Jump to content

Vikimedijos fondas naudojimo sąlygos

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Terms of Use and the translation is 100% complete.

Shortcut:
ToU

Mūsų naudojimo sąlygos

Įsivaizduokite pasaulį, kuriame kiekvienas žmogus gali laisvai dalytis visų žinių visuma. Tai mūsų įsipareigojimas.Mūsų vizija

Sveiki atvykę į Vikimedijos! „Wikimedia Foundation, Inc.” (toliau – mes, mus arba Fondas) yra ne pelno siekianti labdaros organizacija, kurios būstinė yra San Franciske, Kalifornijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, ir kurios misija suteikti žmonėms visame pasaulyje galimybę rinkti ir kurti turinį pagal licenciją arba paskelbiant jį viešai, ir veiksmingai bei nemokamai jį platinti visame pasaulyje.

Siekdami palaikyti gyvybingą bendruomenę, mes teikiame pagrindinę infrastruktūrą ir organizacinę struktūrą daugiakalbiams „Wiki” projektams ir jų leidiniams (kaip paaiškinta mūsų Vikimedijos projektų puslapyje) (toliau – Projektai) bei kitiems šiai misijai tarnaujantiems projektams kurti. Siekiame, kad Projektų edukacinis ir informacinis turinys internete būtų prieinamas nemokamai ir neribotą laiką.

Sveikiname jus (toliau – jūs arba naudotojas) kaip Projektų skaitytoją ar autorių ir kviečiame prisijungti prie „Vikimedijos” bendruomenės. Tačiau prieš dalyvaudami prašome perskaityti ir sutikti su šiomis naudojimo sąlygomis (toliau – Naudojimo sąlygos).

Apžvalga

Šiose Naudojimosi sąlygose pasakojama apie Vikimedijos fondo viešąsias paslaugas, mūsų santykius su jumis, kaip naudotojais, taip pat apie mūsų abiejų teises ir pareigas. Mes talpiname neįtikėtinai daug mokomojo ir informacinio turinio, prie kurio kūrimo prisideda tokie naudotojai kaip jūs. Paprastai prie turinio neprisidedame, jo nestebime ir netriname (išskyrus retas išimtis, pvz., pagal tokias politikas kaip šios naudojimo sąlygos, dėl teisinės atitikties, arba iškilus neatidėliotinai didelės žalos grėsmei). Tai reiškia, kad už redakciją esate atsakingi tik jūs ir kiti naudotojai, kurie kuria ir tvarko turinį.

Bendruomenė – naudotojų, nuolat kuriančių ir naudojančių projektus ir (arba) jų svetaines (toliau – projektų svetainės), tinklas – yra pagrindinė priemonė misijos tikslams pasiekti. Bendruomenė prisideda prie mūsų projektų ir projektų svetainių kūrimo ir padeda juos valdyti. Bendruomenė taip pat atlieka labai svarbią funkciją – kuria ir įgyvendina konkrečių projekto leidinių (pavyzdžiui, Vikipedija projekto skirtingų kalbų leidinių arba Vikiteka daugiakalbių leidinių) politiką.

Jūs, naudotojas, esate kviečiamas prisijungti kaip autorius, redaktorius ar sudarytojas, tačiau turėtumėte laikytis kiekvienai nepriklausomai projekto redakcijai taikomos politikos, įskaitant Visuotinį elgesio kodeksą (Universal Code of Conduct, UCoC), kuris taikomas visoms projekto redakcijoms. Didžiausias mūsų projektas yra Vikipedija, tačiau vykdome ir kitus projektus, kurių tikslai ir darbo metodai skiriasi. Kiekvienas projekto leidinys turi bendradarbių, redaktorių ar autorių komandą, kurie kartu kuria ir tvarko to projekto leidinio turinį. Kviečiame prisijungti prie šių komandų ir kartu su jomis tobulinti šiuos projektus. Kadangi siekiame, kad turinys būtų laisvai prieinamas visuomenei, jūsų pateiktas turinys yra prieinamas pagal nemokamą licenciją arba skelbiamas viešai.

Atminkite, kad esate teisiškai atsakingi už visus savo teikinius, redagavimus ir pakartotinį Vikimedijos turinio naudojimą pagal Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymus ir kitus galiojančius įstatymus (įskaitant įstatymus, galiojančius jūsų arba jūsų teikinio objekto buvimo vietoje). Tai reiškia, kad skelbdami, keisdami ar pakartotinai naudodami turinį turite būti atsargūs. Vykdydami tokią mums numatytą atsakomybę, nustatėme tam tikras taisykles dėl to, ko mes negalime daryti, kurių dauguma yra skirtos jūsų pačių arba kitų naudotojų, tokių kaip jūs, apsaugai. Atminkite, kad mūsų talpinamas turinys yra skirtas tik bendriems informaciniams tikslams, todėl, jei jums reikia specialisto patarimo konkrečiu klausimu (pvz., medicininiais, teisiniais ar finansiniais klausimais), turėtumėte kreiptis pagalbos į atitinkamą specialistą. Mes taip pat pateikiame kitus svarbius pranešimus ir atsisakymus, todėl perskaitykite visą šių Naudojimo sąlygų tekstą.

Aiškumo dėlei, kitos organizacijos, pavyzdžiui, vietiniai Vikimedijos skyriai ir asociacijos, kurios gali vykdyti tą pačią misiją, yra teisiškai nepriklausomos ir atskirtos nuo fondo Vikimedijos fondo. Jei Fondas, kaip įgaliota šalis, kitaip nenurodo tam tikroje Projekto interneto svetainėje, tos kitos organizacijos nėra atsakingos už Projekto interneto svetainės veiklą ar jos turinį.

1. Mūsų paslaugos

Vikimedijos fondo siekia skatinti nemokamo daugiakalbio turinio augimą, plėtrą ir platinimą, taip pat nemokamai talpina visą šių Vikipedija grindžiamų projektų turinį visuomenei. Mūsų pareiga yra talpinti didžiausius pasaulyje bendrai redaguojamus nuorodų projektus, kuriuos galima rasti čia. Tačiau mes veikiame tik kaip prieglobos paslaugų teikėjas, esame atsakingi už infrastruktūros ir organizacinės struktūros priežiūrą. Ši infrastruktūra ir sistema leidžia mūsų naudotojams patiems kurti projektus kuriant ir redaguojant turinį. Jie taip pat leidžia naudotojams pakartotinai naudoti šį turinį. Mūsų prižiūrima infrastruktūra apima specializuotą technologinę infrastruktūrą, leidžiančią naudotojams programiškai sąveikauti su Projektų turiniu ir jį pakartotinai naudoti (vadinama „Programų programavimo sąsaja” arba API), ir mobiliąsias programas.

Kaip naudojama toliau šiose Sąlygose teikiame tokias paslaugas: Mūsų prižiūrimos projektų svetainės, mūsų palaikoma technologinė infrastruktūra, bet kokios techninės erdvės, kurias talpiname siekdami palaikyti ir tobulinti mūsų projektus.

