Wikimedia Foundation Terms of Use

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Terms of Use and the translation is 30% complete.
Outdated translations are marked like this.

Snarvei:
ToU

Våre bruksvilkår

Forestill deg en verden hvor hvert eneste menneske får fri tilgang til all samlet menneskelig kunnskap. Dette kjennetegner vårt engasjement.Vår visjon

Velkommen til Wikimedia! Wikimedia Foundation, Inc. («vi» eller «oss») er en ideell organisasjon. Vårt oppdrag er å styrke og engasjere mennesker rundt om i verden for å samle og utvikle informasjon, og gjøre den tilgjengelig for allmenheten under en fri lisens eller som kunnskapsmessig allemanseie, samt å gjøre slik kunnskap tilgjengelig for hele verden, gratis og effektivt. Vår organisasjon har hovedkontor i San Francisco i California i USA.

For å støtte vårt levende fellesskap, stiller vi den grunnleggende infrastrukturen og det organisatoriske rammeverket til disposisjon, for utvikling av flerspråklige Wiki-prosjekter (som forklart her) og andre prosjekter som tjener dette formålet. Vi streber etter å lage og oppbevare pedagogisk og informativt prosjekt-materiale, som skal være gratis tilgjengelig på internett, for alltid.

Vi ønsker deg («du» eller «brukeren») som leser, redigerer, skribent eller bidragsyter på annen måte, velkommen til Wikimedia-prosjektene, og vi vil oppfordre deg til å bli med i Wikimedia-samfunnet. Før du begynner å bidra, ber vi deg om å lese og akseptere de etterfølgende bruksbetingelsene («Vilkår for bruk»).

Oversikt

Disse bruksbetingelsene forteller deg om Wikimedia Foundations tjenester mot offentligheten, vårt forhold til deg som bruker, og de rettigheter og plikter, som gjelder for begge parter. Vi vil at du skal vite at vi har en utrolig mengde undervisnings- og informasjonsinnhold, som brukere som deg selv har bidratt med og gjort mulig. Generelt verken bidrar, overvåker eller sletter vi innhold (med noen få unntak for retningslinjer slik som disse bruksbetingelsene eller overholdelse av juridiske DMCA-krav). Det betyr at redigeringsoppgaven er i hendene på deg og dine medskribenter, som skaper og forvalter innholdet. Vi lagrer kun innholdet.

Nettsamfunnet – nettverket av bidragsytere (brukere), som stadig bygger og bruker de ulike nettsider eller prosjekter – er de viktigste midler for å oppnå våre formål. Fellesskapet bidrar til og hjelper med styringen av våre nettsteder. Fellesskapet påtar seg å løse den avgjørende oppgave med å lage og håndheve reglene som gjelder for de enkelte prosjekter (så som de ulike sprokutgaver av Wikipedia-prosjektet eller Wikimedia Commons' flerspråklige utgave).

Du er velkommen som bidragsyter, redigerer eller skribent, men du må følge de reglene som gjelder for hvert enkelt prosjekt. Vårt største prosjekt er Wikipedia, men vi har også andre prosjekter som har særskilte formål og arbeidsmetoder. Hvert prosjekt har sin gruppe av bidragsytere, som samarbeider om å skape og forvalte det aktuelle innholdet av prosjektet. Du er velkommen til å delta i denne gruppen og samarbeide med de øvrige om å forbedre prosjektene. Da vi ønsker å gjøre innholdet fritt tilgjengelig for allmennheten, har vi det alminnelige krav at alt det du bidrar med er tilgjengelig under en fri lisens, eller ikke er underlagt opphavsrett i det hele tatt (allment tilgjengelig).

Vær oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for alle dine bidrag, redigeringer og gjenbruk av innhold fra Wikimedia i henhold til lovgivningen i USA samt anden relevant lovgivning (det kan omfatte lovgivningen hvor du bor, eller hvor du leser og redigerer innhold). Det betyr at det er viktig at du utviser forsiktighet, når du bidrar til innholdet. På bakgrunn av dette ansvaret, har vi noen regler for, hva du ikke må bidra med, hvor det meste enten er for å beskytte deg eller for å beskytte andre brukere som deg. Vær oppmerksom på at det innholdet vi lagrer, kun er beregnet til generell orientering, så hvis du har bruk for ekspertrådgivning vedrørende et bestemt emne (som for eksempel medisinske, juridiske eller økonomiske spørsmål), bør du søke hjelp fra autoriserte eller utdannede rådgivere. Vi har også tatt med andre viktige opplysninger og ansvarsfraskrivelser, så les igjennom disse bruksbetingelsene i sin helhet.

For å gjøre det helt klart, er andre organisasjoner, slik som lokale Wikimedia-avdelinger og foreninger som har det samme formålet, men som er juridisk uavhengig og adskilt fra Wikimedia Foundation, uten ansvar for driften av nettstedet eller nettstedets innhold.

