A Wikimédia Alapítvány Felhasználási feltételei

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Terms of Use and the translation is 100% complete.

Rövidítése:
ToU

Felhasználási feltételeink

Képzeljen el egy olyan világot, amelyben minden egyes ember szabadon osztozhat a tudás összességében. Ez a mi elkötelezettségünk.Jövőképünket bemutató nyilatkozatunk

Üdvözli a Wikimédia! A Wikimedia Foundation, Inc. („mi” vagy „minket” vagy „Alapítvány”) egy nonprofit jótékonysági szervezet, amelynek központja San Franciscóban, Kaliforniában, az Egyesült Államokban található, és amelynek küldetése, hogy világszerte támogassa és bevonja az embereket tartalmak gyűjtésébe és fejlesztésébe térítésmentes licenc alapján vagy nyilvánosan hozzáférhető módon, és azokat hatékony módon és globális szinten, térítésmentesen terjessze.

Sokszínű közösségünk támogatása érdekében biztosítjuk a többnyelvű wiki projekteknek és azok kiadásainak (ahogyan azt a Wikimédia projektek oldalunkon ismertetjük) (a továbbiakban: „Projektek”), valamint az ezen küldetést szolgáló más erőfeszítések fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát és szervezeti keretrendszert. Arra törekszünk, hogy a Projektek oktatási és információs tartalmait térítésmentesen, örökké elérhetővé tegyük és fenntartsuk az interneten.

Üdvözöljük Önt („Ön” vagy „felhasználó”) mint a Projektek olvasóját vagy közreműködőjét, és arra bátorítjuk, hogy csatlakozzon a Wikimédia közösséghez. Mielőtt azonban részt venne e kezdeményezésben, kérjük, olvassa el és fogadja el a következő Felhasználási feltételeket („Felhasználási feltételek”).

Áttekintés

A jelen Felhasználási feltételek ismertetik a Wikimédia Alapítványnál nyújtott nyilvános szolgáltatásainkat, az Önnel, mint felhasználóval fennálló kapcsolatunkat, valamint a mindkettőnk számára irányadó jogokat és kötelezettségeket. Hihetetlen mennyiségű ismeretterjesztő és tájékoztató tartalmat hosztolunk, amelyek mindegyikét az Önhöz hasonló felhasználók közreműködése teszi lehetővé. Mi általában nem működünk közre, nem kísérjük figyelemmel, illetve nem töröljük a tartalmakat (ritka kivételekkel, mint például a jelen Felhasználási feltételekhez hasonló szabályzatok szerint, jogi megfelelőség érdekében, vagy ha komoly ártalmat okozni képes közvetlen fenyegetéssel szembesülünk). Ez azt jelenti, hogy a szerkesztői ellenőrzés az Ön és a tartalmat létrehozó és kezelő többi felhasználó kezében van.

A közösség – azaz azon felhasználók hálózata, akik folyamatosan építik és használják a Projekteket és/vagy azok webhelyeit (a továbbiakban: „Projektwebhelyek”) – jelenti azt az elsődleges eszközt, amelyen keresztül a küldetés céljait elérjük. A közösség hozzájárul Projektjeinkhez és Projektwebhelyeinkhez, és segít azok irányításában. A közösség látja el azt a létfontosságú funkciót is, hogy szabályzatokat alkot és érvényesít az egyes Projekt kiadásokhoz (például a Wikipédia Projekt különböző nyelvű kiadásai vagy a Wikimédia Commons többnyelvű kiadása).

Örömmel fogadjuk az Ön, mint felhasználó csatlakozását közreműködőként, szerkesztőként vagy szerzőként, azonban Önnek be kell tartania az egyes független Projekt kiadásokra vonatkozó szabályzatokat, beleértve az Általános viselkedési szabályzatot (Universal Code of Conduct, UCoC), amely minden Projekt kiadásra vonatkozik. Legnagyobb projektünk a Wikipédia, de más Projekteket is hosztolunk, amelyek mindegyike különböző célkitűzésekkel és munkamódszerekkel rendelkezik. Minden egyes Projekt kiadás rendelkezik egy közreműködőkből, szerkesztőkből és szerzőkből álló csapattal, akik együttműködnek az adott Projekt kiadásban lévő tartalom létrehozásában és kezelésében. Örömmel vesszük, ha csatlakozik ezekhez a csapatokhoz, és együttműködik velük e Projektek fejlesztése érdekében. Mivel elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a tartalmat szabadon elérhetővé tegyük a nyilvánosság számára, az Ön által szolgáltatott tartalmat térítésmentes licenc alapján elérhetővé tesszük vagy nyilvánosan hozzáférhetővé tesszük.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Amerikai Egyesült Államok törvényei és más alkalmazandó törvények (beleértve az Ön vagy a hozzájárulás tárgyának tartózkodási helye szerinti törvényeket is) értelmében Ön jogi felelősséggel tartozik minden hozzájárulásáért, szerkesztéséért és a Wikimédia-tartalom újrafelhasználásáért. Ez azt jelenti, hogy a tartalom közzététele, módosítása vagy újrafelhasználása során körültekintően kell eljárnia. Ennek a felelősségnek a fényében van néhány szabályunk arra vonatkozóan, hogy Ön mit nem tehet, amely szabályok többsége vagy az Ön saját védelmét, vagy az Önhöz hasonló más felhasználók védelmét szolgálja. Kérjük, ne feledje, hogy az általunk hosztolt tartalom általános tájékoztatási célokat szolgál, ezért ha egy adott kérdésben (például orvosi, jogi vagy pénzügyi kérdésekben) szakértői tanácsra van szüksége, forduljon megfelelő szakemberhez. Más fontos közleményeket és jogi nyilatkozatokat is mellékelünk, ezért kérjük, teljes egészében olvassa el a jelen Felhasználási feltételeket.

Az egyértelműség kedvéért: előfordulhatnak más szervezetek, mint például helyi Wikimédia szervezetek és egyesületek, amelyek ugyanabban a küldetésben osztoznak, ettől függetlenül azok jogilag mégis önállóak és függetlenek a Wikimédia Alapítványtól. Hacsak az Alapítvány egy adott Projektwebhelyen jogosult félként másként nem rendelkezik, ezek az egyéb szervezetek nem felelősek a Projektwebhely működéséért vagy annak tartalmáért.

1. Szolgáltatásaink

A Wikimédia Alapítvány elkötelezett amellett, hogy ösztönözze a térítésmentesen elérhető többnyelvű tartalom terjedelmének növelését, fejlesztését és terjesztését, valamint, hogy térítésmentesen hosztolja a wiki alapú Projektek teljes tartalmát a nyilvánosság számára. A mi szerepünk az, hogy a világ legnagyobb, együttműködő alapon szerkesztett referenciaprojektjeit hosztoljuk, amelyek itt találhatók: . Mi azonban csak hoszting szolgáltatóként járunk el, amely fenntartja az infrastruktúrát és a szervezeti keretrendszert. Ez az infrastruktúra és keretrendszer lehetővé teszi felhasználóink számára a Projektek fejlesztését azáltal, hogy ők saját maguk tartalmakat szolgáltatnak és szerkesztenek. Lehetővé teszi továbbá, hogy felhasználóink újrafelhasználják ezt a tartalmat. Az általunk fenntartott infrastruktúra magában foglal egy olyan speciális technológiai infrastruktúrát, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy programozásszerűen kommunikáljanak és újrafelhasználják a projektek tartalmát (a továbbiakban: „Alkalmazásprogramozási Felület” vagy „API-k”), valamint mobilalkalmazásokat.

