Quy định về quyền riêng tư/Định nghĩa

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Privacy policy/Definitions and the translation is 95% complete.

Wikimedia Foundation Privacy Policy Definitions

Khi chúng tôi nói... ...nghĩa là:
“Wikimedia Foundation” / “Foundation” / “chúng tôi” / “của chúng tôi” Wikimedia Foundation, Inc., tổ chức phi lợi nhuận điều hành các Trang Wikimedia.
“Trang Wikimedia” / “dịch vụ của chúng tôi” Các trang web và dịch vụ của Wikimedia (bất kể ngôn ngữ nào), bao gồm cả các dự án chính của chúng tôi, chẳng hạn như Wikipedia và Wikimedia Commons, cũng như các ứng dụng dành cho thiết bị di động, Giao diện lập trình ứng dụng (API), email và thông báo; tuy nhiên, loại trừ các trang và dịch vụ được liệt kê trong phần “Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng đối với đối tượng nào” ở bên dưới.
“bạn” / “của bạn” / “tôi” Bạn, bất kể bạn là cá nhân, nhóm hay tổ chức và bất kể bạn có đang sử dụng các Trang Wikimedia hoặc các dịch vụ của chúng tôi thay mặt cho bạn hoặc người khác hay không.
“Chính sách này” / “Chính sách quyền riêng tư này” Tài liệu này, có tên “Chính sách quyền riêng tư của Wikimedia Foundation”.
“đóng góp” Nội dung mà bạn bổ sung hoặc chỉnh sửa trên bất kỳ Trang Wikimedia nào.
“Thông tin cá nhân” Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc thông tin chúng tôi thu thập có thể dùng để nhận dạng bạn. Xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi không nhất thiết phải thu thập tất cả các loại thông tin bên dưới, nhưng ít nhất chúng tôi coi những thông tin bên dưới là “thông tin cá nhân” nếu thông tin đó không được công khai và có thể dùng để nhận dạng bạn:
(a) tên thật, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, mật khẩu, số chứng minh thư/số thẻ căn cước công dân, địa chỉ IP, thông tin về tác nhân người dùng, số tài khoản thanh toán;
(b) khi được liên kết với một trong những thông tin ở tiểu mục (a), bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào như ngày sinh, giới tính, khuynh hướng tình dục, nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, tình trạng hôn nhân hoặc gia đình, tình trạng y tế hoặc khuyết tật, đảng phái chính trị và tôn giáo.
“bên thứ ba” / “các bên thứ ba” Các cá nhân, tổ chức, trang web, dịch vụ, sản phẩm và ứng dụng không do Wikimedia Foundation kiểm soát, quản lý hoặc vận hành. Những bên này bao gồm người dùng Wikimedia và các tổ chức hoặc nhóm độc lập khác góp sức thúc đẩy tổ hợp Wikimedia như các chi hội, tổ chức chuyên tráchnhóm người dùng của Wikimedia cũng như các tình nguyện viên, nhân viên, giám đốc, viên chức, người nhận tài trợ và nhà thầu của các tổ chức hoặc nhóm đó.
Các trang có liên quan đến quyền riêng tư