Wikimedia Foundation Privacy Policy

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Privacy policy and the translation is 96% complete.
Chính sách quyền riêng tư
Đây là tài liệu tóm tắt Chính sách quyền riêng tư. Để đọc toàn bộ điều khoản, hãy cuộn xuống hoặc nhấp vào đây.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tài liệu tóm tắt này không nằm trong Chính sách quyền riêng tư và không phải là tài liệu pháp lý. Đây chỉ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp người đọc hiểu được toàn bộ Chính sách quyền riêng tư. Hãy coi đây là tài liệu thông thường giới thiệu về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Vì bạn không bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân khi tham gia tổ hợp cung cấp kiến thức miễn phí này, bạn có thể:

Vì muốn bạn hiểu được cách chúng tôi cải thiện Trang Wikimedia để phục vụ bạn tốt hơn, chúng tôi thu thập một số thông tin khi bạn:

Chúng tôi cam kết:

Xin lưu ý:

 • Mọi nội dung bổ sung hoặc chỉnh sửa trên Trang Wikimedia sẽ được công bố công khai và tồn tại vĩnh viễn.
 • Nếu bạn bổ sung hoặc chỉnh sửa nội dung nào đó trên Trang Wikimedia mà không đăng nhập, thì nội dung hoặc phần chỉnh sửa đó sẽ được gán công khai và vĩnh viễn cho địa chỉ IP được sử dụng tại thời điểm đó chứ không phải tên người dùng.
 • Cộng đồng hiệu đính viên và cộng tác viên tình nguyện của chúng tôi là một tổ chức tự quản trị. Một số quản trị viên Trang Wikimedia được cộng đồng bình chọn đã sử dụng các công cụ để có quyền truy cập giới hạn vào thông tin không công khai về những nội dung mới đóng góp, nhờ đó, họ có thể bảo vệ Trang Wikimedia đó và thực thi chính sách.
 • Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho tất cả các trang và dịch vụ do Wikimedia Foundation điều hành, chẳng hạn như các trang hoặc dịch vụ có chính sách quyền riêng tư riêng (như Wikimedia Shop) hay các trang hoặc dịch vụ do bên thứ ba điều hành (chẳng hạn như các dự án của nhà phát triển bên thứ ba trên Wikimedia Cloud Services).
 • Theo cam kết của chúng tôi đối với hoạt động giáo dục và nghiên cứu trên toàn thế giới, đôi khi chúng tôi công bố thông tin công khai và thông tin tổng hợp hoặc không nhận dạng cá nhân cho công chúng thông qua kho dữ liệu và tập dữ liệu.
 • Để bảo vệ Wikimedia Foundation và những người dùng khác, nếu bạn không đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này, thì bạn không thể sử dụng các Trang Wikimedia.

Giới thiệu

Chào mừng bạn!

Phong trào Wikimedia được thành lập dựa trên một nguyên tắc đơn giản nhưng hiệu quả: Đoàn kết là sức mạnh. Chúng tôi không thể hợp tác tập thể nếu không thu thập, chia sẻ và phân tích thông tin về người dùng, đặc biệt là khi chúng tôi muốn áp dụng các biện pháp mới nhằm cải thiện các Trang Wikimedia sao cho hữu ích hơn, an toàn hơn và mang lại nhiều lợi ích hơn.

Theo chúng tôi, quá trình thu thập và sử dụng thông tin phải luôn minh bạch. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách Wikimedia Foundation – tổ chức phi lợi nhuận lưu trữ các Trang Wikimedia, chẳng hạn như Wikipedia – thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin mà chúng tôi nhận được từ bạn khi bạn sử dụng các Trang Wikimedia. Xin lưu ý rằng, khi sử dụng bất kỳ Trang nào trong số các Trang Wikimedia, tức là bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, truyền gửi, xử lý, lưu trữ, tiết lộ và sử dụng thông tin của bạn theo mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Điều này có nghĩa là bạn phải đọc kỹ Chính sách này.

Bạn không bắt buộc phải cung cấp Thông tin cá nhân không công khai khi tham gia tổ hợp cung cấp kiến thức miễn phí này. Bạn không cần phải cung cấp những thông tin như tên thật, địa chỉ hoặc ngày sinh khi đăng ký tài khoản thường hoặc khi đóng góp nội dung cho các Trang Wikimedia.

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê Thông tin cá nhân của bạn, cũng như không cung cấp cho người khác để họ bán hàng cho bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để tìm ra cách cải thiện các Trang Wikimedia sao cho hấp dẫn và dễ truy cập hơn, để xem ý tưởng nào hiệu quả và giúp việc tìm hiểu cũng như đóng góp trở nên thú vị hơn. Nói một cách đơn giản, chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện các Trang Wikimedia nhằm phục vụ bạn tốt hơn.

Tóm lại, chính những người như bạn, những con người tận tâm đóng góp kiến thức miễn phí, là những người có thể giúp các Trang Wikimedia không chỉ tồn tại mà còn phát triển và lớn mạnh.

Giải thích thuật ngữ

Vì tất cả mọi người (không chỉ luật sư) cần dễ dàng hiểu cách thức và lý do tại sao chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của họ, nên trong toàn bộ Chính sách này, chúng tôi sử dụng ngôn ngữ thông dụng thay vì các thuật ngữ chuyên ngành. Để đảm bảo bạn hiểu một số thuật ngữ quan trọng cụ thể, chúng tôi cung cấp bản dịch cho các thuật ngữ như sau:


Khi chúng tôi nói... ...nghĩa là:
“Wikimedia Foundation” / “Foundation” / “chúng tôi” / “của chúng tôi” Wikimedia Foundation, Inc., tổ chức phi lợi nhuận điều hành các Trang Wikimedia.
“Trang Wikimedia” / “dịch vụ của chúng tôi” Các trang web và dịch vụ của Wikimedia (bất kể ngôn ngữ nào), bao gồm cả các dự án chính của chúng tôi, chẳng hạn như Wikipedia và Wikimedia Commons, cũng như các ứng dụng dành cho thiết bị di động, Giao diện lập trình ứng dụng (API), email và thông báo; tuy nhiên, loại trừ các trang và dịch vụ được liệt kê trong phần “Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng đối với đối tượng nào” ở bên dưới.
“bạn” / “của bạn” / “tôi” Bạn, bất kể bạn là cá nhân, nhóm hay tổ chức và bất kể bạn có đang sử dụng các Trang Wikimedia hoặc các dịch vụ của chúng tôi thay mặt cho bạn hoặc người khác hay không.
“Chính sách này” / “Chính sách quyền riêng tư này” Tài liệu này, có tên “Chính sách quyền riêng tư của Wikimedia Foundation”.
“đóng góp” Nội dung mà bạn bổ sung hoặc chỉnh sửa trên bất kỳ Trang Wikimedia nào.
“Thông tin cá nhân” Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc thông tin chúng tôi thu thập có thể dùng để nhận dạng bạn. Xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi không nhất thiết phải thu thập tất cả các loại thông tin bên dưới, nhưng ít nhất chúng tôi coi những thông tin bên dưới là “thông tin cá nhân” nếu thông tin đó không được công khai và có thể dùng để nhận dạng bạn:
(a) tên thật, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, mật khẩu, số chứng minh thư/số thẻ căn cước công dân, địa chỉ IP, thông tin về tác nhân người dùng, số tài khoản thanh toán;
(b) khi được liên kết với một trong những thông tin ở tiểu mục (a), bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào như ngày sinh, giới tính, khuynh hướng tình dục, nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, tình trạng hôn nhân hoặc gia đình, tình trạng y tế hoặc khuyết tật, đảng phái chính trị và tôn giáo.
“bên thứ ba” / “các bên thứ ba” Các cá nhân, tổ chức, trang web, dịch vụ, sản phẩm và ứng dụng không do Wikimedia Foundation kiểm soát, quản lý hoặc vận hành. Những bên này bao gồm người dùng Wikimedia và các tổ chức hoặc nhóm độc lập khác góp sức thúc đẩy tổ hợp Wikimedia như các chi hội, tổ chức chuyên tráchnhóm người dùng của Wikimedia cũng như các tình nguyện viên, nhân viên, giám đốc, viên chức, người nhận tài trợ và nhà thầu của các tổ chức hoặc nhóm đó.