Kadangi mūsų vaidmuo yra unikalus, turėtumėte žinoti kelis dalykus, susijusių su mūsų santykiais su jumis, projektais ir kitais naudotojais:

 1. Mes nevykdome redaktoriaus darbo: Kadangi Projektų redagavimas yra kolektyvinis darbas, didžiąją daugumą mūsų talpinamo turinio pateikia naudotojai, o mes jo neredaguojame. Tai reiškia, kad mes paprastai nekontroliuojame ir neredaguojame Projekto svetainių turinio ir neprisiimame jokios atsakomybės už šį turinį. Panašiai, jei aiškiai nenurodėme kitaip, nepatvirtiname jokių nuomonių, išreikštų per mūsų paslaugas, ir netvirtiname bei negarantuojame jokio projektuose pateikto bendruomenės turinio teisingumo, tikslumo ar patikimumo.
 2. Jūs esate patys atsakingi už savo veiksmus: Esate teisiškai atsakingi už teikinių redagavimą ir teikimą Projektams, pakartotinį Projektų turinio naudojimą, API naudojimą ir naudojimąsi mūsų paslaugomis apskritai. Dėl savo pačių apsaugos turėtumėte būti atsargūs ir vengti bet kokių veiksmų, kurie gali užtraukti baudžiamąją ar civilinę atsakomybę pagal galiojančius įstatymus. Aiškumo dėlei galiojantys įstatymai yra bent jau Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kalifornijos valstijos įstatymai. Kitos šalyse taikomi teisės aktai nustatomi kiekvienu atveju atskirai. Nors galime nesutikti, įspėjame naudotojus, ypač redaktorius, bendradarbius ir autorius, kad ne JAV valdžios institucijos gali bandyti jums taikyti kitų šalių įstatymus, įskaitant vietos, kurioje gyvenate arba kurioje peržiūrite ar redaguojate turinį, įstatymus. Paprastai negalime pasiūlyti jokios apsaugos, garantijos, imuniteto ar kompensacijos dėl tokių įstatymų taikymo.

2. Privatumo Politika

Prašome susipažinti su mūsų Privatumo taisyklių sąlygomis, kad žinotumėte, kaip renkame ir naudojame jūsų duomenis.

3. Turinys, kurį mes talpiname

 1. Kai kuri medžiaga jums gali būti nepriimtina arba klaidinga: Kadangi talpiname įvairų kitų naudotojų sukurtą ar surinktą turinį, galite susidurti su medžiaga, kuri jums gali pasirodyti įžeidžianti, klaidinga, klaidinanti, neteisingai pažymėta ar kitaip nepriimtina. Todėl prašome, kad naudodamiesi mūsų paslaugomis vadovautumėtės sveika nuovoka ir priimtumėte tinkamus sprendimus.
 2. Projektų turinys skirtas tik bendriems informaciniams tikslams: Nors mūsų projektuose pateikiama daug informacijos, susijusios su profesinėmis temomis, įskaitant medicinos, teisės ar finansinius klausimus, šis turinys pateikiamas tik bendrais informaciniais tikslais. Tokia informacija neturėtų būti laikoma profesiniu patarimu. Prieš veikdami vadovaudamiesi kokia nors informacija, nuomone ar patarimais, pateiktais vienoje iš Projekto interneto svetainių, kreipkitės nepriklausomos profesionalios konsultacijos į asmenį, turintį licenciją ar kvalifikaciją atitinkamoje srityje.

4. Susilaikymas nuo tam tikros veiklos

Vikimedijos fondo rengiami projektai egzistuoja tik dėka energingų naudotojų, tokių kaip jūs, bendruomenės, kurios nariai bendradarbiauja, kad rašytų, redaguotų ir kurtų turinį. Sveikiname jus tapus šios bendruomenės nariu. Raginame jus elgtis draugiškai ir mandagiai bendrauti su kitais bendruomenės nariais, elgtis sąžiningai, redaguoti ir daryti teikinius prisidedant prie bendro projekto misijos įgyvendinimo. Visų naudotojų prašome peržiūrėti ir laikytis Visuotinio elgesio kodekso (toliau – UCoC), kuriame nustatyti kolegialaus ir mandagaus bendradarbiavimo reikalavimai vykdant visus mūsų talpinamus projektus.

Tam tikra veikla, tiek teisėta, tiek neteisėta pagal galiojančius įstatymus, gali pakenkti kitiems naudotojams ir pažeisti mūsų taisykles, taip pat gali būti taikoma jums atsakomybė. Todėl, siekdami apsaugoti save ir kitus vartotojus, negalite užsiimti tokia neleistina veikla mūsų Projektuose arba naudodamiesi jais. Neteisėta veikla laikoma:

Priekabiavimas prie kitų asmenų ar jų bauginimas
 • Grasinimas, persekiojimas, nepageidaujamų elektroninių laiškų siuntinėjimas, vandalizmas ar priekabiavimas, kaip aprašyta UCoC;
 • grandininių laiškų, nepageidaujamų laiškų ar šlamšto siuntimas kitiems naudotojams;
 • turinio skelbimas ar keitimas siekiant rimtai pakenkti kitiems, pavyzdžiui, tyčinis skatinimas save žaloti arba tyčinis epilepsijos sukėlimas.
Kitų asmenų privatumo pažeidimas
 • Kitų asmenų privatumo teisių pažeidimas pagal Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymus ar kitus taikomus įstatymus (įskaitant įstatymus, galiojančius ten, kur gyvenate arba kur peržiūrite ar redaguojate turinį);
 • asmens tapatybę nustatančios informacijos rinkimas priekabiavimo, išnaudojimo ar privatumo pažeidimo tikslais, arba bet kokiais reklaminiais ar komerciniais tikslais, kurių aiškiai nepatvirtino Vikimedijos fondo; ir
 • asmens tapatybę nustatančios informacijos rinkimas iš jaunesnių nei 18 metų asmenų arba jaunesnių nei pilnametystės amžius, jei esate vyresnis nei 18 metų, siekiant neteisėtų tikslų arba pažeidžiant bet kokius galiojančius įstatymus, susijusius su nepilnamečių sveikata ar gerove.
Melagingų pareiškimų skleidimas, apsimetinėjimas kitu asmeniu arba sukčiavimas
 • Sąmoningas turinio, kuris pagal Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymus yra šmeižtas arba įžeidimas, skelbimas;
 • turinio siekiant apgauti ar suklaidinti kitus, skelbimas ar keitimas;
 • bandymas apsimesti kitu naudotoju ar asmeniu, neteisingas duomenų apie savo priklausomybę kokiam nors asmeniui ar subjektui pateikimas, savo priklausomybės kokiam nors asmeniui ar subjektui slėpimas, kai to reikalaujama šiose sąlygose ar vietos projekto politikoje, arba kito asmens vardo ar naudotojo vardo siekiant apgauti naudojimas; ir
 • sukčiavimas.
Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas
 • Autorių teisių, prekių ženklų, patentų ar kitų nuosavybės teisių pažeidimas pagal galiojančius įstatymus.
Piktnaudžiavimas mūsų paslaugomis kitiems neteisėtiems tikslams
 • Vaikų pornografijos ar bet kokio kito turinio, kuris pažeidžia galiojančius įstatymus dėl vaikų pornografijos ar seksualinės prievartos prieš vaikus, skelbimas arba kitų asmenų skatinimas, įkalbinėjimas ar propagavimas kurti tokią medžiagą ar ja dalytis;
 • pagal galiojančius įstatymus neteisėtos nepadorios medžiagos skelbimas arba prekyba ja; ir
 • naudojimasis paslaugomis pažeidžiant galiojančius teisės aktus.
Neteisėtas naudojimasis priemonėmis trukdant kitiems
 • Turinio, kuriame yra virusų, kenkėjiškų programų, kirminų, Trojos arklių, kenkėjiškų kodų ar kitų įrenginių, galinčių pakenkti mūsų ar kitų naudotojų techninei infrastruktūrai ar sistemai, skelbimas ar platinimas;
 • automatizuotas naudojimasis Projekto svetainėmis, kuriuo piktnaudžiaujama ar trikdoma paslaugų kokybė, pažeidžiamos priimtinos naudojimo taisyklės, jei tokios yra, arba kurio nepatvirtino Vikimedijos bendruomenė;
 • paslaugų teikimo sutrikdymas nepagrįstai apkraunant API, Projekto interneto svetainę arba su konkrečia Projekto interneto svetaine sujungtus tinklus ar serverius;
 • paslaugų teikimo sutrikdymas užtvindant bet kurią Projekto interneto svetainę pranešimais ar kitais srautais, kurie nerodo rimtų ketinimų naudotis Projekto interneto svetaine pagal nurodytą paskirtį;
 • sąmoningas prisijungimas prie neviešų mūsų kompiuterių sistemų sričių, jų klastojimas ar naudojimasis jomis be leidimo; ir
 • bet kurios mūsų techninės sistemos ar tinklo pažeidžiamumo testavimas, skenavimas ar tikrinimas, išskyrus atvejus, kai tenkinamos visos toliau nurodytos sąlygos:
 • tokiais veiksmais nebūtų nepagrįstai piktnaudžiaujama mūsų techninėmis sistemomis ar tinklais ir nebūtų sutrikdyta jų veikla;
 • tokiais veiksmais nesiekiama asmeninės naudos (išskyrus jūsų darbo įvertinimą);
 • pranešate apie bet kokį pažeidžiamumą atitinkamiems kūrėjams (arba patys jį pašalinate); ir
 • tokių veiksmų imatės ne turėdami piktavališkų ar destruktyvių ketinimų.

