Wikimedia Foundations universelle adferdskodeks

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct and the translation is 96% complete.
Outdated translations are marked like this.
Wikimedia Foundation Universal Code of Conduct

Hvorfor vi har en universell adferdskodeks

Vi tror på å gjøre det mulig for så mange mennesker som mulig å kunne delta aktivt på Wikimedia-prosjekter og -arenaer, for dermed å oppnå vår visjon om en verden hvor alle kan dele summen av all menneskelig kunnskap. Vi tror på at våre nettsamfunn skal være så mangfoldige, inkluderende og lett tilgjengelige som mulig. Vi vil at disse nettsamfunnene skal være positive, trygge og sunne miljøer for alle som blir med (og som ønsker å bli med) i dem. Vi har forpliktet oss til å sikre at det fortsetter å være slik, blant annet ved å slutte oss til denne adferdskodeks og gjennomgå dem på nytt ved behov. Vi ønsker også å verne våre prosjekter mot de som skader eller forvrenger innholdet.

I samsvar med Wikimedias misjon vil alle som deltar på Wikipedia-prosjekter og -arenaer:

 • bidra til å skape en verden hvor alle kan fritt ta del i summen av all kunnskap
 • være del av et globalt nettsamfunn som unngår partiskhet og fordommer, og
 • å streve mot nøyaktighet og verifiserbarhet i alt arbeid

Den universelle adferdskodeksen (UAK) definerer et minsteantall med regler rundt forventet og uakseptabel oppførsel. De gjelder for alle som samhandler eller bidrar til Wikimedia-prosjekter og -arenaer på og utenfor nettet. Dette inkluderer nye og erfarne bidragsytere, brukere med tilgang til særskilte verktøy på prosjektene, arrangører og arrangementsdeltagere, ansatte og styremedlemmer i affilierte organisasjonsledd, og ansatte og styremedlemmer i Wikimedia Foundation. De gjelder for alle Wikimedia-prosjekter, tekniske områder, arrangementer på nett og i fysiske møter, og dessuten i følgende tilfeller:

 • Private, offentlige og halvoffentlige samhandlinger
 • Diskusjoner rundt uenighet og uttrykk for solidaritet mellom medlemmer i nettsamfunnet
 • Spørsmål rundt teknisk utvikling
 • Aspekter ved bidrag av innhold
 • Saker rundt affilierte organisasjonsledd/nettsamfunnenes representasjon til eksterne partnere

1 – Innledning

Den universelle adferdskodeksen oppgir de viktigste prinsippene for samarbeid på Wikimedia-prosjektene verden over. Nettsamfunnene kan bygge videre på disse ved å utvikle regler som tar hensyn til lokal og kulturell kontekst, samtidig som kriteriene som er skrevet her beholdes som minstestandard.

Den universelle adferdskodeksen gjelder likt for alle wikimedianere, uten unntak. Handlinger som går imot den universelle adferdskodeks kan føre til sanksjoner. Disse kan pålegges av brukere med tilgang til særskilte verktøy i prosjektene (etter behov i lokal kontekst) og/eller av Wikimedia Foundation som den juridiske eieren av plattformene.

2 – Forventet oppførsel

Enhver wikimedianer, uavhengig om de er nybegynner eller erfaren bidragsyter, en funksjonær i nettsamfunnet, partner til, styremedlem i eller ansatt i Wikimedia Foundation eller et affiliert organisasjonsledd, er ansvarlig for sin egen oppførsel.

På alle Wikimedia-prosjekter, -arenaer og -arrangementer skal oppførsel være basert på respekt, høflighet, kollegialitet, solidaritet og god samfunnsånd. Dette gjelder for alle bidragsytere og deltagere i deres samhandlinger med andre bidragsytere og deltagere, uten fordommer basert på alder, nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsevne, fysisk utseende, nasjonal, religiøs, etnisk eller kulturell bakgrunn, kaste, sosial klasse, språkevner, seksuell legning, kjønnsidentitet, kjønn eller yrkesområde. Vi kommer heller ikke til å gjøre unntak basert på meritter, evner eller prestasjoner innenfor Wikimedia-prosjekter eller -bevegelsen.

2.1 – Gjensidig respekt

Vi forventer at alle wikimedianere viser respekt ovenfor andre. I kommunikasjon med folk, om det så er i Wikimedia-miljøer på nett eller i person, skal en behandle hverandre med gjensidig respekt.

Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Vis empati. Lytt og prøv å forstå hva wikimedianere med ulik bakgrunn vil fortelle deg. Vær beredt til å utfordre og omforme din egen forståelse, oppførsel og dine forventninger som en wikimedianer.
 • Ta ting i beste mening og engasjer deg i konstruktive redigeringer; dine bidrag bør forbedre prosjektet eller arbeidets kvalitet. Gi og ta imot tilbakemeldinger i beste hensikt. Alle wikimedianere bør gå ut fra, med mindre det er grunn til å tro noe annet, at andre er her for å samarbeide for å forbedre prosjektene. Men dette skal ikke brukes for å rettferdiggjøre skadelige ytringer.
 • Respekter måten bidragsytere navngir og beskriver seg selv. Det kan hende folk bruker spesifikke begrep for å beskrive seg selv. Som et tegn på respekt, bruk disse begrepene når en kommuniserer med eller om disse personene, der det språkmessig og teknisk sett er mulig. For eksempel:
  • Etniske grupper kan bruke et bestemt navn for å beskrive seg selv, i stedet for et historisk navn brukt av andre;
  • Folk kan ha navn som bruker bokstaver, lyder eller ord fra deres språk som kan være ukjente for deg;
  • Folk som identifiserer seg med en spesifikk seksuell orientering eller kjønnsidentitet kan bruke bestemte navn eller pronomen;
  • Folk som har en særskilt, nedsatt fysisk eller psykisk funksjonevne kan bruke spesifikke begreper for å beskrive seg selv
 • Ved personlige møter kommer vi til å være imøtekommende for alle og vi kommer til å være omtenksomme og respektfulle ovenfor hverandres preferanser, grenser, følsomheter, tradisjoner og behov.

2.2 – Høflighet, kollegialitet, gjensidig støtte og god samfunnsånd

Vi streber etter følgende adferd:

 • Høflighet er hensynsynsfull oppførsel og samtale mellom mennesker, inkludert fremmede.
 • Kollegialitet er den vennlige støtte som folk med et felles engasjement gir hverandre.
 • Gjensidig støtte og god samfunnsånd innebærer å ta aktivt ansvar for å sikre at Wikimedia-prosjektene er produktive, hyggelige og trygge arenaer, og bidra til Wikimedias misjon.

Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Fadderskap og veiledning: Hjelpe nybegynnere å finne seg til rette og å tilegne seg nødvendige ferdigheter.
 • Ta hånd om andre bidragsytere: Hjelp andre bidragsytere når de trenger støtte, og vis støtte når de behandles på en måte som ikke når opp til den forventede oppførselen som er i den universelle adferdskodeks.
 • Gjenkjenn og anerkjenn arbeidet til andre bidragsytere: Takk dem for deres hjelp og arbeid. Verdsett deres innsats og gi dem ros når det passer.

3 – Uakseptabel oppførsel

Denne universelle adferdskodeks har som formål å hjelpe medlemmer av nettsamfunnene med å påpeke dårlig oppførsel. Følgende måter å oppføre seg på er uakseptable i Wikimedia-bevegelsen:

