Käyttöehdot/UKK ilmoittamatta tehdyistä maksetuista muokkauksista

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
Outdated translations are marked like this.

Wikimedia-säätiön käyttöehdot: Usein kysyttyjä kysymyksiä maksettujen muokkausten ilmoittamisesta

Koskeeko tämä minua jos vain muokkaan tai tallennan tiedostoja palkattomana vapaaehtoistyönä?

Ei tietenkään! Wikimedian projekteja muokkaavat ja tukevat kymmenet tuhannet vapaaehtoiset. Wikipediaa ja muita Wikimedian projekteja pyörittää yleishyödyllinen organisaatio – ainoa yleishyödyllinen verkkosivusto maailman eniten käytettyjen sivustojen joukossa. Tämä vapaaehtoisuus on se, mikä tekee projekteistamme niin erityisiä ja laajasti käytettyjä. Vapaaehtoisena käyttäjänä sinua kannustetaan muokkaamaan ja tallentamaan sisältöä ilman mitään tarvetta tehdä käyttöehtojen edellyttämää ilmoitusta.

Jotkut muokkaajat kuitenkin saavat korvausta tekemistään muokkauksista. Nämä muokkaajat parantavat projektien laatua silloin, kun he muokkaavat neutraalista näkökulmasta. Tähän luetaan myös muokkaajat, joilla on sidonnaisuus korkeakoulujen, gallerioiden, arkistojen ja kirjastojen kaltaisiin laitoksiin. Sen sijaan maksettua vaikuttamista – eli maksettua muokkaamista, jonka tavoitteena on yritysten, tuotteiden ja palveluiden intressien edistäminen – kehotetaan välttämään tai se on kokonaan kielletty useimmissa, ellei kaikissa, projekteissa.

Jos et saa korvausta muokkauksistasi, sinun ei tarvitse huolehtia käyttöehtojen edellyttämästä ilmoittamisesta. Olet osa mahtavaa vapaaehtoisten yhteisöä, joka edistää ennennäkemätöntä ilmaisen tiedon voimavaraa, joka on avoin koko maailmalle.

Jos sinulle maksetaan, sinun tulee ilmoittaa siitä. Anna yhteisön tietää siitä lisäämällä maininta asiasta muokkausyhteenvetoosi, käyttäjäsivullesi tai keskustelusivulle, jotta muut saisivat oikeudenmukaisen kuvan näkökulmastasi asiaan. Mutta varmista, että opit säännöt: kuten selitämme tarkemmin alempana, Wikimedia-projektien muokkaaminen maksavan asiakkaan etujen edistämiseksi samalla, kun piilottelee kyseistä taloudellista sidonnaisuutta voi olla ongelmallista.

Yksi pieni varoitus: joillakin projekteilla on eturistiriitoja koskevia käytäntöjä, jotka voivat olla erilaisia (ja tiukempia) kuin käyttöehdoissa esitetty vaatimus. Nämä käytännöt voivat estää sinua tekemästä tietyn tyyppisiä vapaaehtoisia muokkauksia, kuten esimerkiksi muokkaamasta itsestäsi kertovia artikkeleita. Vilkaise kyseisiä käytäntöjä ennen kuin aloitat! Jos sinulla on kysymyksiä, voit vapaasti esittää kysymyksesi paikallisen projektin yhteisölle. Jokainen projekti tarjoaa yhteystiedot (yleensä sivun alalaidassa) ja niillä on yleensä erilliset keskustelualueet kysymyksille ja ilmoituksille.

Miten tämä vaatimus vaikuttaa opettajiin, professoreihin ja työntekijöihin, jotka tekevät työtä gallerioissa, kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa ("GLAM")?

Näiden vaatimusten ei tulisi estää gallerioiden, kirjastojen, arkistojen ja museoiden ("GLAM" -sektorin) kaltaisissa laitoksissa työskenteleviä opettajia, professoreita tai työntekijöitä tekemästä hyväntahtoisia muokkauksia! Jos kuulut johonkin edellä mainituista ryhmistä, sinun tulisi tehdä käyttöehtojen edellyttämä ilmoitus vain silloin, kun saat korvausta työnantajaltasi tai asiakkaaltasi nimenomaan Wikimedian projektiin tehdyistä muokkauksista tai tallennuksista.