Szolgáltatásaink a Felhasználási feltételek további részében használt értelmük szerint a következőkből állnak: A Projektwebhelyek, amelyeket hosztolunk, az általunk fenntartott technológiai infrastruktúra, valamint minden olyan műszaki terület, amelyet Projektjeink karbantartása és fejlesztése céljából üzemeltetünk.

Egyedi szerepünk miatt van néhány dolog, amelyekre oda kell figyelnie a mi Önnel, a Projektekkel és más felhasználókkal fennálló kapcsolatunk tekintetében:

 1. Mi nem vállalunk szerkesztői szerepet: Mivel a Projektek szerkesztése együttműködő alapon történik, az általunk hosztolt tartalom túlnyomó részét a felhasználók biztosítják, és mi nem vállalunk szerkesztői szerepet. Ez azt jelenti, hogy általában nem kísérjük figyelemmel és nem szerkesztjük a Projektwebhelyek tartalmát, és nem vállalunk felelősséget ezért a tartalomért. Hasonlóképpen, hacsak kifejezetten másként nem rendelkezünk, nem hagyjuk jóvá a szolgáltatásainkon keresztül kifejezett véleményeket, továbbá nem képviseljük és nem garantáljuk a Projekteken keresztül benyújtott közösségi tartalom hitelességét, pontosságát vagy megbízhatóságát.
 2. Saját cselekedeteiért Ön a felelős Ön jogilag felelős a Projektekben végzett szerkesztéseiért és hozzájárulásaiért, a Projektekben található tartalmak újrafelhasználásáért, az API-k Ön általi használatáért, illetve általánosabban szólva a szolgáltatásaink használatáért. Az Ön saját védelme érdekében legyen óvatos, és kerülje az olyan cselekményeket, amelyek bármely alkalmazandó jogrendszer alapján büntetőjogi vagy polgári jogi felelősséget vonhatnak maguk után. Az egyértelműség kedvéért: az alkalmazandó jogszabályok közé legalább az Amerikai Egyesült Államok és Kalifornia állam jogszabályai tartoznak. Más országok esetében ezt eseti alapon lehet meghatározni. Bár előfordulhat, hogy nem értünk egyet az ilyen intézkedésekkel, mi figyelmeztetjük a felhasználókat – különösen a szerkesztőket, közreműködőket és szerzőket –, hogy a nem USA-beli hatóságok más országbeli jogszabályokat is megpróbálhatnak alkalmazni Önre, beleértve az Ön lakóhelye szerinti, illetve a tartalom megtekintésének vagy szerkesztésének helye szerinti helyi jogszabályokat. Mi általában nem tudunk semmilyen védelmet, garanciát, mentességet vagy kártalanítást nyújtani az ilyen jogszabályok alkalmazása ellen.

2. Adatvédelmi szabályzat

Kérjük, olvassa el Adatvédelmi szabályzatunk feltételeit, hogy tisztában legyen azzal, hogyan gyűjtjük és használjuk fel az Ön adatait.

3. Az általunk hosztolt tartalom

 1. Előfordulhat, hogy Ön valamilyen anyagot kifogásolhatónak vagy hibásnak talál: Mivel számos olyan tartalmat hosztolunk, amelyeket a többi felhasználó hozott létre vagy gyűjtött össze, Ön esetleg találkozhat olyan anyagokkal, amelyeket sértőnek, hibásnak, félrevezetőnek, félrecímkézettnek vagy más módon kifogásolhatónak talál. Ezért arra kérjük, hogy a szolgáltatásaink használata során használja józan belátását és helyes ítélőképességét.
 2. A Projektek tartalma kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgál: Bár a Projektjeink számos olyan információt tárolnak, amelyek szakmai témákra vonatkoznak, beleértve az orvosi, jogi vagy pénzügyi kérdéseket is, ez a tartalom csupán általános tájékoztatási célokat szolgál. Az nem tekintendő szakmai tanácsnak. Kérjük, kérjen független szakmai tanácsadást egy olyan személytől, aki engedéllyel vagy képesítéssel rendelkezik az adott területre nézve, ahelyett, hogy a Projektwebhelyek egyikén található bármely információ, vélemény vagy tanács alapján járna el.

4. Tartózkodás bizonyos tevékenységektől

A Wikimédia Alapítvány által üzemeltetett Projektek csak az Önhöz hasonló felhasználók sokszínű közösségének köszönhetően léteznek, akik együttműködnek a tartalom írásában, szerkesztésében és gondozásában. Örömmel üdvözöljük az Ön részvételét ebben a közösségben. Javasoljuk, hogy legyen kulturált és udvarias a közösségben másokkal folytatott interakciói során, cselekedjen jóhiszeműen, és a közös Projekt küldetésének előmozdítása érdekében végezze szerkesztéseit és hozzájárulásait. Arra kérjük a felhasználókat, hogy tanulmányozzák és kövessék az Általános viselkedési szabályzatot („UCoC”), amely meghatározza a kollegiális, udvarias együttműködés követelményeit az általunk üzemeltetett összes projekt vonatkozásában.

Bizonyos tevékenységek – legyenek azok akár jogszerűek, akár jogellenesek az alkalmazandó jogszabályok szerint –, ártalmasak lehetnek más felhasználókra nézve, és sérthetik szabályainkat, egyes tevékenységek miatt pedig Önt felelősségre is vonhatják. Ezért az Ön saját védelme és más felhasználók védelme érdekében Ön nem vehet részt ilyen tevékenységekben Projektjeinkben, illetve Projektjeink egyéb módon történő felhasználásával. Ezek a tevékenységek többek között a következők:

Mások zaklatása és bántalmazása
 • Fenyegetések, üldözés, spamelés, vandalizmus vagy zaklatás az UCoC-ban leírtak szerint;
 • Lánclevél, levélszemét vagy spam továbbítása más felhasználóknak;
 • Tartalom közzététele vagy módosítása azzal a szándékkal, hogy súlyos kárt okozzon másoknak, mint például szándékos önkárosításra való ösztönzés vagy epilepszia szándékos kiváltása.
Mások magánszférájának megsértése
 • Mások adatvédelmi jogainak megsértése az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai vagy más alkalmazandó jogszabályok szerint (amelyek magukban foglalhatják azon joghatóságok jogszabályait, ahol Ön él, vagy ahol tartalmat tekint meg vagy szerkeszt);
 • Személyazonosításra alkalmas adatok kérése zaklatás, hasznosítás vagy a magánszféra megsértése céljából, illetve a Wikimédia Alapítvány által kifejezetten jóvá nem hagyott bármely promóciós vagy kereskedelmi célból; és
 • Személyazonosításra alkalmas adatok kérése bárkitől, aki 18 év alatti vagy az Ön tartózkodási helye szerint a nagykorúsági korhatár alatti személy, ha az 18 évnél idősebb korhatárt jelent, jogellenes célból, vagy a kiskorúak egészségére vagy jóllétére vonatkozó bármely alkalmazandó jogszabály megsértésével.
Hamis nyilatkozatok, megszemélyesítés vagy csalás alkalmazása
 • Az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai szerint becsületsértésnek vagy rágalmazásnak minősülő tartalom szándékos vagy tudatos közzététele;
 • Tartalom közzététele vagy módosítása mások megtévesztése vagy félrevezetése céljából;
 • Más felhasználó vagy magánszemély megszemélyesítésének megkísérlése, bármely személlyel vagy szervezettel való kapcsolatának megtévesztő módon történő bemutatása, az Ön és bármely személy vagy szervezet közötti kapcsolat elrejtése, ha ennek közlését a jelen feltételek vagy helyi Projektszabályzat előírja, illetve másik személy nevének vagy felhasználónevének felhasználása megtévesztés céljából; és
 • Csalásban való részvétel.
Szellemi tulajdonjogok megsértésének elkövetése
 • Az alkalmazandó jogszabályok alapján fennálló szerzői jogok, védjegyek, szabadalmak vagy egyéb tulajdonjogok megsértése.
Szolgáltatásainkkal való visszaélés egyéb jogellenes célokból
 • Gyermekpornográfia vagy bármely más olyan tartalom közzététele, amely sérti a gyermekpornográfiára vagy a gyermekek szexuális kizsákmányolására vonatkozó jogszabályokat, vagy mások ilyen anyagok létrehozására vagy megosztására való ösztönzése, befolyásolása vagy támogatása;
 • Olyan obszcén anyagok közzététele vagy az azokkal való kereskedés, amely az alkalmazandó jogszabályok szerint jogellenes; és
 • A szolgáltatásoknak az alkalmazandó jogszabályokkal ellentétes módon történő használata.
Létesítmények használatával való zavaró és jogellenes visszaélés
 • Olyan tartalom közzététele vagy terjesztése, amely vírusokat, rosszindulatú programokat, férgeket, trójai programokat, rosszindulatú kódokat vagy olyan egyéb eszközöket tartalmaz, amelyek kárt tehetnek műszaki infrastruktúránkban vagy rendszerünkben, illetve más felhasználók rendszerében;
 • A Projektwebhelyek olyan automatizált használata, amely sértő vagy zavaró a szolgáltatásokat illetően, sérti az elfogadható használatra vonatkozó szabályzatokat, ha vannak ilyenek, vagy amelyet a Wikimédia közösség nem hagyott jóvá;
 • A szolgáltatások megzavarása oly módon, hogy indokolatlan terhelést helyeznek egy API-ra, Projektwebhelyre vagy egy adott Projektwebhelyhez kapcsolódó hálózatokra vagy kiszolgálókra;
 • A szolgáltatások megzavarása a Projektwebhelyek bármelyikének olyan mértékű kommunikációval vagy egyéb forgalommal való elárasztásával, amely arra utal, hogy a Projektwebhelyet nem annak rendeltetésszerű céljára szándékozzák használni;
 • Számítógépes rendszereinkben bármely nem nyilvános területünk tudatos elérése, manipulálása vagy használata engedély nélkül; és
 • Műszaki rendszereink vagy hálózataink sebezhetőségének mérése, szkennelése vagy tesztelése, kivéve, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
 • az ilyen intézkedések nem élnek vissza és nem zavarják meg indokolatlanul műszaki rendszereinket vagy hálózatainkat;
 • az ilyen intézkedések nem személyes haszonszerzésre irányulnak (kivéve az Ön munkájáért járó elismerést);
 • Ön minden sebezhetőséget jelent az érintett fejlesztőknek (vagy saját maga javítja ki azokat); és
 • Ön az ilyen intézkedéseket nem rosszindulatú vagy romboló szándékkal teszi.

Fizetett közreműködések közzététel nélkül

Önnek minden egyes munkáltatót, ügyfelet, célzott kedvezményezettet és társulást közzé kell tennie minden olyan hozzájárulás tekintetében, amelyért Ön díjazást kap vagy vár. Ezt a közzétételt legalább az alábbi módok egyikén kell megtennie:
 • egy nyilatkozat az Ön felhasználói oldalán,
 • a fizetett közreműködéseket kísérő nyilatkozat a vitaoldalon, vagy
 • a fizetett közreműködéseket kísérő nyilatkozat a szerkesztési összefoglalóban.
 • Továbbá, ha Ön nyilvános bejegyzést tesz közzé a Projekteken kívül, szerkesztési szolgáltatásokat hirdetve a Wikipédián bármilyen jellegű díjazásért cserébe, akkor közzé kell tennie minden Wikipédia fiókot, amelyet ehhez a szolgáltatáshoz használt vagy használni fog, a harmadik fél szolgáltatásán közzétett nyilvános bejegyzésben.
Az alkalmazandó jogszabályok, illetve a Projektspecifikus szabályzatok és az Alapítvány szabályzatai és irányelvei, például az összeférhetetlenségek kezelésére vonatkozó irányelvek tovább korlátozhatják a fizetett hozzájárulásokat, vagy részletesebb közzétételt igényelhetnek. Például a Wikimédia Védjegyek (meghatározását lásd később a 6. szakaszban) megsértése fizetett szerkesztési szolgáltatások reklámozása céljából, a korábban megfelelően közzétett, fizetett szerkesztésekkel, vagy a kijelentkezett, fizetett szerkesztéssel kapcsolatos közzétételek oly módon történő eltávolítása, amely a megfelelő közzétételt gyakorlatilag lehetetlenné teszi, sérti ezt a szakaszt.
 • A Wikimédia Projekt közössége elfogadhat egy alternatív fizetett hozzájárulás közzétételi szabályzatot, amely kiegészítheti ezt a szakaszt, vagy annak helyébe léphet. Ha egy Projekt alternatív közzétételi szabályzatot fogad el, akkor az adott Projektben való közreműködés esetén Ön a jelen („Fizetett közreműködések közzététel nélkül” című) szakaszban foglalt követelmények helyett azon szabályzat szerint járhat el.
További információkért kérjük, olvassa el a Fizetett közreműködések közzétételével kapcsolatos GYIK szakaszt.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen Felhasználási feltételek 4. pontjában foglalt rendelkezések tekintetében gyakoroljuk jogérvényesítési mérlegelési jogkörünket. Ahol szükséges, a jelen feltételek betartatása magában foglalhat a Wikimédia Alapítvány Hivatali tevékenységi szabályzatában fel nem sorolt intézkedéseket is. Ha új körülmények között van szükség végrehajtásra, akkor legfeljebb egy (1) éven belül megpróbáljuk frissíteni a Hivatali tevékenységi szabályzatot az új típusú intézkedés katalogizálása érdekében.

Marketing vállalati mediációk

A díjazásban részesülő felhasználók által közzététel nélkül végzett szerkesztés indokolatlan terhet ró az önkéntes szerkesztőkre, akik kivizsgálják és érvényesítik a közösségi szabályzatokat. Ezért a közzététel nélküli fizetett szerkesztéssel kapcsolatos jelen szakasz megsértése esetén Ön vállalja, hogy a jelen Felhasználási feltételek 14. szakaszában leírtak szerint kötelező erejű „Med-Arb”-nak („Marketing Vállalati Mediációnak”) veti alá magát.

5. Jelszavak biztonsága

Ön felel a saját jelszavának és egyéb biztonsági hitelesítő adatainak védelméért, és azokat soha nem adhatja ki harmadik félnek.

6. Védjegyek

Bár Ön jelentős szabadsággal rendelkezik a Projektwebhelyek tartalmának újrafelhasználása tekintetében, fontos, hogy mi a Wikimédia Alapítványnál védjük védjegyjogainkat annak érdekében, hogy megvédhessük felhasználóinkat a csalárd megszemélyesítőktől. Ezért arra kérjük, hogy tartsa tiszteletben védjegyeinket. Minden Wikimédia Alapítvány védjegy a Wikimédia Alapítvány tulajdonát képezi, és kereskedelmi neveink, védjegyeink, szolgáltatásvédjegyeink, logóink vagy tartományneveink használata során be kell tartani a jelen Felhasználási feltételeket és a Védjegyekre vonatkozó szabályzatunkat.

