļoti nelielus vai nebūtiskus saturiskus ieguldījumus).

  Ja teksta saturs tika importēts no cita avota, ir iespējams, ka saturs ir licencēts ar saderīgu CC BY-SA licenci, bet ne GFDL (kā aprakstīts iepriekš sadaļā “Teksta importēšana”).Šādā gadījumā jūs piekrītat ievērot saderīgo CC BY-SA licenci un jums nav iespējas to atkārtoti licencēt saskaņā ar GFDL. Lai noteiktu licenci, kas attiecas uz saturu, ko mēģināt atkārtoti izmantot vai tālākizplatīt, ir jāpārskata lapas kājene, lapas vēsture un diskusiju lapa.

  Turklāt, lūdzu, ņemiet vērā, ka tekstam, kas iegūts no ārējiem avotiem un tiek importēts Projektā, var būt licence, kas pievieno papildu attiecinājuma prasības. Lietotāji piekrīt skaidri norādīt šīs papildu attiecinājuma prasības. Atkarībā no Projekta šādas prasības var parādīties, piemēram, reklāmkarogā vai citās indeksācijās, norādot, ka daļa vai viss saturs sākotnēji tika publicēts citur. Ja ir redzama šāda indeksācija, atkārtotiem izmantotājiem tā jāsaglabā.

  Attiecībā uz jebkuru tādu informācijas līdzekli, kas nav teksts, jūs piekrītat ievērot piemērojamo licenci, saskaņā ar kuru darbs ir padarīts pieejams (to var atrast, noklikšķinot uz darba un aplūkojot licencēšanas sadaļu tā apraksta lapā vai pārskatot šim darbam piemērojamo avota lapu).Atkārtoti izmantojot mūsu viesoto saturu, jūs piekrītat ievērot attiecīgās attiecinājuma prasības, kas attiecas uz pamatā esošo licenci vai licencēm.
 8. Materiāla, kuru atkārtoti izmantojat, izmaiņas vai papildinājumi: Veicot izmaiņas vai papildinājumus tekstam, ko esat ieguvis no Projekta Tīmekļa vietnes, jūs piekrītat licencēt mainīto vai pievienoto saturu saskaņā ar CC BY-SA 4.0 vai jaunāku versiju (vai, kā paskaidrots iepriekš, citu licenci, ja to izņēmuma kārtā pieprasa konkrētais Projekta izdevums vai funkcija).
  Veicot izmaiņas vai papildinājumus jebkuram tādam informācijas līdzeklim, kas nav teksts, ko esat ieguvis no Projekta Tīmekļa vietnes, jūs piekrītat licencēt modificēto vai pievienoto saturu saskaņā ar jebkuru licenci, saskaņā ar kuru darbs ir padarīts pieejams.
  Izmantojot gan teksta saturu, gan tādus informācijas līdzekļus, kas nav teksts, jūs piekrītat skaidri norādīt, ka sākotnējais darbs ir pārveidots. Ja atkārtoti izmantojat teksta saturu wikivietnē, pietiek norādīt lapas vēsturē, ka esat veicis izmaiņas importētajā tekstā. Katrā jūsu izplatītajā kopijā vai pārveidotajā versijā jūs piekrītat iekļaut licencēšanas paziņojumu, kurā norādīts, ar kuru licenci darbs tiek izlaists, kā arī hipersaiti vai URL uz licences tekstu vai pašas licences kopiju.

8. DMCA atbilstība

Wikimedia Foundation vēlas nodrošināt, ka mūsu viesoto saturu var atkārtoti izmantot citi lietotāji, nebaidoties no atbildības, un ka tas nepārkāpj citu personu īpašumtiesības. Esot godīgiem pret mūsu lietotājiem, kā arī citiem satura radītājiem un autortiesību īpašniekiem, mūsu politika paredz atbildēt uz paziņojumiem par iespējamu pārkāpumu, kas atbilst Digitālās tūkstošgades autortiesību likuma (Digital Millennium Copyright Act, DMCA) formalitātēm. Saskaņā ar DMCA attiecīgos apstākļos mēs pārtrauksim tādu mūsu sistēmas un tīkla lietotāju un kontu turētāju darbību, kuri atkārtoti veic pārkāpumus mūsu Projektos un pakalpojumos.

