Jump to content

Wikimedia Foundation Confidentiality Agreement for Nonpublic Information

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Legal:Confidentiality agreement for nonpublic information and the translation is 93% complete.
Outdated translations are marked like this.

Споразумение за поверителност – непублични лични данни

Вие осигурявате критични и ценни услуги и поддръжка на движението на Уикимедия, и успехът на нашите проекти зависи от упълномощени членове на уикимедианската общност като Вас. Поради това, на Вас може да бъдат поверени поверителни непублични лични данни, включително лична информация за потребители. Това споразумение между Вас и Фондация Уикимедия отразява съвместния ни ангажимент за защита на тази информация. С полагането на цифров подпис и подаването на този документ, Вие декларирате, че сте навършили поне Х годишна възраст, и че сте прочели и приемате това Споразумение за поверителност между Вас и Фондация Уикимедия.

Непублични лични данни. Непубличните лични данни представляват частна информация, включително лична информация за потребители, която получавате или чрез инструменти, предоставени Ви като на упълномощен за това член на общността на Уикимедия, или от други такива членове. Непубличните лични данни включват "лична информация", както е дефинирана в Декларацията за поверителност, IP адреси и друга разкриваща самоличността информация, които не са достъпни по друг начин публично. Това не включва тази информация за потребител, която той или тя е направил публична в проектите на Уикимедия.

Изключения по отношение на непублични лични данни. В непубличните лични данни не се включва информация, която (а) е била публична по времето на разкриването; (б) станала е публично достояние след разкриването, но без нарушаване на тази политика от Ваша страна; (в) била е във Ваше владение преди разкриването, за което има писмени доказателства, и не е била обект на предходни клаузи за поверителност в политики на Уикимедия; или (г) се изисква по закон да бъде разкрита от Вас, но в такъв случай Вие поемате ангажимент да уведомите в най-бърз порядък Фондация Уикимедия относно възникването на подобно законово задължение и да се подчините на всички защитни разпореждания, наложени върху такова разкриване.

Оторизирани членове на общността. Оторизираните членове на общността са потребители на Уикимедия, на които, посредством валидни общностни или на Фондацията процедури, е поверена информация, предмет на Декларацията за поверителност. Това включва членове на общността с достъп до който и да е от инструментите, които позволяват достъп до непублична информация за други потребители или въобще за други лица; членове на общността с достъп до съдържание или потребителска информация, които са били премахнати от администраторския изглед, както и доброволци-разработчици с достъп до непублични лични данни. Оторизираните членове на общността могат да включват например ревизори, проверяващи, доброволци-разработчици и други подобни оторизирани роли.

Защита на непубличните лични данни. Вие се съгласявате:

 • да се съобразявате с Декларацията за поверителност, Политиката за достъп до непублични лични данни и всяка друга приложима и непротиворечаща политика на общността, касаеща непубличната информация;
 • да се въздържате от разкриване на непублични лични данни пред когото и да е, освен когато това е разрешено в рамките на тези политики;
 • да опазвате с разумни средства потребителската си сметка от неоторизирани достъп и употреба;
 • да се ангажирате с достъп, употреба и разкриване на непублични лични данни, само когато това е необходимо и позволено в ролята ви на упълномощен член на уикимедианската общност; и
 • да изпращате писма на check-disclosure@wikimedia.org с обяснение какви непублични лични данни бихте искали да разкриете пред трети страни, като например правоприлагащи органи, най-малко 10 дни преди датата на очакваното разкриване.

Нарушения. Вие се съгласявате, че в случай на нарушаване на настоящото споразумение, включително на неразрешен достъп, употреба или разкриване на непублични лични данни:

 • ще уведомите Фондация Уикимедия за нарушението незабавно;
 • ще изтриете или унищожите по друг начин всички непублични лични данни във Ваше притежание и под Ваш контрол, ако това Ви бъде указано от Фондация Уикимедия;
 • Вашият достъп до непублични лични данни може да бъде прекратен; и
 • Фондация Уикимедия може да използва достъпни правни средства, включително налагане на възбрана или, в случаи на умишлено намерение, търсене на парични обезщетения.

Други клаузи. Вие се съгласявате също така, че:

 • настоящото споразумение не създава трудово правоотношение или правни отношения на представителство, партньорство или на съвместно търговско предприятие между Вас и Фондация Уикимедия;
 • не можете да прехвърляте или преотстъпвате правата или задълженията си по настоящото споразумение;
 • единствено Вие носите отговорност за начина, по който достъпвате и използвате непублични лични данни, както и че Вашата дейност или потребителска сметка може да бъдат обект на проверка от други оторизирани потребители или от Фондация Уикимедия; и
 • спрямо това споразумение ще бъдат прилагани законите на щата Калифорния и на Съединените американски щати (без позоваване на конфликт на правни принципи).

Интерфейс

С въвеждането на Вашето име по-долу, отмятането на квадратчето и натискането на “Подписване на документа” ("Sign Document"), Вие потвърждавате, че сте прегледали и сте съгласни с настоящето споразумение за поверителност между Вас и Фондация Уикимедия. Наред с другите неща, Вие трябва:

(1) да опазвате поверителността на непубличните лични данни, така както са дефинирани в настоящето споразумение за поверителност;
(2) да получите предварително писмено съгласие от Фондация Уикимедия, ако установите, че такава информация следва да бъде разкрита пред каквито и да било външни лица, като например правоприлагащи органи;
(3) да спазвате Декларацията за поверителност на Уикимедия и Политиката за достъп до непублични лични данни; и
(4) да предоставите на Фондация Уикимедия валиден имейл адрес, настроен в потребителската Ви сметка, от която вече имате права за достъп, или от която кандидатствате за такива права.

Miscellaneous text for translation purposes

Чрез изписване на името си по-долу, отмятане на квадратчето и щракване върху бутона “Подписване на документа” ("Sign Document") Вие декларирате, че сте прочели и сте съгласни както с това споразумение за поверителност между Вас и Фондация Уикимедия, така и с OTRS Потребители - Споразумение за поверителност. Освен това, трябва:

Общо споразумение за поверителност – непублични лични данни

Споразумение за поверителност на VRTS потребители – непублични лични данни

Изпращане

Свързани страници