Jump to content

Wikimedia Foundation Terms of Use

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Terms of Use and the translation is 21% complete.
Outdated translations are marked like this.

Shortcut:
ToU

Ang Aming Kasunduan sa Paggamit

Isipin ang isang mundo kung saan malayang maibabahagi ng bawat tao ang lahat ng kaalaman. Yon ang aming layunin.Ang Aming Bisyon

Maligayang pagdating sa Wikimedia! Ang Wikimedia Foundation, Inc. ("kami", "amin", "namin", o "Foundation"), ay isang organisasyong pang-charity na non-profit (hindi para sa kita), na nakabase sa San Francisco, California, Estados Unidos, at may misyong magpalakas at makipag-ugnayan sa mga tao sa iba't-ibang panig ng mundo upang kolektahin at magdebelop ng mga nilalaman sa ilalim ng isang malayang lisensiya o nakapampublikong domain, at ipakalat ito nang maayos at sa buong mundo, nang walang bayad.

Para masuportahan ang aming makulay na komunidad, nilatag namin ang mga kinakailangang imprastruktura at framework ng organisasyon para sa pagdebelop ng mga proyektong pang-wiki sa iba't-ibang wika at ang mga edisyon nila (ipinaliwanag sa pahina ng mga Proyekto ng Wikimedia namin) (mula ngayon ay tatawagin na'ng "Mga Proyekto") at iba pang mga pagsisikap na sang-ayon sa misyon na ito. Layon namin na gumawa at panatilihing available ang mga nilalamang pang-edukasyon at impormasyon mula sa Mga Proyekto sa internet nang walang bayad, magpakailanman.

Tinatanggap namin ikaw ("ikaw", "ka", "mo", "sa'yo", o "user") bilang mambabasa, o nag-aambag sa Mga Proyekto, at inaanyayahan namin ikaw na sumali sa komunidad ng Wikimedia. Gayunpaman, bago ka sumali, humihiling kaming basahin mo at sumang-ayon sa sumusunod na Kasunduan sa Paggamit ("Kasunduan sa Paggamit").

Overview

Inilalahad sa'yo ng Kasunduan sa Paggamit na ito ang aming mga pampublikong serbisyo sa Wikimedia Foundation, ang aming relasyon sa'yo bilang user, at ang mga karapatan at tungkulin na pareho nating gabay. Meron kaming kamangha-manghang dami ng mga nilalamang pang-edukasyon at impormasyon, lahat ay inambag at ginawang posible ng mga user kagaya mo. Sa pangkalahatan, hindi kami nag-aambag, nagmomonitor, o nagbubura ng mga nilalaman (liban sa mga bihirang pangyayari, tulad halimbawa sa ilalim ng mga patakaran kagaya nitong Kasunduan sa Paggamit, para sa legal na dahilan, o kapag may kinahaharap na banta na seryoso at nangangailangan ng agarang aksyon). Ibig sabihin, ang kontrol sa editoryal ay nasa kamay mo at ng mga kapwa mong user na gumagawa at namamahala sa nilalaman.

Ang komunidad - ang network ng mga user na tuloy-tuloy na nagpapalaki at gumagamit sa Mga Proyekto at/o sa mga website nito (mula ngayon ay tatawagin na'ng "Mga Website ng Proyekto") - ay ang pangunahing paraan kung saan maisasakatuparan ang mga layunin ng misyon. Nag-aambag ang komunidad at tumutulong sa pamamahala sa aming Mga Proyekto at Mga Website ng Proyekto. Kritikal ding ang gampanin ng komunidad sa paggawa at pagtupad sa mga patakaran ng bawat edisyon ng Proyekto (tulad halimbawa ng mga edisyon sa iba't-ibang wika para sa Proyektong Wikipedia o sa edisyon ng Wikimedia Commons sa iba't-ibang wika).

Malaya ka, ang user, na sumali bilang nag-aambag, editor, o may-akda, pero dapat mong sundin ang mga patakaran ng bawat isang malalayang edisyon ng Proyekto, kabilang na ang Pangkalahatang Kodigo sa Pagkilos (Universal Code of Conduct, UCoC), na para sa lahat ng mga edisyon ng Proyekto. Pinakamalaki sa mga Proyekto namin ang Wikipedia, pero nagho-host din kami ng iba pag mga Proyekto, bawat isa ay may iba't-ibang layunin at kaparaanan. Ang bawat Proyekto ay may kanya-kanyang mga grupo ng mga nag-aambag, editor, o may-akda na sama-samang nagtatrabaho para gumawa at pamahalaan ang nilalaman sa kani-kanilang edisyon ng Proyekto. Malaya kang sumali sa mga grupong ito at tumulong sa kanila sa pagpapahusay sa mga Proyekto na ito. Dahil gusto naming maa-access ng sinuman sa publiko ang nilalaman, ang bawat ambag mo sa nilalaman ay ilalabas sa ilalim ng isang malayang lisensiya o sa pampublikong domain.