Apmokami teikiniai neatskleidžiant tapatybės
 • Privalote atskleisti visus darbdavius, klientus, numatomus naudos gavėjus ir sąsajas su bet kokiu teikiniu, už kurį gaunate arba tikitės gauti kompensaciją. Tokią informaciją turite atskleisti bent vienu iš šių būdų:
 • pareiškimą savo naudotojo puslapyje,
 • pareiškimas pokalbių puslapyje prie mokamų teikinių; arba
 • pareiškimas redagavimo santraukoje, pridedamas prie visų mokamų teikinių.
 • Be to, jei už bet kokį atlygį viešai skelbiate viešą pranešimą apie Vikipedija redagavimo paslaugas ne projektuose, viešame pranešime trečiosios šalies tarnyboje turite atskleisti visas Vikipedija paskyras, kurias naudojote arba naudosite šiai paslaugai teikti.
 • Pagal galiojančius teisės aktus arba konkretaus projekto politiką ir Fondo politiką bei gaires, pavyzdžiui, susijusias su interesų konfliktais, gali būti taikomi papildomi mokamų teikinių naudojimo apribojimai ar reikalaujama išsamesnio informacijos atskleidimo. Pavyzdžiui, „Vikimedijos” prekių ženklų pažeidimas (kaip apibrėžta toliau 6 skirsnyje), siekiant reklamuoti mokamas redagavimo paslaugas, pašalinant informaciją apie anksčiau tinkamai atskleistus mokamus redagavimus arba išregistruojant mokamus redagavimus taip, kad tinkamai atskleisti informaciją tampa praktiškai neįmanoma, laikomas šio skirsnio pažeidimu.
 • Vikimedijos projekto bendruomenė gali priimti alternatyvią informacijos apie mokamus teikinius atskleidimo politiką, kuri gali papildyti arba pakeisti šį skyrių. Jei Projektas patvirtina alternatyvią informacijos atskleidimo politiką, prisidėdami prie konkretaus Projekto galite laikytis šios politikos, o ne šiame skyriuje (pavadinimu „Apmokami teikiniai neatskleidžiant tapatybės”) nurodytų reikalavimų.
Daugiau informacijos rasite DUK apie informacijos apie mokamus teikinius atskleidimas.

Pasiliekame teisę savo nuožiūra vykdyti šių Naudojimo sąlygų 4 skyriaus nuostatas. Prireikus vykdant šias sąlygas gali būti vykdomi ir veiksmai, nenurodyti Vikimedijos fondo Biuro veiksmų politikoje. Jei, atsiradus naujoms aplinkybėms, prireiks priverstinio vykdymo, ne vėliau kaip per vienerius (1) metus stengsimės atnaujinti Biuro veiksmų politiką, kad ji būtų įtraukta į naujos rūšies veiksmų katalogą.

Rinkodaros įmonės mediacija

Atlyginimą gaunantiems naudotojams neatskleidžiant informacijos apie redagavimą sukuriama nepagrįsta našta savanoriams redaktoriams, kurie tiria ir įgyvendina bendruomenės politiką. Todėl už šio skyriaus pažeidimus, susijusius su neatskleistu mokamu redagavimu, sutinkate vykdyti privalomą „Med-Arb” („Rinkodaros bendrovės mediacija”) sprendimą, kaip aprašyta šių Naudojimo sąlygų 14 skyriuje.

5. Slaptažodžio saugumas

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir kitų saugos kredencialų apsaugą ir niekada neturėtumėte jų atskleisti jokiai trečiajai šaliai.

6. Prekių Ženklai

Nors galite pakankamai laisvai pakartotinai naudoti projekto svetainių turinį, svarbu, kad Vikimedijos fondo saugotų savo prekių ženklų teises, kad galėtume apsaugoti savo naudotojus nuo nesąžiningų apsimetėlių. Todėl prašome gerbti mūsų prekių ženklus. Visi Vikimedijos fondo prekių ženklai priklauso Vikimedijos fondo, todėl visus mūsų prekių pavadinimus, prekių ženklus, paslaugų ženklus, logotipus ar domenų pavadinimus galima naudoti tik vadovaujantis šiomis Naudojimo sąlygomis ir mūsų Prekių ženklų politika.

7. Turinio licencijavimas

Siekiant plėsti laisvųjų žinių ir laisvosios kultūros bendriją, reikalaujama, kad visi naudotojai, prisidedantys prie projektų ar projektų svetainių, suteiktų plačiajai visuomenei plačius leidimus laisvai platinti ir pakartotinai naudoti jų teikinius, tik jeigu tai tinkamai nurodoma; taip pat pakartotinai naudojami ir laisvai platinami gali būti ir bet kokie išvestiniai kūriniai. Siekdami mūsų tikslo teikti nemokamą informaciją kuo platesnei auditorijai, reikalaujame, kad prireikus visas pateiktas turinys būtų licencijuotas, kad jį galėtų laisvai pakartotinai naudoti visi, kurie turi galimybes su juo susipažinti.