Tomēr mēs arī apzināmies, ka ne katrs paziņojums par izslēgšanu ir derīgs vai labticīgs. Šādos gadījumos mēs stingri aicinām lietotājus iesniegt atbildes paziņojumus, ja viņi pienācīgi uzskata, ka ar DMCA pārkāpumu saistītais izslēgšanas pieprasījums ir nederīgs vai nepamatots. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā rīkoties, ja uzskatāt, ka DMCA paziņojums ir nepareizi iesniegts, iespējams, vēlēsities apmeklēt Database tīmekļa vietni.

Ja esat satura īpašnieks, kas tiek neatbilstoši izmantots kādā no Projektiem bez jūsu atļaujas, varat pieprasīt satura dzēšanu, iesniedzot paziņojumu saskaņā ar DMCA. Lai iesniegtu šādu pieprasījumu, lūdzu, rakstiet mums uz e-pasta adresi legal@wikimedia.org vai nosūtiet to pa pastu mūsu ieceltajam aģentam.

Alternatīvi, jūs varat iesniegt pieprasījumu mūsu kopienai, kas bieži strādā ar autortiesību jautājumiem ātrāk un efektīvāk, nekā tas notiek saskaņā ar DMCA noteikto procesu. Šādā gadījumā varat publicēt paziņojumu, kurā izskaidrotas jūsu bažas par autortiesībām. Lai iegūtu nepilnīgu un neoficiālu sarakstu ar attiecīgajiem procesiem, kas attiecas uz dažādiem Projektu izdevumiem, apmeklējiet lapu Ar autortiesībām saistītās problēmas. Pirms DMCA prasības iesniegšanas jums ir arī iespēja nosūtīt e-pasta paziņojumu kopienai uz adresi info@wikimedia.org.

9. Trešo personu tīmekļa vietnes un resursi

Jūs esat pilnībā atbildīgs par trešo personu tīmekļa vietņu vai resursu izmantošanu. Lai gan Projektos un Projektu Tīmekļa vietnēs ir ietvertas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm un resursiem, mēs neatbalstām un neesam atbildīgi par to pieejamību, precizitāti vai saistīto saturu, produktiem vai pakalpojumiem (tostarp, bet ne tikai, jebkādiem vīrusiem vai citām atspējošanas funkcijām), kā arī mums nav pienākuma uzraudzīt šādu trešo personu saturu.

10. Tīmekļa vietņu pārvaldība

Kopienai ir galvenā loma dažādu Projektu izdevumu politikas veidošanā un īstenošanā. Wikimedia Foundation reti iesaistās kopienas lēmumos par politiku un tās izpildi.

Ir iespējams mums paziņot par nelikumīgu saturu vai saturu, kas pārkāpj mūsu Lietošanas noteikumus (tostarp visas politikas un citus dokumentus, kas iekļauti ar atsauci) citu iemeslu dēļ, sazinoties tieši ar mums. Tomēr parasti jūs varat iesniegt pieprasījumu tieši Projekta kopienai: tas var būt efektīvāk un vairāk atbilst mūsu Projektu mērķim pilnvarot lietotāju kopienu.

Katrs Projekts parasti nodrošina lapas “Palīdzība” vai “Kontakti”, kas sniedz papildu norādījumus vai konkrētus rīkus ziņošanai par problēmām. Ja rodas šaubas, varat lūgt palīdzību kopienas locekļiem, nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi info@wikimedia.org vai saziņai konkrētā valodā paredzētu adresi, ko iespējams atrast [[info@wikimedia.org|Brīvprātīgo atbilžu komandas lapā]]. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs pastkastes uzrauga Projektu lietotāji, nevis Wikimedia Fondation. Tāpēc lietotājiem nedrīkst draudēt vai izsniegt tiem juridiskas prasības.

