Jump to content

Wikimedia Foundation Confidentiality Agreement for Nonpublic Information

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Legal:Confidentiality agreement for nonpublic information and the translation is 90% complete.

Sekretessavtal gällande icke-offentlig personlig information

Du består och stödjer Wikimediarörelsen med viktiga och värdefulla tjänster, och våra projekts framgång bygger på behöriga personer i Wikimediagemenskapen, som du. I gengäld kan du få tillgång till icke-offentlig privat information under sekretess, inklusive personlig användarinformation. Detta avtal mellan dig och Wikimediastiftelsen speglar vårt gemensamma löfte att skydda den informationen. Genom att digitalt skriva under och skicka in det här dokumentet bekräftar du att du är minst X år gammal och att du har läst igenom och godkänner detta sekretessavtal mellan dig och Wikimediastiftelsen.

Icke-offentlig privat information. Icke-offentlig personlig data är privat information, inklusive personliga användaruppgifter, som du får tillgång till antingen genom användandet av verktyg du kan använda som behörig medlem av Wikimediagemenskapen eller från andra sådana personer. Icke-offentlig personlig data inkluderar "personlig information" som definierat i Wikimedias integritetspolicy, IP-adresser och annan information som kan identifiera användare och som inte är tillgänglig för allmänheten. Det inkluderar inte information om en användare som den användaren har offentliggjort på Wikimediaprojekten.

Med undantag till icket offentlig information.

Nonpublic personal data does not include any information which (a) was publicly available at the time of disclosure; (b) became publicly available after disclosure without breach of this policy by you; (c) was in your possession before disclosure, as evidenced by your written records, and was not part of an earlier confidential provision of a Wikimedia policy; or (d) is required by law to be disclosed by you, but you promise to give the Wikimedia Foundation prompt notice of such legal requirement and comply with any protective order imposed on such disclosure.

Behöriga medlemmar ur gemenskapen. Behöriga medlemmar ur gemenskapen är Wikimediaanvändare som har anförtrotts – genom giltiga gemenskaps- eller stiftelsestyrda processer – med information som täcks av Wikimedias integritetspolicy. Detta inkluderar personer ur gemenskapen med tillgång till verktyg som tillåter dem att se ej offentlig information om andra användare eller allmänheten, personer ur gemenskapen med tillgång till innehåll eller användarinformation som administratörer inte kommer åt, samt volontärutvecklare med tillgång till ej offentlig information. Behöriga personer ur Wikimediagemenskapen kan till exempel inkludera censorer, IP-kontrollanter, volontärutvecklare och andra liknande roller.

Skydd av ej offentlig information. Du samtycker till att:

 • Agera i enlighet med integritetspolicyn, the policyn om tillgång till ej offentlig information och alla andra gemenskapspolicyer gällande ej offentlig information som inte står i konflikt med Wikimediastiftelsens;
 • Avstå från att dela med dig av ej offentlig information till någon, undantaget det som uttryckligen tillåts i dessa policyer;
 • Ta rimliga steg för att skydda ditt konto från att användas obehöriga;
 • Enbart komma åt, använda och dela med dig av ej offentlig information när så behövs och tillåts i din roll som behörig medlem i Wikimediagemenskapen;
 • Meddela check-disclosure@wikimedia.org och ge en förklaring inom tio dagar om du delar med dig av ej offentlig information till tredje part, som till exempel polismyndigheter.

Överträdelse. Du samtycker till att, i händelse av överträdelse av detta avtal – inklusive oegentlig åtkomst, användande eller yppande av ej icke-offentlig information:

 • Du skall omedelbart meddela Wikimediastiftelsen om överträdelsen;
 • Du skall radera eller på annat sätt förstöra all ej offentlig information i din ägo och förfogande, om Wikimediastiftelsen uppmanar dig att göra så;
 • Din tillgång till ej offentlig information kan upphöra;
 • Wikimediastiftelsen kan använda sig av tillgängliga rättsliga medel, insklusive förelägganden eller, om uppsåt funnits, skadestånd.

Övriga villkor. Du samtycker också till att:

 • Detta avtal inte medför någon form av anställning, agentur, samriskföretags- eller partnerskapsförhållande mellan dig och Wikimedia Foundation;
 • Du kan inte överlåta eller tilldela de rättigheter och skyldigheter detta avtal ger dig till någon annan;
 • Du är ensam ansvarig för hur du kommer åt och använder icke-offentlig personlig data, och din aktivitet och ditt användarkonto kan komma att granskas av andra behöriga användare eller av Wikimediastiftelsen; och
 • Detta avtal regleras av lagarna i delstaten Kalifornien och Amerikas Förenta Stater (utan referens till principer om motstridiga lagar).

Interface

Genom att skriva ditt namn nedan, klicka i kryssrutan och klicka “Skriv under dokument” ("Sign Document") bekräftar du att du har läst igenom och samtycker till det här sekretssavtalet mellan dig och Wikimediastiftelsen. Bland annat måste du:

(1) Hålla icke-offentlig privat information, som definierat i detta sekretessavtal, hemlig;
(2) På förhand erhålla skriftligt godkännande från Wikimediastiftelsen om du beslutar att sådan information bör yppas för någon extern part, till exempel polismyndigheter;
(3) Agera i enlighet med Wikimedias integritetspolicy och policy för tillgång till ej offentlig information;
(4) Meddela Wikimediastiftelsen en giltig och fungerande e-postadress kopplad till det konto med vilket du har söker eller har sökt åtkomst till ej offentlig information.

Miscellaneous text for translation purposes

Genom att skriva ditt namn, klicka i kryssrutan och klicka på knappen “Skriv under dokument” ("Sign Document") nedan, bekräftar du att du har läst igenom och samtycker till både det här sekretessavtalet mellan dig och Wikimediastiftelsen, samt VRT-sekretessavtalet. Bland annat måste du:

Allmänt sekretessavtal gällande icke-offentlig personlig information

Sekretessavtal för VRTS-användare gällande icke-offentlig personlig information

Posta

Integritetsrelaterade sidor