Jūs sutinkate su tokiais licencijavimo reikalavimais:

 1. 'Tekstas, kurio autorių teisės priklauso jums: Pateikdami tekstą, kurio autorių teisės priklauso jums, sutinkate jį licencijuoti pagal: Pakartotiniai vartotojai gali laikytis vienos arba abiejų licencijų.
  Vienintelė išimtis yra, jei projekto versijai ar leidimui reikalinga kita licencija. Tokiu atveju sutinkate licencijuoti bet kokį tekstą, kurį pateikiate pagal konkrečią licenciją, nurodytą projekto versijoje arba funkcijoje. Atminkite, kad šios licencijos leidžia kitiems naudoti jūsų Pateikimą komerciniais tikslais, jei toks naudojimas atitinka taikomų licencijų sąlygas. Jei jums priklauso Sui Generis duomenų bazės teisės pagal CC BY-SA 4.0, jūs atsisakote šių teisių. Pavyzdžiui, tai reiškia, kad faktai, kuriuos prisidedate prie projektų, gali būti laisvai pakartotinai naudojami be priskyrimo.
 2. Priskyrimas: Priskyrimas yra svarbi šių licencijų dalis. Manome, kad tai yra padėka tokiems autoriams kaip jūs. Kai pateikiate tekstą, sutinkate, kad jis būtų priskiriamas bet kuriuo iš toliau nurodytų būdų:
  1. Per hipersaitą (jei įmanoma) arba URL į straipsnį, prie kurio prisidėjote (kadangi kiekvienas straipsnis turi istorijos puslapį, kuriame išvardyti visi bendradarbiai, autoriai ir redaktoriai);
  2. Per hipersaitą (jei įmanoma) arba URL adresą prie alternatyvios, stabilos internetinės kopijos, kuri yra laisvai prieinama, atitinka atitinkamą licenciją ir suteikia autoriams kreditas tokiu būdu, kuris prilygsta Projekto svetainėje pateiktam kreditu; arba
  3. Per visų autorių sąrašą (bet atkreipkite dėmesį, kad bet kuris autorių sąrašas gali būti filtrojamas, kad būtų neįtrauktos labai mažos ar nereikalingos įnašos).
 3. Teksto importavimas: Galite importuoti tekstą, kurį radote kitur arba kurio bendraautoriai yra kiti asmenys, tačiau tokiu atveju pareiškiate ir garantuojate, kad tekstas yra prieinamas CC BY-SA (arba, kaip paaiškinta pirmiau, kita licencija, kai to išimties tvarka reikalauja projekto redakcija arba funkcija) sąlygomis. Atitinkamų licencijų sąrašas pateiktas Creative Commons. Negalite importuoti turinio, kuris yra prieinamas tik pagal GFDL.
  Sutinkate, kad jei importuojate tekstą pagal CC licenciją, kuriai reikalingas priskyrimas, turite tinkamai nurodyti autorius. Kai toks kreditas paprastai suteikiamas per puslapio istoriją (pvz., Vikipedijos vidinis kopijavimas), pakanka nurodyti priskyrimą redagavimo santraukoje, kuri įrašoma į puslapio istoriją, kai tekstas importuojamas. Priskyrimo reikalavimai kartais yra pernelyg įkyrūs tam tikromis aplinkybėmis (nepriklausomai nuo licencijos), todėl gali būti atvejų, kai Vikipedijos bendruomenė nusprendžia, kad importuotas tekstas negali būti naudojamas dėl šios priežasties.
 4. Netekstinės laikmenos: Netekstinės laikmenos Projektuose prieinamos pagal įvairias licencijas, kuriomis siekiama bendro tikslo – leisti neribotą pakartotinį naudojimą ir platinimą. Jeigu teikiate netekstines laikmenas, sutinkate laikytis tokioms licencijoms taikomų reikalavimų, kaip aprašyta mūsų Licencijavimo politikoje, taip pat laikytis konkretaus Projekto redakcijos ar funkcijos, prie kurios prisidedate, reikalavimų. Taip pat žr. Vikiteka licencijavimo politiką, kurioje rasite daugiau informacijos apie netekstinių laikmenų teikimą Vikiteka.
 5. Draudimas atšaukti licenciją: Išskyrus jeigu leidžiama pagal jūsų licenciją, sutinkate, kad vienašališkai neatšauksite ir nesieksite pripažinti negaliojančia jokios licencijos, kurią suteikėte pagal šias naudojimo sąlygas dėl tekstinio turinio ar netekstinių laikmenų, teiktų Projektams ar funkcijoms, net jei nutrauksite naudojimąsi mūsų paslaugomis.
 6. Viešai prieinamas turinys: Viešai prieinamas turinys yra sveikintinas. Tačiau svarbu, kad patvirtintumėte, jog turinys yra viešai prieinamas pagal Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymus ir kitų šalių įstatymus, kaip reikalaujama konkrečioje projekto redakcijoje. Kai prisidedate prie viešai prieinamo turinio, garantuojate, kad medžiaga iš tikrųjų yra viešai prieinama, ir sutinkate ją tinkamai pažymėti.
 7. Pakartotinis naudojimas: Pakartotinis mūsų talpinamo turinio naudojimas yra sveikintinas, tačiau pagal galiojančius autorių teisių įstatymus galioja išimtys dėl turinio, naudojamo pagal „sąžiningo naudojimo” ar panašias išimtis. Bet koks pakartotinis naudojimas turi atitikti pagrindinę (-es) licenciją (-as).
  Kai pakartotinai naudojate ar platinate Vikimedijos bendruomenės sukurtą teksto puslapį, sutinkate nurodyti autorius bet kuriuo iš toliau nurodytų būdų:
  1. Per hipersaitą (jei taikoma) arba URL į puslapį ar puslapius, kuriuos pakartotinai naudojate (kadangi kiekvienas puslapis turi istorijos puslapį, kuriame išvardyti visi bendradarbiai, autoriai ir redaktoriai);
  2. Per hipersaitą (jei įmanoma) arba URL į alternatyvią, stabilią, laisvai prieinamą internetinę kopiją, atitinkančią licenciją ir kurioje autoriai priskiriami taip pat, kaip ir Projekto svetainėje; arba
  3. Per visų autorių sąrašą (bet atkreipkite dėmesį, kad bet kuris autorių sąrašas gali būti filtrojamas, kad būtų neįtrauktos labai mažos ar nereikalingos įnašos).

  Jei teksto turinys importuotas iš kito šaltinio, gali būti, kad jo licencija yra suderinama su CC BY-SA licencija, bet ne GFDL (kaip aprašyta skyriuje „Teksto importavimas”). Tokiu atveju sutinkate laikytis suderinamos CC BY-SA licencijos ir neturite galimybės ją perlicencijuoti pagal GFDL. Norėdami nustatyti, kokia licencija taikoma turiniui, kurį norite pakartotinai naudoti ar platinti, peržiūrėkite puslapio poraštę, puslapio istoriją ir diskusijų puslapį.