Esimerkiksi, jos X:n yliopiston professori saa palkkaa X:n yliopistolta kirjoittaakseen yliopistosta Wikipediassa, professorin tulisi ilmoittaa, että hän saa korvausta kyseisistä muokkauksista. Kyseessä on suora vastikkeellinen vaihto: rahaa muokkauksista. Mutta jos professori saa palkkaa vain opettamisesta ja tutkimustyön tekemisestä, ja yliopisto vain kannustaa häntä tekemään muokkauksia yleisesti ilman tarkempia ohjeita, silloin professorin ei tarvitse ilmoittaa sidonnaisuudestaan kyseiseen yliopistoon.

Sama koskee GLAM-sektorin työntekijöitä. Ilmoitus on tarpeellinen vain, jos korvaus on luvattu tai vastaanotettu tietyn muokkauksen tekemisestä. Museon työntekijän, joka muokkaa projekteja yleisesti ilman tarkempaa ohjeistusta museolta, ei tarvitse ilmoittaa sidonnaisuudestaan museoon. Sen sijaan residenssiwikipedistin (engl. Wikipedian in Residence), joka saa korvausta hänet palkanneen arkiston artikkelin parantamisesta, tulisi tehdä yksinkertainen ilmoitus siitä, että hän on kyseisen arkiston palkattu residenssiwikipedisti. Tämä olisi riittävä ilmoitus vaatimuksen täyttämiseksi.

Miten tämän vaatimuksen täytäntöönpano toimii olemassaolevien yksityisyyttä ja käyttäytymistä koskevien sääntöjen kanssa?

On tärkeää suojella muokkaajia, jotka muokkaavat hyvästä tahdosta. Kuten sukkanukkeilua ja sen tutkimista koskevat säännöt, käyttöehtojen ilmoittamista koskeva vaatimus on tarkoitettu toimimaan olemassaolevien käytäntöjen ja toimintatapojen kanssa niin, että on oikeudenmukainen tasapaino maksettujen muokkausten tunnistamisen ja Wikimedian projekteja (kuten Wikipediaa) edistävien muokkaajien suojelemisen välillä.

Näihin käytäntöihin sisältyy projektienlaajuisen kohteliaisuuden arvo, joka on yksi Wikipedian pilareista; tähän liittyvän projektin käytännöt, kuten ENWP:OUTING; ja käyttöehdot, jotka kieltävät vaanimisen ja hyväksikäytön. (Ääritapauksissa paikalliset lait voivat myös olla sovellettavissa.)

Muiden vaatimusten tapaan tätä vaatimusta tulisi harjoittaa rakentavasti mahdollistamaan yhteistyön ja projektien edistämisen. Käyttäjiä, jotka rikkovat vaatimuksia, tulisi ensin varoittaa ja tiedottaa näistä säännöistä, ja tämän jälkeen estää vain jos on tarpeellista. Toisin sanoen: oleta muilta hyvää ja älä pure uusia tulokkaita. Häirintää tulisi myös välttää. Esimerkiksi englanninkielisen Wikipedian häirinnänvastaisen käytännön mukaan käyttäjien ei tulisi julkaista muiden käyttäjien henkilökohtaisia tietoja.

Miten voi välttää käyttöehtojen edellyttämän ilmoituksen tekemisen?

Jos haluat välttää ilmoituksen tekemisen, sinun tulisi pidättäytyä korvauksen vastaanottamisesta tekemistäsi muokkauksista.

Mitkä ovat "sovellettavat lait", jotka koskevat Wikipediassa ja sen sisarhankkeissa tehtyjä maksettuja muokkauksia? Voivatko ilmoittamatta tehdyt maksetut muokkaukset olla laittomia?

Riippuen siitä missä toimit, erilaiset lait voivat koskea sinua, yritystäsi tai asiakkaitasi. Näitä voivat olla esimerkiksi epäreilua kilpailua ja petoksia koskevat lait. Käyttöehtojen vaatimusten lisäksi sinun tulisi noudattaa kyseisiä lakeja, kun teet ilmoituksesi ja suoritat maksettuja muokkauksiasi.

Emme voi antaa sinulle neuvoja tiettyjen lakien asettamien vaatimusten suhteen, ja sinun tulisi palkata oma asianajaja, jos sinulla on kysymyksiä. Yleisenä taustatietona voidaan sanoa, että petolliset yritystoimet, kuten ammatillisen sidonnaisuuden salaaminen, ovat kiellettyjä monella lainkäyttöalueella.