1. Våre tjenester

Wikimedia Foundations målsetting er å fremme vekst, utvikling og utbredelse av fritt flersproglig innhold, og gjøre innholdet fra disse wiki-prosjektene fritt tilgjengelig og gratis for offentligheden. Vår rolle er å være vertskap for noen av verdenens største dugnadskapte oppslagsverk, som kan finnes her. Merk at vi utelukkende fungerer som en webhostingtjenste, som vedlikeholder infrastruktur og den organisatoriske ramme som gjør det mulig for våre brukere å lage Wikimedia-prosjektene, ved at de selv bidrar til og redigerer innholdet. På grunn av vår unike rolle, er det par ting du må være oppmerksom på i forbindelse med vårt forhold til deg, prosjektene og de øvrige brukerne.

As used throughout the rest of the Terms of Use, our services consist of: The Project Websites we host, technological infrastructure that we maintain, and any technical spaces that we host for the maintenance and improvement of our Projects.

Because of our unique role, there are a couple of things you should be aware of when considering our relationship to you, the Projects, and other users:

 1. Vi påtar oss ikke rollen som redaksjon: Da Wikimedia-prosjektene redigeres i samarbeid, leveres alt innholdet som vi lagrer, av brukerne selv, og vi påtar oss ikke noen redaksjonell rolle. Det betyr at vi generelt ikke overvåker eller redigerer innholdet av prosjektenes nettsteder, og vi påtar oss intet ansvar for innholdet. På tilsvarende måte støtter vi ingen oppfatning som kommer til uttrykk gjennom våre kanaler, og vi verken representerer eller garanterer sannhetsinnholdet, nøyaktigheten eller påliteligheten av noe innhold levert av fellesskapet. Vi gir bare adgang til det innholdet som du og de øvrige brukerne har bidratt med og redigert.
 2. Du er ansvarlig for dine egne handlinger: Du er juridisk ansvarlig for dine redigeringer og bidrag på Wikimedia-prosjektene, så for din egen del bør du vise forsiktighet og unngå å bidra med innhold som kan føre til strafferettslig eller sivilrettslig ansvar etter relevant lovgivning. For å være tydelig, så omfatter relevant lovgivning minimum lovene i USA. Selv om vi kanskje ikke er enige i slike handlinger, advarer vi bidragsytere mot at myndighetene kan tenkes å anvende andre lands lovgivning mot deg, herunder lovgivning i det landet du leser eller redigerer innhold. WMF kan ikke tilby noen form for beskyttelse, garanti, immunitet eller skadesløsholdelse.

2. Personvern

Vi ber deg gjennomlese betingelsene i vår personvernerklæring, slik at du vet hvordan vi samler inn og bruker dine opplysninger. Da våre tjenester anvendes av mennesker i hele verden, kan de personlige opplysningene vi samler inn, bli lagret og behandlet i USA eller ethvert annet land, hvor vi eller våre representanter er etablert. Ved å bruke våre tjenester, gir du ditt samtykke til enhver overførsel av slike opplysninger utenfor ditt land.

3. Innhold vi tilbyr

 1. Kanskje synes du at noe materiale er anstøtelig eller mangelfullt: Da vi har et bredt spekter av innhold, som er produsert eller samlet inn av brukere som deg, kan du støte på materiale, som du synes er frastøtende, mangelfullt, villedende, på feil sted eller på annen måte anstøtelig. Vi ber derfor om at du bruker sunn fornuft og god dømmekraft, når du benytter våre tjenester.
 2. Vårt innhold er kun for generelle informasjonsformål: Selv om vi har en stor mengde opplysninger, som handler om profesjonelle emner, herunder medisinske, juridiske eller økonomiske problemstillinger, så presenteres det kun for generell opplysning. Det skal ikke forstås som profesjonell rådgivning. Søk uavhengig profesjonell rådgivning, fra noen som er autorisert eller er kvalifisert innenfor det aktuelle område, istedenfor å handle på grunnlag av opplysninger, meninger eller råd, som finnes på nettsiden til et av våre prosjekter.

4. Avstå fra visse aktiviteter

Prosjektene, som Wikimedia Foundation tjener, finnes kun på grunn av det aktive fellesskapet av brukere som deg, som skriver i samarbeide, redigerer og organiserer innholdet. Vi er glade for å ønske din deltagelse velkommen i fellesskapet. Vi oppfordrer deg til å være vennlig og høflig i samspill med andre i fellesskapet, å være i god tro og foreta redigeringer og bidrag med det formål å fremme det felles prosjekts målsetting.

Noen aktiviteter, lovlige eller ikke lovlige, kan være skadelige for andre brukere og bryte med våre regler, og enkelt aktiviteter kan også medføre ansvar for deg. Derfor er det for din egen beskyttelse og for å beskytte andre at du ikke må delta i slike aktiviteter på våre nettsteder. Disse aktivitetene er blant annet:

Sjikane og misbruk av andre
 • Deltakelse i sjikane, trusler, forfølgelse, spam eller vandalisme; og
 • Overføring av kjedebrev, junkmail eller spam til andre brukere.
Krenkelse av andres privatliv
 • Krenkelse av andres rettigheter til privatliv under USAs lovgivning eller annen relevant lovgivning. Eksempler på relevant lovgivning kan være lovgivningen der hvor du bor eller der hvor du leser eller redigerer innhold.
 • Etterspørring av personidentifiserbare opplysninger med det formål å sjikanere, utnytte, krenke privatlivet eller noen annen form for salgsfremmende eller kommersielle formål som ikke eksplisitt har blitt tillatt av Wikimedia Foundation.
 • Etterspørring av personidentifiserbare opplysninger fra mindreårige (under 18 år gamle), der opplysningene brukes til et ulovlig formål, eller overtredelse av relevant lovgivning om mindreåriges helse eller helbred.
Gi falske påstander, utgi seg for å være andre, og svindel
 • Bevisst eller forsettlig offentliggjøring av innhold som er injurierende eller ærekrenkende
 • Forsøk på å utgi seg for annen bruker eller person, gi fordreide opplysninger om din tilknytning til enkeltpersoner eller organisasjoner, eller å bruke en annen brukers brukernavn i ond tro, samt
 • Medvirkning til svindel.
Begå rettighetsbrudd
 • Brudd på opphavsrett, varemerker, patenter, eller andre immaterielle rettigheter under gjeldende lovgiving.
Misbruk av våre tjenester til annet ulovlig formål
 • Offentliggjørelse av bilder av overgrep mot barn eller annet innhold som bryter lovgivningen mot slike handlinger;
 • Offentliggjørelse eller handel med obskønt materiale, som er ulovlig i henhold til relevant lovgivning, og
 • Bruke av tjenestene på en måte som er i strid med den relevante lovgivningen.
Delta i forstyrrende og ulovlig misbruk av våre tjenester
 • Offentliggjørelse eller distribuering av innhold, som inneholder virus, skadelig mykvare, ormer, trojanske hester, skadelig kode eller annet utstyr, der kan skade vår tekniske infrastruktur eller system eller våre brukeres system;
 • Deltagelse i automatisert anvendelse av nettstedet, som misbruker eller forstyrrer våre tjenester og som ikke er godkjent av Wikimedias fellesskap;
 • Forstyrrelse av tjenestene ved urimelig å belaste prosjektets nettsted eller det nettverk og de servere, som er forbundet med et prosjekts nettsted;
 • Forstyrrelse av tjenestene ved å oversvømme et hvilket som helst av prosjektenes nettsteder med kommunikasjon eller annen trafikk, som ikke viser et seriøst ønske om å benytte prosjektets nettsted til dets erklærte formål;
 • Forsettlig inntrengning, manipulering med eller anvendelse av våre ikke-offentlig tilgjengelige områder på våre datamaskinsystem uten tillatelse; og
 • Søkning, skanning eller utprøving av svake steder i et hvilket som helst av våre tekniske system eller nettverk, med mindre alle følgende betingelser er oppfylt:
 • Disrupting the services by inundating any of the Project Websites with communications or other traffic that suggests no serious intent to use the Project website for its stated purpose;
 • Knowingly accessing, tampering with, or using any of our non-public areas in our computer systems without authorization; and
 • Probing, scanning, or testing the vulnerability of any of our technical systems or networks unless all the following conditions are met:
 • slike handlinger skal ikke i vesentlig grad medføre misbruk eller forstyrrelser av våre tekniske systemer eller nettverk;
 • slike handlinger må ikke utføres for egen vinnings skyld (utover å få anerkjennelse for eget arbeid);
 • du rapporterer alle mangler til MediaWiki-utviklerne (eller retter dem selv); og
 • du ikke utfører slike handlinger i skadehensikt.

Betalte bidrag uten redegjørelse

Disse bruksbetingelsene forbyr deltakelse i villedende virksomhet, herunder uriktig fremstilling av tilknytning, utgivelse av å være en annen person og svindel. Som en del av kravene skal du redegjøre for hvem som er din arbeidsgiver, din klient og tilknytning, med hensyn til alt vederlag du mottar. Du skal redegjøre for det på minst en av følgende måter:

