Zásady ochrany osobních údajů/Slovníček klíčových pojmů

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Privacy policy/Glossary of key terms and the translation is 64% complete.
Outdated translations are marked like this.

Wikimedia Foundation Privacy Policy Glossary of Key Terms

API

"Rozhraní pro programování aplikací" nebo "API" je komunikační protokol, který umožňuje softwarovým komponentám mezi sebou komunikovat. MediaWiki API, například, umožňuje softwarovým nástrojům třetích stran komunikovat se stránkami Mediawiki stránek (včetně stránek Wikimedia) k provádění jistých činností, jako je čtení nebo úpravy stránky, automaticky a na dálku. Další informace najdete na Wikipedi$enwikiArticleAPIi.

Prohlížeč

“Prohlížeč” je a softwarová aplikace, která se obvykle používá k přístupu na Internet. Příklady populárních prohlížečů jsou Chrome, Firefox, Safari a Internet Explorer. Vícese dovíte na Wikipedii.

Cookies

"Cookie" je malý datový soubor, který jsme přenesli do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení, jež používáte pro přístup ke stránkám Wikimedia, obvykle používaný pro autentizaci a příležitostné sledování. Každý cookie po určité době vyprší, ale tato doba se liší v závislosti na tom, k čemu se cookie se používá a jak je váš prohlížeč nastaven. "Relační" cookie je takový, který obvykle končí, když zavřete webový prohlížeč nebo mobilní aplikaci. "Trvalý" cookie je takový, který zůstává ve vašem přístroji, a to i poté, co zavřete prohlížeč nebo mobilní aplikaci. Trvalý cookie vyprší po uplynutí doby, kterou jsme nastavili (nebo když jej odstraníte ručně). Další informace na Wikipedii.

Cookies můžete odstranit nebo zakázat v nastavení svého prohlížeče.

Nesledovat

"Nesledovat" nebo "DNT" (Do Not Track) je způsob, jak ve Vašem webovém prohlížeči sdělit webové stránce, kterou jste navštívili, že nechcete být sledováni třetími stranami, jejichž webové stránky jste nenavštívili, jako jsou analytické služby, reklamních sítě a sociální platformy. Při použití tohoto mechanismu je vaším prohlížečem vyslán signál, vyjadřující vaše přání, že vaše osobní údaje, zejména o vašich online aktivitách a síťových interakcích, nemají být předávány třetím osobám. Při příjmu DNT signálu odeslaného vaším prohlížečem fyzická nebo právnická osoba, která vlastní webové stránky, má možnost buď výše uvedený požadavek respektovat, nebo ho ignorovat.

GPS

"Global Positioning System" nebo "GPS" je navigační systém založený na satelitech, který poskytuje místní a časové údaje o poloze zařízení určených pro příjem jejich signálu, jako jsou navigační systémy pro automobily nebo mobilní telefony. Další informace na Wikipedii.

IP adresa

"IP adresa" (Internet Protocol Address) je unikátní číslo přiřazené ke konkrétnímu zařízení připojenému k Internetu. Vaše IP adresa nemusí být pro konkrétní zařízení vždy stejná, v závislosti na mnoha faktorech, jako je třeba používání proxy serveru nebo podnikové sítě. Obecně jsou nicméně IP adresy přidělovány podle zeměpisné polohy vašeho zařízení a poskytovatele internetových služeb, a může dát přibližnou představu o vaší reálné poloze. Další informace na Wikipedii.

JavaScript

"JavaScript" je standardní programovací jazyk používaný na mnoha moderních webových stránkách. \více na Wikipedii.

Místní uložiště

"Místní úložiště" (nebo také "Webové úložiště") je způsob, jak pro webové stránky shromažďovat a uchovávat informace "lokálně" (tj. na zařízení uživatele místo na webových stránkách serveru) a později znovu načíst. Například pomocí localStorage, návštěvy uživatele mohou být uloženy na jeho vlastním počítači, počítány, a poté nám předány. To nám umožní získat důležité statistiky použití (počet návštěv), zatímco konkrétní informace o tom, kdy k té které jednotlivé návštěvě došlo, se k nám nikdy nedostane.

Metadata

„Metadata“ jsou další informace o konkrétním souboru (například fotografii nebo videu), které obvykle zahrnují údaje o výrobci a modelu zařízení, kterým byla fotografie pořízena, datum a čas pořízení, expoziční čas, ohniskovou vzdálenost objektivu, ISO citlivost a clonové číslo. Některá metadata jsou automaticky vložena zařízením a některá zapisuje vlastník zařízení. Další informace na Wikipedii.

Operační systém

"Operační systém" je softwarový program, který řídí hardwarové zdroje a funkce vašeho přístroje a provádí základní úkoly, jako je registrování souborů, rozpoznává, když něco napíšete na klávesnici a posílá výstup na obrazovku. Mezi běžné operačních systémy patří Linux (také známý jako GNU/Linux), iOS, Windows, Mac OS X a Android. Další informace na Wikipedii.

Proxy servery

"Proxy server" je server, který funguje jako prostředník mezi vaším zařízením a serverem, od nějž zařízení požáduje informace (připojení k internetovm stránkám, soubor atd.). Další informace na Wikipedii.

Sledovací pixel

„Sledovací pixel“ (někdy nazývaný „webový maják“, „průhledný GIF“, „čirý GIF“, „pixelový gif“, nebo „pixelový štítek“) je malý, neviditelný obrázek, který nám umožňuje sledovat aktivity na stránkách Wikimedia nebo činnost na základě zaslaných e-mailových oznámení. Přestože sledovací pixely jsou obvykle spojovány s reklamou, nikdy nepoužíváme sledovací pixely pro reklamu ani neprodáváme a nepronajímáme informace shromážděné prostřednictvím sledovacích pixelů. Informace shromážděné prostřednictvím sledovacích pixelů mohou být sdíleny pouze s třetími stranami v agregované podobě a v souladu s Pravidly ochrany osobních údajů. Sledovací pixely nám pomáhají zjišťovat, zda některé funkce, oznámení a produkty jsou efektivní a zda je lze zlepšit. Další informace na Wikipedii.

Stránky týkající se ochrany osobních údajů