Zasady dostępu do adresów IP kont tymczasowych w Wikimediach

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Access to temporary account IP addresses and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.

Dostęp do adresów IP kont tymczasowych pomoże użytkownikom chronić projekty Wikimedia. To inny rodzaj dostępu niż dostęp do narzędzia Informacje o IP, które zostało stworzone na potrzeby szerszej grupy użytkowników. Aby uzyskać do nich dostęp, użytkownicy, którzy nie podpisali umowy dostępu do niejawnych informacji osobistych, muszą przestrzegać poniższych wytycznych.

Wprowadzenie

Projekty Wikimedia to produkty oparte na współpracy ogólnoświatowej społeczności wolontariuszy. Projekty te można edytować zarówno logując się na konto Wikimedia lub bez niego. Ci, którzy nie zalogują się na konto Wikimedia edycje będą wykonywali z kont tymczasowych, nie posiadających danych do zalogowania się.

Purpose

Fundacja Wikimedia daje niektórym zalogowanym użytkownikom dostęp do informacji na temat adresów IP kont tymczasowych celem umożliwienia użytkownikom zbadanie możliwych naruszeń zasad Fundacji Wikimedia lub zasad tworzonych przez społeczność oraz reakcje na nie. Zwalczane nadużycia to wandalizmy, spamowanie, nadużywanie pacynek oraz ograniczanie utrudniania funkcjonowania projektów Wikimedia.

Wykorzystywanie i ujawnianie adresów IP kont tymczasowych

Korzystanie z informacji o adresach IP używanych przez konta tymczasowe jest ograniczone do niektórych przypadków. W tej sekcji omówiono sytuacje, kiedy można z wiedzy o takich adresach IP korzystać i kiedy je można upubliczniać.

Korzystanie z informacji o adresach IP używanych przez konta tymczasowe

Korzystanie z informacji o adresach IP używanych przez konta tymczasowe służy wyłącznie wykrywaniu i zwalczaniu wandalizmów, nadużyć, spamu, nękania, szkodliwego zachowania i innych naruszeń zasad Wikimedia Foundation lub zasad tworzonych przez społeczność. Dostęp do podglądu adresów IP kont tymczasowych powinien być wykorzystywany tylko gdy potrzeba i w zgodzie z niniejszymi wytycznymi, Polityką Prywatności oraz przyjętych przez społeczność poszczególnych projektów bardziej restrykcyjnych zasad, jeśli takie są.

Narzędzie nie powinno być wykorzystywane do kontroli politycznej, wywierania presji na redaktorów lub do grożenia innym redaktorom, z którymi jest się w sporze dotyczącym treści. Musi istnieć ważny powód, aby badać konta tymczasowe. Należy przy tym zauważyć, że wielu kont tymczasowych nie jest zabronione, o ile nie są one wykorzystywane z naruszeniem zasad (przykładem naruszeń jest obchodzenie blokad lub banów).

Osoby z dostępem do adresów IP kont tymczasowych mają możliwość:

 • Ustalenia, z jakich adresów IP dane konto tymczasowe edytowało wiki oraz wykonywało działania rejestrowane na danej wiki w Wikimedia.

Ta informacja przechowywana jest przez krótki okres (obecnie to 90 dni), więc adresy IP użyte wcześniej nie zostaną pokazane. Adresy IP są dostępne po kliknięciu przycisku pokazywania obok nazwy konta tymczasowego widocznej w rejestrze, historii edycji i na ostatnich zmianach. Adresy IP są też dostępne poprzez narzędzie Informacje o IP.

Ujawnienie informacji

Nawet jeśli użytkownik łamie zasady, unikaj ujawniania informacji osobistych, jeśli to możliwe. Korzystaj z nazw kont tymczasowych zamiast ujawniać ich IP albo podawaj informacje niebezpośrednie, na przykład "(nie) jest z tej samej sieci".