Ja jūs sazināties ar Wikimedia Fondation, lai risinātu problēmu, mēs parasti izpētīsim, vai un kā esošie kopienas vadītie mehānismi var to izmeklēt un, ja nepieciešams, to atrisināsim.

Retos gadījumos var rasties nepieciešamība vai kopiena var lūgt mums vērsties pie īpaši problemātiska lietotāja vai īpaši problemātiska satura, jo pastāv būtiski Projekta traucējumi vai bīstama uzvedība. Šādos gadījumos mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem (vai gadījumos, kad tas ir likumā noteikts):

 • izpētīt, kā jūs izmantojat Projektus vai mūsu pakalpojumus, (a) lai noteiktu, vai nav noticis šo Lietošanas noteikumu, Projekta izdevumu politikas vai citu piemērojamo tiesību aktu vai politikas pārkāpums, vai (b) lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus, juridisko procesu vai atbilstošu valdības pieprasījumu;
 • atklāt, novērst vai citādi apkarot krāpniecību, nepatiesu vai nepārbaudāmu informāciju, drošības vai tehniskas problēmas vai atbildēt uz lietotāju atbalsta pieprasījumiem;
 • atteikt, atspējot vai ierobežot piekļuvi jebkura tāda lietotāja satura ieguldījumiem, kurš pārkāpj šos Lietošanas noteikumus;
 • aizliegt lietotājam rediģēt vai sniegt satura ieguldījumu vai bloķēt lietotāja kontu vai piekļūt darbībām, kas pārkāpj šos Lietošanas noteikumus, tostarp atkārtoti publicēt nelikumīgu materiālu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem saskaņā ar cilvēktiesību principiem;
 • veikt tiesvedību pret lietotājiem, kuri pārkāpj šos Lietošanas noteikumus (tostarp ziņot tiesībsargājošajām iestādēm); un
 • citādi pārvaldīt Projektu Tīmekļa vietnes tādā veidā, kas paredzēts, lai veicinātu to pareizu darbību un aizsargātu mūsu un mūsu lietotāju, licences devēju, partneru un sabiedrības tiesības, īpašumu un drošību.

Par šīm Wikimedia Foundation moderācijas darbībām var tikt ziņots vai tās var tikt veiktas ar programmatūras palīdzību (piemēram, datplūsmas pārpludināšanas (“Pakalpojuma atteikums”) aizsardzību).Šādos gadījumos cilvēku veikta pārskatīšana parasti ir pieejama pēc pieprasījuma.

Mūsu lietotāju un Projektu interesēs ārkārtējos apstākļos, kad jebkurai personai ir bloķēts konts vai piekļuve saskaņā ar šo sadaļu, tai ir aizliegts izveidot vai izmantot citu kontu tajā pašā Projektā vai iegūt piekļuvi tam, ja vien mēs nesniedzam nepārprotamu atļauju. Neierobežojot kopienas pilnvaras, Wikimedia Foundation neaizliedz lietotājam rediģēt vai papildināt saturu un nebloķēs lietotāja kontu vai piekļuvi tikai labticīgas kritikas dēļ, kas neizraisa darbības, kas citādi pārkāpj šos Lietošanas noteikumus vai kopienas politikas.

Wikimedia kopiena un tās dalībnieki var rīkoties arī tad, ja to atļauj konkrētā Projekta izdevumam piemērojamās kopienas vai Wikimedia Foundation politikas, tostarp, bet ne tikai, brīdinot, izmeklējot, bloķējot vai aizliedzot piekļuvi lietotājiem, kuri pārkāpj šīs politikas. Jūs piekrītat izpildīt galīgos strīdu izšķiršanas iestāžu lēmumus, ko kopiena izveidojusi konkrētiem Projekta izdevumiem (piemēram, arbitrāžas komitejām); šie lēmumi var ietvert sankcijas, kas noteiktas konkrētā Projekta izdevuma politikā.