Yhdysvalloissa, esimerkiksi, Federal Trade Commission (FTC) -virastolla on maanlaajuinen valtuutus säännellä sopimattomia tai harhaanjohtavia kaupallisia toimia ja käytäntöjä.[1] Esimerkiksi, jos et ole ilmoittanut asiaan liittyvässä internet-foorumissa, että sinulla on sidonnaisuus FTC:n alaiseen yritykseen, FTC:n säännöt viittaavat siihen, että voit joutua oikeudelliseen vastuuseen:

Uutta musiikinlautausteknologiaa käsittelevää keskustelupalstaa käyttävät MP3-soittimista kiinnostuneet harrastajat. He vaihtavat tietoa uusista tuotteista, palveluista ja usean toistolaitteen käytettävyydestä. Keskustelupalstan käyttäjien tietämättä johtavan toistolaitteiden valmistajan työntekijä on julkaissut viestejä keskustelupalstalle mainostaen valmistajan tuotetta. Tieto julkaisijan työnantajasta todennäköisesti vaikuttaisi hänen lausuntojen painoarvoon ja luotettavuuteen. Tämän takia käyttäjän tulisi selvästi ja näkyvästi ilmoittaa suhteestaan valmistajaan keskustelupalstan jäsenille ja lukijoille.[2]

FTC:n Dot Com Disclosures -ohje määrittelee, että tämänkaltaiset ilmoitukset "tulisi viestittää tehokkaasti, jotta kuluttajat todennäköisesti huomaisivat ja ymmärtäisivät ne". Osavaltion lait voivat myös olla sovellettavissa. Esimerkkinä on New Yorkin oikeuskanslerin vuonna 2013 tekemä tutkinta, joka koski astroturffaavia yrityksiä.[3]

</ref>

Yhdysvaltojen ulkopuolella muut lait voivat myös vaatia maksettujen muokkausten ilmoittamisen. Euroopan unionin Sopimattomat kaupalliset menettelyt -direktiivi (ja vastaavat maakohtaiset vaihtoehdot) kieltävät "toimituksellisen sisällön [käyttämisen] -- tuotteen myynnin edistämiseen siten, että elinkeinonharjoittaja on maksanut myynninedistämisestä, mutta ei ilmoita sitä selvästi".[4] Maakohtaiset lait voivat myös rajoittaa ilmoittamatta tehtyjä maksettuja muokkauksia. Esimerkiksi kilpailua koskevia lakeja on käytetty Saksan tuomioistuimissa löytämään rikkeitä, kun muokkaaja ei ilmoittanut sidonnaisuudestaan vaaditulla tavalla.

Siellä missä lakien edellyttämiä ilmoituksia ei voida toteuttaa tavalla, joka täyttäisi yhteisön asettamien sääntöjen vaatimukset, yhteisön säännöt menevät etusijalle. Esimerkiksi, jos paikalliset lait vaativat, että maksetun muokkauksen rahoittajasta tulisi ilmoittaa itse artikkelin tekstissä ja tämän tekeminen rikkoisi yhteisön asettamia sääntöjä (kuten se todennäköisesti tekisi useimmissa projekteissa), silloin sellaiset muokkaukset ovat kiellettyjä.

Mitkä ovat maksettujen muokkausten mahdolliset lain ulkopuoliset haitalliset seuraukset?

Kuten toistuvat esimerkit ovat havainnollistaneet, maksetut muokkaukset ilman asianmukaisia ilmoituksia voivat johtaa haitalliseen julkisuuteen yrityksille, asiakkaille ja yksityishenkilöille. Olemme huomanneet, että media seuraa tämänkalaisia tapahtumia tarkasti. Ilmoittamatta tehdyt maksetut muokkaukset voivat johtaa luottamuksen menettämiseen suuremman yleisön silmissä sekä Wikimedian yhteisön silmissä.

Hyvän tahdon säilyttämiseksi ja väärinymmärrysten välttämiseksi, avoimuus ja ystävällinen yhteistyö ovat paras käytäntö heille, jotka saavat korvausta Wikimedian projektien muokkaamisesta. Nolaamisen välttämiseksi, sinun tulisi tehdä ilmoitus käyttöehtojen ja paikallisten käytäntöjen edellyttämällä tavalla. Esimerkki paikallisesta käytännöstä on englanninkielisen Wikipedian Wikipedia:Conflict of interest -käytäntö.

Mitä tarkoitetaan "korvauksella"?

"Korvauksella" tarkoitetaan tässä säännöksessä rahan, tavaroiden tai palveluiden vaihtoa.

Mitä tarkoitetaan "työnantajalla, asiakkaalla ja yhteistyötaholla"?

Tämä tarkoittaa henkilöä tai organisaatiota, joka antaa sinulle korvausta – rahaa, tavaroita tai palveluita – minkä tahansa Wikimedian projektin muokkaamisesta. Tämä voisi olla esimerkiksi yritys, hyväntekeväisyysjärjestö, oppilaitos, valtion virasto tai toinen henkilö. Ilmoitusvelvollisuus on yksinkertainen ja vaatii sinua julkaisemaan tämän informaation yhdellä yllä mainituista kolmesta tavasta. Jos muokkaat esimerkiksi Wikipedia-artikkelia työnantajasi pyynnöstä, sinun tulisi ilmoittaa työnantajastasi. Jos suhdetoiminta-yritys on palkannut sinut muokkaamaan Wikipediaa, sinun tulisi ilmoittaa sekä suhdetoiminta-yrityksestäsi että yrityksen asiakkaasta. Jos olet esimerkiksi palkattu residenssiwikipedisti (engl. Wikimedian in residence), sinun tulisi ilmoittaa mikä GLAM-organisaatio maksaa palkkasi.

Vaaditaanko maksetusta muokkaamisesta ilmoittaminen vain kun muokkaan Wikipedia-artikkeleita?

Ei, sinun tulisi ilmoittaa työnantajastasi, asiakkaastasi ja yhteistyötahostasi kun teet minkäänlaisen maksetun muokkauksen mihin tahansa Wikimedian projektiin. Tähän lukeutuu keskustelusivuilla tehdyt muokkaukset ja muihin kuin Wikipedia -projektiin tehdyt muokkaukset.

Note that some projects have adopted an alternative disclosure policy that may change the level of disclosure required.

Tarkoittaako tämä vaatimus, että maksetut muokkaukset ovat aina sallittuja kunhan niistä ilmoitetaan?

Ei. Käyttäjien on myös noudatettava kunkin Wikimedian projektin käytäntöjä ja ohjeita sekä kaikkia sovellettavia lakeja. Esimerkiksi, englanninkielisen Wikipedian neutraalia näkökulmaa koskeva käytäntö vaatii, että muokkaukset tulisi tehdä tasapuolisesti, suhteutetusti ja (mahdollisimman) puolueettomasti; näitä vaatimuksia tulisi noudattaa silloinkin kun muokkaaja ilmoittaa tekevänsä maksettuja muokkauksia.

Miten minun tulisi ilmoittaa maksetuista muokkauksista käyttäjäsivullani?

Voit selittää käyttäjäsivullasi, että teet työtä tietylle asiakkaalle tai työnantajalle. Jos teet työtä Acme -yritykselle ja toimenkuvaasi kuuluu Acmesta kertovien Wikipedia-artikkelien muokkaaminen, täytät käyttöehtojen vähimmäisvaatimuksen jos yksinkertaisesti sanot käyttäjäsivullasi, että muokkaat Acme-yrityksen puolesta. Sinun tulisi kuitenkin noudattaa yhteisön ja Wikimedia-säätiön käytäntöjä sekä sovellettavia lakeja.

Miten minun tulisi ilmoittaa maksetuista muokkauksista muokkausyhteenvedossa?

Voit edustaa työnantajaasi, yhteistyötahoasi tai asiakastasi muokkausyhteenvedossa ennen kuin "tallennat" muokkauksesi. Esimerkiksi, ennen kuin tallennat muokkauksesi asiakkaastasi X kertovaan Wikipedia-artikkeliin, voit kirjoittaa tämän muokkausyhteenvetolaatikkoon: "X on palkannut minut päivittämään heidän Wikipedia-artikkelia" tai "Teen työtä X:lle".

Miten minun tulisi ilmoittaa maksetuista muokkauksista keskustelusivulla?

Voit edustaa työnantajaasi, yhteistyötahoasi tai asiakastasi asianomaisella keskustelusivulla joko ennen tai välittömästi sen jälkeen kun olet "tallentanut" muokkauksesi.

Tulisiko minun ilmoittaa yksityiskohtia saamastani korvauksesta?

Sinun ei tarvitse ilmoittaa korvauksen määrää tai tyyppiä. Vähimmäisvaatimus on, että ilmoitat työnantajastasi, asiakkaastasi ja yhteistyötahostasi.

Voiko paikallinen projekti ottaa käyttöön vaihtoehtoisen maksettuja muokkauksia koskevan käytännön?

Käyttöehtojen vaatimuksena on, että maksetuista muokkauksista tulisi tehdä ilmoitus riippumatta siitä mihin Wikimedian projektiin muokkaus on tehty. Tästä huolimatta, yksittäinen projekti voi laatia vaihtoehtoisen maksettuja muokkauksia koskevan käytännön kun heidän projektilla tai yhteisöllä on erityinen tarve vahvistaa tai heikentää vaatimuksia. Lisäys antaa yhteisöille harkintavallan säätää käyttöehtojen asettamia sääntöjä heidän oman projektin kohdalla kyseisen projektin tavanomaisen konsensukseen perustuvan ydin-käytäntöjen käyttöönotolle tarkoitettua käytäntöä seuraten. Vaihtoehtoinen maksettuja muokkauksia koskeva käytäntö tulisi saada konsensuksen, olla yhtenevä projektin menneiden käytäntöjen kanssa ja olla yhtenevä paikallisen ymmärryksen kanssa siitä, mitä konsensuksella tarkoitetaan.

Jos yhteisö haluaa ottaa käyttöön olemassaolevan vaihtoehtoisen maksettuja muokkauksia koskevan käytännön, projektin yhteisön tulisi saavuttaa konsensus nimenomaan siitä, että nykyisten käyttöehtojen määrittelemät maksettuja muokkauksia koskevat vaatimukset korvattaisiin projektin käytännöllä. Esimerkkinä vaihtoehtoisesta ilmoituskäytännöstä voidaan pitää tätä ehdotusta MediaWikissä.

Tämänkaltaisen käytännön laatimisen jälkeen, projektien tulisi lisätä heidän käytäntö vaihtoehtoisten ilmoituskäytäntöjen luetteloon. Tämä luettelo tulee auttamaan muokkaajia ja sisar-projekteja nopeasti löytämään mikä maksettuja muokkauksia koskeva käytäntö on käytössä paikallisessa projektissa, tai onko oletuskäytäntö sovellettavissa.

Tarkoittaako tämä, että Wikimedia-projektien tulisi muuttaa käytäntöjään?

Wikimedia-projektit voivat muuttaa käytäntöjään, jotta ne viittaisivat tähän vaatimukseen, vaatisivat tiukempia vaatimuksia maksetuilta muokkaajilta tai tarjoamaan vaihtoehtoiset säännöt.

Mitkä projektit ovat ottaneet käyttöön vaihtoehtoisia maksettuja muokkauksia koskevia käytäntöjä?

Projektit, jotka ovat ottaneet käyttöön vaihtoehtoiset maksettuja muokkauksia koskevat käytännöt ovat tällä sivulla: luettelo vaihtoehtoisista ilmoituskäytännöistä.

Milloin tämä vaatimus tuli voimaan?

Käyttöehtojen ilmoitusvaatimus tuli voimaan 16. kesäkuuta 2014. Vaatimus lisättiin käyttöehtoihin yhteisön kanssa käydyn keskustelun jälkeen. Ennen tätä, Wikimedia-säätiön Legal and Community Advocacy Team oli laatinut alustavan ehdotuksen lisäykselle. Keskustelu suljettiin 25. maaliskuuta 2014 ja Board of Trustees hyväksyi lisäyksen 25. huhtikuuta 2014.

Lähteet

  1. Federal Trade Commission Act, 15 U.S.C. § 45(a)(2) (2006)
  2. 16 C.F.R. §255.5, Example 8, p.12.
  3. Parino v. Bidrack, Inc., 838 F. Supp. 2d 900, 905 (N.D. Cal. 2011) (asianomaisen syytökset ja syytetyn luomat ja käyttämät vääristetyt arvostelut verkkosivulla olivat riittäviä tuomioistuimen käsittelyyn Kalifornian Unfair Competition Law and False Advertising Law -lain alla)
  4. Liite I, kohdat 11 ja 22.