Wikimedia Foundation Privacy Policy

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Privacy policy and the translation is 48% complete.
Outdated translations are marked like this.
Wikimedia Foundation Privacy Policy
Dette er en oppsummering av personvernpolicyen. For å lese hele versjonen, rull ned eller klikk her.
Forbehold: Denne oppsummeringen er ikke en del av selve personvernpolicyen, og er ikke et juridisk gjeldende dokument. Den er kun en forenklet framstilling til hjelp for å forstå. Tenk på den som en brukervennlig introduksjon til personvernpolicyen.

Fordi vi tror og mener at du ikke skal behøve å oppgi personopplysninger for å delta i bevegelsen for fri kunnskap, kan du:

Fordi vi ønsker å forstå hvordan våre nettsider blir brukt slik at vi kan gjøre dem bedre for deg, samler vi litt informasjon når du:

Vi har forpliktet oss til å:

 • beskrive hvordan slik informasjon kan bli brukt eller delt i denne Policyen.
 • ta rimelige forholdsregler for å sikre dine opplysninger.
 • aldri selge dine opplysninger eller dele dem med tredjeparter for markedsføringsformål.
 • bare dele opplysningene dine under avgrensede omstendigheter, slik som for å forbedre nettstedene våre, for å oppfylle lovmessige krav, eller for å beskytte deg og andre.
 • lagre dataene dine så kort tid som er mulig med hensyn til å vedlikeholde, forstå og forbedre nettsidene og oppfylle lovers minstekrav.

Vær oppmerksom på at:

 • innhold du legger til og endringer du gjør på et Wikimedia-nettsted vil bli offentlig og permanent tilgjengelig.
 • hvis du legger til innhold eller gjør endringer på et Wikimedia-nettsted uten å være innlogget, vil dette bli permanent og offentlig tilskrevet IP-adressen du benyttet på tidspunktet, i stedet for et brukernavn.
 • vårt nettsamfunn av frivillige redaktører og bidragsytere praktiserer en form for selvjustis (engelsk: is a self-policing body). Et lite antall administratorer valgt av samfunnet, kan benytte verktøy som gir dem begrenset adgang til ikke-offentlig informasjon om nylige bidrag slik at de kan beskytte Wikimedia-nettstedene og håndheve retningslinjer.
 • denne Policyen ikke omfatter alle nettsteder og tjenester som sorterer under Wikimedia Foundation (moderstiftelsen). Noen har sin egen Policy, som for eksempel Wikimedia Shop, nettsteder eller tjenester som kjøres av tredjeparter, eksempelvis Wikimedia Cloud Services.
 • Som del av vårt engasjement i forsknings- og utdanningsprosjekter rundt om i verden, hender det at vi slipper offentlig informasjon og aggregert (sammenstilt) eller ikke-personrelatert informasjon til offentligheten i form av data-dumper og datasett.
 • For å beskytte Wikimedia Foundation og andre brukere: Hvis du er uenig i denne Policyen, kan du ikke benytte deg av noen av Wikimedias nettsteder.

Introduksjon

Velkommen!

Wikimedia-bevegelsen bygger på et enkelt, men kraftfullt prinsipp: Vi kan gjøre mer sammen enn hva noen av oss kan klare alene. Vi kan ikke arbeide kollektivt uten å samle inn, dele og analysere informasjon om brukerne våre mens vi jobber med å finne nye måter å gjøre nettstedene våre mer anvendelige, sikre og allmennyttige.

Vi tror at informasjonsinnsamling og -bruk bør foregå på en overskuelig måte. Denne personvernpolitikken forklarer hvordan moderorganisasjonen Wikimedia Foundation samler inn, bruker og deler info den enkelte bruker av Foundations nettsteder avgir ved å bruke disse. Det er av stor viktighet at en forstår at man ved enhver bruk av disse sidene samtykker til innsamling, overføring, behandling, lagring, publisering og bruk av avgitte data slik denne personvernpolitikken beskriver i det følgende. Det innebærer at dette er et viktig dokument å sette seg inn i.

Vi mener og tror at du ikke skal behøve å avgi personlig informasjon for å delta i den frie kunnskapsbevegelsen. Du behøver ikke å legge inn ditt riktige navn, adresse eller fødselsdag for å sette opp en standardkonto eller for å legge inn innhold i våre websider.

Vi hverken selger eller leier ut din ikke-offentlige informasjon. Ei heller gir vi den til andre for at de skal kunne selge deg noe. Vi bruker den for å finne ut hvordan våre prosjekter kan bli mere engasjerende og tilgjengelige, for å se hvilke ideer som fungerer og for å gjøre læring og deltagelse morsommere. Kort sagt: Vi bruker informasjonen for å gjøre Wikimedias nettsteder bedre for deg.

Til syvende og sist er det folk som dere, dugnadsdeltakerne for den frie kunnskap, som gjør at Wikimediaprosjektene ikke bare eksisterer, men også vokser og tiltar i omfang.