en erklæring på din brukerside,
en erklæring på diskusjonssiden for alle betalte bidrag, eller
en erklæring i redigeringssammendraget for alle betalte bidrag.
 • In addition, if you make a public posting off the Projects advertising editing services on Wikipedia in exchange for compensation of any kind, you must disclose all Wikipedia accounts you have used or will use for this service in the public posting on the third-party service.
Gjeldende lovgivning, eller regler og retningslinjer fra fellesskapet eller Foundation, som for eksempel de som omhandler interessekonflikter, kan ytterligere begrense muligheten for å foreta betalte redigeringer eller kreve en mer detaljert redegjørelse.
Et av Wikimedias prosjekter kan innføre alternative regler for redegjørelse for betalte bidrag. Hvis et prosjekt innfører alternative regler for redegjørelse, kan du overholde disse regler istedenfor det som følger av dette avsnittet, når du bidrar til det aktuelle prosjektet. Alternative regler for betalte bidrag erstatter kun nærværende krav, hvis de er vedtatt av det aktuelle prosjektfellesskapet og anført på listen over alternative regler for redegjørelse.
 • A Wikimedia Project community may adopt an alternative paid contribution disclosure policy which may supplement or replace this section. If a Project adopts an alternative disclosure policy, you may comply with that policy instead of the requirements in this section (titled "Paid Contributions Without Disclosure") when contributing to that particular Project.
For mer informasjon kan du lese vår OSS om deklarasjon av betalte bidrag.

Vi forbeholder oss retten til å håndheve ovennevnte betingelser etter eget skjønn.

Marketing Company Mediations

Undisclosed editing by users receiving compensation creates an unreasonable burden on volunteer editors who investigate and enforce community policies. Therefore, for violations of this section related to undisclosed paid editing, you agree to submit to binding "Med-Arb" (a "Marketing Company Mediation") as described in section 14 of these Terms of Use.

5. Passordsikkerhet

Du er ansvarlig for å beskytte ditt passord, og du skal aldri gi det til noen tredjepart.

6. Varemerker

Selv om du har betydelig frihet til gjenbruke innholdet fra prosjektenes nettsteder, er det viktig for Wikimedia Foundation at vi beskytter våre varemerkerettigheter, slik at vi kan beskytte våre brukere mot svindlere. Derfor ber vi deg om å respektere våre varemerker. Alle Wikimedia Foundations varemerker tilhører Wikimedia Foundation, og enhver anvendelse av våre uregistrerte varemerker, varemerker, servicemerker, logoer/bumerker eller domenenavn, skal overholde disse bruksbetingelsene samt overholde vår varemerkeregler.

7. Lisensiering av innhold

For å få den felles fri viten og frie kultur til å øke, er alle brukere, som bidrar til prosjektene, forpliktet til å gi vidtrekkende tillatelser til den offentligheten med henblikk på fri videre distribuering og gjenbruk av brukernes bidrag, så lenge denne anvendelse er korrekt angitt med kilder og den samme frihet til å gjenbruke og videre distribuere gis til alle avledede verker. I samsvar med vårt mål om å levere frie tilgjengelige opplysninger til det bredest mulige publikum, krever vi at når det er nødvendig, skal alt bidratt innhold være lisensert, slik at det er fritt for gjenbruk for alle, som ønsker til det.

Du aksepterer følgende lisenskrav:

 1. Tekst hvor du har kopiretten: Når du overfører tekst hvor du har kopiretten, så godtar du å lisensiere den med:

  Reusers may comply with either license or both.


  Den eneste unntak er hvis prosjektutgaven eller funksjonaliteten krever en annen lisens. I så fall aksepterer du å lisensiere enhver tekst, som du bidrar med, under den særlige lisens. Eksempelvis krevde det engelskspråklige Wikinews ved utgivelsen av disse bruksbetingelsene at alt tekstinnhold er lisensert under Creative Commons Attribution #2.5 Generisk-lisensen (CC BY #2.5) uten å kreve en felles lisensering med GFDL.

  Bemerk at disse lisensene tillater kommersiell gjenbruk av dine bidrag, så lenge anvendelsene er i samsvar med betingelsene.

 2. Navngivelse: Kreditering er en viktig del av lisensene. Vi anser det viktig å gi kreditering der kreditering er berettiget – til forfattere som deg selv. Når du bidrar med tekst, aksepterer du at bli navngitt på en hvilken som helst av følgende måter:
  1. Gjennom hyperlenke (der det er mulig) eller URL til artikkelen hvor du har bidratt (da hver artikkel har en historikk som lister alle forfattere og redaktører);
  2. Gjennom hyperlenke (der det er mulig) eller URL til en alternativ, stabil kopi som er online, som er i samsvar med lisensen, og som krediterer forfatterne på en måte som er lik med krediteringen som brukes på prosjektets netstet; eller
  3. Ved hjelp av en liste over alle forfattere (men bmerk at listen kan filtreres for å utelukke veldig små eller ubetydelige bidrag).
 3. Import av tekst: Du kan importere tekst som du har funnet et annet sted, eller som du har skrevet i fellesskap med en annen, men i slike tilfeller må du garantere at teksten er tilgjengelig under betingelser som er kompatible med CC BY-SA 3.0-lisensen (eller, som forklart ovenfor, en annen lisens når det unntagsvis er nødvendig i en prosjektutgave eller funksjonalitet)("CC BY-SA"). Innhold kun tilgjengelig under GFDL er ikke tillatt.

