Wikimedia Access to Temporary Account IP Addresses Policy

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Access to temporary account IP addresses and the translation is 99% complete.

Quyền truy cập vào địa chỉ IP của tài khoản tạm thời giúp các thành viên bảo vệ các dự án Wikimedia. Quyền này khác với quyền truy cập vào công cụ Thông tin IP, vốn được thiết kế để cấp cho nhiều thành viên hơn. Là một điều kiện để có quyền truy cập, các thành viên chưa ký thỏa thuận về Quy định về quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân không công khai phải đồng ý với các nguyên tắc sau.

Bối cảnh

Các dự án Wikimedia là sản phẩm hợp tác của một cộng đồng người dùng tình nguyện trên toàn cầu. Các dự án có thể được sửa đổi mà có thể có hoặc không có đăng nhập vào tài khoản Wikimedia. Những biên tập viên không đăng nhập vào tài khoản Wikimedia sẽ sử dụng tài khoản tạm thời, tài khoản này không có thông tin đăng nhập.

Purpose

Quỹ Wikimedia cấp cho một số thành viên đã đăng nhập quyền truy cập vào địa chỉ IP của các tài khoản tạm thời để cho phép những thành viên này thực thi hoặc điều tra các vi phạm tiềm ẩn đối với Quỹ Wikimedia hoặc các quy định dựa trên cộng đồng. Quyền truy cập được sử dụng để chống lại hành vi phá hoại và spam, hoặc để kiểm tra việc lạm dụng tài khoản con rối và để hạn chế sự gián đoạn đối với các dự án Wikimedia.

Sử dụng và tiết lộ địa chỉ IP của tài khoản tạm thời

Việc sử dụng tài khoản tạm thời đối với địa chỉ IP bị giới hạn trong một số trường hợp và bối cảnh nhất định. Đề mục này bao gồm các tình huống mà trong đó các địa chỉ IP này có thể được sử dụng và khi nào chúng có thể được tiết lộ.

Việc sử dụng tài khoản tạm thời của IP

Việc sử dụng thông tin IP chỉ nhằm mục đích thực thi hoặc điều tra hành vi phá hoại, lạm dụng, spam, quấy rối, hành vi gây rối và các vi phạm khác đối với Quỹ Wikimedia hoặc các quy định cộng đồng. Quyền truy cập thông tin IP phải được thực hiện trên cơ sở khi cần thiết và tuân thủ Quy định về Quyền riêng tư và bất kỳ quy định cộng đồng hạn chế nào áp dụng cho các dự án Wikimedia có liên quan.

Công cụ không được phép dùng để kiểm soát chính trị; gây áp lực lên biên tập viên; hoặc đe dọa thành viên khác khi có tranh chấp nội dung. Cần phải có lý do chính đáng để điều tra các tài khoản tạm thời. Lưu ý là các dự án không cấm các tài khoản thay thế, miễn là chúng không vi phạm quy định (ví dụ, bỏ nhiều phiếu hoặc tăng sự ủng hộ một quan điểm nào đó một cách ngụy tạo nhằm mục đích tạo đồng thuận ảo, hoặc để lách các lệnh cấm và cấm chỉ).

Những người có quyền truy cập vào địa chỉ IP của tài khoản tạm thời có thể:

 • Xác định địa chỉ IP mà tài khoản tạm thời đã thực hiện sửa đổi hoặc ghi lại hành động trên wiki Wikimedia.

Thông tin này chỉ được lưu trữ trong một khoảng thời gian ngắn (hiện tại là 90 ngày), vì vậy các địa chỉ IP được sử dụng trước đó sẽ không được hiển thị. Bạn có thể xem thông tin địa chỉ IP bằng cách nhấp vào nút tiết lộ bên cạnh tên người dùng tài khoản tạm thời trên các trang nhật trình, lịch sử trang và thay đổi gần đây. Các địa chỉ IP cũng có thể xem được qua thông qua công cụ Thông tin IP.

Tiết lộ

Ngay cả khi thành viên vi phạm quy định, hãy tránh tiết lộ thông tin cá nhân nếu có thể. Hãy sử dụng tên người dùng tài khoản tạm thời thay vì tiết lộ trực tiếp địa chỉ IP hoặc cung cấp thông tin như cùng mạng/không cùng mạng hoặc tương tự.