7. Tartalom licencelése

A szabad tudás és a szabad kultúra közbirtokosságának gyarapítása érdekében a Projektekhez vagy a Projektwebhelyekhez hozzájáruló összes felhasználónak széles körű engedélyt kell adnia a nyilvánosság számára ahhoz, hogy az általuk szolgáltatott tartalmat szabadon továbbterjeszthessék és újra felhasználhassák, feltéve, hogy a felhasználáshoz megfelelő forrásmegjelölést fűznek, és minden származtatott mű újrafelhasználása és továbbterjesztése vonatkozásában ugyanazt a szabadságot megadják. Annak érdekében, hogy a lehető legszélesebb közönség számára térítésmentes információkat juttathassunk, megköveteljük, hogy szükség esetén minden beküldött tartalom licencelése úgy történjen, hogy azok bárki számára szabadon újrafelhasználhatók legyenek.

Ön elfogadja a következő licencelési követelményeket:

 1. Szöveg, melyre vonatkozóan a szerzői jog Önt illeti: Amikor olyan szöveget küld be, melyre vonatkozóan a szerzői jog Önt illeti, Ön vállalja, hogy a következő feltételek szerint licenceli azt: Az újrafelhasználók bármelyik licencnek vagy mindkettőnek megfelelhetnek.
  Az egyetlen kivétel az, ha a Projekt kiadás vagy funkció más licencet ír elő. Ebben az esetben Ön vállalja, hogy az Ön által szolgáltatott szöveget a Projekt kiadás vagy a funkció által előírt konkrét licenc alapján licenceli. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek a licencek lehetővé teszik az Ön hozzájárulásainak kereskedelmi célú felhasználását, feltéve, hogy ezek a felhasználások megfelelnek az adott licencek feltételeinek. Amennyiben Ön a CC BY-SA 4.0 hatálya alá tartozó Sui Generis Adatbázis jogok tulajdonosa, Ön lemond ezekről a jogokról. Például ez azt jelenti, hogy a projektekhez Ön által szolgáltatott tények szabadon újra felhasználhatók forrásmegjelölés nélkül.
 2. Forrásmegjelölés: A forrásmegjelölés fontos részét képezi ezeknek a licenceknek. Úgy gondoljuk, hogy illik elismerést adni ott, ahol elismerés jár – az Önhöz hasonló szerzőknek. Amikor szöveget szolgáltat, Ön beleegyezik abba, hogy az alábbi módok valamelyike szerint forrásmegjelöléssel feltüntessék:
  1. Hiperlinken (ha lehetséges) vagy URL-en keresztül, amely arra a cikkre mutat, amelyhez Ön hozzájárult (mivel minden cikkhez tartozik egy előzményoldal, amely felsorolja az összes közreműködőt, szerzőt és szerkesztőt);
  2. Hiperlinken (ha lehetséges) vagy URL-en keresztül, amely egy alternatív, stabil online másolatra mutat, amely szabadon elérhető, és amely megfelel a vonatkozó licencnek, és amely a Projektwebhelyen megadott elismeréssel egyenértékű elismerést nyújt a szerzőknek; vagy
  3. Az összes szerzőt felsoroló lista útján (azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy a szerzők bármely listája szűrhető a nagyon kicsi vagy irreleváns hozzájárulások kizárása érdekében).
 3. Szöveg importálása: Ön importálhat olyan szöveget, amelyet máshol talált, vagy amelyet társszerzőként jegyez másokkal, de ebben az esetben Ön kijelenti és szavatolja, hogy a szöveg a CC BY-SA-val kompatibilis feltételek szerint elérhető (vagy a fent ismertetettek szerint egy másik licenc alapján, ha a Projekt kiadása vagy funkció kivételesen azt írja elő). A kompatibilis licencek listáját lásd: Creative Commons. Ön nem importálhat olyan tartalmat, amely kizárólag a GFDL alapján érhető el.
  Ön elfogadja, hogy ha olyan CC licenc alapján importál szöveget, amely forrásmegjelölést ír elő, akkor észszerű módon fel kell tüntetnie a szerzőt(ket). Ha az ilyen elismerés általában oldalelőzmények (például Wikimédia-belső másolás) útján történik, elegendő a szöveg importálásakor a szerkesztési összefoglalóban elvégezni a forrásmegjelölést, amely az előzményoldalon kerül rögzítésre. A forrásmegjelölési követelmények néha túlságosan tolakodóak bizonyos körülmények között (licenctől függetlenül), és előfordulhatnak olyan esetek, amikor a Wikimédia közösség úgy dönt, hogy az importált szöveg ezen okból nem használható fel.
 4. Nem szöveges média: A Projektek nem szöveges médiái számos különböző licenc alapján érhetők el, amelyek támogatják a korlátlan újrafelhasználás és továbbterjesztés általános célját. Amikor nem szöveges médiát ad hozzá, Ön vállalja, hogy betartja az ilyen licencekre vonatkozó követelményeket a Licencelési szabályzatunkban leírtak szerint, és betartja az Ön közreműködésével érintett konkrét Projekt kiadás vagy funkció követelményeit is. A nem szöveges média Wikimédia Commons részére való szolgáltatásával kapcsolatban további információkért tekintse meg a Wikimédia Commons licencelési szabályzatát is.
 5. A licenc visszavonásának kizárása: Kivéve azon eseteket, amikor ez az Ön licencével összhangban áll, Ön vállalja, hogy a jelen Felhasználási feltételek alapján a Projektekhez vagy funkciókhoz szolgáltatott szöveges tartalomra vagy nem szöveges médiára vonatkozóan Ön által megadott licenceket nem vonja vissza egyoldalúan, illetve nem kéri azok érvénytelenítését, még akkor sem, ha abbahagyja szolgáltatásaink használatát.
 6. Köztulajdonban lévő tartalom: A köztulajdonban lévő tartalmakat szívesen fogadjuk. Fontos azonban, hogy Ön megerősítse a köztulajdonban lévő tartalom ilyen státuszát az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai, valamint bármely más ország jogszabályai alapján, az adott Projekt kiadás előírásai szerint. Amikor Ön köztulajdonban lévő tartalmakat szolgáltat, Ön szavatolja, hogy az anyag ténylegesen nyilvánosan hozzáférhető, és vállalja, hogy megfelelően felcímkézi azt.
 7. Újrafelhasználás: Az általunk hosztolt tartalmak újrafelhasználását örömmel vesszük, bár léteznek kivételek a „tisztességes felhasználás” vagy az alkalmazandó szerzői jogi jogszabályok által biztosított hasonló kivételek alapján szolgáltatott tartalmakra vonatkozóan. Minden újrafelhasználásnak meg kell felelnie az alapul szolgáló licenc(ek)nek.
  A Wikimédia közösség által létrehozott szöveges oldal újrafelhasználása vagy továbbterjesztése esetén Ön vállalja, hogy a szerzőket bármely alábbi módon forrásmegjelölés útján feltünteti:
  1. Hiperlinken (ha lehetséges) vagy URL-en keresztül, amely arra az oldalra vagy oldalakra mutat, amelyet Ön újrafelhasznál (mivel minden oldalhoz tartozik egy előzményoldal, amely felsorolja az összes közreműködőt, szerzőt és szerkesztőt);
  2. Hiperlinken (ha lehetséges) vagy URL-en keresztül, amely egy alternatív, stabil online másolatra mutat, amely szabadon elérhető, és amely megfelel a licencnek, és amely a Projektwebhelyen megadott elismeréssel egyenértékű elismerést nyújt a szerzőknek; vagy
  3. Az összes szerzőt felsoroló lista útján (azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy a szerzők bármely listája szűrhető a nagyon kicsi vagy irreleváns hozzájárulások kizárása érdekében).