Mangyaring malaman mo na responsable ka sa ilalim ng batas para sa lahat ng mga ambag mo, edit, at paggamit muli sa nilalaman ng Wikimedia sa ilalim ng mga batas ng Estados Unidos ng Amerika at iba pang mga malalapat na batas (kabilang na ang mga batas ng kung saan nakatira ikaw o ng pinapatungkulan ng mga ambag mo). Kaya naman, mahalaga ang mag-ingat sa mga ipo-post mo, babaguhin, o gagamiting muli na nilalaman. Patungkol sa responsibilidad na ito, may ilan kaming mga tuntunin tungkol sa kung anong bawal mong gawin, karamihan sa mga ito ay para sa iyong proteksyon o para sa proteksyon ng iba pang mga user kagaya mo. Itanim sa isip palagi na ang nilalaman na hino-host namin ay para lang sa pangkalahatang impormasyon, kaya naman kung sakaling nangangailangan ka ng eksperto payo patungkol sa isang partikular na katanungan (tulad halimbawa ng mga isyung medikal, legal, o pampinansyal), humingi ka dapat ng tulong mula sa isang naaangkop na propesyonal. Sinama rin namin ang iba pang mga mahahalagang abiso at pagtatanggi (disclaimer), kaya naman pinapayuhan ka namin na basahin ang kabuuan ng Kasunduan sa Paggamit na ito.

Para malinaw, legal na malaya at hiwalay mula sa Wikimedia Foundation ang iba pang mga organisasyon, tulad ng mga lokal na chapter ng Wikimedia at asosasyon, na may misyon na kapareho ng sa amin. Maliban lang kung hayagang tukuyin mismo ng Foundation bilang isang otorisadong partido sa isang partikular na Website ng Proyekto, walang responsibilidad ang mga organisasyong yon sa mga operasyon ng Website ng Proyekto o ng nilalaman nito.

1. Mga Serbisyo Namin

Dedikado ang Wikimedia Foundation sa paghikayat sa pagpapalaki, pagdedebelop, at pamamahagi ng libreng nilalaman sa iba't-ibang wika, at i-host ang kabuuan ng nilalaman ng mga wiki ng Mga Proyekto na ito sa publiko nang walang bayad. Gampanin namin na i-host ang ilan sa mga pinakamalalaking sama-samang (collaborative) ine-edit na mga Proyekto na pang-sanggunian sa mundo, na makikita rito. Gayunpaman, gumaganap lang kami bilang isang hosting service provider, na nagme-maintain sa imprastraktura at framework ng organisasyon. Pinapayagan ng imprastraktura at framework ng organisasyon na ito ang mga user namin na gawin ang Mga Proyekto sa pamamagitan ng pag-ambag o pag-edit mismo sa nilalaman. Pinapayagan din nito ang mga user namin na gamitin muli ang nilalaman na yon. Kabilang sa mine-maintain namin na imprastraktura ang mga specialized na imprastrakturang panteknolohiya na dahilan upang ma-interact ng mga user sa paraang napo-program at gamitin muli ang nilalaman ng Mga Proyekto (tinutukoy dito bilang mga "Application Programming Interface" o API), at sa mga mobile app.

Tulad parating ginagamit sa kabuuan ng Kasunduan sa Paggamit, ang mga serbisyo namin ay: Mga Website ng Proyekto na aming hino-host, mga imprastrakturang panteknolohiya na aming mine-maintain, at kahit anong mga teknikal na espasyong hino-host namin para sa kadahilanang pang-maintenance at pagpapahusay sa aming Mga Proyekto.

Dahil sa aming natatanging gampanin, may iilang dapat ka malaman muna habang kinokonsidera mo ang aming relasyon sa'yo, sa Mga Proyekto, at sa iba pang mga user:

 1. Hindi namin saklaw ang editoryal: Dahil sama-samang ine-edit ang Mga Proyekto, malaking bahagi ng nilalaman na aming hino-host ay mula sa mga user, at hindi namin saklaw ang editoryal na gampanin. Ibig sabihin, hindi kami madalas nagmo-monitor o nag-eedit sa nilalaman ng Mga Website ng Proyekto, at wala kaming responsibilidad sa nilalaman na ito. Sa kaparehong dahilan, maliban lang kung tinukoy mismo namin, hindi namin ineendorso ang kahit anong opinyong nagmumula sa aming mga serbisyo, at hindi namin rinerepresenta o ginagarantiya ang katotohanan, katumpakan, o tiwala sa kahit anong mga inambag na nilalaman ng komunidad sa Mga Proyekto.
 2. Responsable ka sa mga aksyon mo: Responsable ka, sa ilalim ng batas, sa mga edit mo at ambag sa Mga Proyekto, ang paggamit mo muli sa nilalaman ng Mga Proyekto, ang paggamit mo sa mga API, at sa paggamit mo ng aming mga serbisyo sa pangkalahatan. Para sa iyong proteksyon, dapat kang mag-ingat at umiwas sa paggawa sa kahit anong mga aksyon na maaaring magresulta sa pagkakakulong o pananagutang sibil sa ilalim ng mga nalalapat na batas. Para malinaw, kabilang sa mga malalapat na batas ang mga batas ng Estados Unidos ng Amerika at ng Estado ng California. Para sa ibang bansa, magdedepende ito sa kaso. Bagamat posibleng hindi kami pumapayag sa mga ganitong aksyon, nagbibigay kami ng mga babala—lalo na sa mga editor, nag-aambag, at may-akda—na posibleng gamitin sa sa'yo ng mga otoridad sa labas sa Estados Unidos ang mga batas ng kani-kanilang bansa, kabilang na ang mga lokal na batas kung saan ka nakatira o saan mo tiningnan o in-edit ang nilalaman. Hindi kami makakaalok madalas ng kahit anong proteksyon, garantiya, immunity, o bayad-pinsala kontra sa paglalapat sa mga batas na ito.

2. Patakaran sa Pagkapribado

Hiling namin na rebyuhin mo ang mga termino ng aming Patakaran sa Pagkapribado, upang malaman mo kung paano namin kinokolekta at ginagamit ang impormasyon mo.

3. Nilalaman na Hino-host Namin

 1. You may find some material objectionable or erroneous: Because we host a wide array of content that is produced or gathered by fellow users, you may encounter material that you find offensive, erroneous, misleading, mislabeled, or otherwise objectionable. We therefore ask that you use common sense and proper judgment when using our services.
 2. The Projects' content is for general informational purposes only: Although our Projects host a great deal of information that pertains to professional topics, including medical, legal, or financial issues, this content is presented for general informational purposes only. It should not be taken as professional advice. Please seek independent professional counseling from someone who is licensed or qualified in the applicable area in lieu of acting on any information, opinion, or advice contained in one of the Project Websites.

4. Pag-iwas sa mga Tanging Gawain

The Projects hosted by the Wikimedia Foundation only exist because of the vibrant community of users like you who collaborate to write, edit, and curate the content. We happily welcome your participation in this community. We encourage you to be civil and polite in your interactions with others in the community, to act in good faith, and to make edits and contributions aimed at furthering the mission of the shared Project. We ask that all users review and follow the Universal Code of Conduct ("UCoC"), which lays out requirements for collegial, civil collaboration across all Projects that we host.

Certain activities, whether legal or illegal under the applicable law, may be harmful to other users and violate our rules, and some activities may also subject you to liability. Therefore, for your own protection and for that of other users, you may not engage in such activities on, or otherwise using, our Projects. These activities include:

Harassing and Abusing Others
 • Engaging in threats, stalking, spamming, vandalism, or harassment as described in the UCoC;
 • Transmitting chain mail, junk mail, or spam to other users;
 • Posting or modifying content with the intention to seriously harm others, such as deliberate inducements to self-harm, or deliberate triggering of epilepsy.
Paglabag sa Paglilihim ng Iba
 • Infringing the privacy rights of others under the laws of the United States of America or other applicable laws (which may include the laws where you live or where you view or edit content);
 • Soliciting personally identifiable information for the purposes of harassment, exploitation, or violation of privacy, or for any promotional or commercial purpose not explicitly approved by the Wikimedia Foundation; and
 • Soliciting personally identifiable information from anyone under the age of 18 years, or under the age of majority where you are if higher than 18 years, for an illegal purpose or violating any applicable law regarding the health or well-being of minors.
Engaging in False Statements, Impersonation, or Fraud
 • Intentionally or knowingly posting content that constitutes libel or defamation under the laws of the United States of America;
 • Posting or modifying content with the intent to deceive or mislead others;
 • Attempting to impersonate another user or individual, misrepresenting your affiliation with any individual or entity, hiding your affiliation with any individual or entity when disclosure is required by these terms or local Project policy, or using the name or username of another person with the intent to deceive; and
 • Engaging in fraud.
Committing Infringement of Intellectual Property Rights
 • Infringing copyrights, trademarks, patents, or other proprietary rights under the applicable law.
Misusing Our Services for Other Illegal Purposes
 • Posting child pornography or any other content that violates applicable law concerning child pornography or child sexual abuse material, or encouraging, grooming, or advocating for others to create or share such material;
 • Posting or trafficking in obscene material that is unlawful under applicable law; and
 • Using the services in a manner that is inconsistent with applicable law.
Engaging in Disruptive and Illegal Misuse of Facilities
 • Posting or distributing content that contains any viruses, malware, worms, Trojan horses, malicious code, or other device that could harm our technical infrastructure or system or that of other users;
 • Engaging in automated uses of the Project Websites that are abusive or disruptive of the services, violate acceptable usage policies where available, or have not been approved by the Wikimedia community;
 • Disrupting the services by placing an undue burden on an API, Project Website or the networks or servers connected with a particular Project Website;
 • Disrupting the services by inundating any of the Project Websites with communications or other traffic that suggests no serious intent to use the Project website for its stated purpose;
 • Knowingly accessing, tampering with, or using any of our non-public areas in our computer systems without authorization; and
 • Probing, scanning, or testing the vulnerability of any of our technical systems or networks unless all the following conditions are met:
 • such actions do not unduly abuse or disrupt our technical systems or networks;
 • such actions are not for personal gain (except for credit for your work);
 • you report any vulnerabilities to the relevant developers (or fix it yourself); and
 • you do not undertake such actions with malicious or destructive intent.

