Politikk:Universelle retningslinjer for adferd

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct and the translation is 89% complete.
Vil du hjelpe til med å oversette? Oversett det som mangler!
Wikimedia Foundation Universal Code of Conduct

Hvorfor vi har universelle retningslinjer for adferd

Vi tror på å oppfordre så mange folk som mulig til å aktivt delta på Wikimedia-prosjekter og -rom for å nå vår visjon om en verden hvor alle kan dele summen av all menneskelig kunnskap. Vi tror at våre bidragsyterfellesskap bør være så mangfoldige, inkluderende og lett å få tilgang til som mulig. Vi vil at disse fellesskapene skal være positive, trygge og sunne miljø for enhver som blir med (og som ønsker å bli med) i dem. Vi er engasjert i å sikre at det beholdes slik, inkludert ved å omfavne disse retningslinjene og gjennomgå dem på ny ved behov. Vi ønsker også å beskytte våre prosjekter mot de som skader eller forvrenger innholdet.

I samsvar med Wikimedias oppdrag kommer alle som deltar på Wikipedia-prosjekter og -rom til å:

 • Hjelpe å skape en verden hvor alle kan fritt dele summen av all kunnskap
 • Være en del av et globalt fellesskap som unngår partiskhet og fordommer, og
 • Streve mot nøyaktighet og verifiserbarhet i alt arbeid

Disse universelle retningslinjene for adferd (URFA) definerer et minsteantall med regler over forventet og uakseptabel oppførsel. De gjelder for alle som samhandler eller bidrar til Wikimedia-prosjekter og -rom på og utenfor nettet. Dette inkluderer nye og erfarne bidragsytere, funksjonærer innad prosjektene, arrangører og arrangementsdeltagere, ansatte og styremedlemmer i samarbeidspartnere og ansatte og styremedlemmer i Wikimedia Foundation. De gjelder for alle Wikimedia-prosjekter, tekniske områder, arrangementer på nett og i person, samt de følgende forekomstene:

 • Private, offentlige og halvoffentlige samhandlinger
 • Diskusjoner rundt uenighet og uttrykk for solidaritet mellom medlemmer i fellesskapet
 • Spørsmål gjeldende teknisk utvikling
 • Aspekter ved bidrag av innhold
 • Saker rundt samarbeidspartneres/felleskapenes representasjon til eksterne partnere

1 – Innledning

De universelle retningslinjene for adferd tilbyr de viktigste prinsippene for samarbeid på Wikimedia-prosjekter internasjonalt. Fellesskap kan bidra til disse for å utvikle regler som tar hensyn til lokal og kulturell kontekst, samtidig som kriteriene som er skrevet her beholdes som minstestandard.

De universelle retningslinjene for adferd gjelder likt for alle wikimedianere, uten unntak. Handlinger som går imot de universelle retningslinjene for adferd kan resultere i sanksjoner. Disse kan pålegges av utpekte funksjonærer (etter behov i lokal kontekst) og/eller av Wikimedia Foundation som den juridiske eieren av plattformene.

2 – Forventet oppførsel

Hver wikimedianer, om de så er en ny eller erfaren bidragsyter, en fellesskapsfunksjonær, en samarbeidspartner eller Wikimedia Foundation-styremedlem eller -ansatt, er ansvarlig for egen vandel.

På alle Wikimedia-prosjekter, -rom og -arrangementer skal oppførsel være grunnet i respekt, høflighet, kollegialitet, solidaritet og godt borgerskap. Dette gjelder for alle bidragsytere og deltagere i deres samhandlinger med andre bidragsytere og deltagere, uten forventninger basert på alder, nedsatte psykiske eller fysiske funksjonsevner, fysisk utseende, nasjonal, religiøs, etnisk eller kulturell bakgrunn, kaste, sosial klasse, språkevner, seksuell legning, kjønnsidentitet, kjønn eller yrkesområde. Vi kommer heller ikke til å gjøre unntak basert på meritter, evner eller prestasjoner innenfor Wikimedia-prosjekter eller -bevegelsen.

