Jump to content

Pravidla ochrany osobních údajů/FAQ k předvoláním

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Privacy policy/Subpoena frequently asked questions and the translation is 82% complete.
Outdated translations are marked like this.

Wikimedia Foundation Privacy Policy: Subpoena Frequently Asked Questions

Co je předvolání?

Obsílka (předvolání, subpoena) je dokument, nařizující někomu dostavit se nebo předložit důkaz v souvislosti s žalobou. Jedna forma obsílky žádá poskytovatele služeb, aby zveřejnil osobní údaje o uživateli na základě jeho činnosti na internetových stránkách. Obsílka může být vydána právníkem zastupujícím jednu ze stran v případu, a může obsahovat požadavky, které jsou v některých případech přehnané. Nicméně, není-li účinně blokována okamžitým odvoláním, některé námitky k obsílce mohou být zamítnuty a nelze je uplatnit u soudu.

Proč se může někdo snažit zjišťovat údaje o mé totožnosti?

Obecně se obsílka snaží odhalit identitu anonymního autora na webové stránce třetí strany ve zjišťovací nebo vyšetřovací fázi soudního řízení. Žalobce zpravidla žádá zjištění strany, která mu podle jeho tvrzení způsobila škodu. Údajná škoda může vzniknout z on-line zveřejnění určitého druhu, jako je článek nebo příspěvek na diskusní stránce, které podle žalobcova tvrzení například porušují jeho autorská práva nebo jsou pomlouvačné. Žalobce může uživatele identifikovat na základě jeho IP adresy nebo registrované e-mailové adresy tím, že tyto informace sdělí poskytovateli internetových služeb (ISP). Jakmile je zjištěna reálná totožnost uživatele, může být žalován nebo stíhán v souvislosti s údajnou škodou.

Co se stane, když nepodniknu nic?

Jestliže nepodniknete potřebné právní kroky, nadace Wikimedia může být donucena vydat vaše osobní údaje či jiné požadované informace. Jakmile je vaše totožnost žadateli známá, nelze vyloučit vaše zatažení do soudního procesu.

Co mohu proti obsílce udělat?

Vzhledem ke složitosti právních argumentů a procesních požadavků, jakož i obtížnosti zachovat anonymitu při osobním podání, velice doporučeno okamžitě konzultovat s právníkem, a to zejména předtím, než podáte námitku proti předvolání. Pravidla a postupy pro námitku vůči obsílce budou záviset na zemi, kde bylo předvolání vydáno.

V některých jurisdikcích je možné podat námitky proti obsílce žalobci písemně. V jiných jurisdikcích vaší jedinou možností může být podání návrhu u soudu, aby zakročil (žádost o soudní zneplatnění obsílky). V každém případě ochrana vašich osobních identifikačních a jiných údajú proti jejich uvolnění vyžaduje podniknout jistá opatření do určité lhůty.

V rámci svého výzkumu se můžete podívat na tyto stránky:

Stránky týkající se ochrany osobních údajů