Telerau defnydd mapiau Wikimedia

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Maps Terms of Use and the translation is 92% complete.
Outdated translations are marked like this.

Scrinlun o fap deinamig ar WikiVoyage yn arddangos Ardal Cyllid San Francisco

Telerau cyffredinol

Mae'r sefydliad Wikimedia'n gartref y seilwaith am y Gwasanaeth Mapiau Wikimedia gyda'r prif fwriad o ddarparu mapiau yn y prosiectau Wikimedia, fel Wicipedia ac Wikimedia Commons. Darparir y gwasanaeth mapiau Wikimedia i'r goedd am ddim. Er hynny, allwn ni ddim cynrychioli nac warantu'r geirwiredd, cywirdeb, na ddibynnedd o unrhyw ran o'r wybodaeth yn y mapiau hyn.

Adolygwch Delerau defnydd a Pholisi preifatrwydd Wikimedia os gwelwch yn dda. Mae'r polisïau hyn yn berthnasol i'r gwasanaethau mapiau Wikimedia, ac i'r prosiectau Wikimedia eraill hefyd. Os bydd anghysondebau â'r polisïau hwnnw ac â'r tudalen hwn, defnyddir y telerau ar y tudalen hwn.

Defnyddio mapiau yng ngwasanaethau trydydd personau

Chaniateir ddim defnyddio mapiau Wikimedia gan wasanaethau trydedd personau yn y tu allan i'r brosiectau Wikimedia. Gallwn ni ganiatáu rhai defnyddiau yng ngwasanaethau sy'n cefnogi'r prosiectau Wikimedia, fel arfau cymuned a chynhelir ar wasanaethau cwmwl Wikimedia.

Cadwn ni'r hawl ar derfynu neu newid ein gwasanaethau, ar rwystro neu gyfyngu'r mynediad rhai defnyddwyr neu ddyfeisiau i'n gwasanaethau ni, neu gymryd mesurau eraill yn achosion fel gwelwn yn dda ar unrhyw bryd yn ddirybudd.

Os ydych chi'n defnyddio'r gwasanaeth mapiau Wikimedia am eich prosiect trydedd person, fe ofynnwn ni i chi barch ein gwasanaethau ac adnoddau cyfyngedig. Os defnyddiwch chi'r gwasanaeth yn ormod, gallai effeithio'r sefydlogrwydd y gwasanaeth i bobl arall neu ddiraddio'r ansawdd ein gwasanaeth.

Os datblygwch chi ap sy'n defnyddio'r gwasanaeth mapiau Wikimedia, bydd angen i chi ddarparu Agent-Defnyddiwr HTTP dilys sy'n cynnwys eich ap chi, ei furf cyfredol, a digon o wybodaeth i gysylltu â chi mewn ffordd hawdd (er enghraifft, eich e-bost chi)

Gwaharddir y dilyniad yn y gwasanaeth mapiau Wikimedia:

 1. Defnydd am unrhyw beth ond i gefnogi'r prosiectau Wikimedia (er enghraifft, cewch chi adeiladu arf am olygydd Wicipedia, ond chewch chi ddim o'i ddefnyddio am ap neu gwmni anghysylltiol i'r prosiectau Wikimedia)
 2. Llwythiad i lawr gormodol (fel llwytho caniatâd arwyddocaol o deils i lawr am ddefnydd yn y tu allan i'r rhyngrwyd wedyn)
 3. Mynediad i'r gwasanaeth heb Agent-Defnyddiwr HTTP neu Cyfeiriwr HTTP
 4. Defnyddio'r gwasanaeth heb gydsyniad â'r telerau trwydded neu'r telerau hawlfraint.

Trwydded a hawlfraint

Os defnyddiwch chi'r gwasanaeth mapiau Wikimedia yn eich prosiect trydedd person neu yn y prosiectau Wikimedia, rydych chi'n gyfrifol am gydsynio â'r Polisi hawlfraint OpenStreetMap ac â thelerau eraill.

Ym mhrosiectau Wikimedia

 • Darluniau llonydd o fapiau: Caniateir gosod mapiau llonydd yn sownd yn nhudalennau erthyglau -- dydyn nhw ddim ond darlun heb reolyddion symudiad na nodweddion gydadweithiol eraill. Ceir defnyddio darluniau llonydd mapiau gyda thrwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 gan gydnabyddiaeth i'r ran hon o'r tudalen.
 • Mapiau deinamig: Mae mapiau deinamig yn ddarluniau cydadweithiol o fapiau. Er enghraifft, gallen nhw ymddangos wedi i chi glician ar ddarlun llonydd map yn sownd mewn erthygl Wicipedia, neu ar y dolen fapiau yn Wikimedia Commons (yn y ran am leoliad y darlun) fel y darlun enghraifft hwn ac y map ynglŷn â'r darlun. Dylech chi gadw'r adran am gydnabyddiaethau yn y godre unionsyth mapiau deinamig.

