Jump to content

Wikimédia Alapítvány Általános viselkedési szabályzat

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct and the translation is 98% complete.
Wikimédia Alapítvány Általános viselkedési szabályzat

Miért van szükség erre a szabályzatra

Hiszünk abban, hogy célunkat – hogy az összes emberi tudás mindenki számára elérhető legyen – úgy érhetjük el, hogy minél több embernek tesszük lehetővé azt, hogy aktívan részt vegyen a Wikimedia-projektekben. Abban hiszünk hogy a résztvevőink közösségeinek annyira változatosaknak, befogadóaknak és elérhetőeknek kell lennie, amennyire csak lehetséges. Azt akarjuk, hogy ezek a közösségek pozitívak, biztonságosak legyenek és egészséges környezetet nyújtsanak bárkinek, aki belép (vagy be akar lépni) tagjai közé. Eltökélt szándékunk biztosítani, hogy ez így is maradjon, ennek során létrehozva ezt a szabályzatot és szükség esetén frissítve azt. Ezen túl meg szeretnénk védeni projektjeinket azoktól, akik azt károsítani vagy eltorzítani akarják.

A Wikimédia-mozgalom küldetésével összhangban mindenki, aki részt vesz a Wikimédia-projektekben és terekben:

 • segít megteremteni egy olyan világot, amiben mindenki szabadon osztozhat az emberi tudás összességében,
 • részt vesz egy globális közösségben, amelyik kerüli az elfogultságot és az előítéleteket, és
 • pontosságra és ellenőrizhetőségre törekszik a munkájában.

Az általános viselkedési szabályzat (Universal Code of Conduct, UCoC) meghatározza, mi az elfogadható és az elfogadhatatlan viselkedés minimuma. Mindenkire vonatkozik, aki használja a Wikimédia-projekteket és -tereket, online vagy offline; beleértve a kezdő és tapasztalt szerkesztőket, a projektek tisztségviselőit, az események szervezőit és résztvevőit, a Wikimédia Alapítvány és társszervezetei munkatársait és elnökségét; és az összes személyes és virtuális eseményt, műszaki teret, és minden Wikimédia-projektet és -wikit, beleértve:

 • a nyilvános és közel nyilvános találkozókat
 • a közösség tagjai közötti véleménykülönbség megvitatását és a szolidaritás kinyilvánítását
 • műszaki fejlesztésekkel kapcsolatos eseményeket
 • a tartalom-előállítás vonatkozásait
 • a közösség vagy társszervezetek képviseletét külső partnerek felé.

1 – Bevezető

Az UCoC a teljes világot lefedő Wikimédia-projekteken együttműködők számára biztosít egy alapvető viselkedésmintát. A helyi közösségek ki tudják bővíteni olyan irányelvekkel, amelyek figyelembe veszik a helyi kulturális közeget, miközben az itt szereplő elveket minimálisan megköveteltként fogadják el.

Az UCoC egyformán vonatkozik a Wikimédia-mozgalom minden tagjára, kivételek nélkül. Az UCoC-be ütköző viselkedést szankcionálhatják a közösség képviselői, a platformok tisztségviselői (a helyi közösség javaslata és kontextusba helyezése alapján) vagy a Wikimédia Alapítvány, mint a platformok jogi értelemben vett tulajdonosa.

2 – Elvárt viselkedés

Minden wikimédista, legyen új vagy tapasztalt szerkesztő, közösségi tisztségviselő, a Wikimédia Alapítvány vagy egy társszervezet munkatársa vagy elnökségi tagja, felelős a saját viselkedéséért.

Az elvárt viselkedés alapköve minden Wikimédia-projektben, térben és eseményen egymás tisztelete, a civilizált viselkedés, a kollegialitás, a szolidaritás és a jó polgárság. Ez egyaránt vonatkozik az összes résztvevőre és közreműködőre az összes többi résztvevővel és közreműködővel való összes interakciójukban, tekintet nélkül korra, szellemi vagy testi fogyatékosságra, külső megjelenésre, nemzeti, vallási, etnikai vagy kulturális háttérre, társadalmi osztályra, nyelvtudásra, szexuális orientációra, nemi identitásra vagy karrierre. Nem teszünk különbséget a Wikimédia-mozgalomban vagy annak projektjeiben elért teljesítmények, képességek vagy pozíció alapján sem.

2.1 – Kölcsönös megbecsülés

Elvárjuk, hogy minden wikimédista megadja a tiszteletet másoknak. Minden emberekkel történő, akár online vagy offline kommunikációban egymást kölcsönös tisztelettel kezeljük.

