Wikimedia Foundation Confidentiality Agreement for Nonpublic Information

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Legal:Confidentiality agreement for nonpublic information and the translation is 90% complete.
Outdated translations are marked like this.

Salassapitosopimus - Ei-julkiset henkilötiedot

Tarjoat kriittisiä ja arvokkaita palveluita ja tukea Wikimedia-liikkeelle, ja hankkeidemme menestys on riippuvainen sinunlaisistasi valtuutetuista Wikimedia-yhteisön jäsenistä. Vastineeksi sinulle saatetaan antaa luottamuksellisia, ei-julkisia henkilötietoja, mukaan lukien yksityisiä käyttäjätietoja. Tämä sinun ja Wikimedia-säätiön välinen sopimus kuvastaa molemminpuolista sitoutumistamme näiden tietojen suojaamiseen. Allekirjoittamalla ja lähettämällä tämän asiakirjan digitaalisesti todistat olevasi vähintään X-vuotias ja vahvistat, että olet tutustunut tähän luottamuksellisuussopimukseen, joka on sinun ja Wikimedia-säätiön välinen sopimus, ja hyväksyt sen.

Ei-julkiset henkilötiedot. Ei-julkiset henkilötiedot ovat yksityistä tietoa, mukaan lukien yksityiset käyttäjätiedot, jotka saat joko niillä työkaluilla, jotka sinulla on käytössäsi valtuutettuna Wikimedia-yhteisön jäsenenä, tai muilta sellaisilta käyttäjiltä. Ei-julkiset henkilötiedot sisältävät "henkilökohtaiset tiedot" niin kuin ne määritellään Wikimedian tietosuojakäytännössä, IP-osoitteet sekä muut henkilökohtaiset tunnistetiedot, jotka eivät muuten ole julkisesti saatavissa. Niihin eivät kuulu ne tiedot käyttäjästä, jotka kyseinen käyttäjä on julkaissut Wikimedia-projekteissa.

Ei-julkisten henkilötietojen poikkeukset. Ei-julkiset henkilötiedot eivät sisällä tietoja, jotka (a) olivat julkisesti saatavilla luovutushetkellä, (b) tulivat julkisesti saataville luovuttamisen jälkeen ilman, että olet rikkonut tätä käytäntöä, (c) olivat hallussasi ennen luovuttamista, kuten kirjallisista tiedoistasi käy ilmi, eivätkä olleet osa Wikimedia-käytäntöjen aiempaa luottamuksellista määräystä, tai (d) joita laki vaatii luovuttamaan, mutta lupaatte antaa WMF:lle pikaisesti ilmoituksen tällaisesta juridisesta vaatimuksesta ja noudattaa luovuttamiselle asetettuja suojelumääräyksiä.

Valtuutetut yhteisön jäsenet.

Valtuutetut yhteisön jäsenet ovat Wikimedia-käyttäjiä, joille on yhteisön tai säätiön ylläpitämän prosessin kautta uskottu Wikimedian tietosuojakäytännön piiriin kuuluvia tietoja. Tähän kuuluvat yhteisön jäsenet, joilla on pääsy mihin tahansa työkaluun, jonka avulla he voivat tarkastella muita käyttäjiä tai yleisön jäseniä koskevia ei-julkisia tietoja, yhteisön jäsenet, joilla on pääsy sisältöön tai käyttäjätietoihin, jotka on poistettu ylläpitäjien näkyvistä, ja vapaaehtoiset kehittäjät, joilla on pääsy ei-julkisiin henkilötietoihin. Valtuutettuja Wikimedia-yhteisön jäseniä voivat olla esimerkiksi häivyttäjät, osoitepaljastajat, vapaaehtoiset kehittäjät ja muut vastaavat valtuutetut roolit.