  Du godtar at om du importerer tekst under en CC BY-SA-lisens som krever navngivelse, så skal du navngi forfatteren(e) på en rimelig måte. Hvor slik kreditering er valig ved hjelp av sidehistorikker (slik som intern kopiering mellom Wikimedias prosjekt), er det tilstrekkelig å oppgi dette i sammendraget som lagres i historikken, når tekst blir importert tekst. Kravet til navngivelse kan være for forstyrrende i vise situasjoner (uansett lisens), og det kan være situasjoner hvor Wikimedias nettsamfunn bestemmer at importert tekst av den grunnen ikke kan anvendes.

 4. Non-text media: Non-text media on the Projects are available under a variety of different licenses that support the general goal of allowing unrestricted reuse and redistribution. When you contribute non-text media, you agree to comply with the requirements for such licenses as described in our Licensing Policy, and also comply with the requirements of the specific Project edition or feature to which you are contributing. Also see the Wikimedia Commons Licensing Policy for more information on contributing non-text media to Wikimedia Commons.
 5. No revocation of license: Except as consistent with your license, you agree that you will not unilaterally revoke or seek invalidation of any license that you have granted under these Terms of Use for text content or non-text media contributed to the Projects or features, even if you terminate use of our services.
 6. Public domain content: Content that is in the public domain is welcome. It is important however that you confirm the public domain status of the content under the law of the United States of America as well as the laws of any other countries as required by the specific Project edition. When you contribute content that is in the public domain, you warrant that the material is actually in the public domain, and you agree to label it appropriately.
 7. Re-use: Reuse of content that we host is welcome, though exceptions exist for content contributed under "fair use" or similar exemptions under applicable copyright law. Any reuse must comply with the underlying license(s).
  Når du gjenbruker eller videredistribuerer en tekstside forfattet av Wikimedias nettsamfunn, aksepterer du å navngi forfatterne på en av følgende måter:
  1. Ved hjelp av hyperlink (hvis mulig) eller URL til den eller de sider, du gjenbruker (da hver side har en historikk som viser en liste over alle forfattere og skribenter);
  2. Gjennom hyperlenke (der det er mulig) eller URL til en alternativ, stabil kopi som er fritt tilgjengelig, som er i samsvar med lisensen, og som krediterer forfatterne på en måte som er lik med krediteringen som brukes på prosjektets netsted; eller
  3. Ved hjelp av en liste over alle forfattere (men bemerk at listen kan filtreres for å utelukke veldig små eller ubetydelige bidrag).

  If the text content was imported from another source, it is possible that the content is licensed under a compatible CC BY-SA license but not GFDL (as described in "Importing text," above). In that case, you agree to comply with the compatible CC BY-SA license and do not have the option to relicense it under GFDL. To determine the license that applies to the content that you seek to reuse or redistribute, you should review the page footer, page history, and discussion page.

  In addition, please be aware that text that originated from external sources and was imported into a Project may be under a license that attaches additional attribution requirements. Users agree to indicate these additional attribution requirements clearly. Depending on the Project, such requirements may appear, for example, in a banner or other notations pointing out that some or all of the content was originally published elsewhere. Where there are such visible notations, reusers should preserve them.

  For any non-text media, you agree to comply with the applicable license under which the work has been made available (which can be discovered by clicking on the work and looking at the licensing section on its description page or reviewing an applicable source page for that work). When reusing any content that we host, you agree to comply with the relevant attribution requirements as they pertain to the underlying license or licenses.

 8. Modifications or additions to material that you reuse: When modifying or making additions to text that you have obtained from a Project Website, you agree to license the modified or added content under CC BY-SA 4.0 or later (or, as explained above, another license when exceptionally required by the specific Project edition or feature).
  Når du endrer eller gjør tilføyelser til alle former for ikke-tekstlig media som du har fått fra et prosjekts nettsted, så samtykker du til å lisensiere det du har endret eller lagt til av innhold i samsvar med lisensen som er brukt når verket ble gjort tilgjengelig.
  With both text content and non-text media, you agree to clearly indicate that the original work has been modified. If you are reusing text content in a wiki, it is sufficient to indicate in the page history that you made a change to the imported text. For each copy or modified version that you distribute, you agree to include a licensing notice stating which license the work is released under, along with either a hyperlink or URL to the text of the license or a copy of the license itself.

8. Overholdelse av DMCA

The Wikimedia Foundation wants to ensure that the content that we host can be reused by other users without fear of liability and that it is not infringing the proprietary rights of others. In fairness to our users, as well as to other creators and copyright holders, our policy is to respond to notices of alleged infringement that comply with the formalities of the Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Pursuant to the DMCA, we will terminate, in appropriate circumstances, users and account holders of our system and network who are repeat infringers on our Projects and services.

However, we also recognize that not every takedown notice is valid or in good faith. In such cases, we strongly encourage users to file counter-notifications when they appropriately believe a DMCA takedown demand is invalid or improper. For more information on what to do if you think a DMCA notice has been improperly filed, you may wish to consult the Lumen Database website.

