Jump to content

Podmínky použití Wikimedia Foundation

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Terms of Use and the translation is 48% complete.
Outdated translations are marked like this.

Zkratka:
ToU

Naše Podmínky použití

Představte si svět, v němž může každý člověk svobodně přistupovat k veškerým lidským znalostem. Právě takový svět budujeme.Naše vize

Vítejte na Wikimedii! Wikimedia Foundation, Inc. ("my" nebo "nás" nebo "nadace") je nezisková charitativní organizace se sídlem v San Franciscu, Kalifornie, Spojené státy americké, jejíž posláním je posilovat a zapojit lidi po celém světě, aby shromažďovali a vyvíjeli obsah pod bezplatnou licencí nebo ve veřejné doméně a aby jej efektivně a globálně bezplatně šířili.

Abychom podpořili naši živou komunitu, poskytujeme základní infrastrukturu a organizační rámec pro vývoj vícejazyčných wiki projektů a jejich edic (jak je vysvětleno na naší stránce Wikimedia Projects) (dále jen "Projekty") a dalších úsilí, které tomuto poslání slouží. Usilujeme o to, aby vzdělávací a informační obsah z Projektů byl dostupný na internetu bezplatně a trvale.

Vítáme vás ("vy" nebo "uživatel") jako čtenáře nebo přispěvatele projektů a doporučujeme vám připojit se ke komunitě Wikimedie. Než se však zúčastníte, žádáme vás, abyste si přečetli a souhlasili s následujícími podmínkami použití (dále jen "podmínky použití").

Přehled

Tyto podmínky použití vás informují o našich veřejných službách ve Wikimedia Foundation, našem vztahu k vám jako uživateli a právech a povinnostech, kterými se oba řídíme. Hostujeme neuvěřitelné množství vzdělávacího a informačního obsahu, ke kterému všemu přispívají a umožňují to uživatelé, jako jste vy. Obecně nepřispíváme, nemonitorujeme ani nemažeme obsah (až na vzácné výjimky, jako jsou zásady, jako jsou tyto Podmínky použití, z důvodu dodržování právních předpisů nebo když čelíme naléhavým hrozbám vážné újmy). To znamená, že redakční kontrola je v rukou vás a vašich dalších uživatelů, kteří vytvářejí a spravují obsah.

Komunita – síť uživatelů, kteří neustále budují a používají Projekty a/nebo jejich webové stránky (dále jen "Webové stránky projektu") – je hlavním prostředkem, jehož prostřednictvím je dosahováno cílů poslání. Komunita přispívá a pomáhá řídit naše projekty a webové stránky projektů. Komunita také přebírá kritickou funkci vytváření a prosazování zásad pro konkrétní edice projektu (jako jsou různé jazykové edice pro projekt Wikipedie nebo vícejazyčné vydání Wikimedia Commons).

Vy, uživatel, se můžete připojit jako přispěvatel, editor nebo autor, ale měli byste dodržovat zásady, kterými se řídí každé z nezávislých vydání projektu, včetně Universal Code of Conduct (UCoC), který platí pro všechny edice projektu. Největším z našich projektů je Wikipedie, ale pořádáme i jiné projekty, každý s jinými cíli a metodami práce. Každé vydání projektu má tým přispěvatelů, editorů nebo autorů, kteří spolupracují na vytváření a správě obsahu daného vydání projektu. Jste vítáni, abyste se k těmto týmům přidali a spolupracovali s nimi na zlepšení těchto projektů. Vzhledem k tomu, že jsme odhodláni zpřístupňovat obsah volně veřejnosti, obsah, který přispíváte, je zpřístupněn na základě bezplatné licence nebo je uvolněn ve veřejné doméně.

Vezměte prosím na vědomí, že jste právně odpovědní za všechny své příspěvky, úpravy a opětovné použití obsahu Wikimedie podle zákonů Spojených států amerických a dalších platných zákonů (které mohou zahrnovat zákony, ve kterých se nacházíte vy nebo předmět vašich příspěvků). To znamená, že je důležité, abyste byli opatrní při zveřejňování, úpravách nebo opětovném použití obsahu. Ve světle této odpovědnosti máme určitá pravidla ohledně toho, co nemůžete dělat, z nichž většina slouží buď pro vaši vlastní ochranu, nebo pro ochranu ostatních uživatelů, jako jste vy. Mějte prosím na paměti, že obsah, který hostujeme, slouží pouze k obecným informačním účelům, takže pokud potřebujete odbornou radu pro konkrétní otázku (například zdravotní, právní nebo finanční problémy), měli byste vyhledat pomoc příslušného odborníka. Zahrnujeme také další důležitá upozornění a prohlášení o vyloučení odpovědnosti, proto si prosím přečtěte tyto Podmínky použití jako celek.

Pro vyjasnění: Další organizace, jako například místní pobočky Wikimedia, které s námi mohou sdílet stejné cíle, jsou přesto právně nezávislé a oddělené od nadace Wikimedia Foundation a nemají žádnou zodpovědnost za provoz našich webů či jejich obsah.

1. Naše služby

Nadace Wikimedia Foundation je oddána podpoře růstu, rozvoje a šíření svobodného mnohojazyčného obsahu a zpřístupňování plného obsahu těchto projektů na principu wiki pro veřejnost zdarma. Naší rolí je uchovávat některé z největší kolaborativně vytvářených referenčních projektů na světě, které můžete najít zde. Fungujeme však pouze jako hosting, údržba infrastruktury a organizační rámec, který umožňuje našim uživatelům vytvářet projekty Wikimedia tím, že sami přispívají a editují obsah. Kvůli naší unikátní roli existuje několik věcí, kterých byste si měli být vědomi při zvažování našeho vztahu vůči vám, projektům a dalším uživatelům:

As used throughout the rest of the Terms of Use, our services consist of: The Project Websites we host, technological infrastructure that we maintain, and any technical spaces that we host for the maintenance and improvement of our Projects.

Because of our unique role, there are a couple of things you should be aware of when considering our relationship to you, the Projects, and other users:

 1. Nepřijímáme editorskou úlohu: Protože projekty Wikimedia jsou editovány kolaborativně, veškerý obsah, který uchováváme, poskytli uživatelé, jako jste vy, a my nejsme jeho editory. To znamená, že my obecně nesledujeme ani needitujeme obsah na webech našich projektů a nepřebíráme za tento obsah odpovědnost. Obdobně nepodporujeme žádné názory vyjádřené prostřednictvím námi provozovaných služeb, ani nezaručujeme pravdivost, přesnost či spolehlivost libovolného obsahu vytvořeného komunitou. Místo toho jednoduše poskytujeme přístup k obsahu, kterým přispěli a který editovali vaši spoluuživatelé.
 2. Jste zodpovědní za své vlastní aktivity: Jste právně zodpovědní za své editace a příspěvky do projektů Wikimedia, takže byste pro svou vlastní ochranu měli zachovávat opatrnost a nepřispívat žádným obsahem, který by mohl vést k trestní či soukromé odpovědnosti podle libovolných použitelných zákonů. Pro vyjasnění: Použitelné zákony zahrnují přinejmenším zákony Spojených států amerických. Přestože s takovými činy nesouhlasíme, upozorňujeme editory a přispěvatele, že úřady se mohou pokoušet aplikovat na vás zákony jiných zemí, včetně zákonů místa, kde žijete nebo kde si prohlížíte či editujete obsah. WMF obecně nemůže nabídnout žádnou ochranu, záruky, imunitu či odškodné.

2. Ochrana osobních údajů

Prosíme, abyste si přečetli naše Pravidla ochrany osobních údajů, takže si budete vědomi toho, jak sbíráme a používáme vaše údaje. Protože naše služby používají lidé po celém světě, osobní údaje, které sbíráme, mohou být uchovávány a zpracovávány ve Spojených státech amerických či libovolné jiné zemi, ve které my nebo naši zástupci provozují činnost. Užíváním našich služeb souhlasíte s takovým přenosem údajů mimo vaši zemi.

3. Obsah, který uchováváme

 1. Některý materiál můžete považovat za závadný nebo chybný: Protože poskytujeme široké spektrum obsahu, který vytvářejí nebo shromažďují uživatelé, můžete narazit na materiál, který budete považovat za urážlivý, chybný, zavádějící, chybně označený nebo jinak závadný. Žádáme proto, abyste při používání našich služeb používali selský rozum a zdravý úsudek.
 2. Náš obsah slouží jen pro obecné informativní účely: Přestože uchováváme spoustu informací týkajících se odborných témat včetně lékařských, právních nebo finančních záležitostí, tento obsah slouží jen pro obecné informativní účely. Neměl by se chápat jako odborná rada. Namísto jednání založeném na libovolných informacích, názorech či radách obsažených na některém z našich projektů vyhledejte nezávislou odbornou radu od někoho, kdo je v příslušném oboru licencován nebo kvalifikován.

4. Zdržení se určitých typů jednání

Projekty uchovávané nadací Wikimedia Foundation existují pouze díky živé komunitě uživatelů jako vy, kteří spolupracují na tvorbě, editaci a správě obsahu. Radostně vítáme vaši účast v této komunitě. Vyzýváme vás, abyste byli při jednání s ostatními členy komunity zdvořilí a slušní, jednali v dobré víře a editovali a přispívali s cílem naplňovat misi sdíleného projektu.

Některé způsoby jednání, jak legální, tak nelegální, mohou být vůči ostatním uživatelům škodlivé a porušovat naše pravidla, některá jednání vás také mohou vystavit zodpovědnosti. Proto se, v zájmu ochranu vás i jiných uživatelů, na našich projektech nesmíte takového jednání dopouštět. Tyto způsoby jednání zahrnují:

Obtěžování a zneužívání ostatních
 • Účast na obtěžování, výhrůžkách, pronásledování, spamování či vandalismu a
 • rozesílání řetězových e-mailů či spamu ostatním uživatelům.
Narušování cizího soukromí
 • Narušování práva na soukromí podle zákonů Spojených států amerických nebo jiných použitelných zákonů (což může zahrnovat zákony místa, kde žijete nebo kde si prohlížíte či editujete obsah);
 • zjišťování osobních údajů za účelem obtěžování, zneužívání, narušování soukromí nebo libovolného propagačního či komerčního účelu neschváleného výslovně nadací Wikimedia Foundation a
 • zjišťování osobních údajů kohokoli mladšího 18 let za nezákonným účelem nebo porušováním libovolného použitelného zákona týkajícího se zdraví nebo blaha nezletilých.
Účast na lživých tvrzeních, falešné identitě či podvodu
 • Úmyslné nebo vědomé vkládání obsahu, který představuje urážku nebo pomluvu;
 • vkládání nepravdivého nebo nepřesného obsahu s cílem oklamat;
 • pokoušení se o krádež identity jiného uživatele nebo osoby, klamavé uvedení příslušnosti k libovolné osobě nebo organizaci nebo používání cizího uživatelského jména s cílem oklamat a
 • účast na podvodu.
Porušování práv
 • Porušování autorských práv, práv k obchodní známce, patentů či jiných vlastnických práv podle použitelných zákonů.
Zneužívání našich služeb s jiným nezákonným cílem
 • Vkládání dětské pornografie či jiného obsahu, který porušuje použitelné zákony týkající se dětské pornografie,
 • vkládání nebo šíření obscénních materiálů, které jsou v rozporu s použitelnými zákony, a
 • používání služeb způsobem, který je v rozporu s použitelnými zákony.
Účast na narušujícím a ilegálním zneužití prostředků
 • Vkládání nebo šíření materiálu, který obsahuje jakékoli viry, škodlivý software, červy, trojské koně, škodlivý kód nebo jiný prostředek, který by mohl poškodit naše nebo uživatelské systémy či technickou infrastrukturu;
 • automatizované využívání našich webů, které naše služby zneužívá nebo narušuje a které nebylo schváleno komunitou Wikimedia;
 • narušování služeb neúměrnou zátěží webu projektu nebo sítě či serverů spojených s webem projektu;
 • narušování služeb zaplavováním libovolného webu projektu komunikací či jiným provozem, který nenaznačuje žádný zájem o využívání projektu v souladu s jeho stanovenými cíli;
 • vědomé přistupování, manipulace či užívání libovolné z neveřejných částí našich počítačových systémů bez oprávnění a
 • zkoumání, skenování nebo testování zranitelností libovolného z našich technických systémů nebo sítí, pokud nejsou splněny všechny následující podmínky:
 • Disrupting the services by inundating any of the Project Websites with communications or other traffic that suggests no serious intent to use the Project website for its stated purpose;
 • Knowingly accessing, tampering with, or using any of our non-public areas in our computer systems without authorization; and
 • Probing, scanning, or testing the vulnerability of any of our technical systems or networks unless all the following conditions are met:
 • tyto aktivity neúměrně nezneužívají nebo nenarušují naše technické systémy nebo sítě;
 • tyto aktivity neslouží osobnímu prospěchu (kromě získání uznání za svou práci);
 • všechny zranitelnosti nahlásíte vývojářům MediaWiki (nebo je opravíte sami) a
 • neprovádíte tyto aktivity s úmyslem škodit či ničit.

Zatajené placené přispívání
Tyto Podmínky užití zakazují klamavé jednání včetně překrucování vlastního vztahu k tématu, vydávání se za jiné a podvodů. V rámci těchto povinností tak musíte zveřejnit své zaměstnavatele, klienty či vazby týkající se jakéhokoli příspěvku, za který získáte nebo plánujete získat odměnu. Takové zveřejnění musíte provést nejméně jedním z následujících způsobů:
 • prohlášení na vaší uživatelské stránce,
 • prohlášení na diskusní stránce u každého placeného příspěvku nebo
 • prohlášení ve shrnutí editace doprovázejícím každý placený příspěvek.
 • In addition, if you make a public posting off the Projects advertising editing services on Wikipedia in exchange for compensation of any kind, you must disclose all Wikipedia accounts you have used or will use for this service in the public posting on the third-party service.
Použitelné zákony nebo pravidla a doporučení definovaná komunitou nebo nadací, například ty týkající se střetu zájmů, mohou dále omezit placené přispívání nebo vyžadovat podrobnější zveřejnění.
Komunita každého projektu Wikimedia může přijmout odlišná pravidla pro zveřejňování placeného přispívání. Pokud nějaký projekt taková odlišná pravidla přijme, můžete při přispívání do tohoto projektu dodržovat je, namísto požadavků definovaných v této části. Odlišná pravidla týkající se placeného přispívání tyto požadavky nahrazují jen v případě, že je schválila příslušná komunita a jsou uvedeny na stránce odlišných pravidel zveřejňování.
 • A Wikimedia Project community may adopt an alternative paid contribution disclosure policy which may supplement or replace this section. If a Project adopts an alternative disclosure policy, you may comply with that policy instead of the requirements in this section (titled "Paid Contributions Without Disclosure") when contributing to that particular Project.
Více informací můžete nalézt v našem FAQ k utajenému placenému přispívání.

Vyhrazujeme si právo rozhodovat o vynucování výše uvedených pravidel.

Marketing Company Mediations

Undisclosed editing by users receiving compensation creates an unreasonable burden on volunteer editors who investigate and enforce community policies. Therefore, for violations of this section related to undisclosed paid editing, you agree to submit to binding "Med-Arb" (a "Marketing Company Mediation") as described in section 14 of these Terms of Use.

5. Bezpečnost hesla

Jste zodpovědní za udržování vlastního hesla v bezpečí a nikdy byste ho neměli nikomu jinému prozrazovat.

6. Ochranné známky

Jakkoli máte značnou svobodu užívání obsahu projektů, je důležité, abychom ve Wikimedia Foundation chránili naše práva k ochranným známkám, abychom mohli chránit naše uživatele před podvodníky. Kvůli tomu vás žádáme o respektování našich ochranných známek. Všechny ochranné známky nadace Wikimedia Foundation patří Wikimedia Foundation a libovolné užití našich obchodních jmen, známek, log či doménových jmen musí být v souladu s těmito Pravidly užití a našimi Pravidly pro ochranné známky.

7. Licencování obsahu

S cílem rozšiřovat veřejně dostupné znalosti a svobodnou kulturu se po všech uživatelích přispívajících do projektu vyžaduje, aby veřejnosti udělili široká oprávnění volně šířit a dále užívat jejich příspěvky, pokud jsou u takového užití uvedeni jako autoři a u všech odvozených děl je zaručena stejná svoboda dalšího užití a šíření. V souladu s naším cílem volně poskytovat informace nejširšímu možnému publiku vyžadujeme, aby veškerý poskytnutý obsah byl licencován tak, aby jej mohl svobodně užívat kdokoli, kdo se rozhodne k němu přistoupit.

Souhlasíte s následujícími licenčními požadavky:

 1. Text, ke kterému držíte autorská práva: Vložením textu, ke kterému držíte autorská práva, souhlasíte s jeho zveřejněním pod licencemi:

  • [$1 Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported] („CC BY-SA“) a
  • GNU Free Documentation License („GFDL“) (bez uvedení verze, bez neměnných částí a textů na předním či zadním přebalu).