3.1 – Trakassering

Dette inkluderer all oppførsel som har som mål å skremme, ergre eller støte en person, eller oppførsel som sannsynligvis hovedsakelig fører til dette. Oppførsel kan ansees som trakassering eller sjikane om det går utover hva en fornuftig person ville forvente å tolerere i et globalt og flerkulturelt miljø. Trakassering forekommer ofte i form av følelsesmessig misbruk, spesielt mot folk som er i en utsatt posisjon, og kan inkludere kontakt av arbeidsplasser eller venner og familiemedlemmer i et forsøk på å skremme eller gjøre vedkommende flau. I noen tilfeller finner en oppførsel som ikke kan ansees som trakassering etter én omgang, men som kan bli trakassering gjennom gjentagelser. Trakassering inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Fornærmelser: Dette inkluderer bruk av negativt ladde kallenavn, skjellsord, stereotyper og ethvert angrep med grunnlag i personlige egenskaper som intelligens, utseende, etnisitet, rase, religion (eller mangel på det), kultur, kaste, seksuell legning, kjønnsidentitet, kjønn, funksjonsevner, alder, nasjonalitet, politisk tilhørighet eller andre egenskaper. I noen tilfeller kan gjentatt hån, sarkasme eller aggresjon ansees som fornærmelser sammen, selvom de individuelle utsagnene ikke nødvendigvis er det.
 • Seksuell trakassering: Seksuell oppmerksomhet eller framstøt der vedkommende vet eller med rimelighet burde skjønne at oppmerksomheten er uvelkommen eller i situasjoner der samtykke ikke kan kommuniseres.
 • Trusler: Direkte eller underforståtte antydninger om mulighet for fysisk vold, urettferdig fornedring, urettferdig og grunnløs ærekrenkelse eller trussel om uoppfordrede juridiske handlinger for å vinne en diskusjon eller tvinge noen til å oppføre seg slik en ønsker.
 • Oppfordring av skade mot andre: Dette inkluderer oppfordringer til selvskade eller selvmord, samt oppfordringer til å gjennomføre voldelige angrep mot en tredjepart.
 • Formidling av personopplysninger (doxxing): deling av andre bidragsyteres private informasjon, som navn, arbeidssted, fysisk adresse eller e-postadresse uten vedkommendes tydelige samtykke, eller deling av informasjon om deres Wikimedia-aktivitet utenfor prosjektene.
 • Jakting (hounding): forfølgelse av en person på tvers av prosjektet (eller flere) med gjentatt kritikk av arbeidet til vedkommende med den fremste hensikten å opprøre eller avskrekke. Dersom problemet fortsetter etter forsøk på kommunikasjon og informasjon, kan det hende at nettsamfunnene må ta saken gjennom nettsamfunnets etablerte

prosedyrer.

 • Trolling: Bevisst forstyrrelse av samtaler eller oppretting av innlegg i ond tro for å provosere med vilje.

3.2 – Misbruk av makt, privilegier eller innflytelse

Misbruk forekommer når noen i en reell eller oppfattet makt-, privilegiums- eller innflytelsesposisjon deltar med en respektløs, grusom og/eller voldelig oppførsel mot andre folk. I Wikimedia-miljøer kan dette forekomme som verbal eller psykologisk misbruk og kan overlappe med trakassering.

 • Misbruk av fullmakt til bruk av særskilte verktøyer i prosjektene, ansatte eller personale: bruk av autoritet, kunnskap eller ressurser som utvalgte brukere, samt også ansatte og personale ved Wikimedia Foundation eller Wikimedias affilierte organisasjonsledd, for å skremme eller true andre.
 • Misbruk av ansiennitet og kontakter: Bruk av egen posisjon og rykte for å skremme andre. Vi forventer at folk med betydelig erfaring og forbindelser innenfor bevegelsen oppfører seg med omhu, ettersom uvennlige kommentarer fra dem kan føre til et utilsiktet tilbakeslag. Folk med autoritet i nettsamfunnet har et spesielt privilegium ved at de kan ansees som pålitelige, og bør ikke misbruke dette for å angripe andre som er uenige med dem.
 • Psykologisk manipulering: Med vond vilje forårsake at noen tviler på egne oppfatninger, sanseinntrykk eller forståelse med mål om å vinne en diskusjon eller tvinge noen til å oppføre seg på en måte en ønsker.

3.3 – Vandalisme av sideinnholdet og misbruk av prosjektene

Det å med vilje innføre partisk, falsk, uriktig eller upassende innhold, eller ved å hindre, forsinke, eller på andre måter motvirke opprettelse (og/eller vedlikehold) av innhold. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Det å gjentatt tilfeldig eller ubegrunnet fjerne innhold uten diskusjon eller forklaring
 • Systematisk manipulasjon av innhold for å fremme spesifikke tolkninger av fakta eller synspunkter (inkludert uærlig eller bevisst feilaktig gjengivelse av kilder samt endring av den korrekte sammensetningen av innhold)
 • Hatprat i alle former, eller diskriminerende formuleringer tatt i bruk for å krenke, ydmyke, oppvigle til hat mot individer eller grupper med grunnlag i hvem de er eller deres personlige overbevisninger.
 • Bruk av symboler, bilder, kategorier, tagger eller andre typer innhold som er truende eller skadelig for andre utenfor encyklopedisk, informativt bruk. Dette inkluderer å innføre systemer eller innhold med den hensikt å marginalisere eller utestenge noen.