Jump to content

Wikimedia Foundation Confidentiality Agreement for Nonpublic Information

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Legal:Confidentiality agreement for nonpublic information and the translation is 71% complete.
Outdated translations are marked like this.

Taushetsavtale vedrørende ikke-offentlig informasjon

Du bidrar med viktige og verdifulle tjenester og støtte for Wikimedia-bevegelsen. Suksessen for våre prosjekter er avhengig av autoriserte Wikimedia-medlemmer slik som du. Til gjengjeld kan du komme til å bli betrodd konfidensiell og ikke-offentlig informasjon, innbefattet privat brukerinformasjon. Denne avtalen mellom deg og Wikimedia Foundation avspeiler vårt felles engasjement i å beskytte slik informasjon. Ved å signere digitalt og avgi slik dokumentasjon autentifiserer du at du er minst X år gammel og at du har lest gjennom og akseptert denne konfidensialitetsavtalen, som er mellom deg og Wikimedia Foundation.

Ikke-offentlig informasjon Ikke-offentlig informasjon, inklusive privat brukerinformasjon, er informasjon som du mottar enten ved bruk av verktøy du har fått tilgang til som tillitsvalgt/autorisert Wikimediasamfunnsmedlem eller fra andre slike medlemmer.

Ikke-offentlig informasjon innbefatter "personlig informasjon" slik dette er definert i Wikimedia Privacy Policy, IP-adresser og annen personlige identifikatorer som ikke er offentlig tilgjengelig på annen måte.

Der er unntak for informasjon som brukeren selv har publisert på ett eller flere av Wikimedias prosjekter.

Exceptions to nonpublic personal data.

Nonpublic personal data does not include any information which (a) was publicly available at the time of disclosure; (b) became publicly available after disclosure without breach of this policy by you; (c) was in your possession before disclosure, as evidenced by your written records, and was not part of an earlier confidential provision of a Wikimedia policy; or (d) is required by law to be disclosed by you, but you promise to give the Wikimedia Foundation prompt notice of such legal requirement and comply with any protective order imposed on such disclosure.

Autoriserte samfunnsmedlemmer Autoriserte samfunnsmedlemmer er Wikimediabrukere som har betrodd verv/funksjon gjennom en godkjent samfunns- eller Foundationstyrt prosess, med tilgang til informasjon som beskrives i Wikimedia Privacy Policy. Dette omfatter samfunnsmedlemmer med tilgang til verktøy som gir dem adgang til å se informasjon om medlemmer av offentligheten som ikke er ordinært åpent tilgjengelig, samfunnsmedlemmer med ferdighet (verktøy) som gir tilgang til innhold eller brukerinformasjon som er skjult for administratorer, og frivillige programutviklere som er tillatt tilgang til ikke-offentlig informasjon. Autoriserte samfunnsmedlemmer kan for eksempel inkludere oversighters, checkusers, frivillige programutviklere og tilsvarende autoriserte roller.

Beskyttelse av ikke-offentlig informasjon Du samtykker til:

 • Å følge retningslinjer lagt opp i Privacy Policy, Access to Nonpublic Information Policy og all annen nettsamfunnspolicy som forholder seg til ikke-offentlig informasjon, og ikke er i konflikt med ovenstående.
 • Å avstå fra å røpe slik informasjon til noen andre, med unntak for de som er gitt tilgang i tråd med retningslinjene.
 • Å beskytte din konto på rimelig vis mot uautorisert tilgang og bruk.
 • Å benytte tilgang, bruk og offentliggjøring bare ved behov og slik tillatt i din rolle som betrodd Wikimediasamfunnsmedlem, og -
 • Melde fra til check-disclosure@wikimedia.org og gi forklaring innen 10 dager hvis du gir ut ikke-offentlig informasjon til parter på utsiden, eksempelvis politimyndigheter.

Brudd Du samtykker til at brudd på denne samforståelsen/avtalen, inklusive urettmessig tilgang, bruk og røping av ikke-offentlig informasjon:

 • så vil du øyeblikkelig varsle Wikimedia Foundation om dette;
 • Du vil slette eller ødelegge all ikke-offentlig informasjon som er i din besittelse og under din kontroll hvis dette blir forlangt av Wikimedia Foundation;
 • Din adgang til ikke-offentlig informasjon kan bli avsluttet, og
 • Wikimedia Foundation kan komme til å gå til rettslige skritt (se engelsk tekst nedenfor)

The Wikimedia Foundation may pursue available legal remedies, including injunctive relief or, in the case of willful intent, monetary damages.

Andre tiltak Du samtykker også i at:

 • Denne avtalen skaper ikke noe arbeidsforhold, agentur, partnerskap eller felles tiltak (joint venture) mellom deg og Wikimedia Foundation;
 • Dine retter og plikter er ikke overførbare;
 • Du er alene og personlig ansvarlig for hvordan du søker opp og bruker ikke-offentlig informasjon, og dine aktiviteter og konti kan bli inspisert av andre autoriserte brukere eller Wikimedia Foundation; og
 • Denne avtalen styres av lover gjeldende i the State of California og the United States of America (og ikke andre lover og juridiske prinsipper som kan medføre andre fortolkninger).

Interface

Ved å skrive inn navnet ditt under, klikke av i check-boksen og klikket på signeringsknappen (“Sign Document”) under bekrefter du å ha sett over og er enig i denne taushetsavtalen mellom deg og Wikimedia Foundation. Mellom annet må du:

(1) Holde konfidensielle opplysninger slik de er definert i denne avtalen, konfidensielle;
(2) Varsle Wikimedia Foundation hvis slik informasjon er tilstilet utenforstående parter, som for eksempel politi- eller rettslige myndigheter, og
(3) holde deg innenfor regler: Wikimedia Privacy Policy og Access to Nonpublic Information Policy; og
(4) Tilstile Wikimedia Foundation en gyldig e-mailadresse som er koplet til brukerkontoen du har, eller bruker som søker om tilgangsrettigheter.

Miscellaneous text for translation purposes

By typing your name below, clicking the check box, and clicking the "Sign Document" ("Sign Document") button below, you acknowledge that you have reviewed and agree both to this confidentiality agreement between you and the Wikimedia Foundation as well as the VRT confidentiality agreement. Among other things, you must:

General Confidentiality Agreement - Nonpublic personal data

VRTS Users Confidentiality Agreement - Nonpublic personal data

Avgi/ Send

Personvernrelaterte sider