  (Následní uživatelé mohou splnit libovolnou z licencí nebo obě.)

  Reusers may comply with either license or both.


  Jedinou výjimkou je situace, kdy konkrétní verze projektu vyžaduje odlišnou licenci. V takovém případě souhlasíte s tím, že poskytujete k libovolnému textu, kterým přispíváte, onu konkrétní licenci. Například v okamžiku vydání této verze Podmínek užití vyžadují anglické Wikizprávy, aby veškerý textový obsah byl dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora 2.5 Generic (CC BY 2.5) a nevyžaduje duální licencování pod GFDL.

  Upozornění: tyto licence povolují komerční využití vašich příspěvků, pokud není v rozporu s těmito pravidly.

 2. Uvádění autora: Uvádění autora je důležitou částí těchto licencí. Chápeme je jako vyjádření uznání tomu, komu náleží – autorům, jako jste vy. Když přispějete nějakým textem, souhlasíte, že budete uváděni libovolným z následujících způsobů:
  1. Prostřednictvím hypertextového odkazu (tam, kde je to možné) nebo URL vedoucího na článek, do kterého jste přispěli (neboť každý článek má stránku historie, která vyjmenovává všechny autory a editory);
  2. prostřednictvím hypertextového odkazu (tam, kde je to možné) nebo URL vedoucího na alternativní stabilní online kopii, která je volně dostupná, splňuje požadavky licence a uvádí autory způsobem ekvivalentním uvádění autorů na stránce Projektu; nebo
  3. prostřednictvím seznamu všech autorů (ale uvědomte si, že ze seznamu autorů mohou být odfiltrovány velmi malé nebo nepodstatné příspěvky).
 3. Import textu: Můžete naimportovat text, který jste našli jinde nebo který jste spoluvytvořili s dalšími, ale v takovém případě se zaručujete, že je tento text dostupný za podmínek, které jsou slučitelné s licencí CC BY-SA 3.0 (nebo, jak je vysvětleno výše, ve výjimečném případě, kdy je tak vyžadováno danou verzí Projektu, s jinou licencí) („CC BY-SA“). Obsah dostupný pouze pod GFDL není přípustný.

  Souhlasíte s tím, že pokud importujete text pod licencí CC BY-SA, která vyžaduje uvedení autora, musíte rozumným způsobem uvést autora(y). Tam, kde se autoři běžně uvádějí prostřednictvím historie stránky (například kopírování uvnitř projektů Wikimedia), je dostatečné uvést autory ve shrnutí editace, které je při importu textu zaznamenáno v historii stránky. V některých případech z konkrétních důvodů jsou požadavky na uvedení autorství příliš rušivé (bez ohledu na licenci), a mohou tedy nastat situace, že se komunita Wikimedia rozhodne, že z toho důvodu nelze importovaný text použít.

 4. Netextová média: Netextová média jsou na Projektech dostupná pod celou škálou různých licencí, které podporují obecný cíl umožnění neomezeného užití a šíření. Když příspíváte netextovými médii, souhlasíte s plněním požadavků těchto licencí, jak se uvádí v našich Pravidlech licencování, a také s plněním požadavků konkrétních verzí Projektů, do kterých přispíváte. Více informací o přispívání netextových médií do projektu Wikimedia Commons najdete na stránce Wikimedia Commons Licensing Policy.
 5. Neodvolatelnost licence: S výjimkou situací řešených danou licencí souhlasíte, že jednostranně neodvoláte ani se nebudete snažit zneplatnit žádnou licenci, kterou jste na základě těchto Podmínek užití poskytli textovému obsahu či netextovým médiím vloženým do projektů Wikimedia, i pokud přestanete využívat naše služby.
 6. Obsah, který je volným dílem: Obsah, který je volným dílem, je vítán! Je ale důležité, abyste se ujistili o tom, že je tento obsah volným dílem podle zákonů Spojených států amerických i podle zákonů dalších zemí, u kterých se to vyžaduje na konkrétní verzi Projektu. Když přispíváte obsah, který je volným dílem, zaručujete se, že tento obsah je opravdu volný, a budete ho tak označovat.
 7. Další užití: Vítáme další užití námi uchovávaného obsahu, ačkoli existují výjimky týkající se obsahu uloženého na základě „fair use“ nebo obdobných výjimek z práva autorského. Všechna další užití musí vyhovovat příslušné licenci (licencím).
  Když dále užíváte nebo šíříte textovou stránku vytvořenou komunitou Wikimedia, souhlasíte, že budete uvádět autory libovolným z následujících způsobů:
  1. Prostřednictvím hypertextového odkazu (tam, kde je to možné) nebo URL vedoucího na stránku či stránky, které užíváte (neboť každá stránka má stránku historie, která vyjmenovává všechny autory a editory);
  2. prostřednictvím hypertextového odkazu (tam, kde je to možné) nebo URL vedoucího na alternativní stabilní online kopii, která je volně dostupná, splňuje požadavky licence a uvádí autory způsobem ekvivalentním uvádění autorů na stránce Projektu; nebo
  3. prostřednictvím seznamu všech autorů (ale uvědomte si, že ze seznamu autorů mohou být odfiltrovány velmi malé nebo nepodstatné příspěvky).

  Pokud byl textový obsah naimportován z jiného zdroje, je možné, že je tento obsah licencován pod slučitelnou licencí CC BY-SA, ale nikoli pod GFDL (jak se popisuje v části „Import textu“ výše). V takovém případě souhlasíte se splněním slučitelné licence CC BY-SA a nemáte možnost přelicencování pod GFDL. Pro určení licence, která se vztahuje na obsah, který chcete užít či šířit, byste měli prověřit patičku stránky, historii a diskusní stránku.