Ebbe beletartozik különösen:

 • Legyél empatikus. Figyelj oda, és próbáld megérteni, milyen mondanivalója van a más háttérrel rendelkező wikimédistáknak. Legyél kész felülvizsgálni és módosítani a saját értelmezésedet, elvárásaidat és viselkedésedet wikimédistaként.
 • Feltételezz jóindulatot, és szerkessz konstruktívan; a hozzájárulásod javítsa az adott projekt vagy munka minőségét. Légy kedves és jóindulatú, amikor véleményt mondasz másokról, vagy rólad mondanak véleményt. Ha kritizálsz, tapintatosan és konstruktívan tedd. Ha nincs rá ellenkező bizonyíték, akkor minden wikimédista feltételezze azt, hogy mások azért vannak itt, hogy együttműködve jobbá tegyék a projekteket, de ez nem ad felmentést az ártalmas hatású állításokra.
 • Tartsd tiszteletben, hogyan nevezik és jellemzik magukat más közreműködők. Ha valaki egy bizonyos kifejezéssel írja le magát, a tisztelet jeleként használd ugyanezt a kifejezést, amikor vele vagy róla beszélsz. Néhány példa:
  • Etnikai csoportok, akiknek van egy saját megnevezésük önmagukra, ami különbözik attól a névtől, amin mások hagyományosan hívták őket;
  • Emberek, akinek a neve olyan betűket, hangokat vagy szavakat tartalmaz az anyanyelvükből, amelyek ismeretlenek számodra;
  • Emberek, akik egy bizonyos szexuális orientációval vagy nemi identitással azonosulnak, és egy külön megnevezést vagy névmást használnak rá;
  • Egy adott szellemi vagy testi fogyatékossággal élők bizonyos kifejezéseket használnak önmaguk leírására
 • Személyes találkozásnál törekszünk arra, hogy mindenkivel szemben befogadók legyünk, és figyelemmel követjük, valamint tiszteletben tartjuk egymás preferenciáit, érzékenységét, hagyományait és követelményeit.

2.2 – Civilizált viselkedés, kollegialitás, szolidaritás és jó polgárság

Igyekszünk az alábbi viselkedésformákat követni:

 • Az udvariasság előzékeny viselkedés az emberek közötti beszédben, az idegeneket is beleértve.
 • A kollegialitás az a barátságos támogatás, amit a közös célért dolgozó emberek nyújtanak egymásnak.
 • A kölcsönös támogatás és a jó polgárság aktív felelősségvállalás annak érdekében, hogy a Wikimédia-projektek produktív, kellemes és biztonságos helyek legyenek, amelyek hozzájárulnak a Wikimédia-mozgalom küldetéséhez.

Ebbe beletartozik különösen:

 • A mentorálás és képzés: segíts a kezdőknek az eligazodásban és az alapvető képességek elsajátításában.
 • Törődj a szerkesztőtársaiddal: segíts nekik, ha támogatásra van szükségük, és szólalj fel az érdekükben, ha a normáinknak meg nem felelő módon bánnak velük.
 • Ismerd fel és ismerd el a más közreműködők által végzett munkát: köszönd meg nekik, ha segítettek. Becsüld meg az erőfeszítéseiket, és részesítsd őket nyilvános elismerésben, ha megérdemlik.

3 – Elfogadhatatlan viselkedés

Ezen általános viselkedési szabályzat célja segíteni a közösség tagjainak a káros viselkedés felismerésében. Az alábbi viselkedési formák elfogadhatatlanok a Wikimédia-mozgalomban:

3.1 – Zaklatás

Ebbe beletartozik minden olyan viselkedés, amelynek az elsődleges célja valakinek a megfélemlítése, felháborítása vagy felbosszantása, vagy bármilyen magatartás, ahol észszerű belátással a legvalószínűbb ennek bekövetkezése. Az a viselkedés minősül zaklatásnak, ami túlmegy azon, aminek az eltűrését egy észszerűen viselkedő személytől el lehet várni egy globális, kultúrák közötti környezetben. A zaklatás gyakran érzelmi bántalmazásként jelenik meg, különösen olyanokkal szemben, akik valamilyen sebezhető helyzetben vannak, és része lehet a munkahely vagy családtagok felkeresése megfélemlítés vagy szégyenbe hozás céljából. Néhány esetben az, amit nem tekintünk zaklatásnak, egyedi esetben zaklatássá válik, ha többször megismétlődik. A zaklatás fajtái többek között:

 • A sértések, beleértve a gúnyneveket, leszólásokat, sztereotípiákat és a személyes tulajdonságokon alapuló bármilyen támadást. A sértések irányulhatnak vélt tulajdonságokra, mint az intelligencia, megjelenés, etnikum, bőrszín, vallás vagy annak hiánya, kultúra, kaszt, szexuális orientáció, társadalmi nem, fogyatékosság, kor, nemzetiség, politikai irányultság, vagy bármi más. Az ismétlődő gúny, szarkazmus vagy agresszió sértésnek minősülhet akkor is, ha az egyes esetek önmagukban nem.
 • Szexuális zaklatás: bármilyen szexuális figyelem vagy közeledés mások felé, ahol a személy tudja vagy tudnia kellene, hogy amit tesz, az nemkívánatos, vagy olyan szituációkban, ahol nincs mód a beleegyezés kifejezésére.
 • Fenyegetések: kimondva vagy burkoltan kilátásba helyezett fizikai erőszak, igazságtalan zavarba hozás, a jó hírnév megsértésének igazságtalan és alaptalan sérelme, vagy indokolatlan jogi lépések kilátásba helyezésével való megfélemlítés abból a célból, hogy megnyerj egy vitát, vagy rákényszeríts valakit az általad kívánt viselkedésre.
 • Ártalomra biztatás: ebbe beletartozik arra biztatni valakit, hogy tegyen kárt magában vagy legyen öngyilkos, illetve arra biztatni valakit, hogy hajtson végre erőszakos cselekedetet egy harmadik személy ellen.
 • Személyes adatok közzététele (doxolás): mások személyes információinak (mint például név, munkahely, lakcím, e-mail-cím) közzététele a kifejezett engedélyük nélkül, a Wikimédia-projektekben vagy máshol; vagy a wikimédiás tevékenységükkel kapcsolatos információk közzététele a projekteken kívül.
 • Üldözés: követni valakit egy (vagy több) projekt különböző részeire, és sorozatosan kritizálni a munkáját, elsősorban azzal a céllal, hogy elveszítse a türelmét, vagy elmenjen a kedve a részvételtől. Ehelyett használd a bevett közösségi eljárásokat, ha valakivel a kommunikációra és tanításra tett kísérletek nem sikeresek.
 • Trollkodás: szándékosan megzavarni beszélgetéseket, vagy rosszhiszeműen posztolni, hogy szándékosan provokálj valakit.

3.2 – Visszaélés hatalommal, jogosultsággal vagy befolyással

Visszaélés akkor történik, ha valaki, akinek vélt vagy valós hatalma, privilégiuma vagy befolyása van, tiszteletlenül, kegyetlenül és/vagy erőszakosan viselkedik másokkal. A Wikimédia-környezetekben ez leginkább az érzelmi erőszak (szóbeli, mentális vagy pszichológiai) formáját ölti, és átfedésben lehet a zaklatással.

 • Visszaélés a tisztségviselői, hivatali vagy alkalmazotti hivatallal: a projektek (választott) tisztségviselőinek és a Wikimédia és társszervezetei alkalmazottainak vagy vezetőinek rendelkezésére álló autoritás, tudás vagy erőforrások felhasználása mások megfélemlítésére vagy fenyegetésére.
 • Tapasztalattal és kapcsolatokkal való visszaélés: a pozíció vagy tekintély felhasználása mások megfélemlítésére. A mozgalomban jelentős tapasztalattal vagy jó kapcsolatokkal rendelkezőket arra kérjük, hogy különösen vigyázzanak, mit mondanak, mivel az ellenséges megjegyzéseik akaratlanul is visszaüthetnek. A közösségi elismertséggel rendelkezők kiváltsága az, hogy véleményüket mások megalapozottnak tekintik, azonban ezt nem szabad felhasználni azok megtámadására, akikkel nézeteltérés alakult ki.
 • Pszichológiai manipuláció: rosszindulatúan azon munkálkodni (egyedül vagy csoportosan), hogy az áldozat kételkedni kezdjen a saját észleléseiben, érzékeiben vagy értelmezésében azért, hogy megnyerjen egy vitát, vagy másokat rávegyen, hogy szándékainak megfelelően viselkedjenek.

3.3 – Tartalom vandalizálása és a projektekkel való visszaélés

Szándékosan hibás vagy elfogult tartalom elhelyezése a Wikimédia-projektekben, vagy a tartalom létrehozásának akadályozása. Ebbe beletartozik különösen:

 • Tartalom sorozatos eltávolítása, a megfelelő konszenzusépítő mechanizmusok használatának figyelmen kívül hagyásával, vagy magyarázat nélkül
 • A tartalom szisztematikus manipulálása a tények egy bizonyos értelmezése vagy egy nézőpont előnybe hozása céljából (beleértve a források félrevezető vagy szándékosan elferdített idézését vagy a szöveg szándékos félreformázását)
 • Gyűlöletbeszéd bármilyen formája, aminek a célja személyek vagy csoportok elleni gyűlöletkeltés, démonizálás vagy megalázás, a bőrszínük, vallásuk, szexuális identitásuk, nemi identitásuk, etnikumuk, fogyatékosságuk vagy nemzetiségük alapján.
 • Olyan szimbólumok, képek vagy tartalmak szükségtelen, indokolatlan használata, amelyek másokat a szócikkek szövegkörnyezetén és tájékoztatási célján túl megfélemlítenek vagy megkárosítanak. Ebbe beletartozik a szöveg olyan módon szerkesztése, aminek célja a lekicsinylés vagy a pellengérre állítás.