Jump to content

Wikimedia Foundation Terms of Use

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Terms of Use and the translation is 53% complete.
Outdated translations are marked like this.

Skrót:
ToU

Nasze warunki użytkowania

Wyobraź sobie świat, w którym każda osoba ma dostęp do sumy ludzkiej wiedzy. Do tego właśnie dążymy.Nasza wizja

Witaj w projektach Wikimedia! Wikimedia Foundation, Inc. (dalej: my lub Fundacja) jest charytatywną organizacją non-profit z siedzibą w San Francisco w Stanach Zjednoczonych, której misją jest danie ludziom z całego świata narzędzi i zachęcenie ich do tworzenia treści w ramach wolnych licencji lub domeny publicznej i jednocześnie bezpłatne rozpowszechnianie tych treści.

Wspierając żywą społeczność projektów, udostępniamy podstawową infrastrukturę i ramy organizacyjne, pozwalające rozwijać wielojęzyczne projekty typu wiki (jak wyjaśnia ten dokument), dalej nazywane Projektami, i podejmować inne przedsięwzięcia służące naszej misji. Dążymy do tworzenia i utrzymywania treści edukacyjnych i informacyjnych naszych projektów, dostępnych w Internecie za darmo, na zawsze.

Witamy Ciebie (użytkownika) – czytelnika, edytora lub autora projektów Wikimedia – i zachęcamy do przyłączenia się do społeczności ruchu Wikimedia. Zanim jednak zaczniesz w niej uczestniczyć, prosimy o przeczytanie i wyrażenie zgody na poniższe Warunki użytkowania.

Przegląd

Warunki użytkowania mówią o usługach, jakie Wikimedia Foundation oferuje publicznie, o naszych relacjach z użytkownikami oraz o prawach i obowiązkach naszych i użytkowników. Udostępniamy niesamowite ilości materiałów edukacyjnych i informacyjnych, a wszystko to stanowi wkład właśnie takich użytkowników jak Ty. Sami zazwyczaj nie tworzymy, nie monitorujemy i nie usuwamy treści (z rzadkimi wyjątkami dla wyegzekwowania niniejszych warunków, czy zapewnienia zgodności z postanowieniami prawnymi albo gdy sprowadza to na kogoś groźbę uszczerbku na zdrowiu). Oznacza to, że kontrola nad treścią spoczywa w rękach Twoich i reszty społeczności.

Społeczność – sieć użytkowników, którzy bezustannie budują i wykorzystują Projekty oraz ich strony (dalej Strony Projektów) – jest główną siłą, dzięki której osiągane są cele naszej misji. Społeczność dostarcza treści i pomaga zarządzać Projektami i Stronami Projektów. Społeczność spełnia kluczową funkcję tworzenia i egzekwowania zasad poszczególnych projektów (takich jak różne wersje językowe Wikipedii albo wielojęzycznego projektu Wikimedia Commons).

Zapraszamy Ciebie, użytkownika, do przyłączenia się w roli autora lub redaktora. Musisz jednak przestrzegać zasad, obowiązujących w poszczególnych niezależnych wersjach językowych Projektów, włączając w to Powszechne Zasady Postępowania, obowiązujące w każdej z nich. Naszym największym projektem jest Wikipedia, lecz hostujemy także wiele innych, różniących się celami i metodami osiągania tych celów. Każda edycja językowa każdego projektu posiada własną społeczność, która tworzy i nadzoruje jej treści. Zapraszamy Cię do dołączenia do tych społeczności i pracy nad rozwojem tych treści. Naszym celem jest wolny dostęp do wiedzy, dlatego twoja twórczość musi być udostępniona na wolnej licencji bądź znajdować się w domenie publicznej.

Musisz mieć świadomość, że za cały swój wkład, zmiany oraz powtórne użycie treści Wikimedia ponosisz odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz innymi właściwymi przepisami prawa (które mogą w szczególności obejmować przepisy prawne obowiązujące w Twoim miejscu zamieszkania bądź w miejscu, gdzie znajduje się podmiot Twojego wkładu). Oznacza to, że musisz dochować należytej staranności przesyłając, edytując oraz wykorzystując zawartość. Z racji tej odpowiedzialności, stosujemy dla dobra Twojego oraz innych użytkowników takich jak Ty, pewne zasady definiujące treści, jakich nie wolno umieszczać w naszych projektach. Pamiętaj, że treści, które udostępniamy, służą wyłącznie ogólnie pojętym celom informacyjnym, zatem jeśli potrzebujesz opinii eksperta na jakiś temat (np. z dziedziny medycyny, prawa, czy finansów), szukaj pomocy odpowiedniego specjalisty. Warunki użytkowania obejmują także inne ważne uwagi oraz wykluczenia odpowiedzialności, prosimy zatem o przeczytanie ich w całości.

Gwoli ścisłości, inne organizacje, takie jak miejscowe oddziały Wikimedia oraz stowarzyszenia, które realizują tę samą misję, są prawnie niezależne i oddzielne od Wikimedia Foundation. Jeśli Fundacja nie zaznaczyła inaczej na Stronie Projektu, pozostałe organizacje nie ponoszą odpowiedzialności za działalność Strony Projektu ani za jej treści.

1. Nasze usługi

Wikimedia Foundation powstała w celu wspierania postępu, rozwoju i dystrybucji otwartych wielojęzycznych treści oraz w celu powszechnego i nieodpłatnego udostępniania pełnych zasobów projektów opartych o mechanizm wiki. Naszą rolą jest udostępnianie wielu największych na świecie, wspólnie redagowanych projektów internetowych – można je wszystkie znaleźć tutaj. Świadczymy jednak jedynie usługę udostępniania (hostingu), utrzymując zaplecze i strukturę organizacyjną, które służą naszym użytkownikom do budowania Projektów poprzez własnoręczne umieszczanie i redagowanie treści, a także ponownego wykorzystania tej zawartości. Utrzymywana przez nas infrastruktura składa się również z wyspecjalizowanych interfejsów, które pozwalają użytkownikom oddziaływać z i wykorzystywać treści Projektów w sposób programowy (zwanych dalej Interfejsami Programowania Aplikacji lub API), a także aplikacji mobilnych.

Ze względu na tę naszą wyjątkową rolę, należy mieć świadomość pewnych zagadnień odnoszących się do naszych relacji względem Ciebie, projektów i innych użytkowników:

Jak dalej będziemy wspominać w naszych Warunkach Użytkowania, nasze usługi składają się z: Stron Projektów, które hostujemy, infrastruktury technicznej, która utrzymujemy oraz każdej innej przestrzeni technicznej, którą utrzymujemy w celu utrzymywania i wzbogacania treści w naszych Projektach.