Paid Contributions Without Disclosure
 • You must disclose each and any employer, client, intended beneficiary and affiliation with respect to any contribution for which you receive, or expect to receive, compensation. You must make that disclosure in at least one of the following ways:
 • a statement on your user page,
 • a statement on the talk page accompanying any paid contributions, or
 • a statement in the edit summary accompanying any paid contributions.
 • In addition, if you make a public posting off the Projects advertising editing services on Wikipedia in exchange for compensation of any kind, you must disclose all Wikipedia accounts you have used or will use for this service in the public posting on the third-party service.
 • Applicable law, or Project-specific policies and Foundation policies and guidelines, such as those addressing conflicts of interest, may further limit paid contributions or require more detailed disclosure. For example, infringing Wikimedia Trademarks (defined hereinafter at Section 6) to advertise paid editing services, removing disclosures on previously adequately disclosed paid edits, or logged-out paid editing in a manner that makes adequate disclosure a practical impossibility violate this section.
 • A Wikimedia Project community may adopt an alternative paid contribution disclosure policy which may supplement or replace this section. If a Project adopts an alternative disclosure policy, you may comply with that policy instead of the requirements in this section (titled "Paid Contributions Without Disclosure") when contributing to that particular Project.
For more information, please read our FAQ on disclosure of paid contributions.

We reserve the right to exercise our enforcement discretion with respect to the provisions in section 4 of these Terms of Use. Where required, enforcement of these terms may include actions not listed in the Wikimedia Foundation Office Action Policy. If enforcement is required in new circumstances, we will make an effort within at most one (1) year to update the Office Action Policy to catalog the new type of action.

Marketing Company Mediations

Undisclosed editing by users receiving compensation creates an unreasonable burden on volunteer editors who investigate and enforce community policies. Therefore, for violations of this section related to undisclosed paid editing, you agree to submit to binding "Med-Arb" (a "Marketing Company Mediation") as described in section 14 of these Terms of Use.

5. Kaligtasan ng Hudyat

You are responsible for safeguarding your own password and other security credentials, and should never disclose them to any third party.

6. Trademarks

Although you have considerable freedoms for reuse of the content on the Project Websites, it is important that, at the Wikimedia Foundation, we protect our trademark rights so that we can protect our users from fraudulent impersonators. Because of this, we ask that you please respect our trademarks. All Wikimedia Foundation trademarks belong to the Wikimedia Foundation, and any use of our trade names, trademarks, service marks, logos, or domain names must be in compliance with these Terms of Use and in compliance with our Trademark Policy.

7. Paglilisensiya ng Nilalaman

To grow the commons of free knowledge and free culture, all users contributing to the Projects or Project Websites are required to grant broad permissions to the general public to redistribute and reuse their contributions freely, so long as that use is properly attributed and the same freedom to reuse and redistribute is granted to any derivative works. In keeping with our goal of providing free information to the widest possible audience, we require that when necessary all submitted content be licensed so that it is freely reusable by anyone who may access it.

You agree to the following licensing requirements:

 1. Text to which you hold the copyright: When you submit text to which you hold the copyright, you agree to license it under:

  Reusers may comply with either license or both.


  The only exception is if the Project edition or feature requires a different license. In that case, you agree to license any text you contribute under the particular license prescribed by the Project edition or the feature.

  Please note that these licenses do allow commercial uses of your contributions, as long as such uses are compliant with the terms of the respective licenses. Where you own Sui Generis Database Rights covered by CC BY-SA 4.0, you waive these rights. As an example, this means facts you contribute to the projects may be reused freely without attribution.

 2. Attribution: Attribution is an important part of these licenses. We consider it giving credit where credit is due – to authors like yourself. When you contribute text, you agree to be attributed in any of the following fashions:
  1. Through hyperlink (where possible) or URL to the article to which you contributed (since each article has a history page that lists all contributors, authors and editors);
  2. Through hyperlink (where possible) or URL to an alternative, stable online copy that is freely accessible, which conforms with the relevant license, and which provides credit to the authors in a manner equivalent to the credit given on the Project Website; or
  3. Through a list of all authors (but please note that any list of authors may be filtered to exclude very small or irrelevant contributions).
 3. Importing text: You may import text that you have found elsewhere or that you have co-authored with others, but in such case you represent and warrant that the text is available under terms that are compatible with CC BY-SA (or, as explained above, another license when exceptionally required by the Project edition or feature). For a list of compatible licenses, see Creative Commons. You shall not import content that is available solely under GFDL.

