Jump to content

Wikimedia Foundation Universal Code of Conduct

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct and the translation is 93% complete.
Outdated translations are marked like this.
Wikimedia Foundation Universal Code of Conduct

De ce avem un Cod Universal de Conduită

Credem în împuternicirea cât mai multor oameni cu putință spre a participa activ în proiectele și spațiile Wikimedia, spre a ajunge la viziunea noastră despre o lume în care toată lumea poate împărtăși suma tuturor cunoștințelor umane. Credem că comunitățile noastre de contribuitori trebuie să fie cât mai diverse, incluzive și accesibile cu putință. Dorim ca aceste comunități să fie medii pozitive, sigure și sănătoase pentru oricine aderă (sau dorește să adere) la ele. Suntem angajați în a asigura că lucrurile rămân așa, inclusiv prin îmbrățișarea acestui Cod de Conduită și prin revizitarea actualizărilor pe măsură ce este necesar. De asemenea, dorim să ne protejăm proiectele împotriva celor care deteriorează și distorsionează conținutul lor.

În linie cu misiunea Wikimedia, toți cei ce participă la proiectele și spațiile Wikimedia:

 • vor ajuta la a crea o lume în care oricine poate împărtăși liber suma tuturor cunoștințelor
 • vor face parte dintr-o comunitate globală care va evita partizanatul și prejudecata, și
 • se vor strădui să obțină acuratețe și verificabilitate în toate lucrările lor

Acest Cod Universal de Conduită (CUdC) definește un set minim de îndrumări privind comportamentul așteptat și cel inacceptabil. Se aplică tuturor celor ce interacționează și contribuie la proiectele și în spațiile Wikimedia online și offline. Aceasta include pe contribuitorii noi și pe cei experimentați, pe oficialii din proiecte, pe organizatorii de evenimente și participanții la ele, pe angajați și pe membrii consiiliilor organizațiilor afiliate, și pe angajjații și pe membrii consiliilor Fundației Wikimedia. Se aplică tuturor proiectelor Wikimedia, spațiilor tehnice, evenimentelor virtuale și în persoană, precum și în următoarele cazuri:

 • interacțiuni private, publice și semipublice
 • discuții în contradictoriu și expresii ale solidarității între membrii comunității
 • chestiuni de dezvoltare tehnică
 • aspecte de contribuție la conținut
 • cazuri de organizații afiliate/comunități în relație cu parteneri externi

1 – Introducere

Codul Universal de Conduită furnizează o bază a comportamentului colaborativ pe proiectele Wikimedia din toată lumea. Comunitățile pot adăuga la acesta prin dezvoltarea de politici care țin cont de contextul local și cultural, întreținând în același timp criteriile enumerate aici ca standard minimal.

Codul Universal de Conduită se aplică egal tuturor wikimedienilor fără excepții. Acțiunile care contravin Codului Universal de Conduită pot avea ca rezultat sancțiuni. Acestea pot fi impuse de oficiali desemnați (în măsura adecvată contextului local) și/sau de Fundația Wikimedia ca deținător legal al platformelor.

2 – Comportament așteptat

Fiecare Wikimedian, indiferent dacă este un contributor nou sau cu experiență, un funcționar al comunității, un angajat sau membru al consiliului de administrație al unui afiliat sau WMF, este responsabil pentru propriul comportament.

În toate proiectele, spațiile și evenimentele Wikimedia, comportamentul va fi bazat pe respect, civilitate, colegialitate, solidaritate și bună cetățenie. Acest lucru se aplică tuturor contribuitorilor și participanților în interacțiunea lor cu toți contribuitorii și participanții, fără distincție în funcție de vârstă, dizabilități psihice sau fizice, aspectul fizic, naționalitate, religie, etnie și cultură sau caste, clasă socială, fluență lingvistică, orientare sexuală, identități de gen sau domeniu de carieră. Nici nu vom distinge pe baza realizărilor, abilităților sau poziției în proiectele sau mișcarea Wikimedia.

2.1 – Respect reciproc

Respectul înseamnă a arăta considerație pentru ceilalți. În comunicarea cu oamenii, îi vom trata cu același respect pe care am vrea să ni-l arate, în orice ambianță Wikimedia fie ea on-line fie off-line.

