Tuyên bố bảo mật phản hồi

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Legal:Feedback privacy statement and the translation is 85% complete.
Outdated translations are marked like this.

Phản hồi của bạn

Chúng tôi đánh giá cao lời phản hồi của bạn! Phản hồi từ những người dùng như bạn là một trong những cách tốt nhất để chúng tôi và các người dùng khác tìm ra những gì nên và không nên làm, và làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện tất cả các dịch vụ của chúng ta.

Khi bạn gửi lời phản hồi, chúng tôi xử lý chúng một cách minh bạch. Chúng tôi đặc biệt giải thích ở đây những gì chúng tôi xử lý là thông tin công cộng và giấy phép mà chúng tôi áp dụng. Tóm lại, bạn đồng ý thực hiện những đóng góp công cộng dưới giấy phép CC0 hay CC BY SA 3.0. Trừ khi có yêu cầu khác, thông tin nhận dạng cá nhân của bạn sẽ được xử lý như các thông tin nhận dạng cá nhân khác theo chính sách bảo mật của chúng tôi, ví dụ trong trường hợp cho phép: công bố công khai User ID của bạn.

Nếu bạn cung cấp một địa chỉ thư điện tử, chúng tôi có thể sử dụng nó để liên lạc với bạn và gửi cho bạn các thông tin cập nhật về phản hồi của bạn.

Wikimedia Foundation có thể xem các lời phản hồi và thông tin thu thập khác, bao gồm cả User ID của bạn (nếu bạn cung cấp), địa chỉ IP của bạn, và bất kỳ dữ liệu nào khác được cung cấp hoặc chuyển giao cho chúng tôi.

Là một phần của những nỗ lực để hỗ trợ hoặc giúp cải thiện khả năng điều hành và hoạt động của Wikimedia, chúng tôi có thể yêu cầu xem xét công khai và thảo luận các vấn đề phản hồi. Vì lý do đó, chúng tôi có thể cho đăng một số hoặc tất cả các thông tin phản hồi của bạn và những thông tin công cộng khác trong các phương tiện truyền thông đại chúng, bao gồm cả website và blog.

Ý kiến ​​phản hồi và thông tin công cộng của bạn có thể được bao gồm trong dữ liệu công khai trong một nỗ lực để phân tích, chia sẻ, hay thảo luận về các hoạt động của chúng tôi tại Wikimedia Foundation.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin khi cần thiết theo quy định của pháp luật, khi cần thiết để bảo vệ các quyền, tính riêng tư, sự an toàn hoặc các người dùng của chúng tôi, và khi cần thiết để thực thi các Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

Chúng tôi có thể chia sẻ phản hồi của bạn và các thông tin khác với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba trong một nỗ lực để hỗ trợ hoặc giúp cải thiện khả năng điều hành và hoạt động của Wikimedia.

Bằng cách cung cấp phản hồi, bạn đồng ý việc chuyển giao các thông tin thu thập được đến Hoa Kỳ và những nơi khác nếu cần thiết để thực hiện các mục đích và mục tiêu đề ra đã nêu ở trên. Bạn cần hiểu rằng bạn không thể hoàn tác bất kỳ ý tưởng nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Cảm ơn bạn lần nữa vì đã giúp biến các dự án Wikimedia Foundation trở nên tốt hơn!

Wikimedia Foundation


Lưu ý: Văn bản trên là lời giải thích về cách mà Wikimedia Foundation xử lý thông tin phản hồi của người dùng qua các công cụ như ArticleFeedback, WikiLove, MoodBar, cũng như các tính năng đặc biệt tương tự. Đường dẫn đến lời giải thích này từ các công cụ trên như là một phần của quá trình phản hồi.