Definisjoner

Siden alle og enhver (og ikke bare jurister) bør kunne sette seg inn i hvordan og hvorfor informasjonen samles og brukes, brukes dagligspråk i personvernpolitikken istedet for et mer formelt språk. Til hjelp for å forstå enkelte nøkkelbegreper, følger en tabell med forklaringer:


Når vi sier... ... mener vi:
" Wikimedia Foundation" / "Wikimediastiftelsen" / "vi" / "oss" / "vår" The Wikimedia Foundation, Inc., non-profit- organisasjonen som opererer Wikimedianettsider (i den norske versjonen brukes Wikimediastiftelsen eller moderorganisasjonen.)
"Wikimedias nettsider" / "våre tjenester" Wikimedianettsider og tjenester (uansett språk) innbefattet våre hovedprosjekter som Wikipedia og Wikimedia Commons så vel som mobilapplikasjoner, APIer, emailer, og andre meldinger (notifications); men med unntak nettsteder og tjenester som nevnt under seksjonen "Hva dekkes ikke av denne Policyen" lengere nede på siden.
"du"/"din"/"meg" Du, uansett om du er et individ, en gruppe eller organisasjon, og uavhengig av om du bruker nettstedene eller tjenestene på egne vegne eller andres.
"denne Policyen" / "denne Privacy Policy" Dette dokumentet, som har som full tittel: "Wikimedia Foundation Privacy Policy".
"bidrag" Innhold du legger til eller endringer du gjør på enhver Wikimedianettside
"Personlig informasjon" Informasjon du avgir til oss eller informasjon vi samler som kan brukes til å identifisere deg som person.

Litt klarere sagt så samler vi ikke nødvendigvis all slik identifikasjon, men til slikt regnes vanligvis følgende som personlig informasjon, hvis den ellers ikke er offentlig og kan brukes til å identifisere deg:

(a) ditt virkelige navn, adresse, telefonnummer, emailadresse, passord, nasjonalt ID-nummer, IP-adresse, fullstendig brukeradressestreng og ditt kredittkortnummer;
(b) i kombinasjon med ett eller flere av elementene nevnt under (a) andre sensitive data som fødselsdag, kjønn, seksuell orientering, rrase eller etnisk tilhørighet, ekteskapelig eller familiestatus, medisinsk tilstand eller uførhet, politisk tilhørighet, religion - og
"tredje part" / "tredje parter" Individer, enheter(firmaer &lignende), nettsteder, tjenester, produkter og applikasjoner (apps) som ikke er kontrollert, ledet eller operert av Wikimediastiftelsen. Dette omfatter andre Wikimediabrukere og uavhengige organisasjoner eller ggrupper som hjelper med å fremme Wikimediabevegelsen, slik som Wikimedia chapters, tematiske organisasjoner, og brukergrupper så vel som frivillige, ansatte, ledelse, stipend/tilskuddsmottakere, og samarbeidspartnere (kontraktører) for slike grupper.


Hva denne personvernpolitikken dekker og ikke dekker

Med de unntak som forklares senere, dekker denne personvernpolitikken* vår innsamling og behandling av informasjon om deg som vi får fra enhver bruk av en Wikimedia-side. Personvernpolitikken omfatter også informasjon vi mottar fra våre partnere eller andre tredjeparter. Dette blir belyst i det nedenstående.

 • «politikk» kan her forståes som «vedtatte bindende retningslinjer».
Eksempler på hva denne personvernpolitikken dekker

Som avklaring: Denne personvernpolitikken omfatter, uavhengig av språk:

 • Alle våre hovednettsteder (disse er listet opp i list of major projects), slike som Wikipedia med brukersider, diskusjonssider og oppslags-/meldingstjenestesteder.
 • Våre blogger og APIer (tjenester som har en egen policy ikke medregnet)
 • Offisielle Wikimedia Foundation mobilapplikasjoner.
 • E-post, SMS og meldinger fra oss eller sendt til oss fra deg.

Denne personvernpolitikken dekker likevel ikke enkelte forhold hvor vi kan samle inn eller behandle informasjon. Noen forhold kan være dekket av andre og separate beskyttelsesretningslinjer i likhet med de for Wikimedia Shop eller for tredjeparts nettsteder eller tjenester som for eksempel utviklingsprosjekter som Wikimedia Cloud Services.

More on what the Wikimedia Foundation Privacy Policy does not cover

This section is part of the Privacy Policy and is meant to explain in detail which situations are not covered by our Privacy Policy.

