Jump to content

Quy định về quyền riêng tư/Những trường hợp quy định này không tác động tới

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Privacy policy/What policy does not cover and the translation is 87% complete.
Outdated translations are marked like this.
Thông tin chi tiết về những đối tượng không áp dụng của Chính sách quyền riêng tư này

Nội dung bên dưới nằm trong Chính sách quyền riêng tư và nhằm giải thích chi tiết những trường hợp nào không phải tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này của chúng tôi.

Trang và công cụ Wikimedia có các chính sách khác
Một số trang web hoặc công cụ của Wikimedia Foundation có các điều khoản hoặc chính sách quyền riêng tư khác với Chính sách quyền riêng tư này. Những trang web này bao gồm:
Nếu một trang web nào đó của Wikimedia Foundation phải tuân thủ chính sách quyền riêng tư khác, thì trang web này sẽ liên kết với chính sách đó. Khi một công cụ nào đó của Wikimedia Foundation phải tuân thủ chính sách quyền riêng tư khác, thì trang tải xuống hoặc kích hoạt công cụ này sẽ có một đường liên kết đến chính sách đó.
Thành viên cộng đồng
Trang Wikimedia là sản phẩm tâm huyết kết tinh từ những nỗ lực cộng tác liên tục duy trì và cập nhật của cộng đồng tình nguyện viên toàn cầu. Cộng đồng tình nguyện viên toàn cầu này đôi khi có thể có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân để đảm bảo các Trang Wikimedia hoạt động tốt.
 • Tình nguyện viên cấp quản trị, chẳng hạn như những người dùng có quyền kiểm định CheckUser hoặc quyền Quản lý. Đây là những tình nguyện viên thực thi các chính sách của Trang Wikimedia và đảm bảo an toàn cho các Trang Wikimedia. Khi những quản trị viên này truy cập vào Thông tin cá nhân không công khai, họ phải tuân thủ Chính sách về quyền truy cập thông tin không công khai của chúng tôi, cũng như các chính sách khác riêng của công cụ.
 • Nhà cung cấp công cụ. Chúng tôi hỗ trợ các nền tảng để các nhà phát triển bên thứ ba thử nghiệm và phát triển các công cụ và trang mới, chẳng hạn như [[[:mw:Special:MyLanguage/Wikimedia Cloud Services|wmflabs.org]] wmflabs.org]. Khi bạn sử dụng một trong những công cụ do những tình nguyện viên này phát triển, bạn có thể truyền gửi thông tin cho họ. Khi những tình nguyện viên này truy cập thông tin không công khai hoặc Thông tin cá nhân, họ phải tuân thủ các điều khoản áp dụng đối với nền tảng cụ thể cung cấp công cụ đó.
 • Người dùng khác. Chúng tôi cung cấp một số công cụ cho phép người dùng giao tiếp với nhau. Chính sách này có thể áp dụng đối với nội dung thông tin liên lạc được trao đổi qua hệ thống của chúng tôi, nhưng không áp dụng đối với người dùng nhận các thông tin liên lạc này và những hoạt động họ thực hiện với thông tin liên lạc sau khi nhận được. Ví dụ:
  • đăng tải lên danh sách email do Foundation lưu trữ;
  • xin hỗ trợ từ các tình nguyện viên thông qua hệ thống xử lý yêu cầu trực tuyến của chúng tôi (email gửi đến info[at]wikimedia.org được chuyển đến hệ thống này);
  • gửi email cho người dùng khác qua các Trang Wikimedia (ví dụ: bằng cách sử dụng tính năng “Gửi email cho người dùng này”); và
  • trò chuyện trên kênh IRC (chẳng hạn như trên kênh #wikipedia).
Bên thứ ba
Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng đối với cách Wikimedia Foundation thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân và không áp dụng đối với các hoạt động của bên thứ ba. Ví dụ: Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng đối với các hoạt động của:
 • Các trang web do các tổ chức khác điều hành, chẳng hạn như các trang web được liên kết trong phần “Tham khảo” trên Wikipedia hoặc do các chi hội của Wikimedia hoặc các tổ chức hỗ trợ tổ hợp khác điều hành. Các tổ chức này có thể nhận thông tin từ bạn nếu bạn truy cập trang web của họ sau khi sử dụng một trong các Trang Wikimedia. Họ phải tuân thủ các chính sách quyền riêng tư của riêng mình.
 • Các ứng dụng dành cho thiết bị di động do các tổ chức hoặc cá nhân khác cung cấp. Các tổ chức hoặc cá nhân này có thể nhận thông tin từ bạn nếu bạn sử dụng các ứng dụng đó để truy cập các Trang Wikimedia hoặc nội dung Trang Wikimedia. Họ phải tuân thủ các chính sách quyền riêng tư của riêng mình.

Đôi khi, tình nguyện viên có thể tích hợp công cụ thu thập dữ liệu, chẳng hạn như tập lệnh, tiện ích, pixel theo dõi hoặc nút chia sẻ, trên Trang Wikimedia mà chúng tôi không biết. Chính sách này không áp dụng đối với cách các bên thứ ba xử lý thông tin mà họ nhận được qua công cụ như vậy. Nếu bạn gặp phải công cụ của bên thứ ba như vậy và bạn cho rằng công cụ đó vi phạm Chính sách này, bạn có thể tự xóa công cụ đó hoặc báo cáo lên privacy[at]wikimedia.org để chúng tôi có thể điều tra.

Các trang có liên quan đến quyền riêng tư