Wikimedia Foundation Privacybeleid

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Privacy policy and the translation is 100% complete.
Wikimedia Foundation Privacybeleid
Dit is een samenvatting van het Privacybeleid. Om de volledige voorwaarden te lezen, scroll naar beneden of klik hier.
Disclaimer: Deze samenvatting maakt geen deel uit van het Privacybeleid en is geen juridisch document. Het is gewoon een handige referentie voor het begrijpen van het volledige privacybeleid. Zie het als de gebruiksvriendelijke interface van ons privacybeleid.

Omdat wij van mening zijn dat u geen persoonlijke informatie hoeft te verstrekken om deel te nemen aan de vrije kennisbeweging, kunt u:

Omdat we willen begrijpen hoe Wikimedia-sites worden gebruikt, zodat we ze beter voor u kunnen maken, verzamelen we wat informatie wanneer u:

Wij zetten ons in voor:

Denk eraan:

 • Alle inhoud die u toevoegt of elke wijziging die u aanbrengt op een Wikimedia-site zal openbaar en permanent beschikbaar zijn.
 • Als u inhoud toevoegt of een wijziging aanbrengt op een Wikimedia-site zonder in te loggen, wordt die inhoud of wijziging openbaar en permanent toegeschreven aan het IP-adres dat op dat moment wordt gebruikt in plaats van aan een gebruikersnaam.
 • Onze gemeenschap van vrijwillige redacteuren en medewerkers is een zelfcontrolerend orgaan. Bepaalde beheerders van de Wikimedia-sites, die door de gemeenschap zijn gekozen, gebruiken hulpmiddelen die hen beperkte toegang verlenen tot niet-openbare informatie over recente bijdragen, zodat ze de Wikimedia-sites kunnen beschermen en beleid kunnen afdwingen.
 • Dit Privacybeleid is niet van toepassing op alle sites en diensten die worden beheerd door de Wikimedia Foundation, zoals sites of diensten die hun eigen privacybeleid hebben (zoals de Wikimedia Shop) of sites of diensten die worden beheerd door derden (zoals projecten van externe ontwikkelaars op Wikimedia Cloud Services).
 • Als onderdeel van onze inzet voor onderwijs en onderzoek over de hele wereld, geven we af en toe openbare informatie en geaggregeerde of niet-persoonlijke informatie vrij aan het grote publiek via gegevensdumps en datasets.
 • Ter bescherming van de Wikimedia Foundation en andere gebruikers, als u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid, mag u de Wikimedia-sites niet gebruiken.

Inleiding

Welkom!

De Wikimedia-beweging is gebouwd op een eenvoudig maar krachtig principe: samen kunnen we meer dan ieder van ons afzonderlijk. We kunnen niet samenwerken zonder informatie over onze gebruikers te verzamelen, te delen en te bestuderen, terwijl we nieuwe manieren zoeken om Wikimedia-websites bruikbaarder, effectiever, veiliger en nuttiger te maken.

Wij geloven dat het verzamelen van informatie en het gebruik daarvan hand in hand moeten gaan met transparantie. Deze verklaring van het privacybeleid laat zien hoe de Wikimedia Foundation, de non-profit organisatie achter de Wikimedia-websites, zoals Wikipedia, omgaat met de informatie die bij ons binnenkomt door uw gebruik van de Wikimedia-websites. Het is belangrijk om te begrijpen dat u door het gebruik van een van de Wikimedia-websites akkoord gaat met het verzamelen, het versturen, het verwerken, de opslag, de openbaarmaking en het gebruik van uw informatie, zoals dat beschreven staat in deze privacyverklaring. Dit betekent dat het aandachtig doorlezen van dit privacybeleid belangrijk is.

Het is onze overtuiging dat u geen niet-openbare persoonlijke informatie zou moeten hoeven te verstrekken om deel te kunnen nemen aan de vrije beschikbaarstelling van kennis. U hoeft dus geen informatie zoals uw echte naam, adres of geboortedatum door te geven om een account te kunnen registreren of om inhoudelijk bij te dragen aan de Wikimedia-websites.

We verkopen of verhuren uw persoonlijke informatie niet en geven deze ook niet aan derden om u iets te verkopen. We gebruiken de informatie om uit te vinden hoe we de Wikimedia-websites plezieriger en toegankelijker kunnen maken, om te zien welke ideeën werken, en om leren en bijdragen leuker te maken. Simpel gezegd: we gebruiken deze informatie om de Wikimedia-websites beter te maken voor u.

Per slot van rekening zijn het mensen als u, de kampioenen van de vrije kennis, die het de Wikimedia-websites mogelijk maken om niet alleen te bestaan, maar ook om te groeien en te bloeien.

Definities

Omdat iedereen (niet alleen juristen) eenvoudig zou moeten kunnen begrijpen hoe en waarom hun informatie wordt verzameld en gebruikt, gebruiken we gewone taal in plaats van meer formele termen in dit privacybeleid. Om er zeker van te zijn dat u alle termen begrijpt, volgt hier een lijst van vertalingen:


Wanneer wij zeggen ... ... bedoelen wij:
"de Wikimedia Foundation" / "de Foundation" / "wij" / "ons" / "onze" / "Wikimedia" De Wikimedia Foundation, Inc., de non-profit organisatie die alle Wikimedia sites beheert.
"Wikimedia Sites" / "onze diensten" Wikimedia-websites en -diensten (ongeacht de taal), inclusief onze belangrijkste projecten, zoals Wikipedia en Wikimedia Commons, evenals mobiele applicaties, API's, e-mails en meldingen; met uitzondering van websites en services die worden vermeld in het gedeelte "Wat niet onder dit privacybeleid valt" hieronder.
"u" / "uw" / "mij" U, ongeacht of u een individu, groep of organisatie bent, en ongeacht of u de Wikimedia-websites of onze diensten gebruikt namens uzelf of iemand anders.
"dit beleid" / "dit Privacybeleid" Dit document, genaamde het "Wikimedia Foundation Privacybeleid".
"bijdragen" Bijdragen die u doet op elke Wikimedia site.
"persoonlijke informatie" Informatie die u ons verstrekt of informatie die we van u verzamelen in het kader van uw gebruik van de Wikimedia-websites die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor alle duidelijkheid: hoewel we niet noodzakelijkerwijs alle volgende soorten informatie verzamelen, beschouwen we ten minste het volgende als persoonlijke informatie, als dit kan worden gebruikt om u te identificeren en anders niet openbaar is:
(a) uw echte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord, identificatienummer op door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs, IP-adressen, informatie van useragent en betaalgegevens;
(b) in verband met een bij sectie a genoemd item, alle gevoelige gegevens zoals geboortedatum, geslacht, seksuele geaardheid, raciale of etnische afkomst, burgerlijke of familiale status, genetische en biometrische gegevens, medische aandoeningen of handicaps, politieke overtuiging en religie.
"derde partij" / "derde partijen" Individuen, entiteiten, websites, services, producten en applicaties die niet worden beheerd, beheerd of beheerd door de Wikimedia Foundation. Dit omvat ook andere Wikimedia-gebruikers en onafhankelijke organisaties of groepen die de Wikimedia-beweging helpen promoten, zoals Wikimedia-verenigingen, thematische organisaties en gebruikersgroepen en ook vrijwilligers, werknemers, directeuren, functionarissen, subsidie-ontvangers en aannemers van die organisaties of groepen.


Waar dit privacybeleid wel en niet over gaat.

Tenzij hieronder anders aangegeven, is het privacybeleid van toepassing op het verzamelen en verwerken van de gegevens die wij over u ontvangen als u van een Wikimedia Site gebruik maakt. Dit beleid geldt ook voor de informatie die wij van onze partners of andere derden ontvangen. Kijk hieronder voor voorbeelden om meer te begrijpen van wat dit privacybeleid dekt.

Voorbeelden van situaties waar dit privacybeleid van toepassing is.

Voor de duidelijkheid, dit privacybeleid dekt, ongeacht de taal waarin het geformuleerd is:

 • Al onze belangrijke websites (te vinden op lijst van belangrijke projecten), zoals Wikipedia, inclusief gebruikerspagina's, discussiepagina's en prikborden.
 • Onze blogs en API's (tenzij we een apart beleid voor die diensten hebben verstrekt).
 • Officiële mobiele apps van de Wikimedia Foundation.
 • E-mails, sms-berichten en meldingen van ons of door u naar ons toegestuurd.

Dit privacybeleid heeft, hoe dan ook, geen betrekking op een aantal situaties die worden gedekt door een afzonderlijk privacybeleid (zoals die van de Wikimedia Shop) of websites of diensten die door derden worden onderhouden (zoals projecten op Wikimedia Cloud Services van third-party ontwikkelaars), hoewel we op deze websites ook informatie verzamelen en verwerken. Hieronder staan enkele voorbeelden waar dit Privacybeleid géén betrekking op heeft.

Meer over wat het Privacybeleid van de Wikimedia Foundation niet dekt

Dit gedeelte maakt deel uit van het Privacybeleid en is bedoeld om in detail uit te leggen welke situaties niet onder ons Privacybeleid vallen.

Wikimedia sites en hulpmiddelen met een alternatief beleid.
Sommige sites/hulpmiddelen van de Wikimedia Foundation hebben een alternatief privacybeleid of andere bepalingen die verschillend zijn van dit privacybeleid. Deze zijn o.a.:
Als een website van de Wikimedia Foundation onder een alternatief privacybeleid valt, zal deze een link naar een dergelijk beleid bevatten. Wanneer een tool van de Wikimedia Foundation onder een alternatief privacybeleid valt, zal de pagina waar het hulpmiddel kan worden gedownload of ingeschakeld een link naar dat beleid bevatten.
Gemeenschapsleden
De Wikimedia-sites zijn gezamenlijke liefdeswerken die voortdurend worden onderhouden en bijgewerkt door een wereldwijde gemeenschap van vrijwilligers. Deze wereldwijde gemeenschap van vrijwilligers kan soms toegang hebben tot persoonlijke informatie om het functioneren van de Wikimedia-sites te waarborgen.
 • Administratieve vrijwilligers, zoals CheckUsers of Stewards. Dit zijn vrijwilligers die het beleid van de Wikimedia-site handhaven en de veiligheid van de Wikimedia-sites waarborgen. Wanneer deze beheerders toegang hebben tot persoonlijke informatie die niet-openbaar is, zijn ze verplicht om te voldoen aan onze Beleid inzake toegang tot niet-openbare persoonsgegevens, evenals ander, hulpmiddelspecifiek beleid.
 • Toolproviders. We ondersteunen platforms voor externe ontwikkelaars om te experimenteren en nieuwe hulpmiddelen en sites te ontwikkelen, zoals wmflabs.org. Wanneer u een van de hulpmiddelen gebruikt die door deze vrijwilligers zijn ontwikkeld, kunt u informatie aan hen overdragen. Wanneer deze vrijwilligers toegang hebben tot niet-openbare informatie of persoonlijke informatie, moeten ze voldoen aan de voorwaarden die gelden voor het specifieke platform waarop het hulpmiddel beschikbaar is.
 • Andere gebruikers. We bieden verschillende hulpmiddelen aan waarmee gebruikers met elkaar kunnen communiceren. De communicatie kan onder dit beleid vallen terwijl ze door onze systemen gaan, maar de gebruikers die deze berichten ontvangen en wat ze met de communicatie doen zodra ze ze ontvangen, vallen niet onder dit beleid. Voorbeelden hiervan zijn:
  • posten op door de Foundation gehoste e-maillijsten;
  • het aanvragen van ondersteuning van vrijwilligers via ons online ticketing systeem (e-mail verzonden naar info[at]wikimedia.org gaat naar dit systeem);
  • het e-mailen van andere gebruikers via de Wikimedia-sites (bijvoorbeeld door gebruik te maken van de functie "Deze gebruiker e-mailen"); en
  • chatten op IRC (zoals op het #wikipedia kanaal).
Derde partijen
Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op de manier waarop de Wikimedia Foundation Persoonlijke Informatie verzamelt, gebruikt en openbaar maakt en gaat niet in op de praktijken van derden. Dit privacybeleid gaat bijvoorbeeld niet in op de praktijken van:
 • Websites die worden beheerd door andere organisaties, zoals websites waarnaar wordt gelinkt vanuit de secties "Verwijzingen" van Wikipedia, of die worden beheerd door Wikimedia-afdelingen of andere movement-organisaties. Deze organisaties kunnen informatie van u ontvangen als u hun websites bezoekt na het gebruik van een van de Wikimedia-sites. Ze vallen onder hun eigen privacybeleid.
 • Mobiele applicaties geleverd door andere organisaties of individuen. Deze organisaties of personen kunnen informatie van u ontvangen als u deze toepassingen gebruikt om toegang te krijgen tot de Wikimedia-sites of de inhoud van de Wikimedia-site. Ze vallen onder hun eigen privacybeleid.

Soms kunnen vrijwilligers een hulpmiddel voor het verzamelen van gegevens, zoals een script, gadget, trackingpixel of deelknop, op een Wikimedia-site plaatsen zonder ons medeweten. Dit beleid heeft geen betrekking op hoe derden omgaan met de informatie die zij ontvangen als gevolg van een dergelijke hulpmiddel. Als u iets dergelijks van derden tegenkomt en u denkt dat het in strijd is met dit beleid, kunt u het zelf verwijderen of melden aan privacy[at]wikimedia.org zodat we dit kunnen onderzoeken.

Waar het gemeenschapsbeleid de informatie bepaald, zoals het controleren van de gebruikers, kan de relevante gemeenschap regels toevoegen en verplichtingen hierin toevoegen. Het is echter niet toegestaan om uitzonderingen toe te voegen of op een andere wijze de bescherming van dit beleid te beperken.

Verzameling en gebruik van informatie

De soorten informatie die we van u krijgen en hoe we ze verkrijgen.

Uw openbare bewerkingen

Als u een bijdrage levert aan een Wikimedia-website, of aan een gebruikers- of discussiepagina, u maakt een blijvend, publiek toegankelijk record van alle inhoud die door u wordt toegevoegd, verwijderd of veranderd. Op de geschiedenis van de pagina (tab "Geschiedenis") is te zien wanneer u iets hebt toegevoegd, gewijzigd of verwijderd, onder vermelding van uw gebruikersnaam (als u bent ingelogd) of uw IP-adres (als u niet bent ingelogd). Wij kunnen uw publieke bijdragen, eventueel gecombineerd met de bijdragen van anderen, gebruiken om nieuwe gebruiksmogelijkheden te creëren of gegevensgerelateerde producten te maken, of om meer te leren over de manier waarop de Wikimedia-websites worden gebruikt. Dit wordt hieronder uitgelegd bij het gedeelte De soorten informatie die we van u krijgen en hoe we ze verkrijgen.

Voor het publiek zichtbare informatie

Tenzij dit privacybeleid anders vermeldt, moet u er rekening mee houden dat alle informatie die u actief aan de Wikimedia-websites bijdraagt, inclusief alle persoonlijke informatie, zichtbaar is voor iedereen en zelfs kan worden gevonden door zoekmachines. En net zoals de meeste gegevens op het internet, kan ook deze informatie door andere mensen worden gekopieerd en over het hele internet worden verspreid. Zet daarom niets op de Wikimedia-websites dat u niet met iedereen in de wereld wil delen, zoals het vrijgeven van uw naam of locatie in uw bijdragen.

U moet begrijpen dat bepaalde data die uj openbaar hebt gemaakt of geaggregeerde data die door ons is gepubliceerd, door iedereen kan worden gebruikt voor analyse en om er verdere informatie uit af te leiden, bijvoorbeeld uit welk land een gebruiker afkomstig is, zijn/haar politieke voorkeur en geslacht.

Accountinformatie en registratie

Wilt u een account aanmaken? Gaaf! Wilt u geen account aanmaken? Geen probleem!

U hoeft geen account (gebruikersnaam) aan te maken om een Wikimediasite te kunnen gebruiken of te bewerken, behalve onder zeldzame omstandigheden. Maar, als u zich niet aanmeldt zal uw bijdrage publiekelijk worden toegeschreven aan het IP-adres van uw computer.

Voor het aanmaken van een standaardaccount hoeven we in de meeste gevallen alleen een gebruikersnaam en wachtwoord van u te weten. We kunnen u niet helpen als u niet een e-mailadres van uzelf hebt ingevuld.

Meer over gebruikersnamen

Uw gebruikersnaam is voor iedereen zichtbaar, dus denk goed na of u daar wel uw eigen naam of andere eigen gegevens voor wilt gebruiken. Het wachtwoord is slechts om te controleren of u zelf van het account gebruikmaakt. Uw IP-adres wordt automatisch naar ons verzonden, en wij bewaren dit tijdelijk om misbruik te voorkomen, door bij vandalisme het IP-adres naar de gebruikersnaam te kijken. Geen andere persoonlijke informatie is benodigd: geen naam, geen e-mailadres, geen geboortedatum, geen creditcardinformatie.

Als u een account hebt aangemaakt, kan dit niet meer geheel worden verwijderd (maar de informatie op uw gebruikerspagina kan wel worden verwijderd als u dat wilt). Dit is omdat de door u gemaakte bewerking(en) herleidbaar moeten zijn naar de auteur ervan (u!). In bepaalde omstandigheden kunnen Wikimedia-gemeenschappen u behulpzaam zijn bij het verwijderen van extra informatie gerelateerd aan uw account.

Om een beter idee te krijgen van wie nu eigenlijk de bijdragen levert, en hoe we onze service kunnen verbeteren, kunnen we u om een aantal demografische gegevens vragen, zoals leeftijd of geslacht. We geven daarbij altijd aan of de informatie voor intern gebruik is of openbaar wordt gemaakt, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen of u die gegevens wel of niet wil delen. Het staat u altijd vrij om te weigeren: als u het niet wil vertellen, dan niet.

Locatiegegevens

GPS en andere locatietechnologieën

Als u toestemming geeft kunnen we GPS (en andere gebruikelijke locatie-technieken) gebruiken om u meer relevante content te laten zien. Informatie die aldus verzameld wordt, wordt vertrouwelijk behandeld, behoudens de bepalingen in dit privacybeleid. Zie voor meer informatie de lijst van voorbeelden van hoe we deze technieken gebruiken in onze veelgestelde vragen.

Metagegevens

Soms ontvangen we automatisch locatiegegevens van uw apparaat. Als u bijvoorbeeld een foto wilt uploaden naar de mobiele app van Wikimedia Commons, ontvangen we mogelijk automatisch metadata, zoals de plaats en tijd waarop u de foto hebt gemaakt, vanaf uw apparaat. Houd er rekening mee dat, in tegenstelling tot locatiegegevens die zijn verzameld met behulp van hierboven beschreven GPS-signalen, de standaardinstelling op uw mobiele apparaat doorgaans de metadata in uw foto- of video-upload naar de Wikimedia-websites omvat. Als u niet wilt dat metagegevens naar ons worden verzonden en openbaar worden gemaakt op het moment van uw upload, wijzig dan uw instellingen op uw apparaat.

IP-adressen

Wanneer u tenslotte een Wikimedia-website bezoekt, ontvangen we automatisch het IP-adres van het apparaat (of uw proxy-server) dat u gebruikt om toegang te krijgen tot internet, dat kan worden gebruikt om uw geografische locatie afleiden.

Gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Wikimedia-websites

We willen de Wikimedia-websites verbeteren door te begrijpen hoe u ze gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we bijhouden hoe vaak u Wikimedia-websites bezoekt, wat u leuk vindt, wat u handig vindt, hoe u op de Wikimedia-websites terecht komt, en of u een bepaalde toepassing vaker zou gebruiken als we die op een andere manier zouden toelichten We willen ook dat dit privacybeleid en onze uitvoering ervan de waarden van onze gemeenschap weerspiegelen. Daarom blijft de informatie die aan uw gebruik van Wikimedia-websites is gerelateerd vertrouwelijk, behalve in de gevallen die in dit Beleid worden genoemd.

Gegevens die we automatisch verkrijgen

Omdat browsers nu eenmaal zo werken, ontvangen wij (net als andere grote websites) automatisch bepaalde gegevens als u een Wikimedia-site bezoekt. Dit is ook zo bij gebruik van een online hulpmiddel op een website van derden die informatie uit Wikimedia haalt. Bijvoorbeeld informatie over het soort apparaat dat u gebruikt (bij onze bètaversies van mobiele websites eventueel inclusief een uniek identificerend nummer), welke versie van welke browser u gebruikt, de taalinstelling van de browser en het besturingssysteem van uw computer. In sommige gevallen ook de naam van uw internet- of mobiele provider, de website die u doorverwees naar de Wikimedia-site, welke pagina's u opvraagt en de datum en tijd als uw browser een pagina van een Wikimedia-site opvraagt.

Eenvoudig gezegd: deze informatie gebruiken wij om uw ervaring met Wikimedia-websites te verbeteren. Deze informatie gebruiken we bijvoorbeeld om de websites te beheren, te zorgen voor grotere veiligheid en het bestrijden van vandalisme, om mobiele toepassingen te optimaliseren, om de inhoud aan te passen en de taalvoorkeur in te stellen, testfuncties om te zien wat werkt, en de prestaties te verbeteren, te begrijpen hoe gebruikers omgaan met de Wikimedia-websites, het gebruik van verschillende functies te volgen en te bestuderen, inzicht te krijgen in de demografie van de verschillende Wikimedia-websites, en trends te analyseren.

Gegevens die we verzamelen

We verzamelen actief een aantal soorten informatie met verschillende algemeen gebruikte technieken. Deze omvatten over het algemeen volgpixels, JavaScript en een verscheidenheid van "lokaal opgeslagen data"-technologieën, zoals cookies en lokale opslag. Dit is ook zo bij gebruik van een online hulpmiddel op een website van derden die informatie uit Wikimedia haalt. We beseffen dat enkele van deze technieken geen beste reputatie hebben, ze kunnen gebruikt worden voor minder nobele doeleinden. Dus willen we zo duidelijk mogelijk zijn over de reden waarom we deze methoden gebruiken en het soort informatie dat we ermee verzamelen.

Afhankelijk van de technologie die we gebruiken, kunnen lokaal opgeslagen gegevens tekst, persoonlijke gegevens (zoals uw IP-adres) en de informatie over uw gebruik van de Wikimedia-websites (zoals uw gebruikersnaam of het tijdstip van uw bezoek). Hieronder staat meer informatie.

Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de Wikimedia-websites veiliger en beter te maken, om beter te begrijpen wat onze gebruikers willen en hoe ze met de Wikimedia-websites omgaan en in het algemeen om onze diensten te verbeteren. We zullen nooit gebruikmaken van cookies die door een derde partij worden aangeleverd, tenzij u daarvoor toestemming hebt gegeven. Mocht u ooit merken dat een derde partij op een Wikimedia-website uw gegevens verzamelt, terwijl u daar geen toestemming voor hebt gegeven (bijvoorbeeld doordat een andere gebruiker of moderator die per ongeluk heeft neergezet), meldt ons dit dan direct op privacy@wikimedia.org.

Meer over lokaal opgeslagen gegevens

Lokaal opgeslagen gegevens, JavaScript en tracking pixels helpen ons om:

 • U een gepersonaliseerde gebruikerservaring voor te schotelen, bijvoorbeeld het gebruik van cookies om te weten wat uw standaardinstelling voor taal is, om de gebruikersinstellingen te onthouden zodat we u de aangepaste interface kunnen voorschotelen die u hebt gekozen, en om u op de hoogte te brengen van interessante Wikimedia-kwesties en bijeenkomsten in uw omgeving.
 • Relevante content sneller voorschotelen. We kunnen bijvoorbeeld de artikelen die u recent hebt gelezen lokaal opslaan op uw apparaat, zodat ze snel kunnen worden opgehaald. We kunnen ook cookies gebruiken om er achter te komen op welke onderwerpen wordt gezocht zodat we de resultaten van zoekopdrachten kunnen optimaliseren.
 • Begrijpen hoe u de Wikimedia-websites gebruikt, zodat we weten wat werkt en wat handig is. We zouden bijvoorbeeld cookies kunnen gebruiken om te zien welke artikelen u op uw volglijst hebt staan, zodat we vergelijkbare artikelen kunnen aanbevelen waar u misschien in bent geïnteresseerd.
 • Begrijpen hoe u de Wikimedia-websites gebruikt op verschillende apparaten, zodat we onze onderscheiden Wikimedia-websites efficiënter en effectiever voor u kunnen maken.
 • De Wikimedia-websites handiger maken om te gebruiken, bijvoorbeeld door cookies te plaatsen die uw sessie handhaven als u inlogt, of om uw gebruikersnaam in het inlogveld te zetten.

Meer weten? In onze FAQ kunt u meer lezen over cookies die we gebruiken, wanneer deze verlopen, en waarom we ze gebruiken.

We geloven dat het verzamelen van deze data helpt om uw gebruikerservaring te verbeteren, maar u kunt een deel van of alle lokaal opgeslagen data verwijderen via de instellingen van uw browser (afhankelijk van de browser die u gebruikt). Over de keuzes die u kunt maken kunt u meer lezen in onze FAQ. Hoewel lokaal opgeslagen data misschien niet nodig is om onze websites te kunnen gebruiken; kan het voorkomen dat sommige functies niet goed werken indien u de lokaal opgeslagen data verwijderd.

Hoewel de bovenstaande voorbeelden met betrekking tot informatie over u die is verzameld met behulp van tools voor gegevensverzameling vertrouwelijk worden gehouden in overeenstemming met dit beleid, moet u er rekening mee houden dat sommige informatie over de acties die met uw gebruikersnaam zijn ondernomen, openbaar wordt gemaakt via openbare logboeken naast acties van andere gebruikers. Een openbaar logboek kan bijvoorbeeld de datum bevatten waarop uw account is gemaakt op een Wikimedia-website, samen met de datums waarop andere accounts zijn gemaakt op een Wikimedia-website.

Hoe we informatie gebruiken die we van u ontvangen

Algemeen

Wij en onze serviceproviders gebruiken uw informatie voor het legitieme doel van het nastreven van onze liefdadigheidsmissie, waaronder:

De Wikimedia-websites beheren, uw bijdragen delen en onze diensten beheren.
 • Om u te helpen uw kennis met de wereld te delen en nieuwe functies aan onze diensten toe te voegen.
 • Om toegang tot uw account te regelen en u gerelateerde diensten te bieden.
 • Om u administratieve informatie te sturen, zoals wijzigingen in ons beleid.
 • Om u in staat te stellen berichten naar een ander persoon te sturen als u daarvoor kiest. Directe communicatie tussen gebruikers (zoals berichten die zijn verzonden via de functie "Deze gebruiker e-mailen"), voor zover dergelijke communicatie niet openbaar is en wordt opgeslagen in of onderweg via systemen van Wikimedia Foundation, wordt door ons vertrouwelijk gehouden, behalve zoals bepaald in dit beleid.

We nemen deel aan deze activiteiten om onze relatie met u te beheren, omdat we een legitiem belang hebben en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Leveren van persoonlijke diensten
 • Om u aangepaste inhoud, kennisgevingen en instellingen te bieden en om uw ervaring met de Wikimedia-websites te verbeteren.

We zullen de diensten aanpassen, in sommige gevallen, met uw instemming of in overeenstemming met ons legitieme belang.

e-mails verzenden met nieuwsupdates en communicatie over onderwerpen waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.
 • Om u te laten weten wat er gebeurt met de Wikimedia Foundation, de Wikimedia-websites of de Wikimedia-beweging.
 • Om u te melden wanneer er een wijziging gemaakt is in een artikel dat u heeft besloten te volgen.

We sturen u dit soort e-mails alleen met uw toestemming of als het volgens de betreffende wet toegestaan is. We verkopen, verhuren of gebruiken uw e-mailadres niet om reclame te maken voor producten of diensten van derden. U kunt beheren welke soorten meldingen u ontvangt en hoe vaak u ze ontvangt door naar uw Meldingsvoorkeuren en gebruikersprofiel te gaan. U kunt meer lezen over e-mail en meldingen en hoe u uw voorkeuren kunt wijzigen in onze FAQ.

Optionele enquêtes verzenden en feedback-verzoeken

We zullen u altijd vertellen, op het moment dat we u de gelegenheid geven om uw mening te geven, hoe we van plan zijn uw antwoorden en alle persoonlijke informatie die u verstrekt, te gebruiken.

Uw antwoorden op onze enquêtes en feedbackverzoeken zijn altijd optioneel. We zullen dit soort verzoeken alleen met uw toestemming of als het volgens de betreffende wet toegestaan is, naar u e-mailen. U kunt beheren welke soorten meldingen u ontvangt en hoe vaak u ze ontvangt door naar uw Meldingsvoorkeuren en gebruikersprofiel te gaan. U kunt meer lezen over e-mail en meldingen en hoe u uw voorkeuren kunt wijzigen in onze FAQ.

De Wikimedia-websites verbeteren en uw gebruikerservaring veiliger en beter maken.
 • Om uw openbare bijdragen te gebruiken, hetzij geaggregeerd met de openbare bijdragen van anderen of individueel, om nieuwe functies of gegevensgerelateerde producten voor u te creëren of om meer te leren over hoe de Wikimedia-websites worden gebruikt.
 • Om spam, identiteitsdiefstal, malware en andere vormen van misbruik te bestrijden.
 • Om mobiele en andere applicaties te optimaliseren.
 • Om functies te testen om te zien wat werkt, moet u begrijpen hoe gebruikers omgaan met de Wikimedia-websites, het gebruik van verschillende functies volgen en bestuderen, inzicht krijgen in de demografische gegevens van de verschillende Wikimedia-websites en trends analyseren.

We nemen deel aan deze activiteiten om ons legitieme doel te bevorderen en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Overige

Locatiegegevens

GPS en andere locatietechnologieën

Zoals hierboven vermeld, kunnen we veelgebruikte locatietechnologieën gebruiken om u relevantere inhoud te tonen. Onze mobiele apps kunnen bijvoorbeeld artikelen van de Wikimedia-websites identificeren over interessante plaatsen in de buurt van uw locatie. Ter herinnering: u kunt onze toegang tot deze locatietechnologieën op elk moment toestaan of deactiveren bijvoorbeeld via functionaliteit van het besturingssysteem op uw mobiele toestel, en toch de Wikimedia-websites gebruiken.

Metagegevens

Zoals hierboven vermeld, kunnen we automatisch locatiegegevens van uw apparaat ontvangen. Als u bijvoorbeeld een foto uploadt met de mobiele app van Wikimedia Commons, moet u er rekening mee houden dat de standaardinstelling op uw mobiele apparaat doorgaans tot gevolg heeft dat de metagegevens die bij uw foto horen, worden opgenomen in de upload. Als u niet wilt dat metagegevens naar ons worden verzonden en openbaar worden gemaakt op het moment van uw upload, wijzig dan uw instellingen op uw apparaat.

IP-adressen

Wanneer u een Wikimedia-website bezoekt, ontvangen we automatisch het IP-adres van het apparaat (of uw proxyserver) dat u gebruikt voor toegang tot internet, dat kan worden gebruikt om uw geografische locatie af te leiden. We houden IP-adressen vertrouwelijk, behalve zoals bepaald in dit beleid. Als u Wikimedia-websites bezoekt met uw mobiele apparaat, kunnen we uw IP-adres gebruiken om geanonimiseerde of geaggregeerde informatie te verstrekken aan serviceproviders met betrekking tot het gebruiksvolume in bepaalde gebieden.

We gebruiken deze locatiegegevens om uw ervaring met de Wikimedia-websites veiliger en beter te maken, om een beter begrip te krijgen van gebruikersvoorkeuren en hun interactie met de Wikimedia-websites, en om onze diensten in het algemeen te verbeteren. We gebruiken deze informatie bijvoorbeeld om meer beveiliging te bieden, mobiele applicaties te optimaliseren en te leren hoe we Wikimedia-gemeenschappen kunnen uitbreiden en beter kunnen ondersteunen. We gebruiken persoonlijke informatie ook op de manier die wordt beschreven in de secties van dit beleid met de titel 'Om juridische redenen' en 'Om u, onszelf en anderen te beschermen'.

Delen

Wanneer mogen wij uw informatie delen?

Met uw toestemming

We delen uw informatie voor een bepaald doel, als u daarmee instemt. Bijvoorbeeld als u student, dan vragen wij toestemming om uw gegevens te delen met de lokale afdeling van die studie-instelling. U kunt meer informatie vinden in de lijst met voorbeelden in onze FAQ.

Om juridische redenen

We zullen uw persoonlijke informatie openen, gebruiken, bewaren en/of openbaar maken als we redelijkerwijs van mening zijn dat het nodig is om te voldoen aan een geldig en wettelijk afdwingbaar bevel, dagvaarding, gerechtelijk bevel, wet- of regelgeving of ander gerechtelijk of administratief bevel. Als we echter van mening zijn dat een bepaald verzoek om openbaarmaking van informatie van een gebruiker juridisch ongeldig is of misbruik maakt van het rechtssysteem en de betrokken gebruiker niet van plan is zich tegen de openbaarmaking zelf te verzetten, zullen we ons best doen om het te bestrijden. We doen er alles aan om u, indien mogelijk, ten minste tien (10) kalenderdagen per e-mail op de hoogte te stellen voordat we uw persoonlijke gegevens openbaar maken als reactie op een wettelijke vraag. We kunnen u echter alleen op de hoogte stellen als we niet wettelijk zijn verboden om contact met u op te nemen, er geen geloofwaardige bedreiging voor leven of ledemaat is die wordt gecreëerd of vergroot door het verzoek openbaar te maken, en u ons een e-mailadres heeft gegeven.

Niets in dit privacybeleid is bedoeld om juridische bezwaren of verweermiddelen die u mogelijk heeft te beperken tegen het verzoek van een derde partij (of het nu civiel, strafrechtelijk of overheidsmatig is) om uw persoonlijke informatie openbaar te maken. We raden u aan onmiddellijk advies in te winnen bij een juridisch adviseur als u een dergelijk verzoek krijgt.

Voor meer informatie zie onze Subpoena FAQ.

Als de organisatie wordt overgedragen (zeer onwaarschijnlijk!)

In het uiterst onwaarschijnlijke geval dat het eigendom van alles of vrijwel alles van de Wikimedia Foundation verandert, of we door een reorganisatie gaan (zoals een fusie, consolidatie of overname), in overeenstemming met ons legitieme belang, zullen we uw persoonlijke informatie vertrouwelijk houden, behalve zoals bepaald in deze Beleid en u hiervan op de hoogte brengen via de Wikimedia-websites en een melding op WikimediaAnnounce-L of vergelijkbare mailinglijst ten minste dertig (30) kalenderdagen voordat persoonlijke informatie wordt overgedragen of onderworpen wordt aan een ander privacybeleid.

Om u, ons en anderen te beschermen

Wij, of bepaalde gebruikers met bepaalde administratieve rechten zoals hieronder beschreven, moeten mogelijk uw persoonlijke informatie gebruiken en delen als redelijkerwijs wordt aangenomen dat dit nodig is om mogelijke schendingen van onze Gebruiksvoorwaarden, dit privacybeleid of ander beleid van de Wikimedia Foundation of gemeenschapsgericht beleid van de gemeenschappen te onderzoeken. Mogelijk moeten we ook toegang krijgen tot en persoonlijke informatie delen om te onderzoeken en onszelf te verdedigen tegen juridische bedreigingen of acties.

Wikimedia-websites zijn collaboratief, waarbij gebruikers het grootste deel van het beleid schrijven en uit zichzelf mensen selecteren om bepaalde administratieve rechten te beheren. Deze rechten kunnen toegang tot beperkte hoeveelheden anderszins niet-openbare informatie over recente bijdragen en activiteiten van andere gebruikers omvatten. Ze gebruiken deze toegang om te helpen beschermen tegen vandalisme en misbruik, intimidatie van andere gebruikers te bestrijden en proberen over het algemeen storend gedrag op de Wikimedia-websites te minimaliseren. Deze verschillende door de gebruiker geselecteerde beheergroepen hebben hun eigen richtlijnen voor privacy en vertrouwelijkheid, maar al deze groepen worden geacht akkoord te gaan met ons beleid inzake toegang tot niet-openbare informatie. Deze door de gebruiker geselecteerde beheergroepen zijn verantwoording verschuldigd aan andere gebruikers door middel van controle en evenwicht: gebruikers worden geselecteerd via een door de gemeenschap gestuurd proces en worden gecontroleerd door hun collega's door het bekijken van de geschiedenis van hun acties. De wettelijke namen van deze gebruikers zijn echter niet bekend bij de Wikimedia Foundation.

We hopen dat dit nooit gebeurt, maar we kunnen uw persoonlijke informatie vrijgeven als we van mening zijn dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om dreigend en ernstig lichamelijk letsel of de dood van een persoon te voorkomen, of om onze organisatie, werknemers, aannemers, gebruikers of het publiek te beschermen. We kunnen uw persoonlijke informatie ook bekendmaken als we redelijkerwijs van mening zijn dat het nodig is om potentiële spam, malware, fraude, misbruik, onwettige activiteiten en beveiligings- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins te beoordelen en aan te pakken. (Bekijk de lijst met voorbeelden in onze FAQ voor meer informatie.)

Aan onze dienstverleners

We gebruiken soms externe serviceproviders of aannemers die de Wikimedia-websites voor u en andere gebruikers helpen runnen of verbeteren. We geven toegang tot uw persoonlijke informatie aan deze providers of aannemers indien nodig om hun diensten voor ons uit te voeren of om hun tools en diensten te gebruiken. We stellen vereisten, zoals vertrouwelijkheidsovereenkomsten, om ervoor te zorgen dat deze serviceproviders uw persoonlijke informatie consistent behandelen en niet minder beschermen van uw privacy dan de principes van dit beleid. (Meer informatie: FAQ.)

Als u Wikimedia-websites bezoekt met uw mobiele apparaat, gebruiken we uw IP-adres om geanonimiseerde of geaggregeerde informatie te verstrekken aan serviceproviders met betrekking tot het gebruiksvolume in bepaalde gebieden.

Enkele van onze dienstenverleners vragen ons links te plaatsen naar hun privacy-beleid. Hiervoor hebben wij een pagina gemaakt.

Begrijpen en experimenteren

De open-source software die de Wikimedia-websites aanstuurt, is afhankelijk van de bijdragen van vrijwillige softwareontwikkelaars, die tijd besteden aan het schrijven en testen van code om het te helpen verbeteren en mee te evolueren met de behoeften van onze gebruikers. Om hun werk te vergemakkelijken, geven we sommige ontwikkelaars beperkte toegang tot systemen die uw persoonlijke informatie bevatten, maar alleen als dit redelijkerwijs nodig is om zich te ontwikkelen en bij te dragen aan de Wikimedia-websites.

Evenzo delen we niet-persoonlijke informatie of geaggregeerde informatie met onderzoekers, wetenschappers, academici en andere geïnteresseerde derde partijen die de Wikimedia-websites willen bestuderen. Door deze persoonlijke informatie te delen, kunnen ze de statistieken, patronen en patronen van gebruik, weergave en demografie begrijpen. Vervolgens kunnen ze hun bevindingen met ons en onze gebruikers delen, zodat we allemaal de Wikimedia-websites beter kunnen begrijpen en verbeteren.

Wanneer we externe ontwikkelaars of onderzoekers toegang geven tot persoonlijke informatie, stellen we vereisten, zoals redelijke technische en contractuele bescherming, om ervoor te zorgen dat deze serviceproviders uw persoonlijke informatie consistent behandelen met de principes van dit beleid en in overeenstemming met onze instructies. Als deze ontwikkelaars of onderzoekers later hun werk of bevindingen publiceren, vragen we dat ze uw persoonlijke gegevens niet bekendmaken. Houd er rekening mee dat we, ondanks de verplichtingen die we aan ontwikkelaars en onderzoekers opleggen, niet kunnen garanderen dat ze zich aan onze overeenkomst zullen houden, en we garanderen ook niet dat we hun projecten regelmatig zullen screenen of controleren. (U kunt meer leren over heridentificatie in onze FAQ.)

Omdat u het publiek hebt gemaakt.

Alle informatie die u openbaar op de Wikimedia-websites plaatst, is precies dat - openbaar. Als u bijvoorbeeld uw e-mailadres op uw overlegpagina plaatst, is dat openbaar en niet beschermd door dit beleid. En als u bewerkt zonder u te registreren of in te loggen op uw account, wordt uw IP-adres openbaar weergegeven. Denk goed na over het gewenste niveau van privacy voordat u persoonlijke informatie op uw gebruikerspagina of elders bekendmaakt.

Beveiliging

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

We streven ernaar om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. We gebruiken verschillende fysieke en technische maatregelen, beleidsregels en procedures (zoals toegangscontroleprocedures, netwerkfirewalls en fysieke beveiliging) die zijn ontworpen om onze systemen en uw persoonlijke gegevens te beschermen. Helaas bestaat er niet zoiets als volledig veilige gegevensoverdracht of opslag, dus we kunnen niet garanderen dat onze veiligheid niet wordt geschonden (door technische maatregelen of door schending van ons beleid en onze procedures).

We zullen nooit om uw wachtwoord per e-mail vragen (maar we kunnen u een tijdelijk wachtwoord per e-mail sturen als u om het herstel van een wachtwoord heeft verzocht). Als u ooit een e-mail ontvangt waarin om uw wachtwoord wordt gevraagd, laat het ons dan weten door deze naar privacy@wikimedia.org te sturen, zodat we de bron van de e-mail kunnen onderzoeken.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra we persoonlijke informatie van u hebben ontvangen, bewaren we deze zo kort mogelijk in overeenstemming met het onderhoud, begrip en verbetering van de Wikimedia-websites en onze verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving. Persoonlijke informatie wordt verwijderd, samengevoegd of anoniem gemaakt na 90 dagen. Niet-persoonlijke informatie kan voor onbepaalde tijd worden bewaard. (Bekijk de lijst met voorbeelden in onze FAQ.)

Houd er rekening mee dat als u een bijdrage aan een pagina doet, de geschiedenis van die pagina uw bijdrage zal tonen. Dit omvat uw gebruikersnaam of uw IP-adres (als u bewerkt terwijl u niet bent ingelogd) en openbare bijdragen aan de Wikimedia-websites, door het websiteontwerp wordt gearchiveerd en voor onbepaalde tijd wordt weergegeven. De transparantie van de bijdrage- en revisiegeschiedenis van de projecten is van cruciaal belang voor hun doeltreffendheid en betrouwbaarheid. Zie onze richtlijnen voor gegevensbewaring voor meer informatie over onze praktijken voor gegevensbewaring.

Uw rechten

Als u uw persoonlijke informatie wilt laten verwijderen, of daar iets anders mee wilt laten doen of ons wilt laten weten, bekijk dan deze pagina. Als u toegang wilt aanvragen, voor bijvoorbeeld het wijzigen van uw persoonlijke informatie of het inperken van de toegang/verwerking daarvan, of een kopie wilt voor bijvoorbeeld een andere organisatie, neem dan contact met ons op. Wij reageren op uw verzoek op basis van de relevante wet(ten).

U kunt sommige van deze rechten zelf, zonder onze inzet, uitvoeren. Als u geregistreerd bent, dan heeft u via de Voorkeuren toegang tot een gedeelte van uw Persoonlijke Informatie, u kunt ook uw gegevens van uw gebruikersaccount downloaden. U kunt bepalen welke meldingen of notificaties u wilt ontvangen en hoe vaak.

Belangrijke informatie

Voor de bescherming van de Wikimedia Foundation en andere gebruikers, als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, mag u de Wikimedia-websites niet gebruiken.

Waar bevindt de stichting zich en wat betekent dat voor mij?

De Wikimedia Foundation is een non-profitorganisatie gevestigd in San Francisco, Californië, met servers en datacenters in de Verenigde Staten. Als u besluit om Wikimedia-websites te gebruiken, zowel binnen als buiten de VS, begrijpt u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden verzameld, overgedragen, opgeslagen, verwerkt, bekendgemaakt en anderszins gebruikt in de VS zoals beschreven in dit privacybeleid. U begrijpt ook dat uw informatie door ons kan worden overgedragen vanuit de Verenigde Staten naar andere landen, die mogelijk andere of minder strikte gegevensbeschermingswetten hebben dan uw land, in verband met het verlenen van diensten aan u.

Onze reactie op Do Not Track (DNT) signalen

We doen er alles aan om persoonlijke informatie te beschermen. Volgens dit beleid kunnen we uw informatie alleen delen in bepaalde situaties, waarover u meer kunt lezen in het gedeelte "Wanneer mogen wij uw informatie delen?" van dit privacybeleid. Wij delen uw persoonlijke informatie niet voor reclame-doeleinden.

Omdat we alle gebruikers in overeenstemming met dit Beleid beschermen, veranderen we ons gedrag niet als reactie op het "niet volgen"-signaal van een webbrowser. Kijk op de FAQ voor meer informatie over Do Not Track signalen en hoe we die afhandelen.

Veranderingen aan dit privacybeleid

Omdat dingen in de loop van de tijd van nature veranderen en we ervoor willen zorgen dat ons privacybeleid onze praktijken en de wet nauwkeurig weerspiegelt, kan het nodig zijn om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. We behouden ons het recht voor om dit op de volgende manier te doen:

 • In het geval van substantiële wijzigingen, zullen we de voorgestelde wijzigingen aan onze gebruikers verstrekken in ten minste drie (3) talen (naar eigen goeddunken geselecteerd) voor een open commentaarperiode van ten minste dertig (30) kalenderdagen. Voorafgaand aan het begin van een commentaarperiode, zullen we dergelijke wijzigingen en de mogelijkheid om commentaar te geven via de Wikimedia-websites en via een melding op WikimediaAnnounce-L of een vergelijkbare mailinglijst melden.
 • Voor kleine wijzigingen, zoals grammaticale aanpassingen, administratieve of juridische wijzigingen of correcties van onjuiste verklaringen, zullen we de wijzigingen publiceren en, indien mogelijk, ten minste drie (3) kalenderdagen van tevoren melden via WikimediaAnnounce-L of soortgelijke mailinglijst.

We vragen u om de meest actuele versie van ons Privacybeleid door te nemen. Als u de Wikimedia-websites blijft gebruiken nadat dit privacybeleid van kracht is geworden, betekent dit dat u dit privacybeleid van uw kant accepteert.

Neem contact met ons op

Als u vragen of suggesties hebt met betrekking tot het privacybeleid of over de informatie die in het privacybeleid staat, stuur dan een mail naar naar privacy@wikimedia.org of neem direct contact op. Als u zich bevindt in de Europese Unie en vragen heeft over uw persoonlijke gegevens of toegang daartoe wilt, ze wilt wijzigen of verwijderen, neem dan contact op met onze vertegenwoordiger via e-mail: EUrepresentative.Wikimedia@twobirds.com of e-mail:

Bird & Bird GDPR Representative Ireland
29 Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 AY28
Ireland
Contactpersoon: Vincent Rezzouk-Hammachi

Als u een individueel persoon bent die zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt en vragen hebt over uw persoonlijke gegevens of toegang wilt aanvragen, bijwerken of verwijderen, kunt u contact opnemen met onze vertegenwoordiger per e-mail via UKrepresentative.Wikimedia@twobirds.com of per post via:

Bird & Bird GDPR Representative Services UK
12 New Fetter Lane
London
EC4A 1JP
United Kingdom
Contactpersoon: Vincent Rezzouk-Hammachi

U kunt uitsluitend contact opnemen met onze Vertegenwoordiger Europese Economische Ruimte of Verenigd Koninkrijk met betrekking tot gegevensbescherming.

Afhankelijk van uw rechtsgebied heeft u mogelijk ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw land of regio.

Bedankt!

Dank u voor het lezen van ons privacybeleid. Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan de websites van Wikimedia en waarderen uw deelname aan het creëren en onderhouden van de grootste opslagplaats van vrije kennis in de wereld.

Let op dat in het geval dat er verschillen in de betekenis of interpretatie tussen de originele Engelstalige versie van het privacybeleid en de vertaling voorkomen, de originele Engelstalige versie voorrang krijgt.


Deze versie is goedgekeurd door Amanda Keton op 7 juni 2021, overeenkomstig de Delegatie van beleidsbepalende bevoegdheid door het bestuur, en is op 25 juni 2021 in werking getreden. Eerdere versies zijn hieronder te vinden:

Privacygerelateerde pagina 's