Wikimedia Sites and Tools with alternative policies
Some Wikimedia Foundation websites or tools have alternative privacy policies or provisions that differ from this Privacy Policy. These websites include:
If a Wikimedia Foundation website is governed by an alternative privacy policy, it will link to such policy. When a Wikimedia Foundation tool is governed by an alternative privacy policy, the page where the tool may be downloaded or enabled will include a link to that policy.
Community members
The Wikimedia Sites are collaborative labors of love that are constantly maintained and updated by a global community of volunteers. This global community of volunteers may sometimes have access to personal Information in order to ensure the functioning of the Wikimedia Sites.
 • Administrative volunteers, such as CheckUsers or Stewards. These are volunteers who enforce Wikimedia Site policies and ensure the safety of the Wikimedia Sites. When these administrators access Personal Information that is nonpublic, they are required to comply with our Access to nonpublic personal data policy, as well as other, tool-specific policies.
 • Tool providers. We support platforms for third-party developers to experiment and develop new tools and sites, such as wmflabs.org. When you use one of the tools developed by these volunteers, you may transfer information to them. When these volunteers access nonpublic information or Personal Information, they are required to comply with the terms governing the particular platform the tool is available on.
 • Other users. We provide several tools that allow users to communicate with each other. The communications may be covered by this Policy while they pass through our systems, but the users who receive these communications, and what they do with the communications once they receive them, are not covered by this Policy. Examples include:
  • posting to Foundation-hosted email lists;
  • requesting support from volunteers through our online ticketing system (email sent to info[at]wikimedia.org goes to this system);
  • emailing other users through the Wikimedia Sites (for example, by using the "Email this user" feature); and
  • chatting on IRC (such as on the #wikipedia channel).
Tredjeparter
This Privacy Policy only covers the way the Wikimedia Foundation collects, uses and discloses Personal Information and does not address the practices of third parties. For example, this Privacy Policy does not address the practices of:
 • Websites run by other organizations, like websites linked to from the "References" sections of Wikipedia, or run by Wikimedia chapters or other movement organizations. These organizations may receive information from you if you visit their websites after using one of the Wikimedia Sites. They are governed by their own privacy policies.
 • Mobile applications provided by other organizations or individuals. These organizations or individuals may receive information from you if you use those applications to access the Wikimedia Sites or Wikimedia Site content. They are governed by their own privacy policies.

Sometimes, volunteers may place a data-collecting tool, such as a script, gadget, tracking pixel, or share button, on a Wikimedia Site without our knowledge. This Policy does not cover how third parties handle the information they receive as a result of such a tool. If you come across such a third-party tool, and you believe it violates this Policy, you can remove the tool yourself, or report it to privacy[at]wikimedia.org so we can investigate.

Der nettsamfunnenes policy styrer informasjonsbruken, slik som for CheckUser policy, kan det relevante samfunnet gjøre tillegg og presiseringer utover denne personvernpolitikken. Det er imidlertid ikke tillatt å lage nye unntak eller redusere beskyttelsen som denne personvernpolitikken legger opp til.

Innsamling og bruk av informasjon

Typer informasjon vi mottar fra deg og hvordan vi får den

Dine offentlige (åpne) bidrag

Når du bidrar på et hvilket som helst av Wikimedias nettsteder, inklusive bruker- eller diskusjonssider, lagrer du en permanent offentlig bit av denne sidens historikk uavhengig av om du har lagt til, endret eller fjernet innhold. Historikken vil for all fremtid vise når endringen ble gjort samt brukernavn (hvis du er innlogget) eller IP-adressen (hvis du er uinnlogget). Vi kan bruke dine bidrag, enten sammen med andre brukerbidrag eller individuelt for å lage nye endringer eller datarelaterte produkter for deg, eller vi lærer mer om hvordan nettstedene benyttes.

Offentlig Synling Informasjon

Med de unntak som nevnes, må du ta for gitt at informasjon som du aktivt bidrar med på en Wikimedianettside - inklusive personlig informasjon er offentlig synlig, og kan finnes ved hjelp av søkemotorer. I likhet med det meste på Internett, vil det du deler kunne bli kopiert og videredelt på nettet av andre. Vær vennlig ikke å legge ut informasjon du ikke er komfortabel med at blir offentliggjort, slik som ditt virkelige navn eller oppholdssted.

Du må også være oppmerksom på at spesifikke data som du har avgitt, eller som er offentlige kan analyseres av hvem som helst som er interessert i å analysere eller trekke slutninger om brukere, slik som hvilket land en befinner seg i, politiske preferanser eller kjønn, for å nevne noen.

Kontoinformasjon og registrering

Ønsker du å opprette konto? Flott! Ønsker ikke? Itt'no problem!

Med visse og sjeldne unntak trenger ingen å opprette konto for å lese eller bidra på wikisidene. Men hvis du bidrar uten å være innlogget, vil bidragene bli offentlig tilskrevet IP-adressen som dataredskapet ditt er koplet til.

Hvis du ønsker å opprette en standard konto, vil vi normalt ikke kreve annet enn et brukernavn og et passord.

Mer om brukernavn

Brukernavnet ditt vil bli synlig i offentligheten, så tenk deg om i forhold til å bruke ditt virkelige navn som brukernavn. Passordet brukes kun til å verifisere at du er rett bruker av kontoen. Din IP-adresse kommer automatisk til oss, og vi lagrer den midlertidig for å hindre misbruk. Ingen annen personlig info kreves: Ingen navn, ingen e-mailadresse, ingen fødselsdag - ingen kredittkortinfo.

Når en konto først er opprettet, kan den ikke fjernes i sin helhet (selv om du kan skjule info på brukersiden din om du så ønsker). Det er fordi dine offentliggjorte bidrag må knyttes til forfatteren (deg!). I visse tilfelle kan Wikimediasamfunnet can assist brukere med å udertrykke informasjon tilknyttet en konto.