Ze względu na naszą wyjątkową rolę, należy mieć świadomość pewnych zagadnień odnoszących się do naszych relacji względem Ciebie, projektów i innych użytkowników:

 1. Nie jesteśmy redaktorami: Ponieważ projekty Wikimedia są redagowane wspólnie, wszystkie udostępniane przez nas treści są dostarczane przez użytkowników takich jak Ty, a my nie jesteśmy ich redaktorami. Oznacza to, że z zasady nie kontrolujemy i nie redagujemy treści na stronach projektu ani nie bierzemy za nie odpowiedzialności. Nie wspieramy także żadnych opinii wyrażanych za pośrednictwem naszych usług i nie potwierdzamy ani nie gwarantujemy poprawności, dokładności ani rzetelności jakichkolwiek umieszczanych przez społeczność treści. Zapewniamy po prostu dostęp do treści, które umieścili i zredagowali użytkownicy.
 2. Ponosisz odpowiedzialność za swoje działania: Ponosisz odpowiedzialność prawną za treści i zmiany wniesione przez Ciebie do projektów Wikimedia, jak też za wtórne wykorzystanie przez Ciebie treści tu zawartych; zatem dla własnego dobra zachowaj ostrożność i unikaj umieszczania treści, które mogą być podstawą do wszczęcia postępowania karnego lub cywilnego na mocy jakiegokolwiek obowiązującego prawa. Gwoli ścisłości, obowiązujące prawo oznacza przynajmniej przepisy prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Stanu Kalifornia; a w przypadku innych krajów jest to ustalane indywidualnie dla każdego przypadku. Mimo że nie zgadzamy się z takimi działaniami, ostrzegamy redaktorów i współtwórców, iż władze konkretnego kraju mogą żądać przestrzegania przepisów prawa tego kraju, włączając w to przepisy prawa obowiązujące w Twoim miejscu zamieszkania bądź miejscu, z którego wyświetlasz lub redagujesz zawartość. WMF (Wikimedia Foundation) z zasady nie może zaoferować żadnej ochrony, gwarancji, nietykalności ani odszkodowania.

2. Zasady zachowania poufności

Prosimy Cię o zapoznanie się z naszymi zasadami zachowania poufności. Poznasz sposób i cel gromadzenia dotyczących Ciebie informacji. Ponieważ z naszych usług korzystają ludzie na całym świecie, zgromadzone przez nas informacje osobiste mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej bądź w innym kraju, w którym mieszczą się ośrodki nasze bądź naszych przedstawicieli. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na wszelkie tego typu formy przesyłania informacji poza Twój kraj.

3. Udostępniane treści

 1. Niektóre materiały mogą być niewłaściwe lub błędne: Ponieważ udostępniamy szeroki zakres treści, które są tworzone bądź gromadzone przez różnych użytkowników, możesz natknąć się na materiał, który wyda Ci się obraźliwy, błędny, mylący, błędnie oznaczony lub w inny sposób niewłaściwy. Prosimy zatem o zachowanie zdrowego rozsądku i właściwego osądu podczas korzystania z naszych usług.
 2. Nasze treści służą wyłącznie celom informacyjnym: Chociaż udostępniamy dużą ilość informacji specjalistycznych, włącznie z zagadnieniami medycznymi, prawnymi czy finansowymi, treści te przedstawione są jedynie w ogólnie pojętych celach informacyjnych. Nie powinny one być uważane za profesjonalną poradę. Nie należy podejmować żadnych działań kierując się jakąkolwiek informacją, opinią czy poradą umieszczoną na jednej ze stron projektu, a w razie potrzeby należy zwrócić się z prośbą o fachową poradę do osoby posiadającej uprawnienia lub wykształcenie w danej dziadzinie.

4. Powstrzymywanie się od pewnych działań

Projekty udostępniane przez Wikimedia Foundation istnieją wyłącznie dzięki tętniącej życiem społeczności użytkowników takich jak Ty, którzy współpracują przy pisaniu, redagowaniu i nadzorowaniu treści. Z radością przyjmujemy Twoje uczestnictwo w tej społeczności. Zachęcamy do zachowania uprzejmego tonu w konwersacjach z innymi członkami społeczności, działania w dobrej wierze oraz do redagowania i umieszczania treści zgodnie z celami misji wspólnego projektu.

Niektóre działania, legalne bądź nielegalne, mogą być szkodliwe dla innych użytkowników i naruszać nasze zasady, niektóre działania mogą też spowodować pociągnięcie Cię do odpowiedzialności. Z tego powodu, dla dobra zarówno swojego, jak i innych użytkowników, nie możesz podejmować takich działań na naszych stronach internetowych. Działania te obejmują:

Dręczenie i znęcanie się nad innymi
 • Udział w dręczeniu, groźbach, prześladowaniu, spamowaniu lub wandalizmie oraz
 • Przesyłanie łańcuszków internetowych, niechcianych wiadomości oraz innych form spamu innym użytkownikom.
Naruszanie prywatności innych użytkowników
 • Naruszanie cudzego prawa do prywatności w rozumieniu prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej lub innych obowiązujących przepisów prawa (które mogą obejmować przepisy prawa obowiązujące w Twoim miejscu zamieszkania bądź w miejscu, z którego wyświetlasz lub redagujesz treści).
 • Próby pozyskania osobistych danych identyfikacyjnych w celu dręczenia, wyzysku, naruszenia prywatności a także w jakichkolwiek celach promocyjnych lub reklamowych, które nie zostały jednoznacznie zatwierdzone przez Wikimedia Foundation oraz
 • Próby pozyskania osobistych danych identyfikacyjnych od wszelkich osób poniżej 18 roku życia do celów nielegalnych lub naruszających jakiekolwiek obowiązujące prawo dotyczące zdrowia lub dobra nieletnich.
Udział w publikowaniu fałszywych wypowiedzi, podawanie się za kogoś innego lub oszustwo
 • Celowe lub świadome umieszczanie treści stanowiących oczernienie bądź zniesławienie,
 • Umieszczanie treści fałszywych lub nieścisłych w celu wprowadzenia w błąd,
 • Podawanie się za innego użytkownika bądź osobę, przedstawianie fałszywych powiązań z jakąkolwiek osobą lub podmiotem bądź używanie cudzej nazwy użytkownika w celu wprowadzenia w błąd oraz
 • Udział w oszustwie.
Popełnienie naruszenia
 • Naruszenie praw autorskich, znaków handlowych, patentów lub innych praw własności zgodnych z obowiązującym prawem.
Nadużywanie naszych usług w innych nielegalnych celach
 • Umieszczanie pornografii dziecięcej lub innych treści naruszających obowiązujące prawo dotyczące pornografii dziecięcej.
 • Umieszczanie nieprzyzwoitych materiałów, które są nielegalne w świetle obowiązującego prawa, lub handel takimi treściami oraz
 • Używanie usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Nadużywanie infrastruktury w sposób nielegalny i zakłócający spokój
 • Umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających jakiekolwiek wirusy, oprogramowanie złośliwe, robaki, konie trojańskie, szkodliwy kod bądź inne środki, które mogą uszkodzić nasz system lub infrastrukturę techniczną bądź systemy naszych użytkowników.
 • Udział w zautomatyzowanym użytkowaniu strony internetowej, które jest krzywdzące i zakłócające spokój korzystania z usług i nie zostało zatwierdzone przez społeczność Wikimedia.
 • Zakłócanie usług poprzez nadmierne obciążanie strony internetowej projektu bądź sieci lub serwerów połączonych ze stroną internetową projektu.
 • Zakłócanie usług poprzez przeciążanie jakichkolwiek stron projektu działaniami komunikacyjnymi lub innego rodzaju obciążeniami ruchem, niecechującymi się intencją korzystania ze strony w celu, dla którego została stworzona.
 • Celowe uzyskiwanie dostępu, penetracja lub używanie niepublicznych stref naszych systemów komputerowych bez upoważnienia oraz
 • Sondowanie, skanowanie lub testowanie stabilności naszych systemów technicznych lub sieci, chyba że zostaną spełnione wszystkie następujące warunki:
 • Disrupting the services by inundating any of the Project Websites with communications or other traffic that suggests no serious intent to use the Project website for its stated purpose;
 • Knowingly accessing, tampering with, or using any of our non-public areas in our computer systems without authorization; and
 • Probing, scanning, or testing the vulnerability of any of our technical systems or networks unless all the following conditions are met:
 • podejmowane czynności nie spowodują nadmiernego naruszenia lub przerwania działania naszych systemów technicznych lub sieci
 • czynności te nie służą korzyści osobistej (z wyjątkiem uznania autorstwa wykonanej pracy)
 • wszelkie zagrożenia stabilności zostaną zgłoszone programistom MediaWiki (lub naprawione we własnym zakresie) oraz
 • czynności te nie są podejmowane w złej wierze lub z zamiarem wyrządzenia szkód.

Nieujawnione odpłatne edycje treści
Niniejsze Warunki Użytkowania zabraniają podejmowania działań wprowadzających w błąd, włączając w to fałszywe reprezentowanie podmiotów, podawanie się za inną osobę oraz oszustwo. Jako część tych zobowiązań jesteś zobowiązany do ujawnienia swojego pracodawcy, klienta lub reprezentowany podmiot w odniesieniu do każdego wkładu (wprowadzonych treści), za który otrzymujesz lub spodziewasz się otrzymać wynagrodzenie. Jesteś zobowiązany do ujawnienia swoich powiązań na co najmniej jeden z poniższych sposobów:
 • informacja na swojej stronie użytkownika,
 • informacja na stronie dyskusji towarzysząca każdej odpłatnej edycji lub
 • informacja w opisie zmian towarzysząca każdej odpłatnej edycji.
 • In addition, if you make a public posting off the Projects advertising editing services on Wikipedia in exchange for compensation of any kind, you must disclose all Wikipedia accounts you have used or will use for this service in the public posting on the third-party service.
Właściwe prawo lub zasady i rekomendacje społeczności i Fundacji (np. odnoszące się do rozwiązywania konfliktów interesów) mogą w przyszłości ograniczać wprowadzanie treści za wynagrodzeniem albo wymagać ujawnienia bardziej szczegółowych informacji.
Projekt społeczności Wikimedia może wprowadzić alternatywne zasady wprowadzania treści za wynagrodzeniem. Jeżeli Projekt wprowadzi takie alternatywne zasady, możliwe, że będziesz musiał(a) się dostosować do tych zasad zamiast do wymagań określonych w tej sekcji, gdy zechcesz wprowadzać treści do tego Projektu. Alternatywne zasady wprowadzania treści za wynagrodzeniem zastąpią niniejsze wymagania tylko wtedy, gdy zostaną zaakceptowane przez społęczność danego Projektu oraz wyszczególnione na stronie alternatywnych zasad wprowadzania treści za wynagrodzeniem (Uwaga: dokument może być w języku obcym).
 • A Wikimedia Project community may adopt an alternative paid contribution disclosure policy which may supplement or replace this section. If a Project adopts an alternative disclosure policy, you may comply with that policy instead of the requirements in this section (titled "Paid Contributions Without Disclosure") when contributing to that particular Project.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą listą pytań i odpowiedzi (FAQ) odnośnie ujawniania płatnego wkładu (wprowadzonych treści) (Uwaga: dokument może być w języku obcym).

Zastrzegamy sobie prawo do selektywnego stosowania uprawnień przysługujących nam w odniesieniu do powyższych warunków.

Marketing Company Mediations

Undisclosed editing by users receiving compensation creates an unreasonable burden on volunteer editors who investigate and enforce community policies. Therefore, for violations of this section related to undisclosed paid editing, you agree to submit to binding "Med-Arb" (a "Marketing Company Mediation") as described in section 14 of these Terms of Use.

5. Ochrona hasła

Ponosisz odpowiedzialność za ochronę własnego hasła i nigdy nie powinieneś ujawniać go osobom trzecim.

6. Znaki handlowe

Chociaż oferujemy znaczną swobodę w przetwarzaniu treści zawartych na stronach projektu, zastrzeżenie praw do znaków towarowych Wikimedia Foundation ma istotne znaczenie dla ochrony naszych użytkowników przed podszywającymi się pod nas nieuczciwymi naśladowcami. Właśnie z tego powodu prosimy Cię o uszanowanie naszych znaków handlowych. Wszelkie znaki handlowe Wikimedia Foundation są własnością Wikimedia Foundation. Jakiekolwiek korzystanie z naszych nazw handlowych, znaków handlowych, znaków usługowych, logotypów lub nazw domen musi odbywać się zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania oraz naszymi zasadami używania znaków handlowych.

