Wikimedia Foundation Universal Code of Conduct

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct and the translation is 95% complete.
Outdated translations are marked like this.
Univerzalni kodeks ponašanja Fondacije Wikimedia

Svrha postojanja Univerzalnog kodeksa ponašanja

U težnji za ostvarivanjem naše vizije svijeta u kojem svako može doprinositi sumi cjelokupnog ljudskog znanja nastojimo pružiti priliku što većem broju ljudi da aktivno učestvuje u Wikimedijinim projektima i prostorima. Smatramo da naše zajednice trebaju biti raznolike, uključive i pristupačne. Želimo da zajednice budu pozitivno, sigurno i zdravo okruženje za svakoga ko im se pridruži (ili im se želi pridružiti). Predani smo osigurati da tako i ostane, između ostalog i prihvatanjem Univerzalnog kodeksa ponašanja i, po potrebi, njegovih preinaka. Također želimo zaštititi naše projekte od onih koji oštećuju ili iskrivljuju sadržinu.

U skladu s misijom Fondacije Wikimedia svi koji učestvuju u njenim projektima i prostorima:

 • pomagat će pri stvaranju svijeta u kojem svako može slobodno doprinositi sumi cjelokupnog znanja;
 • bit će dio globalne zajednice koja izbjegava pristranost i predrasude;
 • težit će tačnosti i provjerljivosti cjelokupne sadržine.

Univerzalni kodeks ponašanja (UCoC) temeljni je skup smjernica o poželjnom i neprihvatljivom ponašanju. Primjenjuje se na sve koji doprinose i učestvuju u mrežnim i vanmrežnim projektima i prostorima Fondacije Wikimedia. To uključuje nove i iskusne saradnike, funkcionare na projektima, organizatore i učesnike događaja, zaposlenike i članove odbora podružnica te zaposlenike i članove odbora Fondacije. Primjenjuje se na sve Wikimedijine projekte, tehničke prostore, događaje uživo i virtualne događaje, kao i na sljedeće slučajeve:

 • privatne, javne i polujavne interakcije;
 • rasprave o neslaganju i izražavanje solidarnosti među članovima zajednice;
 • pitanja tehničkog razvoja;
 • aspekti doprinosa sadržini;
 • predstavljanje podružnica i zajednica pred vanjskim partnerima.

1 – Uvod

Univerzalni kodeks ponašanja pruža osnovicu za pravila ponašanja pri saradnji na Wikimedijinim projektima širom svijeta. Zajednice ga mogu nadograditi kako bi razvile smjernice koje uzimaju u obzir lokalni i kulturni kontekst, zadržavajući ovdje navedene kriterije kao minimum standarda.

Kodeks ponašanja jednako se primjenjuje na sve pripadnike zajednice bez izuzetaka. Radnje koje su u suprotnosti s Kodeksom mogu rezultirati sankcijama. Sankcije mogu izricati imenovani funkcionari (u skladu s lokalnim okolnostima) ili Fondacija Wikimedia kao zakonski vlasnik platformi.

2 – Poželjno ponašanje

Svaki pripadnik zajednice, bilo da je nov ili iskusan urednik, funkcionar zajednice, član odbora ili zaposlenik Fondacije Wikimedia ili njenih podružnica, odgovoran je za svoje ponašanje.

Na svim Wikimedijinim projektima, prostorima i događajima ponašanje će se temeljiti na poštovanju, uljudnošću, kolegijalnošću, solidarnošću i osjećaju odgovornosti. To se odnosi na sve saradnike i učesnike u njihovoj interakciji s drugim saradnicima i učesnicima, bez obzira na dob, mentalni ili fizički invaliditet, izgled, nacionalnost, vjeru, etničku i kulturnu pozadinu, kastu, klasu, jezičke vještine, seksualnu orijentaciju, rodni identitet, spol ili zanimanje. Nećemo praviti izuzetke ni na temelju položaja, umijeća ili postignuća na projektima ili u pokretu.

2.1 – Uzajamno poštovanje

Očekujemo da svi pripadnici zajednice pokažu poštovanje prema drugima. U komunikaciji, bilo u mrežnim ili vanmrežnim Wikimedijinim okruženjima, ophodit ćemo se jedni prema drugima s uzajamnim poštovanjem.