For at vi bedre skal kunne forstå de demografiske (befolkningsrelaterte) sidene ved vår brukermasse og lære mere om hvordan vi kan forbedre servicen vår, kan vi komme til å be deg om mere demografisk info, som kjønn og alder. Vi vil fortelle om slike svar skal brukes offentlig eller for våre interne formål, slik at du kan gjøre et informert valg om du vil bistå eller ikke. Deltakelse her vil i alltid være helt frivillig. Om du ikke vil, så må du ikke. Helt greit det!

Stedsspesifikk informasjon

GPS & andre lokaliseringsteknologier

Med ditt samtykke kan vi bruke GPS (og andre tilsvarende funksjoner) for å vise deg mere relevant innhold. Vi holder slik info konfidensiell, med unntak som beskrevet i denne personvernpolitikken. FAQ inneholder flere eksempler dersom du vil vite mere.

Metadata

Noen ganger hender det vi automatisk får stedsdata fra din datadings. For eksempel vil det, når du ønsker å laste opp bilder via mobiltelefon, følge med data om tid og sted. Vennligst merk deg at defaultinnstillinger for mobilkameraer også inneholder en pakke med dette samt oppløsning og eksponeringstid m.m. Hvis du ikke ønsker at slike data blir sendt oss, må du selv endre innstillingene på apparatet.

IP-adresser

Til sist: Når du besøker en Wikimedia-nettside, mottar vi automatisk maskinens IP-adresse eller den til din proxy server, noe som kan brukes til å finne stedet der maskinen din brukes.

Informasjon i sammenheng med din bruk av Wikimeia-nettsteder

Vi ønsker å forbedre nettsidene ut fra hvordan din bruk er. Eksempelvis ser vi på hvor ofte du besøker sider, hva du har interesse for, hva du ser ut til å like, hva du finner hjelpsomt og nyttig, hvordan du navigerer deg til nettsider og om du ville bruke noe mere verktøy, dersom vi forklarte det bedre og anderledes. Vi ønsker også at vår personvernpolitikk og praksis skal speile vårt nettsamfunns verdier. Derfor holder vi informasjon som har sammenheng med din bruk av Wikimedia konfidensiell. Unntakene er beskrevet i denne personvernpolitikken.

Informasjon vi allerede mottar

På grunn av søkemotorers arbeidsmåte vil vi i likhet med andre større websteder få en del info automatisk når noen besøker nettstedene våre. Slik info omfatter gjerne typen apparat du bruker (muligens også apparatets unike ID-nummer for noen typer mobile apparater), type og versjon søkeapplikasjon, søkerens språkpreferanser, type og versjon operativsystem, i noen tilfeller internettleverandørnavn, websiden som sendte deg til WP eller andre WM-sider, hvilke sider du søker på og besøker og dag og klokkeslett for hvert enkelt sidebesøk.

Enkelt sagt bruker vi denne infoen for å gjøre brukeropplevelsen din best mulig. For eksempel bruker vi infoen for å administrere nettstedene, skaffe sterkere sikkerhet og bekjempe vandalisme, optimalisere mobil-apper, skreddersy innhold og sette språkpreferanser, teste nyskapninger for å se hva som virker, forbedre ytelser, forstå hvordan brukere samhandler med nettstedene, spore og studere forskjellige trekk og trender, samt få info om demografiske trekk for de forskjellige nettstedene.

Info vi samler opp

Vi samler aktivt inn noen typer info ved bruk av en blanding av vanlig brukte teknomikker. Disse vil generelt innbefatte tracking pixels, JavaScript, og varianter av "locally stored data" teknologier som cookies og local storage. Vi er klar over at noen av disse teknologiene har har det beste ryktet en kunne ønske, og kan brukes for mindre ideelle formål. Derfor vil vi være så klare som mulig på hvorfor og hvordan - og typen info vi samler - og hvordan vi behandler den.

Avhengig av anvendt teknologi kan "locally stored data" være hva som helst fra tekster, bilder eller hele artikler (som forklart nedenfor) til personlig informasjon som IP-adresse og info om din bruk av WM-nettsteder (som ditt daværende brukernavn og tid for besøk).

Vi bruker slik info slik vi har beskrevet ovenover. Vi vil aldri bruke tredjeparts cookies, uten at du har gitt klar beskjed og samtykke til det. Hvis du kommer over noe slikt datainnsamlingsverktøy på noen av våre sider (slike kan feilaktig ha havnet der fra en bruker eller administrator) ber vi deg om snarest å melde fra per email til: privacy@wikimedia.org.