Chính sách quyền riêng tư này áp dụng và không áp dụng đối với đối tượng nào

Trừ khi bên dưới giải thích khác, nếu không, Chính sách quyền riêng tư này áp dụng đối với hoạt động thu thập và xử lý thông tin về bạn mà chúng tôi nhận được khi bạn sử dụng bất kỳ Trang nào trong số các Trang Wikimedia. Chính sách này cũng áp dụng đối với thông tin mà chúng tôi nhận được từ các đối tác của chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác. Để hiểu thêm về những đối tượng áp dụng của Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng xem nội dung bên dưới.

Ví dụ về những đối tượng áp dụng của Chính sách quyền riêng tư này

Xin giải thích rõ hơn, Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho những đối tượng sau, bất kể ngôn ngữ nào:

 • Tất cả các trang chính của chúng tôi (trong danh sách các dự án lớn), chẳng hạn như Wikipedia, bao gồm trang người dùng, trang thảo luận và bảng tin.
 • Trang blog và API của chúng tôi (trừ khi chúng tôi cung cấp chính sách riêng cho các dịch vụ này).
 • Các ứng dụng di động chính thức của Wikimedia Foundation.
 • Email, tin nhắn SMS và thông báo do chúng tôi gửi hoặc do bạn gửi đến chúng tôi.

Tuy nhiên, Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng trong một số trường hợp chúng tôi thu thập hoặc xử lý thông tin. Ví dụ: một số hoạt động sử dụng có thể phải tuân thủ các chính sách quyền riêng tư riêng biệt (như chính sách của [//shop.wikimedia.org

Wikimedia Shop]) hoặc các trang hay dịch vụ do bên thứ ba điều hành (chẳng hạn như các dự án của nhà phát triển bên thứ ba trên Wikimedia Cloud Services). Để hiểu thêm về những đối tượng không áp dụng của Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng xem bên dưới.

Thông tin chi tiết về những đối tượng không áp dụng của Chính sách quyền riêng tư này

Nội dung bên dưới nằm trong Chính sách quyền riêng tư và nhằm giải thích chi tiết những trường hợp nào không phải tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này của chúng tôi.

Trang và công cụ Wikimedia có các chính sách khác
Một số trang web hoặc công cụ của Wikimedia Foundation có các điều khoản hoặc chính sách quyền riêng tư khác với Chính sách quyền riêng tư này. Những trang web này bao gồm:
Nếu một trang web nào đó của Wikimedia Foundation phải tuân thủ chính sách quyền riêng tư khác, thì trang web này sẽ liên kết với chính sách đó. Khi một công cụ nào đó của Wikimedia Foundation phải tuân thủ chính sách quyền riêng tư khác, thì trang tải xuống hoặc kích hoạt công cụ này sẽ có một đường liên kết đến chính sách đó.
Thành viên cộng đồng
Trang Wikimedia là sản phẩm tâm huyết kết tinh từ những nỗ lực cộng tác liên tục duy trì và cập nhật của cộng đồng tình nguyện viên toàn cầu. Cộng đồng tình nguyện viên toàn cầu này đôi khi có thể có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân để đảm bảo các Trang Wikimedia hoạt động tốt.
 • Tình nguyện viên cấp quản trị, chẳng hạn như những người dùng có quyền kiểm định CheckUser hoặc quyền Quản lý. Đây là những tình nguyện viên thực thi các chính sách của Trang Wikimedia và đảm bảo an toàn cho các Trang Wikimedia. Khi những quản trị viên này truy cập vào Thông tin cá nhân không công khai, họ phải tuân thủ Chính sách về quyền truy cập thông tin không công khai của chúng tôi, cũng như các chính sách khác riêng của công cụ.
 • Nhà cung cấp công cụ. Chúng tôi hỗ trợ các nền tảng để các nhà phát triển bên thứ ba thử nghiệm và phát triển các công cụ và trang mới, chẳng hạn như [[[:mw:Special:MyLanguage/Wikimedia Cloud Services|wmflabs.org]] wmflabs.org]. Khi bạn sử dụng một trong những công cụ do những tình nguyện viên này phát triển, bạn có thể truyền gửi thông tin cho họ. Khi những tình nguyện viên này truy cập thông tin không công khai hoặc Thông tin cá nhân, họ phải tuân thủ các điều khoản áp dụng đối với nền tảng cụ thể cung cấp công cụ đó.
 • Người dùng khác. Chúng tôi cung cấp một số công cụ cho phép người dùng giao tiếp với nhau. Chính sách này có thể áp dụng đối với nội dung thông tin liên lạc được trao đổi qua hệ thống của chúng tôi, nhưng không áp dụng đối với người dùng nhận các thông tin liên lạc này và những hoạt động họ thực hiện với thông tin liên lạc sau khi nhận được. Ví dụ:
  • đăng tải lên danh sách email do Foundation lưu trữ;
  • xin hỗ trợ từ các tình nguyện viên thông qua hệ thống xử lý yêu cầu trực tuyến của chúng tôi (email gửi đến info[at]wikimedia.org được chuyển đến hệ thống này);
  • gửi email cho người dùng khác qua các Trang Wikimedia (ví dụ: bằng cách sử dụng tính năng “Gửi email cho người dùng này”); và
  • trò chuyện trên kênh IRC (chẳng hạn như trên kênh #wikipedia).
Bên thứ ba
Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng đối với cách Wikimedia Foundation thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân và không áp dụng đối với các hoạt động của bên thứ ba. Ví dụ: Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng đối với các hoạt động của:
 • Các trang web do các tổ chức khác điều hành, chẳng hạn như các trang web được liên kết trong phần “Tham khảo” trên Wikipedia hoặc do các chi hội của Wikimedia hoặc các tổ chức hỗ trợ tổ hợp khác điều hành. Các tổ chức này có thể nhận thông tin từ bạn nếu bạn truy cập trang web của họ sau khi sử dụng một trong các Trang Wikimedia. Họ phải tuân thủ các chính sách quyền riêng tư của riêng mình.
 • Các ứng dụng dành cho thiết bị di động do các tổ chức hoặc cá nhân khác cung cấp. Các tổ chức hoặc cá nhân này có thể nhận thông tin từ bạn nếu bạn sử dụng các ứng dụng đó để truy cập các Trang Wikimedia hoặc nội dung Trang Wikimedia. Họ phải tuân thủ các chính sách quyền riêng tư của riêng mình.