Trong quá trình giữ cho các dự án Wikimedia và người dùng an toàn, đôi khi người dùng có thể cần phải tiết lộ thông tin IP cho các bên thứ ba. Việc tiết lộ được phép chỉ giới hạn trong các trường hợp sau:

 • Thành viên có quyền truy cập vào địa chỉ IP của tài khoản tạm thời có thể tiết lộ địa chỉ IP một cách riêng tư cho những thành viên khác có cùng quyền. Để kiểm tra xem thành viên có quyền truy cập hay không, vui lòng kiểm tra tại trang Đặc biệt:Nhật trình/rights của dự án địa phương đối với quyền ip-viewer.
 • Khi được cho là cần thiết phải sử dụng, thành viên có quyền truy cập vào địa chỉ IP của tài khoản tạm thời cũng có thể tiết lộ địa chỉ IP ở những nơi thích hợp cho phép họ thực thi hoặc điều tra các hành vi vi phạm tiềm ẩn đối với Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, Quy định về Quyền riêng tư, hoặc bất kỳ quy định nào của Quỹ Wikimedia hoặc cộng đồng. Các địa điểm thích hợp để tiết lộ như vậy bao gồm các trang dành riêng cho Rối phá hoại dai dẳng. Nếu việc tiết lộ như vậy sau đó trở nên không cần thiết, thì địa chỉ IP sẽ bị xóa ngay lập tức.
 • Thành viên đã đồng ý với Quy định về quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân không công khai riêng biệt cũng có thể tiết lộ địa chỉ IP của tài khoản tạm thời dưới sự cho phép theo quy định đó.

Nếu thông tin IP cần được tiết lộ liên quan đến mối đe dọa về tổn hại vật lý, hãy ngay lập tức gửi thư điện tử cho emergency@wikimedia.org kèm theo thông tin chi tiết để Tổ chức có thể đánh giá xem có thể tiết lộ hay không.

Yêu cầu tối thiểu

Quyền truy cập chỉ khả dụng cho thành viên đã đăng nhập. Để có quyền truy cập, thành viên phải đáp ứng các yêu cầu áp dụng cho nhóm người dùng của họ, được nêu dưới đây. Nếu thành viên thuộc về nhiều hơn một trong các nhóm người dùng bên dưới chỉ cần đáp ứng các yêu cầu của một trong các nhóm người dùng của họ. Ví dụ: nếu thành viên vừa là Tiếp viên vừa là Bảo quản viên thì chỉ cần đáp ứng các yêu cầu của Tiếp viên và nếu thành viên vừa là Bảo quản viên vừa là Tuần tra viên thì chỉ cần đáp ứng các yêu cầu của Bảo quản viên.

Tiếp viên và Kiểm định viên

Công cụ được tự động cấp cho các thành viên thuộc nhóm người dùng Tiếp viênKiểm định viên. Những thành viên này phải xử lý các địa chỉ IP phù hợp với Quy định về quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân không công khai.

Bảo quản viên

Có thể kích hoạt thông qua Đặc biệt:Tùy chọn. Sau đó, bảo quản viên (bao gồm cả bảo quản viên toàn cục) phải đồng ý chỉ sử dụng địa chỉ IP theo các nguyên tắc này, chỉ để điều tra hoặc ngăn chặn hành vi phá hoại, lạm dụng hoặc các vi phạm khác đối với Quỹ Wikimedia hoặc các quy định cộng đồng.

Tuần tra viên và các thành viên khác

Tuy nhiên, nếu thành viên không thuộc một trong các nhóm trên có thể cần quyền truy cập vào địa chỉ IP của tài khoản tạm thời để hỗ trợ tuần tra, kiểm định tài khoản con rối hoặc công việc khác để hỗ trợ bảo vệ các dự án Wikimedia.

Để yêu cầu quyền truy cập, những thành viên này phải:

 1. Kích hoạt trong Đặc biệt:Tùy chọn
 2. Đồng ý rằng chỉ sử dụng địa chỉ IP theo các nguyên tắc này, chỉ để điều tra hoặc ngăn chặn hành vi phá hoại, lạm dụng hoặc các vi phạm khác đối với Quỹ Wikimedia hoặc các quy định cộng đồng.
 3. Đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau:[Note 1]
  1. Tài khoản thành viên phải được mở tối thiểu 6 tháng,
  2. Thành viên đã thực hiện 300 sửa đổi trên các dự án Wikimedia, và
  3. Tài khoản hiện không bị cấm trên nhiều hơn 01 (một) dự án Wikimedia; nếu bị cấm trên một dự án, dự án đó không thể là dự án để yêu cầu quyền truy cập vào địa chỉ IP.
 4. Nếu có các yêu cầu tối thiểu địa phương áp dụng cho dự án, thành viên cũng phải:
  1. Đáp ứng tất cả yêu cầu tối thiểu đó, và
  2. Yêu cầu cấp quyền trên dự án địa phương mà bạn cần.

