Quy định về Quyền riêng tư/Tóm tắt

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Privacy policy/Summary and the translation is 100% complete.
Chính sách quyền riêng tư
This is a summary of the Privacy Policy. To read the full terms, click here.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tài liệu tóm tắt này không nằm trong Chính sách quyền riêng tư và không phải là tài liệu pháp lý. Đây chỉ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp người đọc hiểu được toàn bộ Chính sách quyền riêng tư. Hãy coi đây là tài liệu thông thường giới thiệu về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Vì bạn không bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân khi tham gia tổ hợp cung cấp kiến thức miễn phí này, bạn có thể:

Vì muốn bạn hiểu được cách chúng tôi cải thiện Trang Wikimedia để phục vụ bạn tốt hơn, chúng tôi thu thập một số thông tin khi bạn:

Chúng tôi cam kết:

Xin lưu ý:

  • Mọi nội dung bổ sung hoặc chỉnh sửa trên Trang Wikimedia sẽ được công bố công khai và tồn tại vĩnh viễn.
  • Nếu bạn bổ sung hoặc chỉnh sửa nội dung nào đó trên Trang Wikimedia mà không đăng nhập, thì nội dung hoặc phần chỉnh sửa đó sẽ được gán công khai và vĩnh viễn cho địa chỉ IP được sử dụng tại thời điểm đó chứ không phải tên người dùng.
  • Cộng đồng hiệu đính viên và cộng tác viên tình nguyện của chúng tôi là một tổ chức tự quản trị. Một số quản trị viên Trang Wikimedia được cộng đồng bình chọn đã sử dụng các công cụ để có quyền truy cập giới hạn vào thông tin không công khai về những nội dung mới đóng góp, nhờ đó, họ có thể bảo vệ Trang Wikimedia đó và thực thi chính sách.
  • Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho tất cả các trang và dịch vụ do Wikimedia Foundation điều hành, chẳng hạn như các trang hoặc dịch vụ có chính sách quyền riêng tư riêng (như Wikimedia Shop) hay các trang hoặc dịch vụ do bên thứ ba điều hành (chẳng hạn như các dự án của nhà phát triển bên thứ ba trên Wikimedia Cloud Services).
  • Theo cam kết của chúng tôi đối với hoạt động giáo dục và nghiên cứu trên toàn thế giới, đôi khi chúng tôi công bố thông tin công khai và thông tin tổng hợp hoặc không nhận dạng cá nhân cho công chúng thông qua kho dữ liệu và tập dữ liệu.
  • Để bảo vệ Wikimedia Foundation và những người dùng khác, nếu bạn không đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này, thì bạn không thể sử dụng các Trang Wikimedia.
Các trang có liên quan đến quyền riêng tư