Mer om lokalt lagret data

Lokalt lagrede data, JavaScript og "tracking pixels" hjelper oss å gjøre ting som:

 • Gjøre din brukertilværelse mere personlig via cookies om språkpreferanser, huske dine brukerinnstillinger og fortelle deg om viktige Wikimediasaker og begivenheter i ditt område.
 • Levere relevant innhold fortere til deg. For eksempel kan "local storage" brukes til å legge dine nylig brukte artikler direkte på din PC eller mobil. Vi kan også bruke cookies for å finne ut mere om temaer du har søkt på, slik at søk blir optimalisert når de blir levert til deg.
 • Forstå hvordan du bruker Wikimediasider slik at vi blir kjent med hva som virker og hva er nyttig. Vi kan for eksempel bruke cookies for å lære av listen over artikler du følger på overvåkningslisten din, og deretter komme med anbefalinger om andre du måtte kunne finne interessante.
 • Forstå hvordan du bruker WM-nettsteder over flere apparater, slik at vi kan optimalisere disse for din bruk.
 • Gjøre Wikimedia nettsteder mere bekvemme i bruk, ved å bruke cookies for å holde en brukerøkt vedlike, samt huske ditt brukernavn i innloggingsområdet.

Vil du vite enda mere? Du kan finne ut mere om spesifikke cookies vi benytter, når de går ut på dato og hvordan de brukes ved å besøke FAQ. (engelskspråklig side)

Vi tror denne datainnsamlingen er til nytte for oss og deg for din brukeropplevelse, men du kan fjerne eller skru av noe eller all lokal datasamling gjennom nettleserinnstillingene, noe avhengig av hvilken nettleser du bruker. Du kan finne ut mere på FAQ. Mens lokalt lagrede data ikke er grunnleggende nødvendig for å bruke WMs sider, kan det hende at noen av funksjonene ikke virker som de skal dersom en skrur av noen av nettleserfunksjonene.

Mens det ovenstående dreier seg om info vi samler opp og holder konfidensiell, vennligst legg merke til at noe info om dine handlinger med brukernavn er offentlig gjennom public logs i likhet med andre brukeres handlinger. Den offentlige loggen kan eksempelvis inneholde dato for registrering parallelt med data om andre konti opprettet på et Wikimedianettsted.

E-post

General

Du kan velge å oppgi en e-postadresse på registreringstidspunktet eller senere. Hvis du gjør dette behandles e-postadressen konfidensielt, med unntak som beskrevet i denne personvernpolitikken. Vi verken selger, leier ut eller bruker e-postadressen din for å reklamere for tredjepartstjenester eller produkter til deg.

Operating the Wikimedia Sites, sharing your contributions and administering our Services.

Vi bruker e-postadressen din for å informere deg om ting som skjer med Foundation, Wikimedianettstedene eller Wikimediabevegelsen, slik som å fortelle deg om viktig informasjon vedrørende brukerkontoen din, informere deg om endringer på nettsidene eller i retningslinjer, og å varsle deg ved endringer i en artikkel du har på overvåkning. Merk at hvis du sender e-post til oss, kan vi ta vare på meldingen, e-postadressen og annen informasjon du gir oss, slik at vi kan behandle og svare på forespørselen din.

We engage in these activities to manage our relationship with you, because we have a legitimate interest and/or to comply with our legal obligations.

Providing customized Services.
 • To provide to you custom content, notices and settings and to enhance your experience with the Wikimedia Sites.

We will customize the Services, in some instances, with your consent; or in keeping with our legitimate interest.

Sending emails with news updates and communications about items we believe may be of interest to you.
 • To let you know about things that are happening with the Wikimedia Foundation, the Wikimedia Sites or the Wikimedia movement.
 • To alert you when there has been a change to an article that you have decided to follow.

We will send these types of emails to you only with your consent except as otherwise permitted by applicable law. We do not sell, rent, or use your email address to advertise third-party products or services to you. You can manage what kinds of notifications you receive and how often you receive them by going to your Notifications Preferences and User profile. You can learn more about email and notifications and how to change your preferences in our FAQ.

Sending optional surveys and requesting feedback.

We will always tell you, at the time we give you an opportunity to share your thoughts, how we plan on using your answers and any Personal Information you provide.

Your responses to our surveys and feedback requests are always optional. We will email these types of requests to you only with your consent except as otherwise permitted by applicable law. You can manage what kinds of notifications you receive and how often you receive them by going to your Notifications Preferences and User profile. You can learn more about email and notifications and how to change your preferences in our FAQ.

Improving the Wikimedia Sites and making your user experience safer and better.
 • To use your public contributions, either aggregated with the public contributions of others or individually, to create new features or data-related products for you or to learn more about how the Wikimedia Sites are used.
 • To fight spam, identity theft, malware and other kinds of abuse.
 • To optimize mobile and other applications.
 • To test features to see what works, understand how users interact with the Wikimedia Sites, track and study use of various features, gain understanding about the demographics of the different Wikimedia Sites and analyze trends.

We engage in these activities to further our legitimate interest and/or to comply with our legal obligations.

Annet

Stedsspesifikk informasjon

GPS & andre lokaliseringsteknologier

As stated above, we can use commonly-used location technologies to show you more relevant content. For example, our mobile apps can identify articles from the Wikimedia sites about points of interest near your location. As a reminder, you can consent to and/or deactivate our access to these location technologies at any time for example through the native OS functionalities on your mobile device, and still use the Wikimedia Sites.