2.1 – Gjensidig respekt

Vi forventer at alle wikimedianere viser respekt ovenfor andre. I kommunikasjon med folk, om det så er Wikimedia-miljøer på nett eller i person, skal en behandle hverandre med gjensidig respekt.

Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Vis empati. Lytt og forsøk å forstå hva wikimedianere med andre bakgrunner vil fortelle deg. Vær beredt på å utfordre og omforme din egen forståelse, oppførsel og dine forventiner som en wikimedianer.
 • Anta god hensikt og engasjer deg i konstruktive redigeringer; dine bidrag bør forbedre prosjektets eller arbeidets kvalitet. Vis omtanke og god hensikt når du gir og tar imot tilbakemeldinger. Alle wikimedianere bør anta, med mindre det forekommer motbevis, at andre er her for å samarbeide for å forbedre prosjektene. Dette skal heller ikke brukes for å rettferdiggjøre utsagn som kan virke skadelige.
 • Respekter måten bidragsytere navngir og beskriver seg selv. Det kan hende folk bruker spesifikke begrep for å beskrive seg selv. Som et tegn på respekt, bør en bruke disse begrepene når en kommuniserer med eller om disse personene, der det språkmessig og teknisk sett er mulig. For eksempel:
  • Etniske grupper kan anvende er bestemt navn for å beskrive seg selv, i stedet for et historisk navn brukt av andre;
  • Folk kan ha navn som bruker bokstaver, lyder eller ord fra deres språk som kan være ukjent for deg;
  • Folk som identifiserer seg med en seksuell legning eller kjønnsidentitet kan bruke bestemte navn eller pronomen;
  • Folk som har en særskilt, nedsatt fysisk eller psykisk funksjonevne kan bruke spesifikke begreper for å beskrive seg selv
 • Ved personlige møter kommer vi til å være tolerante mot andre og vi kommer til å være omtenksomme og respektable ovenfor hverandres preferanser, grenser, følsomheter, tradisjoner og behov.

2.2 – Høflighet, kollegialitet, gjensidig støtte og godt borgerskap

Vi strever etter følgende vandler:

 • Høflighet er hensyn ved oppførsel og prat mellom folk, inkludert fremmede.
 • Kollegialitet er den vennlige støtten som folk som deltar i en felles innsats gir hverandre.
 • Gjensidig støtte og godt borgerskap innebærer å ta aktivt ansvar for å sikre at Wikimedia-prosjektene er produktive, hyggelige og trygge rom som bidrar til Wikimedias oppdrag.

Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Fadderskap og veiledning: Hjelpe nye bidragsytere å navigere prosjektene og tilegne seg grunnleggende ferdigheter.
 • Ta hånd om andre bidragsytere: Hjelp andre bidragsytere når de trenger støtte, og vis støtte når de behandles på en måte som ikke når opp til den forventede oppførselen som er i de universelle retningslinjene for adferd.
 • Gjenkjenn og anerkjenn arbeidet til andre bidragsytere: Takk dem for deres hjelp og arbeid. Verdsett deres innsats og gi dem ros når det passer.

3 – Uakseptabel oppførsel

Disse universelle retningslinjene for adferd er for å hjelpe fellesskapsmedlemmene identifisere dårlig vandel. De følgende oppførslene ansees som uakseptable innenfor Wikimedia-bevegelsen:

3.1 – Trakassering

Dette inkluderer all oppførsel som har som mål å skremme, ergre eller støte en person, eller oppførsel som sannsynligvis hovedsakelig resulterer i dette. Oppførsel kan ansees som trakassering eller sjikane om det går utover hva en fornuftig person ville forvente å tolerere i et globalt og flerkulturelt miljø. Trakassering forekommer ofte i form av følelsesmessig misbruk, spesielt mot folk som er i en utsatt posisjon, og kan inkludere kontakt av arbeidsplasser eller venner og familiemedlemmer i et forsøk på å skremme eller gjøre vedkommende flau. I noen tilfeller finner en oppførsel som ikke kan ansees som trakassering etter én omgang, men som kan bli trakassering gjennom gjentagelser. Trakassering inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Fornærmelser: Dette inkluderer bruk av negativt ladde kallenavn, skjellsord, stereotyper og enhver angrep basert på personlige egenskaper som intelligens, utseende, etnisitet, rase, religion (eller mangel på slik), kultur, kaste, seksuell legning, kjønnsidentitet, kjønn, funksjonsevner, alder, nasjonalitet, politisk tilhørighet eller andre egenskaper. I noen tilfeller kan gjentatt hån, sarkasme eller aggresjon ansees som fornærmelser sammen, om de individuelle utsagnene ikke nødvendigvis er det.
 • Seksuell trakassering: Seksuell oppmerksomhet eller framstøt der vedkommende vet eller rimeligvis burde skjønne at oppmerksomheten er uvelkommen eller i situasjoner der samtykke ikke kan kommuniseres.
 • Trusler: Direkte eller underforståtte antydninger om mulighet for fysisk vold, urettferdig fornedring, urettferdig og grunnløs ærekrenkelse eller trussel om uoppfordrede juridiske handlinger for å vinne en diskusjon eller tvinge noen til å oppføre seg slik en ønsker.
 • Oppfordre skade hos andre: Dette inkluderer oppfordringer til selvskade eller selvmord, samt oppfordringer til å gjennomføre voldelige angrep på en tredjepart.
 • Formidling av personopplysninger (doxxing): deling av andre bidragsyteres private informasjon, som navn, arbeidssted, fysisk adresse eller e-postadresse uten vedkommendes tydelige samtykke, eller deling av informasjon om deres Wikimedia-aktivitet utenfor prosjektene.
 • Jakting (hounding): forfølgelse av en person på tvers av prosjektet (eller flere) med gjentatt kritikk av arbeidet til vedkommende med den fremste hensikten å opprøre eller avskrekke. Om problemer fortsetter etter forsøk på kommunisering og informering, kan det hende fellesskapene må ta saken gjennom etablerte fellesskapsprosedyrer.
 • Trolling: Bevisst forstyrre samtaler eller opprette innlegg med dårlig hensikt for å provosere med vilje.

3.2 – Misbruk av makt, privilegier eller innflytelse

Misbruk skjer når noen i en reell eller oppfattet makt-, privilegiums- eller innflytelsesposisjon deltar med en respektløs, grusom og/eller voldelig oppførsel mot andre folk. I Wikimedia-miljøer kan det forekomme som verbal eller psykologisk misbruk og kan overlappe med trakassering.

 • Misbruk av embete av funksjonærer, ansatte eller personale: bruk av autoritet, kunnskap eller ressurser som utvalgte funksjonærer, samt også ansatte og personale ved Wikimedia Foundation eller Wikimedia-samarbeidspartnere, for å skremme eller true andre.
 • Misbruk av ansiennitet og kontakter: Bruk av egen posisjon og rykte for å skremme andre. Vi forventer at folk med betydelig erfaring og forbindelser innenfor bevegelsen oppfører seg med omhu, ettersom uvennlige kommentarer fra dem kan føre til et utilsiktet tilbakeslag. Folk med autoritet i fellesskapet har en spesielt privilegium i at de kan ansees som pålitelige og bør ikke misbruke dette for å angripe andre som er uenige med dem.
 • Psykologisk manipulering: Med vond vilje forårsake at noen tviler på egne betraktelser, oppfatninger eller forståelser med mål om å vinne en diskusjon eller tvinge noen til å oppføre seg på en måte du ønsker.

3.3 – Content vandalism and abuse of the projects

Deliberately introducing biased, false, inaccurate or inappropriate content, or hindering, impeding or otherwise hampering the creation (and/or maintenance) of content. This includes but is not limited to:

 • The repeated arbitrary or unmotivated removal of any content without appropriate discussion or providing explanation
 • Systematically manipulating content to favour specific interpretations of facts or points of view (also by means of unfaithful or deliberately false rendering of sources and altering the correct way of composing editorial content)
 • Hate speech in any form, or discriminatory language aimed at vilifying, humiliating, inciting hatred against individuals or groups on the basis of who they are or their personal beliefs
 • The use of symbols, images, categories, tags or other kinds of content that are intimidating or harmful to others outside of the context of encyclopedic, informational use. This includes imposing schemes on content intended to marginalize or ostracize.