Jump to content

Wikimedia Foundation Universal Code of Conduct

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct and the translation is 93% complete.
Outdated translations are marked like this.
Codi Universal de Conducta

Per què tenim un Codi Universal de Conducta

Creiem en empoderar el major nombre possible de persones perquè participin activament en projectes i espais de Wikimedia, per assolir la nostra visió d'un món en què tothom pugui compartir la suma de tot el coneixement humà. Creiem que les nostres comunitats de col·laboradors han de ser tan diverses, inclusives i accessibles com sigui possible. Volem que aquestes comunitats siguin entorns positius, segurs i saludables per a qualsevol persona que s'hi uneixi (i vulgui unir-s'hi). Ens comprometem a garantir que segueixi així, fins i tot adoptant aquest Codi de conducta i revisant-lo per fer-hi actualitzacions segons sigui necessari. A més, volem protegir els nostres projectes contra aquells que danyin o en distorsionin el contingut.

D'acord amb la missió de Wikimedia, tots els que participin en projectes i espais de Wikimedia:

 • ajudaran a crear un món on tothom pugui compartir lliurement la suma de tots els coneixements,
 • formaran part d'una comunitat global que evitarà biaixos i prejudicis, i
 • s'esforçaran per aconseguir la precisió i la verificabilitat en tot el seu treball.

Aquest Codi Universal de Conducta defineix un conjunt mínim de pautes de comportament esperat i d'inacceptable. S'aplica a tothom qui interactua i contribueix a projectes i espais de Wikimedia en línia i fora de línia. Això inclou col·laboradors nous i experimentats, funcionaris dins dels projectes, organitzadors i participants d'esdeveniments, empleats i membres de la junta d'afiliats, i empleats i membres de la junta de la Fundació Wikimedia. S'aplica a tots els projectes de Wikimedia, espais tècnics, esdeveniments presencials i virtuals, així com als casos següents:

 • interaccions privades, públiques i semipúbliques
 • discussions de desacord i expressió de solidaritat entre els membres de la comunitat
 • qüestions de desenvolupament tècnic
 • aspectes de la contribució de continguts
 • casos de representació d'afiliats/comunitats amb socis externs.

1 – Introducció

El Codi Universal de Conducta proporciona una línia bàsica de comportament per a la col·laboració en projectes de Wikimedia a tot el món. Les comunitats poden fer-hi afegiments per desenvolupar polítiques que tinguin en compte el context local i cultural, tot mantenint els criteris enumerats aquí com a estàndard mínim.

El Codi Universal de Conducta s'aplica per igual a tots els membres de la comunitat Wikimedia sense cap excepció. Les accions que contradiguin el Codi de conducta universal poden donar lloc a sancions. Aquestes poden ser imposades per funcionaris designats (segons correspongui al seu context local) i/o per la Fundació Wikimedia com a propietària legal de les plataformes.

2 – Comportament esperat

Cada membre de la comunitat Wikimedia, ja sigui un editor nou o experimentat, un funcionari de la comunitat, un afiliat o un membre de la junta o empleat de la Fundació Wikimedia, és responsable del seu propi comportament.

En tots els projectes, espais i esdeveniments de Wikimedia, el comportament es fonamentarà en el respecte, el civisme, la companyonia, la solidaritat i la convivència. Això s'aplica a tots els col·laboradors i participants en la seva interacció amb tots els col·laboradors i participants, sense expectatives basades en l'edat, les discapacitats mentals o físiques, l'aspecte físic, l'origen nacional, religiós, ètnic i cultural, la casta, la classe social, la fluïdesa lingüística, l'orientació sexual, la identitat de gènere, sexe o àmbit professional. Tampoc no farem excepcions basades en l'estatus, les habilitats o els assoliments en els projectes o el moviment Wikimedia.

2.1 – Respecte mutu

Esperem que tots els membres de la comunitat Wikimedia mostrin respecte pels altres. En comunicar-nos amb la gent, ja sigui en entorns de Wikimedia en línia o fora de línia, ens tractarem amb respecte mutu.