Aby utrzymywać bezpieczeństwo funkcjonowania projektów i użytkowników, użytkownicy mogą mieć w niektórych przypadkach potrzebę ujawnienia adresów IP kont tymczasowych osobom trzecim. Można wtedy to uczynić tylko w następujących przypadkach:

 • Użytkownicy z dostępem do adresów IP kont tymczasowych mogą prywatnie przekazywać adresy IP innym użytkownikom mającym takie same uprawnienia. Aby sprawdzić czy użytkownik ma taki dostęp, możesz podejrzeć informacje na stronie Special:Log/rights, gdzie należy szukać informacji o nadaniu uprawnienia ip-viewer.
 • Gdy uznano taką konieczność, użytkownicy z dostępem do adresów IP kont tymczasowych mogą ujawnić adresy IP w odpowiednich miejscach zapewniających wsparcie w egzekwowaniu lub badania przestrzegania naszych Warunków Użytkowania, Polityki Prywatności, czy też innych zasad Wikimedia Foundation i zasad społeczności. Takimi miejscami mogą być strony opisujące uciążliwe, nawracające nadużycia. Gdy takie ujawnienie w późniejszym czasie stanie się zbędne, takie adresy IP powinny zostać niezwłocznie usunięte.
 • Użytkownicy, którzy podpisali oddzielną umowę dostępu do niejawnych informacji osobistych mogą także ujawnić adresy IP kont tymczasowych zgodnie z tamtejszymi zasadami.

Jeżeli adresy IP kont tymczasowych muszą zostać ujawnione celem reakcji na groźby bezpośredniej krzywdy fizycznej, należy natychmiast wysłać e-mail pod emergency@wikimedia.org wraz ze szczegółami, aby Fundacja mogła przeanalizować zasadność ich przekazywania.

Minimalne wymagania co do dostępu

Dostęp jest możliwy tylko dla użytkowników zalogowanych. Aby go uzyskać, użytkownik musi spełnić wymagania przypisane grupie, do której należy według poniższych wytycznych. Użytkownicy będący członkami więcej niż jednej z poniższych grup muszą spełnić wymagania tylko jednej z tych grup. Na przykład użytkownik będący jednocześnie stewardem i administratorem będzie musiał spełnić tylko wymagania stawiane stewardom, a użytkownik będący jednocześnie administratorem i patrolującym będzie musiał spełnić tylko wymagania dla administratorów.

Stewardzi i CheckUserzy

Dostęp jest automatycznie przyznany członkom grup stewardzi i checkuserzy. Od tych użytkowników wymaga się, aby postępowali z adresami IP w zgodzie z zasadami dostępu do niejawnych informacji osobistych.

Administratorzy

Mogą włączyć sobie w Special:Preferences. Administratorzy (wraz z administratorami globalnymi) muszą po włączeniu zgodzić się na korzystanie z podglądu adresów IP w zgodzie z niniejszymi wytycznymi i wyłącznie celem tropienia, zapobiegania i zwalczania wandalizmów, nadużyć czy innego łamania zasad Fundacji Wikimedia lub zasad tworzonych przez społeczność.

Patrolujący i inni użytkownicy

Użytkownicy niebędący członkami wyżej wymienionych grup mogą nadal uzyskiwać dostęp do adresów IP kont tymczasowych, aby pomagać w patrolowaniu, tropieniu pacynek oraz innych pracach mających na celu ochronę projektów Wikimedia.

Aby otrzymać dostęp, tacy użytkownicy muszą:

 1. Włączyć sobie tę możliwość w preferencjach,
 2. Zgodzić się na korzystanie z podglądu adresów IP w zgodzie z niniejszymi wytycznymi i wyłącznie celem tropienia, zapobiegania i zwalczania wandalizmów, nadużyć czy innego łamania zasad Fundacji Wikimedia lub zasad tworzonych przez społeczność,
 3. Spełnić poniższe wymagania:[Note 1]
  1. Konto użytkownika jest zarejestrowane przynajmniej od 6 miesięcy,
  2. Użytkownik wykonał minimum 300 edycji w projektach Wikimedia, oraz,
  3. Konto użytkownika nie będzie w tym czasie zablokowane na więcej niż jednym projekcie Wikimedia; jeżeli blokada jest na jednym projekcie, to na tym projekcie nie będzie mógł korzystać z dostępu do IP.
 4. Jeżeli lokalnie na danej wiki ustalono inne wymagania, to użytkownik musi także:
  1. Spełnić wszystkie lokalnie ustalone wymagania, oraz,
  2. Wysłać prośbę na projekcie, gdzie potrzebuje tego dostępu.