To uključuje, ali nije ograničeno na sljedeće:

 • Primjena empatije. Slušajte i pokušajte razumjeti šta vam saradnici različitih iskustava žele reći. Kao saradnik budite spremni preispitati i prilagoditi vlastito poimanje, očekivanja i ponašanje.
 • Pretpostavka dobre namjere i uključivanje u konstruktivne izmjene. Vaš doprinos treba poboljšavati kvalitetu projekta ili rada. Povratne informacije pružajte i primajte ljubazno i dobronamjerno. Kritiku treba uputiti obazrivo i konstruktivno. Ako ne postoje dokazi za suprotno, svi saradnici trebaju pretpostaviti da su drugi ovdje kako bi zajednički poboljšavali projekte. Međutim, to nikome ne smije služiti kao opravdanje za izjave sa štetnim posljedicama.
 • Poštovanje načina na koje saradnici sebe imenuju i opisuju. Ljudi se, kad opisuju sebe, mogu služiti posebnim izrazima. Kao znak poštovanja u komunikaciji s njima ili o njima služite se tim izrazima kad god je to jezički i tehnički izvodljivo. Primjeri uključuju:
  • Etničke grupe sebe mogu nazivati imenom različitim od onoga koje su drugi za njih upotrebljavali u prošlosti;
  • Ljudi mogu imati imena koja upotrebljavaju slova, zvukove ili riječi iz vlastitog jezika, a koji vama mogu biti nepoznati;
  • Osobe mogu upotrebljavati posebna imena ili zamjenice za svoju seksualnu orijentaciju ili rodni identitet;
  • Osobe s pojedinim fizičkim ili mentalnim invaliditetom sebe mogu opisivati posebnim izrazima.
 • Tokom sastanaka uživo svima ćemo iskazivati dobrodošlicu, biti svjesni njihovih izbora, granica, osetljivosti, običaja i potreba i poštovati ih.

2.2 – Uljudnost, kolegijalnost, uzajamna podrška i osjećaj odgovornosti

Nastojimo sljedećim oblicima ponašanja:

 • Uljudnost – pristojnost u ponašanju i razgovoru s ljudima, uključujući i one koje ne poznajemo.
 • Kolegijalnost – prijateljska podrška koju ljudi uključeni u zajednički poduhvat pružaju jedni drugima.
 • Uzajamna podrška i osjećaj odgovornosti – proaktivna briga o tome da su Wikimedijini projekti plodonosni, ugodni i sigurni prostori i da doprinose misiji Fondacije.

To uključuje, ali nije ograničeno na sljedeće:

 • Mentorstvo i podučavanje. Iskusni urednici trebaju pomagati novim korisnicima u snalaženju i sticanju osnovnih vještina.
 • Briga o saradnicima. Pomozite kolegama kad im je potrebna podrška i zauzmite se za njih kad se prema njima postupa suprotno od poželjnog ponašanja opisanog u Kodeksu.
 • Prepoznavanje korisničkog rada i odavanje priznanja. Zahvalite saradnicima na pomoći i radu. Cijenite njihov trud i pripišite im zasluge tamo gdje treba.

3 – Neprihvatljivo ponašanje

Univerzalni kodeks ponašanja nastoji pomoći članovima zajednice da prepoznaju situacije lošeg ponašanja. Sljedeći oblici ponašanja neprihvatljivi su u Wikimedijinom pokretu:

3.1 – Uznemiravanje

Uznemiravanje uključuje svako ponašanje koje je prvenstveno namijenjeno zastrašivanju, vrijeđanju ili uzrujavanju osobe, kao i svako drugo ponašanje za koje bi se moglo razumno pretpostaviti da mu je to najvjerovatniji glavni ishod. Ponašanje se može smatrati uznemiravanjem ako je iznad onoga što bi razumna osoba mogla tolerirati u globalnom, međukulturalnom okruženju. Uznemiravanje često ima oblik emocionalnog zlostavljanja, posebno prema osobama koje su u ranjivom položaju, a može uključivati stupanje u vezu s radnom organizacijom ili prijateljima i članovima porodice u nastojanju da se osoba zastraši ili posrami. U nekim slučajevima ponašanje koje ne bi doseglo nivo uznemiravanja u jednom slučaju može postati uznemiravanje ponavljanjem. Uznemiravanje uključuje, ali nije ograničeno na sljedeće slučajeve:

 • Uvrede – prozivanje, klevetanje ili upotreba pejorativa i stereotipa, kao i napadi temeljeni na ličnim karakteristikama. Uvrede se mogu odnositi na percipirane karakteristike poput inteligencije, izgleda, etniciteta, rase, vjere (ili njenog nedostatka), kulture, kaste, seksualne orijentacije, roda, spola, invaliditeta, dobi, nacionalnosti, političkog opredeljenja i slično. U nekim slučajevima ponovljeno ruganje, sarkazam ili agresija zajedno predstavljaju uvrede, čak i kad pojedinačne izjave ne bi.
 • Seksualno uznemiravanje – seksualne namjere ili udvaranje kad osoba zna ili bi mogla razumno pretpostaviti da je tako nešto nepoželjno ili u situacijama u kojima pristanak nije moguće iskazati.
 • Prijetnje – eksplicitno ili implicitno nagovještavanje mogućnosti fizičkog nasilja, nepravednog sramoćenja, nepravične i neopravdane povrede ugleda ili zastrašivanje nagovještavanjem neosnovane pravne radnje za pobjedu u prepirci ili za prisiljavanje nekoga da se ponaša na određeni način.
 • Poticanje nanošenja štete drugima – poticanje nekoga na samopovređivanje ili samoubistvo, kao i poticanje nekoga da izvede nasilne napade na druge.
 • Otkrivanje ličnih podataka – dijeljenje na Wikimedijinim projektima ili drugdje tuđih ličnih podataka kao što su ime, radno mjesto, stvarna adresa ili e-adresa bez izričitog pristanka saradnika ili dijeljenje informacija van projekata o aktivnostima saradnika na projektima Fondacije.
 • Proganjanje – praćenje osobe po projektu ili projektima i ponovljeni prigovori na njen rad, uglavnom s namjerom uznemiravanja ili odvraćanja. Ako se problemi nastave i nakon obavijesti o počinjenom uznemiravanju, zajednice će možda morati da ih riješe kroz uspostavljene procese u zajednici.
 • Trolovanje – namjerno ometanje razgovora ili pisanje u lošoj namjeri radi provociranja.

3.2 – Zloupotreba moći, ovlaštenja ili uticaja

Zloupotreba nastaje kad se neko u stvarnom ili percipiranom položaju moći, ovlaštenja ili uticaja upusti u neuljudno, okrutno ili nasilno ponašanje prema drugima. U Wikimedijinim okruženjima ono može imati oblik verbalnog ili psihološkog zlostavljanja i može se preklapati s uznemiravanjem.

 • Zloupotreba položaja funkcionara, službenika i zaposlenika – upotreba autoriteta, znanja ili sredstava koji su na raspolaganju imenovanim funkcionarima, službenicima i zaposlenicima Fondacije Wikimedia i njenih podružnica za zastrašivanje ili prijetnje drugima.
 • Zloupotreba staža i veza – upotreba položaja i ugleda za zastrašivanje drugih. Očekujemo da se ljudi sa znatnim iskustvom i vezama u pokretu ponašaju posebno pažljivo jer njihovi neprijateljski komentari mogu uzrokovati neželjene reakcije. Ljudi s autoritetom u zajednici imaju povlasticu da ih se smatra pouzdanima, pa to ne bi smjeli zloupotrebljavati u napadima na one s kojima se ne slažu.
 • Psihološka manipulacija – zlonamjerno navođenje nekoga da posumnja u vlastito poimanje, čula ili razumijevanje s ciljem pobjede u prepirci ili prisiljavanja nekoga da se ponaša na određeni način.

3.3 – Vandaliziranje sadržine i zloupotreba projekata

Zlonamjerno umetanje pristrane, lažne, netačne ili neprikladne sadržane, kao i sprječavanje i ometanje stvaranja (ili održavanja) sadržane. To uključuje, ali nije ograničeno na:

 • Ponovljeno proizvoljno ili neutemeljeno uklanjanje sadržine bez odgovarajuće rasprave ili objašnjenja;
 • Sistematsko izvrtanje sadržine radi pogodovanja specifičnim tumačenjima činjenica ili gledišta (između ostalog i nevjernim ili namjerno lažnim prikazivanjem izvora i izmjenom pravilnog načina sastavljanja uredničke sadržine);
 • Govor mržnje u bilo kojem obliku ili diskriminatorni jezik s ciljem ocrnjavanja, ponižavanja i poticanja mržnje prema pojedincima ili grupama na temelju toga ko su ili na temelju njihovih ličnih uvjerenja;
 • Upotreba simbola, slika, kategorija, oznaka ili drugih vrsta sadržine koje su zastrašujuće ili štetne za druge van konteksta enciklopedijske, informativne upotrebe. To uključuje nametanje planova/pravila o sadržini koja je namijenjena marginalizaciji ili progonu.