If you are the owner of content that is being improperly used on one of the Projects without your permission, you may request that the content be removed by filing a notice under the DMCA. To make such a request, please email us at legal@wikimedia.org or snail mail our designated agent.

Alternatively, you may make a request to our community, which often handles copyright issues faster and more effectively than the process prescribed under the DMCA. In that case, you can post a notice explaining your copyright concerns. For a non-exhaustive and non-authoritative list of the relevant processes for the different Project editions, visit the Copyright Problems page. Before filing a DMCA claim, you also have the option of sending an email to the community at info@wikimedia.org.

9. Tredjepartsnettsteder og resurser

You are solely responsible for your use of any third-party websites or resources. Although the Projects and Project Websites contain links to third-party websites and resources, we do not endorse and are not responsible or liable for their availability, accuracy, or the related content, products, or services (including, without limitation, any viruses or other disabling features), nor do we have any obligation to monitor such third-party content.

10. Forvaltning av nettsteder

The community has the primary role in creating and enforcing policies applying to the different Project editions. At the Wikimedia Foundation, we rarely intervene in community decisions about policy and its enforcement.

It is possible to notify us of illegal content, or content that violates our Terms of Use (including all policies and other documents incorporated by reference) for other reasons by contacting us directly. However, you can typically make a request directly to the Project's community: this may be more efficient, and is more consistent with our Projects' aim to empower the user community.

Each Project will usually provide "Help" or "Contact" pages for further guidance, or specific tools for reporting issues. Alternatively – if in doubt – you can ask members of the community for help, by sending an email to info@wikimedia.org or a more language-specific address from the Volunteer Response Team page. Please note that these mailboxes are monitored by users of the Projects, not the Foundation. As a result, they should not be threatened or issued with legal demands.

If you contact the Foundation with a problem, we will typically explore whether and how existing community-led mechanisms can investigate and, where appropriate, resolve it.

In an unusual case, the need may arise, or the community may ask us, to address an especially problematic user or especially problematic content because of significant Project disturbance or dangerous behavior. In such cases, we reserve the right, at our sole discretion (or where legally compelled), to:

 • Investigate your use of the Projects or our services (a) to determine whether a violation of these Terms of Use, Project edition policy, or other applicable law or policy has occurred, or (b) to comply with any applicable law, legal process, or an appropriate governmental request;
 • Detect, prevent, or otherwise address fraud, false or unverifiable information, security, or technical issues or respond to user support requests;
 • Refuse, revert, disable, or restrict access to contributions of any user who violates these Terms of Use;
 • Ban a user from editing or contributing or block a user's account or access for actions violating these Terms of Use, including repeat posting of unlawful material under applicable law in line with human rights principles;
 • Take legal action against users who violate these Terms of Use (including reports to law enforcement authorities); and
 • Manage otherwise the Project websites in a manner designed to facilitate their proper functioning and protect the rights, property, and safety of ourselves and our users, licensors, partners, and the public.

Those Foundation moderation activities may be informed or performed by software (such as traffic flood ("Denial of Service") protection). In those cases human review is normally available, upon request.

In the interests of our users and the Projects, in the extreme circumstance that any individual has had their account or access blocked under this section, they are prohibited from creating or using another account on or seeking access to the same Project, unless we provide explicit permission. Without limiting the authority of the community, the Foundation itself will not ban a user from editing or contributing or block a user's account or access solely because of good faith criticism that does not result in actions otherwise violating these Terms of Use or community policies.

The Wikimedia community and its members may also take action when so allowed by the community or Foundation policies applicable to the specific Project edition, including but not limited to warning, investigating, blocking, or banning users who violate those policies. You agree to comply with the final decisions of dispute resolution bodies that are established by the community for the specific Project editions (such as arbitration committees); these decisions may include sanctions as set out by the policy of the specific Project edition.

Especially problematic users who have had accounts or access blocked on multiple Project editions may be subject to a ban from all of the Project editions, in accordance with the Global Ban Policy. In contrast to Board resolutions or these Terms of Use, policies established by the community, which may cover a single Project edition or multiple Projects editions (like the Global Ban Policy), may be modified by the relevant community according to its own procedures.

Blokkering av en konto eller adgang eller bannlysning av en bruker under dette vilkåret, skal overholde avsnitt 12 i disse bruksbetingelsene.

If you believe we have not satisfactorily acted on a problematic content report, or if you have been subjected to a Foundation moderation action that you wish to challenge, you may be able to submit an appeal.  Other information about routes of appeal may also be explained to you at the time, or in Project-specific help pages.

We reserve the right to suspend (temporarily, or permanently) our handling of reports or other correspondence from users or third parties, whether about allegedly illegal or otherwise problematic content or conduct, or requesting appeals against moderation actions, if such correspondence was made in bad faith, repetitive, unfounded, and/or abusive. In appropriate circumstances, your email address may even be blocked on our email system(s), and you will then need to contact us at our postal address if you wish to further correspond with us during that block. For less serious cases (e.g. up to three polite emails about one or more meritless complaints), this is likely to be temporary. More frequent or more abusive communications are more likely to lead to permanent measures.