  You agree that, if you import text under a CC license that requires attribution, you must credit the author(s) in a reasonable fashion. Where such credit is commonly given through page histories (such as Wikimedia-internal copying), it is sufficient to give attribution in the edit summary, which is recorded in the page history, when importing the text. The attribution requirements are sometimes too intrusive for particular circumstances (regardless of the license), and there may be instances where the Wikimedia community decides that imported text cannot be used for that reason.

 4. Non-text media: Non-text media on the Projects are available under a variety of different licenses that support the general goal of allowing unrestricted reuse and redistribution. When you contribute non-text media, you agree to comply with the requirements for such licenses as described in our Licensing Policy, and also comply with the requirements of the specific Project edition or feature to which you are contributing. Also see the Wikimedia Commons Licensing Policy for more information on contributing non-text media to Wikimedia Commons.
 5. No revocation of license: Except as consistent with your license, you agree that you will not unilaterally revoke or seek invalidation of any license that you have granted under these Terms of Use for text content or non-text media contributed to the Projects or features, even if you terminate use of our services.
 6. Public domain content: Content that is in the public domain is welcome. It is important however that you confirm the public domain status of the content under the law of the United States of America as well as the laws of any other countries as required by the specific Project edition. When you contribute content that is in the public domain, you warrant that the material is actually in the public domain, and you agree to label it appropriately.
 7. Re-use: Reuse of content that we host is welcome, though exceptions exist for content contributed under "fair use" or similar exemptions under applicable copyright law. Any reuse must comply with the underlying license(s).

  When you reuse or redistribute a text page developed by the Wikimedia community, you agree to attribute the authors in any of the following fashions:

  1. Through hyperlink (where possible) or URL to the page or pages that you are reusing (since each page has a history page that lists all contributors, authors and editors);
  2. Through hyperlink (where possible) or URL to an alternative, stable online copy that is freely accessible, which conforms with the license, and which provides credit to the authors in a manner equivalent to the credit given on the Project Website; or
  3. Through a list of all authors (but please note that any list of authors may be filtered to exclude very small or irrelevant contributions).

  If the text content was imported from another source, it is possible that the content is licensed under a compatible CC BY-SA license but not GFDL (as described in "Importing text," above). In that case, you agree to comply with the compatible CC BY-SA license and do not have the option to relicense it under GFDL. To determine the license that applies to the content that you seek to reuse or redistribute, you should review the page footer, page history, and discussion page.

  In addition, please be aware that text that originated from external sources and was imported into a Project may be under a license that attaches additional attribution requirements. Users agree to indicate these additional attribution requirements clearly. Depending on the Project, such requirements may appear, for example, in a banner or other notations pointing out that some or all of the content was originally published elsewhere. Where there are such visible notations, reusers should preserve them.

  For any non-text media, you agree to comply with the applicable license under which the work has been made available (which can be discovered by clicking on the work and looking at the licensing section on its description page or reviewing an applicable source page for that work). When reusing any content that we host, you agree to comply with the relevant attribution requirements as they pertain to the underlying license or licenses.

 8. Modifications or additions to material that you reuse: When modifying or making additions to text that you have obtained from a Project Website, you agree to license the modified or added content under CC BY-SA 4.0 or later (or, as explained above, another license when exceptionally required by the specific Project edition or feature).
  When modifying or making additions to any non-text media that you have obtained from a Project website, you agree to license the modified or added content in accordance with whatever license under which the work has been made available.
  With both text content and non-text media, you agree to clearly indicate that the original work has been modified. If you are reusing text content in a wiki, it is sufficient to indicate in the page history that you made a change to the imported text. For each copy or modified version that you distribute, you agree to include a licensing notice stating which license the work is released under, along with either a hyperlink or URL to the text of the license or a copy of the license itself.

8. DMCA Compliance

The Wikimedia Foundation wants to ensure that the content that we host can be reused by other users without fear of liability and that it is not infringing the proprietary rights of others. In fairness to our users, as well as to other creators and copyright holders, our policy is to respond to notices of alleged infringement that comply with the formalities of the Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Pursuant to the DMCA, we will terminate, in appropriate circumstances, users and account holders of our system and network who are repeat infringers on our Projects and services.

However, we also recognize that not every takedown notice is valid or in good faith. In such cases, we strongly encourage users to file counter-notifications when they appropriately believe a DMCA takedown demand is invalid or improper. For more information on what to do if you think a DMCA notice has been improperly filed, you may wish to consult the Lumen Database website.