Đôi khi, tình nguyện viên có thể tích hợp công cụ thu thập dữ liệu, chẳng hạn như tập lệnh, tiện ích, pixel theo dõi hoặc nút chia sẻ, trên Trang Wikimedia mà chúng tôi không biết. Chính sách này không áp dụng đối với cách các bên thứ ba xử lý thông tin mà họ nhận được qua công cụ như vậy. Nếu bạn gặp phải công cụ của bên thứ ba như vậy và bạn cho rằng công cụ đó vi phạm Chính sách này, bạn có thể tự xóa công cụ đó hoặc báo cáo lên privacy[at]wikimedia.org để chúng tôi có thể điều tra.

Nếu các chính sách của cộng đồng áp dụng đối với thông tin, chẳng hạn như chính sách về quyền kiểm định CheckUser, thì cộng đồng liên quan có thể bổ sung vào các quy tắc và nghĩa vụ được nêu trong Chính sách này. Tuy nhiên, họ không được phép tạo ra các ngoại lệ mới hoặc giảm các biện pháp bảo vệ được nêu trong Chính sách này.

Thu thập và sử dụng thông tin

Các loại thông tin mà chúng tôi nhận được từ bạn và cách chúng tôi nhận thông tin đó

Nội dung công khai do bạn đóng góp

Khi bạn đóng góp nội dung cho bất kỳ Trang Wikimedia nào, kể cả trên trang người dùng hoặc trang thảo luận, tức là bạn đang tạo hồ sơ công khai, vĩnh viễn, ghi lại mọi nội dung do bạn thêm, xóa hoặc thay đổi. Phần hoạt động trên trang sẽ hiển thị thời điểm bạn đóng góp hoặc xóa nội dung, cũng như tên người dùng của bạn (nếu bạn đã đăng nhập) hoặc địa chỉ IP của bạn (nếu bạn chưa đăng nhập). Chúng tôi có thể sử dụng riêng nội dung công khai do bạn đóng góp hoặc gộp với nội dung công khai do những người khác đóng góp, để tạo ra các tính năng mới hoặc các sản phẩm liên quan đến dữ liệu cho bạn, hoặc để tìm hiểu thêm về cách người dùng sử dụng các Trang Wikimedia, như được giải thích chi tiết ở phần bên dưới trong mục “Cách chúng tôi sử dụng thông tin nhận được từ bạn” trong Chính sách quyền riêng tư này.

Thông tin hiển thị công khai

Trừ khi Chính sách này quy định khác, nếu không, bạn cần hiểu rằng thông tin mà bạn chủ động đóng góp cho các Trang Wikimedia, bao gồm cả Thông tin cá nhân, sẽ được hiển thị công khai và có thể được các công cụ tìm kiếm tìm ra. Giống như hầu hết mọi thứ trên Internet, bất kỳ thứ gì bạn chia sẻ đều có thể được người khác sao chép và tiếp tục phát tán trên Internet. Vui lòng không đóng góp bất kỳ thông tin nào mà bạn không thoải mái khi thông tin đó được công khai vĩnh viễn, chẳng hạn như tiết lộ tên thật hoặc vị trí của bạn trong các nội dung mà bạn đóng góp.

Xin lưu ý rằng dữ liệu cụ thể do bạn công khai hoặc dữ liệu tổng hợp do chúng tôi công khai có thể được bất kỳ ai sử dụng để phân tích và suy đoán thêm thông tin, chẳng hạn họ có thể suy đoán quốc tịch, đảng phái chính trị và giới tính của người dùng.

Thông tin và đăng ký tài khoản

Bạn muốn tạo tài khoản? Tuyệt lắm! Bạn không muốn tạo tài khoản? Không sao hết!

Bạn không bắt buộc phải tạo tài khoản khi đọc hoặc đóng góp nội dung cho Trang Wikimedia, trừ những trường hợp hiếm hoi. Tuy nhiên, nếu bạn đóng góp mà không đăng nhập, thì nội dung mà bạn đóng góp sẽ được gán công khai cho địa chỉ IP liên kết với thiết bị của bạn.

Nếu bạn muốn tạo tài khoản thường, thì hầu như chúng tôi chỉ yêu cầu bạn cung cấp tên người dùng và mật khẩu. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn cung cấp địa chỉ email, thì chúng tôi không thể giúp bạn khôi phục mật khẩu của bạn.

Thông tin chi tiết về tên người dùng

Tên người dùng của bạn sẽ được hiển thị công khai, vì vậy hãy lưu ý khi tiết lộ tên thật hoặc Thông tin cá nhân khác trong tên người dùng. Mật khẩu chỉ có tác dụng xác minh rằng tài khoản là của bạn. Địa chỉ IP của bạn cũng tự động được gửi đến chúng tôi và chúng tôi sẽ tạm thời lưu lại địa chỉ đó. Chúng tôi làm vậy để bảo vệ người dùng Wikimedia và nội dung dự án; nếu xảy ra hành vi sử dụng sai mục đích, thì chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ IP và tên người dùng để tiến hành điều tra. Bạn không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ Thông tin cá nhân nào khác: Không phải cung cấp tên, địa chỉ email, ngày sinh và thông tin thẻ tín dụng.

Sau khi tạo, bạn không thể xóa hoàn toàn tài khoản người dùng (mặc dù bạn thường có thể ẩn thông tin trên trang người dùng nếu muốn). Nguyên nhân là do những nội dung do bạn đóng góp công khai phải được liên kết với tác giả (tức chính là bạn!). Trong một số trường hợp, cộng đồng Wikimedia có thể hỗ trợ người dùng xóa thông tin bổ sung liên quan đến tài khoản của họ khỏi các dự án.

Để hiểu rõ hơn thông tin nhân khẩu của người dùng, để bản địa hóa dịch vụ của chúng tôi và tìm hiểu cách chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ của mình, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin nhân khẩu về bản thân bạn, chẳng hạn như giới tính hoặc tuổi. Chúng tôi sẽ cho bạn biết liệu chúng tôi sẽ công khai hay giữ kín thông tin đó, để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc bạn có muốn cung cấp cho chúng tôi thông tin đó hay không. Việc cung cấp thông tin như vậy luôn dựa trên tinh thần tự nguyện. Nếu không muốn, bạn không cần phải cung cấp—chỉ đơn giản vậy thôi.

Thông tin về vị trí

GPS & các công nghệ định vị khác

Nếu bạn đồng ý, chúng tôi có thể sử dụng GPS (và các công nghệ khác thường được sử dụng để xác định vị trí) để hiển thị cho bạn nội dung phù hợp hơn. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin thu được qua các công nghệ này, trừ trường hợp được nêu trong Chính sách này. Bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách xem danh sách các ví dụ về cách chúng tôi sử dụng các công nghệ này trong phần Câu hỏi thường gặp.

