Jump to content

Wikimedia Foundation Vertrouwelijkheidsovereenkomst voor niet-publieke informatie

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Legal:Confidentiality agreement for nonpublic information and the translation is 100% complete.

Vertrouwelijkheidsovereenkomst - niet-openbare persoonsgegevens

U levert kritische en waardevolle diensten en ondersteuning aan de Wikimedia-beweging, en het succes van onze projecten hangt af van geautoriseerde Wikimedia-gemeenschapsleden zoals u. In ruil daarvoor kunt u worden belast met vertrouwelijke niet-openbare persoonsgegevens, waaronder privé-gebruikersinformatie. Deze overeenkomst tussen u en de Wikimedia Foundation weerspiegelt onze wederzijdse inzet om die informatie te beschermen. Door dit document digitaal te ondertekenen en in te dienen, verklaart u dat u ten minste X jaar oud bent en erkent u dat u deze vertrouwelijkheidsovereenkomst, die tussen u en de Wikimedia Foundation is, hebt gelezen en ermee akkoord gaat.

Niet-publieke informatie. Niet-publieke is privé-informatie, inclusief privé gebruikersinformatie, die u ontvangt van hulpmiddelen voor u bestemd als een geautoriseerd lid van de Wikimedia-gemeenschap of van andere leden. Geautoriseerde leden van de Wikimedia-gemeenschap zijn, als een voorbeeld, toezichthouders, controlegebruikers, systeemontwikkelaars en andere vergelijkbare geautoriseerde rollen. Niet-publieke informatie zijn IP-adressen en andere persoonlijk identificeerbare informatie die niet publiekelijk beschikbaar is. Informatie over een gebruiker die dat anderszins publiekelijk beschikbaar maakt op één of meerdere Wikimedia-projecten.

Uitzonderingen op niet-publieke informatie Niet-openbare persoonsgegevens omvatten geen informatie die (a) openbaar beschikbaar was op het moment van openbaarmaking; (b) openbaar beschikbaar is geworden na openbaarmaking zonder schending van dit beleid door u; (c) in uw bezit was vóór de openbaarmaking, zoals blijkt uit uw schriftelijke gegevens, en geen deel uitmaakte van een eerdere vertrouwelijke bepaling van een Wikimedia-beleid; of (d) wettelijk verplicht is om door u te worden bekendgemaakt, maar u belooft WMF onmiddellijk op de hoogte te stellen van een dergelijke wettelijke vereiste en te voldoen aan een beschermend bevel dat aan een dergelijke openbaarmaking is opgelegd.

Geautoriseerde gemeenschapsleden. Geautoriseerde leden van de gemeenschap zijn Wikimedia-gebruikers aan wie via een geldig door de gemeenschap of stichting beheerd proces informatie is toevertrouwd die valt onder de Wikimedia Privacybeleid. Dit omvat communityleden met toegang tot elke tool waarmee ze niet-openbare informatie over andere gebruikers of leden van het publiek kunnen bekijken, communityleden met de mogelijkheid om toegang te krijgen tot inhoud of gebruikersinformatie die uit de beheerdersweergave is verwijderd, en vrijwillige ontwikkelaars met toegang tot niet-openbare persoonlijke gegevens. Geautoriseerde leden van de Wikimedia-gemeenschap kunnen bijvoorbeeld toezichthouders, checkusers, vrijwillige ontwikkelaars en andere soortgelijke geautoriseerde rollen zijn.

Bescherming van niet-publieke informatie. U stemt in:

 • Voldoen aan het Privacybeleid; de Beleid inzake toegang tot niet-openbare persoonsgegevens; en elk ander toepasselijk en niet-conflicterend communautair beleid met betrekking tot niet-openbare informatie;
 • Zich onthouden van het bekendmaken van niet-openbare persoonlijke gegevens aan iemand, behalve zoals toegestaan onder dat beleid;
 • Uw account redelijkerwijs te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik;
 • Alleen deel te nemen aan de toegang tot, het gebruik en de openbaarmaking van niet-openbare persoonsgegevens als dat nodig is en is toegestaan in uw rol als geautoriseerd lid van de Wikimedia-gemeenschap; en
 • E-mail check-disclosure@wikimedia.org een uitleg van de niet-openbare persoonlijke gegevens die u ten minste 10 dagen voorafgaand aan de datum van uw verwachte openbaarmaking aan externe partijen zoals wetshandhavingsinstanties wilt bekendmaken.

Schending. U gaat ermee akkoord dat, in geval van een schending van deze overeenkomst, inclusief ongepaste toegang, gebruik of openbaarmaking van niet-openbare persoonsgegevens:

 • U de Wikimedia Foundation onmiddellijk op de hoogte zult stellen van de schending;
 • U alle niet-openbare persoonlijke gegevens in uw bezit en beheer zult verwijderen of anderszins vernietigen, indien geïnstrueerd door de Wikimedia Foundation;
 • Uw toegang tot niet-openbare persoonsgegevens kan worden beëindigd; en
 • De Wikimedia Foundation kan beschikbare rechtsmiddelen aanwenden, waaronder voorlopige voorzieningen of, in het geval van opzettelijke opzet, geldelijke schadevergoeding.

Andere provisies. U stemt ook in met:

 • Deze overeenkomst creëert geen arbeids-, agentschaps-, partnerschaps- of joint venture-relaties tussen u en de Wikimedia Foundation;
 • U mag uw rechten of verplichtingen onder deze overeenkomst niet overdragen of toewijzen;
 • U bent als enige verantwoordelijk voor hoe u toegang krijgt tot niet-openbare persoonsgegevens en deze gebruikt, en uw activiteit of account kan worden beoordeeld door andere geautoriseerde gebruikers of de Wikimedia Foundation; en
 • De wetten van de staat Californië en de Verenigde Staten van Amerika zijn van toepassing op deze overeenkomst (zonder verwijzing naar conflicterende wetsbeginselen).

Interface

Door hieronder uw naam te typen, op het selectievakje te klikken en op de knop "Document ondertekenen" ("Sign Document") hieronder te klikken, erkent u dat u deze vertrouwelijkheidsovereenkomst tussen u en de Wikimedia Foundation hebt gelezen en ermee akkoord gaat. U moet onder andere:

(1) Niet-openbare persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in deze vertrouwelijkheidsovereenkomst, vertrouwelijk houden;
(2) Voorafgaande schriftelijke toestemming van de Wikimedia Foundation verkrijgen als u van mening bent dat dergelijke informatie moet worden bekendgemaakt aan externe partijen, zoals wetshandhavingsinstanties;
(3) Voldoen aan het Wikimedia Privacybeleid en het Beleid inzake toegang tot niet-openbare persoonsgegevens; en
(4) De Wikimedia Foundation een geldig e-mailadres van u geven dat is gekoppeld aan het account waaronder u toegangsrechten heeft of aanvraagt.

Diverse teksten voor vertaaldoeleinden

Door hieronder uw naam te typen, het op het selectievakje te klikken en op de knop "Document ondertekenen" ("Sign Document") te klikken, geeft u aan dat u zowel deze vertrouwelijkheidsovereenkomst tussen u en de Wikimedia Foundation als de VRT vertrouwelijkheidsovereenkomst hebt gelezen en ermee akkoord gaat. U moet onder andere:

Algemene geheimhoudingsovereenkomst - Niet-openbare persoonsgegevens

VRTS-gebruikersgeheimhoudingsovereenkomst - Niet-openbare persoonsgegevens

Verzenden

Privacygerelateerde pagina 's