7. Licencjonowanie treści

Aby rozwijać wspólnotę wolnej wiedzy i wolnej kultury, wszyscy użytkownicy mający swój wkład w projekty są zobowiązani do udzielania ogólnego i powszechnego zezwolenia na swobodną redystrybucję i dowolne przetwarzanie umieszczonych przez nich treści pod warunkiem, że dalsze użytkowanie będzie uwzględniać informacje o autorstwie, a wszelkie dzieła pochodne będą objęte takim samym zezwoleniem na swobodną redystrybucję i dowolne przetwarzanie. Zgodnie z naszym celem, zakładającym dostarczanie otwartych informacji do najszerszej rzeszy odbiorców, wymagamy, tam gdzie jest to konieczne, udzielania licencji na wszystkie umieszczane treści, aby mogły być one swobodnie przetwarzane przez wszystkie osoby mające do nich dostęp.

Wyrażasz zgodę na następujące wymogi dotyczące licencjonowania:

 1. Tekst, do którego masz prawa autorskie: Umieszczając tekst, do którego masz prawa autorskie, udzielasz licencji zgodnie z:

  • [$1 Licencją „uznania autorstwa – na tych samych warunkach” Creative Commons w wersji 3.0 unported (czyli niedostosowanej do przepisów żadnego konkretnego państwa)] (Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License,CC BY-SA) oraz
  • Licencją wolnej dokumentacji GNU (GNU Free Documentation License, GFDL) (niewersjonowaną, bez części nienaruszalnych oraz tekstów przedniej i tylnej okładki).

  (Wtórni użytkownicy mogą dostosować się do jednej licencji lub obydwu).

  Reusers may comply with either license or both.


  Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy dla wersji lub fragmentu projektu wymagana jest inna licencja. W takim przypadku udzielasz pozwolenia na użytkowanie umieszczonego tekstu na mocy tej konkretnej licencji. Na przykład, w trakcie publikacji niniejszej wersji warunków korzystania angielska wersja językowa Wikinews zarządza, że cała zawartość tekstowa tej wersji jest objęta ogólną licencją uznania autorstwa Creative Commons w wersji 2.5 (CC BY 2.5) i nie wymaga ponownego licencjonowania GFDL.

  Weź pod uwagę, że te licencje zezwalają na komercyjne użytkowanie umieszczonych przez Ciebie treści, o ile to wykorzystanie jest zgodne z warunkami licencji.

 2. Uznanie autorstwa: Uznanie autorstwa jest istotną częścią licencji. Uważamy, że jest to oddanie autorom takim jak Ty należnych im honorów. Gdy umieszczasz tekst, godzisz się na podanie autorstwa w jednej z wymienionych form:
  1. Poprzez hiperłącze (tam, gdzie to możliwe) lub adres URL do artykułu, w którym masz swój wkład (ponieważ każdy artykuł ma historię strony wyszczególniającą wszystkich autorów i redaktorów).
  2. Poprzez hiperłącze (tam, gdzie to możliwe) lub adres URL do alternatywnej, ogólnodostępnej, stabilnej kopii zgodnej z licencją, która uwzględnia autorów w sposób zbliżony do stron projektu, lub.
  3. Na liście autorów (miej na uwadze, że może być filtrowana w celu wykluczenia bardzo małego lub nieistotnego wkładu).
 3. Importowanie tekstu: Możesz importować tekst znaleziony w innym źródle lub pisany wspólnie z innymi autorami, ale w takim przypadku zaświadczasz, że tekst jest udostępniany zgodnie z warunkami licencji CC BY-SA w wersji 3.0 (lub, jak wyjaśniono wyżej, innej licencji, jeśli jest wymagana dla wersji lub fragmentu projektu) („CC BY-SA”). Treści udostępnione jedynie na licencji GFDL są niedozwolone.

  Importując tekst na licencji CC BY-SA wymagający uznania autorstwa, zobowiązujesz się do właściwego podania danych autorów. Jeśli informacja o twórcach jest ogólnie dostępna w historii strony (np. przy kopiowaniu wewnętrznym w Wikimedia), podczas importowania tekstu wystarczy podać autorstwo w nocie edytorskiej, która jest zapisywana w historii strony przy importowaniu tekstu. Wymogi uznawania autorstwa są czasem zbyt niestosowne w określonych okolicznościach (niezależnie od licencji) i mogą zaistnieć przypadki, w których społeczność Wikimedia zadecyduje, że importowany tekst nie może być z tego powodu użyty.

 4. Nietekstowe zasoby: Nietekstowe zasoby są dostępne w projektach na bazie wielu licencji, które wspierają ogólny cel nieograniczonego przetwarzania i redystrybucji. Umieszczając nietekstowe zasoby, wyrażasz zgodę na stosowanie się do wymogów licencji opisanych w naszych zasadach licencjonowania oraz przestrzeganie wymogów określonej wersji lub fragmentu projektu, w którym umieszczasz swoje treści. Przeczytaj też zasady licencjonowania Wikimedia Commons, aby uzyskać więcej informacji o umieszczaniu nietekstowych zasobów w projekcie.
 5. Zakaz cofnięcia licencji: Z wyjątkiem sytuacji określonych w Twojej licencji, oświadczasz, że nie cofniesz jednostronnie licencji ani nie będziesz dążyć do unieważnienia jakiejkolwiek licencji, przyznanej zgodnie z warunkami korzystania, na zawartość tekstową lub nietekstowe zasoby umieszczane w projektach Wikimedia lub ich fragmentach, nawet gdy zakończysz korzystanie z naszych usług.
 6. Treści będące w domenie publicznej: Treści będące w domenie publicznej są mile widziane! Ważne jest jednak potwierdzenie, iż zawartość jest uznawana za należącą do domeny publicznej zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, jak również przepisami prawa innych krajów, zgodnie z wymaganiami określonej wersji projektu. Umieszczając treści znajdujące się w domenie publicznej potwierdzasz, że dany materiał faktycznie znajduje się w domenie publicznej i zgadzasz się go odpowiednio oznakować.
 7. Przetwarzanie: Mile widziane jest przetwarzanie udostępnianych przez nas treści, chociaż istnieją wyjątki w postaci treści objętych „dozwolonym użytkiem” lub podobnymi wyłączeniami w prawie autorskim. Wszelkie przetwarzanie musi odbywać się zgodnie z podstawowymi licencjami.
  Gdy przetwarzasz lub dokonujesz redystrybucji strony tekstowej opracowanej przez społeczność Wikimedia, zgadzasz się podać informacje na temat autorstwa w dowolnej z wymienionych form:
  1. Poprzez hiperłącze (tam, gdzie to możliwe) lub adres URL do przetwarzanej strony lub stron (ponieważ każda strona ma historię strony wyszczególniającą wszystkich autorów i redaktorów),
  2. Poprzez hiperłącze (tam, gdzie to możliwe) lub adres URL do alternatywnej, ogólnodostępnej, stabilnej kopii zgodnej z licencją, która uwzględnia autorów w sposób zbliżony do stron projektu; lub
  3. Poprzez hiperłącze (tam, gdzie to możliwe) lub adres URL do alternatywnej, ogólnodostępnej, stabilnej kopii zgodnej z licencją, która uwzględnia autorów w sposób zbliżony do stron projektu, lub

  Jeśli zawartość tekstowa została zaimportowana z innego źródła, istnieje możliwość, że jest objęta licencją zgodną z licencją CC BY-SA, ale nie GFDL (jak opisano w części „Importowanie tekstu” powyżej). W takim przypadku wyrażasz zgodę na stosowanie się do warunków licencji CC BY-SA i nie masz możliwości ponownego udzielenia licencji na zasadach GFDL. Aby określić licencję mającą zastosowanie do treści, które chcesz przetwarzać lub redystrybuować, sprawdź stopkę strony, historię strony oraz stronę dyskusyjną.