11. Vedtak og prosjektregler

Wikimedia Foundation Board of Trustees utgir fra tid til anden offisielle vedtak. Noen av disse vedtakene er obligatoriske for spesifikke prosjekt eller prosjektutgaver, og når det er tilfellet, aksepterer du at følge dem såfremt de er relevante.

12. API Terms

We make available a set of APIs, which include documentation and associated tools, to enable users to build products that promote free knowledge. By using our APIs, you agree to abide by all applicable policies governing the use of the APIs, which include but are not limited to the User-Agent Policy, the Robot Policy, and the API:Etiquette (collectively, "API Documentation"), which are incorporated into these Terms of Use by reference.

13. Oppsigelse

Though we hope you will stay and continue to contribute to the Projects, you can stop using our services any time. In certain (hopefully unlikely) circumstances it may be necessary for either ourselves or the Wikimedia community or its members (as described in Section 10) to terminate part or all of our services, terminate these Terms of Use, block your account or access, or ban you as a user. If your account or access is blocked or otherwise terminated for any reason, your public contributions and a record of your activities on or in relation to the Projects (including any correspondence you have sent us) will be unaffected (subject to applicable policies), and you may still access our public pages for the sole purpose of reading publicly available content on the Projects. In such circumstances, however, you may not be able to access your account or settings. However, regardless of any other provision in these Terms of Use, we reserve the right to suspend or end the services at any time, with or without cause, and with or without notice. Even after your use and participation are banned, blocked or otherwise suspended, these Terms of Use will remain in effect with respect to relevant provisions, including Sections 1, 3, 4, 6, 7, 9-16, and 18.

14. Tvister og jurisdiksjon

Uthevet for særlig vektlegging

We hope that no serious disagreements arise involving you, but, in the event there is a dispute, we encourage you to seek resolution through the dispute resolution procedures or mechanisms provided by the Projects or Project editions and the Wikimedia Foundation. If you seek to file a legal claim against us, you agree to file and resolve it exclusively in a state or federal court located in San Francisco County, California. You also agree that the laws of the State of California and, to the extent applicable, the laws of the United States of America will govern these Terms of Use, as well as any legal claim that might arise between you and us (without reference to conflict of laws principles). You agree to submit to the personal jurisdiction of, and agree that venue is proper in, the courts located in San Francisco County, California, in any legal action or proceeding relating to us or these Terms of Use.

To ensure that disputes are dealt with soon after they arise, you agree that regardless of any statute or law to the contrary, any claim or cause of action you might have arising out of or related to use of our services or these Terms of Use must be filed within the applicable statute of limitations or, if earlier, one (1) year after the pertinent facts underlying such claim or cause of action could have been discovered with reasonable diligence (or be forever barred).

Marketing Company Mediations

As described in section 4 of these Terms of Use, you agree to resolve violations of the Paid Contributions without Disclosure in a Marketing Company Mediation at the Foundation's discretion. Marketing Company Mediations are binding mediations where, at the end of either a half or full day session, any disputed items that remain unresolved will be decided by the mediator in a legally binding decision. They will be conducted in meetings by teleconference or videoconference. If an in-person meeting is required, then the Marketing Company Mediation will take place in San Francisco County, California. The parties will split all fees and expenses related to the mediation/arbitration equally.

You agree, as part of a Marketing Company Mediation, to cooperate with the Foundation, including by timely providing any documentation in your possession relating to your undisclosed paid editing activities including the accounts used, articles affected, and clients who purchased such services.

Marketing Company Mediations are subject to and governed by the Federal Arbitration Act to the extent that the mediator becomes an arbitrator. The prevailing party shall be entitled to recover its attorneys' fees (including all fees necessary to determine the applicability of the Marketing Company Mediation and to enforce the binding result) and all costs relating to the investigation and enforcement of its rights. A party may be deemed "prevailing" even if it is not successful on every claim asserted.

If for some reason the entirety of these Marketing Company Mediation requirements are found to be unenforceable, you agree to resolve any disputes as described in the beginning of this section.

15. Ansvarsfraskrivelse

Uthevet for særlig vektlegging

At the Wikimedia Foundation, we do our best to provide educational and informational content to a very wide audience, but your use of our services is at your sole risk. We provide these services on an "as is" and "as available" basis, and we expressly disclaim all express or implied warranties of all kinds, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, and non-infringement. We make no warranty that our services will meet your requirements, be safe, secure, uninterrupted, timely, accurate, or error-free, or that your information will be secure.

We are not responsible for the content, data, or actions of third parties, and you release us, our directors, officers, employees, and agents from any claims and damages, known and unknown, arising out of or in any way connected with any claim you have against any such third parties. No advice or information, whether oral or written, obtained by you from us or through or from our services creates any warranty not expressly stated in these Terms of Use.

