Jump to content

Wikimedia Foundation Confidentiality Agreement for Nonpublic Information

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Legal:Confidentiality agreement for nonpublic information and the translation is 63% complete.

Согласност за доверливост — Информации од нејавен карактер

Вие му давате суштински и вредни услуги и поддршка за Викимедииното движење, и успехот на нашите проекти зависи од овластени членови на Викимедиината заедница како Вас. За возврат, ние ви поверуваме доверливи лични податоци од нејавен карактер, меѓу кои и лични податоци за корисниците. Оваа согласност склучена помеѓу Вас и Фондацијата Викимедија е одраз на нашата заедничка посветеност на заштитата на овие информации. Потпишувајќи го дигитално овој документ и поднесувајќи го тука, Вие потврдувате дека имате барем X години и потврдувате дека ја имате прочитано и се согласувате со оваа согласност за доверливост, склучена помеѓу Вас и Фондацијата Викимедија.

Нејавни лични податоци. Информациите од нејавен карактер се лични информации, каде спаѓаат личните информации за корисниците, кои ги добивате или преку расположивите алатки како овластен член на Викимедиината заедница, или пак од друг таков член. Во информациите од нејавен карактер се вбројуваат „лични инофрмации“ според дефиницијата на Правилото за заштита на личните податоци, IP-адреси и други лично препознатливи податоци кои не се инаку достапни за јавноста. Тука не спаѓаат информации кои корисникот ги обелоденил на некој од Викимедиините проекти.

Exceptions to nonpublic personal data.

Nonpublic personal data does not include any information which (a) was publicly available at the time of disclosure; (b) became publicly available after disclosure without breach of this policy by you; (c) was in your possession before disclosure, as evidenced by your written records, and was not part of an earlier confidential provision of a Wikimedia policy; or (d) is required by law to be disclosed by you, but you promise to give the Wikimedia Foundation prompt notice of such legal requirement and comply with any protective order imposed on such disclosure.

Овластени членови на заедницата

Authorized community members are Wikimedia users who are entrusted, through a valid community- or foundation-run process, with information covered by the Wikimedia Privacy Policy. This includes community members with access to any tool that permits them to view nonpublic information about other users or members of the public, community members with the ability to access content or user information which has been removed from administrator view, and volunteer developers with access to nonpublic personal data. Authorized Wikimedia community members may include, for example, oversighters, checkusers, volunteer developers, and other similar authorized roles.

Заштита на информациите од нејавен каратер. Се согласувате да:

 • Comply with the Privacy Policy; the Access to nonpublic personal data Policy; and any other applicable and nonconflicting community policy relating to nonpublic information;
 • Refrain from disclosing nonpublic personal data to anyone, except as permitted under those policies;
 • Reasonably safeguard your account against unauthorized access and use;
 • Engage in the access, use, and disclosure of nonpublic personal data only as needed and allowed in your role as an authorized Wikimedia community member; and
 • Email check-disclosure@wikimedia.org an explanation of the nonpublic personal data you wish to disclose to outside parties such as law enforcement at least 10 days prior to the date of your anticipated disclosure.

Нарушување. Се согласувате дека во случај на нарушување на оваа согласност, вклучувајќи непожелен пристап, употреба или обелоденување на нејавни лични податоци:

 • Веднаш ќе ја известите Фондацијата Викимедија за нарушувањето;
 • Ќе ги избришете или поинаку уништите сите информации од нејавен каратер што ги поседувате или со кои управувате доколку тоа од Вас го побара Фондацијата Викимедија.
 • Вашиот пристап до нејавни лични податоци може да биде прекратен; и
 • Фондацијата Викимедија може да бара правна разрешница, вклучувајќи решение по судска наредба. Во во случај на постапување со умисла, може да стане збор за парично обештетување.

Други одредби. Се согласувате и со тоа дека:

 • Оваа согласност не претставува вработување, застапништво, партнерство или однос на заедничко деловно работење помеѓу Вас и Фондацијата Викимедија;
 • Не можете да ги предавате вашите права и должности на друг според оваа согласност;
 • Вие и само Вие сте одговорни како пристапувате до нејавните лични податоци, а вашите активности или сметка може да бидат предмет на разгледување од други овластени корисници или Фондацијата Викимедија; и
 • Оваа согласност се води според Законите на Сојузната држава Калифорнија и Соединетите Американски Држави (без оглед на судирот меѓу законски начела).

Посредник

Внесувајќи го Вашето име и презиме подолу, штиклирајќи го кутивчето и стискајќи на копчето „Потпиши документ“ (Sign Document), изјавувате дека ја имате прочитано и се согласувате со оваа согласност за доверливост, склучена помеѓу Вас и Фондацијата Викимедија. Меѓу другото, ќе морате:

(1) Нејавните личните податоци да ги држите во доверливост, според одредбите во оваа согласност;
(2) Да ја известите Фондацијата Викимедија ако ваквите информации се разоткријат на надворешни лица, како полициските органи;
(3) Да се придржувате до Правилата за заштита на личните податоци на Викимедија и Правилата за пристап до информации од нејавен карактер; и
(4) На Фондацијата Викимедија да ѝ доставите важечка е-пошта сврзана со сметката на која ги имате или барате правата на пристап.

Miscellaneous text for translation purposes

By typing your name below, clicking the check box, and clicking the "Sign Document" ("Sign Document") button below, you acknowledge that you have reviewed and agree both to this confidentiality agreement between you and the Wikimedia Foundation as well as the VRT confidentiality agreement. Among other things, you must:

General Confidentiality Agreement - Nonpublic personal data

VRTS Users Confidentiality Agreement - Nonpublic personal data

Поднеси

Privacy-related pages