  Miej świadomość, że tekst pochodzący z zewnętrznego źródła i importowany do projektu może być objęty licencją określającą dodatkowe wymogi w zakresie uznania autorstwa. Użytkownicy wyrażają zgodę na czytelne podanie dodatkowych wymogów dotyczących uznania autorstwa. W zależności od projektu takie wymogi mogą obejmować bannery lub inne formy zwracające uwagę na fakt, że część lub całość treści została pierwotnie opublikowana w innym miejscu. Gdy istnieją takie wizualne oznaczenia, przetwarzający zobowiązani są do ich zachowania.

  W przypadku nietekstowych zasobów wyrażasz zgodę na stosowanie się do wszelkich licencji, zgodnie z którymi udostępniono dany materiał (które można znaleźć, klikając na niego i przechodząc do sekcji dotyczącej licencjonowania umieszczonej na stronie opisowej lub przeglądając stronę źródłową danego materiału). Przetwarzając udostępniane przez nas treści, wyrażasz zgodę na stosowanie się do właściwych wymogów uznawania autorstwa, wynikających z bazowej/bazowych licencji.

 8. Zmiany lub uzupełnienia przetwarzanego materiału: Wprowadzając zmiany lub uzupełnienia tekstu uzyskanego ze strony projektu, wyrażasz zgodę na udzielenie licencji na zmodyfikowaną lub uzupełnioną treść zgodnie z licencją CC BY-SA w wersji 3.0 lub późniejszej (lub, jak wyjaśniono wyżej, zgodnie z inną licencją, którą w ramach wyjątku objęta jest określona wersja lub określony fragment projektu).
  Wprowadzając zmiany lub uzupełnienia nietekstowych środków przekazu uzyskanych ze strony projektu, wyrażasz zgodę na udzielenie licencji na zmodyfikowaną lub uzupełnioną treść zgodnie z licencją, na podstawie której udostępniono materiał.
  Zarówno w przypadku zawartości tekstowej, jak i nietekstowych zasobów, zgadzasz się wyraźne poinformować, że oryginalny materiał został zmieniony. Jeśli ponownie używasz jakiegoś tekstu w obrębie wiki, wystarczy podać w historii strony, że wprowadzono w importowanym tekście zmiany. W każdej kopii lub zmienionej wersji, którą rozpowszechniasz, zgadzasz się zamieścić notę licencyjną wskazującą, jaką licencją objęty jest opublikowany materiał, oraz zawierającą hiperłącze lub adres URL do tekstu licencji lub samego egzemplarza licencji.

8. Przestrzeganie ustawy DMCA

Wikimedia Foundation zapewnia, że udostępniane przez nas treści mogą być wykorzystywane przez innych użytkowników bez strachu przed odpowiedzialnością oraz że nie narusza niczyich praw własności. Ze względu na uczciwość zarówno w stosunku do naszych użytkowników, jak i innych twórców i posiadaczy praw autorskich, naszą polityką jest reagowanie na zawiadomienia o domniemanych naruszeniach, które spełniają wymogi formalne ustawy Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Na mocy DMCA w stosownych okolicznościach cofniemy dostęp użytkownikom oraz posiadaczom kont korzystającym z naszego systemu i sieci, gdy wielokrotnie naruszą prawo i zasady regulaminu.

Mamy jednak świadomość, że nie każde zawiadomienie jest uzasadnione lub składane w dobrej wierze. Dlatego gorąco zachęcamy użytkowników, którzy mają uzasadnione przekonanie, że żądanie cofnięcia dostępu jest niesłuszne lub niestosowne, do składania kontrzawiadomień. Więcej informacji na temat działań, które można podjąć w razie nieprawidłowo złożonego zawiadomienia DMCA, znajdziesz na stronie internetowej $lumendb (dawniej jako $chilling).

Jeśli posiadasz prawo własności do treści, które zostały bez Twojej zgody nieodpowiednio wykorzystane w jednym z naszych projektów, zgodnie z ustawą DMCA możesz zażądać usunięcia tych treści. Aby złożyć takie żądanie, wyślij wiadomość e-mail pod adres legal@wikimedia.org lub tradycyjną pocztą do naszego wyznaczonego przedstawiciela na ten adres.

Można również zwrócić się do naszej społeczności, która często rozwiązuje problemy dotyczące praw autorskich szybciej oraz bardziej efektywnie niż nakazuje to DMCA. W takim przypadku można wysłać zawiadomienie wyjaśniające Twoje zastrzeżenia związane z prawami autorskimi. W celu uzyskania wglądu w otwarty i nieoficjalny wykaz procesów właściwych dla różnych wersji projektu zajrzyj tutaj. Zanim złożysz roszczenie w oparciu o ustawę DMCA, możesz również wysłać wiadomość e-mail do społeczności na adres info@wikimedia.org.

9. Strony internetowe i zasoby należące do osób trzecich

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z wszelkich stron internetowych i zasobów należących do osób trzecich. Chociaż projekty zawierają łącza do stron internetowych i zasobów osób trzecich, nie zachęcamy do korzystania z nich ani nie ponosimy odpowiedzialności za ich dostępność, dokładność oraz powiązane treści, produkty lub usługi (w tym między innymi wirusy lub inne szkodliwe elementy). Nie mamy również obowiązku kontrolowania treści należących do osób trzecich.

10. Zarządzanie stronami internetowymi

Społeczność pełni główną rolę w tworzeniu i egzekwowaniu zasad mających zastosowanie do różnych wersji projektu. Wikimedia Foundation rzadko ingeruje w decyzje społeczności, które dotyczą zasad i ich egzekwowania. W rzadkich przypadkach, np. gdy społeczność zwraca się do nas z taką prośbą, zachodzi potrzeba zajęcia się wyjątkowo kłopotliwym użytkownikiem ze względu na znaczące zakłócanie projektu lub niebezpieczne zachowanie. W takich przypadkach zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do:

It is possible to notify us of illegal content, or content that violates our Terms of Use (including all policies and other documents incorporated by reference) for other reasons by contacting us directly. However, you can typically make a request directly to the Project's community: this may be more efficient, and is more consistent with our Projects' aim to empower the user community.

