Jump to content

Gebruiksvoorwaarden voor Wikimedia Maps

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Maps Terms of Use and the translation is 100% complete.

Screenshot van de dynamische kaart op de Engelse Wikivoyage van San Francisco's Financial District

Algemene voorwaarden

Wikimedia Foundation beheert de infrastructuur van de Wikimedia Maps service met het hoofdzakelijk doel kaarten beschikbaar te stellen voor de projecten van Wikimedia, zoals Wikipedia en Wikimedia Commons. Wikimedia Maps is ook gratis beschikbaar voor het grote publiek. We kunnen evenwel geen enkele garantie geven over de waarheid, juistheid of betrouwbaarheid van de informatie op deze kaarten.

Gelieve de Wikimedia-gebruiksvoorwaarden en -privacybeleid te raadplegen. Dit beleid is van toepassing op Wikimedia Maps, alsook op alle andere Wikimedia-projecten. Mochten er inconsistenties bestaan tussen de daar vermelde voorwaarden en deze pagina, is deze pagina van toepassing.

Gebruik kaarten door derden

Wikipedia Maps mag niet worden gebruikt door diensten buiten de Wikimedia projecten. Een beperkte toelating kan worden verleend aan diensten die de Wikimedia projecten ondersteunen, zoals tools van groepen op Wikimedia Cloud Services.

"We behouden ons het recht voor om de de dienst te wijzigen of te onderbreken, sommige gebruikers te beperken of te blokkeren of andere maatregelen te nemen naar ons eigen goeddunken, dit op elk moment en zonder verwittiging.

Indien u Wikimedia Maps gebruikt voor uw derden-project, gelieve dan rekening te houden met de beperkingen van onze diensten en middelen. Een te intensief gebruik kan de stabiliteit of de kwaliteit van de dienst voor andere gebruikers in negatieve zin beïnvloeden.

Indien u een toepassing ontwikkelt die gebruik maakt van de Wikipedia Maps-dienst, dient u zich te voorzien van een geldig HTTP User-Agent-profiel, met daarin vermeld : de toepassing, de versie en voldoende informatie om u te kunnen contacteren (zoals e-mailadres e.d.).

Wat volgt wordt op de Wikipedia Maps-dienst verboden:

  1. Gebruik voor om het even welk ander doel dan de ondersteuning van Wikimedia-projecten. ( U mag bijvoorbeeld een tool ontwerpen voor Wikipedia-gebruikers, maar u mag deze niet gebruiken in andere apps of zaken die geen verband houden met Wikimedia)
  2. Overmatig downloaden. ( bijvoorbeeld grotere gebieden om ze later offline te gebruiken )
  3. Zich toegang verschaffen tot de dienst zonder passend HTTP User-Agent of HTTP referer-profiel.
  4. Het gebruik van de dienst zonder de licentie- of copyright-voorwaarden te respecteren.

Indien u Wikimedia Maps gebruikt in de Wikimedia projecten of uw ander (derden-)project, bent u verantwoordelijk om het beleid en de voorwaarden van OpenStreetMap copyright policy na te leven.

Over Wikimedia-projecten

  • Statische kaartbeelden: Statische kaarten mogen geïntegreerd worden als deel van een artikelpagina. Dit zijn eenvoudige beelden zonder zoom-of schuifmogelijkheden of enige andere interactiviteit. Statische kaartbeelden kunnen worden gebruikt onder een Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 license-licentie met verwijzing naar this section of the page dit punt van de pagina.
  • Dynamische kaarten: Dynamische kaarten zijn interactieve beelden van kaarten. Zij kunnen bijvoorbeeld getoond worden na het klikken op een in een artikel geïntegreerde statische kaart of op een link in Commons ( cameralocatie deel ) zoals //commons.wikimedia.org/wiki/File:%22And_Some_Fell_On_Stony_Ground%22_-_geograph.org.uk_-_184409.jpg of //commons.wikimedia.org/wiki/File:%22And_Some_Fell_On_Stony_Ground%22_-_geograph.org.uk_-_184409.jpg#/maplink/0. Credits moeten steeds in de hoek rechtsonder van de dynamische kaarten zichtbaar blijven.

Disclaimer

Het is ons doel om een nuttige dienst te verlenen aan de Wikimedia-gemeenschap en daarbuiten, maar geen enkele software kan perfect zijn.

De Wikimedia Maps-dienst kan verder ontwikkeld worden, daarom is elk gebruik op uw eigen risico. We leveren Wikimedia Maps op een "as is" en "zoals beschikbaar"- basis en we we wijzen elke garantie, onder om het even welke vorm, af. Dit geldt ook voor de impliciete garantie van geschiktheid voor een bepaald doel, verhandelbaarheid of geen inbreuk-plegend. We geven geen garantie dat Wikimedia Maps zou voldoen aan uw wensen, veilig zou zijn of ononderbroken.

Updates

Zaken wijzigen in de loop van de tijd. Om ervoor te zorgen dat deze voorwaarden in overeenstemming zijn met ons beleid en de wetgeving, behouden wij ons het recht voor om ze te wijzigen.

We voorzien dat de updates op deze pagina op een redelijke termijn worden aangekondigd door berichten te sturen naar wikitech-l@lists.wikimedia.org //lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikitech-l en maps-l@lists.wikimedia.org en //lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/maps-l minstens 14 dagen voor de wijziging wordt doorgevoerd. Gelieve steeds de meest recente versie van de voorwaarden te raadplegen. Het gebruik van de site nadat de update werd aangekondigd impliceert uw akkoord met de nieuwe versie. Wij bewaren een kopie van de vorige versies.

Wat is de herkomst van de kaartgegevens?

Kaarten getoond op Wikipedia, Wikivoyage en andere Wikimedia-projecten gebruiken de gegevens van //openstreetmap.org/. OpenStreetMap bestaat uit open data gecreërd door //www.openstreetmap.org/copyright en beschikbaar onder de licentie : //opendatacommons.org/licenses/odbl/.

Het kaartdesign is gebaseerd op de //github.com/mapbox/mapbox-studio-osm-bright.tm2 -stijl, zoals beschikbaar onder de licentie : //creativecommons.org/licenses/by/3.0/ .

U kunt een toeschrijving aan statische kaartafbeeldingen doen door te linken naar deze pagina om meer informatie over de licentie te verstrekken en door te voldoen aan het OpenStreetMap copyrightbeleid.

Hoe kan ik een fout op een kaart verbeteren?

Ziet u iets op de kaart dat bijgewerkt moet worden ? Log in op OpenStreetMap en ga naar vebeter het, en help zo de kaart voor iedereen te verbeteren!

Handleidingen en meer informatie

Opsomming wijzigingen

De huidige gebruiksvoorwaarden zijn geldig sinds 5 april 2021.