  Be to, turėkite omenyje, kad iš išorinių šaltinių gautam ir į projektą importuotam tekstui gali būti taikoma licencija, pagal kurią taikomi papildomi autorystės reikalavimai. Naudotojai sutinka aiškiai nurodyti šiuos papildomus priskyrimo reikalavimus. Priklausomai nuo Projekto, tokie reikalavimai gali būti pateikiami, pavyzdžiui, reklaminiame skydelyje arba kitose nuorodose, kuriose nurodoma, kad dalis arba visas turinys iš pradžių buvo paskelbtas kitur. Jei yra tokių matomų užrašų, pakartotinis naudotojas turėtų juos išsaugoti.

  Bet kokios netekstinės laikmenos atveju sutinkate laikytis taikytinos licencijos, pagal kurią kūrinys tapo prieinamas (ją galima sužinoti spustelėjus ant kūrinio ir peržiūrėjus licencijavimo skyrių jo aprašymo puslapyje arba peržiūrėjus taikytiną to kūrinio šaltinio puslapį). Pakartotinai naudodamiesi bet kokiu mūsų talpinamu turiniu, jūs sutinkate laikytis atitinkamų autorystės reikalavimų, susijusių su pagrindine licencija ar licencijomis.
 8. Jūsų pakartotinai naudojamos medžiagos pakeitimai ar papildymai: Keisdami arba papildydami tekstą, kurį gavote iš Projekto svetainės, sutinkate modifikuotą arba pridėtą turinį licencijuoti CC BY-SA 4.0 arba vėlesne licencija (arba, kaip paaiškinta pirmiau, kita licencija, kai to išimties tvarka reikalauja konkretaus Projekto redakcija arba funkcija). Keisdami ar papildydami bet kokią netekstinę laikmeną, kurią gavote iš Projekto svetainės, sutinkate pakeistą ar papildytą turinį licencijuoti pagal bet kokią licenciją, pagal kurią kūrinys buvo pateiktas.
  Keisdami ar papildydami bet kokią netekstinę laikmeną, kurią gaunate iš projekto svetainės, sutinkate licencijuoti pakeistą ar papildomą turinį pagal bet kurią licenciją, pagal kurią buvo pateiktas darbas.
  Sutinkate aiškiai nurodyti, kad tiek tekstinis turinys, tiek netekstinė laikmena buvo pakeisti. Jei pakartotinai naudojate teksto turinį Vikipedija, pakanka puslapio istorijoje nurodyti, kad atlikote importuoto teksto pakeitimą. Kiekvienoje platinamoje kopijoje ar pakeistojoje versijoje sutinkate pateikti pranešimą apie licenciją, kuriame būtų nurodyta, pagal kokią licenciją kūrinys išleistas, ir nuorodą arba URL į licencijos tekstą arba pačios licencijos kopiją.

8. Atitiktis DMCA

Vikimedijos fondo nori užtikrinti, kad mūsų talpinamas turinys galėtų būti pakartotinai naudojamas kitų naudotojų nebijant atsakomybės ir kad jis nepažeidžia kitų asmenų nuosavybės teisių. Siekdami būti sąžiningi savo naudotojų, taip pat kitų kūrėjų ir autorių teisių turėtojų atžvilgiu, laikomės politikos atsakyti į pranešimus apie tariamą pažeidimą, atitinkančius Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių akto (Digital Millennium Copyright Act, DMCA) formalumus. Vadovaudamiesi DMCA, atitinkamomis aplinkybėmis nutrauksime mūsų sistemos ir tinklo naudotojų ir paskyrų turėtojų, kurie pakartotinai pažeidžia mūsų projektus ir paslaugas, veiklą.

Tačiau taip pat pripažįstame, kad ne kiekvienas pranešimas apie pašalinimą yra galiojantis ar sąžiningas. Tokiais atvejais primygtinai raginame naudotojus pateikti priešpriešinius pranešimus, jei jie mano, kad reikalavimas pašalinti pagal DMCA yra negaliojantis arba netinkamas. Daugiau informacijos apie tai, ką daryti, jei manote, kad DMCA pranešimas pateiktas netinkamai, galite rasti duomenų bazės svetainėje.

Jei esate turinio, kuris be jūsų leidimo netinkamai naudojamas viename iš Projektų, savininkas, galite pareikalauti, kad turinys būtų pašalintas, pateikdami pranešimą pagal DMCA. Norėdami pateikti tokį prašymą atsiųskite mums el. laišką legal@wikimedia.org arba el. laišką jūsų paskirtajam agentui.

Taip pat galite pateikti užklausą mūsų bendruomenei, kuri dažnai autorių teisių klausimus sprendžia greičiau ir veiksmingiau nei DMCA nustatyta tvarka. Tokiu atveju galite paskelbti pranešimą, kuriame paaiškinsite savo su autorių teisėmis susijusias problemas. Atitinkamų procesų, taikomų skirtingoms Projekto redakcijoms, sąrašas pateiktas, Autorių teisių problemų puslapyje; nors jis nėra išsamus ar patvirtintas. Prieš pateikdami DMCA pretenziją, taip pat galite siųsti el. laišką bendruomenei adresu info@wikimedia.org.

9. Trečiųjų šalių svetainės ir ištekliai

Už naudojimąsi trečiųjų šalių svetainėmis ar ištekliais esate atsakingi jūs patys. Nors Projektuose ir Projektų svetainėse yra nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ir išteklius, mes nepatvirtiname ir neatsakome už jų prieinamumą, tikslumą ar susijusį turinį, produktus ar paslaugas (be kita ko, bet kokius virusus ar kitas veikimą trukdančias funkcijas), taip pat nesame įsipareigoję stebėti tokį trečiųjų šalių turinį.

10. Svetainių valdymas

Bendruomenei tenka pagrindinis vaidmuo kuriant ir įgyvendinant skirtingoms projekto redakcijoms taikomą politiką. Vikimedijos fondo retai kišasi į bendruomenės sprendimus dėl politikos ir jos įgyvendinimo.

Apie neteisėtą turinį arba turinį, kuris pažeidžia mūsų naudojimo sąlygas (įskaitant visas taisykles ir kitus dokumentus, į kuriuos daroma nuoroda) dėl kitų priežasčių, galima mums pranešti susisiekus tiesiogiai su mumis. Tačiau paprastai galite pateikti užklausą tiesiogiai projekto bendruomenei: tai gali būti veiksmingiau ir labiau atitinka mūsų projektų tikslą suteikti naudotojų bendruomenei daugiau galių.

Kiekviename projekte paprastai pateikiami „Pagalbos” arba „Kontaktų” puslapiai, kuriuose galima rasti išsamesnių nurodymų arba konkrečių įrankių, skirtų pranešti apie problemas. Taip pat, jei abejojate, galite paprašyti bendruomenės narių pagalbos el. paštu info@wikimedia.org, arba kitu konkrečiai kalbai taikomu adresu, kurį rasite Savanorių atsako komandos puslapyje. Atkreipkite dėmesį, kad šias pašto dėžutes stebi projektų naudotojai, o ne Fondas. Todėl jiems neturėtų būti grasinama ar keliami teisiniai reikalavimai

Jei kreipiatės į fondą dėl problemos, mes paprastai ištirsime, ar esami bendruomenės vadovaujami mechanizmai gali ją ištirti ir, jei reikia, išspręsti.