Siêu dữ liệu

Đôi khi, chúng tôi tự động nhận được dữ liệu vị trí từ thiết bị của bạn. Ví dụ: nếu bạn muốn tải ảnh lên ứng dụng Wikimedia Commons, chúng tôi có thể tự động nhận được siêu dữ liệu từ thiết bị của bạn, chẳng hạn như địa điểm và thời gian bạn chụp ảnh. Xin lưu ý rằng, không giống như thông tin vị trí thu thập được qua tín hiệu GPS như mô tả bên trên, chế độ cài đặt mặc định trên thiết bị di động của bạn thường bao gồm siêu dữ liệu trong phần tải ảnh hoặc video lên các Trang Wikimedia. Nếu bạn không muốn gửi siêu dữ liệu cho chúng tôi và không muốn công khai siêu dữ liệu tại thời điểm tải lên, vui lòng thay đổi chế độ cài đặt trên thiết bị của bạn.

Địa chỉ IP

Cuối cùng, khi bạn truy cập bất kỳ Trang Wikimedia nào, chúng tôi sẽ tự động nhận được địa chỉ IP của thiết bị (hoặc máy chủ proxy của bạn) mà bạn đang sử dụng để truy cập Internet, địa chỉ này có thể dùng để suy đoán vị trí địa lý của bạn.

Thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng các Trang Wikimedia

Chúng tôi muốn cải thiện Trang Wikimedia để phục vụ tốt hơn cho bạn bằng cách tìm hiểu thêm về cách bạn sử dụng các trang này. Ví dụ: chúng tôi có thể muốn biết tần suất bạn truy cập các Trang Wikimedia, những nội dung bạn thích, những nội dung bạn thấy hữu ích, cách bạn truy cập Trang Wikimedia và liệu bạn có sử dụng tính năng hữu ích hơn nếu chúng tôi giải thích theo cách khác hay không. Chúng tôi cũng muốn Chính sách này và các hoạt động của chúng tôi phản ánh các giá trị của cộng đồng Wikimedia. Vì lý do này, chúng tôi bảo mật thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng các Trang Wikimedia, ngoại trừ trường hợp được nêu trong Chính sách này.

Các thông tin chúng tôi tự động ghi nhận

Theo cơ chế hoạt động của các trình duyệt, chúng tôi tự động nhận được một số thông tin khi bạn truy cập các Trang Wikimedia. Thông tin này gồm cả những lúc bạn sử dụng công cụ trực tuyến trên trang web của bên thứ ba tải thông tin từ các Trang Wikimedia. Thông tin này bao gồm loại thiết bị bạn đang sử dụng (có thể bao gồm mã nhận dạng thiết bị duy nhất, đối với một số phiên bản beta của ứng dụng của chúng tôi), loại và phiên bản trình duyệt, lựa chọn ưu tiên về ngôn ngữ trên trình duyệt, loại và phiên bản hệ điều hành của thiết bị, trong một số trường hợp, tên của nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc nhà mạng bạn sử dụng, trang web đã giới thiệu bạn đến các Trang Wikimedia, những trang bạn yêu cầu và truy cập cũng như ngày giờ bạn yêu cầu gì đó trên các Trang Wikimedia.

Nói một cách đơn giản, chúng tôi sử dụng thông tin này để nâng cao trải nghiệm của bạn trên các Trang Wikimedia. Ví dụ: chúng tôi sử dụng thông tin này để quản lý trang, tăng cường bảo mật và chống lại hành vi phá hoại; tối ưu hóa các ứng dụng, tùy chỉnh nội dung và thiết đặt lựa chọn ưu tiên về ngôn ngữ, kiểm tra các tính năng để xem xét hiệu quả hoạt động và cải thiện hiệu suất; hiểu cách người dùng tương tác với các Trang Wikimedia, theo dõi và nghiên cứu việc sử dụng các tính năng khác nhau, nắm được thông tin nhân khẩu của người dùng các Trang Wikimedia và phân tích xu hướng.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi chủ động thu thập một số loại thông tin bằng nhiều loại công nghệ thông dụng, bao gồm: pixel theo dõi, JavaScript và các công nghệ thu thập “dữ liệu lưu trữ cục bộ”, chẳng hạn như cookiebộ nhớ cục bộ. Những loại công nghệ này cũng có thể được sử dụng trong các công cụ trực tuyến trên trang web của bên thứ ba tải thông tin từ các Trang Wikimedia. Chúng tôi nhận thấy rằng một vài trong số những công nghệ này không được tín nhiệm nhất trong vùng và có thể được sử dụng cho các mục đích thấp kém hơn. Vì vậy, chúng tôi muốn công bố thật rõ ràng lý do tại sao chúng tôi sử dụng các phương pháp này và loại thông tin mà chúng tôi thu thập qua đó.

Tùy thuộc vào công nghệ chúng tôi sử dụng, dữ liệu lưu trữ cục bộ có thể bao gồm văn bản, Thông tin cá nhân (chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn) và thông tin về việc bạn sử dụng các Trang Wikimedia (chẳng hạn như tên người dùng hoặc thời gian bạn truy cập). Xem phần bên dưới để biết thêm thông tin.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện Trang Wikimedia nhằm giúp bạn có trải nghiệm an toàn hơn và hiệu quả hơn, để hiểu rõ hơn về các lựa chọn ưu tiên của người dùng và mức độ tương tác của người dùng với các Trang Wikimedia và nói chung là để cải thiện các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi tuyệt đối không bao giờ sử dụng cookie của bên thứ ba, trừ khi được bạn cho phép. Nếu bạn từng bắt gặp công cụ thu thập dữ liệu của bên thứ ba không được bạn cho phép (chẳng hạn như công cụ có thể do người dùng khác hoặc quản trị viên tích hợp nhầm), vui lòng báo cáo cho chúng tôi tới địa chỉ privacy@wikimedia.org.

Thông tin chi tiết về dữ liệu lưu trữ cục bộ

Dữ liệu lưu trữ cục bộ, JavaScript và pixel theo dõi có những chức năng như sau:

 • Cung cấp cho bạn trải nghiệm tùy chỉnh, chẳng hạn như sử dụng cookie để biết lựa chọn ưu tiên về ngôn ngữ của bạn, để ghi nhớ lựa chọn ưu tiên của người dùng mà bạn thiết đặt để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn giao diện tùy chỉnh mà bạn muốn, đồng thời cho bạn biết về những vấn đề và sự kiện của Wikimedia trong khu vực mà bạn có thể quan tâm.
 • Cung cấp cho bạn nội dung phù hợp hơn và nhanh hơn. Ví dụ: chúng tôi sử dụng bộ nhớ cục bộ để lưu trữ các bài báo bạn mới đọc trực tiếp trên thiết bị, để bạn có thể truy xuất nhanh chóng. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng cookie để biết được các chủ đề bạn đã tìm kiếm để có thể tối ưu hóa kết quả tìm kiếm trả về cho bạn.
 • Hiểu cách bạn sử dụng các Trang Wikimedia, để chúng tôi biết những tính năng nào hoạt động hiệu quả và những tính năng nào hữu ích. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng cookie để biết danh sách các bài viết bạn đang theo dõi trong danh sách theo dõi để giới thiệu các bài viết tương tự mà bạn có thể quan tâm.
 • Hiểu cách bạn sử dụng các Trang Wikimedia trên nhiều thiết bị, để có thể cải thiện các Trang Wikimedia sao cho hiệu quả hơn và thuận tiện hơn cho bạn.
 • Cải thiện các Trang Wikimedia sao cho thuận tiện hơn, chẳng hạn như bằng cách sử dụng cookie để duy trì phiên truy cập của bạn khi bạn đăng nhập hoặc để ghi nhớ tên người dùng của bạn trong trường đăng nhập.

