రహస్య తంత్రము - ముఖ్య పదముల సంపుటి

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Privacy policy/Glossary of key terms and the translation is 43% complete.
Outdated translations are marked like this.

Wikimedia Foundation Privacy Policy Glossary of Key Terms

ఎపిఐ లు

"అప్లికేషను ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్" లేదా "ఎపిఐ" సాఫ్ట్వేర్ కంపోనేన్త్స్ సంవాదిన్చుకునేందుకు నిర్దేశించబడిన సంవాదపు ప్రోటోకాల్. ఉదాహరణకు, మీడియా వికీ ఎపిఐ ద్వారా మీడియా వికీ సైట్స్ థర్డ్-పార్టీ సాఫ్ట్వేర్ ఉపకరణాలను ఉపయోగించి,దూరం నుంచి, మనిషి ప్రమేయం లేకుండా, ఒక పుటను పూర్తిగా చదవటం గాని మార్పు చేయటం గాని చేయగలవు

బ్రౌజరులు

బ్రౌజరు అనగా అంతర్జాలమునందు పని చేసుకొనుటకు ఉపయోగించే సాఫ్ట్వేర్ పనిముట్టు లేదా సాధనం. కొన్ని ప్రముఖ బ్రౌజరులకు ఉదాహరణలు: ఫైరుఫాక్సు, క్రోమ్, సఫారీ, మరియు ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ . ఇంకా తెలుసుకోండి

కుకీస్

A "cookie" is a tiny data file that we transfer onto your computer, mobile phone, or any other device that you use to access the Wikimedia Sites, generally used for authentication and occasionally tracking. Every cookie expires after a certain period of time, but that period varies depending on what the cookie is used for and how your browser is configured. A "session" cookie is one that generally expires when you close your web browser or mobile application. A "persistent" cookie is one that remains in your device, even after you close your browser or mobile application. A persistent cookie expires according to the duration set by us (or when you delete it manually). Learn more on Wikipedia.

You may remove or disable cookies through your browser settings.

Do Not Track

"Do Not Track" or "DNT" is a way for your web browser to tell the website you are visiting that you do not want to be tracked by third parties whose websites you did not visit, like analytics services, advertising networks, and social platforms. When using this mechanism, a signal is sent by your browser, expressing your desire that your personal information, particularly about your online activities and network interactions, should not be passed on to third parties. When receiving a DNT signal sent by your browser, the person or entity that owns the website has the option to either honor or ignore the above-mentioned request.

జిపియెస్

The "global positioning system" or "GPS" is a space-based satellite navigation system that provides location and time information on the location of devices designed to receive their signals such as car navigation systems or cell phones. Learn more on Wikipedia.

అంతర్జాల గ్రంథపు చిరునామా

అంతర్జాలమునకు సంధించబడిన ఒక తంత్రముకు ఇచ్చే ప్రత్యేక సంఖ్యను అంతర్జాల గ్రంథపు చిరునామా (లేక ఐపి చిరునామా లేక ఐపి అడ్రస్ ) అని అంటారు. మీ యొక్క ఐపి చిరునామా, వివిధమైన అస్థిర విషయముల వలన, ఎప్పుడు ఒక లాగానే వుండదు. ఉదాహరణకు, వ్యాపార సంభందిత అంతర్జాల వ్యవస్థ, లేదా ప్రాక్సీ సర్వర్ ను ఉపయోగించటం. సాధారణం గా మీ యొక్క ఐపి చిరునామా భూగోళ ప్రాంతాల బట్టి ఇవ్వబడుతుంది. దీని వలన మీ తంత్రము ఏ ప్రాంతం లో వుందో రమారమి గ చెప్పవచ్చు. ఇంకా తెలుసుకోండి

జావాస్క్రిప్ట్

ఎన్నో వెబ్సైటులలో జావాస్క్రిప్టును సాధారణ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామింగ్ భాషగా ఉపయోగిస్తారు

స్థానిక స్టోరేజ్

"Local Storage" (also known as "Web Storage") is a way for a website to collect and store information "locally" (i.e. on the user's device rather than on the website's server) and then later retrieve it again. For example, by using LocalStorage, a user's visits can be stored on their own computer, counted, and then given to us. This allow us to receive important use statistics (the count of visits), while the specific information about when each individual visit occurred would never be transmitted to us.

మెటాడేటా

"Metadata" means additional information about a particular file (such as a photo or video) that usually includes things like the manufacturer and model of the device that took a photo, date and time the photo was taken, exposure time, lens focal length, ISO speed rating, and f-number. Some metadata is automatically included by the device and some is written by the owner of the device. Learn more on Wikipedia.

నిర్వహణ వ్యవస్థ

An "operating system" is a software program that manages your device's hardware resources and performs basic tasks like keeping track of files, recognizing when you type something into the keyboard, and sending output to your screen. Examples of common operating systems include Linux (also known as GNU/Linux), iOS, Windows, Mac OS X, and Android. Learn more on Wikipedia.

Proxy Servers

A "proxy server" is a server that acts as an intermediary between your device and the server your device is requesting information (connection to a webpage, a file, etc.) from. Learn more on Wikipedia.

Tracking Pixel

A "tracking pixel" (sometimes called "web beacons", "transparent GIFs", "clear GIFs", "pixel gifs", or "pixel tags") is a tiny, invisible image that allows us to track activities on Wikimedia Sites or activities based on email notifications we send. Although tracking pixels are commonly associated with advertising, we never use tracking pixels for advertising nor do we sell or rent the information collected through tracking pixels. Information collected through tracking pixels can only be shared with third parties in aggregated form and in accordance with the Privacy Policy. Tracking pixels help us figure out if certain features, notifications, and products are effective and if they can be improved. Learn more on Wikipedia.

Privacy-related pages