Metadata

As stated above, we may automatically receive location data from your device. For example, if you upload a photo using the Wikimedia Commons mobile app, please be aware that the default setting on your mobile device typically results in the metadata associated with your photo being included in the upload. As a reminder, if you do not want metadata sent to us and made public at the time of your upload, please change your settings on your device.

IP-adresser

When you visit any Wikimedia Site, we automatically receive the IP address of the device (or your proxy server) you are using to access the Internet, which could be used to infer your geographical location. We keep IP addresses confidential, except as provided in this Policy. If you are visiting Wikimedia Sites with your mobile device, we may use your IP address to provide anonymized or aggregated information to service providers regarding the volume of usage in certain areas.

We use this location information to make your experience with the Wikimedia Sites safer and better, to gain a greater understanding of user preferences and their interaction with the Wikimedia Sites, and to generally improve our services. For example, we use this information to provide greater security, optimize mobile applications, and learn how to expand and better support Wikimedia communities. We also use Personal Information in the manner described in the sections of this Policy titled "For Legal Reasons" and "To Protect You, Ourselves & Others."

Deling

Når vil vi dele din informasjon?

Med din tillatelse

Vi kan dele din informasjon for et bestemt formål, dersom du samtykker. Hva dette kan dreie seg om: se: denne siden

Av juridiske årsaker

(Originalteksten:) We may access, preserve, or disclose your personal information if we reasonably believe it necessary to satisfy a valid and legally enforceable warrant, subpoena, court order, law or regulation, or other judicial or administrative order. However, if we believe that a particular request for disclosure of a user's information is legally invalid or an abuse of the legal system and the affected user does not intend to oppose the disclosure themselves, we will try our best to fight it. We are committed to notifying you via email at least ten (10) calendar days, when possible, before we disclose your personal information in response to a legal demand. However, we may only provide notice if we are not legally restrained from contacting you, there is no credible threat to life or limb that is created or increased by disclosing the request, and you have provided us with an email address.

(norsk tekst:) Vi kan oppsøke, ta vare på eller frigi dine personlige data hvis vi finner det rimelig nødvendig for å imøtekomme en valid og lovmessig etterlysning, stevning, rettsordre, dom eller i henhold til lov og regelverk eller annen rettsgyldig ordre. Hvis vi imidlertid finner at en slik ordre eller krav er legalt invalid eller misbruk av et legalt system, og den berørte bruker ikke ønsker å opponere dette selv, vil vi likevel gjøre vårt beste for å motstå. Vi er forpliktet på å gi deg melding (hvis vi har en mailadresse) minimum ti kalenderdager før vi frigir informasjonen som svar på et rettsgyldig krav. Vi kan imidlertid bli legalt forhindret fra å gi slik melding til deg, når der er skjellig grunn til å anta fare for liv og lemmer som skapes eller intensiveres ved å røpe en slik anmodning, dersom du har avgitt en mailadresse.

Intet i denne Privacy Policy er ment å begrense noen som helst legale mottilsegner eller forsvar du måtte ha mot en tredjeparts anmodning (hvaenten denne er sivilrettslig, strafferetts- eller offentlig myndighetsutøvelse) om å gi informasjon du betrakter som privat. Vi anbefaler å søke rettskyndig hjelp og råd umiddelbart dersom slik anmodning kommer og innbefatter deg.

For more information, see our Subpoena FAQ.

Hvis organisasjonen (mot alle solemerker) skulle bli overført.

I det ekstremt usannsynlige tilfellet at eierskap til hele eller substansielt hele Foundation endres, eller vi gjennomgår en sammenslåing, konsolidering eller oppkjøp, vil vi fortsatt holde på din konfidensialitet, med de unntak som er nevnt her, og sende deg melding både på brukerside og via [//lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediaannounce-l

For å beskytte deg, oss og andre

Vi - eller spesielle brukere med visse administrative rettigheter som beskrevet nedenfor, kan få behov for å dele din personlige informasjon dersom dette ansees rimelig for å drive fram eller etterforske potensielle brudd på brukervilkårene, denne Privacy Policyen eller andre Foundation- eller brukersamfunnsbaserte policier. Vi kan også komme til å måtte åpne og dele informasjon for å undersøke og forsvare oss mot legale trusler eller handlinger.

Wikimedianettsteder er samarbeidsprosjekter der brukerne selv beskriver det meste av polisier og selv velger blant sine egne hvem som skal ha visse administrative rettigheter. Slike rettigheter kan innbefatte rett til begrenset adgang til ikke-offentlig informasjon om nyere bidrag og aktiviteter for andre brukere. De bruker slik informasjon for å beskytte mot misbruk og vandalisme, bekjempe sjikane mot andre brukere og generelt for å dempe ødeleggende adferd på sine nettsider. Slike brukervalgte administrative gruppene har sine egne retningslinjer for taushet og privacy-beskyttelse. Alle slike grupper forventes å samtykke i å følge våre tilgang til ikke-offentlig informasjons retningslinjer. Gruppene er ansvarlige for sine handlinger i forhold til andre brukere ved "checks and balances": De er valgt ved en samfunnsbasert prosess og overvåket av sine likemenn gjennom en logget historie av deres handlinger. Wikimedia Foundation kjenner ikke det legale navnet til disse brukerne.