Saskaņā ar Globālo aizlieguma politiku uz īpaši problemātiskiem lietotājiem, kuriem ir bloķēti konti vai piekļuve vairākiem Projektu izdevumiem, var attiekties aizliegums piekļūt visiem Projektu izdevumiem. Pretstatā Padomes rezolūcijām vai šiem Lietošanas noteikumiem kopienas izveidotās politikas, kas var attiekties uz vienu Projekta izdevumu vai vairākiem Projektu izdevumiem (piemēram, Globālo aizlieguma politiku), attiecīgā kopiena var mainīt saskaņā ar savām procedūrām.

Konta vai piekļuves bloķēšana vai lietotāja aizliegšana saskaņā ar šo noteikumu notiek saskaņā ar šo lietošanas noteikumu 13. sadaļu.

Ja jūs uzskatāt, ka mēs neesam apmierinoši rīkojušies saistībā ar problemātiska satura ziņojumu vai ja jūs esat tikuši pakļauti Wikimedia Foundation moderācijas darbībai, ko vēlaties apstrīdēt, jūs varat iesniegt pārsūdzību. Tajā brīdī jums var tikt izskaidrota arī cita informācija par pārsūdzības procesiem vai sniegta projektam specifiskās palīdzības lapās.

Mēs paturam tiesības apturēt (pagaidām vai pastāvīgi) mūsu saņemto ziņojumu vai citas lietotāju vai trešo personu korespondences vai pārsūdzības pieprasījumu saistībā ar moderācijas darbībām izskatīšanu neatkarīgi no tā, vai tur minētais saturs vai rīcība ir nelikumīga vai citādi problemātiska, ja šāda korespondence ir veikta ļaunprātīgi, atkārtoti, nepamatoti un/vai aizskaroši. Attiecīgos apstākļos jūsu e-pasta adrese var pat tikt bloķēta mūsu e-pasta sistēmā(-ās), un jums būs jāsazinās ar mums, izmantojot mūsu pasta adresi, ja vēlaties turpmāk sazināties ar mums šīs bloķēšanas periodā. Mazāk smagos gadījumos (piemēram, līdz trim pieklājīgiem e-pasta ziņojumiem par vienu vai vairākām nenozīmīgām sūdzībām) tas, visticamāk, būs īslaicīgi. Biežāka vai aizvainojošāka saziņa, visticamāk, novedīs pie pastāvīgiem ierobežojošiem pasākumiem.

11. Rezolūcijas un projektu politikas

Wikimedia Foundation Pilnvarnieku padome laiku pa laikam izdod oficiālas politikas. Dažas no šīm politikām var būt obligātas konkrētam Projektam vai Projekta izdevumam, un, ja tas tā ir, jūs piekrītat tās ievērot, kā piemērojams.

12. API noteikumi

Mēs piedāvājam API komplektu, kas ietver dokumentāciju un saistītos rīkus, lai lietotāji varētu veidot produktus, kas veicina bezmaksas zināšanas. Izmantojot mūsu API, jūs piekrītat ievērot visas piemērojamās politikas, kas regulē API izmantošanu, tostarp, bet ne tikai, Lietotāja-Aģenta politiku, Robotu politiku un API: etiķeti (kopā saukti – “API dokumentācija”), kas ir iekļauti šajos Lietošanas noteikumos pie atsaucēm.

13. Izbeigšana

Lai gan mēs ceram, ka jūs paliksiet un turpināsiet sniegt ieguldījumu Projektos, jūs jebkurā laikā varat pārtraukt izmantot mūsu pakalpojumus. Noteiktos (cerams, maz ticamos) apstākļos vai nu mums, vai Wikimedia kopienai, vai tās dalībniekiem (kā aprakstīts 10. sadaļā) var būt nepieciešams izbeigt daļu vai visus mūsu pakalpojumus, izbeigt šos Lietošanas noteikumus, bloķēt jūsu kontu vai piekļuvi, vai aizliegt jums piekļuvi kā lietotājam. Ja jūsu konts vai piekļuve jebkāda iemesla dēļ tiek bloķēta vai citādi izbeigta, jūsu publiskie saturiskie ieguldījumi un jūsu veikto darbību uzskaite Projektos vai saistībā ar tiem (tostarp jebkāda korespondence, ko esat mums nosūtījis) netiks ietekmēta (saskaņā ar piemērojamajām politikām), un jūs joprojām varēsiet piekļūt mūsu publiskajām lapām tikai ar mērķi lasīt publiski pieejamu saturu Projektos. Tomēr šādos gadījumos, iespējams, nevarēsiet piekļūt savam kontam vai iestatījumiem. Tomēr neatkarīgi no citiem šo Lietošanas noteikumu nosacījumiem mēs paturam tiesības pārtraukt vai izbeigt pakalpojumus jebkurā laikā, ar vai bez iemesla, un ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma. Pat pēc tam, kad jūsu lietošana un dalība ir aizliegta, bloķēta vai citādi apturēta, šie Lietošanas noteikumi paliek spēkā attiecībā uz attiecīgajiem noteikumiem, tostarp 1., 3., 4., 6., 7., 9.-16. un 18. sadaļu.

14. Strīdi un jurisdikcija

Izcelts uzsvaram

Mēs ceram, ka ar jums neradīsies nopietnas domstarpības, bet strīda gadījumā aicinām jūs meklēt risinājumu, izmantojot strīdu risināšanas procedūras vai mehānismus, ko nodrošina Projekti vai Projektu izdevumi un Wikimedia Foundation. Ja jūs vēlaties iesniegt prasību pret mums, jūs piekrītat to iesniegt un atrisināt tikai štata vai federālajā tiesā, kas atrodas Sanfrancisko apgabalā, Kalifornijā. Jūs arī piekrītat, ka Kalifornijas štata likumi un, ciktāl tas ir piemērojams, Amerikas Savienoto Valstu tiesību akti regulēs šos Lietošanas noteikumus, kā arī visas juridiskās prasības, kas var rasties starp jums un mums (neņemot vērā tiesību normu kolīzijas principus).Jūs piekrītat pakļauties jurisdikcijai, kas ir spēkā Sanfrancisko apgabalā, Kalifornijā, un, ka tiesas norises vieta atrodas Sanfrancisko apgabalā, Kalifornijā, jebkurā ar mums vai šiem lietošanas noteikumiem saistītā tiesvedībā vai procesā.

Lai nodrošinātu, ka strīdi tiek risināti drīz pēc to rašanās, jūs piekrītat, ka neatkarīgi no jebkādiem tiesību aktiem, kas paredz pretējo, jebkura prasība vai rīcības iemesls, kas jums varētu rasties saistībā ar mūsu pakalpojumu izmantošanu vai šiem Lietošanas noteikumiem, ir jāiesniedz piemērojamajā noilgumā vai, ja agrāk, vienu (1) gadu pēc tam, kad attiecīgie fakti, kas ir pamatā šādai prasībai vai rīcības iemeslam, varētu būt atklāti ar saprātīgu rūpību (vai tikt uz visiem laikiem noslēgti).

Mārketinga uzņēmumu mediācijas Kā aprakstīts šo Lietošanas noteikumu 4. sadaļā, jūs piekrītat novērst pārkāpumus, kas saistīti ar apmaksātiem satura ieguldījumiem bez informācijas izpaušanas mārketinga uzņēmumu mediācijas ceļā pēc Wikimedia Foundation ieskatiem. Mārketinga uzņēmumu mediācijas ir saistošas mediācijas, kurās pus dienas vai pilnas dienas sesijas beigās par visiem apstrīdētajiem jautājumiem, kas paliek neatrisināti, mediators lemj juridiski saistošā lēmumā. Tās tiks rīkotas sanāksmēs ar telekonferenci vai videokonferenci. Ja ir nepieciešama klātienes sanāksme, tad Mārketinga uzņēmumu mediācija notiks Sanfrancisko apgabalā, Kalifornijā. Puses sadalīs visas ar mediāciju/arbitrāciju saistītās izmaksas un izdevumus vienādi.

Jūs piekrītat Mārketinga uzņēmumu mediācijas ietvaros sadarboties ar Wikimedia Foundation, tostarp savlaicīgi sniedzot jebkādu jūsu rīcībā esošo dokumentāciju saistībā ar jūsu neatklātajām maksas rediģēšanas darbībām, tostarp izmantotajiem kontiem, ietekmētajiem rakstiem un klientiem, kuri iegādājušies šādus pakalpojumus.

Mārketinga uzņēmumu mediācijas ir pakļautas un tās regulē Federālais Šķīrējtiesas likums, attiecībā uz to ciktāl mediators kļūst par šķīrējtiesnesi. Pusei, kam lēmums ir labvēlīgs, ir tiesības pieprasīt atlīdzināt advokātu izdevumus (tostarp visas maksas, kas nepieciešamas, lai noteiktu Mārketinga uzņēmumu mediācijas piemērojamību un īstenotu saistošo rezultātu) un visas izmaksas, kas saistītas ar tās tiesību izmeklēšanu un īstenošanu. Var uzskatīt, ka pusei lēmums bijis labvēlīgs, pat ja tas tā nav katrā izvirzītajā prasībā.

Ja kāda iemesla dēļ tiek konstatēts, ka visas šīs Mārketinga uzņēmumu mediācijas risināmās prasības nav izpildāmas, jūs piekrītat atrisināt visus strīdus, kā aprakstīts šīs sadaļas sākumā.

15. Atrunas

Izcelts uzsvaram

Wikimedia Foundation dara visu iespējamo, lai nodrošinātu izglītojošu un informatīvu saturu ļoti plašai auditorijai, taču ar mūsu pakalpojumu izmantošanu saistītos riskus uzņematies vienīgi jūs. Mēs sniedzam šos pakalpojumus “tādus, kādi tie ir” un “tādus, kādi tie ir pieejami”, un mēs skaidri atsakāmies no visām tiešajām vai netiešajām visu veidu garantijām, tostarp, bet ne tikai, netiešajām garantijām par piemērotību pārdošanai, piemērotību konkrētam mērķim un tiesību nepārkāpšanu. Mēs negarantējam, ka mūsu pakalpojumi atbildīs jūsu prasībām, būs droši, nepārtraukti, savlaicīgi, precīzi vai bez kļūdām, vai ka jūsu informācija būs drošībā.

Mēs neesam atbildīgi par trešo personu saturu, datiem vai darbībām, un jūs atbrīvojat mūs, mūsu direktorus, amatpersonas, darbiniekus un aģentus no jebkādām zināmām un nezināmām prasībām un kaitējumiem, kas radušies vai jebkādā veidā saistīti ar jebkuru prasību, kas jums ir pret šādām trešajām personām. Neviens padoms vai informācija, mutiska vai rakstiska, ko jūs saņemat no mums vai ar mūsu pakalpojumu starpniecību, vai no mūsu pakalpojumu puses, nesniedz nekādas garantijas, kas nav skaidri norādītas šajos Lietošanas noteikumos.