Kai kuriais retais atvejais gali kilti poreikis arba bendruomenė gali paprašyti atkreipti dėmesį į konkrečią problemą dėl naudotojo Projekto trikdžių ar pavojingo elgesio. Tokiais atvejais pasiliekame teisę savo nuožiūra (arba jei to reikalauja įstatymai):

 • tirti, kaip naudojatės Projektais ar mūsų paslaugomis, siekdami: (a) nustatyti, ar nebuvo pažeistos šios Naudojimo sąlygos, Projekto redakcijos politika ar kitas taikytinas įstatymas ar politika, arba (b) įvykdyti bet kokį taikytiną įstatymą, teisinį procesą ar atitinkamą vyriausybės prašymą;
 • aptikti sukčiavimo, klaidingos ar nepatikrinamos informacijos, saugumo ar techninių problemų, užkirsti joms kelią ar kitaip jas spręsti arba atsakyti į naudotojų pagalbos užklausas;
 • atsisakyti, grąžinti, išjungti arba apriboti prieigą prie bet kurio naudotojo, kuris pažeidžia šias naudojimo sąlygas, teikinių;
 • uždrausti naudotojui redaguoti ar prisidėti arba užblokuoti naudotojo paskyrą ar prieigą už veiksmus, pažeidžiančius šias naudojimo sąlygas, įskaitant pakartotinį neteisėtos medžiagos skelbimą pagal galiojančius įstatymus, laikantis žmogaus teisių principų;
 • imtis teisinių veiksmų prieš naudotojus, kurie pažeidžia šias Naudojimo sąlygas (įskaitant pranešimus teisėsaugos institucijoms); ir
 • kitaip tvarkyti Projekto svetaines siekiant lengviau užtikrinti jų tinkamą veikimą, ir apsaugoti mūsų ir mūsų naudotojų, licencijos davėjų, partnerių bei visuomenės teises, nuosavybę ir saugumą.

Tokie fondo moderavimo veiksmai gali būti informuojami arba atliekami naudojant programinę įrangą (pvz., apsaugą nuo duomenų srauto užtvindymo („atsisakymo aptarnauti”)). Tokiais atvejais gavus prašymą situaciją gali peržiūrėti žmogus.

Mūsų naudotojų ir projektų labui ekstremaliomis aplinkybėmis, kai kieno nors paskyra ar prieiga yra užblokuota pagal šį skyrių, jiems draudžiama kurti ar naudoti kitą paskyrą tame pačiame projekte arba siekti prieigos prie to paties projekto, nebent mes jiems aiškiai leidžiame tai padaryti. Neribodamas Bendruomenės galių, pats Fondas netrukdys vartotojui redaguoti ar prisidėti, arba neblokuos jo paskyros ar prieigos tik už teisingą kritiką, dėl kurios nebus imtasi veiksmų, kitaip pažeidžiančių šias Naudojimosi sąlygas ar Bendrijos politiką.

Vikipedijos bendruomenė ir jos nariai taip pat gali imtis veiksmų, kuriuos leidžia bendruomenės ar fondo politika, taikoma konkrečiam projektui, įskaitant įspėjimą, tyrimą, blokavimą arba draudimą vartotojams, kurie pažeidžia šią politiką. Jūs sutinkate laikytis galutinių bendruomenės Projektui įsteigtų ginčų sprendimo organų sprendimų konkrečioje situacijoje (pvz., arbitražo komitetų); šie sprendimai gali apimti sankcijas, nustatytas konkrečios Projekto versijos politikoje.

Ypač problemiškiems vartotojams, kurių paskyros arba prieiga buvo užblokuota keliose projekto versijose, gali būti uždrausta naudotis visomis projekto versijomis pagal Visuotinio uždraudimo politiką. Skirtingai nuo valdybos nutarimų ar šių naudojimo sąlygų, bendruomenės nustatytas politikos kryptis, kurios gali būti taikomos vienai projekto versijai arba kelioms projekto versijoms (pvz., Visuotinio draudimo politika), atitinkama Bendruomenė gali keisti pagal savo procedūras.

Paskyros ar prieigos blokavimas arba naudotojo uždraudimas pagal šią nuostatą vykdomas pagal šių naudojimo sąlygų 13 skirsnį.

Jei manote, kad netinkamai reagavome į pranešimą apie probleminį turinį, arba jei jums buvo pritaikytas fondo moderavimo veiksmas, kurį norite užginčyti, galite pateikti apeliaciją. Kita informacija apie apskundimo būdus taip pat gali būti paaiškinta tuo metu arba konkretaus projekto pagalbos puslapiuose.

Pasiliekame teisę (laikinai arba visam laikui) sustabdyti vartotojų ar trečiųjų šalių pranešimų ar kitokio susirašinėjimo apdorojimą dėl tariamai neteisėto ar kitaip probleminio turinio ar elgesio, arba prašymų apskųsti moderavimo veiksmus, jeigu toks susirašinėjimas buvo nesąžiningas, pasikartojantis, arba neprotinga. ir (arba) įžeidžiantis. Atitinkamomis aplinkybėmis jūsų el. pašto adresas gali būti užblokuotas mūsų el. pašto sistemoje (-ose) ir tuomet turėsite susisiekti su mumis mūsų pašto adresu, jei norite ir toliau su mumis susirašinėti, kol esate užblokuotas. . Mažiau rimtais atvejais (pvz., iki trijų mandagių el. laiškų dėl vieno ar kelių nepagrįstų skundų) tai gali būti laikina. Tikėtina, kad dažnesni ar įžeidžiantys pranešimai lems nuolatinius veiksmus.

11. Sprendimai ir projekto politika

Vikimedijos fondo patikėtinių valdyba retkarčiais skelbia oficialią politiką. Kai kurios iš šių taisyklių gali būti privalomos tam tikram Projektui ar Projekto redakcijai, ir, kai jos yra privalomos, jūs sutinkate jų laikytis.

12. API sąlygos

Suteikiame API, įskaitant dokumentus ir susijusias priemones, kad naudotojai galėtų kurti laisvąsias žinias skatinančius produktus. Naudodamiesi mūsų API sutinkate laikytis visų taikomų taisyklių, reglamentuojančių API naudojimą, be kita ko, Naudotojo agento politikos, Robotų politikos ir API: Etiketo (toliau kartu – API dokumentai), kurie yra įtraukti į šias Naudojimo sąlygas pateikiant nuorodą.