Vi håper dette aldri vil oppstå, men vi kan frigjøre din personlige informasjon hvis vi finner det rimelig nødvendig for å hindre forestående fysisk skade eller død for en person, eller for å beskytte vår organisasjon, ansatte, kontraktører, brukere eller publikum. Vi vil ågså kunne frigi info for å oppdage, forhindre eller på annen måte avdekke og adressere potensiell spam, malware, bedrag, misbruk, illegale aktiviteter og sikkerhets- eller tekniske aspekter. Vår FAQ-side om dette har eksempler.

Til våre tjenesteytere

Selv om vi gjør vårt beste, klarer vi ikke å gjøre alt alene. Av og til leier vi inn tredjeparter for å kjøre eller forbedre nettstedene for deg og andre brukere. Vi kan komme til å måtte gi disse adgang til din personlige informasjon for at disse firmaene eller tjenesteyterne skal kunne fungere i forhold til sine oppdrag. Vi krever av dem det samme som av oss når det gjelder å bevare taushet der dette trengs, og folanger skriftlige erklæringer om dette fra dem. (Check out the list of examples in our FAQ.)

If you are visiting Wikimedia Sites with your mobile device, we use your IP address to provide anonymized or aggregated information to service providers regarding the volume of usage in certain areas.

Some of our service providers ask us to post links to their privacy policies; a list of these service providers and links to their policies can be found on this page.

For å forstå og å eksperimentere

Åpen kildekode-programvaren som driver Wikimedias sider er avhengig av bidrag fra frivillige utviklere som bruker tid på å skrive og prøve ut koder som skal bidra til å holde oss på høyde med brukerbehovene. For å gjøre dette lettere, vil vi kunne gi enkelte utviklere adgang til systemer som inneholder din personlige informasjon, men bare fordi og i den grad det ansees rimelig nødvendig i forhold til gjøremålet.

På samme vis kan vi dele ikke-personlig eller aggregert informasjon med forskere, akademikere og andre interesserte tredje parter som ønsker å studere Wikimedias nettsider. Slik informasjon hjelper dem å forstå bruk, besøk og lesning og demografisk statistikk og mønstre. Så kan de deles sine funn med oss og våre brukere slik at vi alle bedre kan forstå og forbedre våre websteder.

Når vi gir adgang til personlig info til tredjeparts utviklere eller forskere, stiller vi krav som rimelige tekniske og avtalemessigebeskyttelser, for å sikre at disse tjenesteyterne forholder seg til infoen i tråd med prinsippene i denne Policyen. Ivis de senere publiserer sitt arbeide eller sine funn ber vi dem påse at personlig info ikke blir avdekket. Legg dog merke til at tross slike forsikringer, kan vi ikke garantere for dem at de vil følge avtalen til punkt og prikke. Ei heller kan vi love at vi vil granske virsomheten deres regelmessig.

(You can learn more about re-identification in our FAQ.)

Fordi du la det ut i offentlighet

All informasjon du legger ut åpent på en Wikimedia-nettside er nettopp det: Offentlig. For eksempel hvis du legger ut mailadressen på din bruker- eller diskusjonsside, så er den offentlig og ikke policy-beskyttet. Hvis du ikke registrerer deg og logger deg inn og foretar en redigering er det IPen din som vises offentlig. Tenk nøye gjennom hvilket anonymitetsnivå du ønsker å holde før du legger inn privat info noe sted.

Beskyttelse/sikkerhet

Hvordan beskytter vi dine data?

Vi bestreber oss på å beskytte din informasjon mot uautorisert adgang, bruk og avdekking. Vi bruker en blanding av fysiske og tekniske tiltak, policyer og prosedyrer (slik som tilgangskontroll,brannmurer og fysisk sikkerhet) laget for å beskytte våre systemer og din personlige info. Desverre finnes intet fenomen som fullsendig sikker dataoverføring eller lagring, så vi kan ikke garantere at vårt sikringssystem ikke kan bli overlistet (ved tekniske tiltak, eller brudd på våre policyer og prosedyrer.)

We will never ask for your password by email (but may send you a temporary password via email if you have requested a password reset). If you ever receive an email that requests your password, please let us know by sending it to privacy@wikimedia.org, so we can investigate the source of the email.

Hvor lenge sparer vi på dine data?

Når vi har mottatt personrelatert informasjon fra deg, beholder vi data så lenge som nødvendig for å vedlikeholde, forstå og forbedre våre websteder eller ut fra en forpliktelse om å følge USAs lovverk. Ikke-personrelatert info kan bli beholdt på ubestemt tid. (Check out the list of examples in our FAQ.)

Legg vennligst merke til at visse typer info blir lagret og viser igjen på ubestemt tid. Dette gjelder blant annet din IP-adresse (hvis du bidrar uinnlogget) og alle dine offentliggjorte (lagrede) bidrag forøvrig.