  Ha a szöveges tartalmat más forrásból importálták, lehetséges, hogy a tartalom egy kompatibilis CC BY-SA licenc alapján, de nem a GFDL alapján van licencelve (a fenti „Szöveg importálása” szakaszban leírtak szerint). Ebben az esetben Ön vállalja, hogy betartja a kompatibilis CC BY-SA licencet, és nem rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy azt a GFDL alapján újralicencelje. Az újrafelhasználni vagy továbbterjeszteni kívánt tartalomra vonatkozó licenc meghatározásához tanulmányozza az oldal láblécét, az oldalelőzményeket és a vitaoldalt.

  Továbbá kérjük, vegye figyelembe, hogy a külső forrásokból származó és egy Projektbe importált szöveg olyan licenc alá is tartozhat, amely további forrásmegjelölési követelményeket is tartalmaz. A felhasználók vállalják, hogy egyértelműen feltüntetik ezeket a további forrásmegjelölési követelményeket. Az adott Projekttől függően ezek a követelmények megjelenhetnek például egy szalagcímben vagy más olyan jelölésekben, amelyek rámutatnak arra, hogy a tartalom egy része vagy egésze eredetileg máshol jelent meg. Ahol ilyen látható jelölések találhatók, az újrafelhasználóknak meg kell őrizniük azokat.

  Ön vállalja, hogy minden nem szöveges média esetében betartja azt a vonatkozó licencet, amely alapján a művet elérhetővé tették (amelyet a műre kattintva és a leírási oldalon lévő licenc szakaszban vagy az adott mű vonatkozó forrásoldalának áttekintésével találhat meg). Az általunk hosztolt bármely tartalom újrafelhasználása során Ön vállalja, hogy betartja a mögöttes licencre vagy licencekre vonatkozóan releváns forrásmegjelölési követelményeket.
 8. Az Ön által újrafelhasznált anyag módosításai vagy kiegészítései: Amikor a Projektwebhelyről beszerzett szöveget módosítja vagy kiegészíti, Ön vállalja, hogy a módosított vagy hozzáadott tartalmat a CC BY-SA 4.0 vagy újabb verziója szerint licenceli (vagy a fent ismertetettek szerint egy másik licenc szerint, ha az adott Projekt kiadás vagy funkció kivételesen azt követeli meg).
  Amikor a Projektwebhelyről beszerzett nem szöveges médiát módosít vagy egészít ki, Ön vállalja, hogy a módosított vagy hozzáadott tartalmat azon licenc szerint licenceli, amely alapján a művet elérhetővé tették.
  Ön vállalja, hogy mind a szöveges tartalom, mind a nem szöveges média esetében egyértelműen feltünteti, hogy az eredeti mű módosult. Ha szöveges tartalmat újrafelhasznál egy wikiben, elegendő jelezni az oldalelőzményekben, hogy módosította az importált szöveget. Ön vállalja, hogy minden Ön által terjesztett másolathoz vagy módosított verzióhoz mellékel egy licencelési közleményt, amely meghatározza, hogy a mű kiadása mely licenc alapján történt, valamint a licenc szövegére vagy magára a licencre mutató hiperlinket vagy URL-t.

8. DMCA megfelelőség

A Wikimédia Alapítvány biztosítani kívánja, hogy az általunk tárolt tartalmakat más felhasználók is újra felhasználhassák anélkül, hogy felelősségre vonástól kellene tartaniuk, és hogy azok ne sértsék mások tulajdonosi jogait. A felhasználóinkkal, valamint más alkotókkal és szerzői jog jogosultakkal szembeni méltányosság jegyében az a politikánk, hogy válaszolunk a Digitális Millennium Szerzői Jogi Törvény (Digital Millennium Copyright Act, DMCA) rendelkezéseinek megfelelő, állítólagos jogsértésekre vonatkozó értesítésekre. A DMCA-val összhangban és megfelelő körülmények között megszüntetjük a rendszerünk és hálózatunk azon felhasználói és fióktulajdonosait, akik ismételten megsértik a projektjeinket és szolgáltatásainkat.

Ugyanakkor azt is elismerjük, hogy nem minden eltávolításról szóló értesítés érvényes vagy jóhiszemű. Ilyen esetekben nyomatékosan bátorítjuk a felhasználókat arra, hogy nyújtsanak be ellenértesítéseket, ha úgy vélik, hogy a DMCA szerinti levételi igény érvénytelen vagy nem helyénvaló. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy mit kell tennie, ha úgy gondolja, hogy nem helyénvaló módon nyújtottak be DMCA szerinti értesítést, tekintse meg a Lumen adatbázis webhelyet.

Ha Ön olyan tartalom tulajdonosa, amelyet valamely Projekten az Ön engedélye nélkül, nem helyénvaló módon használtak fel, akkor a DMCA szerint benyújtott értesítés útján kérheti a tartalom eltávolítását. Ilyen kérés benyújtása érdekében küldjön e-mailt a legal@wikimedia.org címre, vagy küldjön postai levelet kijelölt képviselőnknek.

Másik megoldásként kérést nyújthat be közösségünkhöz, amely gyakran gyorsabban és hatékonyabban kezeli a szerzői jogi ügyeket, mint a DMCA keretében előírt eljárás. Ebben az esetben közzétehet egy értesítést, amelyben kifejti szerzői jogi aggályait. A különböző Projekt kiadások releváns folyamatainak nem teljes és nem hivatalos listája a Szerzői jogi problémák oldalon található. A DMCA szerinti igény benyújtása előtt lehetősége van arra is, hogy e-mailt küldjön a közösségnek az info@wikimedia.org címre.

9. Harmadik felek webhelyei és erőforrásai

A harmadik felek webhelyeinek vagy erőforrásainak Ön által felhasználásáért kizárólag Ön felelős. Bár a Projektek és a Projektwebhelyek harmadik felek webhelyeire és erőforrásaira mutató linkeket tartalmaznak, mi nem támogatjuk ezeket, és nem vállalunk felelősséget azok elérhetőségéért, pontosságáért vagy a kapcsolódó tartalmakért, termékekért vagy szolgáltatásokért (korlátozás nélkül beleértve bármely vírust vagy más letiltó funkciót), és nem vagyunk kötelesek figyelemmel kísérni az ilyen harmadik fél tartalmakat.

10. Webhelyek kezelése

A különböző projektkiadásokra vonatkozó szabályzatok megalkotásában és betartatásában a közösségnek van elsődleges szerepe. Mi a Wikimédia Alapítványnál ritkán avatkozunk be a szabályzatokkal és azok végrehajtásával kapcsolatos közösségi döntésekbe.

Ön értesíthet minket a jogellenes tartalmakról, illetve a Felhasználási feltételeinket (beleértve az összes szabályzatot és a hivatkozás útján beépített egyéb dokumentumokat is) más okból sértő tartalmakról, ha közvetlenül kapcsolatba lép velünk. Általában azonban közvetlenül a Projekt közössége felé is benyújthat kérést: ez hatékonyabb lehet, és jobban összeegyeztethető a Projektjeink azon céljával, hogy a felhasználói közösségnek hatásköröket biztosítsunk.

Az egyes Projektek általában „Súgó” vagy „Kapcsolat” oldalakkal rendelkeznek, ahol további útmutatás vagy konkrét eszközök találhatók a problémák jelentése céljából. Másik lehetőségként – ha kétségei vannak – segítséget kérhet a közösség tagjaitól, ha e-mailt küld az info@wikimedia.org címre, vagy egy nyelvspecifikusabb címre, amelyet az Önkéntes ügyfélszolgálat oldalán talál. Felhívjuk figyelmét, hogy ezeket a postafiókokat a Projektek felhasználói, nem pedig az Alapítvány felhasználói felügyelik. Ennek eredményeként nem szabad őket jogi követelésekkel fenyegetni, vagy ellenük ilyet benyújtani.

Ha egy probléma miatt kapcsolatba lép az Alapítvánnyal, általában megvizsgáljuk, hogy a probléma a közösség által vezérelt meglévő mechanizmusok útján kivizsgálható-e, és adott esetben megoldható-e.

Ritka esetekben a közösség megkövetelhet vagy kérhet tőlünk, hogy foglalkozzunk egy különösen problémás felhasználóval vagy különösen problémás tartalommal a projekt jelentős fennakadása vagy veszélyes viselkedése miatt. Ilyen esetekben fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint (vagy ahol a törvény előírja):

 • Kivizsgáljuk a Projektek vagy szolgáltatásaink Ön általi használatát (a) annak megállapítása érdekében, hogy a jelen Felhasználási feltételek, a Projekt kiadás szabályzata vagy más alkalmazandó jogszabály vagy szabályzat megsértése történt-e, vagy (b) bármely alkalmazandó jogszabálynak, jogi eljárásnak vagy megfelelő kormányzati kérésnek való megfelelés érdekében;
 • Észleljük, megelőzzük vagy egyéb módon kezeljük a csalást, hamis vagy ellenőrizhetetlen információkat, biztonsági vagy műszaki problémákat, illetve reagáljunk a felhasználói támogatási kérésekre;
 • Megtagadjuk, visszavonjuk, letiltsuk vagy korlátozzuk bármely olyan felhasználó által szolgáltatott tartalmakhoz való hozzáférést, aki megsérti a jelen Felhasználási feltételeket;
 • Megtiltsuk valamely felhasználónak a szerkesztést vagy közreműködést, vagy blokkoljuk valamely felhasználó fiókját vagy hozzáférését a jelen Felhasználási feltételeket sértő cselekmények miatt, beleértve a vonatkozó jogszabályok értelmében jogellenes anyagok ismételt közzétételét, az emberi jogi elvekkel összhangban;
 • Jogi lépéseket tegyünk azon felhasználók ellen, akik megsértik a jelen Felhasználási feltételeket (beleértve a bűnüldöző hatóságoknak tett bejelentéseket is); és
 • A Projektwebhelyeket egyébként oly módon kezeljük, amely elősegíti azok megfelelő működését, és védi saját magunk, felhasználóink, licencbeadóink, partnereink és a nyilvánosság jogait, tulajdonát és biztonságát.

Az Alapítvány ezen moderálási tevékenységeinek információval való ellátása vagy végrehajtása szoftverekkel is történhet (például a forgalommal való elárasztás („Denial of Service”) támadások elleni védelem). Ezekben az esetekben általában emberi felülvizsgálat is elérhető kérésre.

Felhasználóink és a Projektek érdekében abban a szélsőséges esetben, ha a jelen szakasz alapján bármely egyén fiókja vagy hozzáférése zárolásra kerül, tilos másik fiókot létrehoznia vagy használnia, illetve hozzáférést kérnie ugyanazon projekthez, kivéve, ha erre kifejezett engedélyt adunk. A közösség jogosultságának korlátozása nélkül maga az Alapítvány nem fog eltiltani valamely felhasználót a szerkesztéstől vagy közreműködéstől, illetve nem fogja blokkolni valamely felhasználó fiókját vagy hozzáférését kizárólag olyan jóhiszemű kritika miatt, amely nem eredményez a jelen Felhasználási feltételek vagy a közösségi szabályzatok egyébként történő megsértését jelentő cselekményeket.

A Wikimédia közösség és annak tagjai is tehetnek intézkedéseket, ha azt a közösség vagy az adott Projekt kiadásra vonatkozó vagy Alapítványi szabályzatok megengedik, beleértve többek között az ezen szabályzatokat megsértő felhasználók figyelmeztetését, kivizsgálását, blokkolását vagy letiltását. Ön vállalja, hogy betartja azon vitarendezési testületek végleges döntéseit, amelyeket a közösség hozott létre az adott projekt kiadásokra vonatkozóan (például választottbírósági bizottságok); ezek a döntések szankciókat is tartalmazhatnak az adott Projekt kiadás szabályzatában meghatározottak szerint.

Különösen az olyan problémás felhasználók, akiknek fiókját vagy hozzáférését több Projekt kiadásban zárolták, eltilthatók az összes Projekt kiadásra vonatkozóan, a Globális letiltási szabályzattal összhangban. Az igazgatóság határozataival vagy a jelen Felhasználási feltételekkel ellentétben a közösség által létrehozott, egyetlen Projekt kiadásra vagy akár több Projekt kiadásra kiterjedő szabályzatokat (mint például a Globális letiltási szabályzat), az érintett közösség saját eljárásai szerint módosíthatja.

Valamely fiók vagy hozzáférés blokkolása vagy valamely felhasználó letiltása e rendelkezés szerint a jelen Felhasználási feltételek 13. szakaszával összhangban kell történjen.

Ha úgy gondolja, hogy nem jártunk el kielégítően egy problémás tartalom bejelentésével kapcsolatban, vagy ha az Alapítvány olyan moderációs intézkedést alkalmazott Ön ellen, amelyet kifogásolni kíván, lehetséges, hogy fellebbezést nyújthat be. A fellebbezési útvonalakkal kapcsolatos egyéb információkról tájékoztatást kaphat az adott időpontban, vagy a Projektspecifikus súgóoldalakon.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy (ideiglenesen vagy véglegesen) felfüggesszük a felhasználóktól vagy harmadik felektől kapott olyan jelentések vagy egyéb levelezések kezelését, amelyek állítólagosan jogellenes vagy más módon problémás tartalomról vagy magatartásról szólnak, vagy moderálási intézkedések elleni fellebbezést kérnek, ha az ilyen levelezést rosszhiszeműen, ismétlődően, megalapozatlanul és/vagy visszaélésszerűen végezték. Megfelelő körülmények között e-mail-címét akár blokkolhatjuk is az e-mail rendszerünkben (rendszereinkben), és ezt követően Önnek a postacímünkön keresztül kell kapcsolatba lépnie velünk, ha a blokkolást követően továbbra is levelezni szeretne velünk. Kevésbé súlyos esetekben (pl. legfeljebb három udvarias e-mail egy vagy több megalapozatlan panaszra vonatkozóan) ez valószínűleg átmeneti lesz. A gyakoribb vagy visszaélésszerűbb kommunikáció nagyobb valószínűséggel vezet végleges intézkedésekhez.

11. Határozatok és projektszabályzatok

A Wikimédia Alapítvány Kuratóriuma időről időre hivatalos szabályzatokat ad ki. Ezen szabályzatok némelyike kötelező lehet egy adott Projektre vagy Projekt kiadásra nézve, és amennyiben ez a helyzet, Ön vállalja, hogy megfelelő módon betartja azokat.

12. API feltételek

Egy sor API-t teszünk elérhetővé, dokumentációval és kapcsolódó eszközökkel együtt annak érdekében, hogy a felhasználók olyan termékeket fejleszthessenek, amelyek elősegítik a szabad tudást. Az API-k használatával Ön vállalja, hogy betartja az API-k használatát szabályozó összes alkalmazandó szabályzatot, beleértve többek között a Felhasználó-ügynök szabályzatot, a Robot szabályzatot és az API:Etikettet (együttesen „API Dokumentáció”), amelyek hivatkozás útján a jelen Felhasználási feltételek részét képezik.

13. Megszűnés

Bár reméljük, hogy továbbra is hozzájárul a Projektekhez, Ön bármikor abbahagyhatja szolgáltatásaink használatát. Bizonyos (remélhetőleg valószínűtlen) körülmények között szükségessé válhat, hogy akár saját magunk, akár a Wikimédia közösség vagy annak tagjai (a 10. szakaszban leírtak szerint) megszüntessék szolgáltatásaink egy részét vagy egészét, megszüntessék a jelen Felhasználási feltételeket, blokkolják az Ön fiókját vagy hozzáférését, vagy letiltsák Önt, mint felhasználót. Ha az Ön fiókját vagy hozzáférését bármilyen okból blokkolják vagy más módon megszüntetik, ez (az alkalmazandó szabályzatoktól függően) nem érinti az Ön által szolgáltatott nyilvános tartalmakat és a Projektekkel kapcsolatos tevékenységeiről szóló nyilvántartást (beleértve az Ön által nekünk küldött levelezéseket is), és Ön továbbra is hozzáférhet nyilvános oldalainkhoz, kizárólag a Projektek nyilvánosan elérhető tartalmainak olvasása céljából. Ilyen körülmények között azonban előfordulhat, hogy nem tud hozzáférni fiókjához vagy beállításaihoz. A jelen Felhasználási feltételek bármely más rendelkezésétől függetlenül azonban fenntartjuk a jogot arra, hogy a szolgáltatásokat bármikor, indoklással vagy anélkül, értesítéssel vagy anélkül felfüggesszük vagy megszüntessük. A jelen Felhasználási feltételek az Ön általi használat és részvétel letiltása, blokkolása vagy egyéb módon történő felfüggesztése után is érvényben maradnak a vonatkozó rendelkezések tekintetében, beleértve az 1., 3., 4., 6., 7., 9-16. és 18. szakaszt.

14. Jogviták és joghatóság

Kiemelve a hangsúly kedvéért

Reméljük, hogy nem merül fel Önnel semmiféle komoly nézeteltérés, de vitás kérdés esetén javasoljuk, hogy a Projektek vagy a Projekt kiadások és a Wikimédia Alapítvány által biztosított vitarendezési eljárások vagy mechanizmusok útján keressen megoldást. Ha Ön jogi követelést kíván benyújtani ellenünk, akkor vállalja, hogy kizárólag a kaliforniai San Francisco megyében található állami vagy szövetségi bíróságon nyújtja be és oldja meg azt. Ön azt is elfogadja, hogy Kalifornia állam jogszabályai, valamint – amennyiben alkalmazandó – az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai az irányadók a jelen Felhasználási feltételekre, valamint az Ön és vállalatunk között esetlegesen felmerülő bármely jogi követelésre vonatkozóan (a nemzetközi magánjogi alapelvekre való hivatkozás nélkül). Ön vállalja, hogy aláveti magát a kaliforniai San Francisco megyében található bíróságok személyes joghatóságának, és elfogadja, hogy azok a jogvita rendezésének megfelelő fórumát jelentik a velünk vagy a jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatos bármely jogi cselekmény vagy eljárás során.

Annak biztosítása érdekében, hogy a vitás ügyeket a felmerülésük után hamarosan kezeljük, elfogadod, hogy bármilyen ellentétes törvénytől vagy jogszabálytól függetlenül, a szolgáltatásaink vagy a jelen Felhasználási feltételek használatából eredő vagy azzal kapcsolatos bármilyen igényt vagy keresetindítási okot a vonatkozó elévülési időn belül kell benyújtanod, vagy ha ez korábbi, akkor egy (1) évvel azt követően, hogy az ilyen igény vagy keresetindítási ok alapjául szolgáló releváns tényeket elfogadható gondosság mellett fel lehetett volna fedezni (vagy örökre elévül).

Marketing vállalati mediációk A jelen Felhasználási feltételek 4. szakaszában leírtak szerint Ön beleegyezik abba, hogy az Alapítvány belátása szerint a közzététel nélkül történő fizetett közreműködésekre vonatkozó szabályok megsértését egy Marketing Vállalati Mediációs eljárás keretében oldják meg. A Marketing Vállalati Mediációk olyan kötelező érvényű mediációk, ahol a félnapos vagy teljes napos ülés végén a mediátor jogilag kötelező érvényű döntést hoz a megoldatlan vitatott ügyekben. Ezeket az üléseket telekonferencián vagy videókonferencián keresztül tartják. Ha személyes találkozóra van szükség, akkor a Marketing Vállalati Mediációra a kaliforniai San Francisco megyében kerül sor. A felek egyenlően osztják el maguk között a mediációhoz/választottbíráskodáshoz kapcsolódó összes díjat és költséget.

A Marketing Vállalati Mediáció részeként Ön vállalja, hogy együttműködik az Alapítvánnyal, beleértve az Ön birtokában lévő, fizetett szerkesztési tevékenységével kapcsolatos bármely nem közölt dokumentáció megfelelő időben történő átadását, ideértve a használt számlákat, az érintett cikkeket és az ilyen szolgáltatásokat megvásároló ügyfeleket.

A Marketing Vállalati Mediációra a Szövetségi Választottbírósági Törvény vonatkozik és annak hatálya alá tartozik, amennyiben a közvetítő választottbíróvá válik. A pernyertes félnek jogában áll az ügyvédi munkadíjait (beleértve a Marketing Vállalati Mediáció alkalmazhatóságának meghatározásához és a kötelező erejű eredmény érvényesítéséhez szükséges összes díjat), valamint a kivizsgálással és jogai érvényesítésével kapcsolatos összes költséget megtéríttetni. Egy fél akkor is „pernyertesnek” tekinthető, ha nem minden követelést érvényesített sikeresen.

Ha valamilyen okból a jelen Marketing Vállalati Mediációra vonatkozó követelmények teljes egészében végrehajthatatlannak bizonyulnak, Ön vállalja, hogy minden jogvitát a jelen szakasz elején leírtak szerint rendez.

15. Jogi nyilatkozatok

Kiemelve a hangsúly kedvéért

A Wikimédia Alapítványnál mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ismeretterjesztő és tájékoztató tartalmat biztosítsunk nagyon széles közönség számára, azonban szolgáltatásaink Ön általi használata kizárólag az Ön kockázatára történik. Ezeket a szolgáltatásokat „adott állapotukban” és „adott elérhetőségük szerint” nyújtjuk, és kifejezetten kizárunk minden kifejezett vagy vélelmezett szavatosságot, beleértve többek között a forgalmazhatóságra, az adott célra való alkalmasságra és a jogsértő jellegtől való mentességre vonatkozó vélelmezett szavatosságokat. Nem vállalunk garanciát arra, hogy szolgáltatásaink megfelelnek az Ön igényeinek, biztonságosak, megszakítás nélküliek, időszerűek, pontosak vagy hibamentesek lesznek, illetve hogy adatai biztonságban lesznek.

Nem vállalunk felelősséget harmadik felek tartalmaiért, adataiért vagy cselekedeteiért, és Ön felment minket, igazgatóinkat, tisztviselőinket, alkalmazottainkat és ügynökeinket minden olyan ismert és ismeretlen igény és kártérítési követelés alól, amely az Önnek ilyen harmadik felekkel szembeni bármely igényéből ered vagy azzal bármilyen módon kapcsolatos. Az Ön által tőlünk, illetve a szolgáltatásainkon keresztül vagy azokból kapott semmiféle szóbeli vagy írásbeli tanács vagy információ nem keletkeztet semmiféle olyan garanciát, amely jelen Felhasználási feltételekben kifejezetten nem szerepel.