Aceasta include, dar nu se limitează la:

 • * Practicați empatia. Ascultați și încercați să înțelegeți ce are de spus orice Wikimedian. Fiți gata să vă provocați și să vă adaptați propria înțelegere, așteptările și comportament în calitate de Wikimedian.
 • * Presupuneți întotdeauna buna credință și participați la o editare constructivă, pozitivă; contribuțiile dumneavoastră trebuie să crească caliatea proiectului sau lucrării. Oferiți și primiți feedback cu amabilitate și cu bună credință. Critica ar trebui să fie prezentată într-un mod constructiv, cu sensibilitate. În absența unor dovezi în sens contrar, toți wikimedienii trebuie să presupună că ceilalți sunt veniți să îmbunătățească proiectele colaborativ, dar aceasta nu trebuie folosită pentru justificarea unor afirmații cu impact dăunător.
 • Respectați modul în care contribuitorii se autodenumesc și se autodescriu. Oamenii pot folosi anumiți termeni pentru a se descrie pe ei înșiși. În semn de respect, utilizați acești termeni atunci când comunicați cu sau despre aceste persoane. Exemplele includ:
  • **Grupurile etnice pot folosi un nume specific pentru a se descrie, mai degrabă decât numele folosit istoric de alții pentru a le descrie
  • Persoane cu nume care folosesc litere, sunete sau cuvinte anume din limba lor, care vă pot fi necunoscute;
  • **Persoane care se identifică cu o anumită orientare sexuală sau identitate de gen folosind nume sau pronume distincte;
  • Persoanele având o anumită dizabilitate fizică sau psihică pot folosi termeni anumiți pentru a se descrie pe ei înșiși
 • Atunci când ne întâlnim în persoană, ne vom strădui să fim primitori cu toată lumea, vom fi atenți și vom respecta preferințele, sensibilitățile, tradițiile și cerințele fiecăruia.

2.2 – Civilitate, colegialitate, solidaritate și bună cetățenie

Ne străduim către următoarele comportamente:

 • Civilitatea este politețe în comportament și vorbire între oameni, inclusiv cu străini.
 • Colegialitatea este sprijinul amical pe care și-l acordă reciproc oamenii angajați într-un efort comun.
 • Sprijinul reciproc și buna cetățenie înseamnă asumarea activă de responsabilități pentru asigurarea că proiectele Wikimedia sunt spații productive, plăcute și sigure, și contribuie la misiunea Wikimedia.

Aceasta include, dar nu se limitează la:

 • Mentorat și coaching: ajutarea noilor veniți să se descurce și să dobândească abilități esențiale
 • Grija de ceilalți contribuitori: Dați o mână de ajutor când alții au nevoie, și vorbiți în numele lor atunci când sunt tratați într-un mod deficitar în raport cu ce se așteaptă în virtutea Codului Universal de Conduită.
 • Recunoașteți și creditați munca depusă de colaboratori: mulțumiți-le pentru ajutorul pe care vi l-au dat și pentur munca lor. Apreciați-le eforturile și recunoașteți meritele acolo unde este cazul.

3 – Comportament inacceptabil

Codul universal de conduită își propune să ajute membrii comunității să identifice situațiile de comportament nepotrivit. Următoarele comportamente sunt considerate inacceptabile în cadrul mișcării Wikimedia:

3.1 – Hărțuire

Aceasta include orice comportament gândit în primul rând pentru a intimida, indigna sau supăra o persoană, sau orice comportament al cărui cel mai posibil rezultat este acesta. Comportamentul poate fi considerat hărțuire dacă este dincolo de ceea ce ar fi de așteptat ca o persoană rezonabilă să tolereze într-un mediu global, intercultural. Hărțuirea ia adesea forma abuzului emoțional, în special față de persoanele care se află într-o poziție vulnerabilă, și poate include contactarea locurilor lor de muncă sau prietenilor sau membrilor de familie într-un efort de a-i intimida sau umili. În unele cazuri, un comportment care nu s-ar ridica la nivelul hărțuirii într-un caz singular poate deveni hărțuire prin repetare. Hărțuirea include, dar nu se limitează la:

 • Insulte: include utilizarea de porecle, utilizarea insultelor sau a stereotipurilor și orice atacuri bazate pe caracteristici personale. Insultele se pot referi la caracteristici percepute, cum ar fi inteligența, aspectul, etnia, rasa, religia (sau lipsa ei), cultura, casta, orientarea sexuală, genul, sexul, dizabilitatea, vârsta, naționalitatea, apartenența politică sau alte caracteristici. În unele cazuri, batjocura repetată, sarcasmul sau agresiunea se pot califica drept insulte în mod colectiv, chiar dacă declarațiile individuale nu ar face-o.
 • Hărțuire sexuală: atenție sexuală sau avansuri de orice fel atunci când persoana știe sau ar trebui în mod rezonabil să știe că această atenție nu este binevenită sau în situații în care consimțământul nu poate fi comunicat.
 • Amenințări: sugerarea implicită sau explicită a posibilei violențe fizice, înjosirilor nedrepte și nejustificate, vătămarea nejustificată a reputației, sau intimidării prin sugerarea de acțiuni în instanță cu scopul de a câștiga o dispută sau a forța pe cineva să se comporte așa cum doriți.
 • Încurajarea rănirii altora: Aceasta include încurajarea altcuiva să se auto-vătămeze sau să se sinucidă, precum și încurajarea cuiva să efectueze atacuri violente asupra unei terțe părți.
 • Dezvăluire de date personale (Doxing): publicarea informațiilor private ale altor persoane, cum ar fi numele, locul de muncă, adresa fizică sau de e-mail, fără permisiunea lor explicită, fie pe proiectele Wikimedia, fie în alte părți, sau partajarea de informații despre activitatea lor legată de Wikimedia în afara proiectelor.
 • Urmărire: urmărirea unei persoane în cadrul proiectului și criticarea repetată a muncii sale cu intenția de a o supăra sau descuraja. Dacă problemele continuă după eforturi de comunicare și educare, comunitățile vor fi nevoite să le trateze prin procesele stabilite în comunitate.
 • Trolling: perturbarea deliberată a convorbirilor sau postarea cu rea-credință pentru a provoca în mod intenționat pe cineva.

3.2 – Abuzul de putere, privilegii sau influență

Abuzul apare atunci când cineva aflat într-o poziție reală sau percepută de putere, privilegiu sau influență se angajează într-un comportament nerespectuos, crud și/sau violent față de alte persoane. În mediile Wikimedia, cel mai frecvent ia forma abuzului emoțional (verbal, mental, psihologic) și se poate suprapune cu hărțuirea.

 • Abuz de poziție al funcționarilor și angajaților: folosirea autorității, cunoștințelor sau resurselor aflate la dispoziția funcționarilor desemnați ai proiectului, precum și a personalului Fundației Wikimedia sau a afiliaților Wikimedia pentru a intimida sau a amenința pe alții.
 • Abuz de vechime și conexiuni: utilizarea poziției și reputației cuiva pentru a-i intimida pe ceilalți. Cerem persoanelor cu experiență și conexiuni semnificative în mișcare să se comporte cu o atenție deosebită, deoarece comentariile ostile pot avea consecințe neintenționate. Persoanele cu autoritate în comunitate au privilegiul deosebit de a fi considerați de încredere și nu trebuie să abuzeze de aceasta pentru a-i ataca pe cei care nu sunt de acord cu ei.
 • Manipulare psihologică: A face pe cineva să se îndoiască de propriile percepții, simțuri sau înțelegere, cu scopul obiectiv de a forța pe cineva să se comporte cum doriți.

3.3 – Vandalism asupra conținutului și abuzul de proiecte

Introducerea deliberată de conținut partinic, fals, imprecis sau inadecvat în proiectele Wikimedia sau împiedicarea, stânjenirea sau încetinirea deliberată a creării de conținut. Aceasta include, dar nu se limitează la:

 • Eliminarea arbitrară, repetată sau nemotivată a conținutului Wikimedia fără o discuție adecvată sau fără explicații
 • Manipularea sistematică a conținutului pentru a favoriza interpretări specifice ale faptelor sau punctelor de vedere (inclusiv prin redarea nefidelă sau deliberat falsă a surselor și modificarea modului corect de compunere a conținutului editorial)
 • Discursul de ură în orice formă, sau limbajul discriminator ce are ca scop demonizarea, umilirea, incitarea la ură împotriva indivizilor sau grupurilor pe baza a cine sunt ei sau a ce credințe au
 • Utilizarea de simboluri, imagini, categorii, etichete sau alte feluri de conținut de natură intimidantă sau dăunătoare altora în afara contextului enciclopedic, informativ. Aceasta include impunerea de scheme de conținut cu scopul de a marginaliza sau ostraciza.