Your rights

For information about how you may request removal of your Personal Information, or other rights you may have with respect to your Personal Information, see our FAQ. If you would like to request to access, update or restrict/object to the processing of Personal Information, or receive a copy of your Personal Information for purposes of transmitting it to another organization, you may Contact Us. We will respond to your request consistent with applicable law.

Please note also that you may be able to exercise some of these rights without our intervention. For example, if you are a registered user, you can access and update some Personal Information in your Preferences, as well as download your user account data. You may also manage what kinds of notifications you receive and how often you receive them by going to your Notifications Preferences.

Viktig informasjon

For å beskytte Wikimedia Foundation og andre brukere: Hvis du er uenig i denne Policyen, kan du ikke benytte deg av noen av Wikimedias nettsteder.

Hvor er the Foundation og hva innebærer det for meg?

The Wikimedia Foundation er en non-profit (ideell) stiftelse basert i San Francisco, California med servere og datasentre lokalisert i USA. Hvis du velger å bruke Wikimedia-websider enten fra inne i eller utenfor USA, samtykker du til innhenting, overføring, lagring og prosessering, offentliggjøring og annen bruk av dine datai USA slik det er omskrevet i denne Policyen. Du samtykker også til overføring av din informasjon av oss fra USA og til andre land som kan ha mindre kravstore retningslinjer for databeskyttelse enn ditt eget land, i tilknytning til vårt servicetilbud til deg.

Vår respons på Do Not Track (DNT) signaler

Vi holder sterkt på ikke å dele ikke-offentlig informasjon med tredje parter. Spesielt tillater vi ikke sporing innpå våre sider fra tredjeparter du ikke har besøkt (inklusive analyseservicebyråer, annonsenettverk eller såkalte sosiale platformer) ei heller deler vi med noen tredje part som har noe å selge eller markedsføre. Under denne Policyen kan vi dele din informasjon bare under nærmere her beskrevne omstendigheter som du kan lese mere om her.

Because we protect all users in accordance with this Privacy Policy, we do not change our behavior in response to a web browser's "do not track" signal.

For more information regarding Do Not Track signals and how we handle them, please visit our FAQ.

Endringer av denne Privacy Policy

Siden ting av natur endrer seg over tid og vi ønsker å forvisse oss om at denne Policyen er en nøyaktig avspeiling av vår praksis og lovverk, vil det kunne bli behov for modifiseringer med ujevne mellomrom. Vi for beholder os retten til å gjøre dette på følgende måte:

 • I tilfeller av vesentlige endringer, vil vi legge ut forslag om slike overfor brukerne i minimum 3 (etter vårt eget valg) språkdrakter for en åpen kommentarperiode av minimum 30 kalenderdagers varighet. Før perioden åpnes vil der legges ut melding om endringer og anledningen til å kommentere via Wikimedias nettsteder og via WikimediaAnnounce-L eller tilsvarende maillister.
 • For mindre betydningsfulle endringer, som grammatikkfiks, administrative eller legale endringer eller rettinger av upresisheter vil vi legge inn endringene og, når mulig, gi minst tre dagers forhåndsvarsel via samme meldingstjeneste.

Vi ber om at du vennligst ser over den nyeste oppdaterte versjonen av vår Privacy Policy. Din fortsatte bruk av Wikimedias nettsteder etter at denne er trådt i kraft utgjør din aksept av reglene på din side. Fortsatt bruk av Wikimedias nettsteder etter endringer i tråd med ovanstående regelverk utgjør også din aksept av disse endringene.

Kontakt oss

Hvis du skulle ha spørsmål eller forslag om denne Privacy Policy, eller om informasjonsinnsamligen under denne Policyen, vennligst kontakt oss enten via privacy@wikimedia.org eller kontakt oss direkte.

Bird & Bird GDPR Representative Ireland
29 Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 AY28
Ireland
Main point of contact: Vincent Rezzouk-Hammachi

If you are an individual located in the United Kingdom, and have questions about your personal data or would like to request to access, update, or delete it, you may contact our representative via email at UKrepresentative.Wikimedia@twobirds.com, or via mail at:

Bird & Bird GDPR Representative Services UK
12 New Fetter Lane
London
EC4A 1JP
United Kingdom
Main point of contact: Vincent Rezzouk-Hammachi

Our European Economic Area and United Kingdom Representative can only be contacted for queries in relation to data protection.

Depending on your jurisdiction, you also may have the right to lodge a complaint with a supervisory authority competent for your country or region.

Mange takk

Takk for at du har lest vår Privacy Policy. Vi håper du vil få glede av å bruke våre websider, og setter pris på din deltakelse i å skape, vedlikeholde og arbeide for å forbedre den største frie kunnskapssamlingen verden har sett.

Vennligst bemerk også at dersom der er forskjeller i betydning eller oversettelser mellom den engelskspråklige originalversjonen og en oversettelse, er det den engelske versjonen som har forrangen.


This version was approved by Amanda Keton on June 7, 2021, pursuant to the Delegation of policy-making authority by the Board, and went into effect on June 25, 2021. Previous versions can be found below:

Personvernrelaterte sider