Pravidla ochrany osobních údajů/Definice

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Privacy policy/Definitions and the translation is 95% complete.

Wikimedia Foundation Privacy Policy Definitions

Když říkáme… …myslíme tím:
„nadace Wikimedia“ / „Nadace“ / „my“ / „naše“ Wikimedia Foundation, Inc., nezisková organizace provozující projekty Wikimedia.
„projekty Wikimedia“ / „naše služby“ Webové stránky a služby Wikimedia (bez ohledu na jazyk), včetně našich hlavních projektů, jako je Wikipedie a Wikimedia Commons, jako i mobilní aplikace, rozhraní API, e-maily a oznámení; ovšem s výjimkou projektů a služeb uvedených v oddílu „Co tato pravidla nepokrývají“ níže.
„vy“ / „vaše“ Vy, ať už jste jednotlivec, skupina nebo organizace, a ať užíváte projekty Wikimedia nebo naše služby svým jménem nebo pro někoho jiného.
„tato pravidla“ / „tato Pravidla ochrany osobních údajů“ Tento dokument, nazvaný „Pravidla ochrany osobních údajů nadace Wikimedia“.
„příspěvky“ Obsah, který přidáte nebo pozměníte na jakémkoli projektu Wikimedia.
„osobní údaje“ Údaje, které nám poskytnete nebo které od vás získáváme a z nichž lze určit vaši totožnost. Aby to bylo zcela jasné: I když nemusíme shromažďovat všechny následující druhy údajů, pokládáme přinejmenším dále uvedené informace za „osobní údaje“ pokud jsou neveřejné a jestliže je lze použít k vaší identifikaci:
(a) oficiální jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, heslo, identifikační číslo průkazu totožnosti, IP adresa, informace o prohlížeči, číslo bankovního účtu;
(b) pokud jsou spojeny s uvedenými informacemi v bodu a, jakékoli citlivé údaje, jako je datum narození, pohlaví, sexuální orientace, rasový nebo etnický původ, manželský či rodinný stav, zdravotní stav nebo postižení, politická příslušnost a náboženské vyznání.
„třetí strana“ / „třetí strany“ Jednotlivci, subjekty, webové stránky, služby, produkty a aplikace, které nejsou ovládány, řízeny, nebo provozovány nadací Wikimedia. To zahrnuje ostatní uživatele projektů Wikimedia a nezávislé organizace nebo skupiny, kteří pomáhají propagovat hnutí Wikimedia, například pobočky Wikimedia, tematické organizace a uživatelské skupiny, jakož i dobrovolníky, zaměstnance, ředitele, vedoucí pracovníky, příjemce grantů a dodavatele těchto organizací nebo skupin.
Stránky týkající se ochrany osobních údajů