Bạn muốn biết thông tin cụ thể hơn? Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về một số cookie cụ thể mà chúng tôi sử dụng, khi nào những cookie hết hạn và chúng tôi sử dụng cookie nhằm mục đích gì trong phần Câu hỏi thường gặp.

Chúng tôi cho rằng khi thu thập dữ liệu như vậy, chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm người dùng, nhưng bạn có thể xóa hoặc vô hiệu hóa một số hoặc tất cả dữ liệu lưu trữ cục bộ qua phần cài đặt trình duyệt, tùy thuộc vào trình duyệt của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về một số tùy chọn dành cho bạn trong phần Câu hỏi thường gặp. Mặc dù không có dữ liệu lưu trữ cục bộ, bạn vẫn có thể sử dụng các trang của chúng tôi, nhưng một số tính năng sẽ không hoạt động bình thường nếu bạn tắt dữ liệu lưu trữ cục bộ.

Mặc dù những ví dụ bên trên liên quan đến thông tin về bạn được thu thập thông qua các công cụ thu thập dữ liệu được giữ bảo mật theo Chính sách này, nhưng xin lưu ý rằng một số thông tin về các thao tác được thực hiện dưới tên người dùng của bạn sẽ được công khai trong mục nhật ký công khai cùng với các thao tác do những người dùng khác thực hiện. Ví dụ: nhật ký công khai có thể bao gồm lịch sử chỉnh sửa bài viết hoặc ngày bạn tạo tài khoản trên Trang Wikimedia cùng với ngày những người dùng khác tạo tài khoản trên Trang Wikimedia.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin nhận được từ bạn

Tổng quan

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ cho chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để phục vụ mục đích hợp pháp là theo đuổi sứ mệnh từ thiện của chúng tôi, bao gồm:

Điều hành các Trang Wikimedia, chia sẻ nội dung bạn đóng góp và quản lý Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để giúp bạn chia sẻ kiến thức cho cộng đồng và thêm các tính năng mới vào các Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để quản lý quyền truy cập vào tài khoản của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ liên quan.
 • Để gửi thông tin hành chính cho bạn, chẳng hạn như các nội dung thay đổi trong chính sách của chúng tôi.
 • Để cho phép bạn gửi tin nhắn cho người khác nếu muốn. Chúng tôi bảo mật những thông tin liên lạc trực tiếp giữa người dùng (chẳng hạn như các tin nhắn gửi qua tính năng “Gửi email cho người dùng này”), nếu các thông tin liên lạc đó là thông tin không công khai và được lưu trữ hoặc truyền gửi qua hệ thống Wikimedia Foundation, ngoại trừ trường hợp được nêu trong Chính sách này.

Chúng tôi thực hiện các hoạt động trên để quản lý mối quan hệ giữa chúng ta, vì chúng tôi có lợi ích hợp pháp và/hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Cung cấp các Dịch vụ tùy chỉnh.
 • Để cung cấp cho bạn nội dung, thông báo và chế độ cài đặt tùy chỉnh cũng như nâng cao trải nghiệm của bạn trên các Trang Wikimedia.

Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ tùy chỉnh Dịch vụ nếu được bạn đồng ý; hoặc để duy trì lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Gửi email thông báo tin mới và thông tin về các mục mà chúng tôi nghĩ bạn có thể quan tâm.
 • Để cho bạn biết về tình hình của Wikimedia Foundation, Trang Wikimedia hoặc tổ hợp Wikimedia.
 • Để thông báo cho bạn khi bài viết mà bạn đã theo dõi có thay đổi.

Chúng tôi sẽ chỉ gửi cho bạn những loại email này khi có sự đồng ý của bạn trừ khi được luật hiện hành cho phép. Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc sử dụng địa chỉ email của bạn để quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba cho bạn. Bạn có thể quản lý những loại thông báo bạn nhận và tần suất nhận bằng cách đến phần Lựa chọn ưu tiên về thông báo và Hồ sơ người dùng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về email và thông báo, cũng như cách thay đổi các lựa chọn ưu tiên trong phần Câu hỏi thường gặp.

Gửi khảo sát không bắt buộc và xin ý kiến phản hồi.

Chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội chia sẻ ý kiến và luôn cho bạn biết về cách chúng tôi dự định sử dụng câu trả lời của bạn và bất kỳ Thông tin cá nhân nào bạn cung cấp.

Bạn không bắt buộc phải trả lời bản khảo sát và đưa ra ý kiến phản hồi. Chúng tôi sẽ chỉ gửi cho bạn những loại yêu cầu này khi có sự đồng ý của bạn trừ khi được luật áp dụng cho phép. Bạn có thể quản lý những loại thông báo bạn nhận và tần suất nhận bằng cách đến phần Lựa chọn ưu tiên về thông báo và Hồ sơ người dùng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về email và thông báo, cũng như cách thay đổi các lựa chọn ưu tiên trong phần Câu hỏi thường gặp.

Cải thiện các Trang Wikimedia nhằm giúp bạn có trải nghiệm an toàn hơn và hiệu quả hơn.
 • Để sử dụng riêng nội dung công khai do bạn đóng góp hoặc gộp với nội dung công khai do những người khác đóng góp, để tạo ra các tính năng mới hoặc các sản phẩm liên quan đến dữ liệu cho bạn hoặc để tìm hiểu thêm về cách người dùng sử dụng các Trang Wikimedia.
 • Để chống lại tình trạng thư rác, đánh cắp danh tính, phần mềm độc hại và các hình thức sử dụng sai mục đích khác.
 • Để tối ưu hóa ứng dụng dành cho thiết bị di động và các ứng dụng khác.
 • Để kiểm thử các tính năng xem có hoạt động tốt không, hiểu cách người dùng tương tác với các Trang Wikimedia, theo dõi và nghiên cứu việc sử dụng các tính năng khác nhau, nắm được thông tin nhân khẩu của người dùng các Trang Wikimedia khác nhau và phân tích xu hướng.

Chúng tôi thực hiện các hoạt động trên để nâng cao lợi ích hợp pháp của chúng tôi và/hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Khác

Thông tin về vị trí

GPS & các công nghệ định vị khác

Như đã nêu ở trên, chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ định vị thông dụng để hiển thị cho bạn nội dung phù hợp hơn. Ví dụ: các ứng dụng của chúng tôi có thể tìm ra bài viết từ các trang Wikimedia gần vị trí của bạn mà bạn có thể quan tâm. Xin nhắc lại, bạn có thể đồng ý và/hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập của chúng tôi vào các công nghệ định vị này bất kỳ lúc nào, chẳng hạn như thông qua các chức năng ban đầu của hệ điều hành trên thiết bị di động và vẫn sử dụng các Trang Wikimedia.