Any material downloaded or otherwise obtained through your use of our services is done at your own discretion and risk, and you will be solely responsible for any damage to your computer system or loss of data that results from the download of any such material. You agree that we have no responsibility or liability for the deletion of, or the failure to store or to transmit, any content or communication maintained by the service. We retain the right to create limits on use and storage at our sole discretion at any time with or without notice.

Noen stater og jurisdiksjoner tillater ikke ansvarsfraskrivelser som i dette avsnittet, så det er ikke sikkert de er helt eller delvis dekkende for deg avhengig av lovgivningen.

16. Begrensning av ansvar

Uthevet for særlig vektlegging

The Wikimedia Foundation will not be liable to you or to any other party for any direct, indirect, incidental, special, consequential or exemplary damages, including but not limited to, damages for loss of profits, goodwill, use, data, or other intangible losses, regardless of whether we were advised of the possibility of such damage. In no event shall our liability exceed one thousand U.S. dollars (US$1,000.00) in aggregate. In the case that applicable law may not allow the limitation or exclusion of liability or incidental or consequential damages, the above limitation or exclusion may not apply to you, although our liability will be limited to the fullest extent permitted by applicable law.

17. Endringer av disse bruksbetingelsene

Just as the Wikimedia community's input is essential for the growth and maintenance of the Projects, we believe that community input is essential for these Terms of Use to properly serve our users. It is also essential for a fair contract. Therefore, we will provide these Terms of Use, as well as any substantial future revisions of these Terms of Use, to the community for comment at least thirty (30) days before the end of the comment period. If a future proposed revision is substantial, we will provide an additional 30 days for comments after posting a translation of the proposed revision in at least three languages (selected at our discretion). The community will be encouraged to translate the proposed revision in other languages as appropriate. For changes for legal or administrative reasons, to correct an inaccurate statement, or changes in response to community comments, we will provide at least three (3) days' notice.

Because it may be necessary to modify these Terms of Use from time to time, we will provide notice of such modifications and the opportunity to comment via the Project websites, and via a notification on WikimediaAnnounce-l. However, we ask that you please periodically review the most up-to-date version of these Terms of Use. Your continued use of our services after the new Terms of Use become official following the notice and review period constitutes an acceptance of these Terms of Use on your part. For the protection of the Wikimedia Foundation and other users like yourself, if you do not agree with our Terms of Use, you cannot use our services.

18. Andre betingelser

These Terms of Use do not create an employment, agency, partnership, joint control or joint venture relationship between you and us, the Wikimedia Foundation. For the purposes of European Economic Area law, United Kingdom law, or other laws that involve a similar concept, you are not acting "under the authority of" the Foundation when you use the services. If you have not signed a separate agreement with us, these Terms of Use are the entire agreement between you and us. If there is any conflict between these Terms of Use and a signed written agreement between you and us, the signed agreement will control.

Du aksepterer at vi kan sende deg meldinger, inkludert slike som angår endring av brugsbetingelser, via e-post, alminnelig post eller oppslag på prosjektenes nettsteder.

Hvis vi under noen omstendighet ikke bruker eller håndhever noen av bestemmelsene i disse bruksbetingelsene, så er det ikke en fratredelse av den bestemmelsen.

Du forstår at hvis ikke det på annet vis er skriftlig avtalt med oss, så har du ingen forventning om kompensasjon for noen form for aktivitet, bidrag eller ide, som du måtte gi oss, fellesskapet eller Wikimedias prosjekter eller prosjektutgaver.

Notwithstanding any provision to the contrary in these Terms of Use, we (the Wikimedia Foundation) and you agree not to modify the applicable terms and requirements of any free license that is employed on the Projects or Project editions when such free license is authorized by these Terms of Use.

These Terms of Use were written in English (U.S.). While we hope that translations of these Terms of Use are accurate, in the event of any differences in meaning between the original English version and a translation, the original English version takes precedence.

If any provision or part of a provision of these Terms of Use is found unlawful, void, or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Terms of Use and will be enforced to the maximum extent permissible, and all other provisions of these Terms of Use will remain in full force and effect.

Takk!

Vi setter pris på at du tok deg tid til å lese bruksbetingelsene, og vi ser gjerne å du bidrar til prosjektene og bruker våre tjenester. Gjennom dine bidrag, er du med på å lage noe virkelig stort – ikke bare en samling av dugnadsbaserte oppslagsverk for undervisning og informasjon til millioner av mennesker, som kanskje ellers ikke ville ha tilgang til slikt, men også et levende fellesskap av likesinnede og engasjerte personer som deg, fokusert på en veldig edelt mål.


These Terms of Use went into effect on June 7, 2023. Previous versions of the terms:


Vær oppmerksom på at ved forskjeller i betydning eller tolkning mellom den opprinnelige engelske versjonen av dette dokumentet og en oversettelse, har den opprinnelige versjonen på engelsk forrang.