Ymwadiadau

Er ein bod ni'n ceisio darparu gwasanaeth defnyddiol i'r gymuned Wikimedia ac yn y tu hwnt, dydy unrhyw feddalwedd ddim yn berffaith.

Gallai'r gwasanaeth mapiau Wikimedia gael mwy o'i ddatblygu yn y dyfodol, felly mae eich defnydd cyfan ar eich menter eich hun. Rydyn ni'n darparu'r gwasanaeth mapiau Wikimedia fel mae ac yn gymaint â'i bod hi'n bosib iddo fod ar gael, a gwadwn ni bob gwarantiad o bob math yn unswydd, yn cynnwys warantïau oblygedig o gymhwyster i swyddogaeth penodol, o ansawdd gwerthadwy ac o beidio â thorri deddfau hawlfraint. Warantwn ni ddim o gwbl fod y gwasanaeth mapiau Wikimedia'n mynd i ddiwallu'ch gofynion chi, i fod yn ddiogel, na bod e ddim byth yn mynd i gael ei dorri ar ei draws.

Diweddariadau

Mae'r pethau yn newid dros amser, wrth gwrs. I sicrhau bod y polisi hwn yn glod i'n ymarferiadau ni ac i'r gyfraith yn gywir, cadwn ni'r hawl i'w adnewid.

Fe'ch rhybuddiwn ni ynghylch diweddiadau i'r tudalen hwn gan anfon cyhoeddiadau i <wikitech-l@lists.wikimedia.org> (fwy o wyboaeth) ac i <maps-l@lists.wikimedia.org> (fwy o wybodaeth) o leiaf un deg pedwar dydd cyn bod y tudalen yn cael ei newid. Adolygwch y furf fwyaf diweddar o'r polisi hwn os gwelwch yn dda. Derbyniwch chi'r furf newydd o'r polisi hwn os defnyddiwch chi'r gwefan wedi i ni gyhoeddi diweddiad. Cadwn ni gopi o'r ffurfiau cynt y polisi hwn.

O ble mae'r manylion y mapiau'n tarddu?

Mae'r mapiau sy'n ymddangos yn Wicipedia, Wikidaith ac ym mhrosiectau Wikimedia eraill yn defnyddio data o OpenStreetMap. Mae OpenStreetMap yn grynhoad agored o ddata, crëwyd gan cyfranwyr OpenStreetMap, ac mae ar gael gyda'r drwydded Commons Data Agored (ODbL).

Seilir y cynlluniau'r mapiau ar y patrymlun gloyw OSM (OpenStreetMap) am Stiwdio Mapbox, sy ar gael gyda'r drwydded Briodoliad Comin Creu 3.0.

Caniateir i chi ddarparu priodoliad i ddarluniau llonydd mapiau gan osod dolen i'r tudalen hwn i mewn erthyglau i ddarparu mwy o fanylion am y trwydded, ac gan gydsynio â'r Polisi Hawlfraint OpenStreetMap.

Sut caf i gywiro gwall yn y map?

Welwch chi rywbeth yn y map sy angen cael ei olygu? Mewngofnodwch i OpenStreetMap i'w gywiro ac i gynorthwyo i wella'r map am bawb! :)

Arweiniadau a mwy o wybodaeth

Nodyn: Mae rhai o'r dolennau a gynhwysir isod yn arwain i erthyglau wedi'u dileu neu wedi dod yn rhan o dudalennau eraill;

 • [$addingMaplink Adding a map link to your page]
 • [$addingMapframe Adding embedded maps to your page]
 • [$Visualeditor Adding a map using Visual Editor and the Map template]
 • [:mw:Special:MyLanguage/Help:Extension:Kartographer/OSM How to use objects from OpenStreetMap in your map]
 • [$DiscoveryMapsProject Discovery Maps project]
 • [:mw:Special:MyLanguage/Help:Extension:Kartographer Kartographer Extension]
 • [$Kartotherian Our tile server implementation (Kartotherian)]
 • [voy:en:Wikivoyage:How to use dynamic maps Using dynamic maps on Wikivoyage]

Cofnodydd diweddaru

Daeth y telerau defnydd mapiau'n berthnasol i'r gwasanaeth mapiau Wikimedia ar y pumed o Ebrill, 2021. Diweddariadau: