Jump to content

Wikimedia Foundationin Yleinen käytössäännöstö

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.
Wikimedia Foundationin Yleinen käytössäännöstö

Miksi meillä on Yleinen käytössäännöstö

Uskomme, että antamalla mahdollisimman monelle ihmiselle mahdollisuuden osallistua aktiivisesti Wikimedia-projekteihin ja toimintaympäristöihin, voimme saavuttaa visiomme maailmasta, jossa jokainen voi osallistua maailman kaiken tietämyksen jakamiseen. Uskomme, että osallistujayhteisöjemme tulee olla niin moninaisia, inklusiivisia ja saavutettavia kuin mahdollista. Haluamme näiden yhteisöjen olevan positiivisia, turvallisia ja terveellisiä ympäristöjä kenelle tahansa toimintaan liittyvälle tai liittymisestä kiinnostuneelle. Haluamme pitää sen sellaisena, muun muassa tämän käytössäännöstön avulla ja tarvittaessa tekemällä päivityksiä siihen. Tahdomme myös suojella hankkeitamme niiltä, jotka vahingoittavat tai vääristävät projektien sisältöä.

Wikimedian mission mukaisesti kaikki Wikimedian projekteihin ja toimintaympäristöihin osallistuvat:

 • auttavat luomaan maailman, jossa jokainen voi vapaasti jakaa yhteistä tietämystä
 • ovat osa maailmanlaajuista yhteisöä, joka välttää puolueellisuutta ja ennakkoluuloja, ja
 • pyrkivät tarkkuuteen ja todennettavuuteen kaikessa työssä.

Tämä Yleinen käytössäännöstö (Universal Code of Conduct, UCoC) määrittelee vähimmäisohjeet toivottavalle ja epätoivottavalle käytökselle. Se koskee kaikkia, jotka vaikuttavat tai tuottavat sisältöä Wikimedian online- tai offline-projekteissa tai toimintaympäristöissä. Se kattaa sekä uudet että kokeneet muokkaajat, projektien toimihenkilöt, tapahtumajärjestäjät ja osallistujat, jäsenorganisaatioiden työntekijät ja hallitusten jäsenet kuin myös Wikimedia-säätiön työntekijät ja hallituksen jäsenet. Se koskee kaikkia Wikimedia-projekteja, teknisiä toimintaympäristöjä, henkilökohtaisia ja virtuaalisia tapahtumia, kuten myös seuraavia tapauksia:

 • yksityiset, julkiset ja osittain julkiset kanssakäynnit
 • keskustelut erimielisyyksistä ja solidaarisuuden ilmaisut yhteisön jäsenten välillä
 • keskustelu teknisestä kehityksestä
 • sisällöntuotannon näkökohdat
 • tilanteet, joissa edustetaan jäsenorganisaatioita tai -yhteisöjä ulkopuolisten kumppaneiden parissa

1 – Esittely

Yleinen käytössäännöstö määrittelee käyttäytymisen vähimmäisodotukset toimittaessa maailmanlaajuisesti yhteistyössä Wikimedian projekteissa. Yhteisöt voivat tehdä näihin vähimmäisvaatimuksiin lisäyksiä kehittääksensä käytäntöjä, joissa otetaan huomioon paikallinen kulttuurinen konteksti.

Yleinen käytössäännöstö pätee kaikkiin wikimedisteihin poikkeuksetta. Toimet, jotka ovat ristiriidassa Yleisen käytössäännöstön kanssa, voivat johtaa seuraamuksiin. Näitä voivat määrätä valitut toimihenkilöt (paikallisesti määritellen) ja/tai Wikimedia-säätiö alustojen laillisena omistajana.

2 – Toivottu käyttäytyminen

Jokainen wikimedisti on vastuussa omasta käyttäytymisestään riippumatta siitä, onko hän uusi tai kokenut muokkaaja, yhteisön toimihenkilö tai jäsenorganisaation tai Wikimedia-säätiön hallituksen jäsen tai työntekijä.

Kaikissa Wikimedian projekteissa, toimintaympäristöissä ja tapahtumissa käyttäytyminen perustuu kunnioitukseen, ystävällisyyteen, kollegiaalisuuteen, solidaarisuuteen ja hyviin tapoihin. Tämä koskee kaikkia muokkaajia ja osallistujia, jotka ovat vuorovaikutuksessa toisten muokkaajien ja osallistujien kanssa iästä, henkisestä tai fyysisestä vammasta, fyysisestä ulkonäöstä, kansallisesta, uskonnollista, etnisestä ja kulttuurisesta taustasta tai kastista, sosiaalisesta luokasta, kielen osaamisesta, seksuaalisen suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolesta tai työurasta riippumatta. Emme myöskään tee poikkeuksia Wikimedia-projekteissa tai -liikkeessä tehtyjen suoritusten, taitojen tai aseman perusteella.

2.1 – Keskinäinen kunnioitus

Odotamme kaikkien wikimedistien kunnioittavan toisiaan. Kommunikoidessamme ihmisten kanssa Wikimedian online- tai offline-ympäristöissä kohtelemme toisiamme keskinäisellä kunnioituksella.

Tämä sisältää muun muassa seuraavat:

 • Harjoittele empatiaa. Kuuntele ja yritä ymmärtää, mitä Wikimedian muokkaaja haluaa sinulle sanoa. Ole valmis haastamaan ja mukauttamaan omaa kantaasi, odotuksiasi ja käyttäytymistäsi wikimedistinä.
 • Oleta hyvää tahtoa ja osallistu muokkaamiseen rakentavasti. Tarkoitus on parantaa projektin tai työn laatua. Anna ja vastaanota palautetta ystävällisesti ja hyvässä tahdossa. Kritiikkiä tulisi antaa huomaavaisella ja rakentavalla tavalla. Kaikkien wikimedistien tulisi olettaa, ellei todisteita muusta ole, että muut ovat täällä tekemässä yhdessä projekteista parempia, mutta tätä ei tulisi käyttää oikeuttamaan vahingoittavia lausuntoja.
 • Kunnioita tapaa, jolla osallistujat nimeävät ja kuvaavat itseään. Ihmiset voivat käyttää erityisiä termejä kuvaamaan itseään. Kunnioita sitä ja käytä näitä termejä kommunikoidessasi heistä tai heidän kanssaan silloin, kun se on kielellisesti tai teknisesti mahdollista. Esimerkkejä ovat:
  • Etniset ryhmät voivat käyttää tiettyä nimeä kuvaamaan itseään sen sijaan, että käytettäisiin nimeä, jota muut ovat historiallisesti käyttäneet kuvaamaan heitä;
  • Jotkut voivat käyttää nimissään kirjaimia, äänteitä tai sanoja heidän omasta kielestään, joka saattaa olla sinulle tuntematon;
  • Ihmiset, jotka tunnistautuvat tiettyyn seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin käyttämällä tiettyjä nimiä tai pronomineja;
  • Ihmiset, joilla on tietty fyysinen tai henkinen vamma, voivat käyttää tiettyjä termejä kuvaamaan itseään
 • Tavatessamme henkilökohtaisesti pyrimme olemaan avoimia kaikille ja olemaan huomaavaisia ja kunnioittamaan toistemme mieltymyksiä, rajoja, herkkyyksiä, perinteitä ja edellytyksiä.

2.2 – Huomaavaisuus, kollegiaalisuus, keskinäinen tuki ja hyvä käytös

Pyrimme seuraaviin tapoihin:

 • Huomaavaisuus ilmenee käytöksessä ja puheessa ihmisten, myös tuntemattomien, kesken.
 • Kollegiaalisuus on sitä ystävällistä tukea, jota yhteisiin ponnisteluihin osallistuvat ihmiset antavat toisilleen.
 • Keskinäinen tuki ja hyvä käytös tarkoittavat vastuun ottamista aktiivisesti siitä, että Wikimedia-projektit ovat tuottavia, miellyttäviä ja turvallisia ympäristöjä olla ja osallistua Wikimedian missioon.

Tähän sisältyy muun muassa:

 • Mentorointi ja valmennus: Auttaa uusia tulokkaita onnistumaan ja hankkimaan olennaiset taidot.
 • Kanssamuokkaajien tukeminen: Anna heille apua, kun he tarvitsevat tukea ja puhu heidän puolestaan, kun heitä kohdellaan huonommin kuin mitä Yleinen käytössäännöstö edellyttää osallistujien käytökseltä.
 • Tunnista ja anna tunnustusta osallistujien tekemälle työlle: Kiitä heitä heidän antamastaan avusta ja työstä. Arvosta heidän vaivannäköään ja anna tunnustusta aina kun se on aiheellista.

3 - Sopimaton käyttäytyminen

Yleisen käytössäännöstön tarkoituksena on auttaa yhteisön jäseniä tunnistamaan huonon käyttäytymisen tilanteet. Seuraavia toimintatapoja ei voida hyväksyä Wikimedia-liikkeen sisällä:

3.1 – Häirintä

Tämä sisältää kaiken käyttäytymisen, joka on tarkoitettu ensisijaisesti henkilön pelotteluun, suututtamiseen tai järkyttämiseen tai mihinkään toimintaan, joka todennäköisesti johtaisi näihin. Käyttäytymistä voidaan pitää häirintänä, jos se ylittää sen, mitä järkevän henkilön odotetaan sietävän globaalissa monikulttuurisessa ympäristössä. Häirintä tapahtuu usein henkisen hyväksikäytön muodossa, etenkin heikossa asemassa olevia ihmisiä kohtaan, ja siihen saattaa liittyä yhteydenottoja työpaikalle tai ystäviin tarkoituksena pelotella tai nolata. Joissakin tapauksissa käytös, joka ei vastaisi häirintää yksittäisenä tapahtumana, voi muuttua sellaiseksi toistuessaan. Häirintää on muun muassa:

 • Loukkaukset: Tähän sisältyy nimittely, loukkausten tai stereotypioiden käyttäminen ja kaikki henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvat hyökkäykset. Loukkaukset voivat viitata havaittuihin ominaisuuksiin, kuten älykkyyteen, ulkonäköön, etnisyyteen, rotuun, uskontoon (tai sen puuttumiseen), kulttuuriin, kastiin, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen, vammaisuuteen, ikään, kansalaisuuteen, poliittiseen aktiivisuuteen tai muihin ominaisuuksiin. Joissakin tapauksissa toistuva pilkkaaminen, sarkasmi tai aggressio voivat yhdessä olla loukkauksia, vaikka yksittäiset toteamukset eivät olisi.
 • Seksuaalinen häirintä: Kaikenlainen seksuaalinen huomio tai lähentely, jossa tekijä tietää tai hänen voi olettaa tietävän, ettei se ole tervetullutta, tai tilanteissa, joissa suostumusta ei voida ilmaista.
 • Uhkailu: Suorasti tai epäsuorasti esitetyt vihjailut fyysisellä väkivallalla, nöyryyttämisellä, perusteettomalla maineen menettämisellä tai pelottelu uhkaamalla perusteettomilla oikeustoimilla riidan voittamiseksi tai pakottamaan toisen käyttäytymään halutulla tavalla.
 • Muiden vahingoittamiseen kannustaminen: Tähän sisältyy jonkun muun kannustaminen itsensä vahingoittamiseen tai itsemurhaan sekä kannustaminen tekemään väkivaltaisia hyökkäyksiä kolmannelle osapuolelle.
 • Henkilötietojen paljastaminen (doxaus): Muiden osallistujien henkilötietojen, kuten nimen, työpaikan, fyysisen tai sähköpostiosoitteen, julkaiseminen ilman heidän nimenomaista lupaansa joko Wikimedian projekteissa tai muualla, tai tiedon levittäminen heidän toiminnastaan Wikimedian projekteissa niiden ulkopuolella.
 • Seuraaminen: Henkilön seuraaminen Wikimedian projekt(e)issa ja hänen työnsä toistuva kritisoiminen tarkoituksena hermostuttaa tai lannistaa häntä. Mikäli ongelmat jatkuvat senkin jälkeen, kun käyttäjää on ohjeistettu muuttamaan tapojaan, yhteisö voi puuttua niihin vakiintuneiden toimintatapojensa avulla.
 • Trollaaminen: Keskustelun tarkoituksellinen häiritseminen tai pahantahtoinen kirjoittaminen, jonka tavoitteena on toisen provosoiminen.

3.2 – Vallan, etuoikeuden tai vaikutusvallan väärinkäyttö

Väärinkäyttöä on, kun todellisessa tai havaitussa valta-, etuoikeus- tai vaikutusvaltaisessa asemassa käyttäytyy epäkunnioittavasti, julmasti ja/tai väkivaltaisesti muita ihmisiä kohtaan. Wikimedian toimintaympäristöissä se tapahtuu useimmiten emotionaalisen hyväksikäytön muodossa (suullinen, henkinen, psykologinen hyväksikäyttö) ja se voi olla päällekkäistä häirinnän kanssa.

 • Toimihenkilöiden, luottamushenkilöiden ja henkilöstön aseman väärinkäyttö: Nimettyjen luottamushenkilöiden, toimihenkilöiden tai henkilöstön vallan, tiedon tai resurssien käyttäminen muiden pelotteluun tai uhkailuun.
 • Kokemuksen ja yhteyksien väärinkäyttö: Aseman ja maineen käyttäminen muiden pelottelemiseksi. Odotamme ihmisten, joilla on merkittävää kokemusta ja yhteyksiä liikkeessä, käyttäytyvän erityisen huolellisesti, koska heidän vihamieliset kommenttinsa voivat aiheuttaa tahattomia vastareaktioita. Henkilöiden, joilla on erityinen auktoriteettiasema yhteisössä, odotetaan olevan erityisen luotettavia ja heidän ei tule käyttää tätä asemaa hyökätäkseen niitä kohtaan, jotka ovat heidän kanssaan eri mieltä.
 • Psykologinen manipulointi: Pyrkiminen pahantahtoisesti saamaan toisen epäilemään omia havaintojaan, mielentilaansa tai ymmärrystään tavoitteena väittelyn voittaminen tai toisen saaminen toimimaan oman mielensä mukaan.

3.3 - Sisällön vandalisoiminen ja hankkeiden väärinkäyttö

Tahallinen puolueellisen, väärän, paikkansapitämättömän tai sopimattoman sisällön lisääminen tai sisällön luomisen tai ylläpidon estäminen tai vaikeuttaminen.

Tähän sisältyy muun muassa:

 • Toistuva mielivaltainen tai perusteeton sisällön poistaminen ilman asianmukaista keskustelua tai selitystä.
 • Sisällön manipulointi järjestelmällisesti tosiasioiden tai näkökulmien tiettyjen tulkintojen suosimiseksi (myös lähteiden epärehellinen tai tahallisesti vääristelevä käyttäminen tai hyväksytyn tavan mukaisesti tehdyn artikkelin muuntaminen)
 • Vihapuhe missä tahansa muodossa, tai syrjivä puhe, jolla pyritään pilkkaamaan, nöyryyttämään tai yllyttämään vihaa henkilöitä tai ryhmiä vastaan sen perusteella, keitä he ovat tai heidän uskomustensa perusteella.
 • Sellaisten symbolien, kuvien, luokittelun tai tagien käyttö, jotka ovat uhkaavia tai haitallisia ensyklopedisen, informatiivisen käytön ulkopuolella