Siêu dữ liệu

Như đã nêu ở trên, chúng tôi có thể tự động nhận được dữ liệu vị trí từ thiết bị của bạn. Ví dụ: nếu bạn tải ảnh lên bằng ứng dụng Wikimedia Commons, xin lưu ý rằng chế độ cài đặt mặc định trên thiết bị di động của bạn thường tạo ra siêu dữ liệu liên kết đến ảnh có trong phần tải lên. Xin nhắc lại, nếu bạn không muốn gửi siêu dữ liệu cho chúng tôi và không muốn công khai siêu dữ liệu tại thời điểm tải lên, vui lòng thay đổi chế độ cài đặt trên thiết bị của bạn.

Địa chỉ IP

Khi bạn truy cập bất kỳ Trang Wikimedia nào, chúng tôi sẽ tự động nhận được địa chỉ IP của thiết bị (hoặc máy chủ proxy của bạn) mà bạn đang sử dụng để truy cập Internet, địa chỉ này có thể dùng để suy đoán vị trí địa lý của bạn. Chúng tôi bảo mật địa chỉ IP, ngoại trừ trường hợp được nêu trong Chính sách này. Nếu bạn truy cập Trang Wikimedia bằng thiết bị di động, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ IP của bạn để cung cấp thông tin ẩn danh hoặc tổng hợp cho các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến lưu lượng sử dụng ở một số khu vực nhất định.

Chúng tôi sử dụng thông tin vị trí này để cải thiện Trang Wikimedia nhằm giúp bạn có trải nghiệm an toàn hơn và hiệu quả hơn, để hiểu rõ hơn về các lựa chọn ưu tiên của người dùng và mức độ tương tác của người dùng với các Trang Wikimedia và nói chung là cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi sử dụng thông tin này để tăng cường bảo mật, tối ưu hóa các ứng dụng cũng như tìm hiểu cách mở rộng và hỗ trợ tốt hơn các cộng đồng Wikimedia. Chúng tôi cũng sử dụng Thông tin cá nhân theo cách được mô tả trong các mục “Vì lý do pháp lý” và “Để bảo vệ bạn, bản thân chúng ta và những người khác” trong Chính sách này.

Chia sẻ

Khi nào chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn?

Khi bạn cho phép

Chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn vì mục đích cụ thể, nếu bạn đồng ý. Ví dụ: nếu bạn nhận được học bổng và chúng tôi xin phép chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với một chi hội tại địa phương. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong danh sách các ví dụ trong phần Câu hỏi thường gặp.

Vì lý do pháp lý

Chúng tôi sẽ truy cập, sử dụng, lưu trữ và/hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi có lý do tin rằng đó là hành động cần thiết để tuân thủ lệnh, trát đòi hầu tòa, án lệnh, luật hoặc quy định có hiệu lực pháp luật, hoặc lệnh tư pháp hoặc hành chính khác. Tuy nhiên, nếu chúng tôi cho rằng một yêu cầu tiết lộ thông tin người dùng cụ thể nào đó là yêu cầu không hợp pháp hoặc lạm dụng hệ thống pháp luật và người dùng chịu ảnh hưởng này không có ý định phản đối yêu cầu tiết lộ thông tin kia, thì chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để phản đối yêu cầu này. Chúng tôi cam kết thông báo cho bạn qua email ít nhất mười (10) ngày dương lịch, nếu có thể, trước khi chúng tôi tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu pháp lý. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể thông báo nếu chúng tôi không bị pháp luật yêu cầu phải hạn chế liên hệ với bạn, khi không dấy lên nguy cơ hoặc tăng nguy cơ đe dọa đến tính mạng nếu tiết lộ yêu cầu và nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email.

Không nội dung nào trong Chính sách quyền riêng tư này yêu cầu bạn phải hạn chế thực hiện bất kỳ hành động phản đối hoặc biện hộ hợp pháp nào đối với yêu cầu (cho dù đó là yêu cầu dân sự, hình sự hay yêu cầu của cơ quan chính quyền) tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn của bên thứ ba. Bạn nên tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý ngay nếu có yêu cầu như vậy liên quan đến bạn.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về trát đòi hầu tòa.

Nếu Tổ chức bị nhượng quyền (trên thực tế khó có khả năng xảy ra!)

Trong trường hợp cực kỳ hy hữu nếu thay đổi quyền sở hữu toàn bộ hoặc về cơ bản là toàn bộ Foundation, hoặc chúng tôi cơ cấu lại tổ chức (chẳng hạn như sáp nhập, hợp nhất hoặc mua lại), và để theo đúng lợi ích hợp pháp của chúng tôi, chúng tôi sẽ vẫn bảo mật Thông tin cá nhân của bạn, ngoại trừ trường hợp được nêu trong Chính sách này và thông báo cho bạn qua các Trang Wikimedia và qua mục thông báo trên WikimediaAnnounce-L hoặc danh sách gửi thư tương tự ít nhất ba mươi (30) ngày dương lịch trước khi bất kỳ Thông tin cá nhân nào được chuyển giao hoặc phải tuân thủ chính sách quyền riêng tư khác.

Để bảo vệ bạn, bản thân chúng ta và những người khác

Chúng tôi, hoặc những người dùng cụ thể có một số quyền quản trị như được mô tả bên dưới, cần sử dụng và chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn nếu có lý do tin rằng đó là hành động cần thiết để thực thi hoặc điều tra các hành vi vi phạm tiềm ẩn đối với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, Chính sách quyền riêng tư này hoặc bất kỳ chính sách nào của Wikimedia Foundation hoặc chính sách của cộng đồng người dùng. Chúng tôi cũng có thể cần truy cập và chia sẻ Thông tin cá nhân để điều tra và tự bảo vệ mình trước các vụ kiện tụng hoặc mối đe dọa pháp lý.

Các Trang Wikimedia hoạt động theo hình thức cộng tác, trong đó người dùng là người soạn ra hầu hết các chính sách. Họ sẽ lựa chọn trong cộng đồng mình những người nắm giữ một số quyền quản trị nhất định. Các quyền này có thể bao gồm quyền truy cập vào một phần thông tin không công khai về những đóng góp và hoạt động gần đây của những người dùng khác. Họ sử dụng quyền truy cập này để giúp bảo vệ chống lại hành vi phá hoại và sử dụng sai mục đích, chống lại hành vi quấy rối của người dùng khác và nói chung là cố gắng giảm thiểu hành vi gây rối trên các Trang Wikimedia. Những nhóm quản trị khác nhau do người dùng lựa chọn này tự đặt ra quy định về quyền riêng tư và bảo mật của riêng mình, nhưng tất cả các nhóm như vậy phải đồng ý tuân thủ Chính sách về quyền truy cập thông tin không công khai của chúng tôi. Các nhóm quản trị do người dùng lựa chọn này có trách nhiệm giải trình trước những người dùng khác thông qua hoạt động kiểm tra và giám sát: người dùng được lựa chọn qua quy trình do cộng đồng điều hành và được người dùng đồng cấp giám sát qua nhật ký ghi lại hành động của họ. Tuy nhiên, Wikimedia Foundation không biết tên hợp pháp của những người dùng này.