A szolgáltatásaink Ön általi használata során letöltött vagy más módon megszerzett minden anyag az Ön saját belátása szerint és kockázatára történik, és Ön kizárólagos felelősséggel tartozik a számítógépes rendszerében bekövetkezett bármely olyan kárért vagy adatvesztésért, amely az ilyen anyagok letöltéséből ered. Ön elfogadja, hogy mi nem vállalunk felelősséget a szolgáltatás által fenntartott bármely tartalom vagy kommunikáció törléséért, illetve annak tárolására vagy továbbítására való képtelenségért. Fenntartjuk a jogot arra, hogy saját belátásunk szerint bármikor, értesítéssel vagy anélkül korlátozásokat vezessünk be a használatra és a tárolásra vonatkozóan.

Egyes államok vagy joghatóságok nem engedélyezik az ebben a szakaszban szereplőhöz hasonló típusú jogi nyilatkozatok tételét, így előfordulhat, hogy a jogszabályoktól függően ezek vagy részben, vagy egészben nem alkalmazhatók Önre.

16. Felelősség korlátozása

Kiemelve a hangsúly kedvéért

A Wikimédia Alapítvány nem vállal felelősséget sem Önnel, sem más féllel szemben semmilyen közvetlen, közvetett, véletlenszerű, különleges, következményes vagy példaértékű kárért, beleértve többek között a nyereség, jó hírnév, felhasználási lehetőség, adatok elvesztéséből vagy más immateriális veszteségekből eredő károkat, függetlenül attól, hogy tájékoztattak-e minket az ilyen károk lehetőségéről. Felelősségünk semmilyen esetben sem haladhatja meg az ezer USA dollárt (1000,00 USD) összesen. Abban az esetben, ha az alkalmazandó jogszabályok esetleg nem engedik meg a felelősség, illetve a járulékos vagy következményes károkért járó kártérítés korlátozását vagy kizárását, a fenti korlátozás vagy kizárás esetleg nem vonatkozik Önre, azonban a mi felelősségünk az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben korlátozott lesz.

17. Ezen Felhasználási Feltételek módosítása

Ahogyan a Wikimédia közösség hozzájárulása elengedhetetlen a Projektek fejlődéséhez és fenntartásához, úgy hisszük, hogy a közösség hozzájárulása elengedhetetlen a jelen Felhasználási feltételek szempontjából is a felhasználóink megfelelő kiszolgálása érdekében. Ez a tisztességes szerződéshez is elengedhetetlen. Ezért a jelen Felhasználási feltételeket, valamint a jelen Felhasználási feltételek bármely lényeges jövőbeni átdolgozását véleményezés céljából legalább harminc (30) nappal a véleményezési időszak vége előtt a közösség rendelkezésére bocsátjuk. Ha valamely jövőbeni javasolt átdolgozás lényegesnek tekinthető, további 30 napot biztosítunk a véleményezésre, miután a javasolt átdolgozás fordítását legalább három (saját belátásunk szerint kiválasztott) nyelven közzétettük. A közösséget arra ösztönözzük, hogy a javasolt átdolgozást szükség szerint fordítsák le más nyelvekre. Jogi vagy adminisztratív okokból bekövetkező változások, pontatlan nyilatkozat kijavítása, illetve a közösségi megjegyzésekre válaszul történő módosítások esetén legalább három (3) nappal korábban értesítést küldünk.

Mivel időről időre szükség lehet a jelen Felhasználási feltételek módosítására, az ilyen módosításokról és a véleményezésre való lehetőségről értesítést küldünk a Projektwebhelyeken keresztül, valamint WikimediaAnnounce-l értesítés útján. Kérjük azonban, hogy rendszeresen tekintse át a jelen Felhasználási feltételek legfrissebb változatát. Amennyiben Ön tovább használja szolgáltatásainkat az új Felhasználási feltételeknek az értesítést és a véleményezési időszakot követő hivatalossá válása után, az a jelen Felhasználási feltételek elfogadását jelenti az Ön részéről. A Wikimédia Alapítvány és az Önhöz hasonló más felhasználók védelme érdekében, ha Ön nem fogadja el a Felhasználási feltételeinket, nem használhatja szolgáltatásainkat.

18. Egyéb feltételek

A jelen Felhasználási feltételek nem keletkeztetnek munkaviszonyt, megbízási jogviszonyt, partnerséget, közös irányítást vagy közös vállalkozási kapcsolatot Ön és mi, a Wikimédia Alapítvány között. Az Európai Gazdasági Térség jogszabályai, az Egyesült Királyság jogszabályai és a hasonló koncepciót használó más jogszabályok alkalmazásában Ön nem „az Alapítvány felügyelete alatt” jár el a szolgáltatások Ön általi használata során. Ha nem írt alá külön megállapodást velünk, a jelen Felhasználási feltételek képezik az Ön és közöttünk létrejött teljes megállapodást. Ha a jelen Felhasználási feltételek és az Ön és közöttünk aláírt valamely írásos megállapodás között ellentmondás áll fenn, az aláírt megállapodás az irányadó.

Ön hozzájárul ahhoz, hogy mi értesítéseket küldhetünk Önnek e-mailben, postai úton, illetve a Projektekben vagy Projektwebhelyeken közzétett nyilatkozatok útján, beleértve a Felhasználási feltételek módosításaival kapcsolatos értesítéseket is.

Ha a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezését bármilyen körülmények között nem alkalmazzuk vagy nem érvényesítjük, az nem minősül az adott rendelkezésről való lemondásnak.

Ön tudomásul veszi, hogy hacsak írásban másként nem állapodunk meg, Ön nem várhat el semmilyen díjazást semmilyen tevékenységért, hozzájárulásért vagy ötletért cserébe, amelyet Ön nekünk, a közösségnek, a Projekteknek vagy a Projekt kiadásoknak nyújt.

A jelen Felhasználási feltételek bármely ellenkező értelmű rendelkezésére való tekintet nélkül mi (a Wikimédia Alapítvány) és Ön megállapodunk, hogy nem módosítjuk a projektekben vagy a projekt kiadásokban használt ingyenes licenc alkalmazandó feltételeit és követelményeit, ha az ilyen ingyenes licencet a jelen Felhasználási feltételek megengedik.

A jelen Felhasználási feltételek (USA) angol nyelven készültek. Bár reméljük, hogy a jelen Felhasználási feltételek fordításai pontosak, az eredeti angol nyelvű változat és a fordítás közötti bármely jelentésbeli különbség esetén az eredeti angol nyelvű változat az irányadó.

Ha a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része jogellenesnek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor az adott rendelkezés vagy rendelkezés egy része a jelen Felhasználási feltételektől elválaszthatónak minősül, azt a megengedett legteljesebb mértékben érvényesíteni kell, a jelen Felhasználási feltételek összes többi rendelkezése pedig teljes mértékben érvényes és hatályos marad.

== Köszönjük! ==

Nagyra értékeljük, hogy időt szán a jelen Felhasználási feltételek elolvasására, és nagyon örülünk, hogy hozzájárul a Projektekhez és használja szolgáltatásainkat. Hozzájárulásai révén egy igazán nagyszerű dolgot segít megteremteni – nem csak együttműködő módon szerkesztett referenciaprojektek fontos gyűjteményét, amelyek ismeretterjesztést végeznek és tájékoztatást nyújtanak azoknak a millióknak, akik ilyenhez egyébként nem férnének hozzá, hanem a hasonló gondolkodású és elkötelezett munkatársak sokszínű közösségét is, akik egy különösen nemes célnak szentelik erőfeszítéseiket.


Jelen Felhasználási feltételek hatályba léptek 2023. június 7-én. A feltételek előző verziói:


Felhívjuk figyelmét, hogy a dokumentum eredeti angol verziójának és a fordításnak a jelentésében vagy értelmezésében fennálló eltérések esetén az eredeti angol változat az irányadó.