If you are the owner of content that is being improperly used on one of the Projects without your permission, you may request that the content be removed by filing a notice under the DMCA. To make such a request, please email us at legal@wikimedia.org or snail mail our designated agent.

Alternatively, you may make a request to our community, which often handles copyright issues faster and more effectively than the process prescribed under the DMCA. In that case, you can post a notice explaining your copyright concerns. For a non-exhaustive and non-authoritative list of the relevant processes for the different Project editions, visit the Copyright Problems page. Before filing a DMCA claim, you also have the option of sending an email to the community at info@wikimedia.org.

9. Third-party Websites and Resources

You are solely responsible for your use of any third-party websites or resources. Although the Projects and Project Websites contain links to third-party websites and resources, we do not endorse and are not responsible or liable for their availability, accuracy, or the related content, products, or services (including, without limitation, any viruses or other disabling features), nor do we have any obligation to monitor such third-party content.

10. Pamamahala ng mga Websayt

The community has the primary role in creating and enforcing policies applying to the different Project editions. At the Wikimedia Foundation, we rarely intervene in community decisions about policy and its enforcement.

It is possible to notify us of illegal content, or content that violates our Terms of Use (including all policies and other documents incorporated by reference) for other reasons by contacting us directly. However, you can typically make a request directly to the Project's community: this may be more efficient, and is more consistent with our Projects' aim to empower the user community.

Each Project will usually provide "Help" or "Contact" pages for further guidance, or specific tools for reporting issues. Alternatively – if in doubt – you can ask members of the community for help, by sending an email to info@wikimedia.org or a more language-specific address from the Volunteer Response Team page. Please note that these mailboxes are monitored by users of the Projects, not the Foundation. As a result, they should not be threatened or issued with legal demands.

If you contact the Foundation with a problem, we will typically explore whether and how existing community-led mechanisms can investigate and, where appropriate, resolve it.

In an unusual case, the need may arise, or the community may ask us, to address an especially problematic user or especially problematic content because of significant Project disturbance or dangerous behavior. In such cases, we reserve the right, at our sole discretion (or where legally compelled), to:

 • Investigate your use of the Projects or our services (a) to determine whether a violation of these Terms of Use, Project edition policy, or other applicable law or policy has occurred, or (b) to comply with any applicable law, legal process, or an appropriate governmental request;
 • Detect, prevent, or otherwise address fraud, false or unverifiable information, security, or technical issues or respond to user support requests;
 • Refuse, revert, disable, or restrict access to contributions of any user who violates these Terms of Use;
 • Ban a user from editing or contributing or block a user's account or access for actions violating these Terms of Use, including repeat posting of unlawful material under applicable law in line with human rights principles;
 • Take legal action against users who violate these Terms of Use (including reports to law enforcement authorities); and
 • Manage otherwise the Project websites in a manner designed to facilitate their proper functioning and protect the rights, property, and safety of ourselves and our users, licensors, partners, and the public.

Those Foundation moderation activities may be informed or performed by software (such as traffic flood ("Denial of Service") protection). In those cases human review is normally available, upon request.

In the interests of our users and the Projects, in the extreme circumstance that any individual has had their account or access blocked under this section, they are prohibited from creating or using another account on or seeking access to the same Project, unless we provide explicit permission. Without limiting the authority of the community, the Foundation itself will not ban a user from editing or contributing or block a user's account or access solely because of good faith criticism that does not result in actions otherwise violating these Terms of Use or community policies.

The Wikimedia community and its members may also take action when so allowed by the community or Foundation policies applicable to the specific Project edition, including but not limited to warning, investigating, blocking, or banning users who violate those policies. You agree to comply with the final decisions of dispute resolution bodies that are established by the community for the specific Project editions (such as arbitration committees); these decisions may include sanctions as set out by the policy of the specific Project edition.

Especially problematic users who have had accounts or access blocked on multiple Project editions may be subject to a ban from all of the Project editions, in accordance with the Global Ban Policy. In contrast to Board resolutions or these Terms of Use, policies established by the community, which may cover a single Project edition or multiple Projects editions (like the Global Ban Policy), may be modified by the relevant community according to its own procedures.

The blocking of an account or access or the banning of a user under this provision shall be in accordance with Section 13 of these Terms of Use.

If you believe we have not satisfactorily acted on a problematic content report, or if you have been subjected to a Foundation moderation action that you wish to challenge, you may be able to submit an appeal.  Other information about routes of appeal may also be explained to you at the time, or in Project-specific help pages.

We reserve the right to suspend (temporarily, or permanently) our handling of reports or other correspondence from users or third parties, whether about allegedly illegal or otherwise problematic content or conduct, or requesting appeals against moderation actions, if such correspondence was made in bad faith, repetitive, unfounded, and/or abusive. In appropriate circumstances, your email address may even be blocked on our email system(s), and you will then need to contact us at our postal address if you wish to further correspond with us during that block. For less serious cases (e.g. up to three polite emails about one or more meritless complaints), this is likely to be temporary. More frequent or more abusive communications are more likely to lead to permanent measures.