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi có lý do tin rằng đó là hành động cần thiết để ngăn chặn nguy cơ thương tật nghiêm trọng hoặc tử vong mà một cá nhân nào đó sắp phải chịu hoặc để bảo vệ tổ chức, nhân viên, nhà thầu, người dùng của chúng tôi hoặc công chúng, tất nhiên, chúng tôi hy vọng biến cố này sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi có lý do tin rằng đó là hành động cần thiết để phát hiện, ngăn chặn hoặc đánh giá và xử lý các lo ngại về thư rác, phần mềm độc hại, hành vi gian lận, lạm dụng, hoạt động bất hợp pháp và các lo ngại về bảo mật hoặc kỹ thuật. (Tham khảo danh sách các ví dụ trong phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.)

Cho nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu bên thứ ba để họ hỗ trợ chúng tôi điều hành hoặc cải thiện các Trang Wikimedia nhằm phục vụ bạn và những người dùng khác. Chúng tôi cấp cho các nhà cung cấp hoặc nhà thầu này quyền truy cập Thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để họ triển khai dịch vụ cho chúng tôi hoặc để họ sử dụng các công cụ và dịch vụ của mình. Chúng tôi đặt ra các yêu cầu, chẳng hạn như thỏa thuận bảo mật, để đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ này xử lý Thông tin cá nhân của bạn tuân theo những quy tắc trong Chính sách này và áp dụng mức độ bảo vệ quyền riêng tư theo đúng những quy tắc đó. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần Câu hỏi thường gặp.

Nếu bạn truy cập Trang Wikimedia bằng thiết bị di động, chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ IP của bạn để cung cấp thông tin ẩn danh hoặc tổng hợp cho các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến lưu lượng sử dụng ở một số khu vực nhất định.

Một số nhà cung cấp dịch vụ yêu cầu chúng tôi đăng đường liên kết dẫn đến chính sách quyền riêng tư của họ; bạn có thể tìm thấy danh sách các nhà cung cấp dịch vụ này và đường liên kết đến chính sách của họ trên trang này.

Để hiểu và thử nghiệm

Phần mềm nguồn mở là nền tảng chạy các Trang Wikimedia, hoạt động dựa trên đóng góp của các nhà phát triển phần mềm tình nguyện, những người rất tận tâm viết và kiểm thử mã để cải thiện và phát triển phần mềm theo nhu cầu của người dùng. Để công việc của họ thuận lợi hơn, chúng tôi cấp cho một số nhà phát triển quyền truy cập hạn chế vào các hệ thống chứa Thông tin cá nhân, nhưng chỉ khi chúng tôi cho rằng họ cần có quyền đó để phát triển và đóng góp cho các Trang Wikimedia.

Tương tự như vậy, chúng tôi chia sẻ Thông tin không nhận dạng cá nhân hoặc thông tin tổng hợp với các nhà nghiên cứu, học giả, viện sĩ và các bên thứ ba quan tâm khác muốn nghiên cứu các Trang Wikimedia. Khi chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân này cho họ, họ có thể hiểu quy luật và số liệu thống kê về thông tin nhân khẩu, hoạt động truy cập và mức sử dụng. Sau đó, họ có thể chia sẻ kết quả với chúng tôi và người dùng của chúng tôi để tất cả có thể hiểu rõ hơn và cải thiện các Trang Wikimedia.

Khi chúng tôi cấp quyền truy cập Thông tin cá nhân cho các nhà phát triển hoặc nhà nghiên cứu bên thứ ba, chúng tôi đặt ra các yêu cầu, chẳng hạn như ký kết hợp đồng và áp dụng các biện pháp kỹ thuật hợp lý, để đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ này xử lý Thông tin cá nhân của bạn một theo đúng những quy tắc trong Chính sách này và theo đúng hướng dẫn của chúng tôi. Nếu sau đó các nhà phát triển hoặc nhà nghiên cứu này công bố thành quả công tác hoặc kết quả của họ, chúng tôi sẽ yêu cầu họ không tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn. Xin lưu ý rằng, mặc dù chúng tôi đã đặt ra nghĩa vụ đối với nhà phát triển và nhà nghiên cứu, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng họ sẽ tuân theo thỏa thuận, cũng như không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ thường xuyên sàng lọc hoặc kiểm tra các dự án của họ. (Bạn có thể tìm hiểu thêm về quy trình tái nhận dạng trong phần Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.)

Vì bạn công khai thông tin

Bất kỳ thông tin nào bạn đăng công khai trên các Trang Wikimedia chính là thông tin công khai. Ví dụ: nếu bạn đăng địa chỉ gửi thư của mình lên trang thảo luận, địa chỉ đó sẽ được công khai và không được Chính sách này bảo vệ một cách cụ thể. Nếu bạn chỉnh sửa nội dung nhưng không đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản, địa chỉ IP của bạn sẽ hiển thị công khai. Hãy nghĩ kỹ xem bạn muốn thông tin của mình riêng tư ở mức độ nào trước khi tiết lộ Thông tin cá nhân trên trang người dùng hoặc ở nơi khác.

Bảo vệ

Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách nào?

Chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp vật lý và kỹ thuật, chính sách và quy trình (chẳng hạn như quy trình kiểm soát quyền truy cập, tường lửa mạng và hệ thống bảo mật vật lý) chuyên biệt để bảo vệ hệ thống của chúng tôi và Thông tin cá nhân của bạn. Rất tiếc, trên thực tế, quá trình lưu trữ hoặc truyền gửi dữ liệu không thể an toàn tuyệt đối, vì vậy, chúng tôi không thể đảm bảo rằng biện pháp bảo mật của chúng tôi sẽ không bị ai xâm phạm (bằng các biện pháp kỹ thuật hoặc bằng cách vi phạm các chính sách và quy trình của chúng tôi).

Chúng tôi sẽ không bao giờ gửi email yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu (nhưng có thể gửi cho bạn mật khẩu tạm thời qua email nếu bạn đã yêu cầu đặt lại mật khẩu). Nếu bạn từng nhận được email yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi email đó đến địa chỉ privacy@wikimedia.org, để chúng tôi có thể điều tra người gửi email.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn trong bao lâu?

Khi nhận được Thông tin cá nhân từ bạn, chúng tôi sẽ lưu giữ Thông tin đó trong thời gian ngắn nhất có thể để phục vụ mục đích duy trì, hiểu và cải thiện các Trang Wikimedia cũng như để tuân thủ nghĩa vụ của chúng tôi theo luật áp dụng. Chúng tôi thường sẽ xóa, tổng hợp hoặc hủy thông tin nhận dạng Thông tin cá nhân sau 90 ngày. Chúng tôi có thể giữ lại Thông tin không nhận dạng cá nhân vô thời hạn nếu thích hợp. (Tham khảo danh sách các ví dụ trong phần Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.)

