Jump to content

Wikimedia Foundation Universal Code of Conduct

From Wikimedia Foundation Governance Wiki
This page is a translated version of the page Policy:Universal Code of Conduct and the translation is 93% complete.
Outdated translations are marked like this.
Univerzalni kodeks ponašanja Zaklade wikimedija

Svrha postojanja Univerzalnog kodeksa ponašanja

U težnji za ostvarivanjem naše vizije svijeta u kojem svatko može doprinositi sveukupnom znanju čovječanstva nastojimo pružiti priliku za sudjelovanjem u projektima i prostorima Zaklade što je moguće većem broju ljudi. Smatramo da naše zajednice suradnika trebaju biti što raznolikije, uključive i svima pristupačne. Želimo da ove zajednice budu pozitivno, sigurno i zdravo okruženje za svakoga tko im se pridruži (ili im se želi pridružiti). Predani smo osigurati da one zauvijek budu takvima, uz ostalo i prihvaćanjem ovog Kodeksa ponašanja i, po potrebi, njegovih preinaka. Uza sve to, želimo zaštititi naše projekte od onih koji uništavaju ili iskrivljuju objavljeni sadržaj.

U skladu s misijom Zaklade Wikimedija, svi koji sudjeluju u njenim projektima i prostorima:

 • pomagat će stvarati svijet u kojem svatko može slobodno doprinositi sveukupnom znanju
 • bit će dio globalne zajednice koja izbjegava pristranosti i predrasude
 • težit će točnosti i provjerljivosti u cjelokupnom radu.

Univerzalni kodeks ponašanja (UCoC) temeljni je skup smjernica o poželjnom i o neprihvatljivom ponašanju. Primjenjuje se na sve koji doprinose i sudjeluju u mrežnim i vanmrežnim projektima i prostorima Zaklade Wikimedija. To uključuje nove i iskusne suradnike, dužnosnike na projektima, organizatore događanja i njihove sudionike, zaposlenike i članove odbora podružnica te zaposlenike i članove odbora Zaklade. Primjenjuje se na sve projekte Zaklade, tehničke prostore, događanja uživo i virtualna događanja, kao i na sljedeće slučajeve:

 • privatne, javne i polujavne interakcije
 • rasprave o neslaganju i izražavanje suglasnosti među članovima zajednice
 • pitanja tehničkog razvoja
 • vidove doprinosa sadržaju
 • zastupanje podružnica i zajednica prema vanjskim partnerima.

1 – Uvod

Univerzalni kodeks ponašanja pruža osnovicu za pravila o ponašanju pri suradnji na projektima Zaklade diljem svijeta. Zajednice ga mogu nadograditi kako bi razvile smjernice koje uzimaju u obzir lokalni i kulturni kontekst, zadržavajući ovdje navedene kriterije kao minimum standarda.

Univerzalni kodeks ponašanja jednako se primjenjuje na sve pripadnike zajednice Wikimedija, bez ikakvih iznimaka. Radnje koje su u suprotnosti s Univerzalnim kodeksom ponašanja mogu rezultirati sankcijama. Sankcije mogu izricati imenovani dužnosnici (u skladu s lokalnim okolnostima) ili Zaklada kao zakonski vlasnik platformā.

2 – Poželjno ponašanje

Svaki pripadnik zajednice Wikimedija odgovoran je za svoje ponašanje, bez obzira na to radi li se o novom ili iskusnom suradniku, dužnosniku zajednice, članu odbora ili zaposleniku Zaklade Wikimedija i njenih podružnica.

Na svim projektima, prostorima i događanjima Zaklade ponašanje će biti zasnovano na uvažavanju, uljudnosti, kolegijalnosti, uzajamlju i osjećaju odgovornosti. Ovo se odnosi na sve suradnike i sudionike u njihovoj interakciji s drugim suradnicima i sudionicima, bez obzira na dob, mentalne ili tjelesne poteškoće, izgled, nacionalnost, vjeru, etničku i kulturnu pozadinu, kastu, klasu, jezične vještine, spolnu orijentaciju, rodni identitet, spol ili zanimanje. Iznimke nećemo raditi ni na temelju položaja, umijeća ili postignuća na projektima ili u pokretu Zaklade.

2.1 – Uzajamno uvažavanje

Od svih sudionika očekujemo uvažavanje drugih. U komunikaciji, bilo u mrežnim ili vanmrežnim okruženjima Zaklade, odnosit ćemo se jedni prema drugima s uzajamnim uvažavanjem.