Això inclou però no es limita a:

 • Practicar l'empatia. Escolteu i intenteu entendre què us volen dir els membres de la comunitat Wikimedia de diferents orígens. Estigueu preparats per desafiar i adaptar la vostra pròpia comprensió, expectatives i comportament com a membre de la comunitat Wikimedia.
 • Pressuposar la bona fe i participar en edicions constructives; les teves contribucions haurien de millorar la qualitat del projecte o del treball. Proporcioneu i rebeu comentaris amablement i de bona fe. Les crítiques s'han de fer d'una manera sensible i constructiva. Tots els membres de la comunitat Wikimedia haurien de pressuposar, tret que hi hagi evidència del contrari, que els altres són aquí per millorar col·laborativament els projectes, però això no s'hauria d'utilitzar per justificar declaracions amb un impacte nociu.
 • Respecteu la manera en què els col·laboradors s'anomenen i es descriuen. Les persones poden utilitzar termes específics per descriure's. Com a senyal de respecte, utilitzeu aquests termes quan us comuniqueu amb o en relació a aquestes persones, sempre que sigui lingüísticament o tècnica factible. Alguns exemples inclouen:
  • Els grups ètnics poden utilitzar un nom específic per descriure's a si mateixos, en comptes del nom utilitzat històricament per altres,
  • És possible que les persones tinguin noms que utilitzen lletres, sons o paraules de la seva llengua que potser no us són familiars,
  • Persones que s'identifiquen amb una determinada orientació sexual o identitat de gènere i utilitzen noms o pronoms diferents,
  • Les persones amb una discapacitat física o mental determinada poden utilitzar termes concrets per descriure's
 • Durant les reunions presencials, serem acollidors amb tothom i serem conscients i respectuosos amb les preferències, els límits, les sensibilitats, les tradicions i els requisits dels altres.

2.2 – Civisme, companyonia, suport mutu i convivència

Ens esforcem per aconseguir els següents comportaments:

 • El civisme és cortesia en el comportament i la parla entre les persones, inclosos els desconeguts.
 • La companyonia és el suport amistós que les persones compromeses en un esforç comú estenen les unes a les altres.
 • Suport mutu i convivència vol dir assumir la responsabilitat activa d'assegurar que els projectes de Wikimedia siguin espais productius, agradables i segurs, i contribueixin a la missió de Wikimedia.

Això inclou però no es limita a:

 • Tutoria i acompanyament: ajudar els nouvinguts a trobar el seu camí i adquirir habilitats essencials.
 • Atenció als col·laboradors: doneu-los un cop de mà quan necessiten suport i parleu per ells quan els tractin d'una manera que no compleixi el comportament esperat segons el Codi de conducta universal.
 • Reconèixer i acreditar la feina feta pels col·laboradors: agrair-los la seva ajuda i treball. Valoreu els seus esforços i doneu-los el crèdit allà on sigui degut.

3 – Comportament inacceptable

El Codi Universal de Conducta pretén ajudar els membres de la comunitat a identificar situacions de mal comportament. Els comportaments següents es consideren inacceptables dins del moviment Wikimedia:

3.1 – Assetjament

Això inclou qualsevol comportament destinat principalment a intimidar, indignar o molestar una persona, o qualsevol comportament on això sigui raonablement considerat el resultat principal més probable. El comportament es pot considerar assetjament si va més enllà del que s'espera que toleri una persona raonable en un entorn global i intercultural. L'assetjament sovint pren la forma d'abús emocional, especialment cap a persones que es troben en una posició vulnerable, i pot incloure contactar amb llocs de treball o amics i familiars en un intentat d'intimidar o avergonyir. En alguns casos, un comportament que no arribaria al nivell d'assetjament en un sol cas pot convertir-se en assetjament per repetició. L'assetjament inclou però no es limita a:

 • Insults: inclou les ofenses, l'ús de calúmnies o estereotips i qualsevol atac basat en característiques personals. Els insults poden referir-se a característiques percebudes com la intel·ligència, l'aspecte, l'ètnia, la raça, la religió (o la manca d'aquesta), la cultura, la casta, l'orientació sexual, el gènere, el sexe, la discapacitat, l'edat, la nacionalitat, l'afiliació política o altres característiques. En alguns casos, les burles repetides, el sarcasme o l'agressió constitueixen insults en conjunt, encara que les declaracions individuals no ho facin.
 • Assetjament sexual: atenció sexual o avenços de qualsevol mena cap als altres quan la persona sap o hauria de saber raonablement que l'atenció no és desitjada o en situacions en què no es pot comunicar el consentiment.
 • Amenaces: suggerir de manera explícita o implícita la possibilitat de violència física, avergonyiment injust, dany a la reputació injust i injustificat o intimidació suggerint accions legals gratuïtes per guanyar una discussió o forçar algú a comportar-se com voleu.
 • Fomentar el dany als altres: això inclou animar una altra persona a autolesionar-se o suïcidar-se, així com animar algú a dur a terme atacs violents contra una tercera persona.
 • Divulgació de dades personals (Doxing): compartir informació privada d'altres col·laboradors, com ara el nom, el lloc de treball, l'adreça física o de correu electrònic sense el seu consentiment explícit en els projectes de Wikimedia o en altres llocs, o compartir informació sobre la seva activitat a Wikimedia fora dels projectes.
 • Hounding: seguir una persona al llarg del(s) projecte(s) i criticar repetidament la seva feina principalment amb la intenció de molestar-la o desanimar-la. Si els problemes continuen després dels esforços per comunicar-se i educar, és possible que les comunitats hagin d'abordar-los mitjançant processos comunitaris establerts.
 • Troleig: interrompre deliberadament les converses o publicar de mala fe per provocar intencionadament.

3.2 – Abús de poder, privilegi o influència

L'abús es produeix quan algú en una posició real o percebuda de poder, privilegi o influència té un comportament irrespectuós, cruel i/o violent cap a altres persones. En els entorns Wikimedia, pot prendre la forma d'abús verbal o psicològic i es pot solapar amb l'assetjament.

 • Abús del càrrec per part de funcionaris, dirigents i personal: ús de l'autoritat, coneixements o recursos a disposició dels funcionaris designats, així com dels dirigents i el personal de la Fundació Wikimedia o afiliats a Wikimedia, per intimidar o amenaçar els altres.
 • Abús d'antiguitat i connexions: utilitzar la posició i la reputació pròpia per intimidar els altres. Esperem que les persones amb experiència i connexions significatives en el moviment es comportin amb especial cura perquè els comentaris hostils d'ells poden comportar una reacció no desitjada. Les persones amb autoritat en la comunitat tenen un privilegi particular de ser considerades fiables i no haurien d'abusar-ne per atacar altres persones que no hi estiguin d'acord.
 • Manipulació psicològica: fer que algú dubti de les seves pròpies percepcions, sentits o comprensió amb l'objectiu de guanyar una discussió o forçar algú a comportar-se com tu vols.

3.3 – Vandalisme de continguts i abús dels projectes

Introduir deliberadament contingut esbiaixat, fals, inexacte o inadequat, o dificultar, impedir o entorpir d'una altra manera la creació (i/o manteniment) del contingut. Això inclou però no es limita a:

 • L'eliminació repetida arbitrària o sense motiu de qualsevol contingut sense la discussió adequada o sense proporcionar-ne l'explicació
 • Manipulació sistemàtica de continguts per afavorir interpretacions específiques de fets o punts de vista (també mitjançant la representació infidel o deliberadament falsa de les fonts i alterant la forma correcta de compondre els continguts editorials)
 • Discurs de l'odi en qualsevol forma, o llenguatge discriminatori destinat a vilipendiar, humiliar, incitar a l'odi contra individus o grups basant-se en qui són o en les seves creences personals.
 • L'ús de símbols, imatges, categories, etiquetes o altres tipus de contingut que siguin intimidatoris o perjudicials per a altres persones fora del context d'ús informatiu enciclopèdic. Això inclou imposar esquemes sobre continguts destinats a marginar o ostracitzar.