Jump to content

Wikimedia Foundation Confidentiality Agreement for Nonpublic Information

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Legal:Confidentiality agreement for nonpublic information and the translation is 98% complete.

Závazek mlčenlivosti - neveřejné informace

Poskytujete hnutí Wikimedia důležité a cenné služby a podporu a úspěch našich projektů závisí na odpovědných pracovnících Wikimedia komunity, jako jste vy. Na oplátku vám mohou být svěřeny důvěrné neveřejné informace, včetně soukromých údajů uživatele. Tato dohoda mezi vámi a nadací Wikimedia Foundation odráží náš vzájemný závazek k ochraně těchto informací.

Neveřejné informace. Neveřejné informace jsou soukromé informace, včetně soukromých údajů uživatele, který získáte buď z nástrojů, které jsou vám poskytnuty jako autorizovanému členu komunity Wikimedia nebo od jiných takových členů. Oprávněnými členy komunity Wikimedia mohou být například, utajovatelé, revizoři, dobrovolní vývojáři a další podobné oprávněné role. Neveřejné informace zahrnují IP adresy a další osobní identifikační údaje, které nejsou veřejně k dispozici. Nezahrnují informace o uživateli, které uživatel jinak sám zveřejňuje na projektech Wikimedia.

Výjimky z neveřejných osobních údajů. Neveřejné osobní údaje nezahrnují žádné informace, které (a) byly v době zveřejnění veřejně dostupné; (b) se staly veřejně dostupnými po zveřejnění, aniž byste porušili tyto zásady; (c) byly ve vašem držení před zveřejněním, jak dokládají vaše písemné záznamy, a nebyly součástí dřívějšího důvěrného ustanovení zásad Wikimedia; nebo (d) jsou podle zákona povinny být vámi zveřejněny, ale zavazujete se, že WMF o takovém zákonném požadavku neprodleně informujete a dodržíte jakýkoli ochranný příkaz uložený na takové zveřejnění.

Oprávnění členové komunity. Oprávnění členové komunity jsou uživatelé Wikimedia, kterým byly prostřednictvím platného procesu řízeného komunitou nebo nadací svěřeny informace, na které se vztahuje Wikimedia Privacy Policy. Patří sem členové komunity s přístupem k jakémukoli nástroji, který jim umožňuje prohlížet neveřejné informace o jiných uživatelích nebo členech veřejnosti, členové komunity s možností přístupu k obsahu nebo informacím o uživatelích, které byly odstraněny z dosahu správce, a dobrovolní vývojáři s přístupem k neveřejným osobním údajům. Mezi oprávněné členy komunity Wikimedia mohou patřit například oversighters, checkusers, dobrovolní vývojáři a další podobné oprávněné role.

Ochrana neveřejných informací. Zavazujete se:

 • řídit se Zásadami ochrany osobních údajů; zásadami přístupu k neveřejným informacím a dalšími příslušnými zásadami společenství týkajícími se neveřejných informací, pokud nejsou ve vzájemném rozporu;
 • nikomu nevyzrazovat neveřejné informace, ledaže to tyto zásady dovolují;
 • přiměřeně zajistit svůj účet proti neoprávněnému přístupu a použití;
 • Zapojit se do přístupu, používání a zpřístupnění neveřejných informací pouze v nutných a povolených případech v roli pověřeného člena komunity Wikimedia;
 • Informovat check-disclosure@wikimedia.org a podat vysvětlení ve lhůtě 10 dnů, pokud prozradíte neveřejné informace třetím stranám, jako jsou orgány vymáhání práva;

Přestoupení. V případě porušení této dohody nepatřičným přístupem, použitím nebo vyzrazením neveřejné informace souhlasíte, že:

 • budete o tom okamžitě informovat nadaci Wikimedia;
 • vymažete nebo jinak zničíte všechny neveřejné informace ve svém držení a správě podle pokynů nadace Wikimedia;
 • váš přístup k neveřejným informacím může být zrušen; a
 • nadace Wikimedia může použít dostupné opravné prostředky, včetně právně přikázaných úlev nebo, v případě úmyslného záměru, peněžní náhrady škody.

Další opatření. Dále souhlasíte:

 • Touto dohodou nevzniká pracovní poměr, zastoupení, partnerství ani vztah společného podnikání mezi vámi a nadací Wikimedita;
 • nesmíte převést ani postoupit svá práva nebo povinnosti vyplývající z této dohody;
 • nesete výhradní odpovědnost za to, jak budete přistupovat k neveřejným informacím a využívat je, a vaše činnost nebo účet mohou být přezkoumány jinými oprávněnými uživateli nebo nadace Wikimedií;
 • Tato dohoda se řídí zákony státu Kalifornie a Spojených států amerických (bez ohledu na principy konfliktu zákonů).

Rozhraní

Zadáním svého jména níže, kliknutím na zaškrtávací políčko a kliknutím na tlačítko "Sign Document" ("Sign Document") níže potvrzujete, že jste se seznámili s touto dohodou o mlčenlivosti mezi vámi a nadací Wikimedia a že s ní souhlasíte. Mimo jiné musíte:

(1) zachovávat mločenlivost o neveřejných informacích;
(2) Získat předchozí písemný souhlas nadace Wikimedia Foundation, pokud zjistíte, že by tyto informace měly být poskytnuty jakýmkoli externím stranám, například orgánům činným v trestním řízení;
(3) dodržovat Zásady ochrany osobních údajů Wikimedia a Zásady přístupu k neveřejným osobním údajům; a
(4) poskytnout nadaci Wikimedia své řádné a přesné údaje o totožnosti.

Různý text pro účely překladu

Zadáním svého jména níže, kliknutím na zaškrtávací políčko a kliknutím na tlačítko "Sign Document" ("Sign Document") níže potvrzujete, že jste se seznámili s touto dohodou o mlčenlivosti mezi vámi a nadací Wikimedia a souhlasíte s ní, stejně jako s VRT confidentiality agreement. Mimo jiné musíte:

Závazek mlčenlivosti - neveřejné informace

Dohoda o mlčenlivosti uživatelů VRTS - neveřejné osobní údaje

Podat

Stránky týkající se ochrany osobních údajů