To uključuje, ali nije ograničeno na:

 • Primjenjujte empatiju. Slušajte i pokušajte razumjeti što Vam suradnici različitih iskustava žele reći. Kao suradnik, budite spremni preispitati i prilagoditi vlastito poimanje, očekivanja i ponašanje.
 • Pretpostavite dobru namjeru i uključite se u konstruktivne izmjene. Vaši bi doprinosi trebali poboljšavati kvalitetu projekta ili rada. Povratne informacije pružajte i primajte ljubazno i u dobroj vjeri. Kritiku treba uputiti obzirno i konstruktivno. Ako ne postoje dokazi za suprotno, svi trebaju pretpostaviti da su drugi ovdje kako bi zajednički poboljšavali projekte; to međutim nikomu ne smije služiti kao opravdanje za izjave sa štetnim posljedicama.
 • Poštujte načine na koje suradnici sebe imenuju i opisuju. Ljudi se, kad opisuju sebe, mogu služiti posebnim izrazima. Kao znak poštovanja, u komunikaciji s njima ili o njima služite se tim izrazima kad god je to jezično i tehnički izvedivo. Primjeri uključuju:
  • Etničke skupine sebe mogu nazivati imenom različitim od onoga kojim su se drugi za njih služili u prošlosti;
  • Ljudi mogu imati imena koja koriste slova, zvukove ili riječi iz njihova jezika, a koji Vama mogu biti nepoznati;
  • Osobe koje za svoju spolnu orijentaciju ili rodni identitet upotrebljavaju posebna imena ili zamjenice;
  • Osobe s pojedinim tjelesnim ili mentalnim stanjima sebe mogu opisivati posebnim izrazima
 • Tijekom sastanaka uživo svima ćemo iskazivati dobrodošlicu, biti svjesni i uvažavati njihove sklonosti, postavljene granice, osjećaje, običaje i potrebe.

2.2 – Uljudnost, kolegijalnost, uzajamna podrška i osjećaj odgovornosti

Težimo sljedećim ponašanjima:

 • Uljudnost je uglađenost u ponašanju i razgovoru s ljudima, uključujući i one koje ne poznajemo.
 • Kolegijalnost je prijateljska podrška koju ljudi uključeni u zajednički poduhvat pružaju jedni drugima.
 • Međusobna podrška i osjećaj odgovornosti znače proaktivnu brigu o tome da su projekti Wikimedija plodonosni, ugodni i sigurni prostori i da doprinose misiji Zaklade.

To uključuje, ali nije ograničeno na sljedeće:

 • Mentorstvo i poduka: Pomoć novacima u snalaženju i stjecanju osnovnih vještina.
 • Briga o suradnicima: Pomozite kolegama koji trebaju podršku i zauzmite se za njih kada se prema njima postupa suprotno od poželjnog ponašanja opisanog u Univerzalnom kodeksu ponašanja.
 • Cijenite i odajte priznanje radu suradnika: Zahvalite suradnicima na pomoći i radu. Cijenite njihov trud i pripišite im zasluge tamo gdje treba.

3 – Neprihvatljivo ponašanje

Univerzalni kodeks ponašanja nastoji pomoći članovima zajednice prepoznati situacije lošeg ponašanja. Sljedeća ponašanja neprihvatljiva su u pokretu Wikimedija:

3.1 – Uznemiravanje

Uznemiravanje uključuje svako ponašanje koje je prvenstveno namijenjeno zastrašivanju, vrijeđanju ili uznemiravanju osobe kao i svako drugo ponašanje za koje bi se moglo razumno pretpostaviti da to ima za najvjerojatniji glavni ishod. Ponašanje se može smatrati uznemiravanjem ako je iznad onoga što bi razumna osoba mogla tolerirati u globalnom, međukulturalnom okruženju. Uznemiravanje često ima oblik emocionalnog zlostavljanja, posebno prema osobama koje su u ranjivom položaju, a može uključivati stupanje u vezu s radnom organizacijom ili prijateljima i članovima obitelji u nastojanju da se osobu zastraši ili posrami. U nekim slučajevima ponašanje koje ne bi doseglo razinu uznemiravanja u jednom slučaju može postati uznemiravanje kroz ponavljanje. Uznemiravanje uključuje, ali nije ograničeno na sljedeće slučajeve:

 • Uvrede: Ovo uključuje prozivanje, klevetanje ili upotrebu stereotipa kao i napade temeljene na odlikama osobe. Uvrede se mogu odnositi na percipirane osobine poput inteligencije, izgleda, etničke pripadnosti, rase, vjere (ili njenog nedostatka), kulture, kaste, spolne orijentacije, roda, spola, invaliditeta, dobi, nacionalnosti, političke pripadnosti i slično. U nekim slučajevima, ponovljeno izrugivanje, sarkazam ili agresija zajedno predstavljaju uvrede, čak i kada pojedinačne izjave ne bi.
 • Spolno uznemiravanje: Seksualne nakane ili udvaranje kada osoba zna ili bi mogla razumno pretpostaviti da je takvo što nepoželjno kao i u situacijama u kojima pristanak nije moguće iskazati.
 • Prijetnje: Izravno ili neizravno nagovještavanje mogućnosti fizičkog nasilja, nepravednog sramoćenja, nepravične i neopravdane povrede ugleda ili zastrašivanje nagovještavanjem neosnovane pravne radnje za pobjedu u prepirci ili za prisiljavanje nekoga da se ponaša onako kako želite.
 • Poticanje nanošenja štete drugima: Ovo uključuje poticanje nekoga na samoozljeđivanje ili samoubojstvo, kao i poticanje nekoga da izvede nasilne napade na druge.
 • Otkrivanje osobnih podataka: dijeljenje na projektima Zaklade ili drugdje tuđih osobnih podataka kao što su ime, radno mjesto, stvarna ili adresa e-pošte, bez izričitog pristanka suradnika, ili dijeljenje informacija izvan projekata o aktivnostima suradnika na projektima Zaklade.
 • Proganjanje: slijeđenje osobe po projektu ili projektima i uzastopni prigovori na njezin rad s glavnom namjerom da je se uznemiri ili obeshrabri. Ako se problemi nastave i nakon obavijesti o počinjenom uznemiravanju i poduke, zajednice će ih možda morati rješavati kroz uspostavljene procese u zajednici.
 • Trolanje: Namjerno ometanje razgovora ili pisanje u lošoj namjeri radi provociranja.

3.2 – Zlouporaba moći, povlastica ili utjecaja

Zlostavljanje se događa kada se netko u stvarnom ili percipiranom položaju moći, povlastica ili utjecaja upusti u neuljudno, okrutno ili nasilno ponašanje prema drugima. U okruženjima Wikimedija ono može imati oblik verbalnog ili psihičkog zlostavljanja i može se preklapati s uznemiravanjem.

 • Zlouporaba položaja dužnosnika, službenika i zaposlenika: Upotreba ovlasti, znanja ili sredstava koji su na raspolaganju imenovanim dužnosnicima kao i dužnosnicima i zaposlenicima Zaklade i njenih podružnica za zastrašivanje ili prijetnje drugima.
 • Zlouporaba hijerarhije i veza: Upotreba položaja i ugleda za zastrašivanje drugih. Očekujemo da se ljudi sa značajnim iskustvom i vezama u pokretu ponašaju posebno pažljivo jer njihovi neprijateljski komentari mogu izazvati neželjene reakcije. Ljudi s autoritetom u zajednici imaju povlasticu da ih se smatra pouzdanima pa to ne bi smjeli zlorabiti u napadima na one s kojima se ne slažu.
 • Psihička manipulacija: Zlonamjerno navođenje nekoga da sumnja u vlastito poimanje, osjetila ili razumijevanje s ciljem pobjede u prepirci ili prisiljavanja nekoga da se ponaša kako želite.

3.3 – Vandaliziranje sadržaja i zloporaba projekata

Svjesno umetanje pristranog, lažnog, netočnog ili neprikladnog sadržaja kao i sprječavanje i ometanje stvaranja i održavanja sadržaja. To uključuje, ali nije ograničeno na:

 • Uzastopno proizvoljno ili neutemeljeno uklanjanje sadržaja bez odgovarajuće rasprave ili objašnjenja
 • Sustavno izvrtanje sadržaja radi pogodovanja specifičnim tumačenjima činjenica i stajališta (među ostalim i nevjernim ili svjesno lažnim prikazivanjem izvora i preinakama ispravnog načina sastavljanja objavljenog sadržaja)
 • Govor mržnje u bilo kojem obliku ili diskriminirajući jezik s ciljem ocrnjavanja, ponižavanja i poticanja mržnje prema pojedincima ili skupinama na temelju toga tko su ili na temelju njihovih osobnih uvjerenja
 • Upotreba simbola, slika, kategorija, oznaka ili drugih vrsta sadržaja koji su zastrašujući ili štetni za druge izvan konteksta enciklopedijske, informativne uporabe. To uključuje nametanje planova/pravila o sadržaju namijenjenih marginalizaciji ili progonu.