Xin lưu ý rằng khi bạn đóng góp cho bất kỳ Trang Wikimedia nào, phần lịch sử trang sẽ hiển thị thời điểm bạn đóng góp, tên người dùng của bạn (nếu bạn đã đăng nhập) hoặc địa chỉ IP của bạn (nếu bạn chỉnh sửa mà không đăng nhập). Phần lịch sử nội dung đóng góp và sửa đổi của các dự án bắt buộc phải minh bạch để tạo hiệu quả và độ tin cậy. Để tìm hiểu thêm về các phương pháp giữ lại dữ liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần quy định về giữ lại dữ liệu.

Quyền hạn của bạn

Để biết thông tin về cách yêu cầu chúng tôi xóa Thông tin cá nhân hoặc xem bạn còn quyền nào khác đối với Thông tin cá nhân của mình, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp. Nếu bạn muốn có quyền truy cập, cập nhật hoặc hạn chế/phản đối việc xử lý Thông tin cá nhân hoặc nhận bản sao Thông tin cá nhân để gửi cho tổ chức khác, bạn có thể Liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn theo đúng luật hiện hành.

Ngoài ra, xin lưu ý rằng bạn có thể áp dụng một số quyền này mà không cần chúng tôi phải can thiệp. Ví dụ: nếu bạn là người dùng đã đăng ký, bạn có thể truy cập và cập nhật một số Thông tin cá nhân trong phần Lựa chọn ưu tiên, cũng như tải xuống dữ liệu tài khoản người dùng của bạn. Bạn cũng có thể quản lý những loại thông báo bạn nhận và tần suất nhận bằng cách đến phần Lựa chọn ưu tiên về thông báo.

Thông tin quan trọng

Để bảo vệ Wikimedia Foundation và những người dùng khác, nếu bạn không đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này, thì bạn không thể sử dụng các Trang Wikimedia.

Foundation có trụ sở tại đâu và điều này có ý nghĩa gì đối với tôi?

Wikimedia Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại San Francisco, California, trong đó, hệ thống máy chủ và trung tâm dữ liệu đặt tại Hoa Kỳ. Nếu muốn sử dụng các Trang Wikimedia, dù tại Hoa Kỳ hay bên ngoài Hoa Kỳ, bạn cần hiểu rằng Thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, truyền gửi, lưu trữ, xử lý, tiết lộ và sử dụng ở Hoa Kỳ theo mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Bạn cũng cần hiểu rằng thông tin của bạn có thể được chuyển từ Hoa Kỳ sang các quốc gia khác, những quốc gia đó có thể có luật bảo vệ dữ liệu khác hoặc không nghiêm ngặt bằng luật tại quốc gia bạn, liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho bạn.

Phản hồi của chúng tôi đối với chế độ Không theo dõi (DNT)

Chúng tôi cam kết bảo vệ Thông tin cá nhân của người dùng. Theo Chính sách này, chúng tôi chỉ có thể chia sẻ thông tin của bạn trong những trường hợp cụ thể đã nêu trong phần “Khi nào chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn?” trong Chính sách quyền riêng tư này. Đặc biệt, chúng tôi không chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị.

Vì chúng tôi bảo vệ tất cả người dùng theo Chính sách quyền riêng tư này, nên chúng tôi không thay đổi hành vi của mình theo chế độ “không theo dõi” của trình duyệt web. Để biết thêm thông tin về các chế độ Không theo dõi và cách chúng tôi xử lý những chế độ này, vui lòng truy cập phần Câu hỏi thường gặp.

Những thay đổi trong Chính sách quyền riêng tư này

Vì trên thực tế mọi sự đều thay đổi theo thời gian và chúng tôi muốn đảm bảo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi phản ánh chính xác các hoạt động của chúng tôi và luật pháp, nên đôi khi chúng tôi có thể cần phải chỉnh sửa Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi giữ quyền làm như vậy theo cách sau:

 • In the event of substantial changes, we will provide the proposed changes to our users in at least three (3) languages (selected at our discretion) for an open comment period lasting at least thirty (30) calendar days. Prior to the start of any comment period, we will provide notice of such changes and the opportunity to comment via the Wikimedia Sites, and via a notification on WikimediaAnnounce-L or a similar mailing list.
 • Nếu thay đổi ít, chẳng hạn như sửa lỗi ngữ pháp, thay đổi để đáp ứng thủ tục hành chính hoặc pháp lý, hoặc sửa chữa các tuyên bố không chính xác, thì chúng tôi sẽ đăng tải các thay đổi đó và nếu có thể, thông báo trước ít nhất ba (3) ngày dương lịch qua WikimediaAnnounce-L hoặc danh sách gửi thư tương tự.

Vui lòng xem lại phiên bản Chính sách quyền riêng tư mới nhất của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng các Trang Wikimedia sau ngày có hiệu lực của phiên bản Chính sách quyền riêng tư mới, tức là bạn chấp nhận Chính sách quyền riêng tư này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc hoặc đề xuất liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này, hoặc thông tin được thu thập theo Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@wikimedia.org hoặc trực tiếp liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn ở Khu vực kinh tế Châu u và có thắc mắc về dữ liệu cá nhân của mình hoặc muốn có quyền truy cập, cập nhật hoặc xóa dữ liệu đó, bạn có thể liên hệ với đại diện của chúng tôi qua địa chỉ email EUrepresentative.Wikimedia@twobirds.com hoặc gửi thư qua đường bưu điện tới địa chỉ:

Bird & Bird GDPR Representative Ireland
29 Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 AY28
Ireland

Đầu mối liên hệ chính: Vincent Rezzouk-Hammachi

Nếu bạn ở Vương quốc Anh và có thắc mắc về dữ liệu cá nhân của mình hoặc muốn có quyền truy cập, cập nhật hoặc xóa dữ liệu đó, bạn có thể liên hệ với đại diện của chúng tôi qua địa chỉ email UKrepresentative.Wikimedia@twobirds.com hoặc gửi thư qua đường bưu điện tới địa chỉ:

Bird & Bird GDPR Representative Services UK
12 New Fetter Lane
London
EC4A 1JP
United Kingdom

Đầu mối liên hệ chính: Vincent Rezzouk-Hammachi

Bạn chỉ có thể liên hệ với đại diện Khu vực kinh tế Châu u và Vương quốc Anh nếu có các thắc mắc liên quan đến bảo vệ dữ liệu.

Tùy thuộc vào khu vực tài phán của bạn mà bạn cũng có thể có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát có thẩm quyền tại quốc gia hoặc khu vực của bạn.

Cảm ơn bạn!

Cảm ơn bạn đã đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng bạn thích sử dụng các Trang Wikimedia và rất cảm kích trước nỗ lực của bạn trong việc tạo, duy trì và không ngừng cố gắng để cải thiện kho kiến thức miễn phí lớn nhất thế giới.

Xin lưu ý rằng nếu có bất kỳ khác biệt nào về ý nghĩa hoặc cách diễn giải giữa phiên bản tiếng Anh gốc của Chính sách quyền riêng tư này và bản dịch, thì phiên bản tiếng Anh gốc sẽ được ưu tiên.


This version was approved by Amanda Keton on June 7, 2021, pursuant to the Delegation of policy-making authority by the Board, and went into effect on June 25, 2021. Previous versions can be found below:

Các trang có liên quan đến quyền riêng tư