13. Nutraukimas

Nors tikimės, kad liksite ir toliau prisidėsite prie projektų, bet galite bet kada nustoti naudotis mūsų paslaugomis. Tam tikromis (tikėkimės, mažai tikėtinomis) aplinkybėmis mums patiems, Vikimedijos bendruomenei ar jos nariams (kaip aprašyta 10 skyriuje) gali prireikti nutraukti dalį ar visas mūsų paslaugas, nutraukti šių Naudojimo sąlygų galiojimą, užblokuoti jūsų paskyrą ar prieigą arba blokuoti jus kaip naudotoją. Jei jūsų paskyra ar prieiga dėl kokios nors priežasties užblokuojama ar kitaip nutraukiama, jūsų vieši teikiniai ir įrašai apie jūsų veiklą Projektuose ar su jais susijusią veiklą (įskaitant bet kokį mums siųstą susirašinėjimą) lieka nepaliesti (atsižvelgiant į taikomas taisykles), ir jūs vis tiek galite prisijungti prie mūsų viešų puslapių tik tam, kad perskaitytumėte viešai prieinamą Projektų turinį. Tačiau tokiomis aplinkybėmis greičiausiai negalėsite pasiekti savo paskyros ar nustatymų. Tačiau, nepaisant jokių kitų šių Naudojimo sąlygų nuostatų, mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu sustabdyti arba nutraukti paslaugų teikimą su priežastimi arba be jos, apie tai pranešę arba nepranešę. Net ir uždraudus, užblokavus ar kitaip sustabdžius jūsų naudojimąsi ir dalyvavimą, šios Naudojimo sąlygos liks galioti atsižvelgiant į atitinkamas nuostatas, įskaitant 1, 3, 4, 6, 7, 9-16 ir 18 skirsnius.

14. Ginčai ir jurisdikcija

Pabrėžiama dėl svarbumo

Tikimės, kad tarp jūsų nekils rimtų nesutarimų, tačiau, jei kiltų ginčų, raginame juos spręsti pasitelkiant projektų ar projektų redakcijų ir Vikimedijos fondo numatytas ginčų sprendimo procedūras ar mechanizmus. Jei norite pateikti mums teisinį ieškinį, sutinkate jį pateikti ir spręsti tik San Francisko apygardoje, Kalifornijoje, esančiame valstijos arba federaliniame teisme. Taip pat sutinkate, kad šioms naudojimo sąlygoms, taip pat bet kokiems teisiniams reikalavimams, kurie gali kilti tarp jūsų ir mūsų, bus taikomi Kalifornijos valstijos įstatymai ir, kiek tai taikytina, Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymai (neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos principus). Sutinkate paklusti San Francisko apygardoje, Kalifornijoje, esančių teismų asmeninei jurisdikcijai ir sutinkate, kad bet koks su mumis ar šiomis Naudojimo sąlygomis susijęs teisminis veiksmas ar procesas būtų vykdomas San Francisko apygardoje, Kalifornijoje, esančiuose teismuose.

Siekdami užtikrinti, kad ginčai būtų sprendžiami netrukus po to, kai jie kyla, sutinkate, kad nepriklausomai nuo priešingo įstatymo ar teisės akto, bet kokia pretenzija ar ieškinys, kurį galite pareikšti dėl naudojimosi mūsų paslaugomis ar šiomis Naudojimo sąlygomis, turi būti pateiktas per taikomą senaties terminą arba, jei jis ankstesnis, per vienerius (1) metus po to, kai atitinkami faktai, kuriais grindžiama tokia pretenzija ar ieškinys, galėjo būti nustatyti dedant protingas pastangas (arba jis bus visam laikui nutrauktas).

Rinkodaros įmonės mediacija Kaip aprašyta šių Naudojimo sąlygų 4 skyriuje, jūs sutinkate išspręsti informacijos apie mokamus teikinius atskleidimo reikalavimų pažeidimus pagal Rinkodaros įmonės mediacijos procedūrą Fondo nuožiūra. Rinkodaros įmonės mediacija – tai privaloma mediacija, kai, pasibaigus pusės arba visos dienos sesijai, tarpininkas teisiškai privalomu sprendimu išsprendžia visus neišspręstus ginčytinus klausimus. Jie bus rengiami telekonferencijos arba vaizdo konferencijos posėdžiuose. Jei reikia asmeninio susitikimo, tarpininkavimas rinkodaros bendrovėje vyks San Francisko apygardoje, Kalifornijoje. Visas su mediacija ir (arba) arbitražu susijusias rinkliavas ir išlaidas šalys pasidalys lygiomis dalimis.

Vykstant rinkodaros įmonės mediacija procedūrai, sutinkate bendradarbiauti su Fondu, be kita ko, laiku pateikti visus turimus dokumentus, susijusius su jūsų neatskleista mokama redagavimo veikla, įskaitant naudojamas paskyras, straipsnius ir klientus, kurie pirko tokias paslaugas.

Rinkodaros bendrovės mediacijos procedūroms taikomas ir reglamentuojamas Federalinis arbitražo įstatymas tiek, kiek tarpininkas tampa arbitru. Bylą laimėjusi šalis turi teisę susigrąžinti išlaidas advokato pagalbai apmokėti (įskaitant visas išlaidas, reikalingas rinkodaros bendrovės mediacijai taikymui nustatyti ir privalomam rezultatui užtikrinti) ir visas išlaidas, susijusias su jos teisių tyrimu ir įgyvendinimu. Šalis gali būti laikoma laimėjusia bylą, net jei buvo patenkintos ne visos jos pateiktos pretenzijos.

Jei dėl kokių nors priežasčių visi šie Rinkodaros įmonės mediacijos reikalavimai būtų pripažinti neįgyvendinamais, sutinkate visus ginčus spręsti taip, kaip aprašyta šio skyriaus pradžioje.

15. Atsakomybės atsisakymas

Pabrėžiama dėl svarbumo

Vikimedijos fondo deda visas pastangas, kad edukacinis ir informacinis turinys būtų prieinamas labai plačiai auditorijai, tačiau mūsų paslaugomis naudojatės tik savo rizika. Šias paslaugas teikiame „tokios, kokios jos yra” ir „tokios, kokios prieinamos”, ir aiškiai atsisakome bet kokių aiškių ar numanomų garantijų, be kita ko, numanomų tinkamumo parduoti, tinkamumo tam tikram tikslui ir nepažeidimo garantijų. Mes negarantuojame, kad mūsų paslaugos atitiks jūsų reikalavimus, bus saugios, patikimos, nepertraukiamos, savalaikės, tikslios ar be klaidų arba kad jūsų informacija bus saugi.

Mes neatsakome už trečiųjų šalių turinį, duomenis ar veiksmus, todėl jūs atleidžiate ir įsipareigojate apsaugoti mus, mūsų direktorius, pareigūnus, darbuotojus ir atstovus nuo bet kokių žinomų ir nežinomų pretenzijų ir nuostolių, kylančių dėl bet kokių pretenzijų, kurias pateikiate trečiosioms šalims, arba bet kokiu būdu susijusių su jomis. Joks žodinis ar rašytinis patarimas ar informacija, kurią gaunate iš mūsų arba naudodamiesi mūsų paslaugomis, nesuteikia jokios garantijos, kuri nėra aiškiai nurodyta šiose Naudojimo sąlygose.