Each Project will usually provide "Help" or "Contact" pages for further guidance, or specific tools for reporting issues. Alternatively – if in doubt – you can ask members of the community for help, by sending an email to info@wikimedia.org or a more language-specific address from the Volunteer Response Team page. Please note that these mailboxes are monitored by users of the Projects, not the Foundation. As a result, they should not be threatened or issued with legal demands.

If you contact the Foundation with a problem, we will typically explore whether and how existing community-led mechanisms can investigate and, where appropriate, resolve it.

In an unusual case, the need may arise, or the community may ask us, to address an especially problematic user or especially problematic content because of significant Project disturbance or dangerous behavior. In such cases, we reserve the right, at our sole discretion (or where legally compelled), to:

 • Sprawdzenia Twojego sposobu korzystania z usługi (a) w celu określenia, czy doszło do naruszenia niniejszych warunków korzystania, zasad danej wersji projektu lub innych obowiązujących praw bądź reguł, lub (b) w celu zachowania zgodności z przepisami obowiązującego prawa, nakazami postępowania sądowego lub odpowiednimi zaleceniami rządowymi.
 • Wykrywania oszustw, naruszeń bezpieczeństwa bądź problemów technicznych i zapobiegania im lub reagowania na nie w inny sposób oraz reagowania na prośby o wsparcie wystosowane przez użytkowników.
 • Odmówienia, cofnięcia lub ograniczenia możliwości umieszczania treści każdemu użytkownikowi naruszającemu niniejsze warunki korzystania.
 • Uniemożliwienia użytkownikowi edytowania, umieszczania treści lub zablokowania konta użytkownika bądź dostępu ze względu na działania naruszające niniejsze warunki korzystania, między innymi z powodu umieszczania materiałów naruszających prawo.
 • Wystąpienie na drogę sądową przeciwko użytkownikom naruszającym niniejsze warunki korzystania (w tym powiadomienia organów ścigania) oraz
 • Podejmowania w odniesieniu do internetowych stron projektu innych działań, które usprawniają ich funkcjonowanie oraz chronią prawo, własność i bezpieczeństwo nasze, naszych użytkowników, licencjodawców, partnerów i społeczeństwa.

Those Foundation moderation activities may be informed or performed by software (such as traffic flood ("Denial of Service") protection). In those cases human review is normally available, upon request.

W skrajnych przypadkach, gdy dochodzi do zgodnego z tym postanowieniem zablokowania konta bądź cofnięcia dostępu, w interesie naszych użytkowników i projektów zabraniamy również założenia lub używania innego konta, lub poszukiwania innych metod dostępu do tego samego projektu, chyba że udzielimy na to wyraźnej zgody. Nie ograniczając władzy społeczności, Wikimedia Foundation nie zabroni użytkownikowi edytowania ani umieszczania treści, ani nie zablokuje konta lub dostępu ze względu na krytykę zgłaszaną w dobrej wierze, która nie nosi znamion działań naruszających niniejsze warunki korzystania lub zasady społeczności.

Gdy jest to dozwolone obowiązującymi dla określonej wersji projektu zasadami społeczności lub Wikimedia Foundation, społeczność Wikimedia i jej członkowie mogą również podejmować działania, w tym między innymi ostrzeganie, śledzenie, blokowanie lub wykluczanie użytkowników naruszających te zasady. Wyrażasz zgodę na stosowanie się do końcowych decyzji organów powołanych do rozstrzygania sporów, które zostały ustanowione dla określonych wersji projektu (takich jak komisje arbitrażowe). Decyzje te mogą obejmować sankcje określone w zasadach danej wersji projektu.

Wyjątkowo kłopotliwi użytkownicy, których konta lub dostęp zostały zablokowane w wielu wersjach projektu, mogą zostać wykluczeni z wszystkich innych wersji projektu zgodnie z zasadami globalnego wykluczenia. W odróżnieniu od postanowień Rady oraz niniejszych warunków korzystania, zasady ustanowione przez społeczność, dotyczące pojedynczej lub wielu wersji projektu (jak zasady globalnego wykluczenia), mogą zostać zmienione przez ustanawiającą je społeczność zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Zablokowanie konta lub dostępu użytkownika bądź wykluczenie użytkownika zgodnie z tym postanowieniem powinno odbywać się według punktu 12. niniejszych warunków korzystania.

If you believe we have not satisfactorily acted on a problematic content report, or if you have been subjected to a Foundation moderation action that you wish to challenge, you may be able to submit an appeal.  Other information about routes of appeal may also be explained to you at the time, or in Project-specific help pages.

We reserve the right to suspend (temporarily, or permanently) our handling of reports or other correspondence from users or third parties, whether about allegedly illegal or otherwise problematic content or conduct, or requesting appeals against moderation actions, if such correspondence was made in bad faith, repetitive, unfounded, and/or abusive. In appropriate circumstances, your email address may even be blocked on our email system(s), and you will then need to contact us at our postal address if you wish to further correspond with us during that block. For less serious cases (e.g. up to three polite emails about one or more meritless complaints), this is likely to be temporary. More frequent or more abusive communications are more likely to lead to permanent measures.

11. Postanowienia i zasady projektu

Rada powiernicza Wikimedia Foundation publikuje co jakiś czas oficjalne zasady. Niektóre z tych zasad mogą być obligatoryjne dla określonego projektu lub jego wersji, w takim przypadku wyrażasz zgodę na przestrzeganie ich w formie, w której obowiązują.

12. API Terms

We make available a set of APIs, which include documentation and associated tools, to enable users to build products that promote free knowledge. By using our APIs, you agree to abide by all applicable policies governing the use of the APIs, which include but are not limited to the User-Agent Policy, the Robot Policy, and the API:Etiquette (collectively, "API Documentation"), which are incorporated into these Terms of Use by reference.

