Jump to content

Polityka:Polityka prywatności/Powołanie do czynsto zadawanych pytań

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Privacy policy/Subpoena frequently asked questions and the translation is 100% complete.

Polityka prywatności Fundacyje Wikimedia: Powołanie do czynsto zadawanych pytań

Czym je cytacyjŏ?

Przikludziyń to dokument, kery nakazuje kerymu wystŏwić abo przedstawić dowody w związku z procesym prawnym. Jednŏ forma wezwaniŏ ôbchodzi dostawcy usługi ô ujawnianie informacyji ô użytkownikach, co je osobno identyfikowalne na podstawie jejich czynności na strōnach internetowych. Przikłady może być wydane ôd prawników, co reprezyntujōm jedyn z stron we sprawach, a w niykerych sprawach mogōm być zawarte żōnady, kere sōm nadmierne. Jednak, jezeli niy bydzie skutecznie zablokowano bez pryndko ôpisu, niykere ôbrōńce na wezwanie do prziszłości mogōm być ôdciepōne i niy mogōm być utrzymywane w sądzie.

Czymu ftoś chce ôkryśleć moje idyntyfikacyje?

Ôgōlnie wezwanie do ôkryślyniŏ tożsamości anonimowego ôgłosza ôstowo ôsłōwiane na strōnach strōny trzecij w czasie fazy ôdkrywaniŏ (abo zbiyranio dowodōw) pozwy. Powożŏcz zwykle chce zidentyfikować strōnã, kero podle twierdzy ôdwożōncego ôniŏ szkodã spowodowała. Tego, co sie mowi, szkody mogōm nastŏwać z ôpublikowaniŏ we internecie jakigoś rodzaju, take jak artykuł abo strōna do rozmowy, co, na przikłŏd, twierdzi ôdwoźnik, iże je ôskarżajōnco abo łōnczy sie autorskie prawa. Szczyńściym ôdpowiedziŏ na kōnserwacyjõ ôpisŏ sie kōnserwatōr. Jak już poznajōm ôbywatelskõ tożsamość we rzeczywistym świecie, to użytkownik może być pozwany abo ścigany w związku z rzekōnym szkodōm.

Co sie stanie, jak nic niy zrobiym?

Jeźli niy podujesz potrzebnych krokōw prawnych, to Fundacyjo Wikimedia może być zmuszona do przekazanio Twojich danych ôsobnych abo inkszych wymoganych informacyji. Jak sie ôbskarżōncy ô to wiy, to je możliwe, iże na przikłŏd, w procesie może być ône zapisane.

Co moge zrobić, coby sprzeciwić sie wezwaniu?

Skuli złożōności prawnych argumyntōw i wymogōw proceduralnych, jak tyż ciynżkości ôstanie anonimowym, kej sam skłŏdŏsz wniosek, fest zaleco sie, cobyś wartko skonsultowoł sie z prawnikiem, ôsobliwie przed podszukowaniym ôbrōny przed wezwaniym. Prawa i procedury ôbowiōnzowanio przikazaniŏ zależōm ôd jurysdykcyje, w keryj było wydane przikazanie.

W niykerych jurysdykcyjach możecie być w stanie wysłać powodom pisemne sprzeciwy. W inkszych jurysdykcyjach jedynym wyjściym może być złożynie wniosku ô ôbrōniynie w kōntekście (proszynie kōnteksu ô unieważniynie wezwanio). W ôbōch przipadkach, coby zabezpieczyć swoje dane ôsobiste i inksze dane przed ujawniyniym, je nojwożniyjsze, cobyś podjōnł kōnieczne czynności przed ôkryślōnymi terminymi.

W rōmach twojigo podszukowanio, możesz skonsultować sie z tymi strōnami:

Privacy-related pages