Ei-julkisten henkilötietojen turvaaminen. Suostut:

 • Noudattamaan tietosuojakäytäntöä; Käytäntöä ei-julkisten henkilötietojen käsittelystä; ja kaikkia muita sovellettavia ja ristiriidattomia yhteisön käytäntöjä, jotka liittyvät ei-julkisiin tietoihin;
 • Pidättäytymään luovuttamasta ei-julkisia henkilötietoja kenellekään, paitsi kun kyseiset käytännöt sen sallivat.
 • Kohtuullisesti suojaamaan tilisi luvattomalta pääsyltä ja käytöltä;
 • Siihen, että tarkastelet, käytät ja luovutat ei-julkisia henkilötietoja vain, jos se on tarpeen ja sallittua roolissasi valtuutettuna Wikimedia-yhteisön jäsenenä;
 • Lähettämään selityksen osoitteeseen check-disclosure@wikimedia.org niistä ei-julkisista henkilötiedoista, jotka aiot paljastaa ulkopuolisille osapuolille, kuten viranomaisille, vähintään 10 päivää ennen odotettua paljastamista.

Sopimusrikkomus. Suostut siihen, että jos rikot tätä sopimusta, mukaan lukien sopimaton ei-julkisten henkilötietojen käsitteleminen, käyttäminen tai luovuttaminen:

 • Ilmoitat rikkomuksesta välittömästi Wikimedia-säätiölle;
 • Deletoit tai muulla tavalla tuhoat kaikki hallussasi tai hallinnassasi olevat ei-julkiset henkilötiedot, jos Wikimedia-säätiö niin ohjeistaa;
 • Pääsysi ei-julkisiin henkilökohtaisiin tietoihin voidaan lopettaa; ja
 • Wikimedia-säätiö voi käyttää käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja, mukaan lukien kieltokanteita tai, jos kysessä on määrätietoinen tahallisuus, vaatia rahallisia vahingonkorvauksia.

Muut ehdot. Hyväksyt myös, että:

 • Tämä sopimus ei luo työntekijä-, edustus-, partneri- tai yhteisyrityssuhdetta sinun ja Wikimedia-säätiön välille;
 • Et voi siirtää tai luovuttaa tämän sopimuksen alaisia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi;
 • Olet itse vastuussa siitä, miten käsittelet ja käytät ei-julkisia henkilötietoja, ja muut valtuutetut käyttäjät tai Wikimedia-säätiö voivat tarkastaa toimintasi tai tilisi; ja
 • Tähän sopimukseen sovelletaan Kalifornian osavaltion ja Yhdysvaltojen lakeja (viittaamatta lainvalintaperiaatteisiin).

Käyttöliittymä

Kirjoittamalla nimesi alla olevaan kenttään, klikkaamalla valintaruutua ja klikkaamalla "Sign Document" ("Sign Document") -painiketta vahvistat, että olet tutustunut tähän salassapitosopimukseen sinun ja Wikimedia-säätiön välillä ja hyväksyt sen. Sinun pitää myös muun muassa:

(1) Pitää ei-julkiset henkilötiedot, niin kuin ne tässä salassapitosopimuksessa määritellään, luottamuksellisina.
(2) Hankkia Wikimedia-säätiöltä etukäteen kirjallinen hyväksyntä, jos päätät, että sellaiset tiedot tulee paljastaa millekään ulkopuoliselle osapuolelle, kuten viranomaiselle.
(3) Noudattaa Wikimedian tietosuojakäytäntöä ja Käytäntöä ei-julkisen tiedon käsittelystä; ja
(4) Ilmoittaa Wikimedia-säätiölle validi sähköpostiosoite, joka on liitetty tiliin, jolla sinulla on tai jolla haet käyttöoikeuksia.

Miscellaneous text for translation purposes

Kirjoittamalla nimesi alle, klikkaamalla valintaruutua ja klikkaamalla alla olevaa "Sign Document" ("Sign Document") -painiketta vahvistat, että olet tutustunut tähän sinun ja Wikimedia-säätiön väliseen luottamuksellisuussopimukseen sekä VRT-salassapitosopimukseen ja hyväksyt ne. Sinun on myös muun muassa:

Yleinen salassapitosopimus - Ei-julkiset henkilötiedot

VRTS-käyttäjien salassapitosopimus - Ei-julkiset henkilötiedot

Lähetä

Tietosuojaan liittyviä sivuja