Bet kokią medžiagą, atsisiųstą ar kitaip gautą naudojantis mūsų paslaugomis, atsisiunčiate savo nuožiūra ir rizika, ir tik jūs atsakote už bet kokią žalą savo kompiuterio sistemai ar duomenų praradimą, atsiradusį dėl tokios medžiagos atsisiuntimo. Jūs sutinkate, kad mes neprisiimame jokios atsakomybės ir nesame atsakingi už bet kokio Paslaugoje saugomo turinio ar pranešimo ištrynimą, neišsaugojimą ar neperdavimą. Pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu nustatyti naudojimo ir saugojimo apribojimus, apie tai pranešdami arba nepranešdami.

Kai kuriose valstijose ar jurisdikcijose neleidžiama taikyti šiame skyriuje nurodytų atsakomybės atsisakymo tipų, todėl, atsižvelgiant į įstatymus, jie jums gali būti iš dalies arba visiškai netaikomi.

16. Atsakomybės apribojimas

Pabrėžiama dėl svarbumo

Vikimedijos fondo nebus atsakingas nei jums, nei jokiai kitai šaliai už bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, specialią, netiesioginę ar pavyzdinę žalą, be kita ko, žalą dėl prarasto pelno, geros reputacijos, naudojimo, duomenų ar kitų nematerialių nuostolių, netgi jeigu mums buvo pranešta apie tokios žalos galimybę. Mūsų atsakomybė jokiu atveju neviršija vieno tūkstančio JAV dolerių (1000,00 USD). Jei pagal galiojančius įstatymus negalima apriboti ar netaikyti atsakomybės už atsitiktinę ar netiesioginę žalą, pirmiau nurodytas apribojimas ar netaikymas jums gali būti netaikomas, nors mūsų atsakomybė bus apribota tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai.

17. Šių Naudojimo sąlygų pakeitimas

Kaip Vikimedijos bendruomenės indėlis yra labai svarbus plečiant ir prižiūrint projektus, taip ir mes manome, kad bendruomenės indėlis yra labai svarbus, kad šios Naudojimo sąlygos tinkamai tarnautų mūsų naudotojams. Tai taip pat labai svarbu siekiant sudaryti sąžiningą sutartį. Todėl šias Naudojimo sąlygas, taip pat bet kokius esminius būsimus šių Naudojimo sąlygų pakeitimus pateiksime bendruomenei, kad ji galėtų pateikti pastabas likus ne mažiau kaip trisdešimčiai (30) dienų iki pastabų teikimo laikotarpio pabaigos. Jei būsima siūloma peržiūra bus esminė, paskelbę siūlomos peržiūros vertimą į bent tris kalbas (pasirinktas mūsų nuožiūra), suteiksime papildomas 30 dienų pastaboms pateikti. Jeigu reikia, bendruomenė bus skatinama išversti siūlomą peržiūrą į kitas kalbas. Jei pakeitimai atliekami dėl teisinių ar administracinių priežasčių, siekiant ištaisyti netikslų teiginį arba reaguojant į bendruomenės pastabas, apie tai pranešame ne vėliau kaip prieš tris (3) dienas.

Kadangi kartais gali prireikti keisti šias Naudojimosi sąlygas, apie tokius pakeitimus ir galimybę pateikti pastabas pranešime Projekto svetainėse ir pranešime WikimediaAnnounce-l. Tačiau prašome jus periodiškai peržiūrėti naujausią šių Naudojimosi sąlygų redakciją. Jeigu naujoms Naudojimo sąlygoms tapus oficialioms po atitinkamo pranešimo ir pasibaigus peržiūros laikotarpiui toliau naudojatės mūsų paslaugomis, reiškia, sutinkate su šiomis Naudojimo sąlygomis. Jei nesutinkate su mūsų Naudojimo sąlygomis, negalite naudotis mūsų paslaugomis, kad apsaugotumėte Vikimedijos fondo fondą ir kitus naudotojus, tokius kaip jūs.

18. Kitos sąlygos

Šios naudojimo sąlygos nesukuria darbo, atstovavimo, partnerystės, bendros kontrolės ar bendros įmonės santykių tarp jūsų ir mūsų, Vikimedijos fondo. Pagal Europos ekonominės erdvės teisę, Jungtinės Karalystės teisę ar kitus įstatymus, kuriuose vartojama panaši sąvoka, kai naudojatės paslaugomis, jūs neveikiate „pagal Fondo įgaliojimą”. Jei su mumis nepasirašėte atskiros sutarties, šios Naudojimo sąlygos sudaro visą susitarimą tarp jūsų ir mūsų. Jei kyla prieštaravimų tarp šių Naudojimo sąlygų ir jūsų ir mūsų pasirašytos rašytinės sutarties, vadovaujamasi pasirašyta sutartimi.

Sutinkate, kad pranešimus, įskaitant tuos, kurie susiję su naudojimo sąlygų pakeitimais, galime jums teikti el. paštu, paprastu paštu arba skelbti Projekte ar Projektų svetainėse.

Jei bet kokiomis aplinkybėmis netaikysime ar nevykdysime kurios nors šių Naudojimo sąlygų nuostatos, tai nereiškia, kad tos nuostatos atsisakoma.

Suprantate, kad nesant kitokio mūsų raštiško susitarimo, nesitikite jokio atlygio už bet kokią veiklą, teikinį ar idėją, kurią pateikiate mums, bendruomenei, Projektams ar Projektų redakcijoms.

Nepaisant jokių priešingų šių Naudojimo sąlygų nuostatų, mes (Vikimedijos fondo) ir jūs susitariame nekeisti taikomų nemokamos licencijos, kuri naudojama Projektuose ar Projektų leidiniuose, sąlygų ir reikalavimų, kai tokią nemokamą licenciją leidžia šios Naudojimo sąlygos.

Šios Naudojimo sąlygos parengtos anglų (JAV) kalba. Nors tikimės, kad šių Naudojimosi sąlygų vertimai yra tikslūs, jei originali angliška versija ir vertimas skiriasi, pirmenybė teikiama originaliai versijai anglų kalba.

Jei kuri nors šių Naudojimo sąlygų nuostata ar jos dalis pripažįstama neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, ta nuostata ar jos dalis laikoma atskirta nuo šių Naudojimo sąlygų ir bus įgyvendinama maksimaliai leistina apimtimi, o visos kitos šių Naudojimo sąlygų nuostatos lieka galioti.

Ačiū!

Džiaugiamės, kad skyrėte laiko perskaityti šias naudojimo sąlygas, ir labai džiaugiamės, kad prisidedate prie projektų ir naudojatės mūsų paslaugomis. Savo teikiniais padedate kurti kažką tikrai didingo – ne tik svarbų bendrai redaguojamų informacinių projektų rinkinį, kuris lavina ir teikia informaciją milijonams žmonių, kuriems kitu atveju ji būtų neprieinama, bet ir buria gyvybingą bendraminčių bendruomenę, siekiančią labai kilnaus tikslo.


Šios Naudojimo Sąlygos įsigaliojo 2023 m. birželio 7 d. Ankstesnės Naudojimosi Sąlygų versijos:


Please note that in the event of any differences in meaning or interpretation between the original English version of this content and a translation, the original English version takes precedence.