Jebkura materiālu lejupielāde vai citāda ieguve, izmantojot mūsu pakalpojumus, tiek veikta pēc jūsu ieskatiem un uz jūsu atbildību, un jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkādiem bojājumiem jūsu datorsistēmai vai datu zudumu, kas rodas, lejupielādējot jebkuru šādu materiālu. Jūs piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi par jebkāda pakalpojuma uzturētā satura vai saziņas dzēšanu, nesaglabāšanu vai nepārraidīšanu. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma izveidot lietošanas un uzglabāšanas ierobežojumus.

Dažos štatos vai jurisdikcijās nav atļauts izmantot šajā sadaļā minēto atrunu veidus, tāpēc atkarībā no tiesību aktiem tie var uz jums neattiekties daļēji vai pilnībā.

16. Atbildības ierobežojums

Izcelts uzsvaram

Wikimedia Foundation nav atbildīgs ne pret jums, ne pret kādu citu pusi par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, īpašiem, izrietošiem vai no soda izrietošiem zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai, par peļņas zaudējumiem, nemateriālo vērtību, izmantošanu, datiem vai citiem nemateriāliem zaudējumiem neatkarīgi no tā, vai mums tika paziņots par šādu zaudējumu iespējamību. Mūsu atbildības apmērs nekādā gadījumā kopumā nedrīkst pārsniegt vienu tūkstoti ASV dolāru (1000,00 USD).Gadījumā, ja piemērojamie tiesību akti nepieļauj šos atbildības vai nejaušu vai izrietošu zaudējumu ierobežojumus vai izslēgšanu, iepriekš minētais ierobežojums vai izslēgšana var neattiekties uz jums, lai gan mūsu atbildība tiks ierobežota, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti.

17. Lietošanas noteikumu izmaiņas

Tāpat kā Wikimedia kopienas ieguldījums ir būtisks Projektu izaugsmei un uzturēšanai, mēs uzskatām, ka šo Lietošanas noteikumu ievērošanai ir būtiska kopienas iesaiste, lai pienācīgi apkalpotu mūsu lietotājus. Tas ir arī svarīgi, lai panāktu taisnīgu vienošanos. Tāpēc mēs sniegsim šos Lietošanas noteikumus, kā arī jebkādus būtiskus turpmākus šo Lietošanas noteikumu grozījumus kopienai komentēšanai vismaz trīsdesmit (30) dienas pirms komentāru sniegšanas perioda beigām. Ja tālāk ierosinātie pārskatījumi būs būtiski, mēs nodrošināsim papildu 30 dienas komentāru sniegšanai pēc ierosinātās pārskatīšanas tulkojuma publicēšanas vismaz trīs valodās (pēc mūsu ieskatiem).Kopiena tiks mudināta attiecīgā gadījumā tulkot ierosinātos pārskatījumus citās valodās. Lai veiktu izmaiņas juridisku vai administratīvu iemeslu dēļ, labotu neprecizitātes vai ieviestu izmaiņas balstoties uz kopienas komentāriem, mēs sniegsim paziņojumu vismaz trīs (3) dienas iepriekš.

Tā kā laiku pa laikam var būt nepieciešams mainīt šos Lietošanas noteikumus, mēs sniegsim paziņojumu par šādām izmaiņām un iespēju sniegt komentārus, izmantojot Projektu tīmekļa vietnes, un nosūtot paziņojumu WikimediaAnnounce-l. Tomēr mēs lūdzam jūs periodiski pārskatīt jaunāko šo Lietošanas noteikumu versiju. Turpinot izmantot mūsu pakalpojumus pēc tam, kad jaunie Lietošanas noteikumi ir stājušies spēkā pēc paziņojuma un pārskatīšanas perioda, jūs piekrītat šiem Lietošanas noteikumiem. Wikimedia Foundation un citu tādu lietotāju kā jūs aizsardzībai, ja nepiekrītat mūsu Lietošanas noteikumiem, jūs nevarat izmantot mūsu pakalpojumus.