11. Mga Resolusyon at Patakarang Pamproyekto

The Wikimedia Foundation Board of Trustees releases official policies from time to time. Some of these policies may be mandatory for a particular Project or Project edition, and, when they are, you agree to abide by them as applicable.

12. API Terms

We make available a set of APIs, which include documentation and associated tools, to enable users to build products that promote free knowledge. By using our APIs, you agree to abide by all applicable policies governing the use of the APIs, which include but are not limited to the User-Agent Policy, the Robot Policy, and the API:Etiquette (collectively, "API Documentation"), which are incorporated into these Terms of Use by reference.

13. Termination

Though we hope you will stay and continue to contribute to the Projects, you can stop using our services any time. In certain (hopefully unlikely) circumstances it may be necessary for either ourselves or the Wikimedia community or its members (as described in Section 10) to terminate part or all of our services, terminate these Terms of Use, block your account or access, or ban you as a user. If your account or access is blocked or otherwise terminated for any reason, your public contributions and a record of your activities on or in relation to the Projects (including any correspondence you have sent us) will be unaffected (subject to applicable policies), and you may still access our public pages for the sole purpose of reading publicly available content on the Projects. In such circumstances, however, you may not be able to access your account or settings. However, regardless of any other provision in these Terms of Use, we reserve the right to suspend or end the services at any time, with or without cause, and with or without notice. Even after your use and participation are banned, blocked or otherwise suspended, these Terms of Use will remain in effect with respect to relevant provisions, including Sections 1, 3, 4, 6, 7, 9-16, and 18.

14. Disputes and Jurisdiction

Highlighted for emphasis

We hope that no serious disagreements arise involving you, but, in the event there is a dispute, we encourage you to seek resolution through the dispute resolution procedures or mechanisms provided by the Projects or Project editions and the Wikimedia Foundation. If you seek to file a legal claim against us, you agree to file and resolve it exclusively in a state or federal court located in San Francisco County, California. You also agree that the laws of the State of California and, to the extent applicable, the laws of the United States of America will govern these Terms of Use, as well as any legal claim that might arise between you and us (without reference to conflict of laws principles). You agree to submit to the personal jurisdiction of, and agree that venue is proper in, the courts located in San Francisco County, California, in any legal action or proceeding relating to us or these Terms of Use.

To ensure that disputes are dealt with soon after they arise, you agree that regardless of any statute or law to the contrary, any claim or cause of action you might have arising out of or related to use of our services or these Terms of Use must be filed within the applicable statute of limitations or, if earlier, one (1) year after the pertinent facts underlying such claim or cause of action could have been discovered with reasonable diligence (or be forever barred).

Marketing Company Mediations

As described in section 4 of these Terms of Use, you agree to resolve violations of the Paid Contributions without Disclosure in a Marketing Company Mediation at the Foundation's discretion. Marketing Company Mediations are binding mediations where, at the end of either a half or full day session, any disputed items that remain unresolved will be decided by the mediator in a legally binding decision. They will be conducted in meetings by teleconference or videoconference. If an in-person meeting is required, then the Marketing Company Mediation will take place in San Francisco County, California. The parties will split all fees and expenses related to the mediation/arbitration equally.

You agree, as part of a Marketing Company Mediation, to cooperate with the Foundation, including by timely providing any documentation in your possession relating to your undisclosed paid editing activities including the accounts used, articles affected, and clients who purchased such services.

Marketing Company Mediations are subject to and governed by the Federal Arbitration Act to the extent that the mediator becomes an arbitrator. The prevailing party shall be entitled to recover its attorneys' fees (including all fees necessary to determine the applicability of the Marketing Company Mediation and to enforce the binding result) and all costs relating to the investigation and enforcement of its rights. A party may be deemed "prevailing" even if it is not successful on every claim asserted.

If for some reason the entirety of these Marketing Company Mediation requirements are found to be unenforceable, you agree to resolve any disputes as described in the beginning of this section.

15. Mga Pagtatanggi

Highlighted for emphasis

At the Wikimedia Foundation, we do our best to provide educational and informational content to a very wide audience, but your use of our services is at your sole risk. We provide these services on an "as is" and "as available" basis, and we expressly disclaim all express or implied warranties of all kinds, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, and non-infringement. We make no warranty that our services will meet your requirements, be safe, secure, uninterrupted, timely, accurate, or error-free, or that your information will be secure.

We are not responsible for the content, data, or actions of third parties, and you release us, our directors, officers, employees, and agents from any claims and damages, known and unknown, arising out of or in any way connected with any claim you have against any such third parties. No advice or information, whether oral or written, obtained by you from us or through or from our services creates any warranty not expressly stated in these Terms of Use.