Nếu dự án địa phương đó không có yêu cầu tối thiểu nào, công cụ sẽ được cấp cho thành viên đáp ứng yêu cầu tối thiểu từ 1-3 ở trên. Nếu dự án địa phương đó có yêu cầu tối thiểu, công cụ sẽ không được cấp tự động để cho phép dự án đó xem xét yêu cầu của thành viên.

Điều kiện tối thiểu cho dự án địa phương

Cộng đồng được khuyến khích tạo ra các yêu cầu tối thiểu cho dự án địa phương. Các yêu cầu của địa phương phải hạn chế hơn các yêu cầu chung được nêu ở điểm ba ở trên.

Ví dụ về các yêu cầu hạn chế hơn
 • Tài khoản phải được mở hơn 6 tháng,
 • Tài khoản phải có hơn 300 sửa đổi,
 • Các giới hạn về những sửa đổi đủ điều kiện trong số lượng chỉnh sửa tối thiểu, chẳng hạn như:
  • Số sửa đổi phải nằm trong một dự án nhất định
  • Số sửa đổi phải nằm trong không gian tên cụ thể
  • Không tính sửa đổi đã được lùi lại
  • Số sửa đổi được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định
 • Thành viên không bị cấm tại thời điểm đó,
 • Chứng minh kinh nghiệm về công việc tuần tra trước đây,
 • Quy trình bầu cử/đồng thuận từ cộng đồng, và/hoặc
 • Bất kỳ yêu cầu nào khác do cộng đồng địa phương xác định, miễn là các yêu cầu đó không được thấp hơn các yêu cầu chung

Nếu các yêu cầu tối thiểu ở dự án địa phương đã được triển khai, chúng phải được phác thảo rõ ràng và bao gồm hướng dẫn về nơi để thành viên gửi yêu cầu. Cộng đồng có thể chọn xử lý các yêu cầu thông qua một quy trình hiện có hoặc thiết lập một trang mới. Sau đó, phải yêu cầu thay đổi cấu hình để tắt cấp quyền truy cập tự động.

Ngoại lệ

Các cộng đồng có thể tự đặt ra các yêu cầu cao hơn, nhưng các trường hợp ngoại lệ để đặt ra các yêu cầu thấp hơn phải được Bộ phận Pháp lý của Quỹ Wikimedia chấp thuận bằng văn bản. Để yêu cầu ngoại lệ, vui lòng gửi thư đến privacy@wikimedia.org kèm theo lời giải thích và bằng chứng về sự đồng thuận của cộng đồng về vấn đề này.

Duy trì hoặc gỡ quyền truy cập

Hoạt động của tài khoản

Để duy trì quyền truy cập vào địa chỉ IP của tài khoản tạm thời, thành viên phải sửa đổi hoặc thực hiện hành động được ghi lại trong nhật trình ít nhất một lần trong khoảng thời gian 365 ngày và tuân theo bất kỳ yêu cầu hoạt động của dự án địa phương nào.

Gỡ quyền truy cập

Người dùng có thể tự nguyện từ bỏ quyền truy cập của họ vào công cụ bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập Đặc biệt:Tùy chọn.

Những lo ngại về khả năng lạm dụng công cụ có thể được chuyển đến các tiếp viên bằng cách tạo một yêu cầu trên Yêu cầu tiếp viên/Quyền#Thu hồi quyền. Các tiếp viên được ủy quyền chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào công cụ nếu người dùng được xác định là đã sử dụng công cụ sai mục đích hoặc lạm dụng. Nếu cần, bạn có thể yêu cầu nhóm Tin cậy và An toàn của Quỹ Wikimedia để xem xét thông qua ca@wikimedia.org, và quyền truy cập của người dùng sẽ bị thu hồi theo Quy định về hành động của Văn phòng. Các khiếu nại về việc vi phạm Quy định về Quyền riêng tư sẽ được chuyển lên để ủy ban thanh tra xem xét.

Để đảm bảo trách nhiệm giải trình, một nhật trình được sẽ được ghi lại trong đó thành viên có quyền truy cập vào địa chỉ IP tài khoản tạm thời.

Ghi chú

 1. Các yêu cầu chung này được điều chỉnh từ các yêu cầu theo truyền thống thườngđược sử dụng để xác định tư cách hợp lệ để bỏ phiếu trong Cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị.

Xem thêm