18. Citi noteikumi

Šie Lietošanas noteikumi nerada nodarbinātības, aģentūras, partnerības, kopīgas kontroles vai kopuzņēmuma attiecības starp jums un mums (Wikimedia Foundation).Eiropas Ekonomikas zonas tiesību aktu, Apvienotās Karalistes tiesību aktu vai citu tiesību aktu, kas ietver līdzīgu jēdzienu, skaidrības nolūkos, kad izmantojat pakalpojumus, jūs “nerīkojaties Wikimedia Foundation pakļautībā”. Ja neesat parakstījis atsevišķu līgumu ar mums, šie Lietošanas noteikumi ir pilna apjoma vienošanās starp jums un mums. Ja pastāv pretrunas starp šiem Lietošanas noteikumiem un parakstītu rakstisku līgumu starp jums un mums, noteicošais ir parakstītais līgums.

Jūs piekrītat, ka mēs varam jums sniegt paziņojumus, tostarp par izmaiņām Lietošanas noteikumos, pa e-pastu, parasto pastu vai publikācijām Projektos vai Projektu tīmekļa vietnēs.

Ja kādā gadījumā mēs nepiemērojam vai neīstenojam kādu no šo Lietošanas noteikumu nosacījumiem, tas nenozīmē atteikšanos no šī nosacījuma.

Jūs saprotat, ka, ja vien mēs neesam rakstiski vienojušies citādi, jums nepienākas kompensācija par jebkādām darbībām, satura ieguldījumiem vai idejām, kuras jūs sniedzat mums, kopienai vai Projektiem vai Projektu izdevumiem.

Neņemot vērā jebkādus nosacījumus, kas paredz citādi kā šie Lietošanas noteikumi, mēs (Wikimedia Foundation) un jūs piekrītat nemainīt piemērojamos noteikumus un prasības jebkurai bezmaksas licencei, kas tiek izmantota Projektos vai Projektu izdevumos, ja šāda bezmaksas licence ir atļauta ar šiem Lietošanas noteikumiem.

Šie Lietošanas noteikumi ir rakstīti angļu valodā (ASV).Lai gan mēs ceram, ka šo Lietošanas noteikumu tulkojumi ir precīzi, gadījumā, ja ir jebkādas atšķirības nozīmē starp oriģinālo angļu valodas versiju un tulkojumu, priekšroka ir oriģinālajai angļu valodas versijai.

Ja kāds no šo Lietošanas noteikumu nosacījumiem vai daļa tiek atzīta par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, šis nosacījums vai daļa no šī noteikuma tiek uzskatīta par atdalāmu no šiem Lietošanas noteikumiem un tiek īstenota maksimāli pieļaujamā apmērā, un visi pārējie šo Lietošanas noteikumu nosacījumi paliek pilnā spēkā.

Paldies!

Mēs augstu vērtējam to, ka veltāt laiku, lai izlasītu šos Lietošanas noteikumus, un esam ļoti priecīgi, ka jūs sniedzat savu ieguldījumu Projektos un izmantojat mūsu pakalpojumus. Sniedzot savu ieguldījumu, jūs palīdzat veidot kaut ko patiešām lielu – ne tikai svarīgu kopīgi rediģētu uzziņu Projektu kopumu, kas nodrošina izglītību un informāciju miljoniem cilvēku, kuriem citādi varētu nebūt piekļuves tai, bet arī dinamisku līdzīgi domājošo un aktīvi iesaistīto cilvēku kopienu, kas vērsta uz ļoti cēlu mērķi.


Šie lietošanas noteikumi stājās spēkā 2023. gada 7. jūnijā. Iepriekšējās noteikumu versijas:


Lūdzu, ņemiet vērā: ja šī dokumenta angļu oriģinālvalodas versijā un tulkojumā ir atšķirīgas nozīmes vai interpretācijas, priekšroka ir oriģinālajai angļu valodas versijai.