Any material downloaded or otherwise obtained through your use of our services is done at your own discretion and risk, and you will be solely responsible for any damage to your computer system or loss of data that results from the download of any such material. You agree that we have no responsibility or liability for the deletion of, or the failure to store or to transmit, any content or communication maintained by the service. We retain the right to create limits on use and storage at our sole discretion at any time with or without notice.

Some states or jurisdictions do not allow the types of disclaimers in this section, so they may not apply to you either in part or in full depending on the law.

16. Limitation on Liability

Highlighted for emphasis

The Wikimedia Foundation will not be liable to you or to any other party for any direct, indirect, incidental, special, consequential or exemplary damages, including but not limited to, damages for loss of profits, goodwill, use, data, or other intangible losses, regardless of whether we were advised of the possibility of such damage. In no event shall our liability exceed one thousand U.S. dollars (US$1,000.00) in aggregate. In the case that applicable law may not allow the limitation or exclusion of liability or incidental or consequential damages, the above limitation or exclusion may not apply to you, although our liability will be limited to the fullest extent permitted by applicable law.

17. Pagbago sa mga Takdang Gamit na ito

Just as the Wikimedia community's input is essential for the growth and maintenance of the Projects, we believe that community input is essential for these Terms of Use to properly serve our users. It is also essential for a fair contract. Therefore, we will provide these Terms of Use, as well as any substantial future revisions of these Terms of Use, to the community for comment at least thirty (30) days before the end of the comment period. If a future proposed revision is substantial, we will provide an additional 30 days for comments after posting a translation of the proposed revision in at least three languages (selected at our discretion). The community will be encouraged to translate the proposed revision in other languages as appropriate. For changes for legal or administrative reasons, to correct an inaccurate statement, or changes in response to community comments, we will provide at least three (3) days' notice.

Because it may be necessary to modify these Terms of Use from time to time, we will provide notice of such modifications and the opportunity to comment via the Project websites, and via a notification on WikimediaAnnounce-l. However, we ask that you please periodically review the most up-to-date version of these Terms of Use. Your continued use of our services after the new Terms of Use become official following the notice and review period constitutes an acceptance of these Terms of Use on your part. For the protection of the Wikimedia Foundation and other users like yourself, if you do not agree with our Terms of Use, you cannot use our services.

18. Iba pang Takda

These Terms of Use do not create an employment, agency, partnership, joint control or joint venture relationship between you and us, the Wikimedia Foundation. For the purposes of European Economic Area law, United Kingdom law, or other laws that involve a similar concept, you are not acting "under the authority of" the Foundation when you use the services. If you have not signed a separate agreement with us, these Terms of Use are the entire agreement between you and us. If there is any conflict between these Terms of Use and a signed written agreement between you and us, the signed agreement will control.

You agree that we may provide you with notices, including those regarding changes to the Terms of Use, by email, regular mail, or postings on the Projects or Project Websites.

If in any circumstance, we do not apply or enforce any provision of these Terms of Use, it is not a waiver of that provision.

You understand that, unless otherwise agreed to in writing by us, you have no expectation of compensation for any activity, contribution, or idea that you provide to us, the community, or the Projects or Project editions.

Notwithstanding any provision to the contrary in these Terms of Use, we (the Wikimedia Foundation) and you agree not to modify the applicable terms and requirements of any free license that is employed on the Projects or Project editions when such free license is authorized by these Terms of Use.

These Terms of Use were written in English (U.S.). While we hope that translations of these Terms of Use are accurate, in the event of any differences in meaning between the original English version and a translation, the original English version takes precedence.

If any provision or part of a provision of these Terms of Use is found unlawful, void, or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Terms of Use and will be enforced to the maximum extent permissible, and all other provisions of these Terms of Use will remain in full force and effect.

Maraming Salamat!

Kami'y nagpapasalamat na gumugol ka ng oras para basahin ang mga Takdang Gamit na ito, at kami'y natutuwa na nakikilahok ka sa mga proyekto at nakikigamit ng aming mga serbisyo. Sa pamamagitan ng mga ibinabahagi mo, tumutulong ka sa pagbuo ng isang malaking bagay – hindi lamang isang lipon ng mga sangguniang proyekto na pinagtutulungan ng marami at nagbibigay aral at kaalaman sa milyon-milyong mga tao, ngunit isa ring matayog na pamayanan ng mga sing-isip at aktibong taong nakatutok sa isang dakilang layunin.


These Terms of Use went into effect on June 7, 2023. Previous versions of the terms:


Dapat mong malaman na kung sakaling may pagkakaiba sa kahulugan o interpretasyon sa pagitan ng orihinal na bersyon sa Ingles ng nilalaman na ito sa isang salin nito, dapat manaig ang orihinal na bersyon nito sa Ingles.