Gdy nie będzie ustalonych lokalnych wymagań, dostęp zostanie automatycznie przyznany po spełnieniu wymagań w punktach 1–3. Gdy będą ustalone lokalne wymagania, automatyczne przyznawanie dostępu zostanie wyłączone, aby użytkownicy z danego projektu mogli przeanalizować prośbę i podjąć decyzję.

Lokalne wymogi

Społeczności mogą ustalić własne, lokalnie obowiązujące na danej wiki wymagania. Lokalne wymagania muszą być bardziej restrykcyjne niż wymagania ogólne wymienione w punkcie trzecim powyżej.

Przykłady bardziej restrykcyjnych wymagań
 • Większy czas od założenia konta niż 6 miesięcy,
 • Większą liczba edycji niż 300 zmian,
 • Ograniczenia co do uwzględniania rodzajów edycji w liczbie wymaganych edycji, na przykład:
  • Tylko edycje w określonym projekcie
  • Tylko edycje w określonej przestrzeni nazw
  • Tylko niewycofane edycje
  • Branie pod uwagę edycji tylko z określonego przedziału czasowego
 • Brak trwających blokad,
 • Wykazanie, że dotychczas działał w patrolowaniu edycji,
 • Wybory w społeczności i/lub
 • Dowolne inne wymagania ustalone przez społeczność, dopóki nie będą one niższe niż wymagania ogólne

Gdy zostaną sporządzone wymogi lokalnie obowiązujące, powinny być one jasno wypisane wraz z instrukcją gdzie użytkownicy mogą składać wnioski o przyznanie tych uprawnień. Społeczności mogą zdecydować się na obsługę tej procedury w ramach istniejących procesów albo stworzyć nową stronę do tego celu. Wtedy będzie trzeba dokonać zmiany konfiguracyjnej celem wyłączenia automatycznego przyznawania dostępu.

Wyjątki

Społeczności mogą same ustalić wyższe wymagania, ale jeżeli chcą jakieś wymogi zaniżyć to muszą być one zatwierdzone po napisaniu do Działu Prawnego Fundacji Wikimedia. W tym celu należy napisać e-mail na adres privacy@wikimedia.org z wyjaśnieniem i dowodem na uzyskanie konsensusu społeczności.

Utrzymywanie i odbieranie dostępu

Aktywność konta

Aby zachować dostęp do adresów IP kont tymczasowych, użytkownicy muszą wykonać edycję lub czynność rejestrowaną przynajmniej raz na 365 dni oraz przestrzegać innych lokalnie obowiązujących wymogów co do aktywności.

Odbieranie dostępu

Użytkownicy mogą samodzielnie i dobrowolnie zrezygnować z dostęp poprzez Preferencje.

Wątpliwości związane z możliwym nadużyciem dostępu do IP kont tymczasowych należy zgłaszać do stewardów przez umieszczenie zgłoszenia na stronie Steward requests/Permissions#Removal of access. Stewardzi są upoważnieni do wyłączenia użytkownikowi dostępu gdy okaże się, że nadużył on uprawnień do dostępu do IP kont tymczasowych. Gdy to będzie konieczne, można poprosić o weryfikację zespół Trust & Safety poprzez e-mail ca@wikimedia.org,, a uprawnienia użytkownika zostaną odebrane w ramach Czynności Biura. Skargi na łamanie Polityki Prywatności zgłasza się do komisji rzeczników.

Aby ustalać odpowiedzialność, prowadzony jest rejestr przyznawania dostępu do IP kont tymczasowych.

Notatki

 1. Te wymagania zostały wzięte z wymagań używanych przy określaniu uprawnień do głosowania w wyborach członków do Rady Powierniczej.

Zobacz też