13. Zaprzestanie korzystania z usług

Pomimo tego, że wierzymy, że zostaniesz z nami i będziesz umieszczać treści w projekcie, możesz w dowolnym momencie przerwać korzystanie z naszych usług. W pewnych (miejmy nadzieję, że nieczęstych) okolicznościach Wikimedia Foundation, społeczność Wikimedia lub jej członkowie (jak opisano w punkcie 10) mogą być zmuszeni do przerwania świadczenia części lub wszystkich naszych usług, rozwiązania niniejszych warunków korzystania, zablokowania Twojego konta bądź dostępu lub wykluczenie Cię jako użytkownika. Jeśli Twoje konto lub dostęp są zablokowane lub w inny sposób zawieszone z jakiegokolwiek powodu, opublikowane przez Ciebie treści pozostaną ogólnodostępne (zgodnie z obowiązującymi zasadami), a Ty wciąż będziesz dysponować dostępem do stron publicznych pozwalającym na czytanie ogólnodostępnych treści projektu, o ile nie powiadomimy Cię, że jest inaczej. W takich okolicznościach nie będziesz jednak mógł uzyskać dostępu do swojego konta oraz jego ustawień. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w dowolnym czasie, z podaniem przyczyny lub bez jej podawania, za powiadomieniem lub bez niego. Jednak nawet w przypadku wykluczenia, zablokowania lub zawieszenia użytkowania oraz uczestnictwa, stosowne postanowienia niniejszych warunków korzystania pozostaną w mocy, w tym punkty 1, 3, 4, 6, 7, 9-15, oraz 17.

14. Spory i jurysdykcja

Wyróżnione dla zwrócenia szczególnej uwagi

Mamy nadzieję, że nie dojdzie do nieporozumień z Twoim udziałem, ale jeśli miałoby dojść do sporu, zachęcamy do szukania rozwiązań za pośrednictwem procedur lub mechanizmów służących do rozstrzygania sporów w obrębie projektu lub jego wersji oraz Wikimedia Foundation. Jeśli chcesz złożyć roszczenie prawne skierowane przeciw nam, wyrażasz zgodę na złożenie oraz rozstrzygnięcie go wyłącznie w sądzie stanowym lub federalnym na terenie hrabstwa San Francisco w Kalifornii. Wyrażasz również zgodę na to, że niniejsze warunki korzystania, jak również każde roszczenie prawne między Tobą a nami regulują przepisy prawa stanu Kalifornia oraz, w zakresie, w jakim znajdują zastosowanie, przepisy prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (bez powoływania się na przepisy dotyczące konfliktu praw). W razie jakichkolwiek działań prawnych lub postępowań sądowych związanych z nami lub niniejszymi warunkami korzystania wyrażasz zgodę na poddanie się jurysdykcji i uznanie właściwości terytorialnej sądów zlokalizowanych w hrabstwie San Francisco w Kalifornii.

Aby zapewnić rozpatrywanie sporów wkrótce po ich zgłoszeniu, wyrażasz zgodę na to, że niezależnie od wszelkich ustaw i inaczej stanowiących przepisów, jakiekolwiek roszczenie lub działania będące podstawą roszczenia związane z korzystaniem z naszych usług bądź niniejszymi warunkami korzystania musi zostać wniesione w okresie wyznaczonym do składania wniosków lub, jeśli zachodzi wcześniejsza sytuacja, jeden (1) rok od możliwości wykrycia, przy działaniu z należytą starannością, istotnych faktów leżących u podstaw takiego roszczenia bądź podstawy roszczenia (w przeciwnym wypadku ulegną one przedawnieniu).

Marketing Company Mediations

As described in section 4 of these Terms of Use, you agree to resolve violations of the Paid Contributions without Disclosure in a Marketing Company Mediation at the Foundation's discretion. Marketing Company Mediations are binding mediations where, at the end of either a half or full day session, any disputed items that remain unresolved will be decided by the mediator in a legally binding decision. They will be conducted in meetings by teleconference or videoconference. If an in-person meeting is required, then the Marketing Company Mediation will take place in San Francisco County, California. The parties will split all fees and expenses related to the mediation/arbitration equally.

You agree, as part of a Marketing Company Mediation, to cooperate with the Foundation, including by timely providing any documentation in your possession relating to your undisclosed paid editing activities including the accounts used, articles affected, and clients who purchased such services.

Marketing Company Mediations are subject to and governed by the Federal Arbitration Act to the extent that the mediator becomes an arbitrator. The prevailing party shall be entitled to recover its attorneys' fees (including all fees necessary to determine the applicability of the Marketing Company Mediation and to enforce the binding result) and all costs relating to the investigation and enforcement of its rights. A party may be deemed "prevailing" even if it is not successful on every claim asserted.

If for some reason the entirety of these Marketing Company Mediation requirements are found to be unenforceable, you agree to resolve any disputes as described in the beginning of this section.

15. Wykluczenie odpowiedzialności

Wyróżnione dla zwrócenia szczególnej uwagi

W Fundacji Wikimedia dokładamy starań, aby dostarczać treści edukacyjne i informacyjne jak najszerszemu gronu odbiorców, jednak to Ty ponosisz wyłączne ryzyko korzystając z naszych usług. Zapewniamy te usługi „w stanie takim w jakim są” i „w miarę możliwości” oraz niniejszym zastrzegamy, że nie udzielamy jakiejkolwiek jawnej lub domniemanej gwarancji, między innymi domniemanej gwarancji zbywalności lub przydatności do określonego celu oraz braku naruszenia przepisów prawa. Nie możemy udzielić gwarancji na to, że nasze usługi spełnią Twoje oczekiwania, będą bezpieczne, chronione, nieprzerwane, terminowe, dokładne i wolne od błędów oraz że Twoje dane pozostaną bezpieczne.

Nie jesteśmy odpowiedzialni za treści, dane ani działania osób trzecich a ty wyłączasz nas, naszych dyrektorów, urzędników, pracowników i agentów z jakichkolwiek roszczeń i odszkodowań za szkody, określone i nieokreślone, wynikających z jakichkolwiek roszczeń wysuwanych przeciwko tym osobom trzecim lub w jakikolwiek sposób związanych z takimi roszczeniami. Żadne porady lub informacje, ustne bądź pisemne, otrzymane przez Ciebie od nas lub za pośrednictwem naszych usług nie dają żadnych dodatkowych gwarancji ponad te jasno określone w niniejszych warunkach korzystania.

Wszelkie materiały pobrane lub uzyskane w inny sposób w wyniku korzystania z naszych usług pozyskiwane są na własną odpowiedzialność i ryzyko, i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych, które wynikają z pobierania takich materiałów. Wyrażasz zgodę na to, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za usunięcie lub niezdolność do przechowywania bądź przekazywania jakichkolwiek treści lub jakiejkolwiek komunikacji zapewnianej przez usługę. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ograniczeń w zakresie użytkowania i przechowywania wyłącznie według naszego uznania, w dowolnym czasie, za powiadomieniem lub bez niego.

Niektóre kraje lub systemy prawne nie zezwalają na zwolnienia od odpowiedzialności zawarte w tym punkcie, zatem zwolnienia te mogą nie odnosić się do Ciebie w całości lub w części, w zależności od obowiązującego prawa.

16. Ograniczenie odpowiedzialności

Wyróżnione dla zwrócenia szczególnej uwagi

Wikimedia Foundation nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek innej osoby trzeciej za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, następcze lub retorsyjne, w tym między innymi za utratę zysków, dobrego imienia, możliwości użytkowania, danych lub za inne niematerialne straty niezależnie od tego, czy zostaliśmy powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód. W żadnym wypadku nasza odpowiedzialność prawna nie może przekroczyć łącznej kwoty tysiąca dolarów amerykańskich (1000 USD). W przypadku, gdy obowiązujące prawo nie pozwala na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności lub szkód przypadkowych lub następczych, powyższe ograniczenie lub wyłączenie może Cię nie dotyczyć, chociaż nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

17. Zmiany niniejszych warunków użytkowania

Jesteśmy przekonani, że tak jak w przypadku rozwoju i ulepszania projektów, zaangażowanie społeczności Wikimedia ma kluczowe znaczenie, jeśli chcemy mieć pewność, że niniejsze warunki korzystania będą właściwie służyły naszym użytkownikom. Zaangażowanie społeczności jest również niezbędne do zawarcia uczciwej umowy. Z tego powodu przedstawimy społeczności niniejsze warunki korzystania, jak również wszelkie istotne przyszłe zmiany dotyczące niniejszych warunków korzystania co najmniej trzydzieści (30) dni przed zakończeniem okresu wyznaczonego na udzielenie komentarzy, aby społeczność mogła je zgłaszać. Jeżeli przyszła proponowana zmiana jest istotna, zapewnimy dodatkowe 30 dni na udzielanie komentarzy po udostępnieniu tłumaczenia proponowanej zmiany w co najmniej trzech językach (wybranych według naszego uznania). Będziemy zachęcać społeczność do przetłumaczenia proponowanej zmiany na inne języki. W przypadku zmian wymagających skorygowania nieprawidłowego oświadczenia z przyczyn prawnych lub administracyjnych lub w przypadku zmian wprowadzanych w odpowiedzi na komentarze udzielane przez społeczność dostarczymy powiadomienie z co najmniej trzydniowym (3) wyprzedzeniem.

Ponieważ może zajść konieczność okresowego wprowadzania zmian do niniejszych warunków korzystania będziemy powiadamiać o tych zmianach oraz o możliwości udzielania komentarzy na stronach internetowych projektu, jak również poprzez powiadomienia WikimediaAnnounce-l. Prosimy jednak regularnie sprawdzać najnowszą wersję niniejszych warunków korzystania (dostępną pod adresem $2). Dalsze korzystanie z naszych usług po oficjalnym wprowadzeniu nowych warunków korzystania, co następuje po upływie okresu powiadomienia i okresu przeznaczonego na udzielanie komentarzy, oznacza akceptację niniejszych warunków korzystania. Ze względu na bezpieczeństwo Wikimedia Foundation i innych użytkowników, takich jak Ty, nie możesz korzystać z naszych usług, jeśli nie akceptujesz naszych warunków korzystania.

18. Inne warunki

Niniejsze warunki korzystania nie tworzą relacji opartych na zatrudnieniu, przedstawicielstwie, partnerstwie lub wspólnym przedsięwzięciu (joint venture) między Tobą a nami, Wikimedia Foundation. Jeśli nie podpisałeś z nami osobnego porozumienia, niniejsze warunki korzystania stanowią całość umowy zawartej między Tobą a nami. Jeśli zaistnieje konflikt pomiędzy niniejszymi warunkami korzystania a podpisaną umową pisemną zawartą między Tobą a nami, wiążące będą postanowienia umowy pisemnej.

Wyrażasz zgodę na otrzymywanie powiadomień, między innymi tych dotyczących zmian w warunkach korzystania, za pośrednictwem poczty e-mail, tradycyjnej poczty lub ogłoszeń umieszczanych na stronach internetowych projektu.

Jeśli w jakichkolwiek okolicznościach nie zastosujemy lub nie będziemy egzekwować jakiegokolwiek postanowienia niniejszych warunków korzystania, nie oznacza to uchylenia tego postanowienia.

Przyjmujesz do wiadomości, że – o ile nie stwierdziliśmy inaczej na piśmie – nie możesz oczekiwać wynagrodzenia za jakiekolwiek działania, umieszczane treści lub pomysły wykonane lub przekazane na rzecz Wikimedia Foundation, społeczności lub projektów Wikimedia bądź ich wersji.

Niezależnie od wszelkich postanowień pozostających w sprzeczności z niniejszymi warunkami korzystania, my (Wikimedia Foundation) oraz Ty postanawiamy nie zmieniać obowiązujących warunków i wymagań jakiejkolwiek bezpłatnej licencji, która jest wykorzystywana w ramach projektów lub ich wersji, gdy taka licencja jest zatwierdzona przez niniejsze warunki korzystania.

Niniejsze warunki korzystania zostały stworzone w języku angielskim (wersja amerykańska). Mimo że ufamy, iż tłumaczenia warunków korzystania są dokładne, w przypadku różnic znaczeniowych między oryginalną wersją angielską i tłumaczeniem, zastosowanie ma oryginalna wersja angielska.

Jeżeli którekolwiek z postanowień (lub część postanowienia) niniejszych warunków korzystania zostanie uznane za bezprawne, nieważne lub niewykonalne, dane postanowienie (lub część postanowienia) będzie uważane za wyłączone z niniejszych warunków korzystania i będzie egzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym stopniu, a wszystkie inne postanowienia niniejszych warunków korzystania pozostaną w pełnej mocy.

Dziękujemy!

Doceniamy czas poświęcony na zapoznanie się z niniejszymi warunkami korzystania i cieszymy się z Twojego zaangażowania w projekty i korzystania z naszych usług. Poprzez swój wkład pomagasz budować coś naprawdę wielkiego – nie tylko istotny zbiór wspólnie edytowanych projektów referencyjnych zapewniających edukację i informacje milionom ludzi, którzy w przeciwnym razie nie mieliby do nich dostępu, ale również tętniącą życiem społeczność podobnie myślących i zaangażowanych równych ludzi skupionych wokół godnego i szlachetnego celu.


Niniejsze warunki użytkowania obowiązują od 7 czerwca 2023. Poprzednie wersje warunków:


Zastrzega się, że w razie wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności w znaczeniu lub interpretacji pomiędzy oryginalną wersją niniejszego dokumentu w języku angielskim a jego tłumaczeniem, wiążąca pozostanie treść w języku angielskim.