  Navíc si uvědomte, že text pocházející z externích zdrojů a naimportovaný do Projektu může být pod licencí, která vyžaduje dodatečné uvádění autorství. Uživatelé souhlasí s viditelným uváděním těchto dodatečných požadavků. V závislosti na Projektu se mohou tyto požadavky zobrazovat např. šablonou či jiným upozorněním poukazujícím na to, že celý obsah či jeho část byly původně zveřejněny někde jinde. Tam, kde se objevují taková viditelná upozornění, by je další uživatelé měli zachovat.

  U všech netextových médií souhlasíte s dodržováním jakékoli licence, pod kterou bylo dílo zpřístupněno (tu lze zjistit kliknutím na dílo a pohledem na sekci licencování na stránce s popisem nebo prohlédnutím příslušné stránky zdroje daného díla). Při užívání libovolného námi uchovávaného obsahu se zavazujete plnit odpovídající požadavky na uvádění autorství dané příslušnou licencí či licencemi.

 8. Úpravy a rozšiřování užívaného materiálu: Pokud text, který jste získali z webu Projektu, upravujete nebo rozšiřujete, zavazujete se licencovat upravený nebo doplněný obsah pod licencí CC BY-SA 3.0 nebo novější (nebo, jak je vysvětleno výše, ve výjimečném případě, kdy je tak vyžadováno danou verzí Projektu, pod jinou licencí).
  Při úpravách a rozšiřování jakýchkoli netextových médií, která jste získali z webu Projektu, se zavazujete licencovat upravený nebo doplněný obsah v souladu s jakoukoli licencí, pod kterou bylo dílo zpřístupněno.
  Jak u textového obsahu, tak u netextových médií se zavazujete zřetelně uvést, že bylo původní dílo upraveno. Pokud užíváte textový obsah na wiki, postačuje uvedení poznámky v historii stránky, že jste v importovaném textu provedli změny. U každé kopie nebo upravené verze, kterou šíříte, se zavazujete uvádět poznámku o licenci, pod kterou je dílo uvolněno, spolu s hypertextovým odkazem nebo URL vedoucím na text licence, nebo přímo kopii licence.

8. Plnění DMCA

Wikimedia Foundation chce zajistit, že obsah, který uchováváme, mohou ostatní užívat bez obav a že neporušuje cizí vlastnictví. Našimi pravidly je, kvůli férovosti k našim uživatelům i dalším tvůrcům a držitelům autorských práv, reagovat na oznámení o údajném porušení práv, která splňují formality zákona Digital Millennium Copyright Act (DMCA). V souladu s DMCA v případě potřeby ukončíme přístup uživatelů a držitelů uživatelských účtů, kteří se opakovaně dopouštějí porušování, do našeho systému a sítě.

Také si však uvědomujeme, že ne každá výzva k odstranění je platná či vydaná v dobré víře. V takových případech důrazně vyzýváme uživatele, aby podali odpor, pokud důvodně věří, že požadavek na odstranění podle DMCA je neplatný či nevhodný. Více informací o tom, co dělat v případě, že považujete výzvu podle DMCA za nesprávnou, najdete na webu $lumendb (dříve známý jako $chilling).

Pokud jste držitelem práv k obsahu, který se na jednom z projektů nesprávně užívá bez vašeho svolení, můžete požádat, aby byl takový obsah na základě DMCA odstraněn. Pro vznesení takového požadavku nám prosím pošlete e-mail na legal@wikimedia.org nebo běžný dopis pro našeho určeného zástupce na tuto adresu.

Nebo můžete přednést svůj požadavek naší komunitě, která obvykle řeší autorskoprávní problémy rychleji a efektivněji než způsobem předepsaným v DMCA. V takovém případě můžete poslat upozornění vysvětlující autorskoprávní situaci. Neúplný a neautoritativní seznam příslušných procesů pro jednotlivé verze Projektů najdete na here. Před podáním výzvy podle DMCA také můžete poslat e-mail zástupcům komunity na info@wikimedia.org.

9. Weby a služby třetích stran

Jen vy jste zodpovědní za využívání libovolných webů či služeb třetích stran. Jakkoli mohou projekty obsahovat odkazy na weby a zdroje třetích stran, nepodporujeme je, ani nejsme zodpovědní za jejich dostupnost, přesnost či související obsah, produkty a služby (včetně, mimo jiné, jakýchkoli virů či jiného škodlivého obsahu), ani nemáme povinnost takový obsah třetích stran monitorovat.

10. Správa webových stránek

Primární roli ve vytváření a prosazování pravidel, která se vztahují na různé verze Projektů, má komunita. V Nadaci Wikimedia do rozhodnutí komunity týkajících se pravidel a jejich prosazování zasahujeme jen zřídka. V ojedinělých případech může nastat potřeba, případně nás může komunita požádat, abychom se postarali o extrémně problematického uživatele kvůli zásadnímu narušování projektu nebo nebezpečnému chování. V takových případech si vyhrazujeme právo, avšak nikoli povinnost, abychom:

It is possible to notify us of illegal content, or content that violates our Terms of Use (including all policies and other documents incorporated by reference) for other reasons by contacting us directly. However, you can typically make a request directly to the Project's community: this may be more efficient, and is more consistent with our Projects' aim to empower the user community.

Each Project will usually provide "Help" or "Contact" pages for further guidance, or specific tools for reporting issues. Alternatively – if in doubt – you can ask members of the community for help, by sending an email to info@wikimedia.org or a more language-specific address from the Volunteer Response Team page. Please note that these mailboxes are monitored by users of the Projects, not the Foundation. As a result, they should not be threatened or issued with legal demands.

If you contact the Foundation with a problem, we will typically explore whether and how existing community-led mechanisms can investigate and, where appropriate, resolve it.

In an unusual case, the need may arise, or the community may ask us, to address an especially problematic user or especially problematic content because of significant Project disturbance or dangerous behavior. In such cases, we reserve the right, at our sole discretion (or where legally compelled), to:

 • prozkoumali vaše užívání našich služeb (a) k určení, zda nedošlo k porušení těchto Podmínek užití, pravidel verze Projektu nebo jiných použitelných zákonů či pravidel, nebo (b) k vyhovění jakémukoli relevantnímu zákonu, právnímu procesu či platné úřední žádosti;
 • zjišťovali, předcházeli či jinak řešili podvody, bezpečnostní či technické potíže nebo reagovali na žádosti uživatelů o podporu;
 • odmítli, vypnuli nebo omezili přístup či příspěvky jakéhokoli uživatele, který porušuje tyto Podmínky užití;
 • zakázali uživateli editaci nebo přispívání nebo zablokovali uživatelský účet či přístup kvůli jednání porušujícímu tyto Podmínky užití včetně opakovaného porušování autorských práv;
 • podnikli právní kroky proti uživatelům, kteří porušují tato Pravidla užití (včetně oznámení příslušným orgánům) a
 • jinak spravovali weby Projektů s cílem udržet jejich správnou funkci a chránit práva, majetek a bezpečnost naši a našich uživatelů, držitelů práv, partnerů a veřejnosti.
 • Ban a user from editing or contributing or block a user's account or access for actions violating these Terms of Use, including repeat posting of unlawful material under applicable law in line with human rights principles;
 • Take legal action against users who violate these Terms of Use (including reports to law enforcement authorities); and
 • Manage otherwise the Project websites in a manner designed to facilitate their proper functioning and protect the rights, property, and safety of ourselves and our users, licensors, partners, and the public.

Those Foundation moderation activities may be informed or performed by software (such as traffic flood ("Denial of Service") protection). In those cases human review is normally available, upon request.

V zájmu našich uživatelů a Projektů v extrémním případě, že libovolné osobě byl na základě tohoto ustanovení zablokován uživatelský účet nebo přístup, je této osobě zakázáno zakládání nebo používání jiného účtu na stejném Projektu a pokoušení se o přístup ke stejnému Projektu, pokud neposkytneme výslovný souhlas. Aniž by se tímto omezovala autorita komunity, nebude samotná nadace Wikimedia Foundation vydávat uživatelům zákazy editace nebo přispívání ani blokovat uživatelské účty či přístup jen kvůli kritice v dobré víře, která nemá za následek činnost, která jinak porušuje tyto Podmínky užití nebo komunitní pravidla.

Komunita Wikimedia a její členové také mohou přijmout opatření v případech umožněných komunitou nebo pravidly nadace použitelnými na příslušnou verzi Projektu, včetně (ale bez omezení na) upozornění, prošetření, blokování nebo zákazu editace vůči uživatelům porušujícím tato pravidla. Zavazujete se plnit konečná rozhodnutí orgánů pro řešení sporů vytvořených komunitami jednotlivých verzí Projektů (např. arbitrážních výborů); tato rozhodnutí mohou zahrnovat sankce zavedené pravidly příslušné verze Projektu.

Zvláště problematičtí uživatelé, kterým byly účty nebo přístup zablokovány na několika verzích Projektů, mohou být vyloučeni ze všech verzí Projektů v souladu s Pravidly globálního blokování. Na rozdíl od rozhodnutí Správní rady nebo těchto Pravidel užití mohou být pravidla vytvořená komunitou, která mohou pokrývat jednu verzi Projektu nebo několik verzí Projektů (jako Pravidla globálního blokování), upravena příslušnou komunitou podle jejích vlastních postupů.

Blokování uživatelského účtu nebo přístupu nebo vyloučení uživatele podle tohoto ustanovení by mělo být v souladu s částí 12 těchto Podmínek užití.

If you believe we have not satisfactorily acted on a problematic content report, or if you have been subjected to a Foundation moderation action that you wish to challenge, you may be able to submit an appeal.  Other information about routes of appeal may also be explained to you at the time, or in Project-specific help pages.

We reserve the right to suspend (temporarily, or permanently) our handling of reports or other correspondence from users or third parties, whether about allegedly illegal or otherwise problematic content or conduct, or requesting appeals against moderation actions, if such correspondence was made in bad faith, repetitive, unfounded, and/or abusive. In appropriate circumstances, your email address may even be blocked on our email system(s), and you will then need to contact us at our postal address if you wish to further correspond with us during that block. For less serious cases (e.g. up to three polite emails about one or more meritless complaints), this is likely to be temporary. More frequent or more abusive communications are more likely to lead to permanent measures.

11. Rozhodnutí a pravidla projektů

Správní rada Wikimedia Foundation čas od času vydává oficiální pravidla. Některé z těchto pravidel mohou být pro některý projekt či verzi projektu závazné, v takových případech souhlasíte s jejich dodržováním, pokud se na vás vztahují.

12. API Terms

We make available a set of APIs, which include documentation and associated tools, to enable users to build products that promote free knowledge. By using our APIs, you agree to abide by all applicable policies governing the use of the APIs, which include but are not limited to the User-Agent Policy, the Robot Policy, and the API:Etiquette (collectively, "API Documentation"), which are incorporated into these Terms of Use by reference.

13. Ukončení

Přestože doufáme, že budete pokračovat v přispívání do Projektů, můžete kdykoli používání našich služeb ukončit. Za jistých (doufejme nepravděpodobných) okolností může být nezbytné buď pro nás, nebo komunitu Wikimedia nebo její členy (jak se popisuje v části 10) ukončit zčásti nebo zcela naše služby, ukončit tyto Podmínky užití, zablokovat váš účet nebo přístup, nebo vás jako uživatele vyloučit. Pokud je z jakéhokoli důvodu váš účet nebo přístup blokován nebo jinak ukončen, vaše veřejné příspěvky zůstanou veřejně dostupné (s ohledem na použitelná pravidla) a, pokud vám nedáme vědět jinak, můžete na naše veřejné stránky stále přistupovat za výhradním účelem čtení veřejně dostupného obsahu Projektů. Za těchto okolností však nemusíte být schopni přistupovat ke svému účtu nebo nastavením. Vyhrazujeme si právo přerušit nebo ukončit poskytování služeb kdykoli, odůvodněně i bezdůvodně a bez předchozího upozornění či s ním. I v případě, že vaše užívání a přispívání budou ukončeny, zablokovány či jinak pozastaveny, zůstanou tyto Podmínky užití v odpovídajících částech účinné, včetně částí 1, 3, 4, 6, 7, 9–15 a 17.

14. Spory a rozhodné právo

Zvýrazněno pro zdůraznění

Doufáme, že se neobjeví žádné závažné neshody týkající se vás, ale v případě, že by se vyskytl spor, doporučujeme vám využít řešení prostřednictvím procedur pro řešení sporů poskytovaných jednotlivými Projektech a nadací Wikimedia Foundation. Pokud na nás hodláte podat žalobu, souhlasíte, že ji podáte a budete ji řešit výlučně prostřednictvím státního nebo federálního soudu sídlícího v kalifornském okrese San Francisco. Souhlasíte také, že tyto Podmínky užití, jako i libovolné právní spory, které mohou mezi námi a vámi vzniknout, se řídí zákony státu Kalifornie a, v použitelné míře, zákony Spojených států amerických (bez ohledu na principy mezinárodního práva soukromého). Jste ochotni se poddat jurisdikci soudů umístěných v okrese San Francisco v Kalifornii a souhlasíte, že jsou místně příslušné, v jakémkoli právním úkonu či řízení týkajícím se nás nebo těchto Podmínek užití.

Pro zajištění toho, že se spory vyřeší nedlouho poté, co vzniknou, souhlasíte s tím, že bez ohledu na jakákoli odlišná zákonná ustanovení vznesete veškeré nároky a požadavky, které mohly vzniknout kvůli nebo v souvislosti s použitím našich služeb nebo s těmito Podmínkami užití, v průběhu použitelné promlčecí doby a do jednoho (1) roku od chvíle, co mohly být rozumným úsilím zjištěny relevantní informace umožňující tyto nároky nebo požadavky (jinak budou navždy vyloučeny).

Marketing Company Mediations

As described in section 4 of these Terms of Use, you agree to resolve violations of the Paid Contributions without Disclosure in a Marketing Company Mediation at the Foundation's discretion. Marketing Company Mediations are binding mediations where, at the end of either a half or full day session, any disputed items that remain unresolved will be decided by the mediator in a legally binding decision. They will be conducted in meetings by teleconference or videoconference. If an in-person meeting is required, then the Marketing Company Mediation will take place in San Francisco County, California. The parties will split all fees and expenses related to the mediation/arbitration equally.

You agree, as part of a Marketing Company Mediation, to cooperate with the Foundation, including by timely providing any documentation in your possession relating to your undisclosed paid editing activities including the accounts used, articles affected, and clients who purchased such services.

Marketing Company Mediations are subject to and governed by the Federal Arbitration Act to the extent that the mediator becomes an arbitrator. The prevailing party shall be entitled to recover its attorneys' fees (including all fees necessary to determine the applicability of the Marketing Company Mediation and to enforce the binding result) and all costs relating to the investigation and enforcement of its rights. A party may be deemed "prevailing" even if it is not successful on every claim asserted.

If for some reason the entirety of these Marketing Company Mediation requirements are found to be unenforceable, you agree to resolve any disputes as described in the beginning of this section.

15. Zřeknutí se záruk

Zvýrazněno pro zdůraznění

V nadaci Wikimedia Foundation se maximálně snažíme poskytovat vzdělávací a informační obsah velmi širokému publiku, ale naše služby užíváte výhradně na vlastní riziko. Tyto služby poskytujeme „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou dostupné“ a výslovně odmítáme všechny výslovné či implikované záruky včetně, ale nejen, předpokládaných obchodních záruk, záruky vhodnosti pro konkrétní účel a absence právních vad. Nezaručujeme, že naše služby splní vaše potřeby, budou bezpečné, bez přerušení, včasné, přesné nebo bezchybné, nebo že vaše údaje budou v bezpečí.

Nejsme zodpovědní za obsah, data či činy třetích stran a zbavujete nás, naše ředitele, vedoucí, zaměstnance a zástupce jakékoli zodpovědnosti a povinností, známých i neznámých, vyplývajících z nároků či jakkoli spojených s nároky, které máte proti jakékoli takové třetí straně. Žádná rada či informace, ať ústní či písemná, kterou jste od nás či z našich služeb získali, nezakládá záruku, která není výslovně uvedena v těchto Podmínkách užití.

Jakýkoli materiál, který jste si stáhli nebo jinak získali, prostřednictvím užití našich služeb, je na vaše vlastní riziko a uvážení a jen vy jste zodpovědní za jakékoli poškození svého počítačového systému nebo ztrátu dat, která stažením jakéhokoli takového materiálu vznikne. Souhlasíte, že nemáme žádnou zodpovědnost ani povinnost za smazání či neschopnost uchování nebo přenosu jakéhokoli materiálu nebo sdělení prostřednictvím našich služeb. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení kdykoli, s předchozím upozorněním či bez něj, zavést limity na užívání a ukládání.

V některých státech či jurisdikcích nejsou zřeknutí uvedená v této části dovolena, takže se vás v závislosti na zákonech nemusí zčásti či zcela týkat.

16. Omezení odpovědnosti

Zvýrazněno pro zdůraznění

Wikimedia Foundation nebude zodpovídat vám ani jakékoli jiné straně za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné ani příkladné škody, včetně, ale nejen škod vzniklých ztrátou zisků, dobré pověsti, použitelnosti, dat nebo jiných nehmotných ztrát, bez ohledu na to, zda jsme byli na možnost takové škody upozorněni. V žádném případě nemůže naše zodpovědnost přesáhnout v celkovém součtu tisíc amerických dolarů (1000,00 USD). Pokud by použitelné zákony neumožňovaly omezení nebo vyloučení odpovědnosti nebo odškodnění, nemusí se vás výše uvedené omezení nebo vyločuení týkat, přestože v takovém případě bude naše zodpovědnost omezena nejvyšší zákonem umožněnou měrou.

17. Změny těchto Podmínek užití

Stejně jako je vstup komunity Wikimedia zásadní pro růst a údržbu Projektů, tak i věříme, že komunitní vstup je zásadní, aby tyto Podmínky užití mohly správně sloužit našim uživatelům. Je to zásadní i pro poctivou smlouvu. Proto tyto Podmínky užití, stejně jako i všechny budoucí podstatné úpravy těchto Podmínek užití, poskytujeme komunitě k okomentování nejméně třicet (30) dní před koncem připomínkového období. Pokud bude budoucí upravená verze zásadní, poskytneme dalších 30 dní ke komentářům po vystavení překladů navrhované verze do nejméně tří jazyků (vybraných dle našeho úsudku). Komunita bude vyzvána k přeložení navrhované verze do dalších jazyků dle potřeby. U změn týkajících se právních či úředních záležitostí, u oprav nepřesných výrazů nebo změn v důsledku komentářů komunity poskytneme období nejméně tří (3) dnů.

Protože může být čas od času nezbytné tyto Podmínky užití upravit, poskytneme k takovým změnám upozornění a příležitost k jejich okomentování prostřednictvím webů Projektů a e-mailu na WikimediaAnnounce-l. Přesto vás žádáme, abyste si pravidelně prohlédli aktuální verzi těchto Podmínek užití (dostupnou na $2). Pokud budete i nadále využívat naše služby poté, co nové Podmínky užití vejdou v účinnost po upozornění a připomínkovacího období, vyjadřujete tím své přijetí těchto Podmínek užití. Pro ochranu Wikimedia Foundation a dalších vám podobných uživatelů nemůžete naše služby používat, pokud s našimi Podmínkami užití nesouhlasíte.

18. Ostatní ustanovení

Tyto Podmínky užití nevytvářejí mezi vámi a námi, nadací Wikimedia Foundation, žádný zaměstnanecký, agenturní, partnerský vztah ani společný podnik. Pokud jste s námi neuzavřeli oddělenou smlouvu, tvoří tyto Podmínky užití úplné ujednání mezi vámi a námi. Pokud existuje jakýkoli rozpor mezi těmito Podmínkami užití a podepsaným písemným ujednáním mezi vámi a námi, má přednost písemné ujednání.

Souhlasíte, že vám můžeme poskytovat upozornění, včetně těch týkajících se změn Podmínek užití, prostřednictvím e-mailů, tradiční pošty nebo zpráv na webech Projektů.

Pokud za jakýchkoli okolností nepoužijeme či nevynucujeme jakékoli ustanovení těchto Podmínek užití, nejedná se o zřeknutí se tohoto ustanovení.

Je vám zřejmé, že, pokud jsme se písemně nevyjádřili jinak, nemůžete očekávat žádnou kompenzaci za jakékoli aktivity, příspěvky nebo nápady, které poskytnete nám, komunitě nebo projektům či verzím projektů Wikimedia.

Bez ohledu na jakékoli jiné ujednání v těchto Podmínkách užití se my (Wikimedia Foundation) i vy zavazujeme neměnit použitelná ustanovení a požadavky jakékoli svobodné licence, která se používá na Projektech a jejich verzích, pokud tyto Podmínky užití tuto svobodnou licenci dovolují.

Tyto Podmínky užití byly sepsány v (americké) angličtině. Jakkoli věříme, že překlady těchto Podmínek užití jsou přesné, v případě jakéhokoli významového rozdílu mezi původní anglickou verzí a překladem má přednost původní anglická verze.

Pokud je jakékoli ustanovení nebo jeho část v těchto Podmínkách užití shledáno nezákonné, neplatné či nevynutitelné, toto ustanovení nebo jeho část se považuje za oddělitelné od těchto Podmínek užití a bude vynucováno v maximální možné míře a všechna ostatní ustanovení těchto Podmínek užití zůstanou plně platná a účinná.

Děkujeme!

Oceňujeme, že jste si vyhradili čas na přečtení těchto Podmínek užití, a máme velkou radost, že přispíváte do projektů a používáte naše služby. Prostřednictvím svých příspěvků pomáháte vystavět něco skutečně velkého – nejen důležitý soubor kolaborativně editovaných referenčních projektů, který poskytuje vzdělání a informace milionům lidí, kteří by se k nim jinak nemuseli dostat, ale také živou komunitu podobně smýšlejících a oddaných spolupracovníků, zaměřených na velmi vznešený cíl.


Tyto Podmínky užití nabyly účinnosti 16. června 2014. Předchozí verze těchto podmínek:


Upozorňujeme, že v prípade akýchkoľvek rozdielov vo význame alebo výklade medzi pôvodnou anglickou verziou tohto